Co mohou volby přinést české krajině

Daniel Vondrouš

Ředitel Zeleného kruhu, asociace ekologických organizací, srovnává sliby jednotlivých stran ohledně péče o krajinu, vodu a lesy, respektive přístup k ochraně přírody celkově.

Programy pravicových stran letos obecně zezelenaly, program ANO naopak zhnědnul. Foto Vian, WmC

Z letošního rozsáhlého výzkumu veřejného mínění České klima 2021 vedeného brněnskými akademiky vyplývá, že třiasedmdesáti procentům Češek a Čechů jsou blízké myšlenky ochrany přírody a jednasedmdesát procent se dokonce považuje za ochránce přírody. Politické strany jdou poptávce voličů naproti. Svědčí o tom nebývale široká deklaratorní shoda na nutnosti více chránit půdu, přírodu a krajinu.

O čem se Andreji Babišovi nesnilo

Volební programy všech relevantních stran a také jejich odpovědi na třicet konkrétních anketních otázek analyzovali experti a expertky Hnutí DUHA a dalších ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu. Výsledky trochu překvapí.

Nepočítáme-li snění v knize Andreje Babiše, nabízela v roce 2017 nejzelenější program TOP09 a Zelení. Letos patří k šampionům spolu se Zelenými koalice Pirátů a STAN. Za nimi pak následuje ČSSD a koalice SPOLU.

Slabé jsou programy KSČM, ANO a Přísahy, zatímco koalice Trikolory, Svobodných a Soukromníků (TSS) a SPD navrhují ochranu životního prostředí naopak oslabit. Celkově je ale patrný pozitivní posun u většiny stran.

Analýza potvrzuje zajímavou výměnu pozic mezi ANO a ODS. ODS ještě v roce 2017 prosazovala vůbec nejhorší ekologický program. Ve spojení s TOP09 a KDU-ČSL se ale mění. Je možné, že časem dá zapomenout na někdejší tragické působení svých představitelů na prakticky všech vedoucích místech resortu životního prostředí, či třeba aktuální odmítnutí opatření na ochranu klimatu v Praze.

Naopak hnutí ANO, především v osobě svého multifunkčního ministra Havlíčka zručně převzalo štafetu nevybíravých útoků na ochránce přírody, prosadilo utrácení prvních desítek miliard za nesmyslný kanál Dunaj-Odra-Labe, na sílu protlačilo klientelistický a pro ochranu přírody škodlivý stavební zákon, o zpackaném vyšetřování havárie na řece Bečvě ani nemluvě. S čestnými výjimkami se ANO postupně ale zřetelně obrací na jiné voliče než na ty, kterým záleží na životním prostředí.

Budeme mít udržitelné zemědělství a lesnictví?

Významná shoda mezi stranami panuje v otázce změny přístupu k zemědělské krajině. SPOLU, ČSSD, Piráti se STAN, Zelení a do jisté míry i KSČM navrhují konkrétní řešení pro vracení života do krajiny, jako je povinnost minimálního podílu zelených ploch na zemědělské půdě, reforma zemědělských dotací s důrazem na ochranu přírody a krajiny, zdvojnásobení podílu ekologického zemědělství, revitalizace řek či mokřadů.

SPD se obecně vymezuje proti evropské zemědělské politice, ale zároveň navrhuje dílčí pozitivní řešení. ANO přichází s dílčími řešeními v technické oblasti, ovšem zcela pomíjí potřebné změny krajinné struktury. TSS a Přísaha zůstávají jen u velmi obecných zmínek o potřebě ohleduplnějšího přístupu k půdě a zadržování vody v krajině.

Piráti se STAN, SPOLU, Zelení a s menšími rezervami i ČSSD uvádějí konkrétní řešení pro ozdravení lesů, zejména přirozenou obnovu lesů v přírodě blízké skladbě a změnu hlavního zaměření státních lesů z produkce dřeva na ochranu půdy a rekreaci. V obecné rovině tyto změny podporují i KSČM a SPD. TSS alespoň podporuje posílení postavení vlastníků lesů vůči myslivcům. Přísaha zůstává v této oblasti jen u obecných frází.

Více chráněných území i betonu

Z odpovědí na anketní otázky vyplynulo, že nejvíce stran (s výjimkou SPD) podporuje vyhlášení nových národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. Konkrétně půjde o NP Křivoklátsko a CHKO Soutok Moravy a Dyje (na území tzv. „Moravské Amazonie“). ANO navíc slibuje ještě CHKO Krušné hory. Stejně široká shoda panuje nad aktualizací seznamu zvláště chráněných druhů tak, aby odpovídal současným poznatkům a potřebám (SPOLU na tuto otázku neodpovědělo).

Analýza programů ukazuje, že Piráti se STAN, SPOLU a Zelení předkládají konkrétní propracovaná řešení pro zadržování vody v krajině, jako je revitalizace řek či mokřadů, zlepšení vsakování vody ve městech, ochrana proti znečišťování či omezení pesticidů a hnojiv.

Mírně obecnější, ale stále kvalitní záměry mají ČSSD a KSČM. Program Přísahy je obecný.

SPD chce čistou vodu, ale na druhé straně prosazuje pro vodní režim i ochranu přírody ničivý kanál Dunaj—Odra—Labe. ANO prosazuje několik velkých přehrad, ostatní opatření jsou spíše drobná a obecná. TSS na ochranu vodních zdrojů zapomněla.

Veřejná zeleň i nejkvalitnější půda ovšem stojí v cestě stavbám skladů, parkovišť, supermarketů. V úrodných oblastech kolem měst vždy musí něco ustoupit a v krajině jasně vidíme, co vítězí.

Občas se našly odpovědné státní úřady, které odmítly udělit výjimku pro zábor úrodné půdy či trvaly na náhradní výsadbě za vykácené stromy. Nový stavební zákon jim však tuto kompetenci bere. O záborech půdy, kácení stromů či likvidaci chráněných druhů kvůli stavbám má rozhodovat výhradně stavební úřad.

Existuje ovšem naděje, že politici napříč spektrem pochopí, že stavební zákon znemožňuje uskutečnění jejich slibů a zákon po volbách změní. Papír totiž snese všechno, nakonec ale vždy rozhodují skuteční lidé.