Prvních sedm případů Miloše Zemana

Jakub Patočka

Bude-li pokračovat v započatém stylu, je Miloš Zeman na nejlepší cestě nedokončit na Pražském hradě ani jedno období.

Miloš Zeman na Pražském hradě složil prezidentský slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." To se stalo 8. března 2013, přesně před sedmasedmdesáti dny.

Ve slavnostním projevu poté kromě jiného uvedl, že hodlá podporovat ostrůvky pozitivní deviace, to jest všechny schopné lidi podávající nadprůměrný výkon. Naopak vyhlásil, že se hodlá zaměřit na boj s ostrovy negativní deviace, za něž označil kmotry, neonacisty a manipulativní část médií.

V první chvíli se zdálo, že Miloš Zeman v příznivém slova smyslu všem skeptikům vytře zrak. Vypadalo to, že se zaměří na kritiku mimořádně neoblíbené Nečasovy vlády, jeho nominace do Ústavního soudu ocenila i Eliška Wagnerová, a politickou virtuozitu jeho vystoupení na sjezdu ČSSD obdivovali i ti, kdož tonuli v rozpacích nad jeho obsahem.

Současně se ale začaly objevovat varované příznaky, které s postupujícím časem nabývaly jak na četnosti, tak na intenzitě. Miloš Zeman si začal počínat způsobem, který je nejen v rozporu s tím, co vyhlásil při skládání prezidentského slibu, ale v některých případech zřejmě i s dokumentem, na nějž přísahal: s českou ústavou.

Prvních sedm takovýchto případů si připomeneme.

1. Velvyslanci. Ani ne měsíc po svém nástupu do funkce vnesl Miloš Zeman chaos do jmenování velvyslanců, když si začal osobovat kompetenci, která mu zřejmě nenáleží. Názory některých ústavních právníků, že v tomto bodě nelze prezidenta obejít, ignorují judikáty ústavního soudu, na něž v Deníku Referendum upozornila Eliška Wagnerová, i kompetenční zákon, který pravomoc jmenovat velvyslance svěřuje z pochopitelných důvodů ministerstvu zahraničních věcí. Úřad prezidenta není vybaven žádným faktickým zázemím, které by mu umožňovalo českou zahraniční politiku obsluhovat. Jednoduše řečeno k názoru prezidenta se přihlíží, ale v proceduře není dominantní, ani nedisponuje právem veta, které si nyní osobuje.

Co je ale vůbec nejdůležitější, jmenování velvyslanců je vcelku delikátní věc. V době, kdy Zeman zčistajasna vyhlásil jméno Livie Klausové, v Bratislavě už po delší čas ležela žádost o vyslovení souhlasu se jmenováním zkušeného diplomata Jaromíra Plíška. Stáhnout žádost o jmenování velvyslance po odeslání žádosti je natolik nestandardní krok, že se k němu přistupuje jen ve zcela mimořádných případech. A pochopitelně odmítnout takovou žádost zemí, jež je o udělení souhlasu žádána, je rovněž možné jen ze zcela výjimečných důvodů; vždy se jedná o hrubý zásah do vzájemných vztahů. Přirovnáme-li počínání Miloše Zemana v tomto bodě k dupání slona v porcelánu, ještě neučiníme skutečnosti zadost.

2. Amnestie. Miloš Zeman krátce po svém zvolení prohlásil, že až zjistí jména autorů skandální Klausovy novoroční amnestie, budou muset na Hradě skončit. 27. dubna 2013 „slib splnil“, když jeho kancléř Mynář označil za autory amnestie Ladislava Jakla, Petra Hájka a Pavla Hasenkopfa. Ten se začal bránit a během dvoutýdenní mediální smršti prokázal, že amnestie vznikla v součinnosti s ministerstvem spravedlnosti a že autorem podkladů, z nichž vzešla definitivní verze, není on, nýbrž Zdeněk Koudelka. Věc sama si zasluhuje podrobnější rozbor, na nějž se vbrzku dostane, zde je ale podstatná jiná věc: Hasenkopf usvědčil Zemana ze lži, ten jí nijak nečelil a záležitost prostě zametl pod koberec.

3. Šťastní Sudeťáci. Jen o pár dní dříve stihl Miloš Zeman promluvit v Rakousku způsobem, který si nezadá s lekcemi kurzů němčiny Alles Gute v satirickém pořadu Česká soda. V předtočeném rozhovoru pro agenturu APA pronesl: „Když byl někdo občanem nějaké země, ale kolaboroval s jiným státem, který jeho zemi okupoval, je vyhoštění mírnější než například trest smrti." Jedná se o výrok z více hledisek krajně nešťastný. Jednak proto, že obnovená Československá republika po II. Světové válce kolaboranty popravovala vcelku velkoryse, jednak proto, že vyvolává dojem, jako by vystěhování bylo trestem, jehož alternativou mohl být trest smrti.

Ukazuje to přinejmenším katastrofální nepřipravenost jak věcnou, tak komunikační. Člověk nemusí podléhat často vskutku nesnesitelnému módnímu flagelanství, jehož vyznavači věnují větší pozornost po válce vystěhovaným Němcům, nežli statečnosti a strašnému utrpení českých vlastenců během 2. světové války. Odsun Němců hájil jako zákonitý, historicky podmíněný, velmocemi sankcionovaný a legitimní krok i Václav Havel. To ovšem nemůže demokratickému politikovi bránit v uznání excesů, v odsouzení odsunu divokého a zejména v hluboké lítosti nad všemi křivdami spáchanými na československých antifašistech německé národnosti.

