Řecké referendum je v podstatě dobrou zprávou

Petr Jedlička

Vedoucí zahraniční rubriky DR přibližuje poslední posuny v dění okolo Řecka, komentuje situaci a načrtává možnosti dalšího vývoje.

Řecký premiér a předseda strany Syriza Alexis Tsipras vystoupil v pátek 26. června před půlnocí v televizi s nečekaným prohlášením: Vláda Syrizy vede už šest měsíců bitvu s věřiteli o dohodu, která obnoví prosperitu a sociální spravedlnost v zemi, její snahy o kompromis ale k důstojné dohodě nevedou. Namísto toho jsou Řecku vnucována stejná opatření, jako v minulých letech — taková, které většina Řeků odmítla v posledních volbách.

Vláda nedostala, uvedl Tsipras dále, mandát uzavřít dohodu, jež vede k prodlužování humanitární katastrofy a k politice dusící ekonomiku bez viditelného konce. Proto je na řeckém lidu, aby se k vnucovaným podmínkám dohody jednoznačně vyslovil, dokončil Tsipras s tím, že příslušné referendum bude vypsáno na neděli 5. července.

Řecký premiér Alexis Tsipras. Doba úsměvů skončila. Foto archiv Die Linke

Vypsáním referenda o podmínkách dohody se Tsipras uchýlil k postupu, který chtěl použít, ale nakonec nepoužil, už jeho předchůdce George Papandreu v roce 2011, tedy v předchozí fázi krize. Tsipras i Papandreu přitom čelili, respektive čelí stejné kritice: že se uchylují k populistickému gestu, aby zakryli vlastní neschopnost efektivně jednat a zbavili se odpovědnosti, že si zahrávají s budoucností země i Evropy a že nemají dost odvahy, aby sami odstoupili a vypsali nové volby.

Domnívám se, že tato kritika je při zohlednění vývoje v posledních měsících ve všech bodech mylná a že je současné referendum naopak v podstatě dobrou zprávou. Může významně prospět nejen Řecku, ale i budoucnosti zbytku EU... když bude ovšem mít silnější strana sporu alespoň špetku sebereflexe.

To nejhorší nakonec

Osobně jsem patřil v posledních několika týdnech k té části pozorovatelů, kteří měli za to, že z dlouhých jednání mezi věřiteli a řeckou vládou vzejde kompromisní úmluva — sice nic převratného, ale alespoň něco, co bude zohledňovat prokazatelně negativní, ba destruktivní důsledky dosavadních reforem a respektovat politický posun v Řecku... i kdyby třeba jen proto, aby si všichni aktéři mohli zachovat tvář, než budou známy výsledky roční správy Řecka Syrizou a podzimních voleb ve Španělsku.

Nic takového se ovšem — zatím — nestalo. Navzdory opakovanému ubezpečování o postupném překonávání rozdílů a blížící se dohodě se zástupci věřitelů v posledním týdnu nejen zatvrdili, ale začali požadovat ještě více.

Ze sporu o výši výdajů na důchody a jednotlivá procenta DPH u několika položek se stal opět zásadní střet ve chvíli, kdy zástupci věřitelů vzali poslední řecký návrh jen na vědomí jako „základ pro další diskuzi“, třebaže od reforem prosazovaných předchozí řeckou vládou se lišil zásadně už pouze ve třech parametrech:

 • absencí garance propuštění či snižování mezd ve státním sektoru,
 • absencí zásady, že žádoucí reformy budou řecké vládě předepisovat experti Mezinárodního měnového fondu,
 • kompromisním snížením požadovaného primárního přebytku řeckého rozpočtu.
nasvědčovaly opaku

Snad bylo poslední přitvrzení součástí vyjednávací taktiky — jednání měla pokračovat ještě v sobotu a v neděli, možná až do pondělního rána. Avšak poslední verzi věřitelského návrhu, jíž nazvala Angela Merkelová „velice štědrou nabídkou“, protože její součástí bylo poskytnutí dalších 15,5 miliard eur — tedy částky pokrývající velkou část řeckých dluhových splátek v tomto roce, ale už nic dalšího —, si vláda Alexise Tsiprase prostě nemohla dovolit přijmout. Ani politicky, ani objektivně.

