K lámání hole nad ČSSD

Jiří Pehe

Jiří Pehe reaguje na texty Patrika Eichlera a Filipa Outraty, které polemizovaly s jeho komentářem zveřejněným v sobotním Právu. Nakolik hrozí, že se z ČSSD stane namísto autonomní sociálně demokratické strany strana Miloše Zemana?

Z reakcí Patrika EichleraFilipa OutratyDeníku Referendum (ale také Miloše Balabána v Právu) na můj text v deníku Právo z 10. srpna, v němž jsem argumentoval, že levicoví liberálové ztratili politický domov, protože po posledním vývoji v ČSSD budou jen těžko moci tuto stranu volit, jsme se dozvěděli, že je předčasné nad ČSSD lámat hůl.

Strana je prý složitý organismus, probíhají v ní významné debaty. Pokud jsem správně pochopil Eichlera, rozhodnutí ČSSD podpořit vládu Jiřího Rusnoka podle něj není osudové, ale spíše jen provozní.

Jde prý v konečném důsledku především o to, aby rozhodnutí stranických orgánů nebyla v rozporu se sociálně demokratickými ideami. A aby tedy sociální demokracie zůstala obhájkyní demokracie a mezilidské rovnoprávnosti.

Moje kritika dění v ČSSD ovšem vychází právě z předpokladu, že politická strana, která se přikloní, i třeba jen z taktických důvodů, k podpoře vlády jmenované v rozporu s demokratickými principy a ovládané nepřímo lidmi z prezidentovy vlastní neparlamentní straničky, kteří jsou spojenci ČSSD jen do té míry, že se zaštiťují údajnou „levicovostí“ prezidenta, může jen těžko být brána jako obhájkyně demokracie.

V politice je důležitá symbolika. Pro lidi nahlížející dění v ČSSD zvenku není až tak důležité, jaké debaty a taktické úvahy v ní snad probíhají, ale skutečnost, že křídlo Bohuslava Sobotky bylo v rozhodování o podpoře Rusnokovy vlády na hlavu poraženo lidmi, kteří se „pragmaticky“ podvolili tlaku prezidenta Zemana. Nebo, což je ještě horší, Zemanův „levicový“ populismus, pepřený účelovým nacionalismem, dokonce vidí jako slučitelný s politikou skutečné sociálně demokratické strany.

Vzhledem k tomu, že Zemanova agenda, kterou je především sám Miloš Zeman, se nejeví ani jako opravdu demokratická, ani jako hájící mezilidskou rovnoprávnost, není většinový příklon ČSSD k němu a lidem v jeho okolí, jejichž jádro tvoří obskurní postkomunistická Strana práv občanů — zemanovci, jen nějakým provozním zaškobrtnutím. Vypovídá o tom, jaké hodnoty v ČSSD začínají skutečně převládat.

Nemá smysl se pouštět do debat o možnosti ČSSD modernizovat. To evidentně zatím nejde. Těm, kteří nad tím snad lamentují, sdělí kupříkladu Jan Keller ironicky, a vlastně po právu, že prostě nelze vyměnit členy a voliče ČSSD.

O to ale lidé, které jsem široce definoval jako levicové liberály, nežádali. Nechtěli se vlamovat do ČSSD. Vše, oč jim šlo, bylo zpřístupnit ČSSD skrze ideovou diskuzi a skrze sociálně demokratické politiky vzpírající se otevřeně klientelismu ve velkých stranách, jako byl Jiří Dienstbier, středovým, liberálně levicovým a obecně pak mladším i vzdělanějším voličům.

Strana se pod tlakem prezidentské volby nakonec rozhodla, i kvůli svým stávajícím voličům a typu členů, které reálně má, vplout do společného přístavu se Zemanem. To je nutné respektovat, ale zároveň takový manévr činí ČSSD pro výše zmíněný segment voličstva více méně nepřijatelnou. A to byl celý smysl mého textu.

Mnoho těchto voličů nebude v příštích volbách pracně zkoumat, zda v ČSSD probíhají i nadále jakési diskuse, jak tvrdí Eichler, ale bude si odpovídat na docela jednoduchou otázku: Pokud dám svůj hlas ČSSD, dávám ho tím autonomní sociálně demokratické straně nebo ve skutečnosti spíše Miloši Zemanovi?

Obávám se, že jakkoliv Sobotkovo křídlo získalo v podobě předčasných voleb jakýsi manévrovací prostor, ve skutečnosti se pro mnoho lidí stala ČSSD prostě prezidentskou stranou.

Zeman svoji agendu i neúctu k ústavním principům mohl zatím prosazovat jen s pomocí taktických manévrů a ústavních kliček, protože měl za sebou jen malou SPOZ. Pokud by se ČSSD změnila v „jeho“ stranu, čemuž se „haškovské“ křídlo, zdá se, nikterak nebrání, pak bude mít po volbách k dispozici mocnou vládní a legislativní mašinérii.

To možná celé řadě levicových voličů nevadí, včetně, jak se zdá, většiny voličů ČSSD. Vláda silné ruky, která „udělá pořádek“, jim imponuje.

Ve voličích, o kterých jsem psal jako o nastávajících politických bezdomovcích, naopak vyvolává představa Zemanovy vlády silné ruky, jištěné pozemanštělou ČSSD, SPOZ a možná i komunisty, zděšení.