I když reakce představitele sudetských Němců v Rakousku Gerharda Zeihsela („Kdyby Beneš poslechl Henleina, neměl by Hitler důvod k zásahu.“) byla skandálnější než Zemanův výrok, neboť fakticky překračuje hranici nacistického revizionismu, Zemanova neohrabanost znemožnila tyto odstíny vyložit. Český prezident se vyvoláním senzační představy, že Československo si také třeba mohlo po válce zorganizovat svou malou soukromou genocidu, bohužel ocitl na Zeihselově úrovni.

4. Z ruské ambasády ke korunovačním klenotům. Nemusíme rovnou použít termín viróza v novém smyslu, o nějž obohatil kolokviální češtinu Pražský hrad letos 9. května. Konečně nikdo z přímých svědků události žádným svědectvím nepomohl, a ruská ambasáda menu servírované při ranní návštěvě české hlavy státu rovněž nezveřejnila. Co se ale u klenotů dělo, vzbuzovalo starost o způsobilost Miloše Zemana k výkonu úřadu bez ohledu na příčinu. Jedna vlaštovka nedělá jaro, s jednou opicí se nedá založit zoo a jedna viróza ještě není důvodem k abdikaci. Téma k sledování to ale určitě je. Protože co kdyby se ukázalo, že zdravotní potíže prezidenta se prohlubují a stávají se chronickými?

5. Mostecká uhelná. Miloš Zeman krátce po svém zvolení prezidentem poskytl letos v únoru pozoruhodné interview protikorupční policii. To zveřejnila jako dokument 14. května Mladá fronta dnes. Tomáš Syrovátka z ekonomické redakce Mladé fronty Dnes k Zemanovým výrokům píše: „Exmanažery mosteckých dolů v čele s Antonínem Koláčkem policisté loni obvinili ze tří trestných činů — mimo jiné z tunelování a z privatizačního podvodu. Podezírají je z toho, že z polostátních dolů koncem 90. let tajně vyvedli zhruba 150 milionů dolarů (asi tři miliardy korun) a za ně si koupili nejdříve většinu firmy pro sebe. A nakonec i zbytkový podíl od vlády Miloše Zemana. Nynější prezident si však při výslechu doprodej zbytkového podílu v mosteckých dolech pochvaloval. Žádná škoda prý nevznikla.“

A dále: „O podílu Zemanovy vlády na problematické privatizaci Mostecké uhelné svědčí i vyšetřování ve Švýcarsku, kde jsou exmanažeři dolů obžalováni z praní špinavých peněz... Švýcarská prokuratura považuje privatizaci menšinového podílu dolů tehdejší vládou za uplacenou. Firma Investenergy, která doly od státu koupila, poslala asi 170 milionů na Gibraltar jako „provizi za pomoc“. Miliony nakonec přistály na účtech lidí blízkých tehdejšímu vlivnému šéfovi poslanců ČSSD Stanislavu Grossovi. K jednomu z nich měl přístup Robert Sýkora, který nechal Grosse zbohatnout.“

Miloš Zeman z případu nevychází jako někdo, kdo se na organizaci tunelu podílel, spíše jako nekompetentní a neinformovaný člověk, který se nechal obelhat a před fakty utíká i dnes, když je s nimi konfrontován. Tolik tedy prozatím k jeho boji s kmotry.

6. Profesura Martina Putny. Když Miloš Zeman odmítl Martina Putnu jmenovat s tím, že jej nechce sdělováním důvodů veřejně ponižovat, čekali jsme, o jakém Putnově zločinu nevíme. Ukázalo se, že zločin spočívá buď v jeho sexuální orientaci a občanském aktivismu za práva menšiny, k níž přísluší, anebo prostě v tom, že dosti nejapně vystupoval proti Miloši Zemanovi v prezidentské kampani.

Po týdnu tance mezi vejci Miloše Zemana z nejhorší šlamastyky vytáhl Petr Fiala: že přitom podráží jak akademické obce, tak českou ústavu, se zřejmě s jeho přesvědčením konzervativce snáší lépe nežli možnost trvajícího konfliktu s nevyzpytatelným prezidentem. Bude-li psát Fiala o své zkušenosti v praktické politice odborné pojednání, dočteme se o této epizodě nejspíše v kapitole pod názvem Potřeba odvahy.

Co je na celé aféře nejpodstatnější, totiž lapidárně vystihl ve svém včerejším textu publikovaném v deníku Aktuálně šéf Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek. V článku Kam vlastně prezident ustoupil při jmenování Martina C. Putny? píše: „Tvrdit, že prezident velkoryse uznal chybu, je hluboký omyl.“

V Jašurkově textu je skryta zřejmě nejpodstatnější pasáž, která o celém případu, vrhajícím na hlavu státu mimořádně ponurý stín, zazněla: „Prezident doslova prohlásil: když si vysoké školy nepřejí, aby o návrzích fakticky rozhodoval, nemohou chtít, aby profesory jmenoval. Přímo volený prezident podle něj není žádný „stroj na podpisy“. To je nejen přímé odmítnutí symbolické role prezidenta republiky jako garanta autorit akademického světa, ale i výrazný průlom do povahy české demokracie.“

Přesně tak. Český prezident prostě je v některých případech jen „strojem na podpisy“. Pokud se mu to nelíbí, neměl kandidovat. A je-li to pro něj otázka svědomí, pořád ještě může abdikovat. Jak píše Jašurek: „Je zcela nepřijatelné, aby se nejvyšší státní představitel rozhodl, že některé věci, které mu zákony České republiky ukládají, nechce nebo nebude dělat jenom proto, že se tak prostě rozhodl. Přímo volený prezident nenahrazuje parlament ani vládu — a zákony platí stejně pro všechny.“

Jenomže Zeman to tak nevidí. Nárokuje si pravomoci, která mu z ústavy nepříslušejí, a odmítá plnit povinnosti, které mu naopak ústava předepisuje. Jašurek v závěru svého textu vyslovuje obavu, jak to bude, až přijde čas, aby Zeman jmenoval rektory. Je tu ovšem jedna ještě daleko závažnější otázka: jak to bude, až přijde čas jmenovat vládu a ministry. Také začne mudrovat cosi o stroji na podpisy?

