Zákaz „propagace“ LGBT vztahů v Rusku

Meduza

Ruská Státní duma přijala zákon o úplném zákazu propagace „netradičních vztahů“, pedofilie, šíření informací o LGBT a změně pohlaví v médiích, reklamě, literatuře a filmech.

„Cožpak chceme, abychom tady u nás, v Rusku, měli místo mámy a táty ‚rodiče číslo jedna‘, ‚rodiče číslo dvě‘... to už se tam úplně zbláznili?“ straší Putin ruské občany. Foto FB Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие

Ruská Státní duma schválila 27. října jednomyslně v prvním čtení balíček zákonů zakazujících „propagaci netradičních sexuálních vztahů“.

Už od června 2013 platí v Rusku zákon zakazující „propagaci netradičních sexuálních vztahů“ mezi nezletilými. Za porušení tohoto zákona je stanovena pokuta až sto tisíc rublů pro fyzické osoby a až jeden milion rublů pro právnické osoby, dále pozastavení činnosti společnosti, v případě cizinců jejich vyhoštění.

Nyní už nepůjde pouze o nezletilé — paragraf ponese název „Propagace netradičních sexuálních vztahů nebo preferencí“.

Do zákoníku o správních deliktech budou také přidány dva nové paragrafy: první z nich bude postihovat „propagaci pedofilie“ a druhý „šíření informací, které vyjadřují netradiční sexuální postoje nebo preference, nezletilým osobám, nebo informací, které jsou schopny vyvolat u nezletilých osob touhu po změně pohlaví“.

Pro fyzické osoby budou platit následující sankce: za „propagaci netradičních vztahů“ (mezi dospělými a dětmi) od padesáti do 400 tisíc rublů; za „propagaci pedofilie“ (mezi lidmi jakéhokoli věku) od 200 tisíc rublů do 800 tisíc rublů; za šíření informací o homosexualitě nebo transgenderismu mezi nezletilými od padesáti tisíc rublů do 200 tisíc rublů.

Za přitěžující okolnosti bude považována „propagace“ mezi nezletilými nebo využívání médií a internetu k „propagaci netradičních sexuálních vztahů“. Maximální trest bude uložen, pokud nastanou všechny přitěžující okolnosti současně. Pokuta by pak činila až 800 tisíc rublů pro fyzické osoby, pokuty pro právnické osoby se budou pohybovat od 800 tisíc do deseti milionů rublů. Soud bude moci pozastavit činnost právnických osob, které se dopustí trestného činu.

Zákon dopadne na celou řadu oblastí života

Proč je „propagace pedofilie“ ve stejném návrhu zákona jako „netradiční sexuální vztahy“?

V důvodové zprávě k návrhu zákona je „propagace“ homosexuality a transgenderismu řazena v jednom výčtu s „ospravedlňováním pedofilie“ — podle poslanců jde o fenomény, které „představují zvláštní nebezpečí pro děti a mládež“.

Z hlediska moderní vědy je však „propagace pedofilie“ v podstatě nesmysl. Pedofilní porucha se vyvíjí v důsledku kombinace různých faktorů, ale „propagace“ mezi ně rozhodně nepatří. Kromě toho je třeba rozlišovat mezi pedofilií a sexuálním zneužíváním dětí, které mohou praktikovat nejen lidé s pedofilní poruchou.

Je očividné, že se zde prosazuje snaha postavit homosexualitu a pedofilní poruchu na stejnou úroveň.

V této souvislosti bude novelizováno hned několik federálních zákonů, které se dotknou různých oblastí — mimo jiné online videí, filmových představení v kinech, agregátorů zpráv, reklamních společností, sociálních sítí a divadelních představení.

Například zpravodajské agregátory, které denně navštíví více než milion uživatelů, nebudou moci šířit informace, které obsahují „propagaci netradičních sexuálních vztahů nebo preferencí“.

Majitelé sociálních sítí, které denně navštíví více než 500 000 lidí, budou rovněž povinni zabránit používání stránek k šíření údajné propagandy. Uživatelům může být v podstatě zabráněno zveřejňovat jakýkoli obsah, který regulační orgány budou považovat za „propagandu“.

Zahraniční filmy s LGBT tematikou jsou již dnes cenzurovány distributory. „Obvykle je to velmi jednoduché: existuje film s několika hvězdami, který by mohl potenciálně vydělat, ale obsahuje nebezpečné, riskantní scény. Na příkaz vydavatele distribuční licence — tedy ministerstva kultury, nebo sami distributoři tyto scény vystřihnou,“ vysvětluje filmový kritik Anton Dolin. Do budoucna však hrozí, že už žádný film s „pochybným“ obsahem nebude koupen do distribuce.

