Selhání představitelů

Ivan Štampach

Hybatelem událostí by měla v demokracii být občanská společnost. Tím spíš, že současní reprezentanti světské i duchovní moci jsou trapnými karikaturami.

Podle aktuálních zpráv pronikli v sobotu kolem šesté hodiny večerní přes přistavené lešení v přestrojení za kominíky na střechu Nového královského paláce na Pražském hradě tři muži. Odstranili ze stožáru prezidentskou standardu a nahradili ji velkými rudými trenýrkami.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček charakterizoval performery jako vandaly vydávající se za umělce a jejich čin je podle něj zneuctěním státních symbolů a hradu českých králů, československých a českých prezidentů. Dokonce je přirovnával k nacistům.

Vypadá to, že hradnímu hodnocení události se podřídila i policie. Že byli aktéři záhy zadrženi, tomu se nelze divit, a předpokládám, že s tím počítali. Ochrana prezidentova sídla by byla velmi chabá, kdyby si nikdo nevšiml cizích osob na střeše.

Proslýchá se ovšem, že bude vůči členům diverzně-umělecké skupiny, jak si sami říkají, zahájeno trestní stíhání pro krádež a výtržnictví. A to už je podnět k úvaze, jak to se zneuctěním státního symbolu doopravdy je.

Dnešní doba je k symbolům značně skeptická, protože reflektujeme historickou zkušenost, jak byli pod znaky původně demokratického a emancipačního hnutí lidé pronásledováni a hubeni v jednom z nejhorších režimů, které dějiny přinesly. A rovněž víme, jak právě národní symboly ospravedlňovaly potlačování a dokonce eliminaci jiných národů a „zdobily“ například otřesnou nacistickou genocidu Židů.

Můžeme však z trochou pochybnosti uznat, že státní symboly, státní znak (v našem případě ve dvou verzích), státní vlajka a s nimi prezidentská standarta si zaslouží respekt a že je v pořádku, že je zákon chrání. Nikdo naštěstí nemusí těmto symbolům vzdávat poctu proti svému přesvědčení, ale můžeme očekávat, že tyto symboly nebudou spojovány s hanebnostmi.

A tady je nutno jasně sdělit, že došlo ke zneuctění prezidentské standarty. Připomeňme si, že je čtvercovitého tvaru, bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je stříbrný nápis Pravda vítězí na červené stuze podložené zlatými lipovými ratolestmi.

Na Hradě včera zavlály rudé trenýrky. Zneuctili aktivisté ze Ztohoven skutečně prezidentskou stamdartu víc, než ji svým působením zneuctívá každý den Miloš Zeman? Repro DR

Devíza na prezidentské vlajce pochází z latinského dopisu Mistra Jana Husa Janovi z Rejštejna z roku 1413. Je tam řečeno: Super omnia vincit veritas (Nade vším vítězí pravda). Kostnický mučedník opakuje myšlenku v dopisu z roku 1415, kde pražské univerzitě z Kostnice píše: Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky. V rozšířené podobě Veritas Dei vincit (Pravda Páně vítězí) vidíme heslo na husitské korouhvi vyobrazené v kališnickém Jenském kodexu. V této podobě byla též na průčelí pražského Týnského chrámu, který byl katedrálou kališníků, do roku 1623, kdy už byla pravda Páně poražena.

Heslo na standartě můžeme propojit také s myšlenkovými kořeny první československé republiky, ke které se formálně hlásí i současný stát, aniž by ovšem Masarykův angažovaný humanismus bral opravdu vážně. Můžeme si vzpomenout na slavný výrok jemu připisovaný: Nebát se, nelhat a nekrást. Dělat politiku rozumnou a poctivou, mluvit národu vždy pravdu. Být čestným a řádným člověkem. Konat svědomitě své povinnosti ve svém povolání i v životě občanském.

Opravdovým zneuctěním zakládajících a nosných myšlenek československého a českého státu je jednání toho, jehož má dnes standarta připomínat. Je vztyčena tam, kde pobývá a umístěna na vozidle, ve kterém se veze. Lidé z iniciativy Ztohoven zcela jasně řekli, co pokládají za hanobení tohoto státního symbolu a chtěli jeho další hanobení přinejmenším zkomplikovat.

