Jednota v různosti. Začíná sezóna pochodů hrdosti

Lucie Arendacká

Začal červen a s ním sezóna pochodů a oslav LGBTQ. Přes diskriminaci a dílčí snahy upírat lidem rovná práva kvůli jejich sexuální orientaci či genderu, můžeme u nás pozorovat menší pokroky, což bohužel zdaleka neplatí v jiných zemích.

Kromě června jsou zasvěceny queer iniciativám i další letní měsíce. Setkat se a vyjádřit podporu rovnosti, radosti a rovnoprávnosti můžete v Brně, Ostravě, Praze, Mostě, Plzni či Ústí nad Labem. Foto FB Queer Kód

Začíná měsíc hrdosti. Červen je již tradičně měsícem oslav, a především pak boje za práva LGBT+ lidí. Před čtyřiapadesáti lety proběhly v New Yorku protesty proti policejní šikaně známé jako Stonewallské nepokoje. Zažehly jiskru, z níž vzešlo hnutí za práva queer lidí, jak jej známe dnes. Po více než půl století snah o zrovnoprávnění a emancipaci jsou však bezpečí a svoboda lidí jen kvůli jejich sexuální orientaci či genderové identitě stále terčem útoků.

Nejde jen o manželství pro všechny

Zatímco ve Spojených státech amerických dnes konzervativní lobby bojují za omezování práv trans lidí, u nás stále vedeme vleklý a únavný boj za manželství pro všechny. Česká republika donedávna aspirovalo stát se první zemí bývalého východního bloku, která by manželství rozšířila i na páry stejného pohlaví. Za pět let od prvního předložení příslušné novely nás již stihlo v minulém roce předstihnout Slovinsko, které bude v lednu s největší pravděpodobností následováno Estonskem.

Manželství pro všechny má přitom v české společnosti dlouhodobě vysokou podporu. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Globsec s ním souhlasí 72 procent voličstva. Česká politická reprezentace se navzdory názoru veřejnosti poskytnutí rovných práv usilovně brání.

Poslanecká sněmovna sice s koncem května zahájila rozpravu k zákonu o manželství pro všechny, neobešla se však bez homofobních vtipů ze strany poslance Václava Krále (ODS) či protinávrhu změny ústavy, která by rovná manželství pro jistotu přímo zakázala. K začátku „pride měsíce“ se ji stejnopohlavním párům pokusil nadělit poslanec Marek Benda (ODS). Po půl hodině jeho téma přerušil další pevně zařazený programový bod.

Manželství však zdaleka není jediným tématem, které si zaslouží pozornost. Před nedávnem proběhla médii informace, že Německo nově umožní dárcovství krve také neheterosexuálním mužům. Připojuje se tak k mnoha zemím, které již archaické a diskriminační omezení zrušily. U nás je však řešení stále v nedohlednu a mnozí muži zůstávají zbytečně vyloučeni z možnosti darovat krev a krevní složky.

Naopak kastrační operace jako podmínka úřední změny pohlaví by podle příslibu ministerstva spravedlnosti a vládní zmocněnkyně pro lidská práva měla z českého právního řádu brzy zmizet. Už nyní zůstáváme s touto barbarskou praktikou v rámci Evropské unie prakticky osamoceni. I k této iniciativě však vláda přistupuje až pod nátlakem reálně hrozícího rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, dle jehož judikatury jsou kastrace porušením základních lidských práv.

Konzervativci a ultrapravice skrytí za „antigender“ a „prorodinným“ aktivismem

V různých částech světa se životy LGBT+ lidí stávají středobodem kulturních válek a ani naše společnost nestojí stranou. Na síle nabírá takzvané antigender hnutí, které v novém kabátě přináší staré známé konzervativní a krajně pravicové ideje. Aktuálním a alarmujícím příkladem může být čtení pohádek pro děti s drag queen v programu nadcházejícího Brno Pride Weeku.

Obyčejná a milá akce pro rodiny s dětmi musela být kvůli obavě o bezpečnost přesunuta z prostor městské knihovny na jiné místo. K vyhrocení situace a výhrůžkám došlo poté, co známá queerfobní Aliance pro rodinu rozdmýchávala nenávist a obvinila ty, kdo akci organizují, ze „sexualizace dětí“. To vše jen proto, že si na sebe „ženské“ oblečení dovolil vzít člověk, který není ženou.

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, přitom pracuje jako asistentka výše zmíněného poslance Krále. V postupu této organizace můžeme sledovat paralelu s naším maďarským partnerem z Visegrádské čtyřky. Orbánova vláda LGBT+ obsah raději přímo oficiálně cenzuruje či zakazuje.

Právě vývoj v okolních zemích nám ukazuje, kam až může zajít stavění LGBT+ lidí do role veřejných nepřátel. Ani teroristický útok, při němž byli v Bratislavě na podzim brutálně zavražděni Matúš Horváth a Juraj Vankulič, nevedl na Slovensku k opuštění nenávistné rétoriky a iniciativ proti ochraně a zrovnoprávnění queer lidí. Slovenská Národní rada dosud neschválila žádnou formu institucionalizovaného svazku osob stejného pohlaví a tamní politici nadále zneužívají kopanců do mocensky slabších ke sbírání laciných politických bodů.

V posledních letech se jednak z důvodu přetrvávající diskriminace a nerovnosti, jednak z prosté potřeby setkávat se a radovat, rozšířila i v naší republice tradice pride průvodů a festivalů. Kromě června jsou zasvěceny queer iniciativám i další letní měsíce. Setkat se a vyjádřit podporu rovnosti, radosti a rovnoprávnosti můžete v nejbližších dnech v Brně nebo v průběhu léta v Ostravě, Praze, Mostě, Plzni či Ústí nad Labem.