Postoj vlády ČR k uprchlíkům ignoruje fakta a ohrožuje integraci EU

Petr Jedlička, Jakub Patočka

Předseda vlády Sobotka a ministr vnitra Chovanec na tiskové konferenci představili stanovisko vlády k uprchlíkům před jednáními v Bruselu. Obsah tiskové konference bohužel nepřekvapil: pokračujeme v politice přetvářky a sebeklamu.

Deník Referendum zveřejnil v uplynulých týdnech řadu textů k uprchlické krizi, které principiálně kritizují vládní politiku. Bohužel kritika zveřejňovaná zde ani jinde zatím nepadá na úrodnou půdu, a Česká republika tak vyráží na jednání do Bruselu s pozicí, která je založena na zbožných přáních, mylném hodnocení situace a zaměňování důsledků a příčin.

To, co naši představitelé vydávají za možné řešení krize, je ve skutečnosti zčásti vlamováním se do otevřených dveří, a tedy divadlem pro voliče, zčásti účelovým odmítáním logického opatření ke ztlumení problému a zčásti politikou bezohledností vůči lidem v nouzi, jimž ochranu zaručují mezinárodní smlouvy, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala. V důsledku přitom postoj České republiky ohrožuje i samu evropskou integraci.

1.Česká republika tvrdí, že má jiné řešení uprchlické krize spočívající v následujících opatřeních:

 1. důslednější ochraně vnějších hranic s využitím agentury Frontex,
 2. jednotném a efektivním mechanismu k rozlišování mezi uprchlíky a ekonomickými migranty,
 3. důsledném vracení těch, kdo přijdou a nebudou uznáni jako uprchlíci, do zemí původu,
 4. pomoci státům, jako je Libanon, Turecko či Jordánsko, kde žijí miliony lidí v uprchlických táborech, zajistit běžencům lepší podmínky a důstojnější život,
 5. jednáním o řešení syrského konfliktu se zapojením Ruska a USA.

Česká pozice je tedy v současnosti stejná jako pozice jádra EU s výjimkou názoru na přerozdělovací mechanismus uprchlíků z přetížených zemí. Mechanismus povinných kvót sice skutečně není sám o sobě řešením, není jím ale žádný ze zmíněných čtyř bodů, o kterých mluvil na tiskové konferenci premiér Sobotka.

Kvóty tu mají být proto, aby ulevily přetíženým státům, a povinné musejí být proto, že dobrovolně si státy žadatele o azyl z Řecka, Itálie a Maďarska nerozdělí. Návrhy opatření, které vydává Sobotka za české, ale ve skutečnosti jsou citováním starého plánu Komise, mají krizi jen ztlumit. Jejich přijetí je žádoucí, nejde však o žádnou českou alternativu ani o nějaké řešení příčiny.

Jediným postřehem zmíněným premiérem Sobotkou, který směřuje ke skutečným příčinám krize i k eventuálnímu řešení, je apel na hledání cesty ze syrského konfliktu se zapojením USA i Ruska. Zde však tví hlavní problém v tom, že Česká republika má na naplnění takového bodu naprosto minimální vliv. Jde tedy spíše o jakési zbožné přání bez jakéhokoli reálného závazku.

2.Česká republika odmítá povinné kvóty, protože tvrdí, že nezná způsob, jak zde uprchlíky udržet.

I v tomto bodě bychom se měli přestat přetvařovat. Uprchlíky aktivně zastrašujeme, aby k nám nechtěli přijít, a pak se tváříme, že nevíme, jak je tu udržet.

Řešení je jednoduché. Postačí zásadně k nim změnit přístup, Němci tomu říkají „vítací kultura“. Zatímco u nás uprchlíky zavíráme do detenčních zařízení, obíráme je o prostředky, porušujeme jejich základní práva a nerespektujeme jejich lidskou důstojnost, a to vše v rozporu s našimi mezinárodními závazky, civilizačně vyspělejší evropské země se jim otevírají. Tak jako byli vítáni mnozí z Čechů, když prchali před hrůzami jen výjimečně tak strašnými, jako je například občanská válka v Sýrii.

Je zapotřebí okamžitě vyhodit vedoucího odboru migrační a azylové politiky Tomáše Haišmana na Ministerstvu vnitra a začít česká uprchlická zařízení spravovat způsobem, který bude odpovídat nárokům, jež na sebe klademe v české ústavě. Je potřeba se v praktické politice opřít o segmenty občanské společnosti, které uprchlíkům pomáhají — patří k nim mimochodem i řada sociálních demokratů. V tom chtějme od EU podporu a jistě se nám jí dostane.

Pro účel navrhovaného přerozdělování uprchlíků navíc není stěžejní, zda uprchlíci v dané zemi zůstanou nebo ne. Cílem opatření je ulevit přetíženým zemí na jižní hranici EU, nikoliv vybrat každému uprchlíkovi novou vlast, v níž bude nucen žít, byť proti své vůli.

Část běženců, o které by se mělo hraničním státům ulevit, už v Řecku, Maďarsku a Itálii skutečně není. V tomto měl ministr Chovanec na úterní tiskové konferenci pravdu. Stále jsou ale ve všech třech zemích nouzové tábory naprosto přeplněné lidmi, kteří čekají na rozhodnutí o azylu. Přerozdělení tudíž stále smysl má.

3.Česká republika tvrdí, že nelze spojovat otázku solidarity se zeměmi nejvíce postiženými přílivem uprchlíků s kohezními fondy.