7. Poděkování Tomáši Chalupovi. Ve středu vydal Pražský hrad pod titulkem Prezident republiky přijal ministra životního prostředí tiskovou zprávu v rozsahu běžného statusu na sociální síti, 34 slov, 247 znaků: „Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 22. května 2013 na Pražském hradě ministra životního prostředí Tomáše Chalupu. V průběhu diskuse prezident vysoce ocenil úsilí ministra životního prostředí v boji proti zeleným fundamentalistům.“

To zaznívá v situaci, kdy svět patrně nečelí žádné vážnější krizi, než právě krizi ekologické, a v zemi, která disponuje pouze velmi krotkým a až úzkostlivě korektním ekologickým hnutím. Česká republika je tak zřejmě jedinou evropskou zemí, ve které si hlava státu notuje s ministrem životního prostředí, jak se mu pěkně daří střežit plenění přírody před jejím ochránci. To by Alfred Jarry nevymyslel.

Takže si to shrňme. Prezident Miloš Zeman při nástupu do funkce chtěl podporovat ostrůvky pozitivní deviace a bojovat s těmi negativními: s kmotry, neononacisty, a manipulativní částí médií.

Po sedmasedmdesáti dnech se jeví řez, který v jeho očích vede českou společností, jinak. Zemanovými pozitivními devianty jsou manažeři MUS, ministři Chalupa a Fiala, církevní tmáři, skuteční autoři amnestie, Vladimír Remek, Livie Klausová a možná ještě ruský velvyslanec. Negativními devianty bohužel nejsou ani kmotři, přinejmenším ti z MUS ne, ani neonacisté, o nichž Zeman od nástupu do funkce už neřekl ani slovo, nýbrž vyloženě krotké české ekologické občanské iniciativy, Pavel Hasenkopf, akademické obce a Martin C. Putna; ten především.

Josef Šlerka ve včerejším vydání Deníku Referendum svou úvahu nad případem Putna zakončil větou: „Jedině společné úsilí demokratické levice, demokratické pravice a demokratického středu může zabránit naší cestě k autoritářské a netolerantní společnosti.“ Je to de facto popis aliance, která se za Martina C. Putnu postavila.

Ale nyní potřebuje pomoc od něj. Jde o to, aby na protiústavní postup ministra školství ani on sám nepřistoupil. Je třeba, aby trval na tom, že profesorem jej v souladu s ústavou bude jmenovat prezident. Není to jeho právo, je to jeho povinnost.

V zájmu české demokracie je nutné od první chvíle neústupně čelit Zemanově živelné snaze populistickými gesty ovládat veřejnou debatu a koncentrovat moc, která mu nepřísluší. Zapomeňte na Okamuru, skutečná politická naděje českých tendencí k fašizujícímu autoritářství se uhnízdila na Pražském hradě.

Nic z toho, co tu píšeme, není obranou Nečasovy vlády či neoliberálního režimu. Ostatně všimněme si, že pochybné účelové aliance se členy Nečasovy vlády uzavírá právě Miloš Zeman. Bylo tragédií české demokracie, že ve druhém kole prezidentských voleb čelila tak bezvýchodnému dilematu.

Zhoubné tendence neoliberální éry po celém světě nejen u nás vyvolávají přirozenou potřebu alternativ: ty ale nemusejí být jen lepší, směřující k zvýšení sociální a ekologické ohleduplnosti i k prohloubení demokracie, ale mohou být rovněž horší: směřující k vládě pevné ruky, k autoritářství a útisku. Miloš Zeman se většinou svých činů hlásí bohužel k této druhé tendenci. Vykázat ho do příslušných mezí se tak stává zájmem nadřazeným rutinním konfliktům parlamentní politiky.

Každý jeden dílčí kompetenční spor nemá končit defétistickými ústupky, jež předvedl ministr Fiala, ale před Ústavním soudem. A pokud Miloš Zeman nezkrotne, bude-li pokračovat ve stylu, jaký popsaných sedm případů naznačilo, spíše dříve nežli později vyvstane před českou demokratickou politikou úkol zbavit ho výkonu mandátu předčasně. Slib, který 8. března na Pražském hradě složil, totiž porušil již opakovaně.

  Diskuse
  May 24, 2013 v 23.29
  Hlavně nezpochybnit dekrety?
  To planě národovecké "sice nesouhlas se Zemanem, ale na dekrety se sáhnout nesmí" příliš nezdobí image levicově-nezávislého deníku. Odsun československých Němců - divoký nebo nedivoký je zcela srovnatelný s tím, za co např. srbští pohlaváři seděli v den Haagu. A trest za tento krok si budeme všichni vybírat postupně v dlouhodobých následcích vyhnání třetiny našich spoluobčanů.
  JV
  May 25, 2013 v 6.55
  Velice přesná poznámka
  Ano, to je naprosto přesné, pane Ungře. Také celospolečenský úpadek a bezbranné přijímání neoliberální zvůle, ve které vyústil listopad 1989, jsou toho důkazem.
  Jiří Vyleťal
  May 25, 2013 v 7.31
  Velice nepřesná poznámka
  Tak nám pan Unger zopakoval předvolební schwarzenbergovskou demagogii, a jedeme dál.

  Opravdu nechápu, proč má někdo – jako David Unger – stálou potřebu historii kádrovat a hodnotit ahistoricky, totiž ideologicky? A proč se vždycky najde někdo, kdo podobným tlachům zatleská?

  Takže odsun Němců se posuzuje očima soudu v Haagu a zavinil i Únor 48, Gustáva Husáka, Milouše Jakeše a polistopadové události. Je to holt takový trest boží.

