Pět otázek nad volbou mezi dvěma druhy hanby

Jakub Patočka

Druhé kolo prezidentské volby se změnilo na volbu mezi dvěma druhy hanby. Oba potenciální prezidenti mají především dlouhou řadu záporů; kladů jen málo a především bezděčně. Hlavní přínosy prezidentské volby už leží mimo výsledek.

První kolo prezidentské volby skončilo jasně, přehledně, průkazně. Není o čem pochybovat. Každý z obou kandidátů postupujících do druhého kola získal při mimořádně slušné volební účasti bezmála čtvrtinu hlasů. Oba dva jsou v druhém kole silnou vůlí voličů, nikoli pouhou shodou mezních okolností.

Více než 7 %, více než 350.000 hlasů, které dělí druhého Karla Schwarzenberga od třetího Jana Fischera, je propast tak mohutná, že její překlenutí stačí politické straně na vstup do Sněmovny. Je bez nejmenších pochyb správné, že ve druhém kole spolu stojí právě tito dva. Tak jsme to skutečně v době konání voleb chtěli.

I. Jak se to stalo? Schwarzenberg vyluxoval ODS

Nepředpokládali jsme — a nejsme v tom sami — že Karel Schwarzenberg dosáhne takto mimořádného výsledku. Při dané volební účasti získal více nežli dvojnásobek potenciálu své strany, ba dosti možná i více nežli je současný souhrnný potenciál všech vládních stran.

To bylo možné proto, že se jeho mistrovsky vedené a ve veřejném prostoru mimořádně zvýhodňované kampani podařilo v nejvyšší možné míře Karla Schwarzenberga, kandidáta, oddělit od Karla Schwarzenberga, předsedy TOP 09 a místopředsedy české vlády. Neuměli jsme si představit, že by to bylo možné. Bohužel po ostudném výsledku voleb roku 2010 je to znovu obrázek a měřítko naší manipulovatelnosti.

Odhad Zemana jsme měli přesný, u Dienstbiera jsme se zmýlili o tři procenta, u Fischera o jedno a půl. U Schwarzenberga jsme se spletli o devět. Kde se tak mimořádná diskrepance vzala, kde vznikla taková dynamika? Od Jana Fischera evidentně nepřiplynulo tolik procent. Vladimír Franz skončil nad výsledkem, který se čekal. Odpověď je tedy prostá: co se stalo, stalo se tím, že Karel Schwarzenberg úplně vyluxoval ODS.

Výsledek voleb je tak zřejmě mimo jiné i paradoxním důsledkem Klausovy amnestie, kterou hrubě zdestruoval svou veřejnou autoritu, a také toho, že krajně neoblíbená vláda je ztotožňovaná především se značkou ODS. Vzácně špatný kandidát ODS to vše už jenom podtrhl. Kdyby ODS ve volbách obstála alespoň s elementární ctí, měla by o osm procent víc a Karel Schwarzenberg o osm procent méně.

Přispěly i jiné faktory, ale totální destrukce voličské základny ODS věrné bez nějakých cavyků vlastní značce, se nakonec zřejmě ukáže jako faktor dominantní.

II. Proč neuspěl místo Zemana Dienstbier? ČSSD se musí očistit

Všichni věnovali pozornost tomu, že ČSSD nestojí dostatečně pevně za svým kandidátem. Ve srovnání s tím prošlo veřejným míněním prakticky nepovšimnuto, že ODS nestála za svým kandidátem ani co by se za nehet vešlo.

Je skoro s podivem, že Petr Nečas s Přemyslem Sobotkou protrpěl volební štáb. Z výsledků je zcela jasné, že na Zemanově kampani pracovali v ODS všichni ti, kdo zde zůstali věrní Klausovi; a paradoxně i ti, kteří teskní po Topolánkovi, který Zemanovi osobně s kampaní pomáhal. A k dispozici mu dal své nejlepší profesionály.

Jediná logika, jíž lze vysvětlit, že se vnitřnímu sporu v ČSSD věnovala větší pozornost, je tato: s ODS už se příliš nepočítá, zatímco v ČSSD šlo o konflikt, který určuje charakter strany, jež zřejmě zvítězí v příštích volbách našeho budoucího směřování.

Obecná shoda panuje v tom, že Jiří Dienstbier neuspěl především z toho důvodu, že se za ním jeho strana nedokázala dostatečně sjednotit. Životním zájmem ČSSD bylo Zemana porazit už v prvním kole. To se nepodařilo především proto, že v sociální demokracii posud existují početné skupiny těch, kteří si slibují, že případný Zemanův vstup na Hrad by pro ně znamenal výhody ve vnitrostranickém boji.

Ačkoli se po sjezdu v roce 2010 zdálo, že se pozvolna daří křídlo pragmatických oportunistů shromážděných za Michalem Haškem oslabovat a rozkládat, prezidentská volba jim krátce před sjezdem 2012 poskytla vítanou šanci znovu shromáždit síly. Je jasné, že Miloš Zeman chce sociální demokracii rozbít a už během předvolební kampaně bylo evidentní, jak čile s ním na tom mnozí sociální demokraté kooperují.

Vedení ČSSD vůči této tendenci evidentně zvolilo metodu appeasementu. Proto nepřišly dostatečně tvrdé zásahy proti vlastním členům, kteří podporovali kandidáta jiné strany. Politika ústupků zemanovcům vyvrcholila zbrkle vydaným prohlášením, které se bere jako otevřená podpora Miloši Zemanovi pro druhé kolo volby.

Otázka ovšem je, jakou autoritu chce mít uvnitř strany vedení, které tváří v tvář nepřijatelnému jednání ustupuje a vyhýbá se konfliktům. Sám fakt, že ČSSD doporučila svým sympatizantům ke zvážení volbu Miloše Zemana, není ani skandální, ani šokující. Většina voličů ČSSD takto bezpochyby uvažuje. A vhodná slova, která by tuto skutečnost vzala v potaz, by bylo nakonec nutné najít.

Hrubou chybou ale je zbytečná zbrklost a spěch. Umíte si představit, jak by v takové situaci jednal Jiří Paroubek, pokud by ještě ČSSD vedl? Jistě by vyhlásil něco ve smyslu, že o podpoře pro druhé kolo se ČSSD rozhodne podle toho, který z obou kandidátů o ni přijde požádat v hlubším předklonu.

Také vedení ČSSD mohlo říci, že se o svém stanovisku rozhodne až po té, co se s oběma kandidáty sejde. Při takových schůzkách mohlo požadovat záruky lecčeho podstatného, jeho vyjednávací pozice by přece vůbec nebyla slabá. Pokud by se Miloš Zeman měl stát prezidentem, právě teď byla poslední chvíle, kdy bylo možné vynutit si na něm maximální záruky korektního jednání.

Stal se ale pravý opak. Vedení ČSSD ukázalo, že se bojí jak Zemana, tak zemanovců ve vlastních řadách. Paradoxně hrozí, že místo toho, aby se sociální demokraté rozloučili s těmi, kdo veřejně podkopávali kampaň svého vlastního kandidáta, bude se obracet hněv proti těm, kteří se nyní odmítli poslušně postavit za Zemana.

A co by se teprve dělo, kdyby se Zeman na Hradě ocitl? Právě manifestovaná slabost vedení ČSSD je tak zřejmě tím vůbec nejpádnějším argumentem Zemana nevolit. Tento taktický ohled stojí za vyjádřením Vladimíra Špidly, které dnes prohlubuje na jiném místě Deníku Referenudm Patrik Eichler.