Technicky vzato je to pravda. Fakticky ale nikoli. Klameme tu sami sebe. Ve své snaze udílet západním zemím lekce se chováme, jako kdyby po skončení studené války standardní země Evropské unie toužily vstoupit do postkomunistického prostoru, a nikoli naopak. Jádro Evropské unie si samozřejmě najde způsob, jak si poradit s naším vzdorem, který není založený na žádných faktech, žádných reálných alternativních návrzích, ale vychází ze snahy zavděčit se iracionálním náladám veřejnosti, s nimiž se naši představitelé mají strach konfrontovat.

Je možné, že standardní země Evropské unie nebudou nakonec trvat na povinných kvótách, aby umožnily zdejším politickým představitelům zachovat si tvář, ale budou trvat na „dobrovolných“ počtech, které budou jinak zamýšleným povinným kvótám přesně odpovídat. Tvrdošíjné odmítání takového principu by patrně vedlo buď k posílení dvourychlostního charakteru dnešní EU, anebo v krajním případě dokonce k tomu, že se západní země budou integrovat bez přítěže chaotického, fakta v diskusích ignorujícího, a základní evropské hodnoty popírajícího postkomunistického prostoru.

4.Česká republika tvrdí, že náš postoj předejde dalším vlnám uprchlíků.

Problém pozice české vlády spočívá ve skutečnosti, že je v základních parametrech nepoučený o podstatě debaty v Evropské unii. Takové věci lze vykládat na tiskové konferenci na letišti ve Kbelích, nelze to ale namluvit ministrům členských států EU, kteří mají zpracovány základní rešerše k tématu.

Už vůbec nelze ministru Chovancovi doporučit, aby zkusil Němcům vyprávět, že jsou to právě oni, kdo porušuje pravidla. Ve skutečnosti je německý postoj reakcí na to, že se dublinský systém pod náporem počtu uprchlíků zhroutil. I proto jsou české detence nezákonné, neboť jsou prováděny bez reálné naděje, že by bylo možno uprchlíky vracet do zemí, odkud přišli, dle schengenských pravidel. Fakt, že česká vláda v tomto porušuje zákony, opakovaně stvrdily rozsudky zdejších soudů.

Prostá skutečnost je taková, že uprchlíků s oprávněným nárokem na azyl prostě bude nadále přicházet ohromná spousta. Jednak proto, že konflikty se patrně nepodaří vyřešit nijak rychle, a jednak proto, že život v uprchlickém táboře nedává nikomu ani střednědobou životní perspektivu. Nelze tedy vyžadovat, aby v uprchlických táborech lidé setrvávali dlouhé roky. Zde se ale dostáváme k nejpečlivěji střeženému tajemství vyšinuté české debaty o uprchlících: nejedná se o žádné nezvladatelné počty — za předpokladu, že se na jejich distribuci a integraci budou spravedlivě podílet všechny země EU.

Česká vláda tak stojí před dilematem: může dále ignorovat základní fakta, ohrožovat svým postojem naše postavení v Evropské unii a proces evropské integrace jako takový, anebo se začít konfrontovat s iracionálními xenofobními náladami ve společnosti, jež prozatím svou politikou dokonce pomáhá rozdmýchávat. Přitom občanů, kteří by jí pomohli, i médií, která by se za ni postavila, je už dnes dost, abychom se nemuseli dále tímto způsobem blamovat.

  Diskuse
  VK
  September 22, 2015 v 22.18
  Nejedná-li se o žádné nezvládnutelné počty - o jaké konkrétnější počty se tedy zhruba jedná?
  September 22, 2015 v 23.34
  nejpečlivěji střežené tajemství
  Já bych to odhadl na půl milionu v příštích deseti letech. Jenom si nejsem jist, zda jsem optimista, realista či pesimista.
  ??
  September 23, 2015 v 7.47
  Dukazy ze se jedna o organizovanou destabilizaci Eropy mame pred nosem.
  Odkaz na jeden z nich.

  "Moderátorka: Peter Sutherland je mimořádný zástupce OSN pro uprchlíky. Je bývalým ředitelem firem BP a Goldman Sachs a byl evropským komisařem. A vy jste právě navštívil Calais? "

  Moderátorka: Peter Sutherland je mimořádný zástupce OSN pro uprchlíky. Je bývalým ředitelem firem BP a Goldman Sachs a byl evropským komisařem. A vy jste právě navštívil Calais?

  http://www.blisty.cz/art/79138.html#sthash.6DAWLnLv.dpuf

  Goldman Sachs, BP globalni zlocinne firmy. A pridejte si jmeno Vladimir Dlouhy.
  MP
  September 23, 2015 v 10.06
  Bohuslavu Vorlovi
  Jde o to,co vlastně odhadujete. Pokud imigranty přidělované kvótami, pak pravděpodobně silně nadsazujete.

  I za předpokladu, že nás teprve čeká kumulace uprchlické vlny v příštích dvou, třech letech na dvojnásobek letošního přílivu (a to je už hodně nepravděpodobný katastrofický scénář) a že by kvóty mezi zeměmi EU byly podle obyvatel (tedy, že by se ten český procentní podíl navýšil cirka o třetinu), stále by se jednalo o necelých sto tisíc v deseti letech.