Filip Outrata argumentuje, že „zřejmě jen silná vláda, která vzejde z příštích voleb — silná ne co do součtu poslaneckých křesel, ale co do skutečné soudržnosti a prosazování vlastního programu — bude mít šanci sesadit Zemana z dnešního výsluní.“

To je pěkná představa, jenže k jejímu uskutečnění by bylo zapotřebí zázračné emancipace nyní již většiny ČSSD od Zemana. To se ovšem nestane. Celá řada lidí v okruhu Michala Haška vidí uskutečnění svých mocenských ambicí - zcela realisticky - ve spolupráci se Zemanem.

Na závěr dvě poznámky. Když jsem argumentoval, že skupina okolo Sobotky měla jít do čelního střetu, což by možná vedlo k jejich vnitrostranické prohře a třeba i odchodu ze strany, vycházel jsem z předpokladu, že občas je prostě nutné takové bitvy vybojovat.

Založit novou stranu v krátké době je, pravda, nerealistické. Jenže rozhodující nástup zemanovců v ČSSD přišel už v době prezidentské volby.

Při vší možné kritice Miroslava Kalouska a jeho projektu TOP 09 se ukazuje, že založit novou stranu v relativně krátkém čase možné je. Kalousek byl přitom mnohem více „profláknutý“ a těžko spojitelný s nějakými ideály, než je třeba na levici Dienstbier. Přesto se v nadcházejících volbách stane TOP 09 zřejmě dominantní silou na pravici.

Druhá poznámka se týká možnosti kultivovat ČSSD. Projektu think-tanku CESTA jsem se neúčastnil, abych kultivoval ČSSD. Nejsem jejím členem, a ani nebudu. Snaha o modernizaci je její vlastní věc. Nutno podotknout, že v naší ještě stále převládající postkomunistické realitě navíc bohužel předčasná. Pro mě byla CESTA pokusem najít společnou platformu pro skutečné sociální demokraty, sociálně cítící křesťanské demokraty, zelené a levicové liberály.

ČSSD se nyní většinově rozhodla vydat zpět do postkomunismu, a to je nutné respektovat. Hlasovat pro to ale lidé, jako jsem já, ve volbách nemohou.

Už zvolení Zemana prezidentem bylo, jak napsal trefně komentátor Jan Macháček, jako když po deseti letech začneme opět chodit v botách, které jsme odložili, protože smrděly a byly rozšmajdané. ČSSD měla šanci se do těchto bot nenazout společně se Zemanem, ale promarnila ji. Tvrdí, že se jejím voličům v těchto botách vlastně líbí, protože ty pravicové smrdí ještě víc, takže co?

Ztráta levicových liberálů jistě nebude pro ČSSD nenahraditelná. Zemanovská ČSSD určitě přiláká spoustu lidí, kteří už se těší, jak tady po vládě pravice udělá sjednocená zemanovská levice „pořádek“. Patriku Eichlerovi a dalším lze jen přát, aby to dělání pořádku neučinilo přívlastek „demokratická“ ve jméně České strany sociálně demokratické jaksi nadbytečným.

  Prosíme, podpořte naši práci

  Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

  Vaše podpora určuje naši sílu.

  Spolu #jsmeDR.

  Diskuse
  August 15, 2013 v 9.19
  Kolovrátek
  Zeman, Zeman, Zeman...

  Tedy starosti, které má Jiří Pehe, by možná většina populace s úlevou brala.

  Souhlasím s tím, že v politice je důležitá symbolika. Ale právě tady se autor naprosto míjí s většinou voličů soc.dem. Ti by ČSSD naopak nerozuměli (a neodpustili), kdyby Rusnokovu vládu nepodpořila.

  Ale těžko to vysvětlovat někomu, kdo má kvůli prezidentovi špatné spaní.

  Toč se a vrť, můj kolovrátku: Zeman, Zeman, Zeman...
  August 15, 2013 v 9.53
  Jiří Pehe se mýlí, nikoli v tom, že sociální demokracie zemanovští, ale v úvaze, co s tím mají udělat levicoví liberálové. Poněkud zklamaně navrhuje, aby sociální demokracii pustili k ledu a našli si nějakou jinou partaj, kterou budou vzdělávat. Přijde mi to poněkud dětinské. Levicoví liberálové jsou intelektuálové – alespoň povětšinou, anebo „inťouši“, jak s despektem píše Roman Joch. V žádném případě nejsou stranou, nemají své vůdce, ani mluvčí. Vždy myslí za sebe, i když myslí o politice. Jinak řečeno, o politice přemýšlí, ale nedělají ji. Pokud radí politikům, co dělat, je to hezké, ale pokud chtějí řídit politiky, pak je to jistý druh intelektuální perverze. Nechci ty politické „šíbry“ moc hájit, ale skoro nemohou jinak. Politika má své „zákony“, svou dynamiku k dobrému či k zlému, a velkou schopnost oblbovat přitom lidi. Kritické myšlení je vzácné koření a zrovna levicoví liberálové by s ním měli společnost umět osolit. Zdá se mi, že je to taková bouře ve sklenici intelektuální vody. V podstatě jsme se od Jiřího Pehe nedozvěděli nic jiného než, že chtěl pomoci sociální demokracii k lepší politice, ale ona ho zklamala. To se ovšem intelektuálům v politice stává. Doufám jen, že Jiří Pehe nezapomene na svou schopnost sociální demokracii, obzvláště té zemanovské, její politiku občas pořádně osolit.
  August 15, 2013 v 10.06
  Levicoví liberálové
  Ví Jiří Pehe, co znamená slovo liberální?

  Mám čím dál silnější pocit, že Jiří Pehe stále podléhá postkomunistickému bludu, že svoboda = kapitalismus, že liberální = pravicový a levicový = totalitní (myslím, že odborně správné by bylo říci autoritářský, ale postkomunistický slovník není odborně správný). Co to pořád blábolí o levicových liberálech a středu?

