Experti: Stát vystavuje uprchlíky nelidským podmínkám

Jaroslav Bican

Občanské organizace vyzvaly ministerstva, aby přestala porušovat mezinárodní právo a nastavila podmínky pro bezpečné a humánních zacházení s migranty, kteří se ocitají na území České republiky.

Občanské organizace, mezi které patří například Organizace pro pomoc uprchlíkům, Liga lidských práv, občanská iniciativa pomáhající uprchlíkům na hlavním vlakovém nádraží v Praze či Autonomní sociální centrum Klinika, na středeční tiskové konferenci poukázaly na naprosto nevyhovující podmínky, které panují v českých zajišťovacích zařízeních pro uprchlíky.

Organizace proto vyzvaly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby spolu s odborníky a odbornicemi z nevládního sektoru vydala společnou instrukci k nastavení bezpečných a humánních podmínek ve všech fázích kontaktu s migranty, kteří se ocitají na území České republiky.

„K největším prohřeškům patří protiprávní zbavování osobní svobody migrantů a migrantek, omezování v pohybu a také v nakládání s vlastními finančními prostředky či nucený pobyt v nehumánních a ponižujících podmínkách,“ popisuje přístup státních institucí k uprchlíkům Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Podle zástupců občanských organizací je současný stav více než tristní. Stát v pomoci uprchlíkům nejenom selhává, ale dokonce jim i aktivně škodí. Podmínky v zajišťovacích zařízeních jsou nastavené silně represivně a pokud u sebe migranti mají nějaké finanční prostředky, pobyt, který je stojí 250 korun za den, je o většinu z nich připraví. 

Neziskové organizace poukázaly na alarmující přístup státních institucí k uprchlíkům. Foto Anežka Holeňová

Popsané problémy se týkají i rodin s dětmi. Česká republika není schopna zajistit odpovídající ochranu ani jim. Alarmující situace může v některých případech vyústit až v mučení a nelidské či ponižující zacházení.

„Jakékoli umisťování dětí-migrantů a rodin s dětmi do detenčních zařízení přitom hrubě odporuje nejlepšímu zájmu dítěte a jeho právu na příznivý vývoj a v konečném důsledku může vyústit až v nelidské či ponižující zacházení. Česká republika je za tuto praxi dlouhodobě kritizovaná, a to i Výborem OSN pro práva dítěte, přesto v ní stále pokračuje,“ zdůrazňuje Anna Hofschneiderová, právnička Ligy lidských práv.

Pomoc státu ve vztahu k uprchlíkům v současné době suplují neziskové organizace a dobrovolníci, jak ale popsala Monika Horáková z občanské iniciativa působící na hlavním vlakovém nádraží v Praze, přestože se do pomoci zapojilo více než dvě stě lidí, jedná se o velmi náročnou práci a dobrovolníkům už dochází síly.

„Na hlavním nádraží v Praze opakovaně potkáváme psychicky vyčerpané migranty propuštěné nejčastěji ze zařízení ve Vyšních Lhotách, kteří mají na sobě jen letní oblečení a v kapse kromě příkazu k opuštění republiky do určitého dne už vůbec nic. Nabízíme jim nocleh ve svých bytech a suplujeme tak roli státu a města. To je neudržitelná situace, protože počet potřebných neklesá. Spíš naopak,“ popsala zkušenosti z praxe Monika Horáková.