  Při padesátiprocentní úspěšnosti žádostí (opět nepravděpodobně vysoké) nejvýše padesát tisíc imigrantů, z toho větší část odejde jinam, takže bychom museli uvažovat o integraci přibližně pětadvaceti tisíc lidí (při katastrofickém odhadu) . Počet zřetelně nižší než je očekávatelný rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých v ČR v témže desetiletém období.

  Považují uprchlické kvóty za chybu a selhání EU. De facto provizorní řešení, které zastírá neochotu (a z ni plynoucí neschopnost) vytvořit jednotnou imigrační politiku a její instituce (bez toho ovšem volný pohyb osob a Schengen nemohou fungovat).
  Navíc jde o řešení z hlediska budoucnosti EU politicky hodně nákladné -- jak v zemích, které byly přehlasovány, tak v zemích, kde se šíří pocit , že doplácejí na tyto odpíračské země, to zvyšuje odpor k projektu EU.

  Ale to, že je to řešení pitomé, ještě neznamená, že by prosazení kvót představovalo pro ČR byť zlomek problémů, které si dokážeme způsobit sami. Např. jen zastoupení státu ve sporech s církevními organizacemi (tuším zatím 144 žalob necelé dva roky po přijetí zákonů,které měly tyto spory uzavřít) nás pravděpodobně přijde na víc, než by stála slušná azylová politika.
  PH
  September 23, 2015 v 17.21
  Ano, lze využít dobrovolníky
  A že se takoví najdou jsme viděli v neděli 20. 9. v Haidmühle, kde jsme s naší kapelou Second Band zahráli na Multikulturním setkání. Funguje zde, volně přeloženo, Okruh pomocníků (všichni jsou dobrovolníky) pro uprchlé občany z jiných států. Další viz http://www.rlisty.eu/?p=3582
  LV
  September 23, 2015 v 18.51
  Rozpad EU snad ještě ne, ale Brexit se stává pravděpodobným
  Vzláště díky tomu, že se provalilo, že jistý pan Peter Sutherland spojený s firmou BP a s firmou Goldman Sachs vysvětlovat ve Sněmovně lordů, že EU se musí ze všech sil snažit zlikvidovat homogenitu populací svých členských států.

  Navíc Britové dobře vědí, že 10 000 nizozemských Somálců v okamžiku, kdy obdrželi Nizozemské občanství, skončilo převážně v Birminghamu a že situace se může za pár let opakovat se Syřany.

  Mnozí proto chtějí, vystoupit z organizace, která si podle jejich názoru, dala za úkol zničit jejich společnost, co nejdříve.
  September 23, 2015 v 22.59
  Doufám, že Martin Profant má pravdu, ale ...
  Já pochopitelně doufám, že realita nakonec ukáže můj odhad jako nadsazený. Nicméně ve světovém ekonomickém systému se objevila mohutná zlatá žíla, ze které si bude chtít urvat stále další a další zlatokopové stále více a více. Navíc současné chování EU se mi jeví chaotické, úředníci byli zvyklí řešit hlavně ptákoviny direktivním rozhodováním, a pokud mají navrhovat řešení zásadních problémů, tápou.

  Kvóty v současné podobě pochopitelně nic neřeší. Příliv migrantů podle mne spustil změny, které už nepůjde vrátit nazpátek. Domnívám se, že mnoho aktérů ještě nepochopilo závažnost problému. Je možné, že v Sýrii a Iráku si znepřátelené strany padnou kolem krku a válka během několika měsíců skončí. Pak migrace z Blízkého východu zůstane na několika málo milionech. To je ale asi v oblasti zbožných přání. Nachází se zde naopak navíc ještě několik nezhroucených států, kde konflikt zatím jen doutná. Pokud vzplanou, pak by se můj odhad 15-20 milionů migrantů do Evropy v příštích deseti letech mohl klidně naplnit. Bude potom imigranty z bezpečných zemí kam vracet a bude je vůbec někdo chtít nebo vůbec schopen přijímat?

  Ať tak nebo tak, situace je vážná a je nutné zlikvidovat zlatou žílu. Takže v našem vlastním zájmu nakonec bude minimálně několik desítek tisíc imigrantů jako podíl na řešení přijmout a integrovat. Je ale potřeba zachovat si možnost vybírat z těch, kteří mají zájem jít právě do Česka.
  VK
  September 23, 2015 v 23.27
  Rakouský kancléř mluvil o 7-10 milionech lidí, s nimiž je potřeba počítat, že do Evropy přijdou. Jen Syřanů je na útěku a v neevropských uprchlických táborech s podmínkami bez ani střednědobé perspektivy 4 miliony. K tomu nutno připočíst přinejmenším Erithrejce, Iráčany, Afghánce - jsou tu spíš už jednotky desítek milionů, než jen miliony lidí. Z nichž jeden každý plným právem zaslouží statut uprchlíka a příslušnou péči.

  Dnes ráno byl v rádiu rozhovor s představitelem rakouské armády, podle jejich údajů se z Turecka každý den vydává na cestu 4 tisíce lidí. To by tak odpovídalo něco mezi jedním a dvěma miliony dorazivších za rok.
  September 24, 2015 v 10.46
  Vědomá nechuť nebo fyzilogická neschopnost? – Jakubovi Patočkovi
  Jakube, možná by přece jen stálo za hlubší úvahu lépe si povšimnout, co vlastně člověk v konečném důsledku v y t v á ř í, co skrze jeho slova v z n i k á. Protože tvorba je projev umělecký a je to i tvorba literární, byť na velmi obtížném poli politických komentářů.

