Prezident jako arbiter elegantiarum

Eliška Wagnerová

Zveřejňujeme text Elišky Wagnerové, který byl přečten na čtvrteční demonstraci na Hradčanském náměstí. Podle autorky prezident republiky a ministr školství selhali, M. C. Putna je morálním vítězem sporu o udělení profesorského titulu.

Zakladatel statistické fyziky Ludwig Boltzmann napsal, že elegance je věcí krejčího a obuvníka. Pocit, že základní zákony světa jsou krásné a elegantní, vyjádřilo mnoho velkých fyziků. Mnozí filozofové, právníci i osoby jiných profesí, ba mnohdy i politici, sdílejí přesvědčení, že základní práva, jako hodnoty předcházející státu, jež stát zasazením do ústavního pořádku toliko uzná, jsou krásná a elegantní. Elegance prý spočívá ve střízlivé účelnosti a souladu jednotlivých prvků, jakož i v jisté překvapivosti užitých nápadů. Jednoduchá a přesto sdělná vyjádření základních práv, respekt k nim, jakož i jejich ochrana dodávají státu věrohodnost a legitimitu.

Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou ideologii ani náboženské vyznání — přikazuje Listina základních práv a svobod. Mezi demokratické hodnoty patří i respekt k názorové pluralitě, pokud uplatněný názor nekoliduje především právě se základními právy, s dalšími hodnotami demokracie a spravedlnosti. Všechny tyto hodnoty pak musí být interpretovány tak, aby nekolidovaly s ideou jednotlivce jako důstojné lidské bytosti, rovné v právech se všemi ostatními osobami. Jinak musí být stát ideologicky a nábožensky neutrální. To znamená, že se musí vzdát vyhodnocování koncepcí dobra, musí se jen postarat o to, aby zabezpečil řád, v němž své představy o dobrém a spravedlivém životě mohou pokojně uskutečňovat osoby s různým přesvědčením, žijící různými způsoby života.

Nestačí, aby stát byl ve svém konání v této oblasti jen tolerantní, neboť tolerance předpokládá, že existuje jisté náboženské či světonázorové východisko. Tolerance má význam jen při vymezování krajních pólů demokratických poloh, jejichž překročení již strpět nelze. V rámci vymezeném ústavním pořádkem je však tolerance občanskou ctností, jíž by měli být nadáni členové občanské společnosti, od nichž naopak světonázorovou a náboženskou neutralitu očekávat nelze. Minimální hranice tolerance členů občanské společnosti se projevuje v jejich nezasahování do práv a svobod jiných osob. Stát pak zde má vystupovat jako strážce této tolerance.

Hodnocení Martina C. Putny jako osoby z úst prezidenta, hodnocení jeho legitimních občanských aktivit z úst ministra školství, a to v souvislosti s jeho jmenováním profesorem, při němž oba pánové vystupují jako státní orgány, nelze označit jinak, než jako ústavní selhání obou státních orgánů. Žádný státní orgán se nemůže stavět do role „vrchního vykladače vkusu“ a usurpovat si nárok na pravdu, bez ohledu na to jak silnou má legitimaci z voleb, v tak efemérní oblasti jakou je oblast vkusu při uplatňování základních práv.

Navíc pronášením svých osobních názorů při výkonu kompetencí s ostudným výsledkem předávání profesorského dekretu kdesi v předsálích Pražského Hradu, zasáhli oba pánové, byť v různé míře, do práva M. C. Putny na svobodný projev a, ač mě netěší to říkat, prezident republiky zasáhl svými výroky i do jeho práva na čest a možná i lidskou důstojnost. Bude na M. C. Putnovi, zda z toho vyvodí důsledky. Nesporně pak oba pánové, odhlédnu-li od jejich funkcí, projevili značný nedostatek tolerance jako členové občanské společnosti, tedy prokázali nedostatek jedné z občanských ctností. To je však jejich věc, pro nás jako voliče je to ovšem informace předvolební.

M. C Putnu chci ujistit o tom, že si velmi vážím jeho neúnavného boje za skutečně demokratický stát, založený na předústavních hodnotách svobody a rovnosti všech jeho občanů, za jeho vystupování proti politikům, kteří si tyto základy našeho státu dosud neosvojili. Gratuluji Vám, Martine a děkuji, že podstupujete osobní strázně i za nás za všechny.