  Někdy se tu člověk dozví slušné pitomosti.
  May 25, 2013 v 7.38
  A hlavně mě zajímá, co si ti pánové představují, že by se stalo, kdyby se na ty dekrety sáhlo. Představují si snad, že by nás čekal nějaký vzestup? Že by se národ vzchopil a začal proti neoliberalismu bojovat?
  May 25, 2013 v 9.36
  Co to znamená "definitivně vyřešena"?
  Kde a jak Zeman tuto deklaraci napadl? Už to říkáte poněkolikáte, tak snad už by bylo záhodno tuto formulaci ozdrojovat.

  Kromě toho mi není jasné, jak může právní předpis být "definitivně vyřešen" politickou deklarací.
  May 25, 2013 v 10.17
  Ale o tom jsme již hovořili
  Nemyslím si, že tahle rovina rozhodla volby. Ale kdybych se jí přidržel, nehorázný výrok K. Schwarzenberga o E. Benešovi se lidem vryl do paměti možná více. Mnou tedy, přiznám se, docela otřásl.

  P.S. To "definitivní vyřešení" mi opravdu není jasné – zvlášť s ohledem na slova E. Stadlera.
  May 25, 2013 v 11.33
  Možná diskutujícím, vzhledem
  k neustálému omílání Putny uteklo, že se k tomuto tématu v úterý v Právu vyjádřil Bělohradský. Na rozdíl od pana Ungera a Kolaříka nepovažuje za znepokojující prohlášení Zemana, ale to, že revizonistické výroky už celkem bez odporu dobývají veřejný prostor a nevyvolávají potřebnou reakci. To není o předvolebním boji pane Kolaříku. To je o tom, že pokud kandidát na prezidenta ČESKÉ republiky ve svém předvolební projevu nazve svého předchůdce, který celý život za náš stát bojoval, zločincem, měla by ho smést vlna odporu do politické bezvýznamnosti.
  K tématu odsunu je třeba společně s Bělohradským nahlas říci: "Z takové krutosti /zločiny páchané Němci za II. světové/ vyplývá cokoli a NIKDO nemá právo to "cokoli" soudit".
  A pane Kolaříku, pokud Zemanovu reakci na Schwarcenberkovu neomalenost nazvete napadnutím dekretů, tak je těžko s vámi diskutovat. Normální by bylo nazvat napadnutím dekretů přece Schwarcenberkův výrok. U informatika bych očekával logiku.
  May 25, 2013 v 11.55
  Chtěl bych vidět váš žebříček morálních hodnot
  pane Kolaříku. Jestli je onen zmíněný Zemanův výrok křivárnou, kam řadíte činy Švancberka? Pro ty by pak už neměl ani existovat výraz. Jestli KS není schopen adekvátně reagovat na slovní provokace, zaplať Bůh že není prezidentem! A dvakrát za to, že když už se nechal vyprovokovat, odhalil svůj přístup k Českému státu. Jen ta reakce na jeho výrok měla být sakra ostrá. Kdyby něco takového pronesl kandidát na polského prezidenta, už by jsme o něm moc neslyšeli.
  MP
  May 25, 2013 v 15.32
  Pánové,
  není úplně vhodné diskutovat zde o dekretech, lepší by bylo diskutovat o Zemanovi. Text J. Patočky je dle mého soudu vynikající, v každém případě podnětný...
  May 25, 2013 v 18.38
  Pane Patočko,
  vyhrávat budete, až se naučíte prohrávat. Vypadá to, že nejste schopen se smířit s vítězstvím MZ, což ventilujete článkem, který by se v Reflexu dostal na titulní stránku.
  Před druhým kolem voleb se zde utvořila skupina pisatelů a diskutujích, kteří se snažili ostatní složitým konstruktem přesvědčit, že pro levici bude dobrou volbou zvolit tvrdého neoliberála.
  Domnívám se, že je dobře, že většina voličů tuto léčku volebního štábu KS odmítla. Složité konstrukce jsou pro dobré tak ke zblbnutí. Logika velí, že čím je politik bližší levici, tím je to pro levici lepší. MZ není ideálem politika, volil jsem jej se skřípěním zubů. Nečekal jsem ale, že zatímco neoliberálové likvidují stát, tak my se tu řadu dní zabýváme jen Zemanem. Všichni ti kmotrové, solární baroni, prostě celá ta smečka, která nás stahuje z kůže, tu nikoho nezajímá. Všichni jste posedlí jen tím, co udělal Zeman.
  Ve skutečnosti to, co dělá, není pro obyčejné lidi ani zdaleka takovým nebezpečím, jako to, co dělají ti druzí. Vy to víte, ale asi vám je přednější boj s ním.
  Zemana jednak nenávidí ti, kteří se obávají, že jeho podněty by mohly vést ke změnám, které by ohrozily jejich majetky, jednak ti, kteří neunesou prohru. Neměl by jste k nim patřit i vy. Mohl by jste být za jiného borce.
  May 25, 2013 v 19.16
  Pane Kando,
  Nevěděl jsem, že je zde opravdu vědecká a neideologická historická diskuse. Jako nehistorik bych se jí neúčastnil. Každý z nás má nějaký názor na minulost, přítomnost i budoucnost. Mně jen přijde zvláštní, že šéfredaktor nezávislého levicového deníku a mnozí jeho sympatizanti se zde vůbec nepozastavují nad tím, jakou před- i po-volební kartu vlastně současný prezident hraje. Vyspělost národa se pozná také podle toho, jak se staví ke své minulosti. Ono "My, hodní Češi, a oni, zlí Němci", o vyspělosti příliš nesvědčí. Přestože nesouhlasím s mnohými názory KS na domácí politiku, jsem rád, že tento výrok před volbami zazněl, ukázalo se, kdo zastává jaké stanovisko a přesto 45% voličů dalo ve druhém kole hlas Schwarzenbergovi. Tak špatné to s námi a naším postojem k minulosti tedy zase není. Vlažný (probenešovský) postoj mnohých redaktorů i příznivců DR ke kritice planě antiněmeckého Zemana vypovídá o tom, že lidská práva platí jen tehdy, hodí-li se to k naší národní pohádce.
