Z Peheho se stal Klaus konce devadesátých let

Ondřej Slačálek

Ondřej Slačálek polemizuje s tezí Jiřího Pehe, že odbory by neměly v demokratickém zřízení vyzývat jménem odborových organizací vládu k rezignaci a pořádat za tímto účelem masové protesty.

Tak prý by odbory a občanské iniciativy měly svůj protest „zastavit před branami parlamentní politiky“. Pro politiku totiž máme „celou řadu institucí, mezi nimiž hrají primární roli politické strany“. Na protestech by se už vůbec neměli „přiživovat“ předáci politické opozice. Tak pravil — kdo? Václav Klaus v jednom ze svých nesčetných komentářů k iniciativám jako byly Impulz 99, Děkujeme odejděte či Česká televize věc veřejná? Ale kdeže. Napsal to Jiří Pehe, politolog, který stál na straně těchto protestů občanské veřejnosti proti politickým stranám, těchto „opozic proti politice“ z devadesátých let (Právo, 28. dubna 2012). Kupodivu nešlo o vlastní sebereflexi. Klausovskou argumentaci si namísto toho vypůjčil pro kritiku současné snahy odborů a občanských iniciativ zatáhnout za záchrannou brzdu.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Jistě, srovnání je trochu pokřivené. Na konci devadesátých let byl tento argument mnohem oprávněnější — občanské iniciativy vystupovaly s mnohem méně relevantními požadavky. Lze mít oprávněné pochyby nad hnutím, jehož cílem je, aby zkorumpované politiky vystřídali politici, kteří se ještě zkorumpovat nestačili a kteří se měli patrně rekrutovat ze sebestředných bývalých studentských vůdců (vzpomeňme, jakou politickou úroveň prokázal posléze v politice Martin Mejstřík) či z Unie svobody (vzpomeňme, jakým vzorem čisté politiky byl její poslední předseda). Zde byla klausovská odpověď hodně přesvědčivá. Je přesvědčivá i dnes?

Tentokrát nečelíme pouze politické korupci, ačkoli z té se stal zjevně systém, krytý nejvyššími patry vládních politických stran. Dnes čelíme v první řadě pokusům o sociální revoluci. Stojíme tváří v tvář snahám o radikální proměnu celé řady veřejných služeb (penze, zdravotnictví, veřejné vysoké školství), která se rovná jejich destrukci v té podobě, v jaké je známe. Čelíme rovněž útokům na lidská práva a důstojnost (nucené práce podmiňující podporu v nezaměstnanosti, pokusy o útok na právo na stávku). Jedná se o útok na sociální a důstojnostní předpoklady demokracie. V tomto kontextu je absurdní mluvit o pouhé „obraně zájmů zaměstnanců“. Nastává jedna ze situací, kdy odbory spolu s občanskými iniciativami správně pochopily, že je třeba bránit zájem veřejný.

Hodlá-li jim to Pehe rozmlouvat poukazem k demokracii jako sebeomezení, dělá z demokracie ideologii kapitulace a politické impotence. Desetina obyvatel této země, která se propadla pod hranici chudoby, i mnohem větší podíl dalších, kteří jsou chudobou ohroženi, ale nechtějí jen demokraticky čekat, co jim uvaří vláda vzniklá na korupčních penězích a mediální manipulaci. Na jejich frustraci už čeká řada protikorupčních spasitelů či otevřených fašistů, jejichž čas přijde, pokud odbory a občanské iniciativy se svou snahou využít demokratické právo na odpor selžou. Myslím, že z četby Peheho článku měli radost nejen Nečas, Kalousek či Peake, ale také Janeček, Babiš a Vandas.

  Diskuse
  May 2, 2012 v 13.37
  Sobotní Právo jsem nečetl, a tak si netroufám soudit, jestli je výpad Ondřeje Slačálka trefný, anebo založený na vytržení výroku z kontextu. Ale to přirovnání mi přijde nemístné. Pehe i Klaus by snad mohli by vyslovit větu, která je citována v úvodu tohto textu; jejich celkový pohled na téma je ovšem úplně jiný. Vizte například zde (http://denikreferendum.cz/clanek/12198-natlakove-skupiny-podle-klause), zde (denikreferendum.cz/clanek/11763-rozhorceni) či zde (http://denikreferendum.cz/clanek/11873-zahnivajici-partokracie)
  May 2, 2012 v 13.58
  Článek pana Peheho (nevím, zda v plném znění) je zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=16284
  PM
  May 2, 2012 v 14.57
  Plný souhlas s panem Slačálkem,
  který úderně upozorňuje opoziční politické strany na neplnění jejich ústavou zadané povinnosti - zamezit vládnutí protiústavních sil.
  Vnucovat zoufalýma a nekompetentním odborům roli opozice je protiústavní....pomyslel jsem si.
  May 2, 2012 v 21.52
  Souhlas s Pehem, Slačálek argumentuje demagogicky
  Odbory uspořádají vždy jednou za rok velkou demonstraci, mezitím jednají s vládou. Starají se však o pracovní podmínky lidí zaměstnaných v hypermarketech či u soukromých podnikatelů? Jak? Kdy jednali o této věci se zaměstnavateli či poslanci či pověřenými ministry? Kdy za ně uspořádali demonstraci? Také si myslím, že by měli demonstrovat proti jednotlivým reformám, které jsou vesměs špatné, ale demonstrace proti vládě by měla pořádat buď soc.dem. nebo politicky zaměřené občanské iniciativy. Pehe neargumentuje stejně jako Klaus. Kdo si jeho článek přečte a přečte si to, co říkal a říká Klasu, tak vidí rozdíl. Nejdemagogičtější částí argumentace je hození do jednoho pytle Janečka, Babiše a Vandase. Jde o to, aby se své opoziční role plně ujala sociální demokracie, ta může na rozdíl od odborů nabídnout alternativu - aspoň doufám a nespoléhala se na to, že odbory za ní vyřídí vládu.
  JK
  May 2, 2012 v 23.43
  Souhlas s článkem
  Já souhlasím - odkazovat odbory mimo politiku je v současné situaci nebezpečné. Odbory musí znovu plně příjmout politickou roli. Ostatně odbory vznikly jako politické hnutí - je třeba se k tomuto konceptu navrátit.
  ON
  May 3, 2012 v 0.58
  Poznámka
  Myslím, že Slačálek míří vedle. Pehe chce jen říci, že odbory nemohou hrát roli politické strany, tady musí být v tlaku parlamentní levice a odborů na pravicovou vládu jasná dělba práce. Role obou je nepřevodtitelná. Jakkoli souhlasím s radikálností odborů, v tom legitimizujícím jazyku vezoucím se na opozici vůči politice (politikýcm stranám - Bělohradský), jež zaznívá z úst některých odborových předáků, cítím také problém. Takže pane Karene, i když se napříště na Václaváku sejde jednou tolik lidí, tak to asi tuhle hnusnou vládu určitě už položí. Co přijde ale po tom, o tom se bude rozhodovat v parlamentu. Anebo to vidíte jinak ?
  PM
  May 3, 2012 v 11.17
  Pan Slačánek se zatím nestal Peroutkou čtyřicátých let,
  ale dopomáhá k tomu panu Pehe.
  Odbory jsou povinny hledat komplice mezi politiky, kteří jsou odhodláni k prosazování jejich zájmů na území parlamentu a
  nabízet jim mimoparlamentní spolupráci.
  Obvzláště za účelem sesazení vlády, ve které vládnou zločinná sekupení.....pomyslel jsem si.
  JK
  May 3, 2012 v 11.46
  Opozice proti politice?
  Já myslím, že je zásadní rozdíl mezi opozicí vůči politice (tedy antipolitičnost, vláda "odborníků" technokratů a byznysmenů, depolitizace pomocí pseudovědeckých argumentů a matematiky, občanská pasivita typu "oni si to stejně udělají po svém") a opozicí vůči zamrzlému a nefunkčnímu depolitizovanému systému zastupitelské parlamentní demokracie, která je dnes tváří v tvář globálnímu kapitalismu na lopatkách. Jestli už je mrtvá, nebo ještě v agónii, o tom se dá diskutovat.

  Politika je v parlamentu téměř mrtvá (řeší se, jak zajistit přírůstek jakýchsi čísílek na grafech HDP), začíná se pomalu vytvářet mezi občanskou společností (spolu s odbory).

  Je také zásadní rozdíl mezi antipolitičností a antistranictvím.

  Co dál, to vážně netuším. Popravdě jsem skeptický. Jediná šance je asi agresivně občansky tlačit na "levicové" parlamentní strany, ať ten nástup fašistického autoritativního kapitalismu oddálí alespoň o nějakou dobu...
  ON
  May 3, 2012 v 16.46
  Pane Karene,
  tlačte na levicové parlamentní strany..... Aby důsledně prosazovaly takové ty nudné ne-revolucionářské věci jako jeden zdravotní standard pro všechny, všeobecnou dostupnost kvalitního vzdělání bez školného, transparentní financování stran, progresivní zdanění, vyšší zdanění velkých firem, služební zákon, majetková přiznání, vyšší zdanění hazardu pro podporu kultury a sportu, zákoník práce zamezující vyhazovy bez udání důvodů, důchodový systém pod kontrolou státu, nezávislost akademických center, podporu rodinám s dětmi, zvýšení minimální mzdy, zákon o obecném referendu, neprolamování těžebních limitů – zkrátka vše co z této země opět udělá nudný demokratický sociální stát. Protože jenom tento nudný sociální stát dokáže zastavit fašismus na postupu. A jenom v tomto nudném sociálním státě pak možná najdou lidé větší pochopení pro ty velké revoluční vymoženosti, o které vám jde. A možná dojde k tomu dialektickému „skoku“ od jedné kvality k jiné kvalitě, a docela nenápadně, plíživě, bez velké euforie. Napadají mě dvě pořekadla: z h…… bič neupletete nebo s jídlem roste chuť.
  May 3, 2012 v 21.41
  Oni se bojí
  Jiří Pehe mě svým článkem v Právu vskutku nemile překvapil. I mně připomněl Václava Klause, jak odkazuje občanskou společnost, zejména odbory a zahrádkáře, do „ústavních‟ mezí. Překvapilo mě to a rozladilo, ale zas tolik jsem se tomu nedivil, protože něco podobného jsem už viděl.

  Podobně nemile už mě překvapila 23. dubna Táňa Fischerová http://www.denikreferendum.cz/clanek/13039-past-predcasnych-voleb-v-cervnu Bez ohledu na to, kolik zla páchá každým dnem současná vláda, prý nesmíme ty volby uspěchat, prý ČSSD, malé strany ani občanské iniciativy do této chvíle netušily, že by mohly někdy v budoucnosti přijít nějaké volby, do kterých by bylo dobré mít sestavenou kandidátku z důvěryhodných osobností, ale teď, teď už na těch kandidátkách začnou konečně pracovat a na tu práci jim musíme dát čas.

  Ještě dřív, 18. dubna, přišla v rozhlase Jiřina Šiklová http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi/_zprava/jak-to-vidi-jirina-siklova-18-dubna--1046941 s myšlenkou, kterou jí snad musel napovědět vrchní ideolog ODS, nejslavnější český korupčník Pavel Drobil: „... nové volby, ano, kdyby došlo k demisi a hlavně to, co je tady uděláno, nebo začato, to by se neřešilo. Dokonce bohužel by docházelo k tomu, že ty všechny kauzy, které zde jsou, by se znova zametly pod koberec, protože tato vláda už by nebyla kompetentní to řešit a ty lidi třeba odsoudit a ta nová by tedy se teprve sestavovala. A už by to nebyla její priorita.‟ Kromě představy, že bychom měli zkorumpovanou vládu, která zemetá své kauzy pod koberec, nechat, ať ty své kauzy „dořeší‟, také vykazovala odbory z politiky podobně jako Jiří Pehe.

  Jiřina Šiklová, která fandí nejen odbojným studentům, ale i Karolině Peake, bude zřejmě názorově dosti napravo, nejspíš patří k pražským kavárenským „středovým‟ intelektuálům, kteří po Občanském hnutí, Unii svobody, Straně zelených a Věcech veřejných hledají zoufale nějakou novou nezkorumpovanou moderní středopravou stranu, kterou by mohli volit. Jiřinu Šiklovou možná prostě děsí představa, že by se k moci mohlo dostat něco jako levice. Co ale vede Táňu Fischerovou a Jiřího Pehe, aby se obrátili proti tomu, oč poslední dva roky usilovali, aby najednou nabádali k opatrnosti, rozvaze, umírněnosti a přenechání politiky odborníkům z politických stran?

  Já, starý zbabělec, z vlastní zkušenosti dobře obeznámen s nejrůznějšími druhy strachu, mám za to, že se bojí zvítězit. Táňa Fischerová a Jiří Pehe propadli strachu z úspěchu, hrůze z naplnění snu. Já vím, že splněný sen umírá, taky jsem o tom mockrát četl. Dobře vím, že to nebude ono, bude to menší a umolousanější, možná i trapnější, než jsme si to představovali, a namísto slavného vítězství, dobrého konce a šťastného života až na věky věků, z toho budeme mít především spoustu otravné, zdlouhavé a namáhavé práce. Jenomže jako starý zbabělec tenhle strach, stejně jako mnohé jiné, moc dobře znám a dobře vím, že kdo se mu poddá, nikam nedojde. Lidé se nesmí bát svých snů.

  „Představme si, že by masové protesty organizované odbory proti vládě vládu skutečně smetly,‟ ptá se Jiří Pehe, „Jaká by byla od příště pravidla demokratické hry?‟

  Lepší, mohu mu odpovědět bez váhání, otevřenější a demokratičtější. Nemusí to být protesty organizované zrovna odbory, organizovat je může třeba ProAlt, Holešovská výzva nebo Český zahrádkářský svaz, ale měly by to být občanské protesty, ne parlamentní politika. Právě tím, a nejspíš jedině tím, můžeme dosáhnout toho, že příští vláda se nezačne chovat k občanům stejně přezíravě jako ta současná, že příští parlamentní většina konečně dovolí omezit svou moc obecným referendem, že přijme inspiraci švýcarským systémem referend a možná bude přístupná i myšlenkám na odvolatelnost politiků. Je důležité, aby nová vláda nastoupila k moci s vědomím, že občané ji mohou smést. Vláda se musí bát svých občanů.

  Splňme si sen!
  http://vodypitel.is-a-geek.org/galerie/StopVlade2012-04-21/dscf1376.jpg
  + Další komentáře