Jak bránit stát před nepřátelským převzetím? Posílit nezávislost státní služby

Jan Gruber

Premiér Andrej Babiš využívá stát k prosazování vlastních zájmů. Pokud po volbách skončí v opozici, systémové chyby, jež mu jeho nepřátelské převzetí umožnily, zůstanou. Jak chtějí opoziční koalice posilovat obranyschopnost státu?

„Posilovat obranyschopnost státu proti nepřátelskému převzetí není třeba. Systém se v případě Andreje Babiše ukázal jako pevný a odolný,“ říká nejdéle sloužící poslanec, trojka pražské kandidátky koalice SPOLU Marek Benda. Foto ODS

Hlavním tématem blížících se sněmovních voleb je možné pokračování Andreje Babiše (ANO) v roli předsedy vlády. Pokud navzdory stávající politické dynamice zvítězí pětice opozičních stran sdružená ve dvou předvolebních koalicích, pokus o únos státu a jeho podřízení Babišovým zájmům bude alespoň částečně zmařen.

Systémové chyby, které nepřátelské převzetí umožnily, tu ovšem zůstanou i tehdy, když se politické hnutí ANO ocitne v opozičních lavicích. Jak chtějí Piráti se Starosty a aliance SPOLU posílit obranyschopnost státu, aby v budoucnu dokázal lépe čelit novým Babišům?

Přestože představitelé jak liberálnější, tak konzervativnější koalice dnes a denně opakují, že lídr politického hnutí ANO si v zásadě Českou republiku zprivatizoval a využívá státní aparát k prosazování svých soukromých zájmů, jejich volební programy tento problém výslovně nepojmenovávají. „Zastavíme prorůstání státu oligarchy,“ praví lakonicky programový dokument Pirátů se Starosty. Blok tří tradičních pravicových stran se tématem nezabývá vůbec. Při pozornějším čtení lze nicméně narazit na opatření, jež mohou příštím snahám o únos státu zamezit, respektive je zkomplikovat.

„Klíčovým předpokladem pro posílení obranyschopnosti státu je funkční služební zákon. To je alfa a omega,“ řekl Deníku Referendum ředitel české pobočky Transparency International Petr Leyer. „Formálně jej máme, ale doposud se nám nepodařilo vybudovat étos státní správy, zaručit její stabilitu a nezávislost na politické moci,“ pokračoval s poukazem na činnost úřadů během pandemie.

„Státní správa tehdy působila nikoliv jako oponent, respektive odborný korektiv vládnoucích politiků, ale toliko jako jejich převodová páka,“ vysvětluje Leyer. A dodává, že, kvalitní aparát se neobejde bez kvalitního odměňování.

Nezávislé ředitelství státní služby?

Úpravu zákona o státní službě za základní opatření pro zvýšení odolnosti státu proti možným únosům považuje za potřebnou i předseda STAN Vít Rakušan. „Domnívám se, že posílení nezávislosti je v tomto ohledu klíčové. […] Získají-li úředníci klid na práci a přestanou mít strach, tak začnou znovu rozhodovat autonomně,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Referendum.

Podle Pirátů se Starosty před sedmi lety přijatá právní úprava nenaplnila ani jeden z vytčených a požadovaných cílů: odpolitizování, stabilitu a efektivitu státní správy. „Je nesrozumitelná, nekoncepční a podléhá neustálým změnám,“ říkají na její adresu.

Slibují proto, že zákon opraví. Vedle odstranění zásahů, které v předpise provedla Babišova vláda, tedy oslabení pozice státních tajemníků, snadnější odvolávání i vysoce postavených úředníků nebo rozvolnění pravidel pro výběrová řízení, chtějí zřídit nezávislé ředitelství státní služby. V zásadě tak plánují návrat k principům, na nichž stál původní návrh ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD), než si pravicová opozice v čele s TOP 09 pod hrozbou rozsáhlých obstrukcí vymohla změny zákona do stávající podoby.

„Doufám, že i politikové jsou ochotní přiznat, že se v minulosti nerozhodli správně. Snad to není planá naděje. Původní koncept Sobotkovy vlády považuji za správný,“ okomentoval změnu pozice Rakušan. Otázkou ovšem zůstává, zda Piráti se Starosty najdou v příští Sněmovně partnery, s nimiž by mohli avizované změny prosadit.

Koalice SPOLU se totiž ve svém programu o služebním zákoně ani slovem nezmiňuje. Marek Benda (ODS) Deníku Referendum navíc řekl, že jej otevírat neplánuje. „Ale možná nám nic jiného nezbude, pokud chceme rušit zbytečné agendy a propustit třináct procent úředníků,“ podotkl.