  Diskuse
  May 23, 2013 v 19.37
  Ale notak!
  Paní Wagnerová potřebovala nutně politické body, že se musela snížít k takovéto glorifikaci Putny? Jaképak osobní strázně za nás on podstupuje? Je to jeho boj za radar? Jeho chování v době volby prezidenta a po ní? Jeho účast na neskrytě rasistických diskusích na webovém portálu?
  Putnovi možná patří titul profesora. Ale dělat z něj neúnavného bojovníka za demokratický stát znamená značnou ztrátu soudnosti, nebo je to patolízačství vůči možným voličům. Oboje bohužel pod úroveň této dámy,
  May 23, 2013 v 20.50
  Eliška Wagnerová na straně poškozeného občanského aktivisty
  Útok na paní Wagnerovou je druhem obrany prezidenta Zemana, který situaci vyvolal. Pan Putna jako občanský aktivista odvážně držel heslo "Katolické buzny zdraví Bátoru", čímž zároveň kritizoval Bátoru i ty, kdo ho instalovali a drželi ve funkci, tedy ministra Dobeše i prezidenta Klause a jeho okolí (D.O.S.T. - fašizoidní ultrakonzervativce). Za tento plakát ho prezident Zeman chtěl "potrestat" nejmenováním za profesora, čímž se fakticky přihlásil k politice výše jmenovaných a asi i chtěl ukázat akademické obci, kdo tu rozhoduje. To mu naštěstí nevyšlo, ale prostřednictvím ústupného ministra školství částečně uspěl, profesor bude jmenován ministrem školství někde v šatně a ještě si dal podmínku, co bude v novém vysokoškolském zákoně, tedy pokouší se diktovat jak vládě a parlamentu, tak vysokým školám. Tedy, fakticky říká: "Buď si budu jmenovat, koho chci, nebo nebudu jmenovat nikoho" - tak se chová absolutistický monarcha, ale ne demokratický prezident.
  JJ
  May 24, 2013 v 9.15
  Pane Šimso...
  Co bude ve VŠ zákoně záleží jen a pouze na tom, co schválí 200 poslanců Poslanecké sněmovny... Kdyby se Zeman choval jako absolutistický monarcha, tak obsadí parlament dělostřelci, nechá si schválit absolutistické pravomoce, parlament rozpustí a ten zákon si napíše jaký chce... A kdyby bylo třeba, tak ho kdykoli poruší podle své momentální nálady.
  Mimochodem, Putna nemusí ten dekret přebírat někde v šatně může si ho nechat poslat poštou a nebo ho dokonce i odmítnout... Obávám se, že pokud ho neodmítne, tak může být do budoucna pro řadu lidí jen zasloužilým havloidem, pro kterého Salon vybrečel profesuru z kulturní a sociální antropologie, i když pro ni nesplňuje předpoklady...
  May 24, 2013 v 9.58
  Pane Šimso,
  nevím, jeslti jsou vaše krkolomné konstrukce ohledně Zemanova uvažování ještě dozvukem pravicové mediální hysterické manipulace, či důkazem, že čtete momentálně nějaký špionážní román, který rozvíjí vaši bujnou představivost.
  Paní Wágnerová se opravdu přiklonila k občanskému aktivistosti. Proč, to je otázka. Občanský aktivista je totiž dosti široký pojem. Občansky aktivní je i Bátora. Když na něj veřejnost útočila. E. Wagnerová se jej nezastala. Občansky aktivní je i Smetana. Taktéž žádné zastání od E.Wagnerové. Tím chci říci, že E. Wagnerová se zastává občanských aktivistů selektivně. Těch, u kterých se jí to hodí. Pochopitelně, jako každý. A protože se tak chová každý, není třeba její chování obdivovat. Spíše je třeba se zamyslet nad tím, proč zrovna Putnu a proč se jej snaží adorovat. Neboť Putna neudělal nic takového, co mu paní Wagnerová přisuzuje. Že se nebál hájit svou orientaci na veřejnosti, to už dnes na jeho zbožštění nestačí. Navíc jeho další skutky nejsou ničím, na co by měl být skutečný demokrat pyšný. A sláva, vytvořená z toho, že ho Zeman nemá rád, nemá pro normálního člověka cenu halíře.
  May 24, 2013 v 12.00
  Krásná a elegantní
  Krásná a elegantní vystoupení Martina C. Putny ve veřejném prostoru opravdu nejsou, a jeho vlastní obrana tamtéž je přímo nepěkná (viz klipy k prezidentské volbě, vysstoupení v ČTV k průběhu vlastní kauzy, recese z pálení knih ve Všechnopárty ...).