Syriza se tudíž odhodlala nehrát už dále přetahovací hru, ve které se její konec pomyslného provazu zkrátil najednou skokově a násobně více, než se zkracoval dříve. Je nyní jedno, zda zástupci věřitelů skutečně stále nepochopili, jaké důsledky politika, jíž prosazují, v Řecku zanechává, anebo zda chtěli jen posílit svůj vliv ve finální fázi jednání. Podmínky hry se změnily... třebaže vše pokračuje dále.

Co bude nyní

Tsipras v pátečním projevu uvedl, že o referendu informoval předem Angelu Merkelovou, Françoise Hollanda i Maria Draghiho, guvernéra Evropské centrální banky (ECB). Právě ECB teď bude — spolu s politiky — první na tahu. S 30. červnem vyprší Řecku oficiální prodloužení režimu záchranného programu, v rámci nějž zásobuje ECB řecké banky levnou likviditou. Pokud by nyní s dodáváním levných eur přestala, na což má teoreticky právo, nezbylo by řecké vládě nic jiného, než začít tisknout nové — vlastní — oběživo. V zemi by tak začaly následně existovat dvě měny, anebo by Řecko fakticky opustilo euro, a tím i eurozónu.

Pokud by do úterý vznikla nějaká provizorní dohoda — Tsipras v projevu uvedl, že bude jednat o nouzovém prodloužení záchranného režimu o ještě týden — a ECB by s dodávkami likvidity pokračovala, bude nuceno Řecko vzápětí řešit, z čeho zaplatí červnovou splátku dluhu Mezinárodnímu měnovému fondu. Jedná se dohromady o 1,5 miliardy eur, což není suma, která by nešla zaplatit z nějakého mimořádného úvěru, pozdržení splátky by ovšem vedlo k faktickému defaultu, a tím dalšímu prohloubení nejistoty.

Řecko teď čeká nejspíše omezení výběru z bank a zavedení celkové kapitálové kontroly. Foto Berge Gazen, flickr.com

Zřejmě nejzásadnějším momentem příštích dnů však bude rozhodnutí, o jakých konkrétních podmínkách budou Řekové v neděli v referendu hlasovat. Pokud věřitelé přehodnotí svůj přístup, může být za týden na stole úplně jiná smlouva, kterou hlasující přijmou. Právě na to sází dnes Syriza nejspíše. Jestliže ale žádná nová dohoda nevznikne, postarají se věřitelé a řecké opoziční strany o atmosféru, která z referenda učiní rozhodnutí buď pokračovat v dosavadním režimu, nebo odejít z eurozóny, respektive úplně z Evropské unie.

Těžko říci, co si v takovém případě většina Řeků vybere a jak se bude chovat Syriza dále. Mezi znalci s výjimkou přesvědčených neoliberálů panuje celkem shoda, že by byl pro Řecko nejvýhodnější řízený default větší části dluhů a odchod s eurozóny, ale setrvání v EU a investiční pomoc od ostatních států, která by zemi pomohla znovuvybudovat ekonomiku. Potíž je ovšem, že takovouto pomoc by musely v rámci EU schválit stejné struktury, které dnes hájí zájmy věřitelů.

Odchod Řecka z eurozóny po zlém, to jest bez jakýchkoliv podpůrných dohod a s myšlenkou jednostranného defaultu, by zemi fakticky odstřihl alespoň na čas od finančních trhů, spolehlivě vyděsil většinu zahraniční investorů, zdražil veškeré dovážené zboží včetně pohonných hmot, zkomplikoval velkou část kontraktů místních podnikatelů se zahraničními partnery a znehodnotil peníze na kontech v řeckých bankách. Většina znalců před tímto scénářem varuje, někteří důsledně levicoví jej přesto Syrize doporučují.

Odchod Řecka z Evropské unie by pak oslabil zemi ještě více, rozvrátil unijní azylovou politiku a panuje vcelku shoda, že by pak Řecku nezbylo, než hledat pomoc u nějaké další velmoci či bloku, například u Ruska.

Volba věřitelů

V chystaném referendu čeká zásadní volba Řeky, ještě před ním se však musejí rozhodnout struktury a státy eurozóny, a to zvláště ty nejsilnější. Důsledky odchodu, či přesněji vytlačení Řecka ze spolku, pro zbytek EU jsou nejednoznačné — hovoří se o poklesu důvěry v celý euro-projekt i rizicích exitu dalších, třebas i silnějších států v budoucnosti, například Španělska nebo Itálie.