Jenomže taktickou úvahu lze také obrátit v kacířskou otázku: nebylo by nakonec dobře, kdyby se Zeman na Hradě ocitl a ČSSD doopravdy rozbil na své zpátečnické, oportunistické stoupence a na idealisty a příznivce evropské demokratické levice?

Pokud je počínání idealistů ve vedení strany tváří v tvář současnému náporu za Zemana schovaných oportunistů a technologů moci vodítkem, pak se věru máme co obávat, jak si asi poradí v situacích po převzetí moci, v nichž náprava škod v zemi v tolika směrech zpustošené pravicí bude vyžadovat odvahu a ráznost: tedy vlastnosti, které v současné situaci vedení ČSSD neprojevilo.

Jinak řečeno: taktické ohledy k podpoře Karla Schwarzenberga nestačí; je totiž sporné, kterého kandidáta vítězství by urychlilo potřebné pohyby a tříbení v prostoru české demokratické levice.

III. Co dělat před druhým kolem?

Oba kandidáti, kteří se ocitli ve druhém kole, budou nyní srovnáváni v řadě různých ohledů. Jeden se pokusil druhé kolo definovat jako spor mezi levicí a pravicí; leč faktem je, že se jedná mnohem spíše o volbu mezi dvěma pravicovými kandidáty. Druhý se ji pokusil definovat snad ještě bizarněji jako volbu mezi přítomností a budoucností; ve skutečnosti se jedná o volbu mezi dvěma druhy minulosti.

Oba kandidáti mají mnohem více shodných rysů než odlišností, ačkoli v následujících dvou týdnech budeme upozorňování především na ně. Jejich nejdůležitějším společným rysem je, že námi oba hluboce pohrdají.

Ve filmu Dějiny Jaroslava Šabaty popisovaná osobnost vypraví, jak několik dní před 17. listopadem 1989 Karel Schwarzenberg projížděl Brnem. Milan Uhde, u nějž pobýval, pozval Šabatu, aby podal Schwarzenbergovi výklad politické situace. Šabata vysvětlil Schwarzenbergovi, že během pár týdnů se to, co se již tehdy dělo v NDR, o Polsku a Maďarsku nemluvě, bude dít rovněž u nás.

Schwarzenberg výklad vyslechl a zkoprnělému Šabatovi řekl, že je to vyloučené, že poslední dva skanzeny komunismu v Evropě na ještě dlouho dobu budeme my a Bulhaři, že on od svého otce ví, že Češi jsou zbabělci, takže se nikdy na nic takového nezmůžou. Šabata ve filmu líčí, s jak hlubokým pocitem urážky tehdy ze setkání odcházel.

Tento příběh a mentalita, jež se v něm zrcadlí, je jedním ze dvou korunních důvodů, proč je pro mě osobně absolutně nepředstavitelné, abych odevzdal pro Karla Schwarzenberga ve volbách prezidenta hlas. Tím druhým je posledních šest let jeho politického angažmá.

Vzhledem k míře generalizovaného pohrdání novináři i v nejširším slova smyslu „zelenými“ je pro mě rovněž absolutně nepředstavitelné, že bych dal hlas Miloši Zemanovi. Zeman často působí dojmem, a nevím, proč by neměl odpovídat skutečnosti, že pohrdá úplně všemi kromě sebe sama.

Je třeba říci, že svou volbou v prvním kole jsme oba kandidáty v oprávněnosti jejich postoje vůči nám nemohli než utvrdit. Ovšem jen masochista chce mít svým prezidentem někoho, kdo jím pohrdá.

Jistě se budou objevovat v našem prostředí názory argumentující pro jedno či pro druhé menší zlo. Ale pokládáme za pravděpodobné, že převládnou ty, které nuanci mezi oběma zly budou považovat za příliš malou, než aby ji chtěli vyměřovat i svým volebním hlasem.

IV. Česká elita?

Krátce poté, kdy již bylo zcela jasné, jaká bude kompozice druhého kola české prezidentské volby, objevila se otázka, jak je možné, že se za Karla Schwarzenberga v takovéto míře postavila česká elita.

Musíme rozvážit, co to je současná česká elita. Čteme-li Havlíčka, Palackého, Masaryka, Peroutku, Čapky, Langera, Poláčka a jejich polemiky, spatříme českou elitu na vrcholu. Ona činila z Československa, státu založeného filosofem, zemi s mimořádnou, oprávněně mimořádnou, pověstí.

Právě z toho důvodu tato elita ovšem byla brutálně zdecimovaná. Němci, či přesněji nacisté, věděli, že naše intelektuální elita je definičním a nejsilnějším rysem českého národa. Proto ji během války soustředěně ničili.

Ti její příslušníci, kteří přežili koncentráky, boje, exil, odboj, byli po válce bolestně a katastroficky rozděleni na dvě srovnatelně silné poloviny. Vinou dějinných okolností, zvítězila polovina slabší a méně perspektivní, přesto však v dobovém kontextu silná a úctyhodná (ano, i komunistická elita po válce byla úctyhodná!).

Ovšem během následného stalinského teroru byla demokratická elita pozavíraná, zabíjená, vyhnaná. A perzekuce už tehdy stihly i nezanedbatelné části elity komunistické, často právě ty nejsvobodomyslnější a nejoriginálnější.

Když se to nejlepší z komunistů po dvaceti letech v roce 1968 vzmohlo na novou syntézu v masarykovské tradici (my jsme se za dvacet let samostatné České republiky dokázali dopracovat k volbě mezi „Rakušákem“ a „Rusem“ — a pro nervóznější publikum dodávám, že obě kategorie jsou použity nikoli v nacionálním, ale v kulturně politickém smyslu), dopadlo to opět z více příčin tragicky.

A opět ti nejlepší byli zavíraní, umlčovaní, vyhánění, anebo se jim — často dost rafinovaně — lámal hřbet. Pod Antichartou bylo bohužel více podpisů než pod Chartou.

Ti, kteří dnes doporučují volbu Schwarzenberga, jsou ti, kteří tady zbyli: je to torzo brutálním dvacátým stoletím strašlivě zdecimované české elity. A nemylme se, míra úpadku naší společnosti, kterou volba kandidátů pro druhé kolo prezidentské volby zrcadlí, má svůj odraz rovněž v čím dál větším množství mladých talentů, jež se rozhodují pro život mimo tento Bohem zapomenutý bláznův dvoreček. I naše generace mají svou emigraci.

Pravdou ale je, že všichni ti nominální příslušníci stávající české elity, kteří byli schopni v bláznivé mobilizaci ve Schwarzenbergův prospěch přehlédnout všechno zlo, jež se tu za posledních šest let i z jeho moci a jeho vinou dělo, tím vsadili další ohromný díl své pověsti.

Generalizace odsuzující počínání české elity jako celku samozřejmě pomíjí, že i na její půdě narůstá odpor a nesouhlas. Nakonec nepůjde skrýt, že mobilizace ve Schwarzenbergův prospěch byla založena takřka beze zbytku na podvodu, na lži. A snad i to se nakonec zhodnotí do celkové proměny klimatu.

Vzestup pankáče Karla Schwarzenberga byl v mnoha ohledech fascinujícím výkonem neoliberálně-konzervativního tajtrlíkování, jež ovládlo český veřejný prostor posledních dvaceti let. Dobře si ho zapamatujme, protože z řady důvodů to může být už úplně naposledy, kdy je ještě podstatný díl společnosti vzal vážně.

Změna kulturně-politických vzorů visí ve vzduchu.

V. Jaké vyhlídky má Jiří Dienstbier a idealistická levice?

Jiří Dienstbier sice nakonec skončil až čtvrtý, ale svou kandidaturou nepochybně získal. Vydobyl si respekt napříč rozmanitými segmenty společnosti, dokonce Mladá fronta Dnes ho označila za novou hvězdu levicové politiky.

