Prohlášení Křesťansko-sociální platformy ČSSD k zacházení s uprchlíky v České republice

Redakce DR

Zveřejňujeme prohlášení Křesťansko-sociální platformy ČSSD k zacházení s uprchlíky v České republice. Vedení ČSSD by se mělo zasadit za změnu českého přístupu.

Jsme znepokojeni informacemi o způsobu, jakým Česká republika zachází s lidmi, kteří do Evropy prchají a žádají zde o azyl. Mnoho těchto lidí je uvězňováno v detenčních táborech za účelem jejich předání do Maďarska, ačkoli Maďarsko nyní migranty nepřijímá, čímž tato detence ztrácí svůj deklarovaný smysl. Navíc, v českém zákoně chybí zmocnění pro toto věznění a většina soudů konstatovala, že toto věznění je nelegální z formálních důvodů.

Právně sporné je i to, že stát pobyt v detenčních táborech ještě migrantům účtuje (částkou 242 korun za den), čímž je tak obírá o zbytky peněz, které jim po platbám pašerákům zůstaly. Podmínky v detenčních táborech (zejména v Bělé-Jezové) jsou navíc velmi špatné. Zprávy očitých svědků mluví o rozdělování rodin, nedostatku léků, obírání uprchlíků o peníze a cennosti, absenci přístupu na toaletu. Kapacity zařízení jsou výrazně překročeny, zaměstnanci přetíženi, absentuje psychologická pomoc.

Považujeme za nezbytné, aby ČSSD, jako strana zodpovědná za řízení ministerstva vnitra, zjednala v této věci urychleně nápravu, a to zejména okamžité ukončení současné praxe uvězňování všech migrantů, kteří mají v souladu s takzvanými dublinskými pravidly odcestovat do jiného státu, a propuštění všech těchto cizinců, kteří jsou nyní v detenčních táborech.

Podmínky v detenčních táborech jsou velmi špatné. Zprávy očitých svědků mluví o rozdělování rodin, nedostatku léků, obírání uprchlíků o peníze a cennosti, absenci přístupu na toaletu. Foto Veřejný ochránce práv

Současně chceme vyjádřit, že touto svou výzvou nezaujímáme žádný postoj ohledně citlivé otázky reformy současných dublinských pravidel, v jejímž rámci byla Česká republika nedávno ostatními členskými státy EU přehlasována. Otevřená debata o tom, zda a v jaké podobě mají být přijaty a trvale uplatňovány povinné kvóty na rozdělování uprchlíků, je zcela legitimní. Stejně tak ohled na případná bezpečnostní rizika.

Něco jiného však je nehumánní přístup k lidem, kteří přes naši zemi přecházejí, přičemž nelze zcela odbýt názory, že část utrpení obyvatel Sýrie, Iráku, Afghánistánu či dalších zdrojových zemí současné imigrace zavinili i spojenci České republiky, a že na nich tedy i Česká republika nese jistý podíl viny. Ponižující zacházení s uprchlíky, včetně dětí, nelze ničím ospravedlnit.

Domníváme se, že přístup České republiky k uprchlíkům, migrantům a cizincům obecně je již delší dobu příliš represivní. To je v rozporu jak s hodnotami, které sociální demokracie dlouhodobě zastává, tak i s českým zájmem.

Nabídnout nový domov lidem, kteří by mnohdy znamenali obohacení pro řadu sfér naší společnosti, není správné jen z humanitárního hlediska, ale i z hlediska ryze pragmatického. Apelujeme na vedení ČSSD, aby se zasadilo za změnu přístupu České republiky k této velmi zásadní otázce dneška.

Za Křesťansko-sociální platformu ČSSD

František Bublan

Jan Bezdíček

Jan Černý

Pavel Čižinský

Jan Dočkal

Karel Floss

Irena Flossová

Markéta Hrbková

Martin Chadima

Šimon Krmenčík

Filip Outrata

Ludmila Pachtová

Tomáš Samek

Ivan Štampach

  Diskuse
  Souhlasím.

  Navíc by vláda měla konečně otevřít oči do reality.
  1/ Máme nyní určité závazky ke svým evropským spojencům. Nepřišli jsme k nim zrovna cestou, kterou bychom si přáli a trvalý přerozdělovací mechanismus je samozřejmě bláznovství, o které bude muset být veden zásadnější střet,
  ale v tuto chvíli tento závazek máme.
  A nejde o nějaké počty.
  Situace graduje a není pochyb, že třeba Německo by uvítalo naši pomoc. I kdybychom jim uvolnili patnáct tělocvičen, je to pomoc.
  A rozhodně se Německu neposmívejme, že si zato může samo, tak ať si to samo vyžere. Zachovalo se velkoryse a řekněme si upřímně ........................... kdyby ne, mohlo se to na Balkáně pořádně semlít.
  2/ Jsme zemí, o které mají uprchlíci buď ne příliš lichotivé zprávy, nebo o ní ve většině případů neví nic.
  Chtělo by to několik týmů vyslat do Německa (možná i jinde), týmů jazykově i ideově vybavených, které by dokázaly ČR v uprchlických táborech představit a zajistit pro ty, kteří se rozhodnou přečkat válku nebo se usadit zde, aspoň přijatelné podmínky ---- tady už to samozřejmě chce i koordinaci na vyšší úrovni, v manažerském jádru celého projektu by měli být zástupci zainteresovaných ministerstev atd. ...................... protože prostě nejde někde nakráčet a brát lidi jako ovce.

