Otevřený dopis Klimatické koalice ke konferenci Green Deal Summit 26. 9. 2022

Otevřený dopis

Organizace sdružené v Klimatické koalici kritizují Green Deal Summit jako jednu z nejhorších ukázek greenwashingu.

Hlavními partnery konference jsou firmy pevně spjaté se spalováním fosilních paliv, která jsou hlavní příčinou klimatické krize. Foto FB Klimatická koalice

Otevřený dopis ze dne 20. září 2022, Praha

Adresáti:

  • Jaroslav Mašek — šéfredaktor Hospodářských novin
  • Mikuláš Bek — ministr pro evropské záležitosti
  • Anna Hubáčková — ministryně životního prostředí
  • Jozef Síkela — ministr průmyslu a obchodu
  • Petr Fiala — předseda vlády
  • Frans Timmermans — místopředseda Evropské komise
  • Věra Jourová — česká zástupkyně v Evropské komisi
  • Monika Ladmanová — vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Světlana Witowská — moderátorka konference, Česká televize
  • Petr Dvořák — ředitel České televize

Vážená paní / vážený pane,

jako platforma organizací sdružených v Klimatické koalici bychom chtěli vyjádřit naše znepokojení nad konferencí s názvem Green Deal Summit konanou 26. 9. 2022, na jejímž průběhu se podílíte. Největší byznysovou konferenci v Česku o Green Dealu totiž považujeme za jednu z nejhorších ukázek greenwashingu. Už samotný výběr partnerů je jedním z důvodů, proč výstupy z konference nelze brát příliš vážně.

Hlavními partnery Vámi podporované konference jsou totiž firmy, jejichž historie, současnost i budoucnost jsou pevně spjaty se spalováním fosilních paliv, která jsou hlavní příčinou klimatické krize. Samotná účast hlavního partnera konference, firmy Shell, diskredituje celé téma konference. Shell má ve své historii mnoho klimatických zločinů, z nejhorších je například totální zničení delty Nigeru těžbou ropy a s tím spojená justiční vražda aktivisty Kena Saro-Wiwy a dalších osmi Ogoniů, kteří proti praktikám Shellu protestovali.

Podle studií patří Shell mezi firmy, které v historii vypustily nejvíce emisí skleníkových plynů. Ani ve svých plánech do budoucna nepočítá Shell se zásadním snížením využívání fosilních paliv. Plánuje naopak například rozšířit těžbu plynu, a to navzdory tomu, že místní soud v Haagu loni firmě Shell nařídil snížit emise, a že v současnosti čelí Shell i další žalobě. V devadesátých letech natočil Shell dokument o vážnosti klimatické krize, rozhodl se ale tyto informace před veřejností zatajit a místo toho začal bojovat proti politice ochrany klimatu. V tom ostatně pokračuje i nadále, ve snaze budovat si image firmy, jež je zdánlivě součástí řešení klimatických změn. Interní dokumenty a komunikace však naznačují, že skutečným záměrem firmy je nechat vše při starém a dávat si přitom dobrý pozor na to, aby se firma Shell nezavázala ke snižování emisí. V této souvislosti Shell neváhá velmi cíleně klamat veřejnost.

Ani další partneři konference nepatří k těm nejzodpovědnějším. ČEZ má za sebou dlouhou historii těžby a spalování fosilních paliv, zejména uhlí, a s tím spojenou devastaci severních Čech. Společnost ČEZ má v byznysu natolik špatnou pověst, že její uhelné elektrárny nechce pojistit žádná komerční pojišťovna. ČEZ si je proto pojišťuje u organizace OIL, kterou si společně vytvořily fosilní firmy.

Komerční banka se sice v posledních měsících tváří jako ekologická banka, nicméně v březnu loňského roku poskytla gigantickou půjčku jedné z největších evropských fosilních firem — EPH Daniela Křetínského. Podle analýz tyto peníze skončí v Křetínského uhelném byznyse a budou tudíž napomáhat prohlubování klimatické krize. I další z partnerů, automobilka KIA, patří k výrazným znečišťovatelům. KIA je jedním z předních výrobců SUV automobilů, jejichž čím dál větší oblíbenost je druhou největší příčinou současného nárůstu emisí oxidu uhličitého.

Tyto firmy patří k těm, které už desítky let brzdí klimatickou politiku a v současné době se ve vlastním zájmu snaží oddálit nutný konec spalování uhlí, plynu a ropy. Jejich velký vliv na politiky je jedním z hlavních důvodů, proč se každoroční klimatické konference pořádané OSN posouvají jen pomalu. A to vše navíc v době, kdy rychle rostou ceny energií a firmy jako ČEZ a Shell na chudnutí domácností vydělávají rekordní zisky.

Problémem jsou také vysoké účastnické poplatky, které vytvářejí bariéru pro účast celé řady dotčených subjektů z řad drobných podnikatelů a veřejného i neziskového sektoru. Domníváme se, že akce podobného formátu by ze zásady neměla probíhat pod záštitou vlády České republiky, za podpory veřejnoprávní televize a za podpory Evropské komise. Stejně tak je politováníhodné, že akce probíhá v prostorách UMPRUM (Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze).

Vaše účast a spolupráce na této konferenci pomáhá legitimizovat strategii fosilních firem a vytváří dojem, že tyto firmy jsou součástí řešení klimatické krize. Je to ale přesně naopak. Tyto korporace jsou příčinou klimatické krize a snaží se brzdit její řešení. Podílení se na této konferenci navíc reputačně poškozuje i vás jakožto instituci, která chce brát klimatickou krizi vážně. Žádáme vás tedy, abyste svou účast na této konferenci odvolali a nepomáhali tak greenwashingu velkých znečišťovatelů.

Za Klimatickou koalici,

Barbora Kachtík Valešová, koordinátorka