Jeho smělý postoj, kterým se okamžitě oddělil od vedení své strany, když dal jasně najevo, že v žádném případě Miloše Zemana volit nebude, zachránil čest i tvář levicových idealistů, pro něž je volba Zemana absolutně nepředstavitelná, neakceptovatelná. Je škoda, že Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek a další osobnosti spojované s idealistickým táborem ve vedení ČSSD na tyto lidi nemysleli, když svým hlasem umožňovali jednomyslnou podporu pod sporným prohlášením.

Dienstbier i během kampaně stihl pokračovat v konfliktu ve své pražské organizaci, nevynechá jedinou příležitost, aby přesvědčoval každého idealistu, kterého potká, ke vstupu do strany, svádí zápasy, nebojí se porážek, a zatím po každé z nich posílil. I v této kampani jeho plán zjevně sahal za prezidentskou funkci: je jím proměna charakteru české politiky.

Prezidentská kandidatura byla krokem na této cestě. Kandidoval s programem moderní evropské levice, na rozdíl od vedení své strany nedělal žádné zbytečné ústupky. Nebyl ani kandidátem velkých peněz, ani salonu, ani mediálních magnátů, přesto za sebou shromáždil při velmi slušné volební účasti šestinu voličů. Kdyby byl nucen v důsledku konfliktů, které je evidentně odhodlán vybojovat do konce, opustit ČSSD a stanul v čele jiné politické strany, může s takovou podporou počítat jako s minimem.

To i ti nejpřízemnější oportunisté v sociální demokracii dobře vědí, a proto lze předpokládat, že se manévrovací prostor uvnitř ČSSD pro něj a jeho idealistické kolegy, k nimž navzdory současnému lavírování jistě patří i Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek, rozšíří.

Jistě bude potřeba debatovat důkladně o řadě programových otázek. I prezidentská volba odhalila tak zoufalý stav společnosti, že náprava bude nejspíše vyžadovat řadu rázných opatření, k nimž prozatím měla odvahu spíše demokratická levice latinskoamerická nežli evropská.

Lze ale říci, že díky prezidentské kampani Jiřího Dienstbiera ještě nikdy od vzniku České republiky neměla idealistická demokratická levice takovou váhu a tak příznivé vyhlídky, jako má dnes. Bez ohledu na to, kdo nakonec na Hradě na příštích pět let usedne.

  Diskuse
  January 14, 2013 v 15.01
  trocha čísel
  i idealisté mohou vnímat data - SANEP už udělal pro BLESK průzkum přechýlení voličů jednotlivých kandidátů. Z něj vyplývá toto :
  voliči Fischera rozdělí svoji přízeň fifty fifty
  voliči Sobotky dtto
  volči Fischerové upřednostní knížete
  voliči Bobošíkové upořednostní Zemana
  voliči Roithové upřednostní knížete
  u voličů Franze je to cca 2 :1 pro knížete
  voliči Dienstbiera asi z 60% pro Zemana ale cca 1/4 nikoho

  Sečteno, spočteno - zatím mírná převaha Zeman. Tedy nárůst hlasů pro MZ se opírá o hlasy z leva i z prava.
  Asi se to bude těch 14 dní pod mediálním tlakem měnit a otázkou je kolik bude otrávených, Tedy kolik z 61% voličů nakonec nepřijde a proč. Pokles účasti se ale očekávat dá.
  January 14, 2013 v 15.35
  Dienstbier je politikem budoucnosti, Zeman a Schwarzenberg minulosti,
  bez ohledu na to, kdo z nich bude prezidentem.

  Podporu Zemana jsem zvážil a zamítl, myslím, že bude jako zdánlivý sociální demokrat škodit sociální demokracii více než konzervativní Schwarzenberg, kterému je to jedno, bude se snažit vycházet dobře s každou vládou.

  Co je horší: Schwarzenbergovo švejkovství a pohrdání Čechy nebo Zemanovo dělání blbce z každého oponenta a pohrdání druhými jako hlupáky? Vychází mi to nastejno. Ale Zeman bude silnější, sebevědomější, tvrdší a proto podle mě pro naši demokracii, naše demokratické strany i budoucí vlády horší než opatrnější a diplomatičtější Schwarzenberg.

  Chápu J.Patočku, že nechce volit nikoho, chápu i ty voliče Dienstbiera, co chtějí volit Zemana, já budu volit Schwarzenberga.
  JM
  January 14, 2013 v 15.37
  Jakube,
  možná je to pro levici ve vašem puristickém pojetí báječné východisko, nikoho nevolit. Udělali jste pravda krok směrem k realismu - nebudete volit knížete, s nímž máte společné disidentské kořeny. Nepřekročíte ale svůj stín - odpor k Miloši Zemanovi je jistě pochopitelný, já také nemiluju bombometčíky, ale . jak už jsem tady napsala - na Kalouska se Sch. nemá, i kdyby vypil dva litry Lukoilu denně. Budete tvrdit, že Zeman je pravicový kandidát, a tím jste z obliga. Jenže ono to není tak jednoduché. V okamžiku, kdy máme popřít dosavadní směrování českého státu zvolením feudála, který pracuje jen pro svou třídu privilegovaných, a to všemi prostředky, zůstanete sedět na zadku. Za dva roky , možná dříve, budete litovat a co řeknete, až budete dotazováni, co jste proti tomu dělali?-Nic, protože jsme si nechtěli poskvrnit štít.
  ŠŠ
  January 14, 2013 v 16.16
  Jestliže nechci volit zlo,
  byť by odhadem vážilo méně, nezbývá mi nic jiného, než svou vůli vyjádřit způsobem, který zákon o volbě prezidenta nezná, ale ani nezakazuje. Jít volit a vhodit prázdnou obálku – přestože to nikomu nic neudělá a žádnou váhu nemá.
  JS
  January 14, 2013 v 20.15
  Jsem pro Zemana
  Pro mne je Schwarzenberg mnohem větší zlo než Zeman, takže já to mám jasné. Akorát si myslím, že to Zeman nevyhraje - levice se nechá rozdělit, přesně napůl, a je to pěkně vidět tady na stránkách DR.

  "Co je horší: Schwarzenbergovo švejkovství a pohrdání Čechy nebo Zemanovo dělání blbce z každého oponenta a pohrdání druhými jako hlupáky?"

  Schwarzenbergovo. Mě Zeman připadá poměrně dost upřímný. Je trochu jako Sherlock Holmes - sice navenek lidmi pohrdá, ale zároveň poměrně otevřeně prosazuje věci jako přímou demokracii, progresivní daně nebo prorůstovou hospodářskou politiku. Proti Schwarzenbergovu pokryteckému elitářství vezmu tohle kdykoliv (a na jeho neschopnost bych také nespoléhal).

  Proč by to Zeman dělal? Proč by se choval, jak se chová, a měl takový program? Kdyby mu šlo jen o moc, mohl by se chovat jako Fischer nebo Schwarzenberg nebo Paroubek nebo Klaus.

  Vzpomínám si na rozhovor redaktorky LN se Zemanem, pár let po tom, co odešel "do důchodu". Neustále se ho snažila dotlačit k tomu, aby nějak "přiznal", že mu jde o moc. Bylo vidět, jak ho to frustruje, a také zcela zjevné, že jde ze strany redaktorky o naprosto hloupou konspirační teorii. Pokud někomu jde o moc (nebo se chce mstít), neodejde jen tak číst si knížky někam na Vysočinu z pozice předsedy vlády. To prostě nedává smysl. Takže, v ten okamžik jsem pochopil jeho postoj k novinářům - tohle zažít označil bych je za blbce taky.