V době od 4.00 do 23.00 hodin nebude v televizním a rozhlasovém vysílání podle nového zákona povolena nejen „propagace netradičních sexuálních vztahů nebo preferencí“, ale ani jejich projevy, stejně jako informace, které mohou vyvolat touhu „změnit pohlaví“.

Knižní nakladatelé se obávají, že zákon bude mít dopad i na klasickou literaturu. „Propagací netradičních sexuálních vztahů“ by se mohla stát například pedofilie v Nabokově Lolitě, cizoložství v románu Lva Tolstého Anna Kareninová či v poémě Bachčisarajská fontána Alexandra Puškina, nebo polygamie v novele Alexandra Kuprina Sulamit.

V oblasti reklamy zákon přinese úplný zákaz nejen „propagace“, ale také „demonstrace“ homosexuálních vztahů. Již dříve byly reklamy zobrazující homosexuální vztahy zakazovány jako nevhodné, protože „obsahují obscénní nebo urážlivé scény“. Zákazy se odvolávaly na platný zákon o ochraně dětí před informacemi škodlivými pro jejich zdraví a vývoj. V tomto smyslu tedy zákon v zásadě mnoho nezmění.

„Jsem člověk a ne propaganda.“ Foto FB Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие

Jak však Meduze pod podmínkou zachování anonymity vysvětlil právník, který se zabývá reklamou:

„Budeme muset být opatrní, a to i v případě vtipů na tato témata, protože v praxi územní odbory Federálního antimonopolního úřadu přistupují k výkladu zákona extenzivně. Pokud někteří spotřebitelé nabydou dojmu, že reklama odkazuje na netradiční vztah i bez přímé ukázky — například líbání, může být taková reklama považována za nezákonnou. Lze očekávat, že od nynějška budou muset tvůrci při tvorbě reklam spolupracovat s právníky, aby zajistili, že například dva objímající se muži budou vnímáni pouze jako přátelé, bez náznaku sexuálního nebo milostného vztahu mezi nimi.“

Dříve se zadavatelé reklamy mohli rozhodnout vydat rizikovou reklamu, přičemž výši případných pokut zahrnuli do rozpočtu reklamní kampaně, říká dotázaný právník. Pokud budou nyní zavedeny vyšší pokuty a správní pozastavení činnosti právnické osoby, bude podle něj jen velmi málo lidí ochotných podstoupit takové riziko.

Režimní propagandisté hledají své oběti

Zásadní na celém zákonu je, že nestanovuje, co lze považovat za „propagaci“ či „šíření informací“. To se vyjasní až v důsledku soudní praxe. Již nyní je ale jasné, že trest může být uložen například za přednášku, divadelní hru nebo jakékoli vystoupení před publikem.

Právník Alexej Jelajev se domnívá, že orgány činné v trestním řízení budou muset vyjasnit, co znamená „netradiční vztah“: „Zákonodárci otevírají Pandořinu skříňku. Nedefinovaná norma vede k nepředvídatelnosti jejího použití. Nepředvídatelnost aplikace vede k libovůli. A svévole znamená nevyhnutelné porušení práv,“ potvrzuje právník Ivan Brikulskij z Institutu práva a veřejné politiky.

Zákon již byl schválen Státní dumou a je velmi nepravděpodobné, že by neprošel Radou federace nebo jej nepodepsal prezident.

Ruské úřady opakovaně tvrdí, že proti Rusku bojuje „kolektivní Západ“, který údajně mimo jiné vnucuje světu „genderovou ideologii“ a popírá „náboženské a rodinné normy“. Patriarcha Kirill dokonce i agresivní válku na Ukrajině zdůvodnil potřebou zabránit tamním pochodům hrdosti LGBT.

Vladimir Putin strašil během projevu k anexi ukrajinských území ruské občany slovy: „Cožpak chceme, abychom tady u nás, v Rusku, měli místo mámy a táty ‚rodiče číslo jedna‘, ‚rodiče číslo dvě‘... to už se tam úplně zbláznili?“

Na této rétorice není téměř nic nového ani jedinečného; používala ji celá řada autoritářských režimů, od hitlerovského Německa a Itálie za Mussoliniho až po Gambii a Ugandu v našem století.

Z ruského originálu В России полностью запретят «пропаганду» гомосексуальности publikovaného v magazínu Meduza přeložila JITKA KOMENDOVÁ. Redakčně kráceno.