Náš současný prezident se proslavil několika nenávistnými výroky vůči islámu. Ponižujícím způsobem se vyjádřil o handicapovaných dětech. Pohrdání lze vyčíst z některých jeho výrocích na adresu žen. Martin Putna ironickým nápisem kritizoval ekonomického poradce ministra školství, jehož Český helsinský výbor označil za prokazatelně svázaného s českou ultrapravicí, otevřeně se hlásícího k ideám netolerance, xenofobie. Prezident Zeman ho za trest za statečný občanský postoj odmítl jmenovat profesorem. Chová se bezcitně vůči lidem dnes hledajícím bezpečí v Evropě. Je nekritický k současnému ruskému a čínskému impériu a dává přednost zájmům českých firem v těchto regionech před obranou občanských svobod a lidských práv.

Projevy Miloše Zemana začínají přesahovat prostor politických rozepří. Čím dále tím více se jeví jako znevažující občanské principy, k nimž se hlásí náš stát například v preambuli ústavy. V tomto dokumentu čteme slova, která nám po 23 letech od doby sepisování české ústavy znějí jako z pohádky. Říká se tam mimo jiné, že jsme jako občané odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií.

Jednání prezidenta může legálně a legitimně kdokoli považovat za hanobení státních symbolů, totiž jejich obsahu a smyslu. Může je považovat za znevažování myšlenek a hodnot, k nimž se jako stát hlásíme a vyjádřit to veřejně. Projev umělců ze spolku Ztohoven proto byl oprávněnou kritikou, nebo, jak to vyjádřil premiér Bohuslav Sobotka, drsnou recesí. Ministr obrany Matěj Stropnický zase v nedělních Otázkách Václava Moravce mluvil v této souvislosti o projevu demokracie, nad nímž se může někdo pousmát.

Znevážením symbolů v tomto případě nikoli státních, bylo sobotní slavnostní otevření nové části Městského okruhu v Praze, totiž tunelového komplexu Blanka a navazujících komunikací. Vedle zvolených reprezentantů Prahy, primátorky Adriany Krnáčové a jejího náměstka zabývajícího se dopravou Petra Dolínka stříhal pásku pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Kardinál Dominik duka pomáhá slavnostně otevíra neslavný tunel. Je to vůbec role kardinála? Repro DR

Biskup je služebníkem církve, jeho posláním je dohlížet ve svěřené místní církvi na hlásání a liturgii. Má reprezentovat hodnoty evangelia, hodnoty integrálně humanistické, tedy také, jak ukazuje papež František, sociální. Dukova vyjádření k současným migrantům z postižených oblastí jsou vnějškově opatrnější než vyjádření jeho hradního souseda, jsou však stejně nepřijatelné. Nesnášenlivost obou reprezentantů, státního i církevního (tedy reprezentanta menšinové církve, která je ovšem mezi všemi ostatními většinou), k islámu je ostudná a svolává na Českou republiku oprávněné opovržení.

Asistovat u otevření předražené zakázky, kde evidentně šlo o bezostyšné kořistění veřejných zdrojů, je pro biskupa nanejvýš trapné. Byl tam, protože si namlouvá, že je také reprezentantem města či státu. Ale toto spojenectví trůnu a oltáře by mělo být dávno překonáno. Pražský arcibiskup bude skutečně reprezentovat, když jeho chování bude skromné, nenápadné, sociální. Pokud bude toužit především po tom, sekundovat držitelům ekonomické a politické moci při jejích pompézních parádách, je to zásadní selhání.

V demokracii by hybatelem událostí měla být občanská společnost, tedy to, čemu se tradičně říkalo lid. Ale když už potřebujeme vrcholné představitele, měli by být hodnověrní a lidští. Současní reprezentanti dvou složek veřejného prostoru, světské a duchovní jsou trapnými karikaturami toho, co od nich můžeme právem očekávat.