Zároveň ale platí, že eurozóna je na záchvěv, který by přišel bezprostředně po odchodu Řecka, připravená dnes více než kdy dříve — má stanoveny způsoby, jak reagovat na krizový vývoj na různých trzích, má obrovský ohranný val ESM a má slib Evropské centrální banky, že udělá pro záchranu eura vše, včetně vydání eurodluhopisů. Z těchto důvodů Tsiprasův tah zbytek Evropy bezprostředně neohrozí.

Zásadní volba reprezentací Německa, Francie, Nizozemí a dalších mocností bude v jiném dilematu: zda-li dát přednost evropským hodnotám typu solidarity, udržitelnosti, respektu k demokracii a schopnosti reflektovat vlastní chyby, anebo upřednostnit snahu učinit z eurozóny prostor svázaný pevně jednou politicko-ekonomickou ideologií — a tedy svým způsobem i jednotnější politický útvar.

Není pravda, že Řekové nevyjednávali poslední půlrok navážno, a není pravda, že neustupovali. Není ani pravda, že vláda Syrizy praktikovala jakousi neopodvědnou neomarxistickou politiku, jak se jí rovněž dnes vyčítá, a není pravda, že Tsipras dělá populistická gesta, pokud tedy nechápeme populismus jako politiku v zájmu většiny.

Referendum je ze strany řecké vlády sice riskantní krok (viz popis černých scénářů pro Řecko výše), ale zároveň krok vynucený. Program oktrojovaných reforem v minulých letech přivedl Řecko k mírnému hospodářskému růstu, avšak za cenu smrštění ekonomiky do stavu odpovídajícímu konci středně dlouhé války a sociální mizérie, která už poznamenala život Řeků na nejméně desítku let dopředu. Zimní volby ukázaly, že většina Řeků není přesvědčena, že by ozdravné reformy podstoupené za uvedenou cenu skutečně léčily — právě naopak. A bylo nesmírně pošetilé se domnívat, že vláda, kterou si tito nespokojení zvolili, nakonec kývne na de facto totéž.

Význam a přesahy

Referendum není konečné řešení. Ať tak či tak, Řecko je s ostatními v eurozóně natolik provázané, že se i po hlasování bude muset jednat. Určitě se však referendem alespoň zpřehlední terén. Jednak se ukáže, jak moc si reprezentanti států, které z eurozóny profitují nejvíce, váží neekonomického rozměru EU, a jednak odhalí, do jaké míry je pozice vlády Syrizy stále i názorem Řeků.

Řecké referendum neproběhne v atmosféře, jež by nabádala k věcné všeobecné diskuzi, zároveň ale ne jenom na základě emocí, ve faktickém vzduchoprázdnu. Bude připomínkou, že i o ekonomice mohou rozhodovat všichni občané, nejenom velcí podnikatelé, bankéři a vybraní ekonomové či politikové; bude symbolem upřednostnění demokratických pravidel před kupeckými.

Proto je řecké referendum v podstatě dobrou zprávou... i když bude z nouze a v krizi vypsané.

  Diskuse
  June 27, 2015 v 22.54
  Merkelová má ovšem také voliče, jak nedávno řecké vládě připomněla.
  June 27, 2015 v 23.07
  Je to tak, ale výměnu dluhopisů za ty vázané na růst nebo mimořádnou pomoc zemi čelící vlně utečenců by jim jistě vysvětlila.
  MP
  June 28, 2015 v 14.37
  Petrovi Jedličkovi
  Nevysvětlila. Ono se špatně vysvětluje těm, kteří nechtějí nic slyšet.
  June 28, 2015 v 19.19
  Nevím jestli vysvětlila, ovšem lehce nadpoloviční většina Němců byla pro grexit už před několika měsíci. Řecká vláda Merkelové případně přemlouvat Němce k větší vstřícnosti vůči Řecku - pokud by to chtěla -zrovna neusnadňovala úvahami o reparacích se zabavováním německého majetku a jinými symbolickými počiny.

