Za úspěchem ANO a antisystému v evropských volbách stojí mobilizace periferií

Vojtěch Petrů

O tom, kdo byli voliči, kteří rozhodli o úspěchu Filipa Turka či Kateřiny Konečné v evropských volbách, a zda si tito politici mohou podporu udržet, jsme hovořili s volebním geografem Jonášem Suchánkem.

Spojení hnutí Přísaha s Motoristy sobě skutečně zafungovalo hlavně díky tématům jako Green Deal, zákaz výroby nových aut se spalovacími motory nebo elektromobilita. Foto FB Robert Šlachta

Velkým motivem uplynulých evropských voleb v České republice bylo zvýšení volební účasti, a to zejména na takzvaných periferiích. Souhlasíte s tím, že volby rozhodla mobilizace periferie?

Volební účast v evropských volbách je tradičně malá, i když nyní o něco narostla. Tentokrát lze nárůst na úrovni obcí skutečně identifikovat hlavně na periferiích. Zásadní byl zvláště aspekt nejvyššího dosaženého vzdělání, neboť mobilizace proběhla především v oblastech s nižším vzděláním, které se se zmíněnými periferiemi překrývají.

V čem jsou periferie, hovoříme-li o nich v českém kontextu, charakteristické?

Periferie v českém kontextu obvykle kategorizujeme na vnitřní a vnější. Vnějšími míníme oblasti podél státních hranic, typicky Ústecký a Karlovarský kraj, sever Olomouckého a Moravskoslezského kraje, což jsou oblasti charakteristické vyšší nezaměstnaností, nižším dosaženým průměrným vzděláním, nedostupností různých služeb, vyšší mírou exekucí, větší mírou vylidňování.

Jonáš Suchánek je politický geograf. Působí na Fakultě sociálních Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá geografií migrace, volební geografií, populistickými a nacionalistickými hnutími. Foto Archiv Jonáše Suchánka

Vnitřní periferie obvykle leží na hranicích krajů. Jde o oblasti, odkud je to daleko ke krajskému městu jakožto regionálnímu centru, třeba lokality na hranicích Středočeského kraje s ostatními kraji. Nerad bych paušalizoval, neznamená to, že úplně všem lidem v těchto oblastech se žije špatně a jsou chudí, ale bavíme se o socioekonomických vzorcích, které jsou tu statisticky více přítomné. A tyto vzorce se jednoznačně projevují ve volebním chování jak z hlediska povahy volby, tak volební účasti.

V devadesátých letech v těchto oblastech, především na Ústecku, byli silní Republikáni Miroslava Sládka, případně KSČM, v druhé půli minulé dekády se tam etablovalo hnutí ANO, které se na tyto oblasti přeorientovalo, ačkoliv původní těžiště její podpory bylo v socioekonomicky silnějších lokalitách.

Na Moravě, kde jsou periferie v něčem odlišné, si naopak vysokou podporu drží hnutí SPD, což je dáno mimo jiné efektem kandidáta. Okamurovci jsou silní na střední Moravě, na Kroměřížsku a Hané, protože Okamura pochází z Bystřice pod Hostýnem a za tento region byl už v roce 2012 zvolen do Senátu. V prezidentských volbách těmto oblastem kraloval nejprve Miloš Zeman, loni Andrej Babiš. Naopak strany současné vlády jsou v těchto oblastech systematicky neúspěšné.

Kterým stranám vyšší volební účast na periferiích v letošních evropských volbách pomohla? Platí, že je to zejména opozice vůči současné vládě a antisystém?

Nárůst účasti na periferiích, jak se zdá z analýz, které jsem zatím dělal, pomohl především stranám opozice vůči vládě Petra Fialy (ODS). Nejvíce naopak uškodila koalici Spolu, protože v oblastech, kde jsou její členské strany dlouhodobě silné, účast stagnovala nebo mírně poklesla. Mobilizovat své voliče se však nepovedlo ani dalším vládním hnutím, STAN a Pirátům: druzí jmenovaní citelně ztratili zejména na Liberecku a východě Čech, udrželi si spíše velká města, Prahu a Brno.

