Generální stávka za ukončení bezhlavých škrtů a předčasné volby

Jakub Patočka

Úterní odborářská demonstrace zřejmě nepovede k splnění deklarovaných požadavků a vládu nijak zvlášť neznepokojí. Přesto je nejslibnější událostí od sněmovních voleb.

Neuplynuly ani tři měsíce a vláda Petra Nečase a Miroslava Kalouska stihla vzbudit oprávněné obavy, že pod záminkou účelově nafukovaných obav z deficitu státního rozpočtu napáchá neúnosné množství nevratných škod. Jejich reformy jsou ve skutečnosti bezhlavým a bezkoncepčním osekáváním státu, které neprospěje nikomu kromě úzké vrstvy sponzorů a členů vládních stran, a i jim vesměs jen krátkodobě.

Čeští občané svěřili stát do rukou jeho nepřátelům. Pokud by vládli celé čtyři roky a uskutečnili byť jen polovinu ze svých plánů, může se stát, že ekologickou politiku, penzijní systém, zahraniční politiku, zdravotnictví, univerzity a vysokoškolské vzdělávání, veřejnoprávní média, systém péče o seniory, veřejnou dopravu, péči o lidská práva, soustavu práv zaměstnanců, systém zajištění nezaměstnaných a chudých lidí, ba i sám systém státní správy postihnou těžko napravitelné, anebo vysloveně — bez prolomení hranice vyvlastňování — nevratné škody.

Nekompetence, s níž se vláda pravicových dobrodruhů pouští do správy českých zemí, vyvolává otázku, zda mají občané možnost její působení ukončit dříve, nežli uplynou. V atmosféře pozvolného procitání občanů, že ve strachu z Paroubka stát svěřili do rukou škrtičů a odborníků, jako jsou Pavel Drobil, Roman Joch či Radek John, se příští úterý koná první velké protivládní vystoupení veřejnosti, odborářská demonstrace.

Její předehrou je na jedné straně seriál vyslovování podpory, takže od chvíle, co policisté svůj záměr demonstrovat vyslovili, neminuly snad tři dny, aby se k nim nepřipojily některé další profese státních zaměstnanců. Prahou tedy nakonec bude procházet výjimečně pestrá společnost, školníci, hasiči, soudní úředníci, vojáci, zdravotní sestry, lékaři, kuchařky, učitelé, dělníci i intelektuálové z ProAltu.

Na druhé straně Petr Nečas snad ani nemohl okázaleji dát najevo, jak málo ho názory odborů zajímají: „Má-li být střet, ať stojí za to, nechal se slyšet.“ To přání mu bude zapotřebí splnit. A jeho zpupnost je záhodno si hýčkat jako zvlášť cenného spojence.

Na rozdíl od minulých čtyř let, kdy vládla koalice Mirka Topolánka, nelze dost korigování vládní politiky očekávat od parlamentu. Sněmovní většina je monumentální a i když se zřejmě v rychlokvašených politických celcích, TOP 09 a Věcech veřejných, s časem začnou objevovat pukliny, je málo pravděpodobné, že by se během čtyř let mohla sněmovní většina šestatřiceti hlasů celkově sesout.

I kdyby ČSSD získala většinu v Senátu, ten není vybaven dostatkem pravomocí, aby mohl převážnou část nejhorších vládních plánů víc než jen zbrzdit. Zavedené občanské organizace, existenčně závislé na státní podpoře, jsou nyní vyděšené k smrti a žádnou koncepční práci směřující k předčasnému konci stávající vlády od nich čekat nelze. Odborářské hnutí je tedy zřejmě naší největší nadějí.

Na úterní demonstraci je přitom nutné pohlížet čistě jako na první krok. Vzhledem k deklarovanému postoji vlády je už nyní jasné, že akce patrně nepřinese žádné bezprostřední účinky. Přesto je její smysl nezastupitelný. S postupem času a podobných veřejných manifestací svých postojů si jednotlivé odborové svazy a zaměstnanci jako celek začnou uvědomovat, že k splnění jejich požadavků vede cesta pouze skrze naplnění požadavku generálního: změny vlády.

Proto je tak důležité, že úterní akci vyslovuje podporu politická opozice, proto je tak důležité, že se jí bude účastnit ProAlt, který je jedinou platformou občanské společnosti pracující s horizontem změny vlády a dlouhodobě proměny společenské atmosféry. Akce, jako je ta úterní, jsou velmi důležité také proto, aby vznikaly pevné vnitřní vazby mezi jednotlivými segmenty probouzejícího se protivládního hnutí.

To se musí propracovat k vzájemné solidaritě a sdílené ucelené strategii, jež mu umožní odolat předvídatelným pokusům vlády rozdělit své odpůrce dílčími ústupky, jakmile se jí bude zdát, že ji jejich tlak začíná ohrožovat. Protivládní občanské hnutí musí mít důkladně promyšlené, co chce a má-li toho jak dosáhnout.