  Petr Jedlička v nedávném komentáři vysvětloval zdlouhavost jednání tím, že žádná strana nechce vypadat, že ustoupila snadno. Ovšem žádná strana také nechce, aby zodpovědnost za řecký bankrot případně grexit padla na ni. Ale zdá se, že na obou stranách si leckdo default již delší dobu přeje. To poslední přitvrzení podmínek ze strany věřitelů by tomu nasvědčovalo na jejich straně.
  June 29, 2015 v 9.37
  spíš politický než ekonomický problém
  default není totéž co GREXIt - Řekové mohou zahučet do "nucené správy" v eurech stejně jako v drachmách.
  Závazky které jsou v eurech manipulací vlastní měnou stejně neumažou - to je druhotné.
  Dnes si už malé ekonomiky mohou na měnovou suverenitu mohou je hrát
  Spíš jde o to jestli Řecko jako člena NATO začne skupovat třeba Čína...
  Referendum kde si máte vybrat zda spáchat sebevraždu oběšením či utopením asi nepřinese změnu
  Takže bez ohledu na jeho výsledek to jen dá vládě alibi že ona ne, že to rozhodli občané.
  Což je karta spíše politická než ekonomická před dalšími jednáními ...
  June 29, 2015 v 9.58
  Mandát
  Řecká vláda dostala mandát k vyjednávání ve volbách - zvítězily strany, které byly pro tvrdší postup proti věřitelům, než jako to dělala ND a PASOK.
  Referendum by jí u umožnilo buď elegantně přistoupit na tvrdé podmínky věřitelů a příliš tak neztratit tvář, nebo naopak získat silnější posici pro vlastní vyjednávání. To věřitelé chápou podraz - o čem se teď má vyjednávat, když se stejně musí čekat na referendum. Věřitelé ovšem neměli reagovat tak drakonickými opatřeními.

  Podle mne je situace v Řecku tak špatná, že lepší horší dohoda dříve, než lepší později. Zdá se mi ale, že čím později bude dohoda uzavřená (pokud vůbec), tím bude pro Řecko nevýhodnější. Dlouhé a neúspěšné vyjednávání může mít řadu vedlejších efektů (nacionalismus a euroskeptismus - ve Finsku ve vládě, v Dánsku nejsilnější strana - tamější volby byly také o vztahu k EU a jižním státům)

  Potíž vidím také v tom, že se jedná především o řešení řeckého problému (a to zřejmě jen krátkodobě), nikoliv o globální změnu obecně nespravedlivého systému, kvůli němuž je Řecko (a jiní) v tak neutěšené situaci. Pokud se nějak intensivně jedná a nevím o tom, tím lépe.

  Z Ruska moc peněz nevytáhnou, Tsiprasova návštěva Moskvy vyústila jen k souhlasu řecké strany s plynovodem a podepsání podružných zemědělských smluv. Nadějnější budou jednání s Čínou. Už kolem voleb COSCO slíbilo vysoké investice do přístavu v Pireu, podobný přístup by šlo čekat i od oficiálních míst - pro Čínu může být Řecko vhodným nástupištem pro ekonomické zájmy v Evropě.

  K evropské solidaritě - jeden z prvních lidí, se kterými se Tsipras setkal po svém vítězství setkal, nemusel být ruský velvyslanec ale třeba šéf EK, nebo což by bylo super gesto pro řecké zahraniční vztahy - premiér Turecka nebo Makedonie.
  Evropskou solidaritu nepodpoří ani výrok předatavitele ANEL, že anexe Krymu je dobrou zprávou pro tam žijící Řeky, nebo rozdmýchávání křivd 2 sv. války - to je populismus a xenofóbie, Řecko bylo okupováno také Bulharskem a Itálií (Mandolína kapitána Corelliho), po nich ale nikdo žádné reparace nechce (Itálie a už vůbec ne Bulharsko nejsou tak bohatí jako Německo).
  Nelze chtít solidaritu jen jednostranně, vlastní volání po solidaritě je zase v rozporu s jinou evropskou hodnotou - křesťanskou pokorou.
  June 29, 2015 v 10.09
  získá referendum čas pro vládu ?
  pokud se v neděli ukáže že mají průzkumy pravdu - tedy že většina je pro horší dohodu hned než hrát dál o holuby na střeše, pak Tsipras získá alibi proto, že nevyjednal to co slíbil. A získá tím i čas.
  Ani nové volby ani útěk k drachmě mnoho nevyřeší - jen opozice to bude mít snazší, bude mít nač nadávat. Pikantní je v této souvislosti že výhrady k referendu měli nejen PASOK a ND ale i KKE.

  P.S. mimořádný stav si pak asi vyžádá mimořádné řešení - včetně např. vázaného oběhu jako po válce
  TT
  June 29, 2015 v 10.22
  Neokolonialismus Západu
  To, co vidíme v Řecku, dělal Západ s rozvojovými zeměmi několik dekád. A nefungovalo to. Tedy pro tamní ekonomiky. Fungovalo to pro Západ, který přišel levně k dolům, potravinám, ropě. Výsledkem byly - a jsou miliony mrtvých ročně, protože je ekonomické tlaky západu zbídačují na maximální míru. Stiglitz tenkrát řekl: Nepotřebujete Mezinárodní měnový fond, stačí papoušek, kterého naučíte říkat: liberalizace, privatizace, úspory.