  Myslím, že Zeman se jako prezident ČSSD nakonec nijak mstít nebude. Pokud ČSSD není schopná ustát politickou konkurenci v SPOZ (a Zemanovi), jak je pak schopná ustát cokoli jiného? Proč bych měl jinak volit něco tak křehkého? Možná bude vetovat některé zákony, ale pochybuji, že podle stranického klíče. Doufám, že to vyhraje (i když myslím, že ne), už jen ze zvědavosti, jestli to dopadne, jak říkám.

  A ještě jeden důvod. V první volbě jsem hlasoval podle kohovolit.eu, pro Dienstbiera (shoda 80%). Druhá byla Fischerová (63), a třetí Zeman (60). Poslední byl Schwarzenberg (-40). Samozřejmě, tohle nic neříká o tom, zda kandidáti ten program dodrží. Ale tak či onak, nejdůležitější je systém, co tu po nich zůstane. Je jedno, co říkají (a zda používají sprostá slova), jakou mají minulost (kromě toho, co prosadili v zákonech), s kým bojují a dokonce i ve střednědobém horizontu, jestli kradou. To všechno je mediální mlha. Ale ten samotný systém zákonů je to, co je jasné a co po politicích zbyde nejdéle. Budu rád, pokud to spolu se mnou pochopí i další lidé a také se rozhodnou nechat si svůj hlas vypočítat, například na základě předchozího hlasování v parlamentu na kohovolit.eu.
  JM
  January 14, 2013 v 21.16
  Pane Šimso,
  váš postoj svědčí nejen o bezradnosti, ale asi i o tom, že nevíte, kam patříte.Ono nevolit je taky hloupé a nic neřešící, knížepán se na taková gesta zvysoka......Ale volit přímo jeho, to je, odpusťte, důkaz, že vám nedochází, o co tu jde.Mohu jen odkázat na články prof. Krejčího v dnešních Parlamentních listech. Ten pán nemluví často, ale pak to má váhu.
  January 14, 2013 v 22.48
  Oskar Krejčí loboval pro Zemana už dávno před volbami,
  proto mě jeho současné stanovisko nepřekvapuje.

  Položili jste si otázku, proč chce Václav Klaus na Hradě Miloše Zemana tak hodně, že je schopen udělat ze Schwarzenberga levičáka? Podle mne dává svým příznivcům signál, že mají volit Zemana.

  Volební kalkulačka mi vyšla podobně jako panu Samohýlovi, ale pořád dávám přednost poslednímu vítězství pravice v podobě Schwarzenberga na Hradě než Pyrhovu vítězství levice se Zemanem na Hradě.

  Jestli jste si vybrali jako menší zlo Zemana na Hradě, tak to zkuste, po volbách a nějaké době to tu můžeme společně vyhodnotit.

  Tyto volby už hodnotím jako volby druhého řádu, ne kvůli tomu, že je to přímá volba prezidenta, ale kvůli tomu, kdo postoupil. Tedy nebudu ani jásat nad případným vítězstvím Schw. a nebudu ani zvlášť smutný kvůli případnému vítězství MZ.
  PL
  January 14, 2013 v 22.55
  jen na okraj k tendenčnosti
  Narazil jsem na zajímavou metodu kvantifikací objektivizující "objektivitu" vybraných tištěných novin a její aplikaci na současnou realitu.
  http://nf.vse.cz/wp-content/uploads/%C5%BDia%C4%8Dikov%C3%A1-Zuzana.pdf
  BT
  January 14, 2013 v 23.01
  Přátelé,
  zdá se mi, že v té záplavě slov se pomalu začínají ztrácet racionální argumenty.

  Já budu volit knížete, proto stručně vypíchnu přednosti této volby:

  1. Kníže je oportunistický slaboch, není skalní konzervativec, tj. jen když se mu to hodí. Nepůjde proti tomu, kdo bude u moci.
  Kdyby se mu hodilo v zájmu jeho majetků, bude i socialista.

  2. Kníže se vzdá šéfování TOPky. Předsedou TOPky bude národem nenáviděný Kalousek. To ubere při parlamentkách voliče TOPce, je šance, že se nedostane do pralamentu.

  3. Za 2 roky vládnutí se pravice ještě víc zdiskredituje bude-li používat jako páku i knížete-prezidenta. To stmelí levici i obyvatele s levicí. Výhoda do parlamentek.

  4. Kalouskovi po vítězství knížete naroste hřebínek a víc se opře do debaklem Sobotky oslabeného Nečase. Nečas má taky v ODS plno nepřátel, kteří to mohou využít. Tj. nestabilní a málo funkční pravicová vláda.

  5. Zeman roštěpí ČSSD a podpoří oportunistické Haškovce proti Sobotkovcům, může rozvrátit i celou levici. Paroubek si od Zemana slibuje rozvrat ČSSD a posílení svých osobních ambicí.

  6. Zeman jako domnělý socialista svým chováním zdiskredituje socialisty a lidé budou ještě víc znechuceni a nepůjdou k volbám nebo budou volit hlavně protievropské komunisty.

  7. Pokud Zeman neuspěje, bude to debakl i jeho strany, ta přestane ČSSD ubírat hlasy. Naopak když uspěje, vznikne ČSSD ještě významnější konkurent a boje na levici se vyostří.

  8. Pokud Zeman neuspěje, zbavíme se ho definitivně. To velmi oslabí i Klause.

  9. Důležitejší než prezident a současná dožívající pravicová vláda bude to, kdo bude vládnout po parlamentkách. K tomu je třeba směřovat hlavní strategii. Kdyby se podařilo znova zvítězit pravici (viz předešlé body), byla be to katastrofa bez "světla na konci tunelu".

  PS: Doufám, že toto nebudou číst pravičáci, protože pak by volili Zemana. :-)
  BT
  January 14, 2013 v 23.11
  PS
  Bylo by asi nejlepší budovat postupně seznam všech pro a proti pro volbu KS a MZ.
  Ale nejlíp stručné a věcné argumenty.

  Jinak se ty argumenty mohou v tom oceánu slov utopit
  BT
  January 14, 2013 v 23.17
  Zeman jako trojský kůn pravice
  Zdá se, že se potvrdilo co jsem psal ve svém článku, tj. že Zeman vysál hlasy pro autentického socialistu Dienstbiera a podařilo se mu zabránit vítězství autentické levice v prezidentských volbách. Viz:
  http://www.novinky.cz/domaci/290146-zeman-vysal-hlasy-dienstbierovi-schwarzenberg-sobotkovi-ukazaly-vysledky.html

  Opět i geniální tah Klause, který ho podporoval a dával tím signál i bystrým pravičákům.

  Pořád je podceňujeme, řekl bych.
  BT
  January 14, 2013 v 23.47
  10. pro KS
  Ještě jsem zapomněl jeden bod proti Zemanovi, i když významný:

  10. Zeman není vůbec autentický socialista (v mnohém má vysloveně tvrdě konzervativní názory - řecké dluhy, Irán, Islám), ale spíše oportunista toužící po moci. Bude upřednostňovat své zájmy před zájmy společnosti.
  MN
  January 15, 2013 v 0.43
  Opravdu nechápu
  proč bych měl volit KS, se kterým mám nejhorší shodu -20% v politických postojích. Kvůli nějakým hypotézám o rozpadu a oslabení ČSSD? Ať se rozpadne, obě frakce se jistě dostanou do PS a jistě vytvoří koalici, pravděpodobně i se SPOZ, která může posílit. Nebo mám doufat, že KS znemožní pravici? Ale on ji může také posílit - volební výsledek také nikdo neodhadl. V Zemanovi by jistě měla vláda konečně nějakého hlasitějšího kritika, bez ohledu na Lukoil.
  January 15, 2013 v 2.38
  Proč demokratická levice neočekávala takový úspěch KS? Protože české společnosti nerozumí.

