Nová řecká vláda začala pracovat, neřeší jenom dluhy

Petr Jedlička

Kabinet Alexise Tsiprase se uvedl sérií rozhodnutí, jež mění dosavadní politický kurz symbolicky i fakticky. Menší koaliční strana Nezávislí Řekové má přitom ve vládě až překvapivě slabou pozici.

Nová řecká vláda tvořená nominanty stran Koalice radikální levice (SYRIZA) a Nezávislí Řekové (ANEL) vznikla již na konci ledna, teprve od minulého týdne má ale formální důvěru parlamentu a může plnohodnotně pracovat. Podle zpráv z řeckých médií tak už i činí, a to s nezvyklou energičností. Neřeší přitom jen dluhy, o nichž teď píší velké zpravodajské agentury nejvíce.

„Když (nový premiér) Alexis Tsipras oznámil krátce po nástupu do funkce, že pozastavuje privatizaci přístavu Piraeus, státní energetické společnosti PPC, rafinérské skupiny Hellenic Petroleum a společnosti ADMIE spravující elektrická vedení, bralo se to jako symbolické gesto — podobně jako když se nechal slyšet, že si neuváže kravatu, dokud nevyřeší finanční problémy země, nebo když uvedl, že noví ministři rozprodají vládní limuzíny a budou jezdit do práce ve svém či za svoje.  S podobnou razancí se ovšem uvedla většina ministrů a mnozí z nich v příslušném stylu pokračují,“ píše na webu listu To Vima Antonis Karakusis.

I další pozorovatelé si všímají, že se nezvykle velká část kolektivu třinácti nových ministrů, dvaceti ministerských pověřenců pro specifickou oblast (Alternate Ministers) a pěti ministerských náměstků (Deputy Ministers) snaží uvést nějakým zásadním rozhodnutím.

Ministr pro veřejný pořádek a ochranu občanů Janis Panusis a ministerská pověřenkyně pro přistěhovalectví Tasia Christodulopuluová například v sobotu oznámili, že zřídí síť nových center pro zadržené ilegální migranty s důstojným zázemím pro péči o děti a nemocné. Současná detenční střediska připomínající spíše koncentrační tábory mají být dovybavena léky, dekami a dalšími základními potřebami a výhledově přeměněna na otevřená nouzová centra.

Ministerský pověřenec pro administrativní reformu Jorgos Kartugalos a jeho kolega pro sociální pojištění Dimitris Stratulis zase uvedli, že omezí tzv. civilní mobilizaci na případy zdravotního ohrožení a mimořádný stav. Režim civilní mobilizace dosud umožňoval povolat do práce povinně zaměstnance dopravních služeb, učitele či pracovníky energetických podniků, a tak — krom jiného — mařit zaměstnanecké stávky.

Tsiprasovu vládu tvoří premiér, vicepremiér, 13 plnohodnotných ministrů a 20 ministerských pověřenců. Zasedání kabinetu se účastní také pět ministerských náměstků. Foto EuroNews

Podobně ministerský pověřenec pro boj s korupcí Panajotis Nikoludis se nechal slyšet, že Zvláštní útvar pro vyšetřování finančních zločinů (SDOE) získá za jeho úřadování pravomoc pokutovat ve zrychleném režimu firmy i osoby, jimž bylo prokázáno, že se vyhýbají placení daní. SDOE má již dnes vypracovaný seznam 3500 neplatičů, pokutování ale doposud spadalo pod starou síť finančních úřadů, které postupovaly velice pomalu.

A nový ministr spravedlnosti Nikos Paraskevopulos zase slíbil, že předloží novelizaci norem o registrovaném partnerství, která dá lidem žijícím v příslušném svazku všechna práva, jaká mají dnes manželé — hospodářská, sociální i ta týkající se výchovy dětí.

Základní sliby

Pozornost premiéra Tsiprase a jeho dvou nejvýznamnějších ministrů — ministra zahraničí Nikose Kotziase a ministra financí Janise Varufakise — poutá dnes nejvíce jednání s evropskými protějšky. V rámci nich chtějí Řekové uzavřít do konce února provizorní (přemosťovací) dohodu, která má zajistit ochranu řeckých bank a zřejmě i doplacení poslední finanční tranše z velké záchranné půjčky z roku 2012, a to do konce června — do doby, než bude vyjednána nová alternativní rámcová dohoda o řeckém dluhu se samotnými věřiteli.

Tsipras i Varufakis se ovšem současně věnují také vnitrořeckým záležitostem. Premiér sám vyhlásil nejdříve konec škrtů a propouštění, k nimž se zavázala předchozí vláda tzv. trojce — Evropské komisí, Evropské centrální bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Varufakis pak úplně odmítl jednat s trojkou jako institucí (resp. jejími inspektory) a řešit řeckou krizi dalšími škrty a dalším záchranným bailoutem, tedy dalšími půjčkami.

V rámci rozpravy před hlasováním o důvěře i v programovém prohlášení se ministři znovu přihlásili k levicově-reformním slibům strany Syriza. Chtějí dle vlastních slov především:

 1. čelit humanitární krizi, tedy pomáhat Řekům, na něž dopadl několikaletý hospodářský propad nejvíce
 2. bojovat s korupcíprosazovat daňovou spravedlnost
 3. činit realistická opatření za účelem nastartování ekonomické obnovy země
 4. měnit politický systém tak, aby byl více demokratický
 1. revizi propuštění téměř pětiny všech státních zaměstnanců, k němuž se uchýlila minulá vláda (přezkoumávána má být spravedlnost i efektivita jednotlivých kroků — Varufakis dává často příklad starých hlídačů ve školách, po jejichž propuštění došlo k masivnímu rozkrádání školní výpočetní techniky)
 2. vytvoření 300 tisíc pracovních míst pro nezaměstnané mladé a dlouhodobě nezaměstnané nad 55 let
 3. plně dotované dodávky 300 kWh elektřiny měsíčně pro 300 tisíc nejchudších domácností
 4. vydání poukazů na potraviny pro 300 tisíc rodin bez příjmu
 5. zvýšení minimální mzdy z 580 eur na 751 eur, tedy na předkrizovou úroveň, ale až od roku 2016
 6. znovuzavedení třinácté (tzv. vánoční) výplaty pro důchodce s penzí nižší než 700 eur
 7. zavedení plně dotované lékařské péče a plně dotovaných jízdenek pro dlouhodobě nezaměstnané
 8. zrušení daně z topného plynu
 9. zrušení nouzové daně z nemovitostí Enfia z roku 2011, resp. zvednutí prahu pro její placení na (nemovitosti v ceně vyšší než) 12 tisíc eur
 10. změnu legislativy tak, aby bezdomovci mohli beztrestně přespávat v nevyužívaných státem vlastněných budovách
úroveň běžnou v EU

K posledně jmenovanému účelu chce vláda využít zvláštní protikorupční útvar, jenž bude podléhat přímo premiérovi. Od finančních transferů lokálním správám si navíc slibuje efektivnější hospodaření na nižších správních úrovních, rozdělení odpovědností a decentralizaci administrativního řízení.

Z reforem, k nimž se zavázaly předchozí vlády trojce, hodlá Tsiprasův kabinet splnit údajně 70 procent. Věřitele chce přitom současně získat pro nový reformní plán připravený ve spolupráci s OECD, jež má prý rozetnout bludný kruh záchranných půjček a doplnit vlastní záměry Syrizy na ekonomické oživení.

Z předvolebního programu Syrizy se na vládní úrovni doposud příliš nemluvilo o slibu zdvojnásobit výdaje na zdravotnictví či dotovat hypotéky chudším rodinám, o zestátnění nemocnic, o komplexní reformě bankovnictví nebo o tom, že by soukromé subjekty měly mít možnost splácet své staré dluhy rozvolněněji — tak, aby splátka nepřesahovala 20 procent jejich aktuálních příjmů.

Není prozatím jasné, zda hodlá Syriza plnit zmíněné závazky až později, či zda je odkládá na neurčito — podobně jako dnes již zcela upozaděný slib vystoupení z NATO či ukončení pronájmu jedné ze základen na Krétě americkému námořnictvu. 

Z programu ANELu

Jak již naznačeno, Tsiprasův kabinet má celkem 35, resp. 40 členů: premiéra, vicepremiéra, 13 plnohodnotných ministrů a 20 ministerských pověřenců pro specifickou oblast. Jednání vlády se účastní také pět ministerských náměstků, ti však nemají hlasovací právo, a část pozorovatelů je tak mezi členy vlády nepočítá.

Z plnohodnotných ministrů je devět ze Syrizy, tri nestraničtí a pouze jeden — ministr obrany Panos Kammenos — z pravicově národovecké strany ANEL — Nezávislí Řekové. Z dvaceti ministerských pověřenců je pak 15 ze Syrizy, tři nestraničtí, jeden z ANELu a jeden ze strany Zelení-Ekologové. ANEL jmenoval také dva z pěti náměstků, zbylé tři nominovala Syriza.

Z programových bodů slíbila Syriza Nezávislým Řekům toliko:

 1. vytvoření parlamentní vyšetřovací komise k otázce odpovědnosti za stav země v posledních letech a okolnostem, za nichž přijalo Řecko původní podmínky trojky
 2. právo ANELu vetovat jakoukoliv dohodu s postjugoslávskou Makedonskou republikou ohledně sporu o uznání jejího jména
 3. právo ANELu zablokovat jakýkoliv plán Syrizy na důsledné oddělení státu a církve
 4. právo ANELu řídit ministerstvo obrany a vytvářet vládní postoj k otázkám národní bezpečnosti

Další informace:

The Guardian Greek government wins confidence vote - as it happened

Al-Džazíra Greeks hit the streets in Syriza support

EuroNews Greece: Syriza PM Tsipras sticks to anti-austerity pledges at first cabinet meeting

eKathimerini SDOE to receive more power to go after tax evaders

eKathimerini Law being drafted allowing same-sex cohabitation contracts

eKathimerini Tsipras to unveil presidential candidate on Tuesday

The Independent Syriza: Everything you need to know about Greece’s new Marxist governing party

BBC News Greek elections: Five things Syriza wants to change

ToVima.gr Varoufakis favors suspension of state funding towards local government

ToVima.gr Panousis: “Even the worse racist would break down”

ToVima.gr Katrougalos and Stratoulis decide to abolish civil mobilization