  Diskuse
  IH
  September 21, 2015 v 14.27
  Těžká je role "hlavy státu" i "moderních umělců"
  V demokracii, byť jen "reálné", je běžné hodnotit státní činitele, nebo, chcete-li, státníky. Je ovšem také běžné a normální, vlastně skoro nezbytné, v názoru na hodnocené se rozcházet. Opravdu není možné udělat jeden - správný - žebříček třeba amerických prezidentů (ani je rozdělit na "černé a bílé ovce"). Dokonce ani u nás, kde máme od roku 1990 teprve třetího prezidenta, se všichni na jejich pořadí, tedy co do kvality výkonu funkce, neshodneme. Dokonce většina z nás někdy zpětně uvažuje o tom, že to jde dolů a dolů, i když jsme si svého času mysleli, že níž to už jít nemůže.
  Účastnil jsem se všech voleb, které se za posledních 25 let konaly, kromě jedněch... tedy druhého kola první přímé volby hlavy státu. Prostě jsem si neuměl vybrat. Prezidentem byl zvolen Miloš Zeman, a musím říct, že jsem čekal přece jen víc dílčích příjemných překvapení. Nicméně je třeba mít na paměti, že i v relativně nejdemokratičtějších zemích nejsou uchráněni úskalí špatné volby. Upřímně řečeno, zdá se mi, že jde o důsledek (znovu) se prohlubující krize demokracie. Mám za to, že např. katolická církev vybírá již dlouho lépe své papeže, než vybíráme my své představitele. Kardinál Duka je ovšem rovněž člověkem, s jehož postoji se často nemohu ztotožnit.
  Ale abych se nevyhnul vyjádření názoru na poslední akci Ztohoven. Neměli by asi skončit jako Pussy Riots. Nicméně zákony mají platit pro kmány i pány, pro hloupné, trapné i vtipné. Neobstojí přehodit obvinění ze zneuctění státních symbolů na Zemana. V dnešní době je hodně platné "vrznout si, i kdybych měl zmrznouti", ale k placení se většinou vrzalové nemají.
  JP
  September 21, 2015 v 17.57
  Zneuctít nelze něco, co už je dávno jenom prázdným symbolem, zakrývajícím a maskujícím ušlechtilými hesly zapáchající realitu. - Připomeňme si ostatně, že ta hrdá prezidentská zástava tam byla už za Husáka. Bohužel se tehdy nenašel nikdo, kdo by přišel na nápad vyměnit ji za podvlékačky.

  Musím přiznat, že o performerské skupině "Ztohoven" jsem až doposud neměl zrovna nejlepší mínění. Její akce mi připadaly spíše lacině povrchní nežli skutečně kreativní. Ale v daném případě, nutno říci, trefili do černého.

  ------------------------------------------

  Pro pana Horáka: ano, je faktem, že my se nedokážeme vůbec shodnout na tom, kdo je (alespoň relativně) dobrý státník, a kdo pouze populistický žvanil.

  My se ale nedokážeme shodnout (v rámci celé populace) třebas ani na tom, co je pravé umění, a co pouze laciný a trapný kýč. Máme snad jenom proto odhodit veškerá kritéria pro toto rozlišování, máme se navždy smířit se současnou nadvládou kýče v celém tom molochu "uměleckého trhu"?

  Byla zde řeč o Husovi, a o jeho vztahu k pravdě; zůstaňme tedy u toho. Pravda - totiž pravá, substanciální pravda - ta se nedá spočítat podle počtu příznivců, podle počtu hlasů. "Sbíraj' hlasy, sedaj' k soudu - obhajuj tam svoji pravdu...", zpíval svého času Jaroslav Hutka.

  A jak řekl sám Hus - i kdyby se svou poznanou pravdou zůstal sám proti celému světu, svého rozumu maje,bude za ní stát až do posledka.
  JP
  September 21, 2015 v 18.03
  Tunel a kardinál
  Mimochodem, ještě k té přítomnosti kardinála Duky u otevření nového pražského tunelu: shodou okolností byl téměř současně (jen o pár týdnů dříve) v bavorském Mnichově otevřen také jeden hodně velký a velmi nákladný tunel; ale dokonce ani v silně klerikálním Bavorsku u té slávy s jeho otevřením nebyl přítomen žádný reprezentant katolické církve. Snad bavorští duchovní mají přece jenom poněkud větší smysl pro uměřenost.
  JV
  September 21, 2015 v 18.14
  Viděl bych onen odvážný umělecký počin mírně jinak
  Já bych jako závažnější otázku, než je zvažování stupně zneuctění státního symbolu, viděl tu, která se ptá, jak se dotyční umělci projevovali, když „slušní“ občané chystali pogromy na Romy, když se „spořádaní a náležitě přizpůsobiví“ chystali vyhánět bezdomovce do jakéhosi segregačního ghetta poblíž Ďáblic. Zeptal bych se jich, co udělali pro utlumení české xenofobie vůči uprchlíkům a co už pro uprchlíky samotné udělali.