  Vyžadování elementární morálky ve veřejném prostoru není žádnou ideologií.

  Když šéf Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek, v článku Kam vlastně prezident ustoupil při jmenování Martina C. Putny? píše, že "... prezidentský podpis je stvrzením symbolické role prezidenta republiky jako garanta autorit akademického světa", má jen část pravdy. Podpis prezidenta je vedle toho symbolem respektability akademického světa veřejností. Je tedy třeba přihlédnout i ke "krásnému a elegantnímu" vystupování profesora na veřejnosti. Prezident není jen automatem na podpisy, jak by z Jašurkova výkladu plynulo.

  May 24, 2013 v 12.55
  Vážení kritikové,
  naši demokracii neohrožuje svým jednáním M.C.Putna a Eliška Wagnerová, ale Miloš Zeman. Lépe než já to řekli Josef Šlerka a Jakub Patočka, případně i Miroslav Jašurek. Jestli bude takto pokračovat dál, tak Vám to možná časem také dojde, ale možná se Vám naopak líbí autoritativní prezident, který podobně jako Václav Klaus všechno ví a všemu rozumí a tudíž může sám o všem rozhodovat.
  May 24, 2013 v 14.44
  Demokracie bez diskuse není demokracie
  V současné době nejvíc demokracii ohrožují ti, kdo napomáhají rozvírání nůžek mezi bohatými a chudými. Bohatá menšina získává převahu nikoli vydiskutováním své pozice, ale mocí peněz. Zemanovo jednání naopak veřejnou diskusi provokuje. V tomto smyslu demokracii ohrožují spíš ti, kdo konají v zákulisí a rozhodují za zády veřejnosti.

  Nikdy jsem nechápala, jak je tajnůskaření Václava Havla slučitelné s demokracií. Jednání veřejných činitelů by mělo být obecně srozumitelné a obhajitelné. A to tedy Zemanovo v této kauze je. Viz též blog Jany Z. Hamplové
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=20024
  May 24, 2013 v 15.34
  Paní Švandová bravo!
  Konečně někdo, kdo vidí celou tuto pseudokauzu takovou, jaká je. Ne jmenování, či nejmenování nějakého Putny, čemuž ti, kteří se nazývají levičáky, hodlají věnovat zřejmě zbytek svého života, ale boj s neoliberální politikou, to je úkolem levice.
  Nenávist až za hrob, tak se dá nazvat přístup některých diskutujících k Zemanovi. Můj kůň to není, volil jsem ho se sebezapřením až ve druhém kole. A byla to volba pragmatická. A pragmatický by měl být pohled i jeho zdejších nepřátel na něj. Neživit svoji nenávist vůči němu ze současné pravicové kampaně vůči němu. Chovejte se k Zemanovi pragmaticky. Zápory reálně kritizujte, klady reálně příjměte. Protože se většina jeho současných kritiků rekrutuje z řad jeho odpůrců při prezidentské volbě, mohu se domnívat, že nejste schopni přiznat porážku a nyní ,ne v souladu s rozumným jednáním, si s chutí jdete do Zemana kopnout, ovšem společně s pravicovou cháskou, která si pak kopne i do vás. Pokud ale nejste schopni přiznat, že volba Zemana nebyla zas tak špatným počinem a jeho konání nepřináší více kladů, než záporů, škoda opotřebovávání klávesnice.
  MT
  May 24, 2013 v 15.35
  říká to pěkně ... ale snižuje prezidenta na automat na podpisy, který nesmí říci NE ...

  ... jak jsem říkal od počátku:

  Tato pravomoc v rukou politika - Zemana nebo kohokoli - nemá vcelku co dělat ...


  kdo připravil návrh se souhlasnými doporučeními ať také jmenuje ....