  K levicovým liberálům se hlásím a zatím věřím i tomu, že liberálně levicové je zaměření Sobotky a Dienstbiera, ale jestli zjistím, že ti dva se vážně snaží učinit ČSSD přitažlivou pro „středové voliče‟, jak tvrdí nejen Jiří Pehe, tedy že jsou, jak si zjevně Jiří Pehe myslí, a ještě to vyzdvihuje jako jejich zásluhu, Sobotka a Dienstbier napravo od Haška a Zemana, v životě už nedám hlas ani jim ani ničemu, co si říká Sociální demokracie.

  Nemá smysl volit ČSSD, jestli v ní není síla, která by ji táhla doleva od Haškova antikomunismu, Hulínského korupčních koalic, Zimolových podnikatelských přátel a Zemanových opozičních smluv.

  Kdo rozumíte dění v ČSSD, řekněte mi: Jsou Sobotka a Dienstbier levicoví politici, nebo mám o nich klamnou představu, správně je vidí Jiří Pehe a skutečně jde o „středové‟ lidskoprávní žvanily přisluhující kapitálu , blízké Bursíkově Straně zelených a Kalouskovu knížeti?

  Ať tak, nebo tak, Jiřímu Pehe doporučuji Politický kompas http://politicalcompass.org/ Podle toho je rozměr politiky liberální versus autoritářská nezávislý na rozměru levicová versus pravicová. Pravolevá osa se váže především k organizaci hospodářství, pravice zdůrazňuje svobodu podnikání, kdežto levice klade důraz na sociální rovnost. Liberálně autoritářská osa se týká občanských svobod, liberálové zdůrazňují svobodu člověka, lidská práva, zatímco autoritáři prosazují pevný řád.

  Klamné ztotožnění liberalismu s pravicí je jedním z článků neoliberalismu, který svobodu nově definuje jako výlučně svobodu podnikání, která nesmí být omezena ani tam, kde se dotýká svobod jiných lidí: jiné lidské svobody než svobodu podnikat a vlastnit neoliberalismus neuznává a konflikt mezi svobodami různých subjektů podnikat a vlastnit vyřeší svobodný trh.

  Analýza evropských vlád podle Politického kompasu http://politicalcompass.org/euchart ukazuje zhoubnost blouznění o středu. Všechny vlády jsou daleko na pravo a všechny jsou autoritářské. Všechny lidská práva (kromě práva vlastnit a na nemajetné se neohlížet) leží daleko vlevo, všechny svobody (kromě svobody podnikat bez ohledu na společenský dopad, společnost přece neexistuje) leží daleko směrem, o kterém mnozí lidé, a mezi nimi zřejmě i Jiří Pehe, ani netuší, že vůbec existuje.

  Kupředu, levá!
  August 15, 2013 v 10.51
  Pehe není sám
  Myslím, že záleží na úhlu pohledu. Mně je bližší pohled Honzy Macháčka, který Sobotku a Dienstbiera nazírá jako autentickou sociální a liberální levici, která představuje programovou alternativu jak vůči současné neoliberální pravici, tak vůči "levicovým pragmatikům" typu Zemana, Haška, Škromacha a spol. Pehe vidí v Sobotkovi a Dienstbierovi liberální střed, v němž se sám nachází, a který by pro něj byl přijatelný. Totéž se ovšem týká poměrně velké skupiny voličů, kteří hledali a hledají cosi jako liberální demokracii a kapitalismus s lidskou tváří a kteří postupně volili ODA, US, lidovce, zelené, někteří VV a někteří také sociální demokracii - pro ty by byla sociální demokracie se Sobotkou a Dienstbierem přijatelná, se Zemanem a Haškem ne. Myslím, že Sobotkovo křídlo představuje určitou perspektivu pro sociální demokracii včetně voličského potenciálu, ale musí se prosadit a nesmí se bát ani pravice, ani Zemana, ani zemanovců ve vlastní straně.
  August 15, 2013 v 12.57
  Liberálové (sit venia verbo) byli u nás bezdomovci vždy
  Poptávka po liberální straně, dříve bez přívlastku, nyní levicové, u nás byla od té doby, co se rozpadlo Občanské forum. Žádný z pokusů tuto poptávku uspokojit neuspěl;jak to dopadlo s OH a jeho pohrobky si ti starší z nás pamatují. Jeden čas část těchto voličů vkládala naděje do Zelených, ti ale svůj potenciál prošustrovali sestrovražednými boji a účastí v pravicové vládě.Mně by se levicově liberální strana líbila, ale nevěřím tomu, že by mohla vzniknout z pár politiků ČSSD, které možná spojuje jen to, že nemají rádi Zemana. Strana musí mít nejen voliče, ale také jakousi vnitřní koherenci.
  August 15, 2013 v 13.27
  Ještě připomínám,
  že z odporu k Václavu Klausovi vznikly dokonce dvě politické strany, OH a US. OH propadla v nejbližších volbách, US vydržela jedno volební období. Dopadla by strana Nezemanovci lépe?
  KL
  Jako dlouholetý středoškolský učitel dobře vím, jak je snadné ponořit studenty do "bouře ve sklenici vody" a jak je naopak obtížné "osolit" je kritickým myšlením. Ještě neměli dost času se mu učit ( a neoliberálně založená škola ho navíc záměrně potlačuje), jsou velmi závislí na sociálním prostředí, ve kterém žijí, mají silný sklon k vytváření emocionálních, iracionálních postojů (předsudků) a jen velmi neradi tyto postoje revidují. Uvedu jeden příklad za všechny: Jeden pravici fandící student se zúčastnil před posledními volbami akce ČSSD, kterou hlukem znemožnili "modří" mládežníci. Trochu to s ním otřáslo, ale už druhý den si vzpomněl na své "pevné přesvědčení" - prohlásil, že ke svobodě slova patří i to, že toho druhého ke slovu nepustíme.
  Jak to souvisí s tématem? Abych se totiž mohl vůbec pokusit o kultivaci kritického myšlení, které se neobejde bez polemiky, bez mnohdy nepříjemné sebereflexe, neměl bych dávat studentům příliš najevo převahu svého intelektu, jinými slovy, musím se zbavit intelektuální pýchy, nesmím se vyvyšovat ani zjevně, ani skrytě. To ale neplatí jen pro školu! Obávám se, že příliš mnoho vzdělaných lidí si tohle ne dostatečně uvědomuje, proto je často čeká zklamání . S. Kierkegaard napsal: „Zatímco spekulující úctyhodný pan Profesor vysvětluje bytí, v roztržitosti zapomene, jak se sám jmenuje, že je člověk, prostě člověk,..." Nejen v roztržitosti, dodal bych.
  Jiří Pehe píše:
  "Moje kritika dění v ČSSD ovšem vychází právě z předpokladu, že politická strana, která se přikloní, i třeba jen z taktických důvodů, k podpoře vlády jmenované v rozporu s demokratickými principy a ovládané nepřímo lidmi z prezidentovy vlastní neparlamentní straničky, kteří jsou spojenci ČSSD jen do té míry, že se zaštiťují údajnou „levicovostí“ prezidenta, může jen těžko být brána jako obhájkyně demokracie. "