  May 25, 2013 v 19.23
  Máta pravdu pane Ungere,
  vyspělost národa se pozná podle toho, jak se staví ke své minulosti. Můžeme se asi proto od Němců hodně učit. Pohled Sudetoněmeckého landsmašaftu, hojně podporovaného bavorskou vládou, by nám měl jít příkladem. Už proto, že jejich heslem není "hodní Češi, a zlí Němci". To je příklad správného postoje k minulosti. A hlavně je třeba pranýřovat zvláštní vlažné probenešovské postoje! Vždyť už dávno bylo řečeno "Šílenec Beneš se domnívá, že může prostě jen tak týrat tři a půl milionu lidí! Pan Beneš má sedm milionů Čechů, tady ale stojí pětasedmdesátimilionový národ!" Tak jak může vůbec někdo mít probenešovské postoje!
  BT
  May 25, 2013 v 22.45
  Nejde primárně o Zemana
  Přestože s článkem J. patočky vcelku souhlasím a podobný vývoj jsem předpokládal, zdá se mi, že problém je ještě i jinde.
  Zeman neustále vyrábí dost přihlouplé kauzy, které odvádí pozornost veřejného diskurzu (i na levici) od skutečných závažných problémů v naší zemi, které vznikly zejména tím, že se zde dostala k moci polofašistická pravice ODSTOP. Polofašistická proto, že neváhá okrádat ty nejslabší. Navíc dostala zemi do zatím nejhlubší ekonomické krize. To je mnohem zásadnější problém než např. Putna. Diskurz by se měl vést o tom jak se extrémního vlivu této mafie zbavit v parlamentních volbách a jakou roli při tom Zeman sehraje. S kým bude vládnout ČSSD? Jak se zbavit Kalouska a vlivu jeho TOP09? Jak umenšit vliv Klause? Jak využít pozitivní stránky vlivu EU? Jak zajistit aby významná ministerstva řídili lidé bez vazeb na onu polofašistickou mafii? Jak umenšit vliv té rakoviny, která prorostla státní správu včetně policie a justice? Jak zabránit tomu aby mainstreamová média nerozjela antikomunistickou (a potažmo antilevicovou) kampaň před volbami? (Navíc s využitím polopravdy, že Bimbo Zeman je levicový politik...)
  Domnívám se, že toto jsou otázky, které by měly převládat v diskurzu na levici. Myslím si, že lidem, kteří mají dnes u nás problém zajistit dost jídla (případně léky) pro sebe či dokonce své děti, je kauza Putna logicky zcela ukradená. Na ně bychom měli myslet především, protože největší ostudou kulturního národa dle mého názoru není Bimbo prezident, ale ponižování nejslabších.
  JV
  May 26, 2013 v 7.10
  Zcela souhlasím, pane Trávníčku
  Velmi s Vámi souhlasím, pane Trávníčku. Zemanovo prezidentství, tak, jak se dosud jeví, jistě vyhovuje všem politickým aktérům, kteří se naučili chodit v dosavadním politickém provozu. Jde skutečně o jakási cirkusová čísla servírovaná davu za účelem odvedení jeho pozornosti od pohrom, které na něj den za dnem přicházejí. Podstatných témat, která zde pěkně jmenujete, se Zeman ani omylem nedotýká.
  Jiří Vyleťal
  May 26, 2013 v 8.26
  Máte pravdu pane Trávníčku.
  Opravdu, Zeman neustále vyrábí dost přihlouplé kauzy, které odvádí pozornost veřejného diskurzu. Co je však nejhorší, nějakým záhadným způsobem nutí většinu redaktorů DR a diskutujích, aby o nich od rána do večera psali a vedli debaty, místo toho, aby se věnovali podstatným záležitostem.
  Mě by zajímalo, jak on to jenom dokáže?.......
  May 26, 2013 v 9.02
  Taky nechápu, proč se tento spor přetřásá tak mohutným způsobem. Ani jednoho z těch dvou neobdivuji, ale žádného z nich ani nezatracuji. Skutečné rozpory dnešní společnosti jsou úplně jinde.
  MP
  May 26, 2013 v 9.35
  Protože diskuse se od jiného zemanovského článku přenáší pomalu sem,
  rozhodl jsem se zkopírovat sem dva své příspěvky z té paralelní diskuse.
  Snad ještě něco rozproudí, protože si myslím, že "problém Zeman" existuje a že jej nelze přehlédnout nebo bagatelizovat poukazem na to, že levice má na řešení důležitějí témata (což jistě pravda je). Pokud totiž necháme Zemana konat "jeho dílo" nevkusu a samolibosti, brzo tu ani žádná pořádná levice nebude, obávám se...
  MP
  May 26, 2013 v 9.37
  Mentalita obležené pevnosti
  Přátelé a vážení diskutující na levici,
  pozor, abychom nedopadli jako katolická církev v 19. století (a v době do druhého vatikánu vůbec). Právě M. C. Putna se ve svých knihách touto mentalitou a jejím odrazem v literatuře zabývá. Jde o pocit, že všude jsou nepřátelé, kteří nic jiného nedělají, než se nám snaží uškodit, a proto je třeba semknout řady a hájit každého našince a vše, co kdy udělá ten, kdo se k nám hlásí...

