Vznikl Migrační manifest. Volá po komplexní změně přístupu českého státu

Jaroslav Bican

Občanské organizace představily řešení problémů, se kterými se potýká česká migrační, azylová a integrační politika. Ta by měla klást větší důraz na sociální spravedlnost a lidská práva a omezit bezpečnostní a ekonomický pohled na migranty.

Odborníci pracující s migranty v České republice v pátek představili nově vzniklý dokument Migrační manifest, který analyzuje hlavní problémy české migrační, azylové a integrační politiky a rovněž navrhuje jejich řešení. Manifest akcentuje sociální spravedlnost, lidská práva, podporu uznání kulturní rozmanitosti, redukci bezpečnostního pohledu a prezentování pouze ekonomického přínosu migrace.

„Občanské organizace chtějí tímto dokumentem přispět k vytvoření vyvážené, kultivované a sociálně spravedlivé migrační politiky a současně také ovlivnit úroveň veřejné diskuse o migraci,“ vysvětlila zástupkyně Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice Eva Dohnalová. Migrační manifest vychází z dlouholetých zkušeností občanských organizací, které působí v oblasti migrace a integrace, a reaguje na jejich potřebu mít ideový dokument, jež deklaruje jejich principy a hodnoty.

„Migrační manifest se zaměřuje na sedm průřezových témat, která společně pokrývají celé spektrum české migrační, azylové a integrační politiky, jedná se o témata volný pohyb, solidarita s uprchlíky a spravedlivá azylová politika, integrace a integrační politika, sociální práva migrantů, vzdělávání, postavení migrantů na trhu práce a jejich politická participace,“ dodala jedna z editorek dokumentu Tereza Freidingerová.

Milion uprchlíků není v globálním kontextu zásadní číslo 

Ústředním a úvodním tématem dokumentu je právo na svobodu pohybu. Pavel Čižinský z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva zdůraznil, že by se měla snížit míra kontroly, represe a násilí, se kterou státy s migranty jednají. Martin Rozumek z Organizace na pomoc uprchlíkům dodal, že možný příchod jednoho milionu uprchlíků do Evropské unie v letošním roce oproti obvyklým 400 až 500 tisícům lidí není žádná tragédie.

„V globálním kontextu se nejedná vůbec o zásadní číslo. V samotném Turecku žijí dva miliony syrských uprchlíků, v Libanonu, který má čtyři miliony obyvatel, žije 1,2 milionu syrských uprchlíků, takže Evropa není zdaleka hlavním cílem uprchlíků a zdaleka to není tak, že by všichni směřovali k nám, drtivá většina jich zůstává v okolních zemích, kde probíhají konflikty,“ připomněl Martin Rozumek.

Současná situace podle něho vyžaduje celoevropské řešení. Je nutné revidovat Dublinský systém, aby se uprchlíci nehromadili v prvních zemích Evropské unie, do kterých vstoupí. Martin Rozumek zdůraznil, že součástí snahy jak zmírnit tlak na tyto země jsou i kvóty. Ty podle něho budou fungovat i v případě České republiky, například v Řecku je mnoho lidí, kteří se nemohou vrátit zpět do původní země, ani se dostat dále, zdaleka ne všichni také mají své příbuzné v Německu nebo Dánsku.

„Český postoj je, že budeme přihlížet tomu, že do Řecka letos už po moři přijelo 300 tisíc uprchlíků a Maďarsko má více než 180 tisíc azylových žádostí a my tady budeme mít svých osm set žádostí a tvrdit Řekům a Maďarům, jak si mají spravit azylový systém a jak mají dobře chránit svoji hranici, která jen v případě Řecka znamená tři tisíce ostrovů,“ kritizoval přístup České republiky Martin Rozumek.

Manifest se také věnuje integrační politice. „Jsme přesvědčeni, že má-li být cílem integrace spokojené soužití všech bez ohledu na státní příslušnost, je nebytné na ni nahlížet jako na proces vzájemného poznávání se a respektování se navzájem,“ uvedl Vladislav Günter z Centra pro integraci cizinců. Důležitým prvkem integrace je i přiznání politických práv migrantům, především na místní úrovni.

Velkým problémem jsou také sociální práva migrantů, která rovněž slouží jako prostředek k úspěšné integraci. Lidé s dlouhodobým pobytem u nás ale nejsou součástí veřejného pojištění, mají komerční pojištění, které však často nepokrývá základní zdravotnické úkony.

  Diskuse
  Listina základních práv a svobod (LZPaS):
  http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

  Na začátek je třeba říct, že LZPaS rozlišuje mezi "každý", "občan" (dříve ČSFR, dnes ČR) a "cizinec".

  V článku 14 LZPaS, na který se Migrační manifest (MM) odvolává, se rozhodně neříká, že má právo na volnost pohybu "každý", jak se nám MM snaží vsugerovat. Říká se v něm, že žádný občan ČR nemůže být vyhoštěn proti své vůli z vlasti a zároveň že žádnému občanu ČR nemůže být bráněno v návratu do vlasti. Tady v tomto neexistují žádné podmínky, které by tomu mohly zabraňovat.
  Jinými slovy - občan ČR má právo kdykoli ČR opustit, ale v žádném případě nemůže být k opuštění nucen nebo mu být jakkoliv bráněno v návratu.
  Kdykoliv opustit republiku má právo nejen "občan", ale "každý".
  To je celé.
  Pokud jde o cizince, tj. o ty, kteří nemají občanství ČR a žijí zde, můžou být vyhoštěni jedině v případech, které stanoví zákon, ne z nějaké libovůle.
  O cizích státních příslušnících a podmínkách jejich vstupu na území ČR není v LZPaS ani slovo a upravují je jiné zákony.

