Rasista na Hradě?

Ivan Štampach

Ivan Špampach popisuje vývoj svého postoje k prezidentovi Zemanovi. Posledními kapkami byla jeho podpora segregace hendikepovaných dětí ve školském systému a vyjádření k možnosti přijmout běžence z oblastí ozbrojených konfliktů.

Nevolil jsem před dvěma lety Karla, nepřidal jsem se k těm svým politickým protivníkům, ani k mým politickým spřízněncům, kteří oceňovali modrou krev, vůni staletí, nedbalou eleganci a jeho občas mile obhroublý, ale většinou anglicky elegantní humor.

Nestačily mi impozantní příbuzenské a kolegiální kontakty tohoto prezidentského kandidáta s panovníky, premiéry, ministry a diplomaty. Myslel jsem si a stále si myslím, že jeho voliči trochu zapomněli na asociální, vulgární, hrubiánskou politiku strany, jíž tento aristokrat předsedá.

Někteří z toho rovnou vyvodili, že jsem stoupencem populisty, samozvaného a domnělého levičáka, sečtělého a inteligentního, leč záměrně „lidově“ vystupujícího protikandidáta Miloše, i když v jeho případě se důvěrné oslovení a punková stylizace nepoužívaly.

Ve skutečnosti jsem vědomě hlasoval ve druhém kole volby proti oběma. Využil jsem neplatného jakoby hlasovacího lístku, který byl k dispozici na internetu s textem přibližně tohoto znění: Já občan České republiky vědomě vhazuji do urny neplatný hlas a hlasuji tím aktivně proti oběma kandidátům, kteří se dostali do druhého kola.

Snad jednička současné vědy Stephen Hawking je vykazován ze třídy, aby prý nezpomaloval výuku ostatních žáků. Foto en.wikipedia.org

Nehlasoval jsem mezi Dobrem a Zlem, jako ve své mysli někteří mí blízcí, protože taková volba se nenaskýtala. Volil jsem mezi tou a onou směsí dobra a zla, ale konkrétně mezi dvěma politiky a jejich programy a žádný jsem nemohl s dobrým svědomím podpořit.

Mrzelo mě, když jsem sledoval, že měsíce poté, co Miloš Zeman usedl na královském hradě na pomyslný prezidentský stolec, pokračovala kampaň. Jakási podivuhodná povolební kampaň pokračuje do současnosti a místo volebních lístků byly nedávno použity červené karty. Ani mně se nelíbil přehnaný pragmatismus ve vztahu k čínskému vulgárně neoliberálnímu režimu v konzervativních rudých kulisách s hvězdami, srpy a kladivy.

Snažil jsem se respektovat výsledek volby, nebylo mi lhostejné rozhodnutí nadpoloviční většiny mých spoluobčanů, kteří šli volit. Můj politický realismus počítá s tím, že ve standardních demokratických poměrech nastupují u nás i jinde do vrcholných funkcí spíše technologové moci a praktičtí pragmatičtí šmejdilové než ušlechtilí filosofové, kteří už ostatně vymřeli. Je to výraz plebejského, sekulárního, demokratického principu. Je to reálné selhání aristokratičnosti „krve“, ale i aristokracie ducha.

Respekt k volbě a resignované uznání, že nelze čekat o mnoho více, se u mne spojovaly s kritickým odstupem od různých rozhodnutí Miloše Zemana. Neváhal jsem vyslovit nesouhlas například s odmítnutím jmenovat za profesora Martina C. Putnu. Kroutím hlavou nad nekonzistencí výroků na téma východní Ukrajiny z různých etap rozvoje konfliktu.

Nemyslím, že by nás Čína měla učit, jak stabilizovat život státu. Naproti tomu se mi líbila nominace ústavních soudců v několika kolech. Miloš Zeman mne pobavil, když jmenování vlády využil na výsměch designovanému předsedovi za mizerně připravený podklad pro jmenování. Byly v něm chyby ve jménech a rezortech, např. dvě osoby jmenované na stejný resort.

Myslím, že jsem se snažil udržet rovnovážné posouzení, vidět přednosti i nedostatky prezidenta. Vydrželo mi to po dobu dvou pětin jeho funkčního období, ale pohár mé trpělivosti přetekl.

Pohár přetekl a ucho se utrhlo

Předposlední kapkou byla prezidentská podpora segregace hendikepovaných dětí ve školském systému. Jsou jistě speciální vzdělávací a výchovné potřeby u dětí s mentálním postižením, pokud ovšem do zvláštních škol s programem pro tuto situaci nejsou umisťovány děti na základě etnického původu či domnělé rasy. Je možno uznat zvláštní potřeby dětí s vážným zdravotním postižením, kterým slouží např. pražský Jedličkův ústav a přidružené školy v jeho vyšehradském areálu.

Integrace dětí s různými smyslovými vadami, s omezením pohybu a podobně je odzkoušená. U takových žáků by bylo vážným poškozením jejich vývoje, kdyby požadavky na ně nebyly stejné jako na ostatní. Ilustroval to kreslený vtip, který v odpověď na výrok prezidenta proběhl internetem.

Snad jednička současné vědy Stephen Hawking, který významně přispěl k teoretické interpretaci gravitace a k rozvoji fyzikální kosmologie, je vykazován ze třídy, aby prý nezpomaloval výuku ostatních žáků. Trpí totiž od studentských časů amyotrofickou laterální sklerózou, která má za následek postupné ochrnutí celého těla. Nemůže ani mluvit a s okolním světem komunikuje pomocí speciálního počítače.

Definitivně pohár přetekl a ucho se utrhlo, když se prezident vyjádřil k možnosti přijmout běžence z oblastí ozbrojených konfliktů. Připsal jim vzhledem k několika zemím původu, které jmenoval, zvláštní genetické omezení, které (na rozdíl od genetického vybavení Evropanů) znemožňuje jejich přizpůsobení místnímu způsobu života.

Nutno říct, že ostatní politici, a to i ti, u kterých bychom pro jejich politickou příslušnost čekali humanistické řešení, se zachovali podobně a jen to odůvodnili inteligentněji, například nepřipraveností České republiky zvládnout případná bezpečnostní rizika.

Nakonec se bruselský vlk nažral a česká koza zůstala celá, jak to kdosi vtipně shrnul, a bylo rozhodnuto o přijetí nepatrné skupinky uprchlíků na základě náboženské diskriminace. Křesťané sem smějí, příslušníci jiných vyznání postižených takzvaným Islámským státem v Sýrii a Iráku nikoli.

Přání segregovat děti na základě jejich hendikepů poněkud připomíná politiku nacistického Německa, které o zdraví národa pečovalo nejprve vytvořením registru osob s vrozenými nemocemi, a později jejich sterilizací. Vnitřní logika této segregace vedla pak k tomu, že při selekci na rampách vyhlazovacích táborů se mimo jiné k lékařským pokusům a následnému usmrcení vybírali lidé s tak řečenými dědičnými vadami. Jaký bude další krok po vyloučení těchto domněle méně schopných žáků z běžných škol?

Požadavek na speciální zacházení s osobami na základě jejich původu a domnělé genetické predispozice není možno hodnotit jinak, než jako rasismus. Kam ještě povede tato tendence? Opravdu v době rostoucího pocitu ohrožení a v čase doznívání ekonomické deprese a obav z další nastupující stačí ústavní principy, soudní systém a občanský, víceméně jen verbální odpor?

Po posledních excesech Miloše Zemana se připojuji k těm, kteří rezignovaně uznávají, že Miloš Zeman je naším prezidentem, ale kteří mohou říct: není mým prezidentem. A hrdě se (i se svým socialistickým a ekologickým přesvědčením) hlásím k „pražské kavárně“, ze které podle slov Miloše Zemana takové návrhy přicházejí.

  Diskuse
  January 19, 2015 v 11.19
  souhlas
  Souhlasím s Ivanem Štampachem, psal i za mě.
  MF
  January 19, 2015 v 14.58
  Stydím se za pana Štampacha.
  ??
  January 19, 2015 v 15.13
  Dnes mi pripada ze titul hrdina socialisticke prace je poctivejsi, nez titul prislusnik prazske kavarny.
  Hlasite se pan Stampach k te prazske kavarne, ktera zpiva "knize ma k lidu blize". K te kavarne, ktera hystericky podporuje predsedu strany TOP 09, strany ktera svou asocialni politikou ozebracuje lidi ? Opravdu se hrde hlasite k tem, kteri svymi vyroky o IV cenove skupine davaji najevo sve pohrdani lidmi dole ? Bezdomovci a lide pod exekuci samozrejme nemohou spolu s Halikem a jeho tunelarskym pritelem, miliardarem Sekyrou navstevovat luxusni restaurace a oslnovat prazskou kavarnu. Jak sam Halik napsal na svych strankach, on by si s temi lidmi ani nerozumel. Vybral jste si kam patrite Buh s vami.
  January 19, 2015 v 15.47
  Prezidentovo vyjádření bylo bludné...
  ... tak jako vždycky, když se snaží ukázat svoji ledabylou inteligenci a nadhled. Už léta ukazuje, že nemá ani jedno ani druhé. Nevím, jestli je na kavárnách něco špatného, ať už pražských či jiných, navštěvovala jsem je ráda a vždy si tam dobře splkla se svými spolužáky, posléze kolegy, dalo se tam probrat to, na co v práci či jinde nebyl čas. Kavárny jsou v tom nevinně, jen je už zase někdo ohavně zneužil a předhodil jedovatou jitrničku vyhládlé zvěři. Že Zeman není můj prezident, vím od "vítězných" voleb, nebyl by jím ani Karel Schwarzenberg, právě pro své naivní angažmá v TOP 09. Nezbývá než doufat, že voliči konečně pochopí, že volby nejsou jen naivní hlasovačka, ale že musí vnímat, co se kolem nich děje a co kdo říká. Snad už toho Miloš Nejvyšší řekl - i o sobě - konečně dost. Jen se obávám, že do konce mandátu ještě o sobě dá vědět.
  ??
  January 19, 2015 v 15.56
  " Karel Schwarzenberg, právě pro své naivní angažmá v TOP 09. "
  Jak to rekl Jan Hus one babicce prikladajici polinko. "Ach ty svata prostoto".
  JK
  January 19, 2015 v 18.34
  Přese všechno výše popsané jsem rád, že je prezidentem M.Zeman
  Když už první kolo prezidentské volby dopadlo tak smutně - z devíti kandidátů postoupili dva nejstarší dědci - šel jsem ke druhému kolu s pocitem, že zase budeme mít prezidenta, který vypadá, jako by tu funkci dostal za to, že se kolem politiky vydržel ochomýtat nejdéle ze všech. Po Kubiceho zprávě roku 2006 a řecké lži roku 2010 nás zase média masírovala, že jsem měl dojem, jako by volba Karla byla povinností každého kulturního člověka. A že Zemana táhnou na hrad jen rudá a hnědá prasata. (Jistě vzpomenete, kterého slovutného sochaře cituji.)
  Byl jsem proto rád, že nakonec vyhrál Zeman. Mediální kouzlo zlomeno.
  Z jeho posledních (mediálně propíraných) výroků si kolikrát říkám, že kdyby mlčel, zůstal by mudrcem. Boj s větrnými mlýny mu ubližuje víc, než větrné mlýny samotné. Nechápu, proč vůbec cítil potřebu vyjadřovat se k Pussy Riot, syrským běžencům nebo k problematice integrace handicapovaných ve školství. Jediné, co by dávalo smysl, je, kdyby tyto své komentáře pojímal jako vypouštění mlhy - chce něco přikrýt, tak předhodí médiím k rozcupování takové zbytečné výroky. Ale nějak nevidím, co by ty výroky měly zakrýt.
  Na druhé straně - je i vinou médií, že takto skáčou na předhozené špeky. Proč se například většina médií tak dojímala nad páně prezidentovým návratem z Číny Kellnerovým letadlem - a netázala se, proč zástupci PPF letěli do Číny právě s českým prezidentem. Jsou všechny ty společnosti opravdu registrované v Čechách? (A mimochodem, když už se novináři tak rádi hrabou v nepodstatnostech - M.Zeman kdysi prohlásil, že na takovéhle cesty bude brát podnikatele, kteří přispějí do jeho fondu na umořování státních dluhů. Ač ten fond asi mnoho nepomůže, zrovna v případě cesty do Číny by mě zajímalo, kolik kdo ze zúčastněných přispěl. Ale kolem toho je ticho.)
  Druhé možné vysvětlení je, že si M.Zeman (možná i jen tak naprázdno) zkouší, jaký špek mu ještě média sezobnou. Když už nenastoluje agendu naší mediální scény pozitivním příkladem, nastoluje ji takto negativně. Jen se pořád nemůžu srovnat s představou, že by to dělal z pouhé ješitnosti.
  JK
  January 19, 2015 v 22.52
  Pane Kolaříku, k tomu Kellnerovi...
  ... možná se to někde v rozhlase zmínilo, ale ta informace docela zapadla. V okruhu mých známých - jinak velkých kritiků Zemana a pilných čtenářů Respektu - bylo velké pohoršení nad cestou soukromým letadlem... ale co tam vůbec Kellner dělal, a že by PPF nebyl registrován v ČR, to byla informace naprosto neznámá a překvapivá.
  Ostatně vůbec to referování o cestě do Číny se v podání našich médií scvrklo na "Zeman se v Číně učí, jak stabilizovat společnost" a "Zeman letěl zpátky Kellnerovým letadlem".
  Ale co tam dohodl? Jaké smlouvy se tam podepsaly? Koho tam vůbec s sebou vezl? Jaké přínosy se od toho čekají?
  Než nám tohle naši novináři stihli sdělit, přišly Hovory z Lán. A po posledních výrocích o inkluzi ve školství... nám to asi sdělit nestihnou.
  M.Zeman není hlupák. Co říká, říká vědomě - a s reakcí médií, zdá se, počítá. Skoro bych řekl, že média tepou přesně to, co jim prezident pečlivě dávkuje.
  January 20, 2015 v 10.40
  Obávám se, že je to tak
  Naprosto souhlasím, že prezident dokonale využívá schopností českých médií. Sním o čase, kdy po jeho vyjádřeních neštěkne pes.
  January 20, 2015 v 11.34
  smrt baviče
  Myslím, že pro baviče, kterým Miloš Zeman byl a pořád se snaží být, je nejhorší, když se jeho vtipům nikdo nesměje. Ty nejhorší výroky jsou ty, kterými se nás pokouší bavit. V devadesátých letech jsem se jeho vtipům smál a volil jsem ho se sociální demokracií. Už dávno se jeho vtipům nesměju a nevím o nikom, kdo by se jim smál. Dokonce už ani pan Franěk či pan Kuchejda se jim nesmějí. Zbývají jen útoky na jeho kritiky. Jak dlouho se s tím dá vydržet?

  Myslím, že bychom měli začít přemýšlet o alternativě, aby tu za tři roky proti sobě nestáli Miloš Zeman a Václav Klaus. Navrhuji Elišku Wagnerovou.
  January 20, 2015 v 14.08
  To vůbec není špatný nápad,
  právě naopak. Ale bylo by fajn, kdyby takových lidí bylo víc, aby se nestalo, co se stalo posledně, z dvojice Zeman - Schwarzenberg nebylo koho vybírat. Alespoň pro mne.
  MF
  January 20, 2015 v 19.20
  malé srovnání
  Dnes řekl papež František, že křesťané by se neměli množit jako králíci. Všichni se zasmějí nad tím, jak je to vtipný člověk.
  Představte si ale, že by něco podobného řekl president Zeman. Aj, to by bylo křiku!
  Nejprve by to začal protestovat Svaz chovatelů drobného zvířectva, že uráží králíci a že žádají omluvu.
  A pak by se to rozjíždělo podle obvyklého schématu .... až by se nakonec distancoval třeba Halík a Štampach. Urazil člověka, protože ho srovnáná se zvířetem!
  A pan Přikryl by organizovaL demostraci. A pražský Maidan by šel za ukrainské králíky, i těch se to přece týká. Odstoupit, veškerá míra vkusu byla překročena!
  O takto to je - tragikomická fraška.

  A co se týče kandidátky pana Šimsy - ta paní Wágnerová, to je ta velmi tlustá paní? Jak by se jí říkalo, jak je ženský rod od ovaru - Ovarka?
  JD
  January 20, 2015 v 23.07
  Ano, to je ta velmi tlustá paní. Kéž vy byste byl raději velmi tlustý pán...
  MB
  January 20, 2015 v 23.39
  Inu, kdo s čím zachází, s tím také schází. Pokud Miloš Zeman již téměř dvě dekády vystavuje na odiv své pohrdání ostatními lidmi, nemůže se divit, že se mu neodpouští ani to, co by se jiným asi odpustilo. Marná sláva, abych použil oblíbené sousloví "tlusté paní". Jinak se obávám, že Zemanovo prezidentství má našlápnuto k tomu, aby bylo budoucími historiky hodnoceno podobně jako éra západoněmeckého prezidenta Heinricha Lübkeho, který se na svých cestách zeměmi Třetího světa dopouštěl vůči hostitelům hrubě nekorektních výroků. Ty jsou teď často dávány do souvislosti s jeho nastupující demencí. Ovšem ke cti Lübkeho lze uvést, že narozdíl od Zemana svá vyjádření vyvažoval velkým nasazením v oblasti rozvojové pomoci. U Zemana zatím zůstalo jen u slovních "odsunů".
  JK
  January 21, 2015 v 10.23
  Do r. 2018 si ještě užijeme, skandálů bude přibývat...
  ... na druhé straně - prezident řekl něco, co se mi nelíbí, takže prezident by měl odstoupit, nebo by měl být parlamentem odvolán? Pane Kolaříku, takhle se dostanete do stavu, kdy prezident nesmí mít na nic názor, případně ho nesmí vyjádřit. Bude to tak lepší?
  Za sebe říkám, že kdyby měl M.Zeman padnout kvůli tomu, co se teď mediálně propírá, byl by jeho odchod podobně neužitečný jako odchod M.Topolánka nebo P.Nečase. Dva premiéři, kteří tu zaváděli rovnou daň, poplatky ve zdravotnictví, církevní restituce, druhý důchodový pilíř, snili i o školném na vysokých školách... jeden odešel kvůli pár zbytečným výrokům v marginálním periodiku, druhý kvůli dvojité anekdotě s tajnou službou. Rovnou daň máme dál, církevní restituce jedou dál... a česká střední třída i nadále věří v nutnost důchodové reformy, v to, že stát je špatný hospodář a že ráj na zemi zavládne, až se vymýtí korupce a zemi budou spravovat odborníci.
  Místo toho, aby média objektivně rozebrala dopady Nečasovy politiky (v jejíchž důsledcích stále ještě žijeme), zahlcují nás nepodstatnými detaily z soudu s Nečasovou manželkou (dvojitá anekdota, ze které pro nás nic moc neplyne).
  Místo toho, aby dala prezidentovi prostor k vyjádření nějaké vize, chytají se každého nejednoznačného výroku, a důsledně ho skandalizují. V jistém smyslu se ani Zemanovi nedivím, že se do médií vyjadřuje, jak se vyjadřuje - prostě si zvykl s podporou médií nepočítat. (Když má prezident taková média, k čemu by mu byli nepřátelé?)
  January 21, 2015 v 18.38
  jako vždy hodně emocí
  jedni se stydí za Zemana druzí jsou na něj pyšní. Osobně ač s těžkým srdcem jsem Zemana v 2. kole volil a obávám se že by mi nic jiného nezbylo kdyby byl výběr ze stejných jmen učinit tak znovu. Za levicového prezidenta ho moc nepovažuji ale co přímá volba vygenerovala do 2. kola byl prostě fakt.
  Jiná věc je hodnocení Zemana v jeho mandátu s kritickým rozumem - a tak jsou věci v jeho konání kde ho mohu podpořit a kde tak učinit opravdu nemohu. Skupiny zemanofilů a zemanofobů tohoto racionálního přístupu zřejmě nejsou schopné.
  ??
  January 22, 2015 v 10.03
  Informatik jako obvykle bez informaci.
  Na ty tri deti byl Frantisek tazan a vrele s tim souhlasil.

  "http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21363"

  Odvolavat se v pripade papeze na "dusi a hvezdy" je stejne chytre, jako odvolavat se v pripade islamu na autoritu islamskeho statu.
  ??
  January 22, 2015 v 16.45
  Nerozumim tomu, ze...
  Umanute odkazujete na verzi klerofasistickeho platku a oficielni stranky Vatikanu zaryte odmitate.

  Mimochodem duse a hvezdy, to je ten platek, ktery otiskl dojemnou story americkeho vojaka v Koreji, ktereho zachranil archandel Michael tim, ze mecem setnul sedum bolseviku. Mate opravdu vyzivne cteni.
  MF
  January 23, 2015 v 11.23
  pplk. Zbytek
  Znám ho z doby, kdy jsem byl záklaďák. Tehdy dělal zástupce velitele pluku v Prachaticích. Byl to, narozdíl od většiny ostatních lampasáků, čestný a rovný chlap. A někdo, kdo se snažil zadržet ten neskutečný chaos, do kterého se tehdy vojenské útvary propadaly. Vojáci se ho báli, ale zároveň velmi respektovali.

  Na tom videu, co novináři mnohokrát vytáhli, může každý slyšet, že pplk. Zbytek říká, že armáda nikdy nepůjde proti lidu této země. A že jediná pomoc, která přijde, je výpomoc při žních...

  Jak si tak matně pamatuji tyto dny, myslím, žo toto prohlášení se bralo jako velmi důležité. Že armáda s tím nechce nic mít a vládnoucí moc bude dálem oním "kůlem v plotě".

  Ovšem v roce 1991 ho nechal zničit ministr-disident, češtinář Dobrovský - tehdy zjevně armáda podobné typy nepotřebovala, zajisté nebyl slizský podlézač.

  Takže velmi špinavá historie. Jsem tedy rád, že byl alespoň rehabilitován. Děkuji Pavle, žes na to upozornil, sám bych si toho nepovšiml, jsem poněkud pracovně zaneprázdněn, což - a k tomu ti blahopřeji - není zřejmě tvůj případ.
  JK
  January 23, 2015 v 18.39
  No vidíte, pane Kolaříku, konečně zajímavá informace.
  Rozhodně zajímavější než nějaké ...nda sem,...nda tam" nebo než "rychlost kolony je dána rychlostí nejpomalejšího vozu."

  A teď mě zajímá to porovnání - kolik prostoru média věnovala Hovorům z Lán - oproti prostoru, který teď věnují cestě do Číny.
  (A ano, tohle si opravdu zasluhuje lékárnické váhy.)
  January 23, 2015 v 21.45
  kolim prostoru čemu dát
  ano, taky mám pocit že všechny tyhle absurdní a nedůstojné debaty o vulgaritách, geneticky nepřizpůsobivých a handicapovaných jen odpoutávají pozornost od důležitějšího. Otázek války a mírového obchodu nebo oligarchizace politiky.,.
  ??
  January 24, 2015 v 9.30
  Proc ta hysterie kolem lampasaka.
  Proc by se mel nekdo v Cechistanu vzrusovat nad nejakym lampasakem v Zemanove doprovodu. Mistopredsedou vlady a ministrem financi je miliardar a byvaly estebak. Dalsi miliardari si propachtovali senat a miliardar Sekyra si koupil lidovce a Halika i s jeho svatozari.

  p.s. Mimochodem p. Kolarik, vy jste tak informovany, nenavrhl uz ten platek Duse a hvezdy Halika na svatoreceni. Byt prezidentem se svatozari, to by dal fleka i tomu Havlovi.
  JK
  January 24, 2015 v 10.43
  Proč se vzrušovat nad někým ze Zemanova doprovodu?
  Minimálně proto, pane Kuchejdo, že ten někdo tu byl dřív, než mediálně propírané výroky, které pan prezident předložil médiím k rozcupování.
  (Stále jsem přesvědčen, že z dvojice Zeman-Schwarzenberg byl M.Zeman tím lepším kandidátem. Z omezeného souboru však ani to nejlepší nemusí být dost dobré - takže se máme zajímat, co to bylo za efektivní sílu, že přetlačila i masáž otevřeně stranících médií.)
  Když už má být prezident vláčen novinami, tak by bylo dobré, aby si při tom tenhle národ v médiích vyříkal něco podstatného. Demonstrovat za odvolání prezidenta kvůli třem vulgarismům v přímém přenosu je ... plýtvání příležitostmi.
  January 24, 2015 v 11.16
  Svědectví o plukovníku Zbytkovi od důvěryhodného svědka
  Jak uvádí svědek Václav Němec v páteční Mladé frontě Dnes, který pod plukovníkem Zbytkem v roce 1989 sloužil a který je dnes učitelem na filozofické fakultě Karlovy univerzity, cituji: "V týdnu po 17.listopadu byly vojenské útvary slánské divize uvedeny do bojové pohotovosti. Na štábu ve Slaném se konaly intenzivní porady." Václav Němec pokračuje: "Podle tehdejšího sekretáře náčelníka štábu, jehož svědectví jsem vyslechl, na jedné z porad padl návrh, aby vůdci stávkujících studentů byli pro výstrahu postříleni a byly uzavřeny vysoké školy." Návrh tedy bezostyšně kopíroval to, co učinili Němci v říjnu 1939. Absurdní na této věci je, že tak čeští důstojníci kolem plukovníka Zbytka tak chtěli učinit zrovna po 17.listopadu, který byl díky německému zákroku vyhlášen za Mezinárodní den studenstva.

  celý příspěvek: http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/698739
  MP
  January 24, 2015 v 12.12
  Martinovi Šimsovi
  A který z těch svědků je důvěryhodný. Kluk, který tehdy kroutil základní službu a na porady štábu mohl tak nanejvýše nosit čaj; anebo onen nejmenovaný "sekretář náčelnka štábu" -- funkce pokud vím v tehdejší armádě neexistující?

  Nevím, co je a byl zač plukovník Zbytek, silně pochybuji, že by to byl "rovný chlap, jak tvrdí pan Franěk -- to by byl v odpovídající nomenklatuře nejspíš jediný -- ale vím, zač stojí "důvěryhodnost" toho svědectví. A vím, kolik zaručených zpráv člověk vyslechl v kásárnách.
  MF
  January 24, 2015 v 17.40
  pplk. Zbytek
  No to je ale pitomost, tomu může věřit jen zarytý zemanofob.
  Svědectví po 25 letech, že někdo slyšel to, co povídal ten, co prý něco slyšel. Musím souhlasit s panem Profantem, že na vojně kolovalo fám. A to zejména za nejasných situací, kterých jsem také sám několik zažil.

  Notoričtí civilisté nevědí, že na vojně se dělá všechno na rozkazy. Představa, že nějaký velitel divize plánuje, jak sám o své vůli někam vytáhne s tankovým plukem do ulic, je naprosto absurdní. Takový rozkaz by musel jít z velitelství armády, to by jej muselo dostat z velitelství západního okruhu a ten by jej musel dostat z hlavního štábu ČSLA. A ten, kdo by jej vydal hlavnímu štábu, by to musel zřejmě ještě konzultovat se Sověty. Že někdo někde mohl něco žvanit a vykřikovat o tom, že by se mělo s někým rázně zatočit, nakonec rád věřím, ale ono se namluví. Naprostí pitomci jsou všude.