Je pravděpodobné, že Petr Nečas právě proto hovoří tak sebevědomě, jelikož ví, že parlamentní opozice se po čtyři roky obávat nemusí a odborářské demonstrace mu neublíží. Nedokáže si představit, že by jeho vládnutí mohl někdo nějak ohrozit. Protivládnímu hnutí se tedy klade úkol mu to předvést. Vhodný prostředek přitom demokracie zná.

Můžeme o věci uvažovat z různých stran, ale zřejmě jedinou známou metodou, která skýtá reálnou naději, že se protivládnímu hnutí vznikajícímu kolem odborů, ČSSD a ProAltu podaří odvrátit vládou připravované pohromy, je časově neomezená generální stávka s požadavky okamžitého ukončení bezhlavých škrtů vydávaných za reformy a vyhlášení předčasných voleb.

To je plán, jehož uskutečnění nelze uspěchat, poněvadž je pravděpodobné, že pokusit se o něj nebude možné víckrát nežli jednou. Je třeba, aby si prakticky všichni, kteří k tomu mají předpoklady, uvědomili, že je třeba skutečně od dílčích požadavků přejít ke společnému jmenovateli, jenž právě spočívá ve změně vlády, a že právě časově neomezená generální stávka je přesně tou metodou, která může k cíli vést. Zatím je třeba sbírat síly, vzdělávat a rozšiřovat základnu hnutí, nenechat se rozdělit, a jakmile bude zřejmé, že potenciál občanského odporu dosáhl kritického množství, udeřit.

Úterní demonstraci je v tomto světle třeba brát jako důležitý krok na nejslibnější cestě, které se občanům se starostí o věci veřejné nyní nabízejí. Demonstrace mají jedinečný význam, i když bezprostředně nedosáhnou svých požadavků, protože zvyšují vůli společnosti ke změně a její připravenost na ni. Bez mnoha předcházejících demonstrací by se nemohla konat generální stávka v roce 1989. Demonstrace zřídka poměry proměňují bezprostřední reakcí moci, ale vždy tím, že rozšiřují lidem představivost.

  Diskuse
  September 16, 2010 v 7.40
  na nejslibnější cestě?
  Jsou to hezké věty – zejména ta o svěření státu do rukou jeho nepřátel je opravdu apelativní. Jenomže: kde jsou vůdcové? A kdo jsou vůdcové?
  A proto konkrétní otázky:
  * Kdy přinese DR rozhovor s někým s odborářů?
  * Jak chce DR přispět k propagaci členství v odborech a k šíření analýz, které odbory připravily a připravují?
  September 16, 2010 v 8.6
  Koho zastupují odbory? Pracující občany? Nebo jen nespokojené či levici?
  Odbory jdou nyní proti nám (i středo-pravicovým a spokojeným) občanům, kterých se na názor vlastně vůbec neptají...
  Za koho jdou odbory demonstrovat a s jakým mandátem? (S mým mandátem nikoliv.) Kolik procent občanů opravdu chápe nutnost škrtů a uskrovnění a kolik procent chce demonstrace a stávky?
  Za které občany svolávají odbory demonstraci s požadavky: "časově neomezená generální stávka s požadavky okamžitého ukončení bezhlavých škrtů vydávaných za reformy a vyhlášení předčasných voleb"? (Nejde o porušení demokratických principů, když v odborech je mnoho lidí s vládními reformami souhlasícími - ale za předčasné volby bez jejich souhlasu představitelé odborů přesto usilují!?)
  Zastupují odbory všechny občany, nebo jen neurčité procento nesouhlasících skupin s vládními opatřeními? Já jako státní zaměstnanec považuji tato úsporná opatření za solidárně nutná a nezbytná, chceme-li mít i na důchody, na podpory nezaměstnaným a na dávky ještě chudším a potřebnějším než jsme my lidé vydělávající (a především nechceme-li ještě více zadlužovat generace přicházející po nás)...
  Proto nechápu, proč odbory zastupují občany proti jejich vůli a bez dostatečného mandátu, který považuji za neurčitý a rozhodně ne nijak většinový.

  Omlouvám se jinak, že opět přidávám svůj možná "jiný" názor do diskuse - ale nelze na toto z občanské role nereagovat.
  September 16, 2010 v 9.19
  spokojené občance Květoslavě Hyldebrantové
  * Rozborem Vašich představ se zabývat nebudu. Myslím, že k tomu povolanějšími jsou Vaši kolegové odboráři. Jste nepochybně odborově organizována. Své znepokojení proto laskavě – zejména máte-li dojem, že Vás někdo zastupuje proti Vaší vůli – sdělte odborové organizaci jíž jste členkou. To nelze "Z OBČANSKÉ ROLE" neudělat.