  Levice nesmí udělat podobnou chybu. Boj proti neoliberalismu, no samozřejmě, ale Zeman tady přece není žádným spojencem, nýbrž škůdcem. Vynecháme-li skutečnosti, že se prezident rád účelově spojuje s pravicí (jak výstižně píše J. Patočka) a že mluví stejně jako Drábek o nezaměstnaných jako o flákačích, pak Zeman přece nejvíce škodí levici a boji proti neoliberalismu tím, že takřka každým svým krokem odrazuje od levice dosud středové či levostředové městské vzdělané liberály, že zkrátka ničí onu "dienstbierovskou" koalici. Jenže bez oněch levostředových liberálů NEMŮŽE levice nikdy zvítězit a nemůže být nikdy ani výrazněji zpochybněn, natož poražen neoliberální režim. Kdo to můžeš pochopit, pochop.
  MP
  May 26, 2013 v 9.39
  Paní Švandová,
  "dienstbierovská koalice" je v mém příspěvku zkratkovité, metonymické pojmenování pro spojenectví hodnotově jasně vyprofilovaných levičáků, jakými je většina diskutujících na tomto serveru, a levicových či k levici (možná podvědomě) tendujících liberálů - kteří dosud volili všelijaké zelené a kdovíjaké malé partaje, možná v posledních volbách dokonce i TOP. Takových lidí je mezi vzdělanými městskými vrstvami velmi mnoho a je třeba tyhle potenciální voliče levice probudit a pomoci jim pochopit, že vlastně levičáky jsou.
  Zemanovo vystupování je ovšem oněm výše zmíněným vrstvám nepochopitelné a odporné a utvrzuje je v přesvědčení, že levice je pouze křupansky populistická, "buřtgulášová", zkorumpovaná stejně jako pravice a myšlenkově beznadějně impotentní, zkrátka nezajímavá.

  Naprosto pak nemůžu pochopit, co je vám nejasného na mých posledních větách. Pokud nezískáme levostředové liberály, nemůžeme vyhrát žádné volby. Dělnická třída a důchodci (skupiny z velké části jistě prozemanovské) dnes k přesvědčivému volebnímu vítězství nestačí. A navíc jde také o změnu klimatu ve společnosti, ten neoliberalismus je přece třeba porazit především hodnotově a ideově, a to mohou udělat prakticky jedině intelektuálové.
  May 26, 2013 v 10.02
  Pane Plevo, ta vámi zmíněná "dienstbierovská koalice" se bohužel ve volbách ukázala jako naprosto neživotná.
  MP
  May 26, 2013 v 10.41
  Ale proč se ta koalice neosvědčila?
  Protože někteří přesvědčení levičáci si už v prvním kole nemohli odpustit flirt se Zemanem...
  MT
  May 26, 2013 v 10.55

  Myslím, že naděje pana Plevy jsou značně naivní ...

  Pásmo jakýchsi zmatených intelektuálů, kteří jsou schopni (dokonce i po r. 2008 a nástupu světové krize či spíš nekonečné stagnace, protože ve slově krize je původně, lékařsky atd i ledacos ozdravného) uvažovat o volbě TOP 09 stejně jako ČSSD a jejichž názorové zakotvení prostě neexistuje a neexistovalo NIKDY, není nějakým prostorem, který má smysl brát jako JEDEN blok a upravovat svoji strategii podle CELÉHO takto vykonstruovaného bloku.

  Člověk by měl věci posuzovat podle historické reality.

  A ta hovoří k nám všem jednoznačně - pokud jí ovšem chceme naslouchat s jaksi vědeckou pokorou a ne svévolně upravovat a konstruovat podle toho, co bychom si přáli, "aby bylo" ...

  Pásmo, na které chce pan Pleva spoléhat, nemá s levicí nic společného. Občas se zamiluje do některých - někdy i levicových - osobností způsobem až nezdravého požáru a boomu ...

  A s povahou nekonečných moralizátorů používajících do zblbnutí obraty a pojmy s oblasti etiky, estetiky, vkusu, atd. a se zjevným přesvědčením, že skutečný nevylhaný zájem je pomalu sprostá kategorie, si úplně nezávisle (jak ukázal případ knížecí Jasnosti na přelomu minulého a tohoto roku) na nějaké levici či pravici, vybírají rovněž stranu, která DOČASNĚ - než dojde k další frustraci a zklamání - doplní spektrum parlamentních stran, ...

  ... aby pak tato strana opět zmizela v propadlišti dějin, protože nic jiného než náhlá horečka (boom) a "popularita" v tomto voličském nestálém a horečnatém pásmu jim voličskou podporu nedává.
  Ďočasným šampionem může to být ledacos - ODA, která byla fakticky napravo od ODS stejně jako Zelení, u kterých to zřejmě bylo naopak.
  Obávám se, že kdyby nějaký píárový genius byl schopen ušít vhodně moralizující obleček nějakému mírnému fašismu, stane se možná i umírněně korporativní strana - na chvíli ovšem, jako tomu bylo vždy - miláčkem tohoto mírně hysterizujícího pásma - protože zdravý politický instinkt a opatrnost tomuto pásmu vždy chyběla, chybí a nejspíš i bude chybět ...

  Já myslím, že zejména umělecký svět a lidé k umění blízcí, mají takovou strukturu reakcí na podněty a určitou citlivost toho druhu, že statisticky vzato budou nejvíc kandidáty na příslušníky tohoto pásma ...

  Abych řekl pravdu ...
  ... ani jim to nějak nemám za zlé, ...

  Ale odmítám s nimi spojovat nějaké naděje JAKO S CELKEM.

  Jiná věc ovšem je, jestli by se nedalo působit na určité segmenty tohoto pásma, které lze skutečně k levici počítat - to je už zajímavý a smysluplný úkol a levicové strany by na něm měly asi pracovat, ale znamená to mnohem úžeji definovat tyto užší segmenty.

