Profil čtenáře:
Jan Šabata

Profese: nakladatel
E-mail: sabata@doplnek.cz
V pěkném a podnětném textu je v posledním odstavci uveden chybně rok znovusjednocení Německa - 1989. Bylo to o rok později. Opravte to prosím. Díky.
Máte pravdu pane Nusharte. Peníze vznikají v obchodních bankách z ničeho, formou dluhu. Banky tedy mají monopol, který můžeme politicky narušit. Je to jen náš nástroj. Je tedy nesmyslné, podrobovat se jejich diktátu, respektive nechat se mocensky manipulovat malou skupinou bankéřů. Politicky je možné zákonem jejich tvorbu delegovat také na občany a omezit tak jejich moc. O tom jak, jsem psal už několikrát. Dohledáte přes rubriku všichni autoři.
Je to úkol sociální demokracie, kterou kritizují za ideovou vyprázdněnost. Je jejím úkolem, aby tuto změnu do praxe zabudovala.
Lokální měny mohou být jenom doplňkem (jako třeba ve Švýcarsku).
Je to na nás.
Jakub pěkně popsal zamotanou, ale nikoli bezvýchodnou situaci EU. Řecko musíme podpořit velkoryse: Buďte s námi jsme s vámi. Cesta je jasná. Nelze měnit lidi, ale lze zdemokratizovat tvorbu peněz. Ostatní potřebné už půjde. Bude to také průzkum bojem.
Díky bohu za ostrůvky pozitivních deviantů, ať už v USA, na Ukrajině a kdekoliv jinde. Moc peněz srovnávat s gravitací nelze. První veličina je spojena s lidmi druhá s vesmírem na člověku nezávislém.
Naopak změna pravidel tvorby peněz je výsostně politický úkol. Peníze samostatnou existenci nemají.
Souhlasím, antiřecký postoj je krátkozraký a ostudný. Jak ze strany některých Slovenských činitelů (nevěřím, že jde o obecný názor Slováků), tak ze strany Německa. Držím Řekům palce. Jak řekl, byť v jiné souvislosti, na IV. sjezdu československých spisovatelů v roce 1967 Ludvík Vaculík: Navrhuji nevzdávat!