  * Za „přidání“ „jiného“ názoru se opravdu netřeba omlouvat, nemyslíte? (Spíše bych se, být Vámi, přece jen občas podíval na českou gramatiku. Tím rozhodně nemůžete nic zkazit.)
  Světu mír
  JK
  September 16, 2010 v 11.40
  Vánoční kolekce
  Odbory mají dnes stejně nízkou prestiž, jako měly před listopadem. Vím, že zkratku PR budete nejspíš považovat za sprosté slovo, ale bez moderního jazyka a promýšlené komunikace zůstanou jednou nohou u rozdávání vánočních kolekcí (pamatujete?) a druhou nohou v dnes znovu oblíbeném populismu. Prohlížel jsem si plakát ČKOS na úterní demonstraci. Klasický motiv opuchlého Kalouska, výhradně negativní formulace, úděsná grafika. Aby mohly odbory dostát autorově zadání a stát se naší největší nadějí, musejí se změnit (přezbrojit).
  MN
  September 16, 2010 v 11.49
  Opravdu nevidíte,
  paní Hyldebrantová, jinou cestu ke snížení deficitu státního rozpočtu, než je snižování mezd státních zaměstnanců nebo zmrazení důchodů? Napadlo Vás někdy, že státní rozpočet má také příjmovou stránku? Snížení mezd (mj.) ekonomiku, už tak postiženou krizí, určitě nepodpoří. Všeobecně postrádám jakoukoli diskuzi (spojenou s analýzou) o příjmové straně našeho rozpočtu, a to jak ve veřejnoprávních médiích (řekl bych, že tam je to úplné tabu), tak i v alternativních médiích typu DR.
  Poznámka pro JK: Myslím, že Vaše poznámka ohledně gramatických znalostí paní KH je nepatřičná. To bývá v podobných diskuzích posledním argumentem oponentů, pokud jiné nemají. To jistě není tento případ.
  September 16, 2010 v 12.22
  Tuto vládu volilo 29 % oprávněných voličů. 20 % volilo opozici. Tak možná že se najde ještě pár z těch zbývajících 4.100.000 obyvatel, kteří nevolili parlamentní strany, nebo nevolili vůbec (38%), a nepovažují to co se vláda chystá udělat ze "úsporná opatření solidárně nutná a nezbytná, chceme-li mít i na důchody, na podpory nezaměstnaným a na dávky ještě chudším a potřebnějším než jsme my lidé vydělávající", ale spiše je považují za opatření, která sniží už tak nízké kompenzace za to, že nemají reálný podíl na moci a ziscích elit. Řekl bych že je dost lidí. které budou odbory zastupovat, alespoň názorově.
  Oblíbeným příkladem, který použivají zastánci šrktů je rozpočet rodiny, který přece taky musí být vyrovnaný. Ano s tím se dá souhlasit, aby analogie s naším státem měla vypovídající hodnotu, z které by bylo možné vyvodit nějaké doporučení pro hospodaření je potřeba důkladnějšího popisu situace v příjmech a výdajích rodiny.
  Otec s opravdu vysokým příjmem dejme tomu 250.000, matka s nízkým příjmem 15.000, dále dva prarodiče s důchodem 4.000 A 7.000 Kč. Ty všichni dávají do společné kasičky stejný podíl ze svých příjmů třeba 15%. Ze společných peněz rodina žije a stará se o své tři děti, které žádný příjem nemají, platí jim školu a podporuje je v jejich zájmech.Platí z nich i léčbu prarodičů.Uvažuje o uvěru na nízkonákladový dům ale za vyšší cenu. Matce a otcovi klesly příjmy o 10%, ze společných peněz už dál nelze rodinu živit.
  Naše vláda navrhuje přestat platit dětem školu a koníčky prarodičům doktrory a všem zvýšit odvod do společné kasy na 16% nebo ještě lépe o stejnou částku o tisíc korun. Dům raději pořídit levnější ale s vyššími provozními náklady. V žádném případě nesmíme chtít po otcovi aby prostě dával do společné kasičky větší podíl než ostatní,ačkoli má desetinásobek součtu příjmů ostatních. Mohl by si najít jinou rodinu, kde by to po něm nechtěli, již dnes jsou rodiny kde si berou z otcových příjmů třeba jen 10%. Můžeme být rádi že je otec s námi.
  Důsledky takového řešení, nebo pokus o jiná řešení si prosím zkuste vymyslet sama. Nebo myslíte že takovýto popis analogie mezi státem a rodinou není přesnější než to co používají zastánci škrtů.
  September 16, 2010 v 14.20
  Děkuji za zajímavé reakce.
  Šlo mi v dotazech především o to, koho odbory dnes zastupují - a jaký mají mandát od nás zaměstnanců? Kde zjišťují věrohodně názory nás všech zaměstnanců jako podklad pro svá jednání? (Ne všichni zaměstnanci chtějí demonstrovat, ne všichni zaměstnanci chtějí předčasné volby atd. )
  Zajímalo by mne též, kolik procent zaměstnanců je asi v dnešní době členy odborů a platí příspěvky? Jak velkou část pracujících zastupují odbory jako své přímé členy - a zda a jak odbory zastupují i ostatní zaměstnance, kteří přímými členy nejsou?


