Přístup ČR k uprchlíkům kritizuje už i vysoký komisař OSN

Petr Jedlička, Gaby Khazalová

Šéf hlavní lidskoprávní agentury OSN odsoudil zvláštním prohlášením zejména praxi mnohadenního zadržování běženců s dětmi v podmínkách odpovídajících vězení. Světové agentury si všímají také kritiky xenofobie prezidenta Zemana.

Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) zveřejnil ve čtvrtek tiskové prohlášení, v němž sám vysoký komisař Zaíd Raád Husajn vyzývá českou vládu k přijetí okamžitých opatření k zajištění základních lidských práv uprchlíků a dalších migrantů v souladu s úmluvami, ke kterým se ČR zavázala.

Konkrétně kritizuje OHCHR především mnohadenní zadržování běženců a zvláště ve vztahu k dětem nelidské podmínky v detenčních centrech, jmenovitě v Bělé-Jezové.

„Porušování lidských práv migrantů (v České republice) není ojedinělé ani náhodné, ale systematické: zdá se, že jde o nedílnou součást politiky české vlády, která se snaží uprchlíky odradit od vstupu či pobytu v zemi,“ píše vysoký komisař OSN doslova.

Podle OHCHR vystavují české úřady uprchlíky a další migranty ponižujícím podmínkám a nepřiměřeně dlouhé detenci po dobu čtyřiceti, podle některých zdrojů i devadesáti, dní. Mezinárodního právo je přitom v tomto ohledu jasné: detence má být až posledním možným opatřením a podle Výboru OSN pro práva dítěte je v případě dětí neospravedlnitelná, pokud se zakládá pouze na tom, že dítě či jeho rodič má status ilegálního migranta.

Vysoký komisař se dále v prohlášení odvolává na kritiku ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a ombudsmanky Anny Šabatové. Podle Pelikána se migranti dopustili pouhého přestupku, avšak podmínky v Bělé-Jezové, kde jsou po ilegálním přechodu hranice internováni, jsou „horší než ve vězení“.

Kritice Šabatové se DR věnoval již ve zvláštní zprávě.

Vysoký komisař odsoudil i fakt, že si zadržení běženci musejí za svou nedobrovolnou internaci platit — kvůli částce 250 korun za den je dozorci pravidelně prohledávají, přičemž po propuštění zůstávají běženci často bez prostředků.

Vysoký komisař zároveň uvítal požadavek ombudsmanky Šabatové na užší spolupráci jejího úřadu s ministerstvem vnitra za účelem řešení situace a ocenil její zprávu ze 13. října, v níž poukazuje na porušování Úmluvy o právech dítěte v zařízení Bělá-Jezová.

Zeman jen okrajově

O kritice OHCHR vůči České republice píší v čtvrtek také světové agentury, které se ve svých zprávách věnují i znepokojení vysokého komisaře nad vzrůstající xenofobií v české společnosti a přístupem politiků.

Sám Zaíd Raád Husajn odkazuje přímo na opakované islamofobní výroky prezidenta Zemana a petici proti imigraci Václava Klause, i když jen v jednom souvětí.

Česká média přitom nezřídka rámují kritiku OHCHR právě kritikou Miloše Zemana, přičemž ČTK poskytla rozsáhlý prostor k vyjádření i mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi.

Ovčáček vnímá dle vlastních slov kritiku OSN jako zintenzivnění kampaně vůči České republice kvůli jejímu přístupu k uprchlické krizi. Prezidentův mluvčí dále ujišťuje, že „prezident dlouhodobě varuje před hrozbou islámského fundamentalismu“, že „si za svými názory stojí“ a že je „pod tlakem ze zahraničí nezmění“.

Vyjádření vysokého komisaře OSN pro lidská práva ovšem o tématu islámského fundamentalismu vůbec nepojednává.