  ... je to jeho práce (toho "přípraváře"), jeho dílo ...

  návrh na udělení profesury ...

  MP
  May 25, 2013 v 15.47
  Mentalita obležené pevnosti
  Přátelé a vážení diskutující na levici,
  pozor, abychom nedopadli jako katolická církev v 19. století (a v době do druhého vatikánu vůbec). Právě M. C. Putna se ve svých knihách touto mentalitou a jejím odrazem v literatuře zabývá. Jde o pocit, že všude jsou nepřátelé, kteří nic jiného nedělají, než se nám snaží uškodit, a proto je třeba semknout řady a hájit každého našince a vše, co kdy udělá ten, kdo se k nám hlásí...

  Levice nesmí udělat podobnou chybu. Boj proti neoliberalismu, no samozřejmě, ale Zeman tady přece není žádným spojencem, nýbrž škůdcem. Vynecháme-li skutečnosti, že se prezident rád účelově spojuje s pravicí (jak výstižně píše J. Patočka) a že mluví stejně jako Drábek o nezaměstnaných jako o flákačích, pak Zeman přece nejvíce škodí levici a boji proti neoliberalismu tím, že takřka každým svým krokem odrazuje od levice dosud středové či levostředové městské vzdělané liberály, že zkrátka ničí onu "dienstbierovskou" koalici. Jenže bez oněch levostředových liberálů NEMŮŽE levice nikdy zvítězit a nemůže být nikdy ani výrazněji zpochybněn, natož poražen neoliberální režim. Kdo to můžeš pochopit, pochop.
  May 25, 2013 v 16.18
  Je Zeman spojenec nebo škůdce?
  Pane Plevo, já se domnívám, že tak otázka nestojí. Jednak nemám ráda nálepkování, ale ani nevím, kam bych Zemana zařadila. Mně Zeman nepřipadá ani jednoznačně jako spojenec, ale ani jednoznačně jako škůdce. Znovu opakuji, že v prvním kole jsem volila Dienstbiera. Ale když už je to Zeman, nepřipadá mi teď jako škůdce a ztělesněné zlo, jak jsem nedávno slyšela říkat přítele z Prahy, který mi svůj názor ale nedokázal objasnit. Vy uvádíte pro názor, že Zeman je škůdce:

  - účelově se spojuje s pravicí
  námitka: mluví prostě s každým, kdo mu dokáže něco rozumného říct, nevymezuje se předem, nejprv člověka vyslechne;
  -mluví stejně jako Drábek o nezaměstnaných jako o flákačích
  námitka: nedoloženo. Já sama jsem ho slyšela mluvit v tomto smyslu o příspěvku na bydlení. Ale s nastavením příspěvku na bydlení nesouhlasím ani sama. Vždyť na něm nehorázně vydělávají majitelé ubytoven, nikoli jeho příjemci;
  -ničí dienstbierovskou koalici
  námitka: dienstbierovská koalice se ničí sama, tím že Zemana apriori považuje za nepřítele a nepokouší se s ním vést dialog (prosím opravte mne, jestli se mýlím);
  -bez oněch levostředových liberálů NEMŮŽE levice nikdy zvítězit a nemůže být nikdy ani výrazněji zpochybněn, natož poražen neoliberální režim. Kdo to můžeš pochopit, pochop.
  To se přiznám, že bych ráda pochopila, už kvůli tomu, že si Vašich názorů tady na DR vážím a často s nimi souhlasím.
  Dienstbierovci jsou zřejmě oni levostředoví liberálové bez kterých to nejde. Tomu dost dobře nerozumím ani tomu, proč jim Zeman tolik vadí. Nemám asi ty pravé informace.
  Myslím, že rozporuplnou osobnost prezidenta M. Zemana výstižně charakterizuje jeho výklad slov Goethova Fausta, která opakovaně (naposledy na pohřbu W. Komárka) vydává za své životní krédo: "Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den." Potíž spočívá v tom, že tyto slavné verše vytrhává z kontextu: v pozadí hoří Faustovým záměrům překážející chatrč dvou starců, blízká kaple a lípy, kostlivci kopou umírajícímu hrdinovi hrob a ten se domnívá, že je to "dav, jenž koří se mi prací", nevnímá ani dým, ani záhrobní příšery.
  Domnívám se ale, že podobně rozporuplné jsou nezřídka též postoje "středových či levostředových městských vzdělaných liberálů". Svobodu chápou v prvé řadě "esteticky" (typický je závěr příspěvku E. Wagnerové), nemají dostatečný smysl pro "ošklivost", kterou plodí stále se prohlubující sociální nespravedlnost, jejímž důsledkem je rostoucí počet lidí ocitajících se na společenské periferii. Ti pak mají vcelku logicky poněkud jiný pohled na politickou "krásu".
  MP
  May 25, 2013 v 20.42
  Paní Švandová,
  "dienstbierovská koalice" je v mém příspěvku zkratkovité, metonymické pojmenování pro spojenectví hodnotově jasně vyprofilovaných levičáků, jakými je většina diskutujících na tomto serveru, a levicových či k levici (možná podvědomě) tendujících liberálů - kteří dosud volili všelijaké zelené a kdovíjaké malé partaje, možná v posledních volbách dokonce i TOP. Takových lidí je mezi vzdělanými městskými vrstvami velmi mnoho a je třeba tyhle potenciální voliče levice probudit a pomoci jim pochopit, že vlastně levičáky jsou.
  Zemanovo vystupování je ovšem oněm výše zmíněným vrstvám nepochopitelné a odporné a utvrzuje je v přesvědčení, že levice je pouze křupansky populistická, "buřtgulášová", zkorumpovaná stejně jako pravice a myšlenkově beznadějně impotentní, zkrátka nezajímavá.