  http://www.novinky.cz/domaci/211668-stem-pro-vv-lide-podporuji-snizeni-vydaju-na-mzdy-statnich-zamestnancu.html
  September 16, 2010 v 14.41
  abychom si rozuměli
  panu Miroslavu Novákovi (a možná i jiným):
  Zanedbávání gramatiky snižuje úroveň diskuse. Snižování úrovně diskuse přispívá koneckonců TAKÉ k tomu, že na místo politiky nastupuje to, čemu Slováci tak trefně říkají „panské huncútstvo“.
  September 16, 2010 v 19.25
  Květoslavě Hyldebrandtové z Vlašimy
  sděluji, že její dotazy ohledně počtu členů odborů u nás zodpoví Československá konfederace odborových svazů, což je celostátní orgán sdružující 32 organizací, mezi nimiž je i Odborový svaz státních orgánů a organizací - pokud jste státní úřednicí, pak do posledně jmenovaného byste se mohla případně přihlásit nebo se jen informovat, co takové členství znamená.
  K průzkumu agentury STEM Vám mohu sdělit pouze, abyste takové průzkumy brala s rezervou. Ve zprávě se uvádí, že názory zjišťovali u 679 respondentů, což je jen malý vzorek vzhledem k populaci zvící několika milionů lidí. Přitom se neuvádí podle jakého kriteria byli respondenti vybíráni. Mohli to být třeba většinou lidé, kteří příliš nepřemýšlí a důvěřují mainsteamovým mediím jako je denní tisk a televize a z nich se dnes bohužel podstatné informace nedovědí; například, že škrty v rozpočtu nám z dluhů příliš nepomohou a ze současné krize už nás vůbec nevytáhnou, neboť naopak způsobí zpomalení ekonomiky a růst nezaměstnanosti. Ale to je na dlouhé povídání. Hodně mi pomohlo přečíst si některé úvahy z Britských listů (www.blisty.cz), abych si uvědomila, jak zkreslené informace o dění ve světě nám někdy předávají naše oficiální media. Z Vašich příspěvků je patrné, že o věcech přemýšlíte a chcete se dobrat pravdy o světě a o sobě a proto máte moje sympatie.
  September 16, 2010 v 21.3
  Paní Hyldebrantová,
  z Vašich otázek mám pocit, že "divoký" Jakub Patočka svým textem zase trochu zpochybňuje legitimitu této vlády, na což jste velmi citlivá.
  Budu Vás citovat:"...koho odbory dnes zastupují - a jaký mají mandát od nás zaměstnanců? Kde zjišťují věrohodně názory nás všech zaměstnanců jako podklad pro svá jednání?"
  A chcete říct, že vláda zjišťovala názory všech lidí, kteří volili strany koalice? Že všichni voliči souhlasí se způsobem, jak je vláda realizována? Aby to nebyla jen řečnická otázka - kolik procent "véčkařů" nesouhlasilo se vstupem do koalice - 15%?
  Už jsem Vám to jednou psal - podle mého názoru je pro Vás obtížné nasadit stejně kritická měřítka na názory Vám libé, jako na nelibé.
  Vláda také nemluví za všechny občany, kteří volili strany vládnoucí koalice - přiznejte odborům právo demonstrovat a neptejte se ironicky na mandát. Minimálně to bude mandát těch lidí, kteří se zúčastní. :-)
  September 16, 2010 v 21.41
  Paní Hyldebrantová, odborové vedení vyhlásilo stávku na základě jednoduchého mandátu. Bylo zvoleno členy odborů. Za ně především mluví. Pokud jste odborářka, zkuste příště zvolit jiné vedení, takové, které bude vystupovat proti zájmům zaměstnanců a bude podporovat zaměstnavatele, v tomto případě stát. Uvidíte, jakou podporu pro tento návrh získáte.

  Odbory, ProAlt a další iniciativy budou usilovat o zastavení škodlivých pseudoreforem a když to nepůjde jinak, tak o svržení vlády demokratickou cestou a její nahrazení vládou zastávajícím zájmy občanů.
  MT
  September 17, 2010 v 8.18
  Paní Hyldebrantová, řekla jste :

  "Zastupují odbory všechny občany, nebo jen neurčité procento nesouhlasících skupin s vládními opatřeními? Já jako státní zaměstnanec považuji tato úsporná opatření za solidárně nutná a nezbytná, chceme-li mít i na důchody, na podpory nezaměstnaným a na dávky ještě chudším a potřebnějším než jsme my lidé vydělávající (a především nechceme-li ještě více zadlužovat generace přicházející po nás)..."