Další informace:

Vlastní text prohlášení na stránkách OHCHR

BBC News Migrant crisis: Czechs accused of human rights abuses

Reuters U.N. criticizes Czech detentions and strip-searches of refugees

  Diskuse
  PM
  October 23, 2015 v 10.44
  Tak tady to máme
  OSN výrazně krátí výdaje na financování uprchlických táborů v okolí Sýrie a investuje do pokusů nás seznamovat se západními představami o humanismu.
  Nevím zda je to ten nejvhodnější způsob jak dopomoci Visegrádu a západní EU z krize.....bych mínil.
  October 23, 2015 v 11.15
  Tak jde tu o dodržování dohod, ke kterým jsme se sami zavázali...
  October 24, 2015 v 10.24
  Jestli jsou na tom migranti hůře, než ve vězení,
  pak jsou na tom pořád ještě lépe, než někteří naši občané, kteří do systému, z kterého jsou migranti fincováni, přispívali. A to prosím nedovoleně překročili naše státní hranice, což je trestným činem!
  Zatímco naši většinoví občané nemají nárok na nějaké extrebuřty, tak liberální levičáky rozčiluje, když jejich exkluzivní skupiny někdo nutí k dodržování zákona. Divná demokracie, která dává někomu vyjímku ze zákona!
  Pane Jedličko, k jakým dohodám že jsme se to zavázali? A není pravdou, že ten "vysoký" komisař vycházel z údajů, které mu byly poskytnuty paní Šabatovou? Tedy jednostranných podkladů?  October 24, 2015 v 11.43
  Pane Ševčíku,
  1) ilegální překročení hranice běžencem právě u nás není trestný čin (na rozdíl od Maďarska), je to přestupek. Proto ten vzruch okolo podmínek "horší než ve vězení", kam právě přicházejí pachatelé trestných činů. Pokud vás zajímá to trestněprávní srovnání podrobněji, doporučuju tuto práci: https://is.muni.cz/th/367832/pravf_b/Bakalarska_prace.txt

  2) k tomu rozčilení liberálních levičáků -- podle mě je to spíše naopak. Rozčiluje nás, že s rodinou s dětmi, která spáchala přestupek, je zacházeno jinak, a to hůře, než s domácími pachateli trestných činů. To "hůře" neznamená pravda mučení, ale to dlouhé zadržování se opravu nejeví mít jiný důvod než šikanu a snahu odradit ostatní uprchlíky -- vždyť je po těch třiceti padesáti dnech zas bez ničeho dalšího pustí. A rozhodně: děcka do takových podmínek prostě nepatří

  3) ad dohody -- v daném kontextu se mluví nejčastěji o závazcích v rámci Úmluvy o právním postavení uprchlíků, Evropské úmluvy o lidských právech a Úmluvy o právech dítěte

  4) ad Šabatová -- ano, máte pravdu, komisař skutečně z podnětů od ombudsmanky vycházel, OHCHR má ale vlastní aparát, jímž jejich důvodnost prověřuje.
  October 24, 2015 v 14.18
  Vidíte, pane Jedličko
  a já jsem žil v domněnce, že "Nedovolené překročení státní hranice je trestný čin, jehož skutková podstata je popsána v §§ 171a–171c TZ. Základní skutková podstata (§ 171a) je přečin, kvalifikované skutkové podstaty v §§ 171b–171c jsou zločin."
  Nicméně nechápu, proč by měla umetat cestička nelegálním migrantům a motivovat tak ty další, aby je následovali. Ale třeba mi to vysvětlíte.
  October 24, 2015 v 16.43
  Nostalgii po zadrátování hranic z dob před listopadem 1989
  lze ovšem maskovat demogogií a nepravdou, jako to dělá pan Ševčík. Žádný trestný čin nazvaný "nedovolerné překročení státní hranice" neexistuje, ustanovení §§ 171a až 171c trestního zákona (který platil jen do konce roku 2009 !) upravovala (tak se to jmenovalo) "organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice", dále "násilné překročení státní hranice" a konečně "porušení předpisů o mezárodních letech". Samo překročení státní hranice trestným činem v posledních 25 letech nebylo a není ani dnes, kdy platí trestní zákoník (§§ 339 až 341 TZ, odpovídající §§ 171a až 171c tr.z.), tedy není ani přečinem, ani zločinem. Je to přestupek podobný jízdě autem jednosměrkou proti srsti nebo přecházení vozovky mimo přechod pro chodce, je-li přechod dosažitelný do 50 metrů. Trestné činy opuštění republiky a vniknutí na území republiky (pro osoby, jež nebyly občany ČSSR) byly naštěstí s velkou parádou a k satisfakci Charty 77, která o to marně léta usilovala, a evropských a mezinárodních institucí zabývajících se ochranou lidských práv zrušeny hned v roce 1990. Kvůli zadrátování tehdy padl i celý jeden stát - NDR.