  To je jeho odrazový můstek ke všem dalším tvrzením.
  Mohl by to ovšem dokázat?
  Copak Miloš Zeman neměl ve svém volebním programu odstavení pravicové koalice od moci? Copak neuvedl důvody, proč by to tak mělo být? Copak nemá silný přímý mandát? Copak mu Ústava nařizuje, koho jmenovat smí a koho ne?

  Souhlasil bych s panem Kandou, že někteří jsou zklamání tím, že věci nejsou tak, jak si představovali, že by měly být a budou, ale že jsou, jak jsou.
  BT
  August 15, 2013 v 20.38
  Trochu extrémní názory pana Peheho
  Mám dojem, že pan Pehe tentokrát dost přestřelil a má nyní problém vzít - jako známá osobnost - své poněkud extrémní názory zpět.

  Domnívám se, že jen opravdu málo (skutečných) levicových liberálů to vidí stejně vyhroceně jako on. V dnešním Právu panu Pehemu defacto oponuje i Jan Keller.

  Takže se snad o osud levicových liberálů v ČSSD (a potažmo v ČR) nemusíme tolik obávat. A to je podle mého názoru pro liberální levici u nás dobře. Protože pokud by poslechla rady pana Peheho, byl by to patrně krok k její politické sebevraždě.
  BT
  August 15, 2013 v 20.51
  V čem se ČSSD zachovala nedemokraticky?
  Souhlasím s panem Morbicierem. Pan Pehe by měl nějak doložit své bazální tvrzení, že ČSSD se zachovala nedemokraticky.
  Já nic takového nevidím. Copak jejich poslanci, kteří byli řádně zvoleni ve volbách, nemají demokratické právo dát důvěru určité vládě? I když nejde přímo o vládu jejich? Existovaly tak dramatické rozpory mezi programem Rusnokovy vlády a ČSSD, které by opravňovaly k obvinění této strany z nedemokratického jednání?
  Jistěže to nebylo - zejména s ohledem na konkrétní osoby - zcela správné takovou vládu podpořit. Ale že by to bylo nedemokratické? V čem?
  Pokud pan Pehe jasně nedoloží toto své bazální tvrzení, těžko lze celou další jeho konstrukci přijmout. Ta se pak hroutí jako domeček z karet.
  Nebyl jsem fanda volby M. Zemana prezidentem, ale na druhé straně nemohu souhlasit s něčím co podle mne nemá oporu v realitě a vychází spíše z jakýchsi osobních pocitů. Navíc s něčím co levicově-liberální proud může pouze oslabit aniž by to něčemu jinému pozitivnímu nějak zjevně prospělo.


  BT
  August 15, 2013 v 21.23
  Pane Šimso,
  píšete: Myslím, že Sobotkovo křídlo představuje určitou perspektivu pro sociální demokracii včetně voličského potenciálu, ale musí se prosadit a nesmí se bát ani pravice, ani Zemana, ani zemanovců ve vlastní straně.
  (konec citátu)

  S tím vřele souhlasím. Ale musím ještě dodat, že k jejímu prosazení je potřeba také podpora zvnějšku. Např. tím, že levicoví liberálové budou ČSSD volit právě v době kdy ji Sobotka vede. To, že ji vede Zeman je manipulativní předvolební propagandistická polopravda, kterou primárně vymyslel M. Kalousek aby tím jeho strana zabodovala ve volbách (je to další "řecký" předvolební slogan - jsem docela v šoku, že pan Pehe ho šíří dál). A pokud chceme skutečně podpořit levicově-liberální politiku v ČR, neměli bychom Sobotkovcům radit aby spáchali politickou sebevraždu vystoupením z ČSSD. Vždyť to je jako rada od machiavelisticky nadaného Václava Klause nebo Miroslava Kalouska.
  PH
  August 15, 2013 v 23.55
  Inťouše bereme
  Souhlasím s Milanem Znojem, že intelektuály čeká v souvislosti se stranami většinou zklamání. Však si to Milane pamatujeme z let 1996 ad., ale právě tehdy jsi nás přesvědčil, že se dá dělat politika sociálně ekologicky laděná bez haraburdí antikomunismu a nacionalismu.
  Výlevy Romana Jocha nečtu, ale z toho co o něm je v DR zmíněno a jak jsem ho jednou vyslechl v diskusi v čt soudím, že jde o typického módního pravičáka, který spíše závidí intelekt těm inťoušům a Deníku ty inťouše (ne jejich názory) a tak mu nezbude než si rýpnout.

