Ukrajinské pravoslaví ve válce

Ivan Štampach

Na Ukrajině působily už před válkou dvě pravoslavné církve, jedna s afinitou k Moskevskému patriarchátu, druhá samostatná s vazbami na konstantinopolského patriarchu. Ruská agrese situaci změnila.

Sídlem kyjevské vládě loajální Pravoslavné církve Ukrajiny je chrám svatého Michala. Jedná se o nově postavenou kopii původního chrámu, který v roce 1936 zbořili komunisté. Foto Bibikoff, WmC

Kolem tří set milionů pravoslavných křesťanů žije jako společenství jednotlivých místních, respektive národních církví. Tradiční prvenství mezi nimi má ekumenický patriarcha, jehož sídlem je dávná Konstantinopol, centrum Byzantské říše, dnešní Istanbul.

Konstantinopolský patriarcha není však čímsi na způsob pravoslavného papeže. Je spíše prvním mezi sobě rovnými. Práva, která si připisuje, jsou však poněkud jiná než ta, která jsou mu pravoslavnými církvemi přiznávána.

Daleko nejpočetnější a nejvlivnější pravoslavnou církví je totiž církev ruská, označovaná rovněž jako Moskevský patriarchát. Působí v Rusku mezi obyvateli různé etnické příslušnosti a mezi Rusy v zahraničí včetně bývalého sovětského území. V Rusku se od gorbačovovského období Sovětského svazu probudila k životu a získala postupně miliony nových členů.

Když se Sovětský svaz rozpadl, znamenalo to zásadní změnu i pro pravoslaví na Ukrajině. U ukrajinské větve ruské pravoslavné církve zůstala jen část obyvatelstva, spíše ruskojazyčného na východě země. Tato církev pak vystupovala pod jménem Ukrajinská pravoslavná církev (Moskevský patriarchát). Uvádí se, že se k ní hlásí až kolem třetiny populace Ukrajiny.

Většina pravoslavných se naproti tomu od začátku devadesátých let od Moskvy oddělila a začala působit zcela samostatně, nejprve ve dvou útvarech, z nichž jeden měl exilový původ. Ty se v roce 2018 sjednotily a vystupují dnes společně pod názvem Pravoslavná církev Ukrajiny.

V rozjitřené situaci nejsou údaje z tohoto regionu zcela spolehlivé. Ale vše nasvědčuje tomu, že tato církev je významně větší, podle všeho má na své straně většinu obyvatelstva.

S touto církví jsou propojeny vedle ekumenického patriarchátu, který ji oficiálně uznal, ještě další z historických patriarchátů s oficiálním sídlem v Alexandrii a faktickým v Káhiře, a pak už jen církve řecká a kyperská. Všechny ostatní pravoslavné církve, včetně vedení české — propojené se slovenskou — deklarují svou afinitu k církvi ruské.

Dvě různá pravoslavná společenství

Tím vlastně začala celosvětově působit dvě velká pravoslavná společenství, která se navzájem neuznávají, i když se vyskytují rovněž pokusy, například ze strany jeruzalémského patriarchy, o zprostředkování a obnovu jednoty.

Zbytek křesťanských obyvatel Ukrajiny paří zejména ke dvěma řeckokatolickým církvím, které byly za minulého režimu zakázány. Jsou to církve s liturgií v podstatě stejnou, jako mají pravoslavní, s ženatým duchovenstvem, ale jsou autonomními součástmi církve římskokatolické. Jedna z nich je územně vymezena dnešní Zakarpatskou oblastí, někdejší součástí Československa. Regionem druhé je historická Halič.

Na Ukrajině se vyskytují také jiná křesťanská vyznání a jiná náboženství, zejména židé a muslimové. K židovské komunitě patří i prezident Volodymyr Zelenskyj. Tradičním regionem muslimů je Ruskem okupovaný a anektovaný Krym a jde o etnikum Krymských Tatarů, kteří byli za sovětské éry z Krymu vykázáni.

Pochybnosti o Ukrajinské pravoslavné církvi

Pravoslavná církev Ukrajiny podporuje svůj stát. V Ukrajinské pravoslavné církvi příslušící k Moskevskému patriarchátu nastal hned po zahájení ruské agrese v únoru překvapivý vývoj. Její nejvyšší představitel, metropolita Onufrij se vyslovil k ruským krokům ostře kriticky. Přirovnal ruský útok k biblickému příběhu, v němž Kain zabil svého bratra Ábela.