  "Liberální levičáci" (jak je nazývá pan Ševčík), lépe řečeno stoupenci liberální demokracie, měnili v posledních dvou stech letech právní řád ve prospěch občanských, sociálních, hospodářských atd. práv, tedy ve prospěch práv na četné základní svobody. A tak se stalo, že nejen pomoc k překročení státní hranice je na rozdíl od toho samotného překročení trestným činem, ale třeba i účast na sebevraždě je trestným činem (nejen přečinem, ale za určitých okolností i zločinem), tedy na rozdíl od sebevraždy samotné.

  Porušování úmluv, které jsou pro ČR závazné (po jejich ratifikaci a vyhlášení), v daném případě Úmluvy o právním postavení uprchlíků, Evropské úmluvy o lidských právech a Úmluvy o právech dítěte, je česká a čs. notorieta, převzatá od stalinských Sovětů.

  Pokud jde o Maďarsko, je demokratickými lidmi na celém světě považováno za autoritářský stát ( i s polofašistickými rysy). A novou zákonnou úpravu Orbán neustojí asi ani ve své zemi, natož pak před orány EU, RE a OSN. To, že Fico a Sobotka Orbána podporují, je velmi smutné.

  Nejsem si jist, zda pan Ševčík svými reakcemi veřejně, navíc veřejně přístupnou počítačovou sítí, nepodněcuje k nenávisti ke skupině osob (k migrantům), nebo aspoň, řečeno slovy zákona, k omezování jejich práv a svobod (ve smyslu ustanovení podle §356 TZ). Nejsem si dokonce jist, zda já, vyčítaje mu to, mu takové protiprávní jednání neusnadňuju jako jeho pomocník. (§24/1 TZ) .
  October 24, 2015 v 17.03
  Pane Ševčíku,
  ty trestné činy ze 171 se týkají převaděčů, leteckých pašeráků a násilného překročení, což je zas něco jiného... a to umetání cestičky -- mi to přijde jako otázka míry. Asi těžko sem nějaké další migranty naláká to, když lidé zadržovaní v dentenčních centrech dostanou v tomo počasí nějaké teplejší boty než plastové sandále, když je nechají zavolat zbytku rodiny, kde jsou, nebo když jim přestanou několikrát za noc budit děcka kvůli přepočítávání.
  October 24, 2015 v 18.56
  Vida, vida, čím se může občan provinit,
  když chce přemýšlet! Nebo tím, že projevuje nedostatek pseudohumanismu?
  Pane Uhle, pokud máte pochybnosti, tak mě klidně naprašte orgánům činným v trestním řízení. Pochopil jsem už, že váš pseudohumanismus /váš a vlastně celé liberální levice, kterou velmi, velmi mylně zaměňujete za liberální demokracii/ je vám přednější a bližší než skutečná demokracie a skutečná pomoc potřebným - boj za jejich sociální práva.
  Vás a vaše kolegy už nezajímá nic jiného, než jen určité skupiny sociálně slabých a migranti. Pro některé a ne nemnohé to přinese i slušný profit. Je to prima - být altruista a ještě za to mít balík.
  Mě tenhle selektivní a tedy pseudo humanismus vadí. Je pokrytecký, škodlivý. Budou ho muset sanovat ti nejchudší. A ti skutečně potřební. Už nyní se díky tomuto pseudohumanismu zde vytvořily skupiny obyvatel, které jsou paralyzovány ve svém životě, takže jsou kořistí "neziskovek" a ubytovatelských mafií. Stát to stojí obrovské peníze a tak si to někdo musí odskákat.
  Levicové liberály však důsledek jejich konání nezajímá.Technickým provedením a logistikou svých plánů se netrápí. Kritiky umlčují tím, že se ve světě ukradne více, než kolik by spolkly jimi navrhované plány. Přitom však nerealizují žádné kroky k tomu, aby zlodějiny zastavili. Jsou tím podobní bankéřům, kteří inkasují zisky z virtuálních obchodů, neboť čísla v jejich plánech jsou také virtuální. Zisk z "neziskovosti" je ovšem reálný. 90 % z provozu "neziskovek" jde prý na platy jejich členů.
  V životě jsem se naučil, že mohu rozdávat jen z toho, co mám. Že musím plánovat, počítat, když chci něco realizovat, že stavět vzdušné zámky je pitomost. Že je lepší nejdřív spravit potrubí a pak teprve vynášet vodu. Že věci jsou jiné, než jak vypadají a že ne každý, kdo pláče, je obětí, které je nutno pomoci. Že pokud hledám účinné řešení, nemohu se řídit prvním dojmem a nechat se dojmout první historkou. A že lidé, jsou jen lidé. Se vším dobrým i špatným. I levicoví liberálové.
  October 29, 2015 v 23.32
  Pane Uhle,
  už v první větě jste nespravedlivý k panu Ševčíkovi. Kdo má znát celý právní řád? Zákonů je hafo, mají dlouhá znění a jsou formulované právní hantýrkou, že je všechny nezná nikdo, ani Vy.
  Budiž Vám řečeno ke cti, že se orientujete v zákonech týkající se lidských práv a děkuji Vám za výklad ohledně zákonů o překročení hranice. Ale jimi není ošetřeno všechno. Ještě jsou tu zákony o pobytu cizinců na území ČR.