  Pokud jsou mezi námi lidé, který projevují upřímné empatie vůči utrpení cizích lidí, a dokonce i stovky a tisíce kilometrů daleko, a pokud je to ryzí, upřímný projev lidskosti, tak buďme rádi za každou takovou živou duši. To nepochybně.

  Možná by ale přece jen stálo za hlubší zamyšlení, zda je opravdu nutné – zejména ve srovnání s tou čistotou lidství projevovaného vůči uprchlíkům – vytvářet z každého, kdo má jiný názor hned vážného ideového nepřítele. Což se nyní tak "skvěle" daří nejen BL, ale i redakci DR.

  – Protože to, co se roky děje např. mezi Izraelci a Palestinci, nebo mezi Asadem a jeho opozicí – lhostejno zda občanskou opozicí pravděpodobně financovanou a nepochybně podporovanou USA, nebo mezi opozicí IS (kdo ví, zda také nepřímo či dokonce přímo vytvořenou geopolitickými zájmy USA) – je pouze důsledným dokončením toho, co se d ě j e i právě ZDE, na stránkách Deníku referendum, tedy např. mezi příznivci Zemana – a jeho odpůrci, nebo mezi těmi, kdo vnímají nejen pragmatické stanovisko Izraele na Golanských výšinách, ale i Ruska na Krymu – a jejich odpůrci. Atd.

  Toto je podstatné, ohledně vztahu k partnerovi v dialogu:

  Je to buď neochota uvidět svět a souvislosti v něm z jiného místa – tj. v ě d o m á nechuť, nebo je to jakási až fyziologická neschopnost empatie – tj. praktická n e s c h o p n o s t, tedy cosi na způsob velmi nízkého sociálního IQ.

  Pro jistotu zopakuji podstatu: To vytváření nepřítele je tedy buď vědomé, nebo je člověk prostě v tomto nedostatečně lidský.

  Je zřejmé, a je to jasně vidět, jak ti, kteří zvou imigranty velmi často až ostentativně pohrdají těmi ostatními. Jako kdyby byli p o l o l i d é. Vnímám toto pohrdání až jako nenávist.

  Pokud tedy nebudeme uvažovat, že všichni, kterým tak silně vadí, že tak málo zveme imigranty k nám, jsou jen stádně navedení skrze svůj groupthink, tak pak by mělo jít (mluvím přece mj. i o vás, Jakube) o empatii ve smyslu vyššího lidství.

  Avšak dovolte jednu jedinou otázku:

  Vy opravdu věříte tomu, že 100 % těch c i z í c h imigrantů si zaslouží vlastně až naši paušální empatii (není přece jakýkoliv prostor pro rozlišování) a naopak n a š i spoluobčané, kteří se od vás liší mj. svým pochopením pozice Zemana nebo Ruska ve světové geopolitice, si – přesně naopak – zaslouží jen výsměch a pohrdání?

  Vnímáte tento rozpor? Na jedné straně vstřícní sluníčkáři, na straně druhé jak břitva ostří rétorici?

  Mj. píšete:

  »Jádro Evropské unie si samozřejmě najde způsob, jak si poradit s naším vzdorem, který není založený na žádných faktech, žádných reálných alternativních návrzích, ale vychází ze snahy zavděčit se iracionálním náladám veřejnosti, s nimiž se naši představitelé mají strach konfrontovat.«

  Na žádných faktech? Na iracionálních náladách? To nemyslíte vážně, že ne? A dialog na téma demokracie tedy povedeme na DR znovu?

  Psaní politických textů pochopitelně cosi působí. Je dobré vždy přemýšlet, pro koho píšu a co od něj očekávám. Buď píšu spíše pro své ideové soudruhy – a pak jde o posilování v boji, nebo jsem idealista a snažím se psát i svému partnerovi v dialogu. Že něco pochopí. A možná i cosi ve svých postojích změní. – A teď jsem si dal pozor, abych nenapsal "nepříteli".

  Jakube, vždy vy si přece musíte všimnout, že nemáte pro své oponenty žádné pochopení a že vaše slova z hlediska užitku jsou jen ztrátou času a dále a hlouběji rozdělují naši společnost. Protože jen tehdy, pokud projevíte opravdu upřímně ryzí zájem o argumentaci té strany, která vám dnes tak zatraceně v řadě tématických okruhů "pije krev", tak teprve pak můžete očekávat, že ti lidé "na druhé straně" projeví – jaksi na oplátku – empatii a porozumění pro argumenty vaše. Jinak opravdu ne.

  Všichni děláme tu chybu, že se domníváme, že hned rozumíme "druhé straně", že známe její vnitřní svět. Tak tomu přece není, ale děkujme této rozdílnosti, protože i proto zde můžeme být, spolu.

  September 24, 2015 v 11.06
  Skutečný humanismus není ideový teror vůči těm, kdo mají jiný názor – Jakubovi Patočkovi
  Ještě k té demokracii (vážený pane Poláčku, snad přece jen budeme schopni aspoň tu a tam táhnout zajeden věcný provaz). Pochopitelně pravda hlasováním nevzniká. Nicméně pokud jde o většinu, která už patrně přesáhla 80 % nemůže skutečný humanista, který je srdcem demokrat válcovat tu jasnou většinu, aniž by se soustavně tázal, zda náhodou právě on cosi nepochopil.

  Opravdu je pro vás snadné, Jakube, jaksi mlčky předpokládat, že těch 80 % našich spoluobčanů, je jakési omezené stádo?

