Vystoupení nábožensky aktivních občanů proti Alianci pro rodinu je dobrá zpráva

Ivan Štampach

Fakt, že české vládní struktury kooperují s organizací, jež hlásá nenávistné postoje vůči menšinám s odlišnými sexuálními preferencemi, je skutečně na pováženou. A je dobře, že se proti tomu představitelé náboženských komunit ozvali.

Homofobní Aliance pro rodinu o sobě dala před časem vědět bizarním happeningem na Malostranském náměstí v Praze. Foto Facebook Aliance pro rodinu

V souvislosti se sněmovní diskusí o možnosti manželství také pro dvojice mužů nebo žen dala o sobě znovu vědět Aliance pro rodinu. Už předloni uspořádali na pražském Klárově shromáždění za zachování manželství muže a ženy a práva dětí na otce a matku, jako by snad chtěl někdo svazky mužů a žen rušit.

Právo dětí na oba rodiče lze deklarovat, ale někdy je otec neznámý nebo není dostupný. Rozchod manželství je smutnou realitou, proti které však sotva lze něco udělat.

Pojetí navržené ve Sněmovně vychází z toho, že v ústavě nemáme na rozdíl od jiných zemí manželství definováno jako svazek muže a ženy. Aktuální sněmovní návrh počítá s tím, že menšina lidí uzavírá životní svazek s osobou stejného pohlaví. To lze v liberálním a demokratickém uspořádání sotva zakazovat.

Koneckonců od roku 2006 mají takové dvojice u nás možnost uzavřít registrované partnerství. Zkušenost ukazuje, že děti u takových dvojic jsou opečovávány a vychovávány stejně dobře nebo špatně jako ve svazcích většinových. Potřebu životního vzoru druhého pohlaví obvykle naplňují dědečkové a babičky, sourozenci partnerů a další příbuzní.

Aliance pro rodinu to výslovně nesděluje, ale vychází ze svého pojetí křesťanství. Zákon umožňující uzavírat manželství párům stejného pohlaví označila za zákon, který by znásilňoval lidské vědomí a svědomí. Předsedkyně Aliance Jana Jochová se měla vyslovit, že se postaví proti státu, pokud bude zákon umožňující stejnopohlavní manželství schválen.

Aliance pro rodinu je zastoupena ve veřejných politických strukturách. Přestože se Jochová veřejně vyslovila proti všeobecnému volebnímu právu, tedy že volit by prý mohl za celou rodinu muž, spolupracuje Aliance jako poradní orgán s ministerstvy práce a sociálních věcí, a spravedlnosti. Jochová je zároveň asistentkou poslance za ODS Václava Krále.

Tato podoba křesťanství je velmi hlasitá a část veřejnosti má dojem, že být křesťanem znamená zastávat tyto rigidní postoje. Sedmnáct občanů, kteří o sobě uvádějí, že jsou aktivními členy církví či náboženských obcí, však vydalo výzvu k odvolání Aliance z politických struktur. První den přibylo na podporu prvních signatářů osm tisíc podpisů.

Dominik Duka se měl vyslovit, že tento nesouhlas chce Alianci ostrakizovat, umlčet a vyloučit z veřejné debaty. Nezávislá občanská aktivita mu připomíná padesátá léta.

Signatáři adresovali výzvu premiéru Petru Fialovi, ministru Marianu Jurečkovi a poslanci Václavu Královi. Patří k nim evangeličtí faráři Pavel Ruml, a dvojice Jakub Helebrant a Karel Müller působící společně na internetu jako Pastoral Brothers. S nimi spolupracuje i zde kolem výzvy rabínka Kamila Kopřivová. Z Církve československé husitské je to Martina Viktorie Kopecká farářka v pražském kostele sv. Mikuláše u Staroměstského náměstí v Praze a proděkan Husitské teologické fakulty UK Jiří Pavlík.

Z katolického prostředí najdeme pod výzvou podpisy okruhu kolem pražských dominikánů u kostela sv. Jiljí v Husově ulici, Benedikta Mohelníka, Norberta Schmidta a Kláru Jirsovou. Spolu s nimi podepsal také člen redakční rady dominikánského časopisu Salve Tomáš Petráček, který působí v Hradci Králové.

Někdy se mylně mluví o výzvě duchovních. Mezi signatáři jsou však i lidé z různých civilních prostředí jako Hana Strašáková, bývalá mluvčí Milionu chvilek pro demokracii, Vít Luštinec, digitální designér, Kateřina Vogelová středoškolská učitelka a Jan Zeman, zastupitel města Hradec Králové.

Aliance prezentuje podle výzvy své působení v souvislosti s náboženskými hodnotami. Signatáři se však také opírají o náboženské hodnoty a připomínají mezi nimi porozumění, empatii a sounáležitost mezi lidmi. V Alianci tyto hodnoty nespatřují. Výzva projevuje nesouhlas s cíli Aliance, protože jdou proti smyslu a hodnotám jejich náboženství a zároveň stojí proti principům svobodného, demokratického státu tak, jak ho jako občané naší země chápou.

Signatáři zaujímají politický postoj. Vnímají ODS a KDU-ČSL, na něž jako vládní strany se také obracejí, jako strany ochraňující demokratické principy naší společnosti, které ctí svobody jednotlivců. Pokládají je za strany, jejichž politika je podepřena rozumným uvažováním a fakty. Spolupráce těchto stran s Aliancí pro rodinu prý podkopává důvěru v dodržování těchto principů.

Vyzývají k odvolání organizace Aliance pro rodinu a jejích zástupců z poradních orgánů české vlády, ministerstev a dalších struktur státu nejen s ohledem na polemiku o manželství pro všechny. Výslovně odmítají také zlehčení důležitosti tak základního kamene naší demokratické společnosti, jako je volební právo žen.

Vytýkají Alianci, že šíří paniku a davovou hysterii místo klidné debaty. Tvrzení zástupců Aliance, že homosexualita je nemoc považují za ohrožování psychického vývoje dětí a mládeže.

Autoři výzvy upozorňují na spolupráci Jochové a jejího okruhu s americkou konzervativní Alliance Defending Freedom, která prosazuje na veřejných školách a v médiích omezení práv lidí menšinových sexuálních preferencí. Hájí právo podniků neposkytovat služby pro dvojice stejného pohlaví. Zasazuje se o zákaz umělého ukončení těhotenství. Chce kriminalizovat sexuální aktivity osob stejného pohlaví.

Tato americká instituce bývá charakterizována jako nenávistná. Kooperace s takovou extrémní organizací u Aliance působící v českých vládních strukturách je skutečně na pováženou.