  K Jiřímu Pehemu: nevím kam se vrtnou voliči, kteří nebudou volit socdem, vždyť sám ve svých textech přiznáváte, že není kde brát. Situaci socdem nevidím tak vyhraněněně. Nezanedbatelné také bude, koho si dá na kandidátky.
  Mě osobně nejvíce vadí jejich rozporný vztah k životnímu prostředí - zákon o NP Šumava z dílny Plz. kraje, podpora lobbistů jako je Urban Temelínu a naproti tomu Sobotka a Špidla s opačnými postoji.
  Zde je opět třeba, aby intelektuálové z nevládek jako jsou Greenpeace, Duha, Děti Země, Calla ad. na soc dem tlačili.
  August 16, 2013 v 6.50
  Prašť jako uhoď
  Obávám se, že nezáleží ani tak na tom, jak politické postoje a snažení Bohuslava Sobotky a Jiřího Dienstbiera vidíme já nebo Martin Šimsa, jako na tom, jak své postoje a záměry vidí oni sami. Musím přiznat, že všeliké řeči o přitažlivosti Sobotky a Dienstbiera pro středové voliče ve mně vyvolávají silné pochybnosti, zda jejich politiku chápu správně.

  Naštěstí je to nakonec všechno jedno.

  Za prvé střed ve smyslu Politického kompasu je vůči všemu, co najdeme v naší vysoké politice, daleko nalevo (a daleko liberálním směrem). Pravděpodobně někde mezi Novou antikapitalistickou levicí, kterou se pro malý zájem o členství nepodařilo založit, a Československou anarchistickou federací, která z principu odmítá vystupovat jako politická strana. A za druhé i hlupák, který vyznává mýtus středu a ten střed hledá někde mezi našimy parlamentními stranami, musí vzhledem ke zvláštnostem české politické scény dojít ke stejné volbě.

  Naše politika trpí těžkým nedostatkem nalevo od ČSSD, spíše způsobem, jak dát aspoň symbolicky najevo, že bych rád volil víc doleva, než skutečnou volbou vlevo je halsovat pro KSČM. Zároveň kdo hledá něco mezi ČSSD a ODS najde opět KSČM. Pro každého, kdo kdy uvažoval o volbě ČSSD, ale vadí mu, jak v ní sílí vliv Miloše Zemana, je tak jasná jediná volba: KSČM.

  Volme všichni komunisty!
  PM
  August 16, 2013 v 9.44
  Zeman smýšlí a jedná z levicové pozice staročeské provenience
  a diktuje svou vůli ČSSD, což je pro současného levicového intelektuála nepřijatelná směšná situace.
  Souhlasím s panem Pehem, že u voleb tak bude nucen pouze manipulovat s hlasem ve snaze podpořit co nejmenší zlo.
  A to znamená nevolit a nebo podpořit se skřípějícími zuby ČSSD jako jedinou partaj schopnou sic mizerné ale přecijen nějaké korekce zdejší neoliberální magorie.
  JV
  August 16, 2013 v 12.08
  Oprávněná otázka Jiřího Pehe
  Jiří Pehe v podstatě říká, že pokud má být ČSSD politickou silou, která nasměruje českou politiku ven ze slepé uličky bídy a všeobecného úpadku, do které ji zavedla česká pravice, musí se chovat zásadově. Její odpovědí musí být jasné ANO, jasné NE. To se při hlasování o Rusnokově vládě, které bylo nejaktuálnějším prubířským kamenem, nepotvrdilo.

  Lidé, kterým Jiří Pehe říká levicoví intelektuálové, dobře vědí, kam kompromisy s okruhem přátel Miloše Zemana povedou (lidé jako Rusnok, Balvín, Fischer, kteří nějakou přehnanou citlivostí pro sociální otázky jistě netrpí), kam povedou kompromisy s komunisty (přežívající duch stalinismu a otázka, kterého bachaře čím pověří), kam povedou technokratické investorské nápady bezohledné vůči životnímu prostředí, atd. A to vynechávám zvažované kompromisy s TOP 09, které se sociálně demokratickým myšlenkovým prostorem nemají nic společného. Takové kompromisy totiž povedou do stejných končin jako všeobecná bezohlednost pravice, jen jiným tempem a s jiným doprovodným vyprávěním.

  Otázka, kam se tedy levicoví intelektuálové „vrtnou“, na kterou odpovídá Jiří Pehe, je otázka po všech stránkách správná. Je to i otázka blízké a vzdálenější budoucnosti. Nebude-li pro ně v ČSSD a v jejím okruhu místo, může se stát, že jí zbudou jen aparátčíci.

  S pozdravem a přáním všeho dobrého, Jiří Vyleťal
  August 16, 2013 v 12.21
  Inteligentní a intelektuálská politika
  pláč intelektuálů nad populismem zplanělými poměry je tak trochu pláč nad špatným hrobem.Levicový liberál byl v ČR vždy spíše kořením než mainstreamem. A tak si musí pozornost zasloužit.
  Aby měla politika levice inteligentní a perspektivní obsah nestačí kavárenské krasodušství. Bolševici kdysi udělali jednu chybu - idealizovali si člověka a pak nahradili výpadek entusiasmu pro své vize represí. Nedělejme totéž a opusťme ten karatelský tón vůči plebsu co nás moc nechápe.
  Být vlevo ne hubou ale reálnými kroky - pak je pseudovolba mezi Kalouskovou TOP09 a třeba SPOZ jasná. Média hrají jako hlavní souboj Zeman a Kalousek bez programového obsahu . Proč hrát tuhle hru také ?
  Pravice i levice by měla tematizovat volby, pokud mají být o strategické změně. Jen jde o to aby utilitární mediální rychlokvaška jako TOPka vpravo a SPOZka na levo od ní nedominovaly ale jen doplňovaly.
  August 16, 2013 v 16.38
  Milí přátelé, kteří si myslíte, že patříte k levici,
  zeptejte se sami sebe, proč jste vlastně levicoví? A co je to vlastně ta levice? Levice - to nejsou jen levicové politické strany a levicoví aktivisté, případně nějaké komunity občanské společnosti. Ani když k nim přičteme všechny voliče, kteří volí levicové strany, tak pořád to nebude ten správný obraz levice. Řekla bych, že levice má objekt a subjekt. Kdysi byl tím objektem proletariát, který se měl postupně přetvořit v subjekt přeměny společnosti. Dnes, kdy klasický proletariát v podstatě neexistuje, můžeme za objekt levice považovat veškeré neprivilegované obyvatelstvo, které se živí vlastní prací, ale i takové, které se tou prací z různých důvodů živit nemůže. Patří sem dělníci, zaměstnanci, drobní živnostníci i inteligence (většinou ta méně úspěšná), lidé kteří nejsou nijak do budoucna zajištění, lidé, kteří v určitém smyslu potřebují emancipaci, lidé, kteří doplácejí na systém, který přeje bohatým a mocným, kteří v jeho důsledku nemohou uspokojovat své potřeby, nemohou se realizovat nebo přímo trpí. Ti všichni jsou objektivní levicí, protože v jejich zájmu je vytvořit spravedlivější systém, než je ten, který máme dnes. Je úplně jedno, jaké jsou jejich politické či nepolitické názory a zda se dnes k levici hlásí nebo ne. Objektem levice naopak nejsou úspěšní a vlivní podnikatelé a lidé, kteří se umí o sebe dobře postarat, ti, kteří ze systému profitují, jakkoli levicově by se cítili. Ti totiž nepotřebují emancipaci ani pomoc. To, že nejsou objektem levice, samozřejmě neznamená, že jsou nějakým způsobem zavržení. Záleží pouze na jejich postoji.
  A kdo je subjektivní levicí nebo subjektem levice? Jsou to všichni ti, kteří chtějí pro lidi, které jsem nazvala objektem levice AKTIVNĚ pracovat a kdo se k tomu cítí být povoláni, ať už budou aktivní amatérsky či profesionálně. Pokud objekt levice nazveme lidem, pak bychom tu práci mohli nazvat "službou lidu", ale není nutné používat takových slov, pokud se to někomu nelíbí. Lid se nedělí na levicový a pravicový. Lid je prostě lid a slouží se mu, i když nás nemá rád, i když volí Zemana, i když je buranský a i jinak nám nevoní. Sloužit - to neznamená, že jen bez rozmyslu plníme, co kdo požaduje. Znamená to, že chceme pro lidi něco dobrého dělat (především v politickém smyslu, protože jinak budeme jenom charita, i když na té samozřejmě není nic špatného), že jim zkrátka chceme prospět. A to i tehdy, když jejich prospěch není zároveň naším prospěchem. A i tehdy, když přitom musíme spolupracovat se Zemanem nebo s KSČM, ve kterém jsou bývalí bachaři (nevím, proč si pan Vyleťal myslí, že všichni bachaři musejí být nutně špatní, copak ve vězeních neseděli i lidé, kteří byli zavření právem?). Spolupracovat s někým, s nímž úplně ve všem nesouhlasíme, případně se cítíme být morálně lepší, přece nutně neznamená splynout s nim. Vždy je možné držet si odstup a myslet vlastní hlavou, jaká spolupráce bude pro lidi užitečná a jaká už ne.
  Tož tak to vidím já.
  BT
  August 16, 2013 v 20.12
  Pane Macháčku,
  napsal jste:
  Za prvé střed ve smyslu Politického kompasu je vůči všemu, co najdeme v naší vysoké politice, daleko nalevo (a daleko liberálním směrem).
  (konec citátu)

  Je to přesně tak. V. Špidla v jednom rozhovoru zmiňoval, že jeho západní kolegové, se kterými se setkával v Bruselu, vnímali českou ČSSD jako stranu na PRAVO od politického středu.
  Celé toto vnímání je u nás hrubě zdeformované: to co u nás prosazuje tzv. "levice", to v poválečném Z Německu prosazovali křesťanští demokraté typu Ludwiga Erharda.