  Jak je tedy možné, že – pokud jde tedy o projev vyššího lidství – jimi (námi) až takto pohrdáte? Vy přece už dávno pokorně nehledáte to místo, kde se v myšlení lišíme, kde děláme chybu (řadím se mezi těch cca 80 %).

  A napadlo vás, že jsou pouze dvě možné vysvětlení? Bohužel v obou už neplatí, že jde o vyšší stav poznání, tedy o úroveň vyššího lidství.

  1) Buď jde mj. i o vaše peníze, které kdosi nahoře má a za ně si kupuje mj. i vaši přízeň, a třeba i redaktorů DR, a dále jsou to různé neziskovky, které se o imigranty starají atd. Opět jde o nemalé finanční toky. A hlavně dobré bydlo.

  Zmapoval už někdo, kolik set nebo dokonce tisíc lidí má v neziskovkách ryze osobní zájem na prosazení určité agendy?

  – Pak už ovšem nejde o projevené lidství a krásný humanismus, ale o projevený pragmatismus a faleš. Prostě hnus.

  2) Nebo opravdu máte ve všem pravdu, těch 80 % nebo až 90 % obyvatel se opravdu hluboce mýlí a máte pravdu vy, Jan Čulík a další. Jenže právě zde je ten rozpor.

  P o k u d je pochopení pro imigranty opravdu projevem vašeho vyššího a hlubšího lidství, tak kam toto lidství ztratilo ve vztahu k nám? K těm 4/5 vašich spoluobčanů?

  Pokud opravdu platí 2) a máte pravdu, tak pak nechť se ovšem váš vysoký humanismus a vaše hluboké lidství (je zajímavé jak může být něco zároveň vysoké i hlubokú) neprojevuje selektivně, ale je uplatněno zcela stejně a řekl bych dokonce z e j m é n a vůči vašim spoluobčanům.

  Pak je nutné ovšem opravdu vést d i a l o g a nikoliv se zabetonovat ve své pozici a "ostřelovat" své spoluobčany jako nepřátele třeba názory, že "jádro EU si poradí s našim vzdorem".

  Médium zde máte a díky vám, Jakube, mohu říct, že máme. Přemýšliví lidé, kteří mj. i další slávě DR věnují to nejdražší, tedy svůj čas, zde jsou také (všichni se stále učíme překonávat své ego, vážený pane Poláčku), tak v čem je problém?

  Jakube, udělejme přece to, v co věří každý demokrat. Najděme shodu v tématech a pak najděme trpělivost a vstřícnost a vyměňujme si střípky svého poznání. Pokud aspoň někdo z nás, tu a tam, dokáže říct: mea culpa, zmýlil jsem se, opravuji své poznání, nebude to málo.

  Zde jen namátkou témata, kde cítím hlavní rozpory, kde bychom měli najít pokoru a trpělivou empatii pro názory druhé strany. A hlavně respekt k pravdě, spravedlnosti a hlavně ke skutečnému lidství, kterým se zde všichni tak oháníme:

  • Jaká je skutečná příčina imigrační krize
  • Do jaké míry je za krizi odpovědná zahraniční politika NATO a USA
  • Zda neřešení příčin krize (války nekončí!!!) souvisí s tím, že německá ekonomika potřebuje levné lidské zdroje
  • Zda evidentní povel shora na přijímání imigrantů není novým a velkým projektem na řešení problémů kapitalismu v Evropě, který je od 70. let v periodické a stále vážnější krizi (viz mj. Šichtářová nebo Švihlíková)
  • Zda právě tato ekonomická potřeba kapitalismu nepůsobí neřešení příčin, tedy nevytváří tlak na trvání válek
  • Proč i EU dělá z Ruska nepřítele a strašáka, proč tak okatě zveličuje hrozbu Ruskem, když víme, že nepochybně (!) neznámá a nevypočitatelná Čína je na vzestupu (v této souvislosti je Zemanovo konání stejně pragmatické, jako izraelské na Golanech)
  • Jak je možné, že i ČR dá v nejbližších letech na imigranty až desítky miliard korun, když důchody zvýší jen o 40 Kč… Atd.

  DR může být za čas opravdovým leadrem v líných českých mediálních luzích a hájích, ale to se stane jen tehdy, když zde bude radost diskutovat, protože stále více a více diskutérů (ale i redaktorů) pochopí, že lze odhodit ego a lze mít radost z poznání pravdy, nikoliv jen z prosazení svých názorů.
  September 24, 2015 v 14.01
  Dvakrát fakticky
  1) Na jedné straně se tvrdí, že imigranti pomohou německé ekonomice (na což jsou ovšem i opačné argumenty), na straně druhé se tvrdí, že zde jsou jen přechodně. Jak to je?

  2) V případě imigrace do ČR. Oni přece z 99,9 % neumí česky. To se naučí česky za měsíc? Takže i kdyby byli inženýři, tak oni budou mít k ruce ještě tlumočníka?
  September 24, 2015 v 23.19
  Mít pravdu dřív než včas
  Také dávám přednost racionální diskuzi před emotivními výlevy.