  Proto se prosím nevykrucujte a zkuste nějak odpovědět na to, na co se Vás ptal pan Miroslav Novák z Prahy 9 - o tom, že veřejné rozpočty mají i svou příjmovou stránku ...

  A při této příležitosti se zkuste nějak vypořádat s tím, že šéf Mezinárodního měnového fondu, který není příliš levicovou institucí, doslova prosí vlády vyspělých zemí - "do r. 2011 škrty nedělejte, podříznete odbyt, počkejte později"

  A konečně :

  Odbory mluví za sebe a za své členy.

  Vláda byla vytvořena na základě parlamentní většiny zvolené nijak zvláštním podílem oprávněných voličů a mluví a koná za nás za všechny.
  I za mne ...
  A mne by nikdy nenapadlo použít takové drzé připomínky o legitimitě vlády jako jako jste se Vy opovážila u organizace, která mluví jenom za sebe a jistě bylo její rozhodnutí výsledkem vnitřních demokratických procesů ...
  JG
  September 17, 2010 v 11.21
  Paní Hyldebrantová,
  máte pravdu, že dost vysoké procento zaměstnanců není odborově organizováno - oni to totiž zaměstnavatelé dost neradi vidí. Ústava sice zaručuje právo na odborové sdružování, ale když člověk nemůže delší dobu najít práci, tak si na ústavu ani nevzpomene...
  MM
  September 17, 2010 v 11.40
  Generál(ní) Patočka
  Účelově podceňované nebezpečí dluhové pasti panu Patočkovi slouží k obhajobě jeho neschopnosti uznat porážku levice ve volbách a ke snaze iniciovat generální stávku. Pane Patočko, dovolte abych Vám připomněl Argentinu, kde se tak dlouho nenafukovaly obavy až se jednoho dne ucho utrhlo. Řecko je dočasně zachráněno pouze proto, že se mu podařilo podvodně vyzískat Euro jako měnu.

  Nezlobte se, ale Vaše výzva absolutně neodpovídá současné socioekonomické situaci. Hystericky reagujete na jakýsi nástin regrese, který se snaží prosadit vláda tzv. rozpočtové odpovědnosti. O tom jak dobré či špatné jsou cesty k tomuto, jinak bohulibému, cíli je jistě dobré vést diskuzi a kritiku. Ale volat po generální stávce? Možná těm pár místním přitakávačům to tak nepřijde, ale mě připadáte směšný! Generální stávka vedoucí ke změně režimu kvůli tomu, že chce někdo sáhnout tlustým vepříkům ve státní správě na salámek? Co byste pak chtěl v případě skutečně krizové situace?

  Kdyby jste se místo těchto planých výzev raději soustředil na to jak příliš nepoškodit ProAlt svým radikalismem a případně mu pomohl ho strategicky konsolidovat tak aby se stal solidní volitelnou alternativou. To je totiž cesta jak měnit poměry v civilizované zemi. Generální stávku si pak nechejte na dobu kdy lidem bude hrozit bezprostřední hlad.
  September 17, 2010 v 18.45
  Pane Mistríku, vyjádřil jste situaci opravdu mistrně! Díky!

  Dále odpovídám (nejen panu Štěchovi):
  Ano, pravicová vláda má jasný a přehledný mandát vítězství pravice ve volbách - minimálně 29% dospělých občanů (u Špidlovy vlády to bylo kolem 25,5 % občanů). Mandát odborů ale opravdu neznám - t.j. kolik % dospělých lidí je odborově organizováno a chce zároveň opravdu demonstrace a generální stávku?
  Toto bylo především předmětem mých dotazů na pana Patočku, který nám třeba ještě procentuální počty lidí (za které odbory nyní mluví) blíže upřesní.

  Paní Švandové , panu Ivanu Štampachovi i Jakubovi Grombíři děkuji za zajímavé doplňující reakce a informace. Též pana Tejkla chci ujistit, že navýšení příjmové stránky rozpočtu vítám a souhlasím a ním zcela maximálně.

  Budu ráda, pokud na mé opakované dotazy pod článkem odpoví i sám autor pan Jakub Patočka.
  September 17, 2010 v 19.1
  jediná zábava?
  „Na Bojišti bydlel v jednom sklepním bytě metař Macháček, ten se vysmrkal na vokno a rozmazal to tak dovedně, že z toho byl obraz, jak Libuše věští slávu Prahy. Za každej takovej vobraz dostal vod ženy takový státní štipendium, že měl hubu jako žok, ale von toho nenechal a pořád se v tom zdokonaloval. Byla to taky jediná jeho zábava.“
  September 18, 2010 v 11.57
  Pro paní Hyldebrantovou, 29% dospělých občanů současnou vládu volilo. Ale 33% dospělých občanů ji nevolilo.
  Plus 3.100.000 dospělých občanů nevolilo vůbec. Více ale o tom jak relevantní je tato vláda, je napsáno na http://www.denikreferendum.cz/clanek/4087-zmena-volebniho-systemu-nutnost-pro-demokracii-a-nastesti-i-pro-lidovce.