  Ve vnímání toho co je levicové je ČR dnes ostrovem USA v Evropě. Je neuvěřitelné, že naší pravici, která v evropském kontextu operuje za hranicí neextrémní pravice, se podařilo tohle bizarní vidění politiky vnutit celé současné společnosti.
  August 17, 2013 v 10.41
  Já souhlasím s dnešním článkem v Právu, kde Keler přesně vystihuje situaci na levici. Nejdříve byla levice rozdělana na komunistickou a nekomunistickou a tím pádem prohrávala i vyhrané volby. Teď, kdy hrozí nárůst jejich volebních preferencí, se rozděluje navíc na zemanovskou a antizemanovskou. Takže nejen rozpůlit, ale ještě rozčvrtit.
  Po dlouhé době dám zapravdu Jiřímu Dolejšovi - "Být vlevo ne hubou ale reálnými kroky - pak je pseudovolba mezi Kalouskovou TOP09 a třeba SPOZ jasná. Média hrají jako hlavní souboj Zeman a Kalousek bez programového obsahu . Proč hrát tuhle hru také?"
  Pravičáci nás mají na lopatě. Chceme být tak absolutně odlišní od nich, až se stáváme parodií. Parodií opozice, parodií politiky. Zatímco oni si lehce vymýšlejí fiktivní problémy levice, my na tyto vymyšlené problémy vrháme veškerou svou energii. Bojujeme s obrazem Zemana a bojujeme za obraz Švarcenberka. Bojujeme proti volbě obrazu Rusnokovy vlády a proti obrazu jejich kroků, přičemž všechny obrazy pocházejí z jedné dílny. Jejich autoři se nemusí vůbec snažit. Stačí nepovedený náčrtek, na němž je zobrazeno, jak Zeman a Rusnok ničí demokracii /levicový puč, putinovský Zeman, rok 1948, prostě kýčovité reminescence / a levičáci pak měsíce nespí v hrůze, že se něco takového děje. A protože jsou parodií, tak okamžitě vytáhnou do boje proti Zemanovi a Rusnokovi a tím pádem proti sobě.
  Že právě největší zloděj křičí "chyťte zlodeje!" nikoho z antizemanovců nevzrušuje. Naopak, zde v diskusi jsem byl umravněn, že i TOP09 přece má občas v něčem pravdu, tak proč nepostupovat dle jejího návodu.
  Nebo stačí obraz "umělců z Národního", kterým nedemokraticky berou skvělého ředitele. Opět velmi, velmi kýčovitá reminescence a jak lehce dokáže levičáky vyhnat na barikády. Kdo z nich je schopen v žáru boje posoudit, jak dalece je dnešní "Národní" divadlo skutečně podobné Národnímu divadlu dřívějšků? Jsou herci v něm reprezentanti celého národa, tak jak to bylo původním záměrem? A byl ředitel "Národního" byl zvolen skutečně demokratickou cestou?
  Parodie levičáků je na tom jak ona Husákova kráva, která se spálila sluncem a teď se boji čtvrtky měsíce.
  Jak z toho ven? Nevím. Velká část lidí, kterým obrázky dávno překryly realitu, je vzdělaná. Příliš se angažovali a teď budou mít obavu, že přiznáním svého hejlovství ztratí statut moudrého člověka a proto budou bojovat dál, budou aktéři této smutné parodie. Moudrý ovšem umí přiznat chybu, neboť každý dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.
  Volby jsou relativně ze dveřmi. Stihnou se antizemanovci vrátit včas z vandru? Nebo budou dál bloudit pod vlivem falešných kazatelů? Moc času není.
  BT
  August 17, 2013 v 12.24
  Svobodná volba?
  Jaká svobodná volba? Je to především orwellowská manipulace mainstreamových médií a tzv. "ekonomických odborníků", kteří z toho současného marasmu velmi dobře profitují, takže ho skrytě podporují. Proto podporují mafiánskou pravici a její orwellowskou propagandu a lhaní.

  Co to má společného se svobodnou volbou?. Ať zvolíte co zvolíte, vždy se dá vymyslet nějaká snadno šiřitelná lež, která vás dehonestuje.
  To je o sprostotě, vyčuranosti, cílené debilizaci obyvatel a legalizovaném loupení. USA s jejich Goldman Sachsy jsou náš vzor.

  Především využívají toho, že propagandisticky je VŽDY účinnější jednoduchá LEŽ než složitá PRAVDA.

  V tomto se současný režim podobá režimu z 50. let.
  Do toho zapadají všechny ty řecké lži, lži o špatném hospodaření levice o tom, že bohatství vytváří jen podnikatelé, o tom, že rovná daň nastartuje raketový ekonomický růst, i o tom, že KSČM je totalitní strana a katolická církev je pravý opak, atd, atd.
  A nyní k tomu přibyla lež o tom, že TOP09 jsou liberálové a Zeman je málem Stalin. (Kterou svými články přiživuje i pan Pehe).
  Že to nemá s realitou nic společného, to přece vůbec není důležité, když jsou prachy, lze dosáhnout všeho: G. Orwell (1984): NEVĚDOMOST JE SÍLA!
  BT
  August 17, 2013 v 12.37
  Ještě ke "svobodné volbě"
  Dva dokumenty ke "svobodné volbě" a její nemožnosti ve světě ovládaném orwellowskou propagandou (i americkým nezákonným špiclováním):
  http://bloguje.czechtek.net/854914-vaclav-belohradsky-recko-byla-jedna-z-nejvetsich-volebnich-lzi-v-politickych-dejinach-teto-zeme-pravo.php

  A obecně o technologii propagandy zde:
  http://www.blisty.cz/art/39049.html

  Tam kde mainstramová média šíří lživou propagandu, tam neexistuje svobodná volba. Ať už je to Československo let sedmdesátých nebo Česko současnosti.
  BT
  August 17, 2013 v 12.51
  jednoduchá lež a složitější pravda
  K těm jednoduchým lžím, které snadno přebijí složitější pravdu (zvláště třeba u čtenářů MF Dnes, Reflexu a Respektu), je třeba zařadit také slogan (autoři: Miroslav Kalousek + Jiří Pehe), že "ČSSD nyní ovládá Zeman, takže liberálové nemají koho volit, protože ČSSD je nedemokratická strana".