  Azyl je (povinně) poskytován pouze cizincům "pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami." (článek 43)
  (tedy není povinně poskytován ani ekonomickým migrantům a kupodivu ani lidem pronásledovaným kvůli náboženství, rase atd. --- pokud by nebylo zákonem určeno jinak, což je samozřejmě naše právo a Parlamentu ČR v tom nemůže nikdo bránit, ale ani jej do toho nutit. Politická práva definuje Oddíl druhý LZPaS)

  Tolik k fantasmagorickým představám MM o jakési bezbřehé volnosti pohybu.
  Ostatně kdyby existovala, bylo by naprosto nevyhnutelné odmítnout přerozdělovací kvóty, protože by byly v rozporu s tímto principem, nebo ne?
  MM se ovšem za kvóty staví.

  Pokud jde o politická práva, jsou vyhrazena "občanům" a rozhodně se tedy netýkají "každého".
  "Každý" může například svobodně rozhodovat o své národnosti nebo náboženské příslušnosti atd., ale např. politických práv se to netýká.
  *******

  Zajímavý je i článek 15 LZPaS. Praví se v něm mj. (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
  Pokud vím, značná část muslimů schvaluje a praktikuje, že za odpadlictví od víry je smrt.
  (vytrvale na to upozorňuje např. evangelík Dan Drápal)
  Těmto lidem - pokud tedy dbáme na vlastní ústavní zákony - by měl být tedy jednoznačně zakázán vstup a pobyt na území ČR.
  *************

  No, na to, že české neziskovky zaměřené na uprchlíky ročně zkonzumují přes půl miliardy Kč, to podle mě není bůhvíjaký výkon, tenhle Manifest...
  P.S. Také pokud mluvíme o uprchlických táborech v Libanonu či Turecku, nebylo by od věci dodat, že ti lidé tam si většinou mohou o jakýchkoli lidských, sociálních, kulturních či politických právech nechat jenom zdát.
  Jde v podstatě o pouhé bezesmyslné přežívání a doufání v návrat domů.
  MP
  October 3, 2015 v 13.05
  P. Morbicere,
  z jaké statistiky vycházíte, když tvrdíte, že "značná část muslimů schvaluje a praktikuje, že za odpadlictví od víry je smrt"? Víte, v kterých zemích se něco takového praktikuje? Pokud vím, tak jistě ne v sekulární Sýrii a nevím o tom, že by se podobné věci (vynecháme-li samozřejmě území ovládaná fanatiky) děly v Iráku nebo Afghánistánu. A to máme tři největší muslimské země, odkud uprchlíci přicházejí.

  Navíc bych rozlišoval dvě věci: pokud si někdo MYSLÍ, že za odpadlictví (pozor, pouze od islámu samozřejmě) náleží smrt - tak je to přece jenom něco jiného, než když někdo uvedenou zásadu PRAKTIKUJE. To druhé je samozřejmě naprosto nepřijatelné, to první sice taky, jenže pozor, co např. s katolíky (a není jich stále málo), kteří dodnes schvalují a obhajují inkvizici, nebo co s českými občany, kteří se radovali z udušení uprchlíků? Těm byste taky odebíral české občanství? On totiž je ještě rozdíl něco si MYSLET a myšlené pak VERBALIZOVAT, resp. veřejně VYJADŘOVAT. Trestal bych až od hranice toho vyjadřování...
  October 3, 2015 v 14.29
  Pul miliardy rocne?
  To bude mnohem vice, pane Morbicere. Jen na 2000 migrantu stat chysta 200 milionu. "Neziskovky" uz citi korist. Za ty prachy nam budou klidne tlouct do hlavy, ze i IS je kamaradsky spolek, ktery nas multikulturne obohati. Je to jednoduche. Na kazdeho migranta budou v ramci zacleneni cerpat pul roku penize a pak jim bude jedno, co s nim bude dal. Jestli se integruje, nebo zustane na krku statu a bude zdrojem potizi. Proc ne? Tak je to prece u nich vzdycky. Je zajima jen ten, na koho jsou dotace. Neni rozdil mezi fabrikantem, ktery dovezl do Nemecka zahranicni delniky a kdyz je nepotreboval, tak je hodil na krk statu a "neziskovkou" ktera sem taha mugranry a az na ne stat prestane sypat, hodi je taktez na krk statu. Oboji si jen splni svuj podnikatelsky zamer. Kdo tento fakt ignoruje, je obycejny hejl.
  October 3, 2015 v 14.31
  Se mi na mobilu podarilo udelat z migrantu mugrangry.
  JN
  October 3, 2015 v 17.57
  Martinu Plevovi - "Co např. s katolíky (a není jich stále málo), kteří dodnes schvalují a obhajují inkvizici?"
  Možná se budete divit, dnes se to jmenuje "Kongregace pro nauku víry".
  PM
  October 3, 2015 v 20.44
  Na resocializaci katolíků jsme již dali, takže
  pan Duka to lehce zařídí.
  Problémem zůstává ta masa jinověrců a bezvěrců, které musíme dnes a zítra na vlastní náklady a na vlastní kůži přiučit naší občanské etice.
  Jakým způsobem to my osvícení republikáni zde a dnes uskutečníme nebude jentak ...... bych také s obavami dodal.