  Pro pana Mistríka, máte pravdu, že článek vyznívá hystericky, ale řekl bych, že reakce na opatření, která bude nutno provést, až opravdu velká část lidí nebude mít co jíst, opatření jako vyvlastňování, budou mnohem hysteričtější.
  Demostrace a ostatní aktivity se snaží zabránit krokům, které nevratně ničí funkční !!!solidární!!! systém u nás, který je u tak velkého souboru lidí jako je stát, jediný schopný se postarat i to ty nejbídnější.
  Příkladem je povinný převod části peněz z průběžného důchového systému do kapitálových důchodových fondů. Kromě jiných negativ, budou tyto peníze při vyplácení důchodů dnes chybět, budeme je muset brát jinde, kde budou opět chybět. Za 40 let když tam ty peníze nebudou, můžete si jít stěžovat potomkům metaře Macháčka.
  September 18, 2010 v 15.20
  Mezi lidmi z mého okolí s podobným příjmem jako je můj důchod (tj. čistý měsíční příjem asi 10000.- Kč) panuje zatím jen mírné rozladění a každý počítá, jak se mu podaří z měsíce na měsíc vyjít. Mne se nejvíce dotklo postupné zvyšování cen energií, takže moje rodina musela nedávno situaci radikálně řešit. To mne vytrhlo z „dogmatického spánku“ a občanské pasivity a probudilo mne do světa, který se k mému údivu prudce a celkově destabilizuje ruinován sociální nespravedlností. Neodbytně se mi vrací myšlenka, že stávající tendence bohatnutí bohatých a chudnutí chudých může do deseti let vést k 3. světové válce. (Analogie let 1929 a 2008.)
  Já a moji "chudí", ale pracovití přátelé a sousedé, si dokážeme poradit a nejsme existenčně na dně. Ale na druhé straně nevidím důvod, proč, když naše země prosperuje, je její bohatství čím dál víc jen pro někoho. S údivem hledím například na kejkle se solárními elektrárnami, jejichž vykutálení majitelé, z nichž některé ani nelze jmenovitě dohledat (viz seriál na pokračování v Hospodářských novinách v předchozích třech dnech) získají miliardy tak, že je vytáhnou z kapes drobných spotřebitelů elektřiny. To nemůže být jen vinou byrokracie a náhod, ale považuji to za další důkaz propojení politiků s vysoce vynášejícím spekulativním podnikáním, jehož cílem je pouze a jen maximalizace zisku. Že bude příští rok tak moc zdražena elektřina, je podle mého názoru důkazem selhání demokratických mechanizmů, neboť chamtivost - touha po zisku - překryla smysl pro spravedlnost, soucit a sociální smír ve společnosti. Neměli bychom vyjít do polí a „pokosit“ ty sluneční kolektory v Milovech, Vranovské vsi, … ve jménu podobné občanské neposlušnosti, jakou prokázali nedávno Francouzi, když kosili pole s geneticky modifikovanou kukuřicí?
  Domnívám se, že pan Martin Mistrík a paní Květoslava Hildebrandtová teď usoudí, že můj malý příjem mi diktuje divné postoje stranící materiálně chudým, jako jsem sama, a že moje obavy o vývoj ve světě jsou jen zástupný způsob, jak vytáhnout víc z kapes lidí „schopnějších, kteří se dovedou sami o sebe lépe postarat“. A mají pravdu zejména v tom, že bych například na uvedený způsob podnikání v solární elektřině neměla žaludek, aniž jsem projevila dost obdivu pro „milionový nápad“ na kartáček na zuby s dvojnásobnou délkou části se štětinami, který zaplatí firmy vyrábějící pastu na zuby: vždyť na takový kartáček lidé vymačkají dvojnásobné množství pasty! Vyprávěl s gustem jeden podnikatel.
  Když dnes člověk čte jen oficiální tiskoviny a sleduje hlavní televizní programy včetně veřejnoprávních, nutně dochází k názoru, že politický program naší současné vlády je správný. To většinu lidí ukolébává v pasivitě. Četli jsme a viděli v úvodníku televizních novin, jak si pan premiér Petr Nečas s kyticí jel pro pochvalu k Angele Merkelové, jenže to ještě nevěděl, že ona byla pokárána od Mezinárodního měnového fondu právě pro politiku vedoucí k vysoké nezaměstnanosti a tím k destabilizaci společnosti (stručně řečeno), ale to už se do oficiálních medií nedostalo.
  Je mi jasné, že zatím je generální stávka v nedohlednu, protože většina lidí si neuvědomuje širší souvislosti změn, které prosazuje vláda. Přesto děkuji Jakubovi Patočkovi za upřesnění demokratických mechanismů vedoucích k zastavení destabilizujících kroků naší současné vlády (nebude potřeba „kosit“ kolektory). Důležité je vědět, že nejsme tak úplně bezmocní.
  September 18, 2010 v 20.15
  Ještě jednou
  pro paní Hyldebrantovou. Před časem jsem na stránkách DR zaregistroval diskusi pánů Štampacha a Škabrahy o tom, zda je Váš problém porozumění danému textu či je to něco horšího.
  Po Vaší odpovědi (nejen mě) důvod pro tuto diskusi již chápu v plném rozsahu.
  September 18, 2010 v 21.34
  Josefu Štěchovi
  Navíc je tu ještě (stejně ponurá) eventualita, že texty paní Hyldebrantové jsou produktem kolektivním. Leccos mluví pro takovou hypotézu.
  (Vzpomeňme také příklady jisté kolektivní psychózy, jejíž projevy zmiňuje Stanislav Holubec ve svém posledním článku. A koneckonců každý z nás ovšem asi má řadu podobných zážitků.)
  MP
  September 18, 2010 v 22.3
  To: paní Švandová
  Jen více takto probuzerných ...
  September 19, 2010 v 19.53
  Pane Imrichu, změnu volebního systému bych též vítala (zajímavě ji prosazovala SPOZ, ale neuspěla v parlamentních volbách).