  Naprosto pak nemůžu pochopit, co je vám nejasného na mých posledních větách. Pokud nezískáme levostředové liberály, nemůžeme vyhrát žádné volby. Dělnická třída a důchodci (skupiny z velké části jistě prozemanovské) dnes k přesvědčivému volebnímu vítězství nestačí. A navíc jde také o změnu klimatu ve společnosti, ten neoliberalismus je přece třeba porazit především hodnotově a ideově, a to mohou udělat prakticky jedině intelektuálové.
  May 25, 2013 v 21.35
  Díky za odpověd, pane Plevo,
  o Vašich slovech budu muset déle přemýšlet.
  Zatím to vidím tak, že zjevně míříme k témuž cílli (porazit neoliberalismus), jen jaksi každý vidíme jinak cestu, jak se k němu dostat.
  May 26, 2013 v 14.44
  Prosím poraďte, kdo o tom ví víc
  Už po několikáté mi došla na e-mail informace o čtyřnásobné výši důchodů v Řecku než máme my:
  https://www.email.cz/web-office/LmAxZAsA2OS-BAXUJlrxiurHPYbjgavpfyY6vpFCaiFapmIsZKsEs8EUy95NIFfq6Czj9nQ/Duchody.doc.doc.doc.doc
  Není to nějakým "srovnáváním nesrovnatelného"? Například tím, že v Řecku nejde o státní důchod?
  May 26, 2013 v 20.03
  Pane Plevo ...
  ...ačkoliv v této debatě, zklamán postojem Elišky Wagnerové, stojím spíše na Vaší straně, přesto se musím ohradit nad Vaší bagatelizací důchodců, coby nekritických adorantů Miloše Zemana. Domnívám se, že je to stejně zavádějící, jako většinové tvrzení, že všichni senioři musí být chráněni před tzv. šmejdy (protagonisty přímých prodejů při kontraverzních marketingových akcích).
  Je pravdou, že pro levicově zaměřené občany je Miloš Zeman přijatelnější figurou, než-li Kalouskův spící maskot. Ale určitě i většina seniorů dovede sledovat počínání prezidenta Zemana v jeho nové roli kritickým pohledem.
  May 27, 2013 v 9.22
  Liberální stát - nebo sociální spravedlnost?
  Senátorka Wagnerová varuje a upozorňuje, že fungující liberální stát je základním předpokladem našeho poměně civilizovaného života. Diky, není to u nás obecně chápáno.
  Paní Švandová připomíná, že civilizace se může zhroutit v důsledku sociální nespravedlnosti. Ano, viz minulé století.
  Otázka životního významu pro nás: dokážeme obě pravdy prosadit?
  A paní Švandová, díky za odkaz na Janu Hamplovou!
  + Další komentáře