Sociální demokratky Evropě rozumí

Vilemína Mastníková

Sociální demokracie nominovala do Evropského parlamentu dvacet osm lidí, z toho devět žen. Dle současných preferencí získá ČSSD pět mandátů. Na volitelném místě je tedy pouze jedna. Přesto si ženy umístěné na této kandidátce zaslouží pozornost.

Dnes a zítra nás čekají již třetí volby do Evropského parlamentu. Tradičně při nich bývá nízká účast, protože Češky a Češi stále netuší, proč Evropu potřebujeme. Bohužel Evropský parlament stále vnímáme jako lukrativní odkladiště pro vysloužilé straníky. V půlmiliardové Evropské unii se ale nyní rozhoduje o zachování sociálního a demokratického modelu a Evropský parlament může sehrát klíčovou roli.

ČR bude zastoupena v Evropském parlamentu dvaceti jedna mandáty. Sociální demokracie nominovala do Evropského parlamentu dvacet osm lidí, z toho devět žen. Dle současných preferencí získá ČSSD pět mandátů.

Na volitelném místě je tedy zastoupena pouze současná poslankyně Olga Sehnalová. I přesto se Oranžový klub zajímal o názory a předpoklady všech sociálně demokratických kandidátek. Požádaly jsme je o zodpovězení otázek, které považujeme za klíčové. Názory osmi těch, které reagovaly, jsou zveřejněny na webu Oranžového klubu.

Asi nikoho nepřekvapí, že všechny kandidující sociální demokratky se na rozdíl od svých mužských kolegů o Evropu dlouhodobě zajímají. Všechny již v zahraniční pracovaly nebo se mezinárodními vztahy přímo zabývají. Ke kandidatuře je vedlo přesvědčení, že ČR je nedílnou součástí Evropy, že se nás Evropa týká a přejí si, aby ČR měla v Evropě váhu.

Oranžový klub požádal všechny sociálně demokratické kandidátky o zodpovězení otázek, které považuje za klíčové.

Tyto ženy chápou, že globální problémy nelze řešit na národní úrovni. Uvědomují si, že jen společně můžeme zkrotit banky a velké korporace, úspěšně řešit mezinárodní konflikty, migraci či změny klimatu.

Všechny dotázané kandidátky ČSSD se shodnou, že nezájem občanů ČR o EU je způsoben mediální manipulací a nečinností většiny politiků. Veřejná debata o evropské integraci u nás totiž neprobíhá. V důsledku toho je pro většinu obyvatelstva Evropa velmi abstraktní pojem. Lidé pak nevěří, že mohou svou účastí v evropských volbách něco změnit.

Také v klíčových evropských otázkách panuje mezi kandidátkami shoda. V otázce přijetí eura dodržují všechny sociální demokratky stranickou linii. Bez výjimky společnou měnu pro ČR podporují, i když ví, že o přijetí eura rozhoduje český nikoliv Evropský parlament.

Co se týče odborného zaměření, kandidující sociální demokratky by tvořily skvělý tým. Zuzana Brzobohatá chce pokračovat v práci v rozpočtovém výboru. Dále chce podporovat neziskový sektor, především ženské a ekologické organizace. Za hlavní výzvu považuje boj proti daňovým únikům a daňovým rájům, harmonizaci daní z příjmů právnických osob a zavedení daně z finančních transakcí.

Hospodářským otázkám se chce věnovat i Monika Hermanová, která se může díky svému vzdělání soustředit i na právní záležitosti. Olga Sehnalová chce pokračovat v ochraně spotřebitelů. Kromě toho považuje za důležité zavedení minimální mzdy v EU i další posílení role Evropského parlamentu jako plnohodnotného zákonodárného sboru.

Kateřina Bociánová by se ráda zabývala zahraniční politikou a politikou sousedství, stejně jako Dana Váhalová, která by se navíc chtěla věnovat i zemědělství. Velmi osvěžující je přístup Aleny Andělové, která upozorňuje na plýtvání potravinami napříč EU či na nutnost celoevropské regulace hazardu.

Zuzana Vodsloň si uvědomuje důležitost jednotné zdravotnické politiky v EU ve smyslu nastavení společných standardů, odbourání byrokracie a společného postupu vůči farmaceutickým a zdravotnicko-technickým koncernům. Kateřina Kalistová by se ráda zaměřila na kulturní spolupráci, která může být významným faktorem udržení sociální soudržnosti. Kateřina také rozumí regulaci médií, což bude téma, které zásadním způsobem ovlivňovat vývoj naší demokracie.

Odpovědi sociálně demokratických kandidátek mě opravdu nadchly. Prokázaly, že jsou kompetentní i skvěle informované. Evropě rozumí jako projektu, který dokázal na našem kontinentu zajistit mír a prosperitu. Zároveň umí být k současnému stavu evropské integrace kritické. Celá záležitost má tak jediný háček, naprostá většina těchto žen v neděli europoslankyněmi zvolena nebude.