Uhlí je nepojistitelné. Nyní musí pojišťovny vyřadit i plyn a ropu

Radek Kubala

Nová zpráva o stavu klimatických politik světových pojišťoven ukazuje, že uhelná infrastruktura se stala nepojistitelnou komoditou. Většina z nich ale zatím neřeší ropu a plyn. Máme-li zachránit klima, musí se to změnit.

Doba uhelná spěje rychle ke svému závěru. V zájmu přežití civilizace je nutné, aby podobně rychle skončilo také uhlí a plyn. Foto Daniel Mennerich, flickr

Uhlí už patří mezi komodity natolik rizikové, že jej nechce žádná z hlavních pojišťoven pojistit. Od roku 2017 přestalo už pětatřicet největších pojišťoven spolupracovat s uhelnými firmami, či s nimi spolupráci vbrzku ukončí. Většina z nich si osvojila politiku, že nepodporuje nové uhelné projekty a zároveň se plánují co nejrychleji zbavit kontraktů na pojištění již existující uhelné infrastruktury. Podobně přistoupit k ropě a plynu se však zatím zdráhají.

Upozornila na to mezinárodní iniciativa Insure Our Future ve své páté výroční zprávě hodnotící klimatické závazky největších pojišťoven. Zpráva vychází i v České republice, kde je jejím partnerem organizace Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci. Celkem autoři zprávy hodnotili třicet největších pojišťoven z celého světa.

Nejlépe se umístila Allianz, která na škále bodů od nuly do desíti získala čtyři celé sedm bodů. Těsně za ní skončila AXA, která dlouhodobě patří ke klimaticky zodpovědnějším pojišťovnám. Přestože mají obě pojišťovny nejsilnější klimatickou politiku, ani jedna z nich nedosáhla při hodnocení ani na polovinu bodů z celé škály. Obě totiž principiálně vylučují uhlí, avšak příliš se jim nechce odmítat pojišťění ropných a plynových projektů.

Právě v tom spočívá hlavní kritika organizací, které se na zprávě podílely. V Evropě začíná být čím dál vážnějším problémem plyn, kterým chce většina energetických firem uhlí nahradit. Plyn sice při spalování produkuje o polovinu méně emisí než uhlí, nicméně vědci upozorňují na úniky metanu při těžbě, které rozdíl mezi uhlím a plynem prakticky stírají.

Jak jsme s Re-setem upozornili v nedávno vydaném reportu s názvem Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu, jako společnost si už prostě nemůžeme dovolit nahradit uhelnou infrastrukturu plynovou. Zůstali bychom na další desítky let závislí na novém fosilním palivu, které by jen dokonalo klimatický kolaps. Navíc naše závislost na plynu je hlavním důvodem, proč v současnosti drasticky rostou ceny energií a mnoho domácností je tak v ohrožení energetickou chudobou.

Ropa patří dlouhodobě k nejšpinavějším fosilním palivům a v Severní Americe je už dnes její pojišťování velkým problémem. Je tedy nasnadě, že po ukončení pojišťování uhlí má být i pro pojišťovny v Evropě dalším logickým krokem přijmout politiku omezující pojišťování ropy a plynu. Čtrnáct pojišťoven již nebude pojišťovat projekty zahrnující těžbu ropy z dehtových písků, tedy nejšpinavější způsob těžby, avšak doposud jen tři přijaly politiku komplexněji zaměřenou na plyn a ropu.

Konkrétně AXA (u nás Uniqa), Generali a australská pojišťovna Suncorp omezují pojišťování nových plynových a ropných projektů. AXA jako vůbec první pojišťovna přijala těsně před probíhající klimatickou konferencí v Glasgow kompletní novou politiku, která zamezuje pojišťování těžby ropy či plynu metodou hydraulického štěpení (frakování) či případně vytěžení zdrojů fosilních paliv v Arktidě. A postupně hodlá ustoupit ze všech fosilních paliv.

Autoři zprávy však upozorňují, že i její plány jsou formulovány vágně a nechávají přespříliš prostoru pro interpretaci. Suncorp chce z fosilních paliv kompletně vystoupit v roce 2025 a Generali nebude pojišťovat většinu nových ropných a plynových projektů. Ostatní pojišťovny dosud nechávají otázku plynu a ropy stranou.

V posledních letech velmi úspěšný tlak veřejnosti na finanční sektor, zejména na pojišťovny a banky, je právě jedním z hlavních důvodů, proč se tak rychle blíží konec doby uhelné. Ukazují to i úspěchy kampaně Zastavme špinavé prachy z první poloviny letošního roku. Pokud se ale máme vyhnout klimatickému kolapsu, potom je nutné dotlačit finanční sektor, aby přestal podporovat i plyn a ropu.