Poražení odcházejí především Piráti a částečně také STAN, které zastínila koalice Spolu. Je možné, že mnozí voliči dali přednost „jistotě“ v podobě velké koalice před „rozhádaným“ a rozděleným pomyslným PirStanem.

Naopak oblasti, v nichž narostla volební účasti, korelovaly s lokalitami, kde je silné hnutí ANO: tomu tedy vyšší volební účast prospěla primárně. Vyšší účast na periferiích pomohla i koalici Stačilo! a spojenectví Přísahy s Motoristy sobě, ale ne v takové míře jako Babišovu hnutí. Samozřejmě nemůžeme s jistou říci, že hlavním mobilizačním prvkem byla nespokojenost s vládou Petra Fialy, ale na základě vzorců volební účasti a podpory pro opoziční hnutí je to vysoce pravděpodobné.

Skokanem voleb se stala koalice Přísahy a klausistických Motoristů sobě, vedená influencerem Filipem Turkem. Kde se tento fenomén vzal, kdo jsou z hlediska volební geografie jeho voliči?

Přísaha Roberta Šlachty se o hlasy voličů ucházela už v posledních sněmovních volbách, a přestože šlo o nové hnutí, její zisk nebyl vůbec špatný a skončila těsně pod pěti procenty. Už tehdy byl v mapě rozložení volební podpory Přísahy zřetelný fenomén, jejž ve volební geografii označujeme jako efekt kandidáta. Šlachta měl výrazně vyšší volební podporu v oblasti svých domovských Pohořelic na jižní Moravě, kde měl volební jádro.

Spojení hnutí Přísaha s Motoristy sobě se mi napoprvé zdálo zvláštní, ale skutečně zafungovalo: hlavně díky tématům jako Green Deal, zákaz výroby nových aut se spalovacími motory nebo elektromobilita. Důležitou se rovněž ukázala osobnost Filipa Turka, vlivného a silného na sociálních sítích. Svou roli mohla hrát i neúspěšná antikampaň hnutí STAN vůči Turkovi, ale netroufám si odhadovat, jak velkou.

Na mapě volební podpory Přísahy a Motoristů se zopakoval efekt kandidáta na Pohořelicku, což se spojilo s velkými volebními zisky v severních Čechách, a zejména na Mladoboleslavsku, tedy nápadně v oblastech, kde je velká zaměstnanost v automobilovém průmyslu.

Mapa podpory Přísahy s Motoristy je však na první pohled fragmentovaná, mozaikovitá, a krom zmíněných Pohořelic a Mladé Boleslavi se z ní trendy, ať už větší shluky podpory či neúspěchu, čtou ztěžka. Zdroje volební podpory Přísahy a Motoristů tak byly různorodé, nešlo o mobilizaci jedné konkrétní, specifické skupiny voličů.

V některých volebních analýzách se objevovala hypotéza, že Filip Turek převzal část vyhraněněji pravicových voličů ODS. Dá se vysledovat z map nějaká korelace s oblastmi, kde jsou silní občanští demokraté nebo Spolu?

Celkově je korelace mezi předešlými výsledky ODS z roku 2019 a Přísahou a Motoristy velmi malá nebo spíše neexistuje. Je však pravda, že Přísaze a Motoristům se dařilo v oblastech, kde bývala tradičně silná i ODS, například na Mladoboleslavsku a Plzeňsku. V kontextu celé země identifikovat systematický přeliv nelze, ale jednoznačně to vybízí to k dalšímu zkoumání.

Kde se vzali voliči koalice Stačilo! — specifického spojení KSČM a marginálních stran s celebritami konspirační scény typu Ondřej Dostál, Petra Rédová či Zdeněk Jandejsek?