  Když to vidíme v Řecku nyní, je to totéž, jen to děláme našim skorosousedům a ne kdesi daleko, kde to nikdo nevidí.

  Němci dostali zatím zatím největší odpoštění dluhů v historii lidstva a to po té, co se pokusili vyvraždit několik národů. Merkelová by měla být pokornější. Jako jsou mnozí Němci, kteří jsou si tohoto základu své prosperity vědomi a snaží se přesvědčit vládu, aby Řecku dluhy odpustila.

  Němečtí pravicoví politici o odpuštění dluhu, které umožnilo Německý zázrak bylo až do devadesátých let skoro tajné a neučilo se o něm ani na vysokých školách.
  VK
  June 29, 2015 v 16.32
  Pořád se tu mluví o dohodě a kompromisu, s různými přívlastky, jako horší hned, atd. atp. Jenže co dohoda přinese? Půjčku, kterou se zaplatí starší pohledávky, ekonomika se zas o něco propadne anebo i mizivě vzroste, nedostatečně i pro prosté nezvětšování dluhů, kombinací škrtů spolu s celkovou fází v němž se systém nachází, nezaměstnaných zas o něco přibude - a před splatností další části dluhu je situace ta samá.

  Je pravda, že takto to může pokračovat do nekonečna.. Zadlužení - půjčka na proplacení splatných pohledávek výměnou za další škrty - propad anebo velmi mírný růst - nárůst dluhu - půjčka za další škrty. Celkem stabilní cyklus, u držitelů soukromého kapitálu je peněz, že neví co s nimi, bankovní instituce je dokáží i tvořit z ničeho, out of air, není problém ufinancovat jakýkoli dluh. Půjčovat znovu a znovu. A znovu a znovu půjčku podmiňovat provedením neoliberálních reforem. Stabilní cyklus, jen se holt v Řecku (a posléze na celém jihu až po celé Evropě) musí smířit se stabilně vysokou nezaměstnaností a vůčihledným poklesem standardů jakýchkoli sociálních služeb. Je pravděpodobné, že takto to Merkelová a Trojka zamýšlejí. Postupně s celou Evropou.

