Kroužky v ČSSD

Ivana Recmanová

Ve srovnání s volbami do Poslanecké sněmovny v eurovolbách v případě sociální demokracie neproběhla výraznější kroužkovací iniciativa. Přesto se ukázalo, že ne vždy se ztotožňují preference voličů a tvůrců kandidátek.

Volby do Evropského parlamentu skončily a výsledky byly zveřejněny. Z ČSSD získali mandáty první čtyři kandidáti. Na rozdíl od sněmovních voleb neproběhla výraznější kroužkovací iniciativa, přesto není od věci se podívat, jak kroužkování dopadlo a jak se liší od pořadí na kandidátce.

Na základě dat poskytnutých ČSÚ vypadá pořadí kroužkovaných takto:

1. Jan Keller =

2. Olga Sehnalová =

3. Libor Rouček +6

4. Richard Falbr +2

5. Zuzana Brzobohatá +2

6. Zdeněk Seidl -1

7. Pavel Poc -4

8. Miroslav Poche -4

9. Petr Osvald +1

10. Vojtěch Mynář -2

11. Jan Gregor +4

12. Radim Technik +2

13. Jiří Zemánek -1

14. Miloš Balabán +5

15. Lukáš Vorel -4, Dana Váhalová +2

16. Aleš Drobek +5

17. Kateřina Bocianová +5

18. Monika Hermannová +5

19. Alena Andělová +5

20. Jan Straka +8

21. Lukáš Kaucký -8

22. Kateřina Kalistová -2

23. Petr Kolman +2

24. Petr Šáda -8

25. Radek Scherfer -7

26. Zuzana Vodsloň =

27. Ivana Tomková =

Při sestavování kandidátek se strana strefila, alespoň co se týče preferencí voličů, jen do prvních dvou míst, u posledních dochází k posunutí, neboť Lukáš Vorel a Dana Váhalová sdílejí patnáctou příčku. U poloviny kandidátů byly výkyvy vyšší než o dvě příčky.

Kdybychom se řídili čistě kroužky, místo Pavla Poce a Miroslava Pocheho by se do Evropského parlamentu dostali Libor Rouček a Richard Falbr. Foto Michal Kalášek, Mediafax

Největším skokanem se stal Jan Straka, který poskočil o osm míst, následován Liborem Roučkem, který si polepšil o šest. Naopak nejvíce spadli Lukáš Kaucký a Petr Šáda, oba shodně o osm míst.

Pokud bychom nebrali v potaz volební zákon a řídili se čistě kroužky, vypadali by novopečení poslanci z poloviny jinak: Místo Pavla Poce a Miroslava Pocheho by se do Evropského parlamentu dostali Libor Rouček a Richard Falbr.

Rozdíly jsou zajímavé ale i mimo hranice volitelných a nevolitelných míst, obzvlášť při pohledu na některé málo zastoupené skupiny obyvatel na kandidátkách (mladí do třiceti let a ženy).

Kandidáti mladší třiceti let byli na kandidátce jen dva, a to Monika Hermannová, která poskočila o pět míst, a Jan Straka, kterého jsem již zmínila jako nejvyššího skokana.

I některé ženy si dokázaly poradit v metaforickém skoku vysokém. Až na Kateřinu Kalistovou se všem podařilo postoupit nebo si udržet pozici. Mezi největší skokanky, shodně po pětimístných rozdílech, patří Kateřina Bocianová, Monika Hermannová a Alena Andělová.

Rozdíly mezi pořadím na kandidátce a pořadím v počtu preferenčních hlasů tedy vypovídají o tom, že ne vždy se ztotožňují preference voličů a tvůrců kandidátek. Je ovšem potřeba dodat, že voliči jsou omezeni počtem dvou preferenčních hlasů, tudíž mohli provést ze svého pohledu jen nejnutnější zásahy.

  Diskuse
  May 27, 2014 v 18.29
  trochu s rezervou
  Ztotožňovat preferenční hlasy s preferencemi voličů je poměrně odvážné, protože rozdělení preferenčních hlasů voličem je výrazně ovlivněno právě pořadím na kandidátce.
  Mnozí uvažovali třeba způsobem: "Pavel Poc je na volitelném místě, tak budu radši kroužkovat Zuzanu Brzobohatou."
  A jiní zase: "Chci volit ke Kellerovi nějakou ženu, co by mohla předskočit kandidáty, kteří se dostali nahoru díky zákulisním vnitrostranickým manipulacím, tak vyberu Zuzanu Brzobohatou, protože je nejvýš a má tedy největší šanci ."
  PL
  May 29, 2014 v 14.48
  V kontextu
  Absolutní pořadí preferenčních hlasů vypadá zajímavě jen do chvíle, než se přejde k absolutním číslům: http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep1511?xjazyk=CZ&xstrana=14

  Když navíc dáme vale spekulacím typu ´coby kdyby´, tak výsledné pořadí preferenčních hlasů od všech úspěšně sdružených voličů vypadá v porovnání s pořadím kandidáta na kandidátce takto:

  2. Pospíšil Jiří JUDr. BEZPP 77 724
  1. Keller Jan prof. PhDr. CSc. BEZPP 57 812
  1. Telička Pavel JUDr. BEZPP 50 784
  1. Niedermayer Luděk RNDr. BEZPP 37 171
  1. Konečná Kateřina Ing. KSČM 28 154
  2. Šojdrová Michaela Ing. KDU-ČSL 22 220
  1. Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A. KDU-ČSL 21 746
  1. Zahradil Jan Ing. ODS 19 892
  5. Štětina Jaromír Ing. BEZPP 18 951
  2. Tošenovský Evžen Ing. Dr.h.c. ODS 16 514
  4. Ransdorf Miloslav PhDr. CSc. KSČM 14 384
  1. Mach Petr Ing. Ph.D. Svobodní 13 211
  3. Polčák Stanislav JUDr. STAN 11 997
  2. Maštálka Jiří MUDr. KSČM 11 525
  2. Sehnalová Olga MUDr. MBA ČSSD 10 955
  3. Charanzová Dita Ing. Ph.D. BEZPP 8356
  2. Ježek Petr BEZPP 5301
  3. Zdechovský Tomáš Mgr. KDU-ČSL 5063
  4. Dlabajová Martina BEZPP 4789
  3. Poc Pavel RNDr. ČSSD 3818
  4. Poche Miroslav Ing. Mgr. ČSSD 3692

  Skokanů do takovéhletááánské výšky by jeden pohledal, zato v BEZPP bych chtěl kandidovat každý, na rozdíl od ČSSD na pátém a nižším místě (přestože by stačilo doslova o pár tisíc víc -- přátel na sociální síti..), hmm.