Čeští politici nedělají pro ochranu klimatu dost. Začít musí v kampani

Otevřený dopis

Akademici, umělci a občanské organizace vyzývají politické strany, aby se v předvolebních kampaních i ve Sněmovně více věnovaly klimatickým změnám. Signatáři otevřeného dopisu považují upozaďování klimatické krize za ostudné.

„Víme, že klimatická změna není příjemné téma. Tváří v tvář environmentálnímu kolapsu je však politickou zodpovědností o klimatu mluvit. Tématu se vyhýbat, či ho záměrně potlačovat, považujeme za ostudnou nezodpovědnost,“ píší autoři dopisu. Foto jplenio, pixabay.com

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás s naléhavým požadavkem. Klima naší planety prochází závratnou změnou. Teplotní rekordy padají v posledních letech jeden za druhým. Středomoří zachvátily požáry, Karibik pustoší hurikány, na mnoha místech Země dochází voda. A ani České republice se projevy extrémního počasí, které je důsledkem masivních klimatických změn, nevyhýbají.

Jak nedávno zopakoval Mezivládní panel pro změnu klimatu, je nezpochybnitelné, že ke změnám dochází vlivem lidské činnosti. Je zřejmé, že k extrémním meteorologickým jevům a katastrofám na ně navázaným bude docházet stále častěji a se stále větší intenzitou. Klima se mění a je věcí především politických rozhodnutí, jak budeme na změny reagovat a jak budeme nejhorším scénářům předcházet.

Naléhavosti situace však v žádném případě neodpovídá úroveň a orientace politické předvolební debaty. Některé strany věnovaly problematice část prostoru ve volebních programech, někteří politici a političky vážnost situace připouštějí. To ovšem zdaleka nestačí.

Pokud nedojde k předčasným volbám, příští poslanecká sněmovna bude v úřadu do roku 2025. V tomto období musí nezbytně dojít k významným krokům, které nás připraví na budoucnost a odvrátí její nejkatastrofičtější varianty. Tato poslanecká sněmovna bude schvalovat zákony, podle kterých bude probíhat transformace ekonomiky. Vláda, která se bude o tuto sněmovnu opírat, bude kurz našeho směřování určovat.

Považujeme proto za nezbytné, aby jednotlivé strany otázku klimatické změny tematizovaly už ve svých volebních kampaních. Jelikož dosavadní diskusi považujeme za zdaleka nedostatečnou, apelujeme na Vás, abyste svoji klimatickou politiku začali explicitně sdělovat. Upřesněte, jaké zákony a jaká řešení budete prosazovat, jestliže se Vaše strana dostane do Poslanecké sněmovny. Deklarujte kroky, které učiníte, jestliže se Vaše strana bude podílet na vládě. Jak konkrétně si představujete transformaci ekonomiky k uhlíkově neutrálnímu hospodářství? Jak budou vypadat změny v oblasti energetiky, vodohospodářství, infrastruktury? Jak budete svoji pozici hájit v mezinárodním společenství?

Víme, že klimatická změna není příjemné téma. Tváří v tvář environmentálnímu kolapsu je však politickou zodpovědností o klimatu mluvit. Tématu se vyhýbat, či ho záměrně potlačovat, považujeme za ostudnou nezodpovědnost, která krátkodobý politický zisk nadřazuje stavu přírody a bezpečí obyvatel.

Potřebujeme proto před volbami vědět, co zamýšlíte prosazovat a jakou prioritu budete problematice přisuzovat. Komunikujte své vize a strategie jasně, konkrétně, veřejně a bez čekání, jestli se na to někdo zeptá. Vneste změnu klimatu do předvolební diskuse.

S pozdravem

Klimatická koalice

Fridays for Future Česká republika

Greenpeace Česká republika

Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

NaZemi

Česko za klima, z. s.

Univerzity za klima

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D., historik FF UK

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., bývalá ombudsmanka

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, UK

Ing. Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí, UK

doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

Vít Janeček, režisér a producent

Arne Springorum, hydrogeolog, poradce na úspory energie, spoluzakladatel XR 

Robin Čumpelík, bývalý koordinátor Inovační strategie České republiky, šéfredaktor časopisu Přítomnost

PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., politolog FF UK

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc., politolog FF UK

Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D., ekologická antropologie FHS UK

prof. Pavel Barša, Ph.D., politolog

PhDr. Alena Wagnerová, spisovatelka

doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D., filosof ÚFAR FF UK

MgA. Robert Smolík , Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU

Petr Zelenka, režisér

doc. Mgr. Tomáš Profant, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů v Praze, Univerzita Komenského v Bratislavě

Michal Tancoš, iniciativa SrdceUnie.cz

Jakub Koudela, herec

Kristýna Leichtová, herečka

Petr Buchta, herec

Radek Melša, herec

Sára Korbelová, herečka

advertisment