Domobrany s lidskou tváří

Lukáš Senft

Domobran přibývá, zvyšuje se jejich ozbrojení i absurdita jejich názvů. Bez společných politických řešení bude přibývat osamocených Batmanů beroucích zákon do vlastních rukou.

Každý se angažuje jinak. Někdo nosí bezdomovcům šaty. Někdo čistí studánky. A někdo si naostří klacek a číhá na hranicích.

Iniciativa „Národní domobrana“ už dosáhla devadesáti poboček po celé republice. Posádky překypují patriotismem i svébytnou tvořivostí při hledání názvů: „Barunčini vlci“, „Strážní lvi“, „Vepři boubelatí“ nebo „Čistá Ohře“. Jejich cílem je střežení vlastního „domova“ před příchodem muslimů. Bojeschopnosti se jezdívají přiučit do Donbasu a podomácku si vytváří manuály na zacházení s noži a sekyrami.

Úsměv na tváři a kvér v ruce

Se slovem „domobrana“ jsem se poprvé setkal v počítačové hře jako malý kluk. Když padli rytíři, nezbyl žádný čaroděj a když skonal i hrdinný vůdce, nastoupila domobrana. A s ní zákonitě i trapná prohra. Parta dřevorubců totiž seběhla z lesů, překotně se vyřítili na nepřítele a během několika vteřin všichni zemřeli.

Do pozice mobilizovaných drvoštěpů se staví i čeští vlastenci. V globalizovaném a komplikovaném světě plném nebezpečí zůstali zrazeni elitami a bez politického zastání. Pozbyli ochrany a jistot. „Obyčejní“ lidé osiřeli.

Jejich mluvčí navíc mnohdy projevují větší politickou zručnost nežli třeba pomatený docent Konvička. Například PhDr. František Krejča je nejenom poručíkem ve výslužbě, ale také vystudovaným folkloristou a etnografem. Svou „blízkost k lidu“ projevuje chápavým přístupem a poklidným vystupováním.

Místo sociální politiky nastupuje obrana rodiny naolejovanou hlavní. Repro DR

Zatímco Konvička pořádá dryjáčnické striptýzy v horlivém odboji proti muslimským zpátečníkům, Krejča konzervativní Čechy nedráždí. Osu svého veřejného působení staví kolem prosté ochrany „domova“.

Islámu ovšem zároveň přiznává úctu jakožto dlouholeté tradici. Své fanoušky nabádá ke vstřícnému jednání s uprchlíky: mírně jim odpovězte na dotazy, a pokud se zatoulají, ochotně jim ukažte cestu do azylového centra. Ať zde vyčkají azylového řízení. Jejich kultura jen prostě nepatří do české krajiny a měli by zůstat ve své domovině. Jinak nastoupí ozbrojení srdnatci ze zapadlých dědin.

Krejča zkrátka nabízí nacionalismus s lidskou tváří. Komu by pak vadilo, že ten rozumný pán převzal agendu od svého spolupracovníka, nacisty a antisemity Adama B. Bartoše?

Minové pole vedle kolébky

Domobrany tak vytváří platformu pro občanskou aktivitu ve chvíli, kdy sféra politična nenabízí žádné řešení. Politická reprezentace mlčí nebo naopak mlží tokem nekonkrétních banalit. Obecně totiž platí nepsané pravidlo — nezpochybnit ekonomický a politický systému. Trh je základ a musí šlapat. 

V takové situaci pak každý příchozí jen krade práci a ohrožuje křehkou domovinu, v níž je mnoho místních odsouzeno dožít. Copak by našli zaměstnání na Západě, copak by mohli bydlet v předražené cizině? Globální trh ale zkrátka potřebujeme, nic jiného samozřejmě nefunguje. Politická dimenze je tedy definitivně paralyzována: nic se nezmění. Jen cizáci proudí dál.

O to akčněji pak jednotlivci jednají v osobním životě.

Místo sociální politiky nastupuje obrana rodiny naolejovanou hlavní. Budoucnost dětí nezajistí podpora rodičům a školství, ale minové pole vedle kolébky. Krutost konkurenčního prostředí zmírní odstavení dalších konkurentů za hranice státu. Ty ve volném čase obchází xenofobní Batmani beroucí zákon do vlastních rukou.

V politice není možné nic, jedinec ale neustále překračuje limity svých možností. Bez důvěry v politické řešení dobývá nadějnou budoucnost na vlastní pěst.

Není tedy pravda, že se lidé odmítají angažovat. Naopak jsou schopni se zapojit i do takových nesmyslů jako je střežení vymyšlené čáry s pomocí zálesácké kudly. Chybí ovšem strana, která by jejich hyperaktivitě dala jiný smysl. Která by jim nabídla lepší roli, než je role rozlícených drvoštěpů strachujících se o vlastní chajdu. Která by pravidelně naslouchala jejich hlasu a dala mu zaznít na nejvyšší politické úrovni.

Společný prostor se tak změnil na bitevní pole. „Elity“ proti vlastencům, domobranci proti uprchlíkům. A z takových střetů nevzejdou vítězové, zbydou jenom poražení.

  Diskuse
  PM
  July 13, 2016 v 22.18
  Široké bitevní pole
  konzumního kapitalismu nabízí divadelní scénou, na které má každý z nás možnost kreativně předstírat důvěryhodnou roli.
  Iluzionista domněnky, že nacionalismus jako společenský tmel může vévodit globalizovanému trhu je rolí velmi oblíbenou.
  Neschází ve scénáři žádné partaje a je levná...bych dodal.
  JN
  July 14, 2016 v 11.15
  Jak se, pane Senfte, Deník Referendum a nová levice snaží předcházet velmi nebezpečné polarizaci společnosti,
  která má za následek také tyto domobrany?