Problematikou fungování státní správy se ODS spolu s KDU-ČSL a TOP 09 odmítá zabývat navzdory tomu, že rozsáhlá studie společnosti KMPG, kterou si před třemi lety nechalo zpracovat ministerstvo vnitra, poukázala na řadu chyb, jimiž právní norma trpí. „Z přezkumu vyplynulo, že i přes prokazatelné a významné zlepšení se nepodařilo státní správu odpolitizovat. […] Negativní dopad zákona se projevil rovněž v oblasti její efektivity a výkonnosti,“ shrnuli auditoři. A za slabá místa označili procesy systematizací, výběrová řízení a postavení, respektive roli státního tajemníka.

Nezávislá soustava státního zastupitelství?

„Vedle úprav služebního zákona je třeba pracovat na posilování institucí, ať už se jedná o nejvyšší státní zastupitelství, respektive celou soustavu státního zastupitelství nebo ostatní úřady,“ vyjmenoval další úkoly pro příští vládu ředitel české pobočky Transparency International Petr Leyer. Za nutné považuje vytvořit pravidla, jež by vládním kabinetům neumožňovala svévolně odvolávat, případně jmenovat vedoucí rozličných státních institucí. „Mechanismů si lze představit stovky, a to s různou mírou složitosti a nezbytného politického konsensu,“ doplnil.

Pokud jde o větší nezávislost veřejné žaloby, Piráti se Starosty slibují, že změní systém výběru a odvolávání státních zástupců tak, aby je zbavil politických tlaků. „Zavedeme pevně daná funkční období sedmi až deseti let a transparentní výběrová řízení na pozice vedoucích státních zástupců,“ uvádějí. Zákon by podle jejich představ již v budoucnu vládě neměl umožňovat odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu a kárného řízení.

Koalice SPOLU se tématem ve svém programu nezabývá. Nicméně poslanci ODS a KDU-ČSL spolu s Piráty novelu s uvedeným obsahem předložili již v tomto volebním období.

Nezávislé a sebevědomé státní instituce?

Jmenování a odvolávání vedoucích dalších klíčových státních institucí programové dokumenty opozičních předvolebních bloků ovšem neřeší. Piráti se Starosty nicméně avizují, že vyspraví nominační zákon, jež upravuje obsazování postů v řídících a dozorčích radách podniků s vlastnickým podílem státu, tak, aby rozhodnutí komise bylo pro vládní kabinet závazné. „Aby si zkrátka nemohl vybrat jiného kandidáta nebo naoko nechat projít všechny prvním kolem a následně si zvolil svého favorita,“ vysvětlil v rozhovoru pro Deník Referendum Ivan Bartoš (Piráti).

V neposlední řadě se Piráti se Starosty zavazují rozpracovat vlastnickou politiku státu ve firmách, které ovládá. Chtějí zvýšit kontrolu nad jejich činnosti, nejlépe na úrovni Poslanecké sněmovny, nepolitické odborné funkce obsazovat skrze transparentní výběrová řízení a zpřehlednit systém vládnutí, například prostřednictvím omezení výjimek pro hodnocení dopadu regulace, které uděluje předseda Legislativní rady vlády. Dále slibují zpřesnit pravidla pro předcházejí střetu zájmů a posílit jejich důslednou vymahatelnost nebo rozšiřovat právo občanů na informace.

Navzdory tomu, že jejich program čítá desítky stran, na některé věci zapomíná. Podle bývalého ředitele českého pobočky Transparency International Davida Ondráčky se je třeba soustředit i na fungování politického zázemí. „Poslanec, který má k ruce asistenta a sekretářku dnes — s nadsázkou řečeno — musí čekat na lobbistu, který mu pomůže napsat pozměňovací návrh. Kdyby byli politici lépe připravení, nejenže by to posílilo jejich legitimitu, ale zejména zúžilo prostor pro ty, kteří jako ne-politici přicházejí zachraňovat stát z jejich neschopného područí,“ vysvětlil Deníku Referendum.

Jakkoliv liberálnější z předvolebních bloků ve svém programovém dokumentu rozpracoval řadu opatření, jež mohou příští nepřátelské převzetí státu ztížit, naděje, že se je podaří uvést do praxe závisí na schopnosti přimět k tomu ODS. Podle již citovaného Bendy totiž systém hlubší úpravy v zásadě nepotřebuje.

„Naopak si myslím, že se ukázal jako pevný a odolný. Babiš jej nepřepsal. Nezměnil Ústavu, ani volební zákony. Nepodřídil si soudy. A nakonec neovládl ani Českou televizi. Prorůstání státní správy sice vidíme, ale vládě přece nelze zakázat personální politiku. Lidé si Babiše zvolili. A systém se mu ubránil,“ myslí si.