  Vygooglovala jsem
  Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.)
  kde se píše, že cizinec je oprávněn vstoupit v místech k tomu určených, podrobit se hraniční kontrole a ve vyjmenovaných případech je mu odepřen vstup. Pokud nepožádá o azyl je oprávněně držen podle tohoto zákona v detenčním zařízení atd. atd.
  Příliv uprchlíků je teď tak velký, že zákony nepokrývají adekvátně vzniklou situaci. (Viz okřikování Maďarska, které zadržováním uprchlíků jednalo podle svého právního řádu. - Ta mají se dodržovat zákony, anebo má být anarchie?) Lidé, kteří by to měli řešit se ale spíše zabývají okřikováním občanů, kteří na to upozorňují.

  A k liberálním levičákům. Jsou teď trochu zmatení, protože čelí nové situaci, se kterou nepočítali, a chvíli bude trvat než se zorientují.
  October 30, 2015 v 14.25
  Paní Švandová, já nevytýkám panu Ševčíkovi neznalost zákonů,
  nýbrž naopak jejich záměrnou dezinterpretaci, při jejich znalosti. Ale i ta by mi vadila méně, kdyby ji autor reakce nepoužil pro podněcování k nenávisti. I Vy máte k cizincům odpor a vůči nim předsudky, plynoucí z nedůvodných obav, ale aspoň neštvete lidi proti nim. A to pan Ševčík činí a maskuje to nyní odporem k "levicovým intelektuálům" . Trochu to připomíná heslo "bijte Židy a profesory" z carského Ruska a "bijte prostitutky a zloděje" dnešní polské strany Právo a spravedlnost. Černá sotňa se najde všude.

  Zákon o pobytu cizinců si prosím přečtěte. Není tam vůbec nic o tom, že pokud cizinec nepožádá o azyl, je oprávněně držen v "detenčním zařízení", ten zákon (ani jiný zákon) pojem "detenční zařízení ani nezná, jen "zabezpečovací detenci", což je něco zcela jiného a pak zná zařízení pro zajištění cizinců, kam policie může (ale nemusí) umístit za určitých okolností cizince, který má být vyhoštěn nebo vydán nebo předán a popdle některých právníků i přemístěn do jiné země EU. Podle jiných odborníků je takové zajištění bez rychlého soudního přezkumu sporné, ne-li protiústavní. Zákon, na který odkazujete, je navíc hodně špatný, vůbec nepočítá s režimem Dublin III (který se ale už v EU neuplatňuje). Problematika je to složitá, jako vždy, jde-li o omezení lidské svobody, a opravdu nesmíme věřit ministru Chovancovi a prezidentu Zemanovi, jinak se propadneme do protiústavní a protizákonné zvůle.
  ??
  October 30, 2015 v 19.48
  No ale proc by jsme meli verit P. Uhlovi ?
  "nesmíme věřit ministru Chovancovi a prezidentu Zemanovi, jinak se propadneme do protiústavní a protizákonné zvůle"