  Domnívám se, že vláda by měla dávat najevo svůj názor a hlasovat pro něj, i pokud v hlasování prohraje. V demokraciích se to snad ještě smí. Nevidím důvod mít strach z následných reakcí na to mít pravdu dřív než včas, není to přehnané? A pokud se ukáže, že jsme i přes přehlasování měli občas pravdu, možná budeme příště bráni vážněji.
  ON
  September 25, 2015 v 1.11
  Panu Rusekovi
  Způsob Vašeho kladení otázek prozrazuje, že to nemáte v hlavě ohledně problému migrace příliš uspořádané. Ale hlavně, Jakub Patočka nepolemizuje s údajnými 80% těch, ke kterým se řadíte, ale s postojem současné vládní garnitury k migrační krizi. Jestliže se cítíte polemikou Patočky s vládou uražen a tvrdíte, že Patočka Vás a těch 80% povýšenecky („kavárensky“) mentoruje, ignoruje a nebere Vás empaticky jako rovnoprávnou stranu dialogu, tak to není jeho problém, ale Váš.
  K Vašim otázkám, byť je kladete asi Patočkovi:
  • Jaká je skutečná příčina imigrační krize?
  Není jedna skutečná příčina. Výraz „skutečná“ prozrazuje, že hledáte nějaký pevný záchytný bod, ze kterého byste vysvětlil všechny důsledky spojené s migrační krizí. Ta krize má mnoho příčin, tak jak se projevuje mnohými důsledky. Celkově Váš způsob přemýšlení a kladení otázek prozrazuje, že věříte na jednoho viníka, jednu příčinu, a že jste si v tom velmi jistý.
  • Do jaké míry je za krizi odpovědná zahraniční politika NATO a USA?
  Ano, USA jsou za ní zodpovědné, a to velmi, ale není to jediný viník. Mohou za ní i diktátoři, kteří v těchto zemích předtím vyvolali krvavé občanské války. Američané v Iráku (ale i Francouzi a Angličané v Lybii) to pak „hasili“ vojensky, ale situaci v mnoha ohledech spíše zhoršili.
  • Zda neřešení příčin krize (války nekončí!!!) souvisí s tím, že německá ekonomika potřebuje levné lidské zdroje?
  • Zda evidentní povel shora na přijímání imigrantů není novým a velkým projektem na řešení problémů kapitalismu v Evropě, který je od 70. let v periodické a stále vážnější krizi (viz mj. Šichtářová nebo Švihlíková).
  • Zda právě tato ekonomická potřeba kapitalismu nepůsobí neřešení příčin, tedy nevytváří tlak na trvání válek?
  Všechny tyto otázky se ptají na to samé a je na ně možná jedna odpověď: Evidentní německý „povel shora“ nebyl ničím jiným než snahou uvolnit momentální přetlak migrantů chtějících do Německa a kupících se v Maďarsku a Rakousku. Je možné a dokonce pravděpodobné, že si tím Německo může řešit i své problémy pracovního trhu. Ale to, že by Německo a Západ vytvořili projekt na záchranu kapitalismu založený na vyvolání migrační vlny do Evropy záměrným prodlužováním válek, si může myslet jen ten, kdo zastává nějakou teorii spiknutí, anebo blbec, což asi vyjde nastejno.
  • Proč i EU dělá z Ruska nepřítele a strašáka, proč tak okatě zveličuje hrozbu Ruskem, když víme, že nepochybně (!) neznámá a nevypočitatelná Čína je na vzestupu (v této souvislosti je Zemanovo konání stejně pragmatické, jako izraelské na Golanech).
  Proč sem tohle pletete? Polemiky ohledně vztahu Ruska a EU patří do tématu rusko-ukrajinského konfliktu (viz jinde). Ale jistě, řešení migrační vlny s ohledem na příčiny si logicky vyžaduje asistenci Ruska. Otázkou je, co za to bude Rusko chtít.
  • Jak je možné, že i ČR dá v nejbližších letech na imigranty až desítky miliard korun, když důchody zvýší jen o 40 Kč… Atd.
  Není důvod, aby ČR lepším přerozdělováním velkoryse zafinancovala migranty s právem na azyl a zároveň výrazně navýšila důchody. Položením této otázky na sebe prozrazujete, že jste v zajetí neoliberálního diskursu – migranty si nemůžeme dovolit, protože máme podseklé sociální systémy a živit cizince si nemůžeme dovolit.
  ??
  September 25, 2015 v 11.41
  Poznavate se p. Novotny ?
  " Stále jsem přesvědčen, že naprostá většina politiků dokáže mít své jednání pod kontrolou a nevybočují z dráhy vykolíkované elementárními morálními zásadami. A že v našem politickém systému je dostatek protikorupčních pojistek, aby lobbing, korupce, a netransparentní transakce tento systém nerozvrátily; jakkoli je třeba tyto pojistky vylepšovat."

  V tomtez textu p. Novotny vzpomina i na hodneho Grosse, ktery ke svym stamilionum, prisel tak nejak "neprotizakonne" i kdyz ne uplne poctive. Proste ti nasi mohou krast a zustat poctivi a karavana tahne dal. Pan Novotny to zrejme na rozdil od p. Ruseka ma v hlave pekne srovnane. Analytik.
  September 26, 2015 v 20.04
  Vůbec nechápu, o co vám jde – panu Novotnému
  Vážený pane Novotný, omlouvám se, ale vůbec jsem nepochopil, o co vám jde.

  »Proč sem tohle pletete? Polemiky ohledně vztahu Ruska a EU patří do tématu rusko-ukrajinského konfliktu (viz jinde). Ale jistě, řešení migrační vlny s ohledem na příčiny si logicky vyžaduje asistenci Ruska. Otázkou je, co za to bude Rusko chtít.«

  – Když se ptáte, proč to zmiňuji, pak nepište současně (a správně), že řešení příčin vyžaduje pomoc Ruska. Není to konzistentní. A nemá to logiku a tedy smysl.