  Pakliže někdo nebo něco ten cyklus nerozetne.
  MP
  June 29, 2015 v 18.29
  Jiřímu Dolejšovi
  Jak byste si, u Hercula, představoval vázaný oběh v jedné ze zemí Eurozóny? Kratkodobé omezení, to ještě jde, i když i to je na hraně, ale jak systémové opatření?
  A v čem je stav tak mimořádný? Státní bankroty byly, jsou a budou. Jenomže v souvislosti s Řeckem o něj nemá docela dost vlivných hráčů zájem. Ani spekulanti s úvěry, ani EU, ani USA a ani řecká vláda. Tož ať za prosazení jiného zájmu platí.
  June 29, 2015 v 19.26
  GR že není v mimořádné situaci ?
  objem dluhu a katastrofální propad spotřeby je dost mimořádný - trucování řecké vlády také může vést k vyschnutí likvidity. S neschopností dostát závazkům to je snad dost vážný stav.
  Dopady na ekonomiku která je už léta v propadu se blíží situaci po válce. A v té době mezi mimořádné opatření patřil přídělový systém, a třeba dočasně i omezený volný pohyb kapitálu.
  Prostě je to případ pro krizové řízení, který se obecnými řečmi jako na mítinku nezvládne. To že GR je zatím součástí EA neznamená že mimořádný stav kolapsu nenastane.
  MP
  June 30, 2015 v 9.30
  Jiřímu Dolejšovi
  Co se týče objemu dluhu, stačí se podívat do statistik za posledních třicet let. Odpověď zní jasně. Ne, není zase tak mimořádný.
  Asi nemám dost fantazie -- ale jak může u malé, otevřené země s mezinárodní měnou vyschnout likvidita? To není totéž jako masový run na nespolehlivé banky.
  Ten přídělový systém je báječný nápad -- konečně jste jednou projevil jako komunista; šmelina, rozvoj organizovaného zločinu, valutová kriminalita. Není nad to, když radí odborník.
  June 30, 2015 v 12.41
  zbytečně bohorovné
  obávám se že vám asi chybí trochu ekonomičtější pohled na věc. 320 milard eur řeckého dluhu je přes 177% HDP (ČR má 39%). To je sakra mimořádný dluh. Zvláště v zemi kde za léta 2009-2014 spadl ekonomický výkon o třetinu.
  Likvidita může vyschnout klidně už tento týden pokud přestanou platebními kanály přitékat do Řecka eura. Proč by přítékaly když země neplatí ? Tohle riziko komentují všichni relevantní ekonomové - ovšem doufají že se zatáčka nějak vybere a ECB neuzavře aspoň nouzový tok peněz..
  A náhradní nástroje oběhu vznikají tehdy když krachuje ten normální, to není nějaká politická vymyšlenost to je reakce na krizi. nedfosatek hotovosti, nefugující trh, potřeba posatrat se o lidi bez peněz. Prostě taková bohorovnost nad situací Řecka není moc kompetentní.
  Nevím jeslti by muselo jít o paralení měnu, nějaký dočasný lístečkový systém, jakési kreditní poukázky kterými by vláda vyplatila alespoň své zaměstnance.. Ale v situaci ohrožení základních funkcí země by to nějak řešit musela. Situace zcela nesrovnatelná s krizí např. Argentiny v roce 2002.
  MP
  June 30, 2015 v 14.07
  Jiřímu Dolejšovi
  Dejte si tu práci a podívejte se do statistik, dříve než začnete mluvit o kompetencí. Takový vývoj amerického či japonského dluhů bude věci podstatně blíž než jen nevysoce zadlužená Česká republika -- nevysoce zadlužená za cenu plundrování vzdëlanostní a sociální infrastruktury. A když budete chtít srovnávat, doporučují obě bankovní krize v Rusku.
  Jo, přečtěte si něco o pojmech jako je nucený oběh a přídělový systęm.
  Situace v Řecku nesporně vážná je. Dost na to, aby se řešila na základě vágních doporučení ekonomických diletantů.
  LV
  June 30, 2015 v 14.09
  Dotaz ne-ekonoma
  Nešlo by natisknout "řecké euro" jako paralerní měnu a vyplatit v ní alespoň penzisty a státní zaměstnance?
  Byla by to měna s nuceným oběhem, počáteční kurs by byl 1: 1,
  pak by tato měna (zřejmě) devalvovala.
  Byla by to lokální měna, kterou by lidé platili přednostně (Gresham's law).
  Mimo Řecko by nebyla použitelná, takže by působila (mohla působit) jako určité protekcionistické opatření, kteréby mohlo vest k oživení místní ekonomiky.
  Byla by směnitelná tj. žádní veksláci, černý trh...
  TT
  June 30, 2015 v 14.14
  Bohužel
  Martin Profant má zase pravdu a na panu Dolejšovi se ukazuje, jak je ekonomika, aspoň tak jak se učí na většině světových učilišť, jen aproximativní pavědou, proti které je astrologie vysoké vědění - aspoň má pojem o pohybu planet...

  Problémem Řecké krize od samého začátku je, že místo aby ji EU řešila, tak ji jen financuje. ECB umožnila dlouhodobé spekulace s řeckými dluhopisy, německá vláda garantovala nesmyslné vojenské dodávky Řecku v době, kdy bylo jasné, že jsou nesplatitelné. Tak ať si to nacpou do chřtánu a vyjednají si to s těmi, kteří ty půjčky uzavřeli.

  Oddlužení Portugalska, Kostariky, Kuby, Spolkové republiky Německo a dalších ukazují, že to jde. Ale je třeba se zbavit pavědecké ekonomie a začít přemýšlet racionálně, řekl bych účetnicky.

  Ale jinak má pan Dolejš pravdu v tom, že komplementární měna (úspěšná během argentinské krize), nějaká forma přídělů strategických produktů a to i pro průmysl a omezení kapitálových toků jsou důležitými kroky k řešení.

  Bohužel - ti skuteční ekonomové, kteří tohle mají zvládnuté stojí mimo ten hlavní mocensko-pavědecký proud a tak si to ti amatéři vymýšlí znova a improvizují a výsledkem je katastrofa.

