Fosilní korporace nemají řešení emisního problému. Problémem jsou totiž samy

Radek Kubala

Firmy zaměřené na produkci uhlí, ropy a plynu nemají plány na to, jak zabránit nadměrnému oteplení planety. Mnohé z nich přitom tvrdí, že chtějí dosáhnout uhlíkové neutrality. Zachránit klima lze ale jen tak, že se fosilních firem zbavíme.

Ačkoliv firmy jako Shell nebo BP tvrdí, že do roku 2050 chtějí své podnikání učinit uhlíkově neutrální, žádná z nich ve skutečnosti nemá dlouhodobý plán, jak toho dosáhnout. A skutečnost je zpravidla přesně opačná. Foto FB Greenpeace International

Žádná z šedesátky největších fosilních korporací nemá v současnosti plán, jak snížit vlastní emise skleníkových plynů do té míry, aby průměrné oteplení planety oproti předindustriální době nestouplo o více než dva stupně Celsia. Minulý týden zveřejněná studie analytické společnosti Transition Pathway Initiative přitom poukazuje na snahu největších ropných, uhelných a plynových firem tvářit se, že jsou součástí řešení klimatické krize.

Hlavní příčinou přehřívání planety je ale právě spalování fosilních zdrojů. Ačkoliv tedy firmy jako Shell nebo BP učinily prohlášení, že chtějí do roku 2050 učinit své podnikání uhlíkově neutrální, žádná z nich ve skutečnosti nemá dlouhodobý plán, jak toho dosáhnout. A skutečnost je zpravidla přesně opačná.

„Letos jsme od největších fosilních korporací vyslechli obrovské množství klimatických závazků. O to více zarážející je, že nezávislý výzkum prokázal, že tato prohlášení nejsou v souladu s plány na udržení oteplení planety pod dvěma stupni Celsia,“ řekl Adam Matthews, viceprezident společnosti Transition Pathway Initiative.

Ropná společnost Shell například k roku 2030 počítá se zvýšením produkce o osmatřicet procent, zároveň s přechodem na fosilní plyn. Ten se přitom snaží prodávat jako čisté palivo. Ředitel francouzského ropného gigantu Total zase do médií sdělil, že jeho firma počítá s tím, že v roce 2040 bude polovinu své produkce vyrábět z plynu a minimálně třicet procent z ropy a biometanu.

Ropná společnost Shell počítá se zvýšením produkce o osmatřicet procent a zároveň s přechodem na fosilní plyn. Ten se přitom snaží prodávat jako čisté palivo. Koláž FB Fashion Roundtable

Obě firmy se zároveň hlásí k cíli uhlíkové neutrality do roku 2050. Podobně je na tom i Exxon Mobile, který podle interních materiálů zveřejněných minulý týden Bloombergem plánuje do roku 2025 zvýšit své emise o sedmnáct procent. Jak upozornila americká klimatická novinářka Kate Aronoffová, Exxon patří k firmám, které v minulosti štědře dotovaly think tanky popírající vědecká fakta o klimatické krizi.

Vlády by podle ní měly zajistit, aby fosilní firmy nemohly klima nadále ničit. „Exxon Mobile celou svou historii usiluje o to, aby vydělal peníze na úkor naší budoucnosti. A to i v době, kdy i některé další fosilní firmy uznávají, že těžba a spalování fosilních paliv nemá perspektivu. Cílem vlád by mělo být, aby se jim pro korporátní zisk nepovedlo obětovat životy lidí,“ uzavřela Aronoffová svůj článek v New Republic.

Vědci současně dodávají, že oteplení o dva stupně Celsia by pro velkou část států globálního Jihu bylo zničující. Proto radí udržet průměrné oteplení planety do 1,5 stupně Celsia, což je i cíl, ke kterému bychom měli směřovat podle Pařížské dohody. Splnění pouze stávajících závazků z Pařížské dohody, které klíčové státy navíc ani nedodržují, by přineslo oteplení o více než tři stupně Celsia.

Další informace: