Rasista na Hradě?

Ivan Štampach

Ivan Špampach popisuje vývoj svého postoje k prezidentovi Zemanovi. Posledními kapkami byla jeho podpora segregace hendikepovaných dětí ve školském systému a vyjádření k možnosti přijmout běžence z oblastí ozbrojených konfliktů.

Nevolil jsem před dvěma lety Karla, nepřidal jsem se k těm svým politickým protivníkům, ani k mým politickým spřízněncům, kteří oceňovali modrou krev, vůni staletí, nedbalou eleganci a jeho občas mile obhroublý, ale většinou anglicky elegantní humor.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Nestačily mi impozantní příbuzenské a kolegiální kontakty tohoto prezidentského kandidáta s panovníky, premiéry, ministry a diplomaty. Myslel jsem si a stále si myslím, že jeho voliči trochu zapomněli na asociální, vulgární, hrubiánskou politiku strany, jíž tento aristokrat předsedá.

Někteří z toho rovnou vyvodili, že jsem stoupencem populisty, samozvaného a domnělého levičáka, sečtělého a inteligentního, leč záměrně „lidově“ vystupujícího protikandidáta Miloše, i když v jeho případě se důvěrné oslovení a punková stylizace nepoužívaly.

Ve skutečnosti jsem vědomě hlasoval ve druhém kole volby proti oběma. Využil jsem neplatného jakoby hlasovacího lístku, který byl k dispozici na internetu s textem přibližně tohoto znění: Já občan České republiky vědomě vhazuji do urny neplatný hlas a hlasuji tím aktivně proti oběma kandidátům, kteří se dostali do druhého kola.

Snad jednička současné vědy Stephen Hawking je vykazován ze třídy, aby prý nezpomaloval výuku ostatních žáků. Foto en.wikipedia.org

Nehlasoval jsem mezi Dobrem a Zlem, jako ve své mysli někteří mí blízcí, protože taková volba se nenaskýtala. Volil jsem mezi tou a onou směsí dobra a zla, ale konkrétně mezi dvěma politiky a jejich programy a žádný jsem nemohl s dobrým svědomím podpořit.

Mrzelo mě, když jsem sledoval, že měsíce poté, co Miloš Zeman usedl na královském hradě na pomyslný prezidentský stolec, pokračovala kampaň. Jakási podivuhodná povolební kampaň pokračuje do současnosti a místo volebních lístků byly nedávno použity červené karty. Ani mně se nelíbil přehnaný pragmatismus ve vztahu k čínskému vulgárně neoliberálnímu režimu v konzervativních rudých kulisách s hvězdami, srpy a kladivy.

Snažil jsem se respektovat výsledek volby, nebylo mi lhostejné rozhodnutí nadpoloviční většiny mých spoluobčanů, kteří šli volit. Můj politický realismus počítá s tím, že ve standardních demokratických poměrech nastupují u nás i jinde do vrcholných funkcí spíše technologové moci a praktičtí pragmatičtí šmejdilové než ušlechtilí filosofové, kteří už ostatně vymřeli. Je to výraz plebejského, sekulárního, demokratického principu. Je to reálné selhání aristokratičnosti „krve“, ale i aristokracie ducha.

Respekt k volbě a resignované uznání, že nelze čekat o mnoho více, se u mne spojovaly s kritickým odstupem od různých rozhodnutí Miloše Zemana. Neváhal jsem vyslovit nesouhlas například s odmítnutím jmenovat za profesora Martina C. Putnu. Kroutím hlavou nad nekonzistencí výroků na téma východní Ukrajiny z různých etap rozvoje konfliktu.

Nemyslím, že by nás Čína měla učit, jak stabilizovat život státu. Naproti tomu se mi líbila nominace ústavních soudců v několika kolech. Miloš Zeman mne pobavil, když jmenování vlády využil na výsměch designovanému předsedovi za mizerně připravený podklad pro jmenování. Byly v něm chyby ve jménech a rezortech, např. dvě osoby jmenované na stejný resort.

Myslím, že jsem se snažil udržet rovnovážné posouzení, vidět přednosti i nedostatky prezidenta. Vydrželo mi to po dobu dvou pětin jeho funkčního období, ale pohár mé trpělivosti přetekl.

Pohár přetekl a ucho se utrhlo

Předposlední kapkou byla prezidentská podpora segregace hendikepovaných dětí ve školském systému. Jsou jistě speciální vzdělávací a výchovné potřeby u dětí s mentálním postižením, pokud ovšem do zvláštních škol s programem pro tuto situaci nejsou umisťovány děti na základě etnického původu či domnělé rasy. Je možno uznat zvláštní potřeby dětí s vážným zdravotním postižením, kterým slouží např. pražský Jedličkův ústav a přidružené školy v jeho vyšehradském areálu.

Integrace dětí s různými smyslovými vadami, s omezením pohybu a podobně je odzkoušená. U takových žáků by bylo vážným poškozením jejich vývoje, kdyby požadavky na ně nebyly stejné jako na ostatní. Ilustroval to kreslený vtip, který v odpověď na výrok prezidenta proběhl internetem.

Snad jednička současné vědy Stephen Hawking, který významně přispěl k teoretické interpretaci gravitace a k rozvoji fyzikální kosmologie, je vykazován ze třídy, aby prý nezpomaloval výuku ostatních žáků. Trpí totiž od studentských časů amyotrofickou laterální sklerózou, která má za následek postupné ochrnutí celého těla. Nemůže ani mluvit a s okolním světem komunikuje pomocí speciálního počítače.

Definitivně pohár přetekl a ucho se utrhlo, když se prezident vyjádřil k možnosti přijmout běžence z oblastí ozbrojených konfliktů. Připsal jim vzhledem k několika zemím původu, které jmenoval, zvláštní genetické omezení, které (na rozdíl od genetického vybavení Evropanů) znemožňuje jejich přizpůsobení místnímu způsobu života.

Nutno říct, že ostatní politici, a to i ti, u kterých bychom pro jejich politickou příslušnost čekali humanistické řešení, se zachovali podobně a jen to odůvodnili inteligentněji, například nepřipraveností České republiky zvládnout případná bezpečnostní rizika.

Nakonec se bruselský vlk nažral a česká koza zůstala celá, jak to kdosi vtipně shrnul, a bylo rozhodnuto o přijetí nepatrné skupinky uprchlíků na základě náboženské diskriminace. Křesťané sem smějí, příslušníci jiných vyznání postižených takzvaným Islámským státem v Sýrii a Iráku nikoli.

Přání segregovat děti na základě jejich hendikepů poněkud připomíná politiku nacistického Německa, které o zdraví národa pečovalo nejprve vytvořením registru osob s vrozenými nemocemi, a později jejich sterilizací. Vnitřní logika této segregace vedla pak k tomu, že při selekci na rampách vyhlazovacích táborů se mimo jiné k lékařským pokusům a následnému usmrcení vybírali lidé s tak řečenými dědičnými vadami. Jaký bude další krok po vyloučení těchto domněle méně schopných žáků z běžných škol?

Požadavek na speciální zacházení s osobami na základě jejich původu a domnělé genetické predispozice není možno hodnotit jinak, než jako rasismus. Kam ještě povede tato tendence? Opravdu v době rostoucího pocitu ohrožení a v čase doznívání ekonomické deprese a obav z další nastupující stačí ústavní principy, soudní systém a občanský, víceméně jen verbální odpor?

Po posledních excesech Miloše Zemana se připojuji k těm, kteří rezignovaně uznávají, že Miloš Zeman je naším prezidentem, ale kteří mohou říct: není mým prezidentem. A hrdě se (i se svým socialistickým a ekologickým přesvědčením) hlásím k „pražské kavárně“, ze které podle slov Miloše Zemana takové návrhy přicházejí.

  Diskuse
  January 19, 2015 v 11.19
  souhlas
  Souhlasím s Ivanem Štampachem, psal i za mě.
  MF
  January 19, 2015 v 14.58
  Stydím se za pana Štampacha.
  ??
  January 19, 2015 v 15.13
  Dnes mi pripada ze titul hrdina socialisticke prace je poctivejsi, nez titul prislusnik prazske kavarny.
  Hlasite se pan Stampach k te prazske kavarne, ktera zpiva "knize ma k lidu blize". K te kavarne, ktera hystericky podporuje predsedu strany TOP 09, strany ktera svou asocialni politikou ozebracuje lidi ? Opravdu se hrde hlasite k tem, kteri svymi vyroky o IV cenove skupine davaji najevo sve pohrdani lidmi dole ? Bezdomovci a lide pod exekuci samozrejme nemohou spolu s Halikem a jeho tunelarskym pritelem, miliardarem Sekyrou navstevovat luxusni restaurace a oslnovat prazskou kavarnu. Jak sam Halik napsal na svych strankach, on by si s temi lidmi ani nerozumel. Vybral jste si kam patrite Buh s vami.
  January 19, 2015 v 15.47
  Prezidentovo vyjádření bylo bludné...
  ... tak jako vždycky, když se snaží ukázat svoji ledabylou inteligenci a nadhled. Už léta ukazuje, že nemá ani jedno ani druhé. Nevím, jestli je na kavárnách něco špatného, ať už pražských či jiných, navštěvovala jsem je ráda a vždy si tam dobře splkla se svými spolužáky, posléze kolegy, dalo se tam probrat to, na co v práci či jinde nebyl čas. Kavárny jsou v tom nevinně, jen je už zase někdo ohavně zneužil a předhodil jedovatou jitrničku vyhládlé zvěři. Že Zeman není můj prezident, vím od "vítězných" voleb, nebyl by jím ani Karel Schwarzenberg, právě pro své naivní angažmá v TOP 09. Nezbývá než doufat, že voliči konečně pochopí, že volby nejsou jen naivní hlasovačka, ale že musí vnímat, co se kolem nich děje a co kdo říká. Snad už toho Miloš Nejvyšší řekl - i o sobě - konečně dost. Jen se obávám, že do konce mandátu ještě o sobě dá vědět.
  ??
  January 19, 2015 v 15.56
  " Karel Schwarzenberg, právě pro své naivní angažmá v TOP 09. "
  Jak to rekl Jan Hus one babicce prikladajici polinko. "Ach ty svata prostoto".
  JK
  January 19, 2015 v 18.34
  Přese všechno výše popsané jsem rád, že je prezidentem M.Zeman
  Když už první kolo prezidentské volby dopadlo tak smutně - z devíti kandidátů postoupili dva nejstarší dědci - šel jsem ke druhému kolu s pocitem, že zase budeme mít prezidenta, který vypadá, jako by tu funkci dostal za to, že se kolem politiky vydržel ochomýtat nejdéle ze všech. Po Kubiceho zprávě roku 2006 a řecké lži roku 2010 nás zase média masírovala, že jsem měl dojem, jako by volba Karla byla povinností každého kulturního člověka. A že Zemana táhnou na hrad jen rudá a hnědá prasata. (Jistě vzpomenete, kterého slovutného sochaře cituji.)
  Byl jsem proto rád, že nakonec vyhrál Zeman. Mediální kouzlo zlomeno.
  Z jeho posledních (mediálně propíraných) výroků si kolikrát říkám, že kdyby mlčel, zůstal by mudrcem. Boj s větrnými mlýny mu ubližuje víc, než větrné mlýny samotné. Nechápu, proč vůbec cítil potřebu vyjadřovat se k Pussy Riot, syrským běžencům nebo k problematice integrace handicapovaných ve školství. Jediné, co by dávalo smysl, je, kdyby tyto své komentáře pojímal jako vypouštění mlhy - chce něco přikrýt, tak předhodí médiím k rozcupování takové zbytečné výroky. Ale nějak nevidím, co by ty výroky měly zakrýt.
  Na druhé straně - je i vinou médií, že takto skáčou na předhozené špeky. Proč se například většina médií tak dojímala nad páně prezidentovým návratem z Číny Kellnerovým letadlem - a netázala se, proč zástupci PPF letěli do Číny právě s českým prezidentem. Jsou všechny ty společnosti opravdu registrované v Čechách? (A mimochodem, když už se novináři tak rádi hrabou v nepodstatnostech - M.Zeman kdysi prohlásil, že na takovéhle cesty bude brát podnikatele, kteří přispějí do jeho fondu na umořování státních dluhů. Ač ten fond asi mnoho nepomůže, zrovna v případě cesty do Číny by mě zajímalo, kolik kdo ze zúčastněných přispěl. Ale kolem toho je ticho.)
  Druhé možné vysvětlení je, že si M.Zeman (možná i jen tak naprázdno) zkouší, jaký špek mu ještě média sezobnou. Když už nenastoluje agendu naší mediální scény pozitivním příkladem, nastoluje ji takto negativně. Jen se pořád nemůžu srovnat s představou, že by to dělal z pouhé ješitnosti.
  JK
  January 19, 2015 v 22.52
  Pane Kolaříku, k tomu Kellnerovi...
  ... možná se to někde v rozhlase zmínilo, ale ta informace docela zapadla. V okruhu mých známých - jinak velkých kritiků Zemana a pilných čtenářů Respektu - bylo velké pohoršení nad cestou soukromým letadlem... ale co tam vůbec Kellner dělal, a že by PPF nebyl registrován v ČR, to byla informace naprosto neznámá a překvapivá.
  Ostatně vůbec to referování o cestě do Číny se v podání našich médií scvrklo na "Zeman se v Číně učí, jak stabilizovat společnost" a "Zeman letěl zpátky Kellnerovým letadlem".
  Ale co tam dohodl? Jaké smlouvy se tam podepsaly? Koho tam vůbec s sebou vezl? Jaké přínosy se od toho čekají?
  Než nám tohle naši novináři stihli sdělit, přišly Hovory z Lán. A po posledních výrocích o inkluzi ve školství... nám to asi sdělit nestihnou.
  M.Zeman není hlupák. Co říká, říká vědomě - a s reakcí médií, zdá se, počítá. Skoro bych řekl, že média tepou přesně to, co jim prezident pečlivě dávkuje.
  January 20, 2015 v 10.40
  Obávám se, že je to tak
  Naprosto souhlasím, že prezident dokonale využívá schopností českých médií. Sním o čase, kdy po jeho vyjádřeních neštěkne pes.
  January 20, 2015 v 11.34
  smrt baviče
  Myslím, že pro baviče, kterým Miloš Zeman byl a pořád se snaží být, je nejhorší, když se jeho vtipům nikdo nesměje. Ty nejhorší výroky jsou ty, kterými se nás pokouší bavit. V devadesátých letech jsem se jeho vtipům smál a volil jsem ho se sociální demokracií. Už dávno se jeho vtipům nesměju a nevím o nikom, kdo by se jim smál. Dokonce už ani pan Franěk či pan Kuchejda se jim nesmějí. Zbývají jen útoky na jeho kritiky. Jak dlouho se s tím dá vydržet?

  Myslím, že bychom měli začít přemýšlet o alternativě, aby tu za tři roky proti sobě nestáli Miloš Zeman a Václav Klaus. Navrhuji Elišku Wagnerovou.
  January 20, 2015 v 14.8
  To vůbec není špatný nápad,
  právě naopak. Ale bylo by fajn, kdyby takových lidí bylo víc, aby se nestalo, co se stalo posledně, z dvojice Zeman - Schwarzenberg nebylo koho vybírat. Alespoň pro mne.
  + Další komentáře