  A pak bych se jich také zeptal, proč neprojevili svoji kreativitu a odvážnost v době, kdy na Hradě pobýval Václav Klaus. To jim všechny kroky pana Klause připadaly tak zdařilé a mravně příkladné, že nebylo důvodu se vůči nim umělecky vymezovat?

  Dotyčné umělce bych netrestal. S láskyplným úsměvem bych jim doporučil, aby si své prádlo příště sušili doma na dvorku.

  Váš Jiří Vyleťal
  JN
  September 21, 2015 v 19.33
  Znevažování symbolů, znevažování slov, znevažování názorů, znevažování názorových oponentů.
  Tak ty červené trenýrky nad Hradem prý byly fašistické, jako ta polívčička, co si jí prý ve svém článku přihřívá Filip Outrata. Co jiného se také dá od té fašizující společnosti čekat, než že nakonec vyvěsí ty naše české fašistické červené trenýrky i nad Hradem. Když už je tak dlouho nosí..., špinavé prádlo se pere doma...
  Docela bych věřil, že ty trenky mohly být i maloměšťácké, jako ta nenávist, co prý šíří "Outrata s Hůlovou".

  Očekávám teď vyhlášení stanného práva a vlnu čistek mezi kominíky. Velká část těchhle "vočouzenejch" pravděpodobně skončí společně s Pussy Riot v gulazích na Sibiři.

  Pozor! Schvalování a nošení červených fašistických trenýrek a přihřívání polívčičky je trestné! Můžete být kdykoliv vyzváni k prokázání druhu a barvy spodního prádla a druhu a barvy myšlenek. Za odchylky od povolené růžově optimistické a za jakýkoliv projev strachu z budoucnosti budou následovat tvrdé tresty. Za hnusnou přihřívanou polívčičku rovněž.
  JN
  September 21, 2015 v 19.37
  Není to symbolické?
  Duka otevírá tunel...
  JK
  September 22, 2015 v 5.08
  Asi je to zázrak, že se ten tunel nakonec otevřel.
  Jinak přítomnost kardinála nechápu.
  (Ještě tam měli pozvat šéfa mysliveckého svazu, missku a hokejovou reprezentaci.)
  September 22, 2015 v 7.32
  Výsledkem uměleckých a jiných provokací, jakož i tužeb někoho šokovat, je to, že lidé jsou vůči nim čím dál odolnější. Jsou čím dál více "splachovací" a nedojme je ani Duka u tunelu.
  PM
  September 22, 2015 v 10.16
  Selhání představitelů je perspektivní a nosné téma
  Naši jakkoliv zvolení představení, tedy elity které zastřešují naší činnost jsou obnažováni a neúnosně se sami obnažují.
  Nejde jen o muže kardinálního tunelu společného majetku před kardinálním tunelem, nejde jen o elity globálního peněžnictví, jde dokonce o hlavní zdroj ekonomické stability západní civilizace i o výrobce výbušných motorů.
  Vulgární kupecké podvody vůdčí elity VW způsobily zmar milionů přesčasových pracovních hodin inženýrské dřiny, s následkem dalšího propadu jejich příjmů.
  Řetězec dalších navazujících propadů končí v rozpadu důvěry miliónů závislých v možnost demokratické regulace kapitalismu.
  Jak to naznačují tři muži a varovné trenýrky na střeše
  September 22, 2015 v 10.49
  Obnažování už zkrátka s nikým nehne.
  I kdyby děti stokrát poukazovaly na to, že "císař je nahý", bereme to jako normální věc.
  September 22, 2015 v 11.04
  A to obojí - jak tu skutečnost, že je nahý, tak to, že někdo křičí, že je nahý.
  + Další komentáře