  Proč české společnosti nerozumí? Protože se zabývá sama sebou.

  To se to pravici vládne, když je tady taková levice demokratická.

  A to nás ještě čeká demokratická levice idealistická.

  Něco tak pitomýho by snad ani nemělo bejt …

  P.S. Volil jsem JD, budu volit MZ.
  BT
  January 15, 2013 v 7.43
  11. pro KS
  Ještě mne napadlo jako 11. argument ve prospěch volby KS:

  11. Vláda bude muset hledat nového ministra zahraničí, měl by to být někdo za TOP. Tj. budou nutná znova "škatule hejbejte se", což může vládu zase oslabit.
  BT
  January 15, 2013 v 8.11
  Pane Molnár,
  řekl bych, že demokratická levice uvažuje víc emocemi než raciem, protože jí jde o ideje, zatímco pravice uvažuje víc raciem než emocemi protože jí nejde o ideje, ale o prachy a moc.

  Proto pravice vítězí.

  Koukněte na Klause a Kalouska, jejich politika není zásadová, ale oportunistická, podle situace, jak se to hodí.

  Na rozdíl od Špidly, Sobotky, Dienstbierru (otec i syn), kteří jdou především za svými idejemi a odmítají se jim zpronevěřit.

  Je to smutné, ale je to tak.

  Slovy klasika Járy da Cimrmana: Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

  Viz přednáška F. Koukolíka:
  http://www.youtube.com/watch?v=WLFGCQN9B_k

  Také se domnívám, že levice vychází moc pouze z humanitní filosofie, která - tím, že ignoruje biologickou podstatu člověka - je napůl slepá. Filosofii, která vidí "oběma očima" navrhuji hledat spíše u Koukolíka než Bělohradského.
  January 15, 2013 v 8.32
  Pravice je také rozdělená
  Klausovská pravice volí Zemana, havlovská pravice volí Schwarzenberga.

  Hlas pro Zemana, je zároveň hlasem pro Klause, zatímco hlas pro Schwarzenberga není jednoznačně hlas pro vládu, protože se od ní Schwarzenberg v mnoha krocích distancuje a bude v tom pokračovat, pokud si bude chtít udržet alespoň částečnou podporu české veřejnosti a to on bude, protože pěstování vlastní image bude pro něj důležitější než současná pravicová vláda.
  JS
  January 15, 2013 v 9.19
  "Položili jste si otázku, proč chce Václav Klaus na Hradě Miloše Zemana tak hodně, že je schopen udělat ze Schwarzenberga levičáka?"

  Pro Klause je KS samozřejmě levičák, protože pochází ze Strany Zelených a je pro EU. Pro něj je ovšem levičák i MZ, a z určitých ideologicko-osobních důvodů dává přednost jemu.

  "Jestli jste si vybrali jako menší zlo Zemana na Hradě, tak to zkuste, po volbách a nějaké době to tu můžeme společně vyhodnotit."

  To vyhodnotíme asi stěží, viz můj příspěvek tady: http://denikreferendum.cz/clanek/14753-proti-prikopum

  "Zeman není vůbec autentický socialista (v mnohém má vysloveně tvrdě konzervativní názory - řecké dluhy, Irán, Islám), ale spíše oportunista toužící po moci."

  Většina mých známých je pravicová a samozřejmě tvrdí, že to, co tam je jako pravice, pravicí vůbec není (přesto je nakonec většinou volí). To je celkem normální pocit na obou stranách, a takřka ve všech nepřímých demokraciích na světě.

  Zeman má možná některé divné názory v zahraniční politice, ale když jsem koukal racionálně na tu kalkulačku, dal jsem jim menší váhu než záležitostem domácím.

  Jinak já myslím, že Zeman moc po moci netouží - vícekrát (OF, ČSSD po premiérování, SPOZ po volbách) ji mohl mít, a odmítl. Myslím, že je za tím snaha celkem upřímně něčemu prospět, s vědomím toho, že už v politice byl. Ale jinak si myslím, že by skoro raději zůstal v tom důchodu. Prostě, podobně jako někteří lidé mají celoživotní sklon k aktivismu, on má sklon k politice. To ale neznamená, že nemusí být tvrdý v osobním střetu - něco podobného je zřejmě i Julian Assange.
  January 15, 2013 v 9.57
  STOP VLÁDĚ
  Byl jsem přesvědčený nejít volit, nemohl jsem najít pevný bod na kterém bych zvážil, kterého z kandidátů vybrat....

  takovou osou kolem, které by se měli všechny argumenty točit by měl být požadavek, na kterém se shodla celá levice a to je odstoupení této vlády !

  Ani jeden z kandidátů, mi v tomto nepřijde vhodný, takže mi to opět nepomohlo, nebo myslíte že by Zeman měl motivaci tuhle vládu shodit? nebo by to bylo jednodušší za Schwarz.?

  Už se nevytváří strategie jak položit vládu? Tyhle volby se úplně nepovedly, tak by měla aktivita být směřována znovu na pád vlády!!!
  BT
  January 15, 2013 v 10.00
  Nazor V. Špidly: lepe volit KS
  Na mou názorovou stranu, že je menší zlo volit KS než MZ, se přiklání i tento blog:
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=18754

  Je v něm uveden tento postoj V. Špidly:

  „Jakkoliv to zní paradoxně, myslím, že podpora Karla Schwarzenberga je výhodnější, protože on je jasný protivník, nemá schopnost narušit strukturu levice a její mobilizaci. Miloš Zeman je zatížen tisíci různými vztahy na levici, má jasný cíl sociální demokracii oslabit. Vždy tak jednal. Nevím, co bychom měli dělat. Chceme-li vyhrát volby, tak lepší východisko bude jako prezident Karel Schwarzenberg.“
  BT
  January 15, 2013 v 11.36
  Volba LEV a KSCM: Zeman
  Důležitou indicíí co bude pro levici anblock (a tedy většinu obyvatel v ČR) výhodnější volba, je jak chtějí volit konkurenční subjekty socialistů (ČSSD).

  Jiří Paroubek (LEV) jednoznačně propaguje volbu MZ, viz:
  http://www.vasevec.cz/

  Z vyjádření pana Dolejše zde, se mi zdá, že i KSČM dává přednost MZ.

  Z toho jasně vyplývá, že oba tyto subjekty vnímají MZ jako páku proti konkurenční ČSSD.

  To je legitimní.

  Avšak v situaci, kdy je ČSSD jasným hegemonem na levici a vede ho skupina autentických sociálních demokratů (Sobotkovci + Dienstbier), je nedlouho před parlamentními volbami toto soupeření o nového hegemona levice výrazným oslabením levice anblock a tedy i zájmů většiny obyvatel ČR.

