Kapitulace Merkelové před maďarským a polským vydíráním má nepřijatelnou cenu

George Soros

Americký finančník a filantrop varuje před ústupky, které Angela Merkelové vyjednala s Viktorem Orbánem a Jarosławem Kaczyńským, v rámci snahy o schválení evropského rozpočtu. Ohrožuje to důvěru v Evropskou unii jako takovou.

Špinavá dohoda, kterou Německo uzavřelo se dvěma zbloudilými členskými státy Unie, však představuje nejhorší ze všech možných scénářů. Foto FB Viktor Orbán

Evropská unie čelí existenční hrozbě, ale politické vedení na ni reaguje kompromisem, který jako by vycházel z víry, že hrozbu jednoduše zažehnáme, budeme-li si toužebně přát něco jiného. Kleptokratický režim premiéra Viktora Orbána v Maďarsku a v menší míře i neliberální vláda Práva a spravedlnosti (PiS) v Polsku nestoudně napadají hodnoty, na nichž byla Evropská unie postavena.

Budeme-li k jejich zpochybňování přistupovat jako k legitimnímu politickému postoji, který si zasluhuje pozornost a kompromisní řešení, pak tím jen prohloubíme — a to výrazně — rizika, s nimiž se dnes Evropská unie potýká.

Uznávám a chápu obrovský tlak, jemuž čelí německá kancléřka Angela Merkelová. Kancléřkou je už patnáct let a září 2021, termín, na nějž ohlásila svůj odchod, se rychle blíží. A v situaci, kdy se francouzský prezident Emmanuel Macron musí načas zabývat otázkou sekularismu ve své zemi a dalšími vážnými bezpečnostními problémy, se Merkelová stala v podstatě jediným stěžejním státníkem, který v otázkách Evropské unie rozhoduje.

Zároveň chápu, že si německá kancléřka nepřeje, aby za jejího působení ohlásila záměr vystoupit z Evropské unie další země, totiž Maďarsko. Právě k tomu se údajně Orbán v posledních dnech chystal, protože si nemůže dovolit, aby někdo odhalil rozsah zkorumpovanosti jeho režimu, což by unijní podmínka „dodržování vlády zákona“ pro přidělení peněz z unijních fondů bezpochyby učinila.

Během deseti let u moci Orbán ukradl a zpronevěřil obrovské částky včetně fondů EU, z nichž měli mít prospěch maďarští občané. Nemůže dopustit, aby jeho osobní a politickou korupci kdokoliv citelně omezoval, poněvadž právě ony nezákonné výnosy jsou mazivem, které udržuje soukolí jeho režimu v hladkém chodu a jeho politické souputníky v poslušnosti.

Pohrůžka, že bude vetovat unijní rozpočet, a tím torpédovat finance Evropské unie jako takové, byla z Orbánovy strany zoufalou hazardní hrou. Na toto blafování mu však nikdo neměl skočit. Bohužel se zdá, že Merkelová maďarskému a polskému vydírání ustoupila.

V době, kdy píšu tento článek, se zdá zřejmé, že se Merkelová dohodla s Orbánem a s faktickým polským lídrem, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńským, na kompromisu. Dohoda, kterou Německo uzavřelo se dvěma zbloudilými členskými státy Unie, však představuje nejhorší ze všech možných scénářů.

Text navrhovaného kompromisu, jenž pronikl na veřejnost a má být vtělen do závěrečného prohlášení jednání Evropské rady, které se konalo tento týden, obsahuje tři základní pochybení. Za prvé deklarace mění podstatu i záměr textu regulace, na němž se instituce Evropské unie dohodly 5. listopadu, a značně oslabuje podmínku vlády práva. Evropská komise ani Evropský parlament, natožpak národní vlády, které učinily z integrity uvedené regulace svůj hlavní zájem v Evropské radě, by se neměly nechat takto odstrčit stranou.

Za druhé některá ustanovení dohody slouží k oddálení implementace podmínky vlády práva až o dva roky. To by bylo pro Orbána vyslovené terno, neboť by veškeré případné kroky mohl odložit až do doby po příštích parlamentních volbách v Maďarsku, které se mají konat v roce 2022.

Orbánova strana FIDESZ by v důsledku odkladu získala spoustu času ke změně maďarských zákonů a ústavních ustanovení, takže by mohl dál měnit definici „veřejných zdrojů“ v Maďarsku způsobem, jenž by mu umožnil přelévat pokoutně nabyté prostředky z veřejných institucí do soukromých „nadací“ ovládaných jeho kumpány. Hlavními oběťmi dohody, kterou Merkelová údajně s Orbánem uzavřela, by se tak stali maďarští občané.

A konečně je navržená deklarace summitu případem, kdy Evropská rada překračuje rámec svých pravomocí a omezuje schopnost Evropské komise interpretovat dohodnutou legislativu EU a jednat podle ní. Je to nebezpečný precedens, neboť snižuje právní nezávislost Komise a je dost dobře možné, že je i v rozporu se Smlouvou o Evropské unii, přinejmenším s jejím duchem.

Předpokládaná dohoda je špinavá a přehlíží výslovnou vůli Evropského parlamentu. S ohledem na naléhavou potřebu začít využívat částku 750 miliard eur z fondu na podporu zotavení po COVID-19 ji však Evropský parlament dost možná schválí.

Mohu jen vyjádřit morální pohoršení, jaké teď musí pociťovat všichni lidé, kteří věřili v Evropskou unii coby ochránkyni evropských i univerzálních hodnot. A zároveň chci varovat, že tento kompromis může silně nahlodat těžce vydobytou důvěru, kterou si unijní instituce získaly založením fondu obnovy.