  Je u nas prislovi :Kazdy pes chvali svuj ocas.

  Jako delnik, nemuzu posuzovat zakony, ale selsky rozum mi pravi, ze pokud se budou po republice, pripadne po EU potulovat deseti az statisice lidi o kterych nic nevime je to bez diskuze spatne. To je anarchie a ta nevede k nicemu dobremu. Mozna az tem pogromum, o kterych hovori A. Tomsky. A to si snad nepreje ani P. Uhl.


  http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/humanismus-preferuje-lasku-k-lidstvu-pred-vlasti-dojedeme-na-to-rika-alexander-tomsky--1548245
  ??
  October 30, 2015 v 23.13
  Co spojuje tyhle dva symboly ?
  Premyslel jsem, co vlastne spojuje v otazce uprchliku stareho bolsevika Uhla s oligarchou Schwanzerbergem, proc je oba tak nadsene vitaji. Spojuje je zrejme to, ze oba vsadili na stejneho kone, ale jeden na vyhru a druhy na prohru.
  Schwanzerberg, jako symbol globalniho kapitalu vita uprchliky jako pomocniky v tazeni proti zbytkum socialniho statu. Jeho konecnym znicenim docili oligarchie neomezene moci nad luzou, kterou bude moci neomezene zdimat.
  Petr Uhl jako bolsevik verny svym mladickym idealum, vita uprchliky jako katalyzator, ktery urychli rozpad struktur kapitalistickeho systemu, na jehoz troskach pak ti dobri vybuduji novy zarivy svet. Ze jeden z nich tu sazku vyhraje, je takrka stoprocentne jiste. Ktery to bude se nevi. Ale je jiste kdo tu soutez zaplati krvi, slzami a utrpenim. Mozna dokonce i jejich deti. "Nedohlednes konce svych cinu" (Kazatel).
  October 31, 2015 v 1.54
  Ohrazuji se,
  pane Uhle, žádným odporem k cizincům netrpím, musela bych snad o tom vědět. A moje obavy z vývoje situace nejsou neodůvodněné, situace je nejasná a rychle se mění. Neschopnost ukončit válku v Sýrii, bezradnost nad rozvatem státnosti v Iráku a Libyi, patová situace na Ukrajině, to všechno vzbuzuje obavy z destabilizace i těch dosud klidných míst, jako je ta část Evropy, kde žijeme. A pak jsou tu obavy týkající se islamismu, který je nepřátelský sekulárnímu státu jako je náš. Atd.

  Další argument může být založen přímo na Vašem předchozím vysvětlení týkajícím se zákona pro cizince. Je zřejmě pro neprávníka nepochopitelný pro způsob vyjadřování a neznalost kontextu. Musela bych ho několik hodin studovat, abych se aspoň trochu zorientovala. Podle toho, co píšete, neshodují se na jeho výkladu v některých bodech ani znalci a lidé, kteří ho mají uplatňovat v praxi. Je hezké, když mne opravíte, že se jedná o zabezpečovací detenci, jenže naprosto tápu, co ta slova vlastně znamenají.
  Nebo když mě nabádáte, abych nevěřila Chovancovi - který je odpovědný, aby se s cizinci zacházelo v souladu se zákony této země, chcete snad naznačit, že tohle jeho úřad nedělá? Nesnaží se dost, je neschopný, anebo dokonce schválně porušuje zákony?

  Jsem z toho zmatená, jsou pomalu 2 hodiny v noci a já mám přes den svoje povinnosti. A nejsem právník.
  + Další komentáře