  Paní Švandová, plně chápu Vaši situaci - přesto ale se stávkou státních zaměstnanců za nesnižování mezd nemohu souhlasit a nepřipojím se k ní z důvodů popsaných výše. Právo na demonstrace a na stávky jinak nikomu samozřejmě neupírám (jen nesouhlasím s paušálním zastupováním zaměstnanců či odborářů proti mému souhlasu i souhlasu dalších).

  Pane Štěchu, omlouvám se za případné nedostačující odpověďi (psané často narychlo mezi množstvím práce a jiných povinností). Dovolím si ale přesto k objektivitě dodat, že někteří přímo tázaní neodpovídají na opakované přímé dotazy vůbec.

  S pozdravem všem K.H.
  SH
  September 20, 2010 v 18.51
  Vláda rozpočtové odpovědnosti?
  Nenechte se vysmát, pane biologu Mistríku. Jestli existují nějací ti tlustí vepříci, tak to v žádném případě nejsou státní, ani jiní zaměstnanci, ale ti, co rozkradli národní majetek, který nám všem měl vydělávat minimálně na penze, zdravotní péči a vzdělání. Dneska se nám jeho usurpátoři smějí z Baham, JAR či Švýcarska, jak se tady vzájemně napadáme, zatímco oni mají své rodinné klany zajištěné na budoucí půlku tisíciletí. V současném politickém systému v žádném případě už nikdy nebude mít zaměstnaný člověk nárok na dostatečnou penzi, léčení z pojištění, a bezplatné vzdělání, pokud se „rozpočtová odpovědnost“ nezaměří na zvýšení daní těm, kteří i při devadesáti procentní dani budou mít ještě pořád desetkrát vyšší příjem než Vy.
  Osobně ale nemusíte mít strach. Generální stávka s cílem změnit vládu není na programu dne. Odbory nemají tolik sil, aby ji zorganizovaly. Dokonce ani nikde v Evropě. A pokud přece jenom by se jim to povedlo, globální světovládci tím nebudou ohroženi, takže se zase nic nezmění. To bude muset přijít jo malér, aby konečně padla nadvláda těch několika desítek tisíc největších boháčů světa a byl zaveden nový systém, jak pro něj pléduje třeba paní Švihlíková, která o té ekonomii a ekonomice skutečně něco ví. A ten malér se nebude řešit nikterak civilizovaně, v to nedoufejte.
  MM
  September 21, 2010 v 6.34
  ad Standa Hošek
  Vážený pane Hošku, vidím, že jste jeden z těch kdo uvěřil mýtu, že všechny ty chybějící stovky miliard má v rukou pár grázlů co je ukradli a není nic snazšího než jim je zase vzít a bude hej. Pominu-li, že naše ekonomické problémy mají nejspíše mnohem starší kořeny než je Klausova privatizace (ano 40 let bolševismu po česku není jen tak) je potřeba zdůraznit, že současné dluhy jsou hlavně systémový problém. Takže i kdyby teď nějaký zázrak způsobil, že různí Krejčířové zaplatí těch 1200 miliard tak dluh tady, se současným nastavením státních výdajů, máme za pár let zase. Nemyslete si prosím, že mám zvrácené potěšení z toho, že se někomu má snižovat plat. Naopak, jsem člověk přející, nemám rád kolem sebe stresované lidi. Rozdíl mezi námi je v tom, že považuji současné žití státu nad poměry za potenciálně mnohem nebezpečnější problém než, sice nepopulární, ale stále ještě poměrně benigní snížení platů.

