Třídní boj v neoliberálním pojetí

Andrea Cerqueirová

Neoliberálové mnohdy předjímají, že bohatý může být jen pravicově smýšlející člověk. Jakmile je ekonomicky zajištěn třeba odborář, zdiskreditují ho. Společnost tak rozdělují třídně.

František Ringo Čech to kdysi vystihl pregnantně: „Bohatej levičák je názor, chudej pravičák je blbec!“ Hájil tak své poslancování za ČSