K štěpení levice na xenofoby a sluníčkáře

Jiří Dolejš

Štěpení levice není fatální, z uprchlické krize může vyjít jednotná. Je důležité najít správnou cestu jejího řešení, uvědomit si, že harmonická integrační politika vyžaduje vyvážená práva a povinnosti obou stran.

V posledních dnech mnozí řeší, zda starou levici v postkomunistické Evropě nezasáhla s migrační krizí i zvláštní konzervativní vlna s nostalgií po časech národních států. Zda se nevzhlížejí v jakémsi obranném reflexu, hnědnoucím korporativismu a skupinovém egoismu, který dělí lidi na MY a ONI.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Červnový eurobarometr skutečně dává Čechům v Evropě nejhorší vysvědčení z tolerance k cizincům a menšinám. Cítíme to i na levicovém voliči. Podle mne ale není štěpení levice fatální, nejsou jen dominující xenofobobé a osiřelí sluníčkáři.

Evropská levice, jejíž jsme součástí, prostě obecně stojí před úkolem jak své solidární přístupy naplnit věcnými opatřeními, která dají odpověď zneklidněné veřejnosti. Té naší často chybí i objektivnější informace o menšinách a má řekněme labilnější hodnotové zakotvení. Přesto i tady platí heslo „Migration is not crime“ a i nadále má smysl iniciativa „No Fortress Europe“. Xenofobie ani kulturní rasismus nejsou se skutečnou levicovostí slučitelné.

Je důležité si ale říci, jak migraci těchto rozměrů prakticky zvládnout. A zda jsou dostatečné regulační nástroje, které máme. Ona se totiž solidarita s uprchlíky musí obhájit před zpanikařenými občany, z nichž nejsou všichni nenapravitelnými xenofoby. Empatie k lidskému neštěstí se nedá nadekretovat - k té je třeba vést a měla by odpovídat i vlastní praktické sociální zkušenosti. Jinak se obhajuje těžko.

Právní rámec je samozřejmě dán nastavením základních lidských práv a svobod, které by neměly být v žádném případě zpochybňovány. Status uprchlíka definují již Ženevská konvence OSN z roku 1951 a Protokol z roku 1967. Také v České republice zaručuje ústavní pořádek svobodu pohybu a pobytu a zapovídá diskriminaci kvůli náboženství či původu. Praktická legislativa pro migranty (zákon o pobytu cizinců a azylový zákon) ale zdaleka v EU nezajišťuje stejný přístup k ochraně a přijímání uprchlíka.

Za nelegální je někdy označován vstup lidí bez dokumentů, jsou cejchováni jako desertéři a sociální turisté. Lidé bez uznaného statutu uprchlíka pak žijí přinejmenším ve vzduchoprázdnu. Do rozporu s obecnými humánními principy se může praktikovaná návratová politika dostávat se seznamy takzvaných bezpečných zemí (viz špatná situace uprchlíků v táborech v Turecku či Jordánsku, kam mnozí migranti přichází nejdříve).

Chybí tu praktický režim dočasné ochrany (nenaplněná evropská směrnice z roku 2001). Otázkou je, zda umožnit žadatelům o azyl vznést svoji žádost v jakékoliv zemi EU dle jejich volby. A vypořádat se musíme i s nebezpečím, že bude migrační krize využita k zdůvodnění silného nárůstu represivního aparátu a autoritářství v evropských zemích.

Německá Die Linke se tvrdě postavila vlně xenofobie ve své zemi už při vzniku hnutí PEGIDA. Ve svém prohlášení „Uprchlíci vítejte, boj neonacistům“ kritizuje zleva i vedení své země, když připomíná spoluodpovědnost za vývoj v bývalé Jugoslávii, ale i na Blízkém a Středním východě a severní Africe. Připomíná, že za své zbohatnutí vděčí Evropa zbídačení širokých vrstev obyvatelstva a proto volá po alternativní, skutečně humánní uprchlické politice.

Obdobné jsou postoje radikální levice v jiných zemích. Komunistická strana Francie se přidala k výzvě požadující po pařížské radnici, aby se postarala o uprchlíky, kteří se ve městě ocitli v bezútěšné situaci. Komunistická strana Rakouska kritizovala německou vládu za uzavření hranic. Podle jejich stanoviska má rakouská hranice zůstat otevřená potřebným a nenutit je vstupovat do život ohrožujících situací. Varuje před rasistickým davem, který je polem pro manipulaci a vymývání mozků.

Komunistické odbory v Řecku uspořádaly demonstraci na podporu uprchlíků. Demonstranti požadovali okamžité financování pomoci migrantům ze strany EU i OSN. Kyperský AKEL zašel v solidaritě s uprchlíky nejdál. Uspořádal festival solidarity, kde rozdával uprchlíkům humanitární dary shromážděné sbírkou.

V tomto duchu formuluje i radikálně levicová frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu zásady alternativní migrační politiky založené na lidských právech a solidaritě. Imperiální politiku mocností označila evropská levice za hlavní příčinu krize. Dlouhodobým řešením je pak podle ní stabilizace dotčených zemí tak, aby jejich občané neměli důvod prchat. Pojmenovat imperiální kořeny současného exodu lidí třetího světa a pak je jako parazity jen tak naházet zpátky přes plot ale dost dobře nejde.

Radikálně levicová frakce GUE/NGL formulovala v Evropském parlamentu zásady alternativní migrační politiky založené na lidských právech a solidaritě. Imperiální politiku mocností označila evropská levice za hlavní příčinu krize. Repro youtube.com

Proto se ani KSČM nevymyká solidárnímu přístupu levice k migrantům. Již v létě přijala stanovisko, ve kterém odmítá šíření xenofobie a zdůrazňuje rovnováhu solidarity a odpovědnosti. Nelze nevidět, že krize tohoto rozměru se dosavadními přístupy zvládnout nedá. Za důležitou proto KSČM označila pomoc běžencům už před branami EU a v samotné EU pak posoudit reálnou kapacitu pomoci a rozhodnout o ní s respektem k suverenitě členských zemí EU.

Každý členský stát EU by měl podle KSČM mít kompetenci určovat si vlastní migrační politiku, která bude přizpůsobena jeho absorpčním možnostem a schopnostem. Kritika opuštění metody konsenzu a nátlaku spojeného s použitím rozhodováním dle kvalifikované většiny směřuje především k precedenčnímu významu takového postupu, který oslabuje evropskou soudržnost.

Silová hra Bruselu může vést k dezintegraci EU a obnovení geopolitických her na bázi starých nacionálních řevnivostí. Spor o byrokratické kvóty je v podstatě zástupný, ale dochází při něm k ohýbání evropského rozhodování v neprospěch malých chudých států.

Na druhou stranu akcentujeme evropskou odpovědnost za ochranu společné vnější hranice EU. Logický požadavek je i podrobné vyhodnocení fungování a následná úprava takzvaného Dublinského systému. I přes existenci evropských směrnic a nařízení jsou v azylovém řízení mezi jednotlivými členskými zeměmi stále velké mezery.

Připomínáme rovněž, že ti, kteří přeci jen chtějí žít a pracovat v naší zemi, musí respektovat místní zákony a pravidla, mít úctu k jejím občanům a jejím zvyklostem. Migrační vlna bude v Evropě objektivně využívána ke snižování ceny pracovní síly. Připomeňme si napětí mezi starými a novými členskými zeměmi EU při vzniku společného trhu práce.

Harmonická integrační politika, která po imigračním řízení musí následovat, prostě vyžaduje vyvážená práva a povinnosti obou stran.

  Diskuse
  October 15, 2015 v 9.48
  Respektovat zákony jistě ano, ale i jiná "pravidla"?
  "Ti, kteří přeci jen chtějí žít a pracovat v naší zemi, musí respektovat místní zákony a pravidla, mít úctu k jejím občanům a jejím zvyklostem," píše Jiří Dolejš. Ona "pravidla" jsou jen o něco lepší než "zvyklosti" (tradice, kultura), jejichž respektováním podmiňuji současní čeští národovci souhlas s usídlením cizinců v ČR. Ale i Jiří Dolejš požaduje pěkně národovecky "úctu ke zvyklostem (českých) občanů". Rečeno ironicky, má možná na mysli ty zvyklosti, které tak trefně a pravdivě popsal Jaroslav Cerman ve svém dnešním komentáři na DR "Česká republika leží na indiánském pohřebišti".

  Jinak informace Jiřího Dolejše o postojích Die Linke a KS Řecka (abych jmenoval ty strany, jež mají ve svých zeních vliv větší vliv než nepatrný) jsou cenným (a to už nemyslím ironicky, nýbrž zcela vážně) příspěvkem k odporu proti reakčnímu antikomunismu, rečeno s připomenutím postoje antiantikomunisty Ondřeje Slačálka.
  October 15, 2015 v 10.29
  a proč ne ?
  a proč by kromě respektu k zákonům, právům a povinnostem nemohl v rámci soužití kultur být v úctě (samozřejmě oboustranně) i ty zvyklosti ?
  Ono soužití přeci není o vítězství jedné či druhé kultury a tak neuškodí uklidnit znejistělé občany že jim nikdo nic jako různé prvky šaríi vnucovat nebude. .Přeci ta úcta i k věcem které nereguluje povinně zákon by měla být vzájemná.
  Až taková samozřejmost to u všech zase není.
  October 15, 2015 v 11.6
  Jestli ten souhlas jmenovaných obyvatel zemí s jejich levicí
  nepramení z toho, že mají pocit, že ta jejich levice je solidární i s nimi. Pokud budu mít jistotu, že se i mě někdo zastane, tak ten pocit rád poskytnu i jiným.
  U nás je to tak, že levice poskytuje ochranu všem, výjma jejího elektorátu. Pokud se domnívá, že ten ji nepotřebuje. tak je vedle, jak ta jedle. Pokud se běžný občan cítí opuštěn politiky, které volí, pokud je jimi naopak neustále peskován, že není například vstřícný a solidární vůči nepřizpůsobivým, které financuje a oni mu za to dělají ze života peklo, tak o jaké solidaritě mu chcete kázat? S ním není solidární nikdo, proč by on měl být vůči druhým? Potažmo k lidem z jiné civilizace, k těm, kteří jej nemají rádi, neuznávají jeho hodnoty a jejichž pobyt pozná na snížení kvality svého života.
  Tady je stále hovořeno o jakési xenofobii. Ta není podstatou problému. Podstatou je strach většiny obyvatel, těch, kteří mají vysoko do hrantu, že budou muset živit další skupinu obyvatel, mladých a zdravých, kteří by se o sebe mohli postarat sami. Strach, že i to málo, co jim k životu zbývá, se ještě zmenší. Ti, kdo nejsou v jejich botách a nežijí z ruky do huby, tu lehce mávají stovkami milionů a tvrdí, že to nic není, že to naše hospodářaství lehce unese. Nikdo z nich ale doposud neřekl odkud se ty miliony a miliardy vezmou, což napovídá tomu, že se utrhnou od huby právě těm nejvíc potřebným.
  Mladí, finančně zajištění muži se zde navážejí do většinové společnosti s tím, že je rasistická a xenofobní. Kdyby se tito lidé věnovali tomu, aby u nás ti, kteří žijí z ruky do huby, měli standard alespoň takový, jako jinde v Evropě, aby se důchodci nemuseli rozmýšlet, zda si koupit teplé jídlo, nebo léky, kdyby se postarali o to, aby u nás byla vymahatelnost práva bez rozdílu výše příjmui, tak by si mohli odpustit hloupé kecy o českých indiánských pohřebištích. A pan Dolejš by nemusel harmonizovat sluníčkáře a xenofoby.
  October 15, 2015 v 15.3
  xenofobie v ČR je reálný problém
  pokud lidé odmítají solidaritu s odkazem že nejdříve řešme to MY a až pak možní to ONI a ti ať se o sebe starají sami. tak to v pořádku není.
  Právě argumentace pana Ševčíka ukazuje jak hluboko zakořeněný je problém ten skupinový egoismus a indolence k problémům jiných. To není navážení, to je sociologická realita.
  Říkat že levice kašle na své voliče a nyje pouze nad cizinci je naprostý nesmysl, sociální program je v agendě skutečné levice stále klíčový.
  To že ale někteří do úmoru opakují že šidíme "vlastní lidi" potvrzuje že ona "harmonizace" fobiků s altruisty je potřebná.
  A z mého pohledu musí být základem věcně pojatá migrační politika spolu s připomenutím významu sociálního státu.
  I proto musí česká politická scéna vnímat tuto realitu - to co by v ideální podobě chtěl např. Petr Uhl se v takovém prostředí rovná politické sebevraždě.
  Tak ona ta (nepsaná) "pravidla" mají svou sílu a bylo by naivní se tvářit, že nejsou.

  Například je jisté, že většina uprchlíků přichází ze zemí, které jsou v sociologických studiích na úplném dně, pokud jde o integribilitu jejich obyvatel v západní Evropě - tj. střední a severní Afrika a Střední východ.
  (konkrétně nejhorší je Somálsko, Írán a Irák)
  Některé věci je holt třeba brát v úvahu (budou na každý pád zátěží sociálního systému) a mluvit o něch.
  AV
  October 15, 2015 v 16.21
  Zákony jsou špičkou ledovce
  K tomu, co píše Petr Uhl: Zákony jsou špičkou ledovce v rámci společensky sdílené normativity. Normativní diskurz ve společnosti může být dokonce v rozporu s aktuální literou zákona (poslech zahraničního rozhlasu za nacismu). Chápání norem je součástí formálně i neformálně předávané kultury. Neexistuje člověk před kulturou! Tohle je tragédie levicového liberalismu, že se z něj v konečném důsledku stává čirý etatismus. Obrazně řečeno: Lidé v tomto pojetí jsou počítače s jednotným hardwarem i instalačním systémem, takže na každého musí fungovat přidaný software (zákony) stejně. Jinou možnost tato ideologie nepřipouští. Jeví se mi to v konečném důsledku jako pohrdání kulturou.

  Dodávám pro ilustraci: Jak poznamenává německý profesor práva Udo di Fabio (parafrázuji jen volně): "Dřív lidi v měšťácké společnosti věděli, že se kouří v kuřáckém salonu a ne u stolu. Dnes potřebujeme zákony na ochranu nekuřáků, protože kuřáci nevědí, co se "sluší a patří". Potřebujeme stále více zákonů, protože pohrdáme neformálními pravidly. Otázka je, jestli jsme díky domu svobodnější."

  Vzhledem k diskuzi: Nechápu, jak někdo může vnímat požadavek na dodržování neformálních pravidel a respekt ke zvyklostem druhých (což požadujeme od každého člena společnosti) jako nelegitimní ve chvíli, kdy se jedná o migranty. (To neznamená, že se takový požadavek rétoricky nezneužívá, ale odmítnout zneužití tohoto požadavku, či požadavek samotný, v tom je značný rozdíl.)
  October 15, 2015 v 17.39
  Žádný skupinový egoismus, ani žádný skupinový sex.
  Když už, tak radši ten sex. Skupinový egoismus je ostatně tak trochu protimluv.
  Nehrejte si pane Dolejši na nějakého interbrigadistu. Vás neživí v parlamentě felahové, vás tam živí čeští občané. A elektorát bude zřejmě z těch chudších vrstev. Těžko vás tam vyslali k tomu, aby jste se staral o migranty a na ně kašlal.
  I kdyby jste měl v programu tisíc krásných slov o tom, jak se budete starat o své voliče, tak reál je jiný. To by to tu jinak vypadalo, kdyby levicové strany měly sociální program jako klíčový!
  Já odmítám ta vaše zjednodušení, kdy oponenty oxenofubujete a vytýkáte jim nedostatek solidarity. To si nechte pro nějaké prosťáčky, které lehce oblafnete.
  Vy víte, že problém není v xenofobii. Vy víte, že už v nadpise, kdy píšete o xenofobech /předem označeni negativně/ a sluníčkářích, používáte jasný argumentační faul.
  Buďte chlap a přestaňte kličkovat. Problém není nedostatek solidarity, problém je v nedostatku financí. Už teď jsme přesvědčováni o tom, že na nic nejsou peníze. Hodně lidí žije v chudobě, ještě větší skupina je chudobou vážně ohrožena. Vy na těchto lidech chcete, aby projevili solidaritu vůči migrantům. Ale ne tu skutečnou, tu solidaritu spočívající v pomoci tomu, kdo je na tom hůř než já a sám si pomoci nemůže. Vy po nich chcete, aby se vzdali svého mála a dali jej cizincům, kteří je nerespektují, nemají je rádi /jako ateisty je snad přímo nenávidí/ a nejsou za pomoc ani vděčni. Navíc lidem, kteří by si mohli pomoci sami. Jenže je pro ně pohodlnější přijít do Evropy a zbavit se tak existenční starostí. Těch starostí, které tím pádem našim chudým přibudou.
  Takže problém jsou finance. A problém je to, že migranti nejsou rozdělováni na potřebné a nepotřebné. Že se absolutně nedodržuje azylová politika a to všechno v období největší migrační vlny. Což je přímo zločin. Skutečný. Ohrožující zase nejvíce ty sociálně slabé, které vy máte hájit. Ovšem vy je máte v paži.
  Proč? Nevím jestli máte strach a když tak z koho. Jestli z Bruselu, nebo z "kavárny". A nebo jste sociopat a problémy vašich voličů jsou vám šumák. Varianta, že by jste byl v nějaké "neziskovce" a tak vám z migrační krize kapalo, je snad vyloučena.
  October 15, 2015 v 18.52
  nebuďte agresivní demagog
  dělená solidarita pro NAŠE a pro CIZÍ je skupinový egoismus ať se vám to líbí nebo ne. A můžete mi nenávistně nadávat do sociopatů jak chcete.Já strach nemám ani z cizinců ani z xenofobů.
  Prostě kdo tvrdí že kvůli snaze řešit humánně migrační krizi je kašláno na český sociální stát a jeho klienty lže. Nikdo nechce po chudých aby šli a dávali to své málo jiným - chci po nich jen aby se nenechali zfašizovat.
  Mlít pořád že lidé co utíkají před válkou a bídou si mohou pomoci doma sami je totální indolence a hloupéZa takový přístup by se nemusela stydět ani krajní pravice.
  Před tím co xenofobové předvádí např. varuje jordánský komisař OSN Zeid, vzdát se universální solidarity by vedlo k novým holocaustům.
  Od začátku je jasné, zcela bez kličkování - xenofobní vidění světa prostě není o civilizaci, natož o levici.
  K věcným přístupům vy nic nepřinášíte. jen napadáte samu solidaritu. To co ČR zatím stojí migranti jsou drobné, stejně tak dáváme mnohem méně než ostatní na rozvojovou pomoc.
  Rozebírat jak jsou plněny podmínky azylového práva je samozřejmě téma ale ne ve významu kterými přidáváte vy. Ale českým chudým tahle demagogie nepřidá ani korunu
  October 15, 2015 v 19.6
  Za autentickou levici
  Srovnejme výše uvedený postoj s jasným postojem europoslance za KSČM, pana Miloslava Ransdorfa, který říká:

  • vnější hranice Schengenu mají být před přílivem uprchlíků pevně střeženy
  • uprchlíci mají být vraceni
  • imigranti nejsou ekonomickým přínosem, naopak zatěžují sociální sytém.
  • cizí kultury Evropu neobohatí

  USA dle něj krizi s uprchlíky nejspíš způsobily záměrně a měly by být volány k odpovědnosti.«

  Jenže jasně poukázat na příčiny (války USA), což je n u t n ý p ř e d p o k l a d vyřešení tohoto problému, se zde panu Dolejšovi nehodí, takže místo odpovědné starosti o svůj elektorát a jeho zájem, jak bylo váše správně řečeno, zde bude vytvářet zdání, že úkolem levice je přivítat všechny chudé na celém světě, že toto je správný a jedině levicový postoj, tedy i KSČM.

  Copak není jasné, jak zvrácený je to postoj?

  Autentická levice se bude v prvé řadě snažit těm lidem autenticky pomáhat. Tedy snažit se zabránit rozbíjení jejich zemí. Tedy tam, kde jsou doma. Bude tedy v y t r v a l e upozorňovat na to, kdo ty země rozbil a mj. se také může snažit působit mediálně, aby ČR vystoupila z NATO a stala se neutrální zemí, jakou je od roku 1955 i Rakousko.

  Mimochodem, ta idea je přece krásná: …V centru Evropy vzniklo nové pásmo bez paktů, jehož jádrem bude Rakousko, připojí se ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko, (časem možná i Ukrajina, což nebude ohrožením Ruska)... – Tedy přesně to, co si přál původně i Václav Havel, vznikne tedy Evropa bez paktů. Víme, že Rusko nechalo Varšavskou smlouvu rozpustit, sen Václava Havla o zrušení druhého paktu NATO bohužel vzal rychle za své.

  Protože slušný občan (pane Uhle?) přece nebude chít být součástí prolhané organizace. Právě zde je místo pro upozornění, jak se "naši" spojenci a "naše" NATO chovalo v Gruzii:

  »Dnes už si na to málokdo vzpomene, ale roku 2008 zaútočila Gruzie na Jižní Osetii, kam následně ze severu vjely ruské tanky. Takzvaně mainstreamová česká média se shodovala například s Václavem Havlem a Karlem Schwarzenbergem na tom, že viníkem a agresorem je Rusko. Já o pár měsíců později do rozbombardované a vypálené Osetie na několik dní přijel, mluvil tam s desítkami lidí, a odnesl si trpký pocit, že to je celé jinak: kdyby tehdy ruské tanky nepřijely, z Jižní Osetie by nic nezbylo.

  Nejde ale spíš než o fakta jen o vaše pocity?

  Ano, trefa, tak to je. Jenomže ona se pak stala zajímavá, pro mě nečekaná věc, konflikt totiž vyšetřovala expertní komise Evropské unie, a ta nakonec zveřejnila závěry, které se shodovaly s mými – jak správně naznačujete – laickými pocity. Evropští experti označil za viníka rozpoutání války Gruzii. A tehdy jsem se rozčílil…

  Proč? Nemělo se spíše dostavit jakési uspokojení, že dochází na vaše slova?

  Rozčílil jsem se na české politiky a novináře, kteří nepochybovali o jediném viníkovi, ožralém medvědovi s balajkou. Od toho konfliktu uplynulo už sedm let a já pořád marně čekám na to, až aspoň někdo sympaticky uzná: „Jó, tehdy v Osetii to bylo mnohem složitější, pletl jsem se.“ Všimněte si, že namísto toho, abychom tehdejší nepřesně interpretovanou situaci v souvislosti například s událostmi na Ukrajině analyzovali, o Osetii se raději skoro nemluví. O tehdejším gruzínském prezidentovi Michailovi Saakašvilim se u nás pořád hovoří a píše vesměs pozitivně a letos v květnu jenom málokoho z důležitých politiků nebo novinářů vyvedl z míry fakt, že se stal Saakašvili gubernátorem Oděské oblasti. Jsem sice laik, ale mně to divné připadá.«

  Celý rozhovor zde: http://manipulatori.cz/tomas-polacek-spousta-novinaru-zemana-a-priori-nenavidi-a-nenavist-je-emoce-ktera-do-zurnalistiky-nepatri/ . Dále:

  »Absolvent Washingtonské univerzity a práv na Columbii vyniká především schopností říkat to, co chtějí američtí politici slyšet, připraven neustále omílat pojem „demokracie“, a to i tehdy, kdy to nedává už vůbec žádný smysl, jako když v rozhovoru pro New York Times za „demokratičnost“ pochválil jednu kavárnu na Manhattanu. V rétorice se zdokonaloval už dlouho a dopracoval se přitom až k tomu, že ho John McCain a Hillary Clintonová v roce 2005 dokonce nominovali na Nobelovu cenu za mír, krátce předtím než vyprovokoval válku s Ruskem, v níž nejenže prohrál, ale odtržením Jižní Oseti přišel o čtvrtinu území, zavinil stovky lidských obětí a tisíce lidí proměnil v uprchlíky.

  Doma v Gruzii přitom čelí obviněním z řady zločinů, včetně možného podílu na vraždách. (Sám Saakašvili o nich vypovídat v Gruzii odmítá, Ukrajina zase odmítá gruzínské žádosti o jeho vydání a nové informace gruzínských médií napovídají tomu, že po Saakašvilim a jeho lidech stopy „uklízeli“ přímo agenti americké FBI. Jediné, co nyní Gruzii zbývá, je zbavit Saakašviliho svého občanství, k čemuž má dojít ve chvíli, jakmile bude oficiálně potvrzeno, že už je – kvůli přijetí postu gubernátora Oděské oblasti -- občanem Ukrajiny. Tbilisi přitom po Kyjevu žádá vysvětlení, zda je opakovaná Saakašviliho kritika nynější gruzínské vlády oficiálním postojem Ukrajiny.)«

  Více zde: http://www.literarky.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/20447-michail-saakavili-na-mu-v-odse

  A nastal čas připomenout autorovi textu Dolejšovi i redakci DR kauzu starou 6 let: http://zpravy.idnes.cz/vyzkousel-jsem-politiky-co-vsechno-udelaji-za-milion-pd2-/domaci.aspx?c=A090927_120306_domaci_jan - Video v textu.

  Obnovit ideály levice, sjednotit levici…, to je velký úkol. A v prvé řadě je nutné pochopit, kdo je kdo, kdo o ideálech pouze mluví, a kdo to myslí upřímně a neúplatně. Protože to nebyl nikdo jiný, než pan Dolejš, který navrhl, aby úplatek milion korun nepřišel jako dar na konto KSČM, ale aby se vykázal v příjmu Haló novin. Co jsme to za zemi, kde lidé tohoto typu učí druhé etice, kde jedno z mála lepších periodik dává prostor k prezentaci lidem, s výše uvedeným charakterem!
  October 16, 2015 v 6.56
  praktická migrační poltika místo PŠM
  pane Rusek - když neznáte stanoviska KSČM, tak vaše hodnocení sklouzávají do podivně cinknuté pocitové roviny. A pomlouvat lidi s jiným názorem už je vyloženě chucpe (nic jiného než pomluva totiž to vaše ohánění se kauzou která se dávno vysvětlila není)..
  Nemusíte mít komunisty rád, vaše věc pokud tíhnete k jinému vidění světa (v tom nejste sám) ale přesto ani vám nedá práci postřehnout že v našich stanoviscích opakovaně zaznívá, že hlavní příčina jev koloniálních a imperiálních válkách (místní diktátoři samozřejmě také mají svůj díl).
  Tohle konstatování je ale běžencům houby platné - připomíná to volání svědků požáru "my to hasit nepůjdeme, ať si to uhasí žhář" - proto je nutná praktická imigrační a integrační politika, které se každý zodpovědný člověk věnovat. PŠM o prpblémech celého světa nestačí.
  vy ovšem raději uděláte přednášku o Saakšvillim Osetii a pseudohumanismu.- já prostě nechci aby byl levici podsouván štěpící národovecký populismus ve stylu aktuálních názorů V. Klause (blázny typu IvČRN vynechme) maskující se za patriotismus, Není jí vlastní.
  Myslím si že levice musí zůstat hodnotově jak internacionální tak i solidární. A proto odmítám falešný spor xenofobů a sluníčkářů. jako něco co odtrhuje věcnost přístupu k problému od společného zájmu na univerzální humanitě, kde víra i kultura jiných je respektována.
  + Další komentáře