Země Blbství

Filip Outrata

Zahodit své občanské svobody je projev lhostejnosti a blbství. Češi, Moravané a Slezané si svou rekordní nevolbou uřízli pořádnou evropskou ostudu.

Karel Kryl se na začátku 90. let v textu nazvaném Země Lhostejnost (druhý díl tohoto pořadu, připraveného pro slovenskou televizi, ale nikdy neodvysílaného, se jmenoval Země Závist, třetí měl nést jméno Země Nenávist) ptal, „co vede člověka, který se konečně domohl svých svobod, k tomu, aby je odložil, opovrhl jimi, spláchl do jímky.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Od Krylovy smrti uplynulo víc než dvacet let a země, která mu po návratu z exilu vlastně zůstala podobně bolavým a vzdáleným domovem jako v letech exilových, si své jméno Lhostejnost stále zaslouží. Po těchto volbách do Evropského parlamentu by se snad mělo stát oficiálním názvem naší republiky.

Podle Václava Klause bylo vítězem těchto voleb 82 % občanů, kteří k nim nepřišli. Větší hloupost, a zároveň výstižnější krédo, obyvatel Lhostejnosti si nelze představit. Nevoliči nikdy v žádných volbách, které nabízejí výběr mezi více stranami, nemohou vyhrát. Vždy jsou těmi poraženými.

Co asi vedlo drtivou většinu české (a ještě o něco drtivější většinu slovenské) společnosti k tomu, aby nevynaložila ani tu nevelkou námahu a nepokusila se z nabídky nejrůznějších názorů, zastupujících všechny možné přístupy k Evropě, vybrat ten sobě nejbližší?

Je to spíš nezájem, pohodlnost a (zcela mylná) představa, že eurovolby nejsou důležité? Nebo je to, jak se zřejmě domnívá Václav Klaus, forma protestu proti „eurosvazu“?

Podle Václava Klause bylo vítězem těchto voleb 82 % občanů, kteří k volebním urnám nepřišli. Foto Wikimedia Commons

Paradoxní je, že celé české politické spektrum, od Kellera po Macha a od Štětiny po Ransdorfa, se tak ocitlo na jediné malé hromádce, jakémsi ostrůvku obklopeném mořem nezájmu či dokonale tekutého a beztvarého protestu. V tomto průšvihu, kolapsu občanské odpovědnosti a triumfu sebestředného ignorantství, jsou namočeni všichni.

Není příliš útěchou, že z celkově malého dílu volební účasti získaly strany otevřeně protievropské, zejména Svobodní, tak malý podíl, že se jejich podpora ve společnosti dá označit za skutečně miniaturní. Jakýkoli názor, prosazovaný v rámci demokratické politické soutěže, je nakonec asi lepší než nezájem a lhostejnost.

Skutečně paradoxní je, že (s výjimkou Slovenska) byla volební účast výrazně vyšší v zemích na západ i na východ od nás, v těch ekonomicky úspěšnějších i těch chudších. Najít nějakou objektivní příčinu českého nezájmu je těžké. Zdá se, že tou skutečnou příčinou je právě a jen lhostejnost.

A kromě ní také veliká dávka hlouposti. Že Evropský parlament je místo, kde se také, stejně jako v tom českém, rozhoduje o tom, co se nás Čechů, Moravanů a Slezanů týká, by měl pochopit i ten, kdo není zrovna nadšeným Evropanem.

V jiných zemích to pochopili jak voliči prounijních stran, tak voliči těch radikálně kritických. Z nabídky, která jistě všude nebyla řádově kvalitnější než ta česká, si dokázali vybrat. Češi, Moravané a Slezané v drtivé většině nepochopili nic.

Zahodit své občanské svobody do jímky je projev blbství. Karel Kryl by asi neměl nic proti tomu, kdyby k jeho nerealizované trilogii z polistopadových let dnes, v roce 2014, přibyl čtvrtý díl.

  Diskuse
  Nedomnívám se, že u nás jsou lidé hloupější než jinde. Spíše jsou o něco více ohlupováni. V tomto smyslu se dost činí elity (přesněji nezřídka elitáři), média i školství. Výsledkem je "postmoderní" myšlenkový chaos, který vede k pocitu beznaděje a bezmocnosti, k lhostejnosti, bohužel i k víře ve spásu, kterou zařídí tu kníže, tu miliardář (kdo příště?). Nezaznamenal jsem např. že by Jan Keller, který rozhodně není člověkem povrchního myšlení, vyvolal svými názory u české intelektuální elity nějakou významnější kritickou reakci, která by alespoň trochu narušila neuvěřitelnou povrchnost předvolebních debat či komentářů.
  PL
  May 29, 2014 v 12.1
  Asi měl, i čtyřka může být pátým kolem u vozu.
  "Až svět mne steskem obklopí, dám si tvou kytku do klopy,
  jak kážou mravy,
  po vzoru starých Habánů připiji vínem ze džbánu
  na tvoje zdraví."
  JP
  May 29, 2014 v 13.54
  Volby a realita
  Pane Outrato, v podstatě jste si odpověděl sám: v moři voličského nezájmu se ocitla c e l á česká politická garnitura, a jak správně připomíná pan Lippmann, naprosto není čemu se divit, po zkušenostech s reálnou podobou politiky by naopak bylo výrazem - použiji Vašeho vlastního termínu - výrazem naprostého národního blbství, kdyby tento národ takovéto politice stále ještě zcela slepě a nekriticky uděloval svou důvěru.

  Za minulého režimu, který se honosil devětadevadesátiprocentní voličskou "podporou", existoval výrok o "hlasování nohama": zatímco režim si pořádal své představení s údajně svobodnými volbami, obyvatelstvo z tohoto "ráje pracujících" hojně utíkalo na kapitalistický Západ.

  A tak i dneska české a slovenské voličstvo prostě a jednoduše "hlasuje nohama" - přes všechny řečičky oficiální propagandy národ zřejmě nemá reálný pocit, že by zde někdo opravdu zastupoval jeho vitální zájmy.

  Toto "hlasování nohama" má leckdy daleko blíže k realitě nežli všechno namáhání oficiální propagandy.
  PL
  May 30, 2014 v 15.2
  dovolím si s autorem hluboce nesouhlasit
  odpověď však přesahuje rámec této formy diskuze, a proto odkaz:
  http://news.e-republika.cz/article2643-Kdo-nevoli-je-blbec
  MN
  May 31, 2014 v 14.54
  Můj názor
  1. Lidé mohou být po zkušenostech zklamáni tím, jak funguje zastupitelská demokracie u nás. Poslanci nehlasují podle svého vědomí a svědomí, nýbrž jednotně podle rozhodnutí politických grémií. Navíc jsou pod silným vlivem lobistů. Totéž se bezpochyby děje v EP.
  2. Způsob voleb (vybrat jednu kandidátku) sice odpovídá poměrnému systému, ale speciálně v těchto volbách ten výběr byl velmi obtížný, prakticky nemožný. V každá straně by se určitě našlo pár vhodných kandidátů, ale vybrat jen jednu?
  3. Silně převažuje euroskeptická mediální mazáž. Jak pokrytecké jsou např. průzkumy o podpoře přijetí eura mezi lidmi, když posledních 7 let ODS a spol. stále opakovali nutnost a výhody vlastní měny (o nevýhodách nikdo nemluvil). Ty "výhody" jsme naposled poznali vloni napodzim. (Mimochodem, už skončilo vyšetřování těch, kteří na oné devalvaci vydělali miliardy?)
  Nejvíce medializovaná byla rozhodnutí EP o zákazu žárovek nebo pomazánkového másla. O stovkách daleko významnějších jsme se moc nedozvěděli.
  4. Pravice (potažmo média) neustále opakují důležitost národní legislativy, zachovat specifika atd. Za tím si ovšem vidím především její panickou hrůzu z harmonizace evropských daní, což by u nás představovalo mj. zpětné zavedení progresivního zdanění FO a zvýšení daně ze zisku společností. To by představovalo výrazného snížení deficitu a růst ekonomiky, ale ztráty desítek miliard pro bohaté.
  FO
  June 1, 2014 v 12.17
  Vážený pane Letko,
  děkuji za Vaši reakci, pokusím se na ni odpovědět také rozsáhlejší formou.
  Ad P. Letko: velmi důkladná analýza manipulativního charakteru současné demokracie. Škoda jen, že autor až příliš sklouzává do opačného extrému (co pak vlastně bylo legitimního na diktátorském Janukovičově režimu?!); takto asi jeho o sobě pronikavá analýza bude spíše s pokrčením ramen odmítnuta s tím, že "tady se zase předvádí nějaký ten komunista". Stejně tak víra P. Letka v přímou demokracii (tato věčná móda radikální levice) je nemálo pochybná (přímou demokracii má Švýcarsko, a je to snad nějak méně kapitalistický systém?).