  Další významný důvod proč budu volit KS.
  January 15, 2013 v 12.15
  autentická levice a Zeman
  troufl bych si poměrně autoritativně říci, že členové i voliči KSČM chápou především MZ jako způsob jak překazit cestu KS na Hrad jako předstabiteli konzervaitvní poltiky reprezentovanou TOP09. ne jako volbu autentické elvice nebo volbu nějaké pomsty..
  Pokud jde o autentičnost. Jeslti voliči KSČM dali Zemanovi už v 1. kole cca 300 tisíc hlasů, tak voliči ČSSD minimálně dvakrát tolik. Pokud někdo na levo škodolibě přeje ČSSD její možné potíže, tak to je jistě legitimní ale nikoliv státnické. Nevím jak LEV21, ale my si na samozvaného hegemona nehrajeme.
  Z jednoduchého důvodu - nyní jde opravdu především o vítězství celé levice v parlamentích volbách a o alternativu dosavadního vládnutí, která by mohla přijít. To snad vnímají obě strany. Nebo už STOP VLÁDĚ neplatí ? A nebo se věří že se to zvládne s lidovci a SPOZem bez radikální levice ?
  BT
  January 15, 2013 v 12.38
  Pane Dolejš,
  myslím, že velmi přeceňujete vazbu knížete na TOP. TOP Je jen účelové spolčení Kalouska a knížete. Ani jeden z nich není konzervativec, ale oba jsou oportunisti. Když to bude pro ně výhodné, pošlou s klidem TOP i starosty k vodě.
  Já si myslím, že kníže se už těší, že usednutím na Hrad se zbaví nálepky spojence s nenáviděným Kalouskem a bude to moct udělat takto "bez ztráty tváře".
  On je slaboch, občas něco zabrble, že Kalousek by měl být sociálnější, ale na víc se nezmůže. Jako prezident by ale už měl od Kalouska pokoj a mohl si budovat svou nezávoslou kariéru. S ČSSD má společné to, že jsou proevropští.
  Myslím, že i vyvázání z koalice s protievropskou ODS bude pro něj úleva: vždyť ho to zesměšňuje: je proevropský, ale za jeho úřadování na zahraničí jsme se vzdálili z Evropy víc než kdy jindy, kvůli tomu, že ODS ho drží pod krkem.

  Já být na knížetiho místě, tak už se na vládu socialistů možná i těším. Myslím, že tím může nepatrně víc získat než ztratit. Národ je totiž převážně levicový a raděj bude mít prezidenta aspoň středového než konzervativce. A Karel poptávce vyhoví, to nemám strach, on není nijak zásadový (viz jeho komická vyhrožování koaliučním partnerům aby následně vše vzal zpět). Já se ho tedy vůbec nebojím.
  Bojím se Zemana, který je houby levicový. Jen se tak stylizuje, že je to pro něj výhodné k postupu na Hrad. Zato je 100x schopnější a machiavellisticky inteligentnější než Karel.

  Když na Vás mafie pošle zabijáka, vyberete si ze 2, kteří jsou k dispozici, toho schopného nebo neschopného? (Samozřejmě kdybyste měl na výběr).
  JM
  January 15, 2013 v 13.03
  Pane Trávníčku,
  neplatí přímá úměra - že čím víc toho zde napíšete o blahorodém vlivu knížete na českou levici, tím větší budete mít pravdu. Jestli se potřebujete ujišťovat, je to váš problém. A neopakujte mantru o neschopném knížeti - čeho je schopný, to brzy uvidíme, až nastane nenápadná eroze Lex Schwarzenberg, například. A vůbec - k čemu jsou nám levicoví intelektuálové volící stejně jako ODS?
  MT
  January 15, 2013 v 13.18

  Argumenty, že bude-li Schw. prezidentem, historicky se znemožní on sám a tím i pravice jsou naprostý totální nesmysl.

  I za komunisty byl prezident obecně ve vážnosti.

  Teprve pár posledních dnů je Klaus nenáviděn.

  Jinak mezi českými občany platí, že když se někdo stane prezidentem, tak ať to bylo předtím "cokoli", po získání této funkce získává úctu a podporu NAVÍC.

  Přesně to se stane Schw.

  Pozice ČSSD se naopak zhorší a pravice obecně zlepší.

  A to se pravděpodobně také stane, protože Schw. nebudu volit, ale očekávám jeho vítězství ...

  BT
  January 15, 2013 v 13.41
  Paní Maříková,
  pro diskusi hledající pravdu je cenné uvádět protiargumenty a ne hodnotit oponenta. Prosím uveďte protiargumenty.
  Cílem diskuse je hledání nejlepšího řešení, při smysluplné diskusi je oponent vnímám nako POMOCNÍK při hledání řešení, ne jako názorový KONKURENT. Pomocník proto, že mi pomáhá vidět to co já nevidím a tím korigovat můj názor. Tím se diskuse víc přibližuje pravdě. Je však nutno uvést pádné protiargumenty. Prosím uveďte konkrétní protiargumenty, budu za ně vděčen. Hodnocení oponenta je pro hledání pravdy irelevatní a kontraproduktivní, protože do diskuse pouze vnáší emoce, které potlačují racionální uvažování a brání racionálnímu hledání řešení. Děkuji za pochopení a děkuji za Vaše protiargumenty.
  BT
  January 15, 2013 v 13.52
  Pane Tejkl,
  máte naprostou pravdu, že prezident má u nás bonus u obyvatel vycházející z jeho funkce a tradice chápat prezidenta jako "tatínka".

  Proto se tak bojím vlivu Zemana. Když se stane prezidentem, bude mít desetinásobně větší páku na Sobotkovce v ČSSD.

  Pokud ale patříte do názorového tábora spíše Haškovců, pak samozřejmě vaši podporu MZ chápu.

  Rozštěpení ČSSD není ale moudré z hlediska levice jako celku (i když pro část levice může být konkurenčně výhodné proti jiné části levice), protože ten celek velmi oslabí, a potažmo pak ani pro většinu obyvatel ČR.


  PL
  January 15, 2013 v 14.13
  Tak teď nevím jestli správně chápu, pane Trávníčku,
  vy tedy doporučujete ve jménu řekněme´pravé´ levicové politiky volit pravičáka Schwarzenberga a ve jménu ´jakžtakt´ pravicové politiky volit ´tak trochu´pravičáka Schwarzenberga? Snad by i podle téhož i stálo za úvahu, jestli ve jménu ´skutečně pravicové´ politiky není dobrý volit Zemana a ve jménu jakžtak levicové politiky pravičáka Schwarzenberga?
  Začíná to být zajímavé. Vychází mi to 3:1 ve prospěch "knížete". Jak najít pomocnou ruku při řešení tohoto problému?
  Pouští-li se do spekulací hráč zúčastněný ve hře, měli bychom zkoumat zájmy hráče pečlivěji. Co když ale zájmem Klause není primárně cíl oslabit ČSSD (i když by to zřejmě nadšeně přivítal), ale co nejmenší podpora EU a co největší oslabení TOP09 s cílem vytvořit si vlastní prostor na pravici? Jistě, je to spekulace, ale oč nepodloženější než ty výše uvedené??
  JM
  January 15, 2013 v 16.39
  Pane Trávníčku,
  tak tedy argumenty - kde berete vy i pan Špidla tezi, že Sch,. na hradě bude menší nebezpečí pro ČSSD, když už přistoupíme na poněkud ujeté vnímání prezidentské volby jako vnitrostranického referenda soc. dem.? Jeho cílem samozřejmě bude oslabit veškerou levici, protože je to neoliberál a představitel tzv. diskrétních elit - mám ráda teorie pana Kellera - i když sám už je vidět, slouží těm co vidět nejsou. Pezoldovi se budou soudit o hlubocké panství. Němečtí rytíři se budou hlásit o své majetky - myslíte si, že Karel je v politice, aby pomohl soc, dem. nebo své rodině a jiné zvířeně? Vliv toho nejhoršího z pravice neuvěřitelně posílí a Bakala se utrhne ze řetězu i se svými médii.Možná vytáhnou nahoru Špidlu a Dienstbiera, aby mohli ukazovat, že tu levice existuje a občas může i něco kritizovat. Ale proboha,ne měnit! K tomu se ti dva hodí náramně.A ani ty volby za rok a něco nemusí dopadnout tak, jak to vypadá dneska. Já osobně neřeším, co bude se soc. dem. Ale teď se to láme - musí ukázat, kam patří. Zatím to většina z nich zvládla. Pokud je Zeman má sílu zlikvidovat, za předpokladu, že by opravdu chtěl, tak asi za moc nestojí.
  MT
  January 15, 2013 v 17.57

  To mě sice velmi těší, že se mnou souhlasíte, pane trávníčku, ale když se řekné A, nezbývá než říci i B.