  Nesnaží se nijak, naopak na té polarizaci a kopání příkopů spolu s pravicovými extremisty aktivně spolupracuje!
  JN
  July 14, 2016 v 11.21
  Vy ten společný příkop kopete zleva
  a oni zase zprava, aby byl pěkně široký a hluboký.

  Máte zkrátka s pravicovými extremisty společný zájem na tom příkopu.

  Pro koho s tím krumpáčem pracujete?
  PM
  July 14, 2016 v 12.06
  Hlásím se s Vámi pane Nusharte
  ke snaze předcházet zbytečně nebezpečné polarizaci společnost a minimalizovat subjektivní a obzvláště citové odsudky názorů, které neodpovídají mým představám nejen politického řešení.
  Snažím se vyhnout inzultaci cizích názorů, spíše se pokouším vyznat v zázemí důkazů se kterými nesouhlasím.
  Vycházím totiž z přesvědčení, že subjektivita mého mentálního a charakterového založení umožňuje pouze dílčí/neucelený příspěvek k danému téma.
  Ne vždy plnohodnotný a nevoli budící.....bych dodal.
  JN
  July 14, 2016 v 16.54
  Pane Petrásku, rád bych Vám odpověděl,
  Váš příspěvek jsem ale schopný vykládat si asi tak třemi nebo i více odlišnými způsoby a nevím tedy kterou z těchto možností výkladu Vašeho diskusního příspěvku mám pro svou odpověd zvolit.
  JP
  July 15, 2016 v 13.52
  Pane Nusharte, jmenovitě ten poslední vstup pana Petraska je ve svém sdělení až křišťálově jasný a jednoznačný; naprosto postačí si s alespoň základní mírou vnímavosti přečíst třeba jenom tuto jedinou (půl)větu: "minimalizovat subjektivní a obzvláště citové odsudky názorů, které neodpovídají mým představám".

  Po vzoru pana Petraska se nyní vyjádřím také poněkud neadresně: kdyby si všichni vzali jenom tuto jedinou výzvu k srdci, pak by ty hovory a diskuse i na stránkách DR měly podstatně jiný charakter.

  (Ovšem, pro mou vlastní osobu musím přiznat, že jsou okamžiky, kdy já sám se nechám strhnout k poněkud "citovým" odsudkům; ovšem podle mého nejlepšího vědomí a svědomí s tím nikdy nepřicházím jako první.)
  JN
  July 15, 2016 v 15.47
  Pane Poláčku, je rozdíl
  mezi názorem a konáním zla.
  JP
  July 16, 2016 v 12.59
  Přijde právě na ten zcela konkrétní způsob, jakým se tento názor ventiluje, pane Nusharte...
  JN
  July 17, 2016 v 1.51
  Pane Poláčku, je rozdíl mezi názorem a konáním zla.
  Názor je něco takovéhoto:
  A: Já si to myslím takhle a takhle.
  B: Já si to myslím zase takhle onakhle.
  A: V tuto chvíli s Vámi nesouhlasím, budu o Vašich slovech přemýšlet.
  B: Také s Vámi nyní nesouhlasím a udělám totéž co Vy
  A+B: Kdo náš rozhovor poslouchal, ať si ty argumenty přebere a vytvoří si vlastní názor.

  Konání zla je něco takovéhoto:
  C: Kdo si nemyslí to samé co já, je fašista a xenofob!

  Osoba "C" vyvolává polarizaci ve společnosti, spolupracuje se svými ideovými odpůrci na "kopání příkopů ve společnosti", připravuje svým konáním půdu pro vzrůstající násilí ve společnosti a pro vznik domobran, destabilizuje společnost, KONÁ TEDY ZLO.

  Tomu je třeba zamezit, pane Poláčku, a nejde to vždy udělat pouze "jemným vyslovováním svých názorů".
  JP
  July 17, 2016 v 9.51
  Pan Petrasek by Vám nejspíše řekl, pane Nusharte, že posuzování toho, kdo je právě tím polarizujícím elementem, bývá záležitost velmi subtilní a ošemetná...
  JN
  July 17, 2016 v 13.27
  Když se něco polarizuje,
  znamená to, že to nabývá DVOU OPAČNÝCH hodnot (DVĚ strany barikády, DVĚ strany příkopu...).
  JN
  July 17, 2016 v 13.33
  Polarizujícím elementem je
  například migrační krize (multikulturalismus), gender mainstreaming ap.
  JP
  July 18, 2016 v 12.57
  Tady nejde o to, co je - objektivně, věcně - polarizujícím elementem; tady se jedná o to, k d o polarizuje; kdo střílí ostrými projektily na tu opačnou stranu barikády.
  JN
  July 19, 2016 v 0.30
  Pane Poláčku, představte si frontovou linii válečného konfliktu
  a teď rozhodněte, která strana střílí ostrými projektily na tu opačnou stranu.
  JN
  July 20, 2016 v 10.27
  Pane Poláčku, ukazuje se již zcela jasně,
  že z vyvolávání konfliktů v evropské společnosti stimulací obou znepřátelených stran profituje strana třetí.

  Otázka zní, kolik lidí tento konflikt podporuje vědomě a kolik je pouze "užitečných idiotů".
  + Další komentáře