  Poslanci (tedy i Komunisté) by se měli teď v parlamentu soustředit především na boj proti daňovým rájům, protože tak jak dostaly daňové úniky do kolen Řecko, mohou dostat i nás.
  MP
  June 30, 2015 v 17.25
  Lence Vytlačilové
  Jde o dva časové horizonty. Krátkodobý, v týdnech, kdy padne rozhodnutí. S tím souvisí logické jednání Řeků, neriskují a stahují peníze z bank, kterým docela pochopitelně nevěří, a také vyděračské gesto Evropské banky.
  A dlouhodobý, pokud by se EU v rozporu se svými politickými a koneckonců i finančními zájmy opravdu rozhodla nechat Řecko padnout a dohnala ho k drachmě. Pak asi chvíli trvalo, než by se stabilizovala konvertibilní nové měny -- většinou to ještě pamatuje je od nás, i když z jiných důvodů, ale i tak by se to nemuselo řešit poukázkami.
  Vize, které šíří Jiří Dolejš, odpovídají ekonomickým teroristickým výhrůžkam -- u něj nevinné a neznalé, protože ho naštěstí sotva bude číst někdo, kdo bude pátého hlasovat.
  July 1, 2015 v 14.59
  Otázka řeckého referenda zatím zůstává:
  "Měl by být přijat návrh dohody předložený 25. června euroskupině Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem, sestávající ze dvou částí tvořících celý návrh?

  První dokument nese název Reformy nutné pro dokončení nynějšího programu a pro další období a druhý Předběžná analýza dluhové udržitelnosti."

  Odpověď "ne" se nabízí jako první možnost, kterou vláda doporučuje.

  Co odpověď "NE"znamená?
  A) Nechceme další úsporná opatření i za cenu toho, že to povede k státnímu bankrotu?
  B) Nechceme další úsporná opatření a doufáme, že věřitelé nakonec ustoupí?

  Zdá se jasné, že většina Řeků nechce ani další "austerity" ani odchod od eura. Mají ale tuhle možnost? Ta otázka je víc na odhad toho, co se stane, než na přání voličů.

  Můj odhad je ten, že na obou stranách - věřitelů i řecké vlády - už zvítězili ti, kteří bankrot chtějí.

  LV
  July 1, 2015 v 16.15
  Dobrá zpráva
  Začala veřejná sbírka na Řecko, zatím vybráno 900 000 €.
  https://www.indiegogo.com/projects/greek-bailout-fund#/story
  July 1, 2015 v 21.46
  idea a provedení referenda
  akt přímé demokracie v pohnutých chvílích je nepochybně v pořádku
  nesrozumitelná či nejednoznačná otázka v referendu je samozřejmě problém.
  Lidi to ale budou asi vnímat jako volbu mezi potřebnou integrací a urážlivým diktátem.
  tedy volba věcně rozporuplná a spíše emotivní. Tudíž i výsledek bude spíše iracionální.
  Otázka co bude den poté...a jestli nebudou voliči litovat že volili jak volili. protože dobré řešení neexistuje
  July 1, 2015 v 21.58
  T.Tožčka
  slibovat lidem něco co je velmi hypotetické uprostřed krize je minimálně neodpovědné. Ten průšvih je reálný a musí se řešit reálnými prostředky a ne chimérami na téma co kdo považuje pavědu a co za zjevenou pravdu.
  Myslím že přinejmenším Varukis musel vnímat realitu ale z poltických důvodů ji neventiloval. Hesla jsou jen hesla. Ale život si to přiznání reality teď už prostě vynutí...
  Proto mluvím o eventualitě krizového řízení což nevím proč dráždí M.Profanta jehož bohorovnost k situaci v Řecku nechápu.- to fakt nejsou "neznalé výhrůžky".
  VK
  July 1, 2015 v 22.22
  Jenže ta chiméra a zjevená pravda je právě to zde vámi ražené přesvědčení o exogenních penězích. Přičemž vše nasvědčuje o pravém opaku.

  Nicméně dobré řešení skutečně neexistuje...

  ...ve žhavě aktuálním horizontu je na výběr - arciť umělý, volní, věřitelskou stranu nic objektivně nenutí podmiňovat půjčky škrtacím programem - mezi vnitřní devalvací a devalvací nové vlastní měny. Jakkoli není devalvace kdovíjaký prostředek měnově-hospodářské politiky a už vůbec ne příjemná, pořád je snesitelnější než vnitřní devalvace, stlačování mezd, důchodů, propouštění. Není-li navíc naděje, že by ta vnitřní mohla někdy končit a ta naděje není, jak koneckonců přiznává samotný MMF.