  Pane Novotný, na rovinu: Vy přece mj. fandíte Dienstbierovu křídlu v ČSSD, přičemž jsem nikdy neslyšel kritizovat právě pana Dienstbiera zahraniční politiku vlády USA (nebo se mýlím?), ostatně to není ani možné, protože právě JD je občanem i USA. – Pak se nemůžeme divit, že lidé v regionu dál umírají a vy (a další) budete roli vlády USA jen a pouze bagatelizovat:

  »Ano, USA jsou za ní zodpovědné, a to velmi, ale není to jediný viník. Mohou za ní i diktátoři, kteří v těchto zemích předtím vyvolali krvavé občanské války. Američané v Iráku (ale i Francouzi a Angličané v Lybii) to pak „hasili“ vojensky, ale situaci v mnoha ohledech spíše zhoršili.«

  Pane Novotný, vy přece víte, že po zásahu USA s podporou zejména Francie je vámi zmiňovaná Libye z c e l a rozvrácená země, kde nefunguje stát a nikdo si není jistý životem před různými bandami, které v zemi rabují.

  Proč píšete "spíše"? Vnímáte vůbec, jak nemístný eufemismus jste pro zlehčení použil? A počet mrtvých v Iráku jde v důsledku odstranění Hussajna do statisíců, možná je to za ty roky celkem i přes milion. Pokud toto budete dál bagatelizovat, nepohneme se z místa:

  »Podle nové studie publikované v časopisu PLOS Medicine zemřelo v důsledku války v Iráku téměř 500 000 lidí. Údaj je několikanásobně větší než ukazuje řada dalších studií, které se pohybují v hodnotách kolem 150 000 mrtvých.« Zde: http://www.armadninoviny.cz/dan-za-valku-v-iraku-500-000-mrtvych.html

  Mimochodem, těžba ropy v Libyi je nyní asi na 1/5:
  http://www.onwar.eu/2015/05/23/chaos-v-libyi-i/

  Vy přece příčiny na straně USA všemi silami zlehčujete a bagatelizujete (přestože píšete "velmi"). Místo toho, abyste jasně podpořil okamžité omezení utrpení a tedy i vy nabádal k maximálně rychlé akci – kohokoliv! – vedoucí k zastavení válek, tak jste se jen zeptal, co za to bude Rusko chtít. – Je těžké přemýšlet o řešení problému s někým, kdo má takto cynicky kupecké počty. Pardon, nemohu to jinak vnímat.

  Pokud má ČSSD ve svých řadách nikoliv idealisty, kteří mají autentické sociální a lidské cítění, ale spíše neodvážné geopolitické pragmatiky, kteří jen udržují status quo a fandí mocným, tak pak je i toto vaše konstatování dalším důležitým signálem pro voliče ČSSD, kteří čím dál marněji hledají, koho má na levici smysl volit.

  A ohledně Německa: Pokud Německo má představu, že miliony nových lidských zdrojů ze Sýrie pomohou řešit nízkou natalitu a jeho populační krizi, tak pak jen těžko může mít Německo současně autentický zájem s k u t e č n ě pomoci těm, kdo trpí a jejichž domovy se ocitly ve válečné zóně. Navíc nejen pan Dienstbier a vy, ale i Německo je stále věrným partnerem vlády USA.

  Pane Novotný, mohu se zaptat, co vlastně radíte jako poradce panu premiérovi ohledně imigrace do EU? Jaké máte řešení příčin vlny migrace?

  (Nicméně pokud se specializujete na dodržování závazků koalice voličům, mohu se zeptat, kde a jak jste podpořil pana Středulu, aby vláda splnila závazek, že nejnižší mzda se dostane na 40 % průměrné mzdy? Protože již dnes je zřejmé, že tento závazek tímto tempem splněn nebude a přesně toto je ve vaší gesci.)

  Buď budeme řešit politiku cynicky pragmaticky, orientovat se na USA a zájem NATO, n e b o začneme řešit příčiny válek a tím pomáhat těm, kdo se mj. i skrze naše cynické postoje dostali do ohniska válek. Musíme si vybrat. Věřit USA, být v NATO, dělat politku NATO a s o u č a s n ě chtít řešit utrpení lidí – to je přece nemožné. To je ukázková kvadratura kruhu.

  Jenže ani vy, ani Sobotka nemáte odvahu označit skutečné přičiny skutečnými příčinami. Takže ČR prostě nebude dělat samostatnou, ale jen krátkozrace vazalskou.

  Co jste přesně jste chtěl v mém myšlení rozporovat? A naopak, co jasného jste ukázal vy? … Nechápu.

  A už vůbec nechápu, co píšete o výrazném zvýšení důchodů. Vy máte nějakou informaci, že k tomu dojde? Nebo proč zde uvádíte vaše zbožné přání?
  MP
  September 27, 2015 v 10.51
  P. Rusku,
  proč by J. Dienstbier jako občan USA nemohl USA kritizovat?

  Ano, USA jsou odpovědné za mnohé, Rusko zase za Asada, Saúdská Arábie - no to ani radši nezmiňovat.
  Ale buďto si budeme vyčítat, kdo co zavinil, anebo začneme (jako mezinárodní společenství) konečně něco dělat.
  S těmi důchody je to velice trefné, pane Rusku.