  Ad M. Novák: jde také o to, že celá ta "Evropská unie" je ve své nejhlubší podstatě jenom aparátem čistě t e c h n o k r a t i c k é h o řízení společnosti; právě proto je to obecnému lidu natolik vzdálené a cizí, protože cítí, že všechny tyto zákony a předpisy a normy nemají s jeho skutečným životem naprosto nic společného.
  PM
  June 2, 2014 v 15.42
  Evropská unie je řídícím aparátem mocných,
  a současně i zaopatřovacím ústavem/depozitáriem jedinců usilujících o inicializaci tradičních masakrů na území Evropy.
  Po posledních volbách začíná tento záchytný prostor, ve své nejhlubší podstatě být nejenom aparátem čistě t e c h n o k r a t i c k é h o řízení společnosti, ale hlavně sanatoriem se sebezáchovným efektem.
  I přesto, že začíná praskat ve švech ......... bych dodal.
  MP
  June 2, 2014 v 16.17
  Nevolič nemůže vyhrát?
  Myslím, že nevolič Zelených vyhrál. Poslal své straně jasný vzkaz a ona ho přijala. Možná z toho vzkazu vyhodí i víc, než že s tímhle vedením to už opravdu nešlo. Vyhrál asi nevolič ODS -- i když velmi málo, protože jeho strana už není schopna nic vyvodit.
  Abych neprobral jednu stranu za druhou, abstraktní protiklad voličXnevolič dává leda záminku k moralistnímu školení mužstva. V konkrétní situaci bylo " nevolit" to nejrozumnější a nejodpovědnější, co mohly udělat voliči většiny kandidujících stran. Ano, v EP se rozhoduje i našich záležitostech, ale kolik z kandidujících alespoň připouštěli představu, že by byli vůbec schopni se na tom rozhodování aktivně podílet. U ČSSD z jednadvaceti jeden, se zahmouřenýma očima možná dva, a to jejich stranická kandidátka vysoce překračovala průměr.
  FO
  June 2, 2014 v 23.9
  Pane Profante,
  moralistní školení mužstva je k ničemu, to máte pravdu. Já si ale nemohl pomoci, když jsem viděl vážnou starost a zájem mých (západo)evropských přátel o tyhle volby, které mohly v Evropě jako celku vynést nahoru nahnědlou pravici, tak mi bylo z té naší neúčasti zle a řekl jsem si, že jsme v Evropě za blbce... nebyla v tom nadřazenost, jen se zkrátka asi víc cítím jako Evropan než jako Čech. V tom jsem zjevně v menšině.

  Jinak máte pravdu, pokud i byli aktivní europolitici (a na kandidátce ČSSD někteří byli), neuměli to prodat, zviditelnit se, přesvědčit, že to co dělají je důležité. To je pak opravdu těžké přesvědčit o významu těchto voleb.
  + Další komentáře