  ...v obecnější rovině je tu otázka, zda je možno provozovat ekonomiku v rámci systému, jak jej známe (tedy kapitalismu) v současné fázi technologického vývoje a v současné fázi nasycenosti kapitálem, zároveň s vysokou zaměstnaností, dostatečně rostoucí - a zároveň bez zvyšování míry zadlužení. Podíváme-li se na většinu vyspělých ekonomik, dojdeme k závěru, že vše nasvědčuje tomu, že to možné není. Že je holt vlastnost systému postupně se usazovat v chronické stagnaci (vyjádřené ekvivalentně nízkou a snižující se zaměstnaností, mezerou mezi výkonem a potenciálem, slabým růstem), že za explozivní zadlužení nemůže nikdo, tím či oním mechanismem se k němu dojde vždy, alespoň nechceme-li nezvladatelnou nezaměstnanost. Co s tím, je ve skutečnosti klíčovou otázkou pro levici - pravice se koneckonců vždycky může uchýlit k ekonomickému moralizování - přitom alespoň u nás kompletně opomíjenou.
  July 1, 2015 v 23.37
  Paní Vytlačilové
  Ta akce svědčí o dobrém srdci těch lidí, ale ne o jejich porozumění problému. Kdyby se opravdu podařilo získat sbírkou 1,6 miliard, bylo by daleko lepší je zapytlovat v bankovkách, odvézt do Řecka a tam rozhodit po ulicích. Tak by z toho Řekové něco měli, dát to MMF by udělalo radost jen těm chudákům bankéřům. Ostatně do konce měsíce by mělo Řecko zaplatit další asi 4 milardy. Řecko potřebuje dohodu, ne, aby za něj někdo zaplatil dluhy.

  July 2, 2015 v 7.23
  není dohoda jako dohoda
  samozřejmě - jde nyní o dohodu a především o to jakou. Úvahy o vadách kapitalismu jsou možné (o těch se hovoří přes dvě století), ovšem to aktuální problém Řeků asi nevyřeší.
  Logické by bylo rozdělit rizika na půl - tedy umořit minimálně polovinu úroků na vrub věřitelů a reformy koncipovat tak aby nepodvázaly budoucí růst - jen z budoucích výnosů lze splácet,
  Ale to je ta složitost - viz prohlášení J.Kellera včera v Právu - tj. že jde o takovou formulaci požadavků vůči Řecku aby většina Řeků mohla říci ANO.
  JInak nastupuje onen mnou výše připomínaný krizový scénář
  VK
  July 2, 2015 v 16.26
  A o čem se tu už drahnou dobu bavíme, Mlho? Samozřejmě, že umořit rizika napůl, umořit minimálně polovinu úroků na vrub věřitelů a reformy koncipovat tak, aby nepodvazovaly budoucí růst a z jeho výnosů splácet, by Řecku velevýznamně ulevilo. Jenže žádnou takovou dohodu věřitelská strana nenabídla ani nenabízí. Postoj věřitelské strany je - žádný odpis na straně věřitelů, přijetí programu rozpočtových úspor ve 100 % požadovaného rozsahu, v rozsahu o němž sami věřitelé veřejně přiznávají, že povede k dalšímu propadu a prohlubování dluhové pasti (viz nedávná prohlášení MMF).

  Problém dohody a kompromisu je, že nic takového není z věřitelské strany ani navrhováno, ani žádný kompromis není věřitelská strana akceptovat. Podmínky věřitelů jsou kapitulace Řecké strany, a to dokonce i za cenu, že se ve výsledku schopnost splácet ještě zhorší. Což asi nejlíp dokladuje, že záměry věřitelské strany jsou primárně politické, nikoli ekonomické.

  Píšete-li, lepší nevýhodnější dohoda nyní, než holub na střeše, tato volba neexistuje. Věřitelská strana žádnou dohodu nenabízí.
  July 2, 2015 v 18.56
  jde o antisystémovou opozici a nebo o kompromis
  držíte-li se principu žadných "mechtlí" s nepřítelem, máte pravdu. Ale jinak samozřejmě nelze nevnímat že dílčí nabídky (dohgoda) nexistují - otázka odpuštěných úroků, lépe nastavených daní (Řecko je daňový absurdistán) , to vše je předmětem různách variant ujednání.
  O kterých se v detailu u nás moc nepíše - to chápu, neí to osatně ani řecmký občan - ale v principou jde o to zda chci projednat alespoň něco a nebo se držím apriorního odporu vůči systému - otázka je zda přesně k tomu dostala SYRIZA mandát. z voleb
  + Další komentáře