  Dále musí vláda také tlačit na evropské politické úrovni.
  Pokusit se stabilizovat situaci v Turecku a zajistit, aby dokázalo zadržovat v důstojnějších podmínkách lidi připravené k návratu zpět domů.
  Je třeba ukončit několik regionálních válek, především tu v Sýrii (bohužel těžko říct, jak to udělat).
  Dále je naprosto nezbytné masivně narušit pašerácké sítě -- odíraji uprchlíky zcela bez skurpulí, za velký peníz často bývá jen hrůzná smrt v mořských vlnách. Vysokou cenu začasté udržují přehnanými skazkami o kopcích zlaťáků na konci cesty..

  A bude to stát nejen práci, ale i peníze.
  JV
  October 14, 2015 v 17.33
  Moc pěkně napsáno
  Moc pěkně napsáno. Také naprosto souhlasím.

  Pikantní samozřejmě je, že předmět kritiky Křesťansko-sociální platformy ČSSD - nelidské zacházení s uprchlíky - spadá do působnosti ministra vnitra za ČSSD Milana Chovance....

  Jiří Vyleťal
  FO
  October 14, 2015 v 19.57
  Jiřímu Vyleťalovi
  To je samozřejmě pravda, a v prohlášení to také jasně říkáme. Jsem zvědav, zda a jaká bude odezva z vedení strany...
  October 14, 2015 v 22.49
  Co dělat?
  To by mne fakt zajímalo, co by se dělo v parlamentu a sdělovacích prostředcích, pokud by Chovanec vydal pokyn, že ilegálních migrantů se slušně zeptáme, zda nestojí o český azyl, potom provedli nějaké to zdravotní vyšetření, možná je ještě vyfotili a vystavili jim nějaký provizorní doklad, a ty co nestojí o azyl pak pustili druhý či třetí den dál. Nebo je nekontrolovali vůbec, pokud výslovně nedělají problémy. Zřejmě by to vyřešilo i problémy s nelidským (opatrně s tímto pojmem) zacházením. Ale nebyli bychom zas popotahováni z jiných důvodů.

  Jakékoliv kvóty, pokud nejsou součástí celkového řešení problému migrace, situaci jen zkomplikují. Bohužel žádné jednoduché řešení neexistuje a čeká nás doba nejednoduchých řešení. Je nejen správné, ale asi nám nic jiného nezbývá, než migranty přijímat. Je ale potřeba mít nad tímto procesem kontrolu, v rámci EU, to pochopitelně také, ale i jako země. Nabídněme pobyt a vyhlídku na rozumný způsob existence těm, kteří o to stojí a kteří jsou takového kroku schopni. Nezapomínejme ale na to, že rizika s tím spojená opravdu nejsou jen hypotetická a že to, jak se dnes rozhodneme, bude mít značný vliv na roky budoucí.

  A, to je naprostá pravda, bude to stát velké peníze. Tomu se nevyhneme, jde jen o to, aby byly vydány co možná nejúčelněji.

  October 15, 2015 v 8.55
  Ministr "Záchyt" Chovanec je první (!) místopředseda ČSSD,
  to bych doplnil pana Vyleťala, který správně poznamenal, že je to ministr vnitra "za ČSSD". O tom rozhodl poslední sjezd ČSSD. Demokraticky. Demokraticky?

  Před několika lety byly některé materiály Křesťansko-sociální platformy ČSSD na webových stránkách ČSSD. Dnes už tam bohužel nejsou, i když mladí sociální demokraté, Masarykova demokratická akademie a dalšíslupiny tam publikují. Tiskovým orgánem platformy se stal Deník referendum, což sice tento deník ctí, ale je to svědectcví toho, že se v ČSSD názorový pluralismus moc nenosí.

  Tehdy, tedy pře lety, byl členem oné platformy také Bohuslav Sobotka. To není nic divného, neb pochází z katolického jihomoravského venkova, je zřejmě praktikující katolík a římské katolictví má dokonce uvedeno v rubrice "náboženství" ve Wikupedii. (V západní Evropě by stranický a/nebo státní činitel takové označení mít nemohl, sama rubrika "náboženství" v životopise veřejně činné osoby je výrazem českého nepřizpůsobení se moderní demokracii, málem jsem napsal "nepřizpůsobivosti".) Jenže to byla ještě doba, kdy Sobotka stál spolu s Jiřím Dienstbierem v čele odpůrců zemanovského soc. dem. křídla, představovaného lidmi jako Hašek, Onderka, Chovanec, Zimola a Tejc, kteří se sociální demokracií v evropském (západoevropském) smyslu toho slova nemají nic společného, nanejvýš tak s blairovským křídlem Labour Party.

  Dnes je už jinak, Sobotka se svou nekritickou podporou Milana "Záchyta" Chovance k této pragmatické skupině přiřadil. Výzva slušných lidí z Křesťansko-sociální platformy je sice potřebné gesto, člověk má vždy (nebo téměř vždy) ukázat, co si myslí, ale účinek toto gesto mít asi nebude. Třeba ale jen sejčkuju, a budu příjemně překvapen.
  October 15, 2015 v 15.41
  Díky za toto prohlášení,
  bylo potřebné jako sůl. Také rád a velmi souhlasím !