  Uvedu jiný příklad, jak to funguje, se kterým mám částečnou zkušenost.

  Za časů Kalouska nám bylo sděleno, že musíme šetřit na všem a všichni.
  V praxi to fungovalo tak, že si politici (na čas) zmrazili platy (ovšem různé příplatky a kumulace funkcí jim zůstaly zachovány), kdežto např. kvadruplegici (ochrnutí všech končetin) přišli zhruba o 25% svých příjmů. Nová metodika posuzování zdravotního stavu, od které se výše pomoci odvíjí, byla zmanipulovaná tak, aby bylo dosaženo plošných úspor na těch nejbezbrannějších. Ano, zmanipulovaná, jiné slovo pro to není - samotné sociální pracovnice se při těchhle "prověrkách" postiženým omlouvaly a otevřeně říkaly, že jejich cíl je jediný - snížení vyplácených dávek.

  Myslíte, že se za vlády sociálních demokratů něco změnilo a bylo pomoženo alespoň těm nejpostiženějším, aby jejich život nebyl jen přežívání na úplném dně?

  Spolu s vámi se musím těm plkům pana Novotného jenom smát...
  October 1, 2015 v 11.00
  Martinovi Plevovi
  Nevšiml jsem si, že by někdy pan Dienstbier kritizoval, co dělá vláda USA špatně. Nebo v případě lidských práv třeba Saudskou Arábii.

  A určitě ano, zde se plně shodneme – začněme konečně něco dělat. Ale k tomu přece nemůžeme mít na piedestalu n a š i c h zájmů zájem c i z í, tedy obvykle zájem USA, kdy USA podporují všechny protiruské síly, byť jde častokrát o síly velmi sporné, a někdy až fašistické. Vždyť je přece zjevné, že USA a Rusko jsou dva kohouti. USA dělají vše, už od konce 2. světové, aby mohly provokovat Rusko za jeho humny. A EU, včetně Německa, skáče, jak vláda USA píská. To je zjevné zejména nyní. Sankce, imigrace atd. Fakt, že si přitom i USA mezitím nechají vyvážet družice na oběžnou dráhu právě Rusy, to už "přehlédneme" jako maličkost.

  Světová politika je plutokracie, nicméně s demokratickou polevou. Nakonec přece jen stále jde o názory lidí, proto i naše média, která kopírují BBC a další západní zdroje, vytrvale kritizují Rusko, aby se oslabil jeho vliv na názory občanů. O to jde.

  Nám, obyčejnému lidu, se vytrvale opakuje, že pokud bychom přestali mít vazbu na NATO a USA, že ihned a zákonitě nás spolkne Rusko… Má smysl to vůbec komentovat?

  V prvé řadě je nutné znát fakta. Kolik mrtvých mají na svědomí USA a kolik Rusko. Třeba za posledních 50 let. Už to někdo relevantně spočítal? Může na toto někdo odpovědět?

  Mj. v Afghanistánu Rusko pouze reagovalona akce USA, je nutné si dohledat fakta o založení a podpoře Al-Kaidy již v červnu 1979. Což byla past na Rusko, která USA vyšla. Podobně je nutné pochopit, jak proběhla krize na Kavkaze atd. Stejný scénář. Ale o tom všem píše mj. Brzezinsky, poradce prezidentů USA, ve svých knihách (Velká šachovnice).

  Rusko si jistě není třeba idealizovat, tamní mafie jistě existují a jsou mocné a jistě je fakt, že Putinova administrativa v určitých případech prostě bude jednat pouze a jedině ve svůj prospěch. Ale nechtějme po žádné globální velmoci, aby se chovala dětsky naivně. To je přece nesmysl.

  Ruská oligarchie má své převody moci nastavené jinak, než oligarchie americká. Ta americká ovládá sofistikovaněji média, lépe "pracuje" s neziskovým sektorem a vždy umí podpořit tu stranu, kterou potřebuje. Nejlépe to je vidět na Saudské Arábii, kdy např. i K. Schwarzenberg, který přece hájí mj. i zájem USA, najednou "nechápe", co jsou to lidská práva – na rozdíl od Tibetu. Viz DVTV, zde: http://video.aktualne.cz/dvtv/zeme-porusujici-lidska-prava-dodat-ji-zbrane-je-v-poradku/r~88a537e66a7711e4845a002590604f2e/

  Pro ruskou vládnoucí oligarchii je hlavním nepřítelem domácí opozice, kterou všemi silami podporuje vláda USA a zřejmě proto i EU. Chceme se divit vládě Ruska, že takto podporovanou opozici maximálně marginalizuje? Lze si vůbec představit (symetricky), že by třeba Rusko podporovalo neziskovky v USA?

  Máme zde myšlení idealistické a pragmatické. To je otázka, kolik idealismu si vlastně můžeme dovolit. Na míře pragmatismu se zřejmě neshodneme. Jako idealista si mohu jenom přát, aby všichni politici, včetně Dienstbiera mladšího s US pasem, měli "koule" a dokázali by vždy správně označit jako zlo to, co zlo podle nich opravdu je. A politika USA v dlouhé řadě případů zlo nepochybně je. A já netuším, nakolik je u nás tento pohled sice známý, jen se o něm "pragmaticky" nemluví, nebo kolik lidí si "raději" vědomě a úspěšně sugeruje, že politika vlády USA je čistá jako lilie, nebo že vládě USA jde opravdu o člověka a jeho dobro a to zlo se děje jen z poznané nutnosti.
  + Další komentáře