  Máte strach z mocného Zemana na Hradě, ale co takhle zbytek mého textu na konci - to Vás už nevzrušuje ... ?

  takže once more ....


  Napsal jsem nejen

  "Argumenty, že bude-li Schw. prezidentem, historicky se znemožní on sám a tím i pravice jsou naprostý totální nesmysl. I za komunisty byl prezident obecně ve vážnosti.
  Teprve pár posledních dnů je Klaus nenáviděn.
  Jinak mezi českými občany platí, že když se někdo stane prezidentem, tak ať to bylo předtím "cokoli", po získání této funkce získává úctu a podporu NAVÍC."

  ale taky

  "Přesně to se stane Schw.
  Pozice ČSSD se naopak zhorší a pravice obecně zlepší.
  A to se pravděpodobně také stane, protože Schw. nebudu volit, ale očekávám jeho vítězství ... "

  BT
  January 15, 2013 v 18.19
  Pane Litschmann,
  děkuji za Vaše "spekulace", které beru také jako argumenty a pokusím se reagovat.

  Klaus je nepochybně klíčová postava (drží se u moci plných 23 let!, přes všechny "atentáty" na něj).
  Co je pro něj charakteristické:
  1. konzervativismus
  2. nacionalismus
  3. oportunismus +/- v mezích bodu 1 a 2 (aby dosáhl 1 a 2 umí "ustoupit z pozic" - např. se spojí klidně se Zemanem, o kterém prohlašuje velmi rafinovaně, že je levičák: je pozoruhodné jak mnoho lidí mu na tuto rozporuplnou taktiku skáče).

  Technologii moci by se od něj demokratická levice měla naučit. Co je pro ni charakteristické:

  1. levicový liberalismus
  2. proevropskost
  3. idealismus (v dobrém slova smyslu).

  Aby šlo dosáhnout 1 a 2, je třeba občas "ustoupit s pozic", tj. např. nyní volit "nelogicky" knížete, tj. mírně (dočasně) potlačit svůj idealismus.

  Všimněte si, že cíle 1 a 2 jsou u Klause v protikladu k cílům 1 a 2 u ČSSD.

  Klaus se kdysi v rozhovoru v Právu podřekl a ukázal karty. Na dotaz redaktora, co by poradil Nečasovi k řešení nepokojů na Šluknovsku odpověděl:
  pan Nečas ať se nebojí nepokojů, ale názoru pana Sobotky z ČSSD.

  TREFA DO ČERNÉHO!

  Jak oslabit toho koho je třeba se nejvíc bát? Tj. Sobotku a Dienstbiera.

  Nakukat levičákům, že Zeman je socialista a ještě ho přitom podpořit (což je zas signál pro bystré pravičáky - Bílou, Renče, atd.). Finta se podařila: Zeman vysál Sobotkovcům a zabránil jejich kandidátovi získat post prezidenta. Zeman navíc bude Klausovi zavázán a protože je mstiví, bude Sobotkovcům mydlit schody.

  Obávám se, že v této "šachové hře" s Klausem on 100%ně vyhraje, když mu zvolíme Zemana. Už v 1. kole volby ho použil jako páku proti Sobotkovcům. Má šanci ho použít jako stejnou páku, pokud se stane prezidentem.

  Ne, že bych se chtěl schovávat za autority ale to, že vynikající znalci poměrů docházejí také k volbě KS jako menšího zla, je přece také relevantní informace.

  Mám namysli třeba V. Špidlu, J. Dienstbiera, ale také komentátora J. Hanáka z Práva, který doslova napsal:

  "Předpokládám (ale čerta starého, doufám!), že Dienstbierovi voliči Zemana (který jim "popravil" Dienstbiera v 1. kole) v druhém kole nepodpoří. Protože jen hloupá telata si vybírají svého řezníka. A Zeman si svoji pravicovou řezničinu vůči ČSSDD vyzkoušel už několikrát. V roce 2006 jeho lidé zařídili vznik Topolánkovy vlády (za pomocí Pohanky a Melčáka), v roce 2010 obrala jeho strana Lidový dům o významných 5%. Stojí za zmínku, že činnosti zemana si podle svých slov váží i dnes všeobecně oblíbený prezident Klaus.
  ....
  A co dál ve 2. kole? K volbám půjdu. Schwarzenberg není můj oblíbený nápoj. Ale NEJSEM TELE."
  konec citátu J. Hanáka z včerejšího Práva.
  January 15, 2013 v 18.43
  Zemana se nebojím, ale nechci ho poslouchat příliš často
  ve veřejném prostoru.

  To budu raději naslouchat Dienstbierovi, Zaorálkovi, Špidlovi, Sobotkovi, Tejcovi, atd.

  Schwarzenberg je překřikovat nebude, ale Zeman ano.
  BT
  January 15, 2013 v 18.54
  Paní Maříková,
  díky za argument. Píšete, že za knížetem jsou mocné zájmové skupiny.

  Reaguji: domnívám se, že za Zemanem také (viz jeho drahá volební kampaň). Čili v tom se od knížete moc neliší.
  Viz také Tomáš Samek: Zbývá volba mezi 2 hlavami mafiánských sítí.
  BT
  January 15, 2013 v 19.06
  Vážený pane Tejkl,
  Já reagoval u Vás hlavně na to, proti čemu mám protiargument, protože to diskusi posunuje blíž k pravdě. To s čím více méně souhlasím, nechávám kvůli úspoře času bez komentáře.

  Ale budu tedy reagovat:
  Napsal jste:

  "Argumenty, že bude-li Schw. prezidentem, historicky se znemožní on sám a tím i pravice jsou naprostý totální nesmysl.

  více méně souhlasím. Ale tento argument ve svých 11 bodech nemám.
  Napsal jsem něco sice podobného, ale ne významově totožného, napsal jsem, že "když pravice použije knížete jako páku proti národu, tj. prosadí další asociální reformy, levici to stmelí a obyvatele s levicí také (takže ji budou víc volit)."

  Napsal jste:

  "Přesně to se stane Schw. (tj. získá prezidentský "bonus").
  Pozice ČSSD se naopak zhorší a pravice obecně zlepší."

  To je pravda z půlky. Proč by se měla pozice ČSSD zhoršit, když vláda prosadí (za pomocí Schw.) další asociální reformy? Lidi možná nebudou naštvaní na Schw. (protože jim nedochází, že svým nevetováním tomu taky pomohl), ale o to víc budou nesnášet pravicovou vládu a volit proti ní (tj. levici).

  Aspoň tak mi to logicky vychází.

  Díky za Vaše připomínky, líp je zpracovat neumím.

  PM
  January 15, 2013 v 19.34
  simulakru
  neboli mylná představa, neboli fantom je tou nejkompaktnější definicí role, kterou nám pan Schwarzenberg nabízí.
  Co s tím pro diváky, kteří nesnáší kýčoidní šmíru.
  Jen doufat, že to vše vyústí do řecké tragedie, či alespoň komedie ........rád doufal bych .
  JD
  January 15, 2013 v 22.05
  Vážení, nevolíme vládu, ale prezidenta. Místo úvah o pravici a levici (které by třeba v případě souboje JD a KS byly zcela namístě) a toho, jak to komu prospěje nebo uškodí, se ptejme po míře demokratičnosti či autoritářství, po míře úcty či neúcty k ústavě a jejím mantinelům. Václav Klaus se tím moc nevyznamenal a Miloš Zeman v tom bude jeho nástupce, zatímco Schwarzenberg tolik vybočovat nebude.
  JS
  January 15, 2013 v 22.16
  zájmy levicových voličů nejsou zájmy ČSSD!
  "Jakkoliv to zní paradoxně, myslím, že podpora Karla Schwarzenberga je výhodnější, protože on je jasný protivník, nemá schopnost narušit strukturu levice a její mobilizaci. Miloš Zeman je zatížen tisíci různými vztahy na levici, má jasný cíl sociální demokracii oslabit."