Text publikovaný pod názvem The Costs of Merkel’s Surrender to Hungarian and Polish ExtortionProject Syndicate přeložil JIŘÍ KOBĚLKA.

Diskuse
JN

Tak tohle je docela katastrofa:

"Kleptokratický... nestoudně...

rozsah zkorumpovanosti... ukradl a zpronevěřil... zbloudilými státy... pokoutně nabyté prostředky... 'nadací' ovládaných kumpány... oslabuje podmínku vlády práva... Merkelová se stala v podstatě jediným stěžejním státníkem, který v otázkách Evropské unie rozhoduje... dohoda je špinavá a přehlíží výslovnou vůli Evropského parlamentu..."

JN

Takže v čem vlastně spočívá dohoda, kterou Německo uzavřelo se dvěma zbloudilými státy Unie - dohoda která oslabuje podmínku vlády práva a představuje nejhorší ze všech možných scénářů?

Podle informací, které jsou k dispozici, je formulace té "podmínky vlády práva" (podmínky pro čerpání peněz z rozpočtu a z fondů EU) nejasná, připouští různé výklady, bylo tedy dohodnuto, že Polsko a Maďarsko předloží tuto věc Evropskému soudnímu dvoru.

PK
December 13, 2020 v 13.11
Plně souhlasím s autorem článku

Rovněž dnešní ohlášené opětné prodloužení (pokolikáté už?) rozhovorů s Británií evidentně směřuje k dohodě za každou cenu, nevýhodné pro EU.

JN

Ano, může to tak být - směřování k dohodě může být nevýhodné pro EU - nevýhodné pro současnou podobu EU.

Já souhlasím s kancléřkou, fungování EU a post-covidová obnova ekonomiky je důležitější, než rychlé zúčtování s Orbánem a Kaczynským a jejich kšefty. Ani Polsko, ani Maďarsko není ztracený případ (i když u Maďarska jsem trochu na pochybách), a vnucování demokracie nátlakem ze strany EU situaci spíš nevylepší.

Je chybou Lisabonské smlouvy, současné tváře EU z optimistických dob před krizí, Brexitem, Krymem, Trumpem i Covidem, že nebyla stanovena základní pravidla demokracie.

Merkelová má dost pokory na to, aby si to přiznala.

JN

VNUCOVÁNÍ DEMOKRACIE

S tím "vývozem demokracie" jsou obecně dost špatné zkušenosti. Z mého pohledu si nejsem jistý, zda to co je (nyní těmto dvěma jmenovaným zemím) vnucováno, je demokracie.

V případě Maďarska existovaly například obavy o demokracii v souvislosti s jarním zavedením nouzového stavu. Ve Francii naproti tomu trval výjimečný stav od roku 2015 několik let.

Srovnáme-li zase například polský a francouzský soudní systém, nejsem si jist, jestli z tohoto srovnání vyplynou nějaké důvody ke kritice toho polského...

December 14, 2020 v 17.19
Maďaři a Poláci jsou odpovědní za své vlády

a ne Merkelová. Proto se s nimi musí vypořádat Maďaři a Poláci. Kdyby byla Merkelová nekompromisní, křičeli by o diktátu Bruselu a Berlína, takže to myslím vyřešila docela dobře. Když už nebudou mít Trumpa za zády, tak si už taky nebudou tolik vyskakovat a jednou jim s jejich vládci dojde trpělivost tak, jako u nás s Babišem.

PK
December 14, 2020 v 18.28

Maďaři a Poláci jsou samozřejmě odpovědní za své vlády. Stejně jako jsou za svou vládu odpovědní Češi, kteří taky nakonec musí za svého premiéra zaplatit peníze, které mu dovolili z EU podvodně vylákat.

V maďarském a polském případě taky nejde o žádné řešení jejich problémů zvenku. Opět jde o peníze, a o to, jestli Maďarsko a Polsko splňují podmínky pro jejich čerpání z evropských fondů.

Oblíbená floskule o "vývozu demokracie" je úplně mimo. K tomu totiž když už tak došlo už tehdy, když noví žadatelé o přijetí do EU byli "nuceni" splnit jisté přesně dané podmínky. V realitě pak ovšem ne všechny vždy opravdu splnily, zbytek slíbily, a EU přimhouřila obě oči.

Evropská unie byla původně dosti elitním klubem vyspělých demokratických zemí. Na to lze bohužel skutečně zřejmě už jenom nostalgicky vzpomínat. Je ovšem skutečně absurdní, že by členu EU někdo měl "vnucovat demokracii", protože evidentně demokratický není. Sic!

Mimochodem, pane Šimso, o "diktátu Bruselu a Berlína" bude vládnoucí polský a maďarský establišment křičet stejně, možná ještě více, povzbuzen tímto vítězstvím. To je známá věc, že slabost protivníka nebývá oceňována.

Nemusím doufám zdůrazňovat, že jsem si kancléřky vždycky velmi vážil, a vážím nadále. Však jsem se jí taky něco nabránil proti dosti nevybíravým útokům - i tady na DR. Jistě si všichni vzpomeneme na řeckou krizi.

PK
December 14, 2020 v 18.51

Omlouvám se za hrubku v psaní i/y, která vznikla úpravou a výměnou původního podmětu za jiný.

Takže samozřejmě (noví žadatelé) ... ne všechny (podmínky) vždy opravdu splnili, zbytek slíbili.

Pamatuji se, že třeba o Chartě 77 se tenkrát také muselo všude mluvit jen špatně, nikdo ale vlastně nevěděl proč.