  Je to taky náročnější než vzývat celý agregát ...

  Nejde o tak velký okruh voličů, jak se podle všeho asi domnívá pan Pleva, ...

  ... nicméně zanedbatelný také není ...

  A závěr:

  Snaha obětovat příliš mnoho a jinde, aby se toto vrtkavé pásmo stalo spojencem, je přinejmenším neefektivní strategie.

  Čemu říkám příliš mnoho?

  Podpora KS od některých levičáků ukázala tato dilemata a dramata v doslova přímém přenosu ...

  A mnoho takových dilemat a dramata je ještě před námi.  A poznámka na závěr:

  Jsem veteránem a funkcionářem ČSSD z Chrudimě.
  Chrudimský okruh sjezdových delegátů podle mých informací podpořil zcela SAMOZŘEJMĚ na sjezdu Dienstbiera do místopředsednické funkce a já jsem je k tomu (delegátem jsem nebyl ani jsem o to neusiloval) vyzýval - nejen na FB (tam taky) ale všude, osobně a dlouho před tím ...

  ... totéž lze říci o chrudimském poslanci za ČSSD Honzovi Chvojkovi a jeho bratrovi, rovněž zdejším aktivistovi ČSSD ...

  BT
  May 26, 2013 v 18.28
  Ke sporu pana Tejkla a Plevy,
  zdá se mi, že v příspěvcích pane Plevy, ale i pana Tejkla je sice mnoho pravdy, ale to hlavní se mi zdá být trochu jinde.

  Nicméně bližší jsou mi názory pana Plevy. Při volbě prezidenta se mi podařilo několik původních voličů Topky argumentačně přesvědčit aby v 1. kole volili Dienstbiera. Avšak přesvědčit je aby ve 2. kole volili Zemana (i kdybych se domníval jako pan Tejkl, že byl lepší variantou než knížepán) to už by bylo z ranku sci-fi. Opravdu nechtějte po VŠ učitelích a dalších "elitách" aby volili egocentrického populistu a jeho politický okruh, to je prostě proti elementárním sociologickým zákonitostem. I když oceňuji Zemanovu určitou inteligenci a snad zčásti i druh jeho humoru a mám ho svým způsobem rád jako televizního baviče, domnívám se, že politika (jako služba lidem) je o něčem úplně jiném. (Dokonce jsem se náramně bavil, když se ve sněmovně vysmál spícímu knížepánovi: v ten okamžik byl Zeman tím příslovečným jednookým, který je mezi slepými králem.)

  ALE: nezvolením Dienstbiera si to levice u "elit" prostě podělala na celé čáře. Bohužel cestu vpřed si rozhodně ani já nespojuji se Zemanem, Benešovou, Haškem, Škromachem, Remkem a Filipem. Tito lidé pouze společnost nechají máchat se ve smradlavé břeččce, do které ji zatáhla stupidní pravice. Mám někdy dojem, že se v té břečče dokonce cítí dobře a skutečnou změnu vlastně k ničemu nepotřebují.

  Domnívám se, že je třeba podporovat lidi, kteří by nás dokázali z toho marasmu vytáhnout. Ale to jsou lidé s jasným viděním problémů současného světa, lidé, kteří naslouchají a taky skutečně chápou myslitele jako je Keller, Bělohradský, Švihlíková či Koukolík. Chce to lidi, kteří mají jasnou a logickou vizi a odhodlání za ní jít.

  Mnoho jich ve vrcholné politice nevidím, ale zaplaťbánbůh za Dienstbiera, Zaorálka, Špidlu, Sobotku. Moje podpora patří těmto lidem, Zeman mně už nezajímá, neměl by zajímat ani moderní levici, protože s ní má pramálo společného. Prostě měla by ho ignorovat a svým způsobem se od něj tím distancovat, stejně jí nijak nepomůže, jako ostatně nikdy nepomohl.

  Gándhí prý kdysi prohlásil: Nejdřív tě budou ignorovat, pak se ti budou smát, pak s tebou budou bojovat - a potom zvítězíš.

  Navrhuji aby moderní levice toto rčení ve vztahu k Zemanovi obrátila: ignorujme ho. Osobně ho beru jako ješitného důchodce, který se díky podpoře části mafiánských struktur dostal na Hrad. No a co? Žádné skutečně nosné myšlenky nepřináší, tudíž není o čem diskutovat... Diskutujme s Kellerem, Švihlíkovou a dalšími, kteří nosné myšlenky přinášejí. A ty významné se pokusme prosadit. Třeba za pomocí osvícené části ČSSD. Tu podporujme. Bude-li třeba, pak i proti Zemanovi. Vůdce nejsilnější politické strany je Sobotka, ne Zeman. To je třeba Zemanovi neustále připomínat. Zejména vyhraje-li Sobotkova ČSSD přízbnivě volby. A to je nyní to NEJPODSTATNÉJŠÍ.
  MT
  May 26, 2013 v 18.48

  hmmm ... zajímavé, že se pan Trávníček dovolává lidí jako je Bělohradský a hlavně Švihlíková, jejíž vztah k Zemanovi se podobá spíš tomu mému (a řekl bych, že je dokonce ještě o chlup vlídnější než ten můj) než vztahu té party, ke které se chce pan Trávníček hlásit.


  Nic nepřináší "ten opilec" ?
  No jak se to vezme.

  Investiční program trvalých autonomních investic prováděných jako "paušálový podíl" by za situace, kdy zadlužování už dnes nemůže dostatečně pokračovat, měla být z hlediska Keynesovy anticipace cesta - podle dnešních hledisek - za horizont kapitalismu (i když Keynes sám to považoval jenom za fázi kapitalismu, kdy samo vlastnictví nenese zisk).