  "Proč by se měla pozice ČSSD zhoršit, když vláda prosadí (za pomocí Schw.) další asociální reformy?"

  Jak už napsala Jana Maříková, zájmy levicových voličů nejsou totožné se zájmy ČSSD. Levičovým (a jiným) voličům může být jedno, že v ČSSD je nějaký vnitřní mocenský konflikt. Ale není jim jedno, kdo je ve vládě. Takže přestože jsou mi Špidlovy názory většinou sympatické, tady se s ním neshodnu. Navíc, proč by měla být SPOZ pro ČSSD větší hrozbou než KSČM?
  BT
  January 15, 2013 v 22.44
  Pane Samohýl,
  SPOZ může být větší hrozbou než KSČM nejen pro ČSSD, ale i pro ony zájmy levicových voličů, které máte na srdci nejen Vy, ale i já (proto píšu tento vstup).

  Dovedete si představit, že by se KSČM spojila s pravicí? U SPOZ si to představit dovedu. Jejich modla Miloš už to udělal víckrát, viz oposmlouva, viz podpora Topolánkovy vlády Melčákem a Pohankou, viz odběr hlasů levicových voličů a jejich zahazování při parlamentních volbách. .
  BT
  January 15, 2013 v 22.51
  I skalní pravičáci volí MZ
  Viz:
  http://www.novinky.cz/domaci/290363-stastny-se-vzeprel-ods-bude-volit-zemana.html

  To podstatné:
  Poslanec (Šťastný) souhlasí s prezidentem Václavem Klausem, že do druhého kola volby nepostoupil žádný pravicový kandidát. „Oba pokládám za levicové, přinejlepším středolevé. Budu volit toho méně levicového a to je Miloš Zeman,“ uvedl Šťastný. (!!!)

  „Budu ho volit proto, že ho pokládám za zkušeného ekonoma. Jeho názory jsou ekonomicky liberálnější než Karla Schwarzenberga, blíž postojům ODS,“ zdůvodnil. (!!!)

  Ještě, že je Šťastný takový naiva a rozkryl Klausovy pokerove karty.
  BT
  January 15, 2013 v 22.58
  Pane Dolejš,
  promiňte mi tu jízlivost, ale nemohu si pomoct.
  S ohledem na předchozí můj vstup, začínám mít dojem, že se bude opakovat situace a Zemana na Hrad vynesou komunisti v kooperaci s ODS.
  Kde se pořád bere ta podivná symbióza KSČM a Klause? Přece za tím nemůže být jen společný strach z Evropy?
  JM
  January 16, 2013 v 9.44
  Pane Trávníčku,
  tak vidíte, i vy používáte ironii - což je dobře. K té poslední otázce - inu, alespoń někdo musí volit Zemana, když už autentická levice volí knížete, společný strach z Evropy to ale věru nebude, možná společný strach ze vzestupu moci Kalouska, Hávy, Kellnera apod.
  January 16, 2013 v 14.08
  B. Trávníček
  neberu to jako jízlivost, ale držme se faktů - v 1. kole dalo M. Zemanovi svůj hlas přes 600 tisíc voličů ČSSD ( voličů KSČM byla zhruba polovina). Takže z toho i vyplývá kdo koho vynese na Hrad.
  Ano, aby vyhrál i v 2. kole potřebuje nejen dalších našich 200 tisíc hlasů, které dali voliči KSČM Dienstbierovi, ale i zbytek hlasů voličů ČSSD a také část voličů od ostatních kandidátů - voliči ODS se navzdory doporučení své strany možná tak z 1/4 ze strachu z TOP09 a ve vzpomínce na velké kaolice hodí Zemanovi. Týká se i voličů J. Fischera.
  Takže "viníků" je snad víc. Napravo i nalevo. pro nás není Zeman pořádná levice, ale většina půjdeme hlasovat proti knížeti. Rovnítko Klaus a Zeman rozhodně nesedí - byli mocenští souputníci ale např. v pohledu na evropskou integraci se liší zásadně.
  Levice tak jako tak bude inkasovat doady ne zcela zvládnuté prezidentksé volby (jhako po roce 2003) protože jedinou nadějí asi byl včasný výběr společného kandidáta, ale toho nejednotná levice nebyla schopna.
  Nedivte se proto že se už raději zaměřuji na blížící se parlamentí volby ke kterým by štěpení celé levice zesílené spory o prezidenta myslím nemělo sílit.
  January 16, 2013 v 18.52
  Zeman a Klaus kontra Kalouskovo kníže
  Pane Trávníčku, děkuji Vám za vyčerpávající analýzu, jsem téhož názoru.

  První kolo nedopadlo nejlíp, ale osobně vidím plus v tom, že Fischer je mimo hru.

  Otázka nezní: proč volit KS, ale spíš proč nevolit MZ!? Proto, že a)je to osoba, která má ke Klausovi více než blízko (jeho "levicovost" je z tohoto pohledu jen fasáda, asi stejná jako "sociální cítění" KS, když je v této vládě), takže kdo chce Klause č.2 na Hradě, ať ho volí!

  b)pravici MZ udělal medvědí službu nesčetněkrát - POHANKA/MELČÁK + POSLEDNÍ POSLANECKÉ VOLBY - ZEMANOVCI ODSÁLI LEVICI CCA 5% hlasů!! Komu to prospělo, he? LEVICOVÍ VOLIČI, VZBUĎTE SE! Profitovala z toho jen Topolova a Nečasovo-Kalouskova pseudovláda. MZ ji fakticky nakopl do Strakovky (čssd a levicové ideje zato kopl úplně jinam), tak jaký že to vlastně je jezevec z Vysočiny? Levicový? Ani za mák ;-D :-X

  c) odchod KS mimo top09 a mimo vládu způsobí boje uvnitř topky i vlády! Pokud bude zvolen MZ, způsobí to naopak boje nejen uvnitř čssd, ale i na celém levém spektru - zemanovci, lev 21 versus ksčm,čssd a jiní...o promiskuitě a "koaličnímu potenciálu" MZ a jeho přátel při případném spojení s ods a jinými partajemi tu už byla řeč...vy mu po oposmlouvě ještě věříte? Půjde s kýmkoli, aby se u koryta udržel celých 10 let! Klidně si tu vypěstuje "novou levici" tím, že rozštěpí čssd a na její úkor podpoří spoz, kterou dotáhne do sněmovny.

  Summa sumarum: se skřípěním zubů budu volit KS, dívám se na to pragmaticky a je to z mého pohledu sofiina volba,nemám z ní vůbec radost, ale mé krédo zní jasně: ZEMANA A KLAUSE UŽ BYLO DOST!!!
  BT
  January 16, 2013 v 20.22
  Pane Votava,
  udělal jsem shrnutí argumentů pro volmu KS jako menšího zla pro levici anblock pod blogem pana Votruby. Hlavně to video na konci mého vstupu si nenechejte ujít! :-)
  January 16, 2013 v 21.48
  Díky za tip...nemá to chybu :-DDD
  + Další komentáře