  Na jednu stranu tady všichni sborově kritizujeme konzum, který ovládá českou (a evropskou) společnost, na druhou stranu se můžete zbláznit kvůli troše shora naordinované skromnosti.
  September 21, 2010 v 9.55
  GRATULUJI
  panu Mistríkovi !
  "Trocha shora naordinované skromnosti" je v perspektivě světového společenského vývoje opravdu nepřekonatelně kouzelné. Proč se neuskrovnit, když tak prospějeme lepší věci.
  PM
  September 21, 2010 v 19.10
  na lamani chleba dojde takjakotak
  Souhlasim se slovy pana Mistrika - jeho srdnatemu obcanskemu postoji, ktery aktuelni vulgarni neoliberalismus ceske provenience vyzaduje. Presto se mi jevi nutnosti nepropadat mytu poctiveho a socialne moudreho reseni vladou zastupujici pouze zajmy elit.
  VV
  September 22, 2010 v 4.17
  Chyby předchozích vlád na naše účty?
  Části diskutujících nerozumím. Jestliže odboroví ekonomové před dvěma lety vcelku střízlivě popsali, jaké dopady bude mít světová krize na Českou republiku, tehdejší vláda, ve které byl současný ministr financí ministrem financí, se tomu vysmála. Takřka doslova.
  Byla zvolena skoro stejná vláda, se skoro stejnou politikou (jednak proto, že politická opozice byla a je neschopná a jednak proto, že mediokracie se snažila zuby nehty takovou vládu udržet), tentokrát se silnějším mandátem, tak se snaží ve stejně "hloupé" politice pokračovat.
  Demonstrujícím hasičům, policistům, úředníkům, kuchařkám, knihovníkům a dalším je vcelku jedno, kdo je ve vládě. Oni si přečetli, že tarifní plat - jediná jistota, jakou mají - půjde dolů ne o 10 %, ale o 20-40%. Slibům odměn nevěří. Jejich životní zkušenost tomu velí. A je jedno, kdo odvádí jakou práci. Pokud jeho nadřízený nebude mít peníze na odměny, odměny nebudou.
  Ti demonstrující mají své hypotéky (aby měli jistotu bydlení, protože nájemné nehorázně roste), mají svě potomky (učebnice, ošacení, atd.). Pokles platu řádově o tisíce znamená skoro existenční ohrožení.
  Těžko mohu věřit ministrům, poslancům, ekonomům, že se máme uskrovnit a začít se má od těch, kteří se pohybují okolo průměrného platu. Navíc bez analýz, co bude znamenat snížení počtu úředníků na finančních úřadech, sociálních úřadech, úřadech práce.
  Je to srozumitelné? Je to důvod demonstrovat?
  ŠS
  September 22, 2010 v 12.6
  Když stávka, tak jenom generální
  Myšlenka sama o sobě mne nepřekvapila. Překvapilo mě, že - ačkoliv se vlastně v dané situaci zdá tak zřejmá - s ní přichází nikoliv revolucionář (věřím, že Jakub Patočka není revolucionář), dokonce ani ne odborář, nýbrž občanský aktivista. (Možná, že to je dnes víc než proklamovaní revolucionáři.) Ano, občanská společnost či lépe, všichni, kdo chtějí změnit aspoň vládu - protože tato vláda nehodlá změnit svou politiku, nejen s ohledem na silácká prohlášení, ale jelikož je, jaká je - mají pouze jedinou účinnou zbraň (pomineme-li násilí - ale to by vedlo jen k posílení vlády). Uvidíme tedy v nejbližších měsících, zejména nebudou-li podzimní volby dostatečně výrazným vyjádřením občanského odmítání vlády, zda se odbory a vůbec všichni, kdož vládu odmítají, jestli seberou dost odvahy a dají se do skutečného boje. Proto dík Jakubu Patočkovi, který první a (zatím) jediný dokázal veřejně říct, co si možná někteří mysleli, ale nevyjádřili: žádná demonstrace, žádný (sebelépe míněný) manifest, žádné pohlášení vládu nezažene s nastoupené cesty- jenom STÁVKA, a to GENERÁLNÍ.
  September 22, 2010 v 16.45
  Navážu na Štěpána Steigera
  a budu trochu zlej. Myslím si, že bude dobře, když vláda požadavky odborů odmítne. Kdyby je přijala, odbory by se mohly stáhnout, spokojit se se svým a o další se nezajímat (omlouvám se, že je z toho podezírám, ale už tím, že to vyslovím, tak učiním to podezření méně oprávněným, a proto to dělám :-)).
  Není jiné cesty než vytvořit situaci, kdy se solidarita bude muset hledat napříč, ne jen mezi odboráři. Proto to berme jen jako začátek. První linie...
  + Další komentáře