  Pan Trávníček si raději zacpe uši ... a zaslepen nenávistí k Zemanovi (bez ohledu na svojí snahu používat jakýsi "dobrácký" slovník - viz předchozí příspěvek) prostě neposlouchá, když druhý mluví ... je-li to Zeman ...

  Dobrá ... je to jeho volba ... moje tedy ne, já poslouchám bez předsudků ty ostatní ...

  BT
  May 26, 2013 v 19.52
  Pane Tejkle,
  docela jste mne pobavil tou mou nenávistí k Zemanovi a vůbec celou Vaší psychoanalýzou mé osoby. Zdá se, že mi rozumíte líp než já sám sobě. Kdybych měl prachy nazbyt, poprosil bych Vás o psychologický sedánek, třeba bych se o sobě dověděl netušené věci. :-)

  Ale vážně: necítím k Zemanovi nenávist, tu opravdu cítím k málokomu (ale našli by se tací :-)). Jen mi připadá zbytečný, zdržující, odvádějící pozornost od podstatného, nahrávající svým chováním pravicovému mainstreamu a hlavně nepřinášející nic nového co by nevěděla ta "parta, ke které se já hlásím". Nikdy jsem netvrdil, že Zeman nemá v ničem pravdu, dokonce souhlasím, že má pravdu v mnoha věcech. Jen jsem tvrdil, že bohužel často své pravdy mění podle toho jak je to pro něj momentálně nejvýhodnější. A to opravdu není ideový vůdce, který by mi imponoval.

  BT
  May 26, 2013 v 20.01
  Zeman a Švihlíková
  Když už pan Tejkl srovnává pana Zemana a paní Švihlíkovou, dovolím si taky jedno jejich srovnání.

  Zatímco Švihlíkovou jsem viděl a slyšel praktickly na všech demonstracích proti současné vládě (a potkal jsem tam i Špidlu, Sobotku, Zaorálka, tejce, Dienstbiera) a neustále ze sebe sype nesmírně zajímavé a podnětné články a rozhovory, Zemanovi lůza na náměstích jako jsme my kteří tam chodíme, nestojí ani za zmínku, že ano, Zato jeho nesmrtelný (ne)přítel (závorku dosaďte podle toho jak se to MZ zrovna hodí) bývá často námětem jeho rozhovorů pro mainstream.

  Ale mrzí mně, že jsem se nechal panem Tejklem zase strhnout k hodnocení Zemana, omlouvám se za tuto svou stupiditu.
  MT
  May 26, 2013 v 23.00

  Výborně - alespoň jste se, pane Trávníčku, obratně vyhnul faktu, že Ilona Švihlíková má zřejmě ten svůj názor na Zemana trošičku odlišný od Vašeho ... pokud o tom nevíte ...

  ... samozřejmě uznávám, že ono je skutečně asi lepší ignorovat to, co je obtížnější k argumentaci ...
  MT
  May 27, 2013 v 15.19

  ... na demonstracích jsem se - až nepražák - vyskytoval (až na jednu) také ...
  BT
  May 27, 2013 v 15.25
  Pane Tejkle,
  děkuji za odpověď. Nicméně přivítal bych kdybyste se vyjadřoval explicitněji a ne jen v náznacích.

  Podrobnější názory ilony Švihlíkové na současného prezidenta opravdu neznám (a zajímaly by mne, proč ne, pokud máte odkaz na nějaký její článek, kde se k tomuto vyjadřuje, budu za něj vděčný), vím pouze, že v 2.kole prezidentské volby byla pro Zemana proti Schwarzenberkovi podobně jako Vy. Ale proč by ne, vždyť jsem tu také psal, že jsem do poslední chvíle váhal komu to tam hodím. Ani jeden kandidát mi nevyhovoval, leč strategičtější mi připadalo volit knížepána a doufat, že se tím umenší význam TOP09 a povede to k semknutí levice místo jejího rozštěpování. Jeho prohrou taky narostly Topce preference v souladu s mým předpokladem. Rovněž v souladu s mým předpokladem se Zeman stal terčem pravicového mainstreamu v duchu: podívejte se občané jak vypadá levicový politik u korunovačních klenotů...

  Tím ale netvrdím, že kdyby byl prezidentem Schwarzenberg, bylo by to lepší. Já to prostě nevím, ve hře je tolik proměnných, že snad jen jasnovidec v tom může mít jasno.
  MT
  May 28, 2013 v 8.37

  Poslední odstavec Vašeho posledního příspěvku ukazuje, pane Trávníčku, že jsme na tom celkem obdobně - jen jsme si při vyhodnocování optima postupu dospěli k různým výsledkům, což není žádná tragédie ...

  Jinak s tou podporou Zemana u mne a u Ilony Švihlíkové, to je poněkud komplikovanjší - ing. Švihlíková se vyjádřila mezi oběma koly volby prezidenta jasně pro Zemana, u mne to tak nebylo ani náhodou - až do posledních dní jsem tíhnul k neplatné volbě a nebýt mimořádně odpudivé prezentace knížecích fandů a fanynek, která mně připadala jak z nějakého jiného odporného fanatického bělobolševického světa, tak by se žádná prozemanovská volba u mne vůbec nekonala - konečné rozhodnutí ho volit, byla u mne záležitost pátečního poledne a od té doby se můj vztah k Zemanovi zlepšil jen při jeho dvou úkonech (jmenování soudců ÚS a jeho zdánlivě fantasmagorické, ve skutečnosti ale přísně keynesovské vyjádření na Žofíně o tom, že se z krize můžeme proinvestovat místo proutrácet - tato cesta odpovídá Keynesově General Theory, což je pro mne kniha nadále podobně významná jako druhý a třetí díl Kapitálu ...
  + Další komentáře