  Ta složitější pravda je poněkud jinde. Dotýká se jí výše citovaný článek J. Kellera. A také článek A. Mitrofanova: "Jak Sobotka Zemana doběhl" taktéž v dnešním Právu.

  BT
  August 17, 2013 v 14.58
  Pane Kolaříku,
  napsal jste:
  Jednoduchá lež je především, že za vnitřní problémy levice může Kalousek se Schwarzenbergem, podporovaní jestřáby z Wall Streetu.
  (konec citátu)

  Ano, s tím lze souhlasit. Ale nějak nerozumím proč to zde takto uvádíte? O tom přece není sporu. Jenže tohle tu nikdo snad netvrdí.

  Ano, Zemanovci (i Zeman osobně) si jdou primárně za svými cíly a škodí tím levici. Jan Keller (i má maličkost) na to vícekrát upozorňoval. Také bylo upozorňováno, že Zemanovci ztěží mohou být považováni za levici. Nejsem si tudíž jist, že jdepouze o VNITŔNÍ problémy levice.

  Celé je to trochu složitější. A to se tady neustále snažím vysvětlovat.

  Na druhé straně to co píše dnes Jan Keller v Právu, vystihuje dobře hlavní podstatu. Tj. že polistopadový vývoj je založen na orwellowském klamu. Tak jako komunisti v 50. letech neustále strašili (poraženým) fašismem a Západem aby tím zakryli své vlastní lumpárny, tak dnes mafiánská pravice (nyní zosobněná v ODS a TOP09) straší (poraženými) bolševiky a Ruskem.
  Realita byla jinde tehdy a realita je jinde dnes. Proto připomínám toho Orwella.
  PM
  August 17, 2013 v 15.48
  Problémy ve straně a problémy ve státu
  Ve straně nastanou problémy, když opustí pozice občanské skupiny jejiž specifické hodnoty - její logiku a etiku zastupuje.
  Ve státu nastanou problémy, když strany opustí pozice které je navzájem vymezují a účelově mazanou eliminací kritických diferencí tak znemožňují střet o "pravdu" občanských seskupení. Vznikne tak problém demolice základních předpokladů funkce demokratického režim.
  Extremním případem je naše totalitérní minulost "beztřídní společnosti" a sofistikovaným případem současné ztržnění volebních programů. Exemplárním příkladem je postoj Merkelové, která se dnes a denně zaklíná politikou středu a nabízí volební program pro celé politické spektrum........tak nějak v duchu Maxe Webra bych rád podotkl.
  A pozorně se začetl do volebního programu partaje, která zastupuje mé hodnoty.
  August 17, 2013 v 22.32
  Ovládl Zeman KSČM?
  Pokud hlasování pro Rusnokovu vládu, znamená, že M.Z. totálně ovládl ČSSD, proč to také neznamená, že ovládl KSČM? To první si myslí kde kdo, o tom druhém se ani moc nemluví.
  August 18, 2013 v 10.53
  Pane Kubičko,
  to první si nemyslí kde kdo, to si myslí jen zmanipulovaní antizemanovci. A o tom druhém se nemluví, protože se tím naprosto vylučuje to první. Bod pro vás, zbořil jste jeden ze sloupů antizemanovské propagandy.
  Ještě k té symbolice - v sobotním Právu vyšel rozhovor s Pavlem Rychetským. Úryvek zde:
  http://www.novinky.cz/domaci/310817-rychetsky-ustavni-zvyklosti-jsou-jako-columbova-manzelka.html

  Je pravda, že jsme zavedením přímé volby přišli o nadstranického prezidenta a od nynější chvíle už každý z politiků stojí na něčí straně. Konec panictví a panenství (a zbyl nám už jen sv. Václav, blaničtí rytíři a podobně).

  Ústavně neošetřené zavedení přímé volby navíc přináší opravdu spoustu problémů - například postavení naší současné vlády. Není pochyb, že současná vláda JE legitimní, ovšem celá její legitimita stojí na bedrech, přímém mandátu a odpovědnosti prezidenta!
  Ústavně neodpovědného a prakticky neodvolatelného prezidenta, chce se dodat.

  A to zdaleka není konec. Všichni asi chápou, že jednotlivé moci by měly být do značné míry nezávislé (obzvlášť u moci soudní je to myslím evidentní), ale stejně tak každý chápe, že by asi nebylo dobré, aby řekněme nové ústavní soudce jmenovali sami ústavní soudci, že. Jinými slovy - jesli má společenská správa fungovat jako celek, je nejen nezbytné zajistit relativní nezávislost jejich jednotlivých složek, ale je důležité, aby tyto byly propojeny jakýmisi "pupečními šňůrami" brzd a protivah, jmenovacích dekretů (kdy jeden navrhuje, druhý schvaluje), kontrasignací a podobně.
  Mezi prezidentem a parlamentem neexistuje žádná "pupeční šňůra", ale ta vazba bude muset být nalezena.
  Otázkou je, jak bude vypadat...................................

  Budu volit ČSSD pane Kolaříku. Prostě nevidím žádnou jinou možnost ( - a věřte mi - raději bych ji volil radostně. ))
  + Další komentáře