To je zajímavý případ, protože jsem očekával jejich úspěšnost spíše v bývalých Sudetech a tradičních regionech KSČM na Ústecku a Karlovarsku, v severozápadních Čechách. Ale ve výsledku to takto není: největší podporu měla koalice Stačilo! na Jesenicku a na střední Moravě, tudíž oproti rozložení podpory samotné KSČM v předchozích volbách jsou patrné rozdíly.

Vymizel tradiční pás podpory KSČM na pomezí Jihočeského kraje, Vysočiny a Jihomoravského kraje od Jindřichova Hradce po Znojmo. V Ústeckém kraji voliče zřejmě převzalo již dříve hnutí ANO.

Jinými slovy v oblastech, kde je dlouhodobě silný také Tomio Okamura a kde se patrně KSČM a SPD střetávaly o voliče, se koalici Stačilo! podařilo převzít část voličů SPD. Okamurovci zřejmě nedokázali svá témata uchopit tak jasně jako koalice Stačilo!. Voliči radikálních stran navíc mnohdy hledají nové impulzy a to jim v těchto volbách teoreticky mohla obměněná KSČM nabídnout.

Máte vysvětlení, kde a proč ztratilo hnutí SPD?

Tomio Okamura letos nebyl dle mého názoru tolik vidět a byl zastíněn protihráči, což je vzhledem k tomu, jak důležité je pro EU téma migrace — poměrně překvapivé. Jak už jsem řekl, voliče jim převzala především koalice Stačilo!, ale v některých oblastech pravděpodobně i hnutí ANO, které se politicky obměňuje, hraje i na nativistickou linku v rámci kritiky migrace a v rámci protivládní opozice je nejvíce vidět. Z těchto soubojů hnutí SPD zkrátka odešlo poražené.

Myslíte si, že jde v případě úspěchu Stačilo! a Přísahy s Motoristy o krátkodobé vzepětí, které nepřekročí rámec evropských voleb, nebo se tyto dva nové subjekty etablují na antisystémové scéně?

Rozporuplných výsledků jsme v těchto evropských volbách nebyli svědky pouze v České republice. Napříč celou Evropskou unií buď radikální pravice narůstala, jako ve Francii, Itálii či Německu, nebo naopak — jako ve Skandinávii — její podpora upadala.

V tuzemsku jsme sledovali úpadek „tradiční“ krajní pravice SPD, a naopak růst projektu Stačilo! nebo velmi specifického aktéra v podobě Přísahy a Motoristů. K jejich dlouhodobému etablování jsem skeptičtější, ale je možné, že mě překvapí podobně, jako mě překvapil jejich aktuální výsledek v evropských volbách. Příští sněmovní volby budou v Přísaze už patrně zase stát na Robertu Šlachtovi, protože jejich hlavní postava těchto voleb, Filip Turek, bude v Bruselu. Přísaha samozřejmě bude muset najít způsob, jak na nynější úspěch navázat už na podzim v krajských volbách.

Obecně jako větší problém vidím spíše mainstreamizaci krajní pravice než nárůst otevřeně radikálně pravicových stran. Témata, která dříve zvedala výhradně krajní pravice, se etablovala a operují s nimi i strany, jež bychom do tradičních kategorií krajní pravice neřadili. Názory, které byly ještě nedávno relativně tabu, jsou dnes norma.

Řešení, které tyto strany v reakci na obavy voličů nabízejí, jsou v rozporu s principy liberální demokracie, pluralismu, dělby moci. Co se může stát, když se podobné subjekty dostanou k moci, se reálně ukázalo v orbánovském Maďarsku nebo při útoku na Kapitol za podpory odcházejícího prezidenta USA Donalda Trumpa. Nejde tedy zdaleka jen o Green Deal či automobilitu: tyto aktéři prostřednictvím podobných témat usilují o zisk moci, kterou mohou následně užívat v rozporu s demokratickými principy.

VOJTĚCH PETRŮ