Na toto vyjádření pak navázala zpráva, že někteří biskupové této církve přestali v liturgii zmiňovat moskevského patriarchu pro jeho podporu ruské invaze. To je symbolické přerušení kontaktů. Posledním krokem bylo rozhodnutí shromáždění reprezentantů církve v květnu letošního roku, že se církev od Moskevského patriarchátu odděluje.

Tím vznikla kuriózní situace, že na Ukrajině jsou dvě na Moskvě nezávislé církve kritizující ruský putinovský režim a moskevský patriarchát pro jeho podporu. Jedna ve spojení s aspoň malou částí globálního pravoslavného církevního společenství a nově druhá, zdá se, že izolovaná, přičemž její vazby na promoskevskou většinu pravoslavného světa jsou narušeny.

V tomto kontextu působí překvapivě zprávy o zásazích ukrajinských úřadů proti Ukrajinské pravoslavné církvi. Tedy zásahy bezpečnostních agentur v jejích farnostech a v monastýrech, například v proslulé Kyjevopečerské lávře, v jejíchž prostorách sídlí vedení církve a její duchovní akademie poskytující vyšší vzdělání kněžím a laickým teologům.

Kyjevopečerská lávra je sídlem Ukrajinské pravoslavné církve, která až do propuknutí války příslušela k Moskevskému patriarchátu. Foto Falin, WmC

Mělo by jít o podezření, že za zdmi klášterů se snad mohou skrývat dokonce zbraně. A že jsou zázemím pro ruské diverzní aktivity na ukrajinském území.

Podle zpráv z posledních dnů zasáhla ukrajinská tajná služba SBU na devatenácti místech v polovině ukrajinských oblastí. Měly přitom být nalezeny ruské pasy, proruská literatura či vlajka Republiky Podkarpatská Rus, hnutí Rusínů prý s podporou Kremlu.

Ukrajinská kontrarozvědka odůvodnila zásahy tím, že brání obyvatelstvo před provokacemi a teroristickými činy. Na přibližně patnáct hodnostářů této církve byly uvaleny sankce za spolupráci s ruskými silami.

Je tedy otázkou, nakolik je oddělení této církve od Ruské pravoslavné církve výrazem vnitřního přesvědčení. Z doby takzvaného Euromajdanu v roce 2013, který posílil ukrajinskou prozápadní orientaci, je známo, že část představitelů Ukrajinské pravoslavné církve sympatizovala s kyjevskými protesty, zatímco jiní otevřeně podpořili proruské separatisty dvou samozvaných lidových republik, doněcké a luhanské.

Vyškrtnutí jména moskevského patriarchy z liturgie také podpořili jen někteří biskupové. Lze tedy předpokládat, že v pravoslavné církvi s původní afinitou k Moskevskému patriarchátu od propuknutí války vzniklo vnitřní napětí. Zůstává otevřeno, co to bude znamenat pro její jednotu a případnou vazbu na Pravoslavnou církev Ukrajiny, oddělnou od Moskevského patriarchátu již dlouhodobě.

Právní postup Ukrajiny a svoboda vyznání

Krátce před tím, než nastalo letošní odloučení Ukrajinské pravoslavné církve od Moskvy, byla na Ukrajině přijata právní norma, která zakazuje na ukrajinském území působení církevních útvarů pod vedením z Ruska. Oddělením, možná jen formálním nebo uznávaným jen částí církve, si tak církevní útvar, formálně do té doby podléhající Moskevskému patriarchátu, pragmaticky zachránil právo na působení. Nemusí to nic vypovídat o jeho reálných politických vazbách.

Pro ukrajinské úřady bude těžké zároveň chránit bezpečí obyvatel, ve válečné situaci beztak jen relativní, a respektovat svobodu vyznání. Je to možná problém příbuzný problematické pozici obyvatel ruského jazyka pod současnou a nějakou možnou budoucí ukrajinskou svrchovaností. Obojí ale bude důležité v úvahách o přidružení Ukrajiny k Evropské unii.