  Nedávno byly publikovány vzpomínky tehdejšího náčelníka Západního vojenského okruhu, který tvrdil, že jej neoficiálně navštěvovali různí vyslanci ministra obrany a sondovali možnost zásahu proti „revoluci“, ale i to pak někdo zpochybňoval – i velitel okruhu byl malý pán na to, aby si mohl něco takového o své vůli dovolit. Spíše to byl odraz naprostého zmatku a chaosu v Ústředním výboru KSČ, jehož členem ministr obrany byl.

  Je pravda, že mě pplk. Zbytek nechal poslední týden vojny na noc zavřít pro údajné opilství (měl jsem ale jen 3 plzně vypité společně s jedním nadporučíkem, byla to trochu složitější historka, která by asi nikoho nezajímala), ale tvrdím, že to byl schopný velitel a rovný chlap. (I když možná toto nedorozumění bylo tím, že u toho byl také velitel pluku, což byl naprostý blb. Možná, že ještě teď slouží.)

  Rád bych zde vyvrátil stereotyp pana Profanta, že každý, kdo měl nějaké významné postavení v minulém systému, byl nutně nečestný, a naopak každý, kdo proti systému bojoval, byl čestný. Tak to určitě nebylo, svět není černobílý.

  Ten pplk. Zbytek přece po roce 1990 prošel prověřováním – jen blázen si může myslit, že by někoho, kdo by chtěl na Prahu poslat tanky, nechali v roce 1990 armádě, a to dokonce na generálním štábu. Byl totiž povýšen na plukovníka generálního štábu, ale pak se jaksi nepohodl s lidmi okolo ministra-šaška Dobrovského, což zajisté nebylo nesnadné. Tak na něj dodatečně ušili tento podraz.

  Ale o pravdu tady přece vůbec nejde, že, pane Šimso. Už jsme si zvykli na to, že lži jsou označovány za pravdu a pravda naopak za lež.
  JK
  January 24, 2015 v 22.17
  Jistě, pane Kolaříku, pozornost je věnována tomu, co je známo...
  ... a ze dvou nezávislých zdrojů ověřeno.
  Já jen polemizuji s Vaším tvrzením, že média neskáčou na špek a jen konají svou práci.
  Ono je něco jiného stručně informovat o nepodstatnosti (vulgarismy v přímém přenosu, laická vyjádření k odbornému tématu), a něco jiného je patlat se v takové prkotině dva týdny a přilévat oleje do ohně óhromně zasvěcenými komentáři, jak činila naše média. Byť chápu,že rozmazávat, jaký je prezident hulvát - to musí zvedat prodejnost periodika. A v konkurenčním prostředí - nerozmazávat znamená zaostat.
  Jak někdo výše poznamenal - nejhorší pro komika by bylo, kdyby se jeho fórům nikdo nesmál. Takže optimální by bylo Hovory z Lán odbýt dvěma větami. Místo toho jsme zažili několik týdnů mediální mlhy, kterou prezident vědomě vypustil a média neustálým přežvykováním pěkně zesílila.
  MF
  January 24, 2015 v 22.52
  Cenové skupiny a jejich přiřazení k hlavě státu
  Kolik vlastně těch cenových skupin u zemanofóbů je?

  Pavel tady hází čtvrtou cenovou skupinou a do ní odvážně zařazuje J.Exc. presidenta Zemana, a myslí si, jaký je frajer, jak to Čecháčkům ukázal.

  Neukázal, je to slabota. To redaktor Britských listý Karel Dolejší (na facebooku vhodně vystupující jako Koloman Džugi), pana presidenta na stránkách tohoto prestižního levicově liberálního periodika zařazuje dokonce do 6. cenové skupiny (sic!!!).
  Kdopak jej trumfne? A s jakou cenovou skupinou ještě přijde?

  P.S. Jen uvažuji o tom, zda se vůbec vyplatí podnikat v 6. cenové skupině, rabat tam musí být skutečně velmi malý.
  + Další komentáře