0/350 000 Kč ♥ Daruji
Vycházíme jen díky darům lidí jako jste Vy. Bez Vaší podpory nedokážeme noviny udržet.

Profil čtenáře:
Adam Votruba

AV
Profese: historik
Mrzí mě ty výpady proti Fatimě Rahimi.

S jejím původním článkem mám však problém. Jeho podstatou je, že spojuje určitou názorovou skupinu v ČR s terorismem. (Skupinu, která terorismus nehlásá a neprovádí.) Říká na jejich adresu: Jste stejní jako teroristé.
Nebo jinak: Dělá to samé, co citovaná Klára Samková. Obviňuje lidi opačného názoru z toho, že jejich názor způsobuje násilí.
Protože nechcete rozumět. Když má někdo syfilis, tak mu nebudete odřezávat vředy, ale dáte mu antibiotika. Přijímání migrantů je asi jako charita místo sociálního státu - jako když panovník rozhazuje mince mezi chudinu. Je třeba rovnat ekonomické vztahy mezi státy, ne mezi jedinci pod odlišnou státní mocí. Takový princip by mířil logicky ke globální politické moci, pak by si mohli být všichni lidé před sociálním státem rovni (čímž jsme se vrátili na začátek diskuze).
Asi to nemá cenu rozpitvávat. Já prostě nevidím evropskou civilizaci jako univerzální, ale pouze univerzalistickou, aniž bych odmítal potenciální univerzálnost určitých dílčích principů. Proto bych respektoval v jiných zemích jinou cestu, než máme my. Problém je i ve formulaci: "Co nemůžeme dobře vyvodit..." My u řady věcí nevíme, proč fungují, jak fungují. Přístup k osvícenské tradici, že co je závazné, má být rozumově vyvozeno, je podle mě zdrojem řady neštěstí. Třeba i projekt komunistického režimu vychází z osvícenské tradice a má na svědomí spousty mrtvých. Bohužel i současný levicový liberalismus vnímám jako dogmatickou extrémní ideologii, která je v latentním leč permanentním rozporu s principy demokracie, jakkoliv se k ní hlásí. Pokud něco vyvodíte rozumově, pak už není třeba souhlas veřejnosti, k tomu dospívají časem mnozí levicoví i pravicoví liberálové.

Myslím, že Vaše paralela s českými emigranty je nedomyšlená. Češi se nedomáhali na Západě práva vyznávat komunistickou ideologii, nesdružovali se do organizací, jejichž cílem by bylo pěstování a šíření komunismu, nepáchali teroristické útoky ve jménu komunismu. My máme v Evropě řadu islamistických sdružení, která veřejně deklarují jako svůj cíl islamizaci Evropy, takoví lidé jsou i v ČR.
Že islamisté vyhrají díky demokracii, tak ji budou preferovat před islamismem? To nemám považovat za logický zkrat? Díky demokracii vyhrál Hitler i Gottwald. Vybavuje se mi jeden citát z Erdogana: "Demokracie je vlak, kterým dojedeme k cíli. Mešity jsou naše kasárny, minarety naše bajonety a věřící jsou naši vojáci... Neexistuje žádný umírněný islám, islám je prostě islám a přizpůsobivost islámských imigrantů západním zemím je zločinem proti lidskosti."
Myslím, že uspořádání společnosti bychom měli přirovnávat spíše k živému organismu než k technologii. Ve společnosti funguje řada mechanismů, nad jejichž významem se ani nezamýšlíme. Řadu z nich jsme ochotni měnit z ideologických důvodů a pak se často divíme, že to nefunguje.
Já si myslím, že společnost (a kultura) je dílem evoluce, že jsou v ní zakódovány tisícileté zkušenosti. Ty dnes bohužel podléhají snadné destrukci pouze na základě toho, že tyto kódy neumíme nebo nechceme racionálně přečíst. Proto jsem také přívržencem diverzity kultur. Každá má v sobě zkušenosti, které se někdy lidstvu mohou hodit. Úkolem každého národa je podle mě ve svých specifických podmínkách realizovat svoji vizi univerzálního lidství tak, aby mohla sloužit ostatním za příklad.
Věřím na univerzalitu Kantova kategorického imperativu, ale ani z něj nelze vyvodit univerzální pravidla lidského soužití. Dokonce si myslím, že kategorický imperativ je plně slučitelný s tradicí. Přeju-li si, aby jednání druhých bylo předvídatelné, pak bych měl jednat podle zvykových pravidel i tam, kde se na první pohled nezdají dostatečně racionálně odůvodněna.

Něco jiného jsou ovšem kódy, které pomáhají některým společenstvím expandovat a vítězit nad jinými. Pokud jsou s určitou strategií úspěšní, nebudou mít patrně důvod ji měnit a poučit se v tom smyslu, že by měli dodržovat nějaké univerzální etické normy vůči druhým. (Např. pokud by muslimové získali v některé evropské zemi většinu, tak islamisté řeknou: Řekli jsme vám, že budete vládnout a měli jsme pravdu. Zkušenost by dala zřejmě za pravdu islamismu.)
Děkuji za Vaše odpovědi. (Ta první otázka mířila hlavně na to, jestli považujete svá politická doporučení za empiricky falzifikovatelné skrze možné důsledky.)

Cituji: "...a znám málo afrických zemí, které by si mohli dovolit prosazovat vůči západu jakoukoli vlastní hospodářskou politiku. O důvod víc, proč pomáhat těm, které vyhnaly války a nouze."

Bohužel. Ale přijímání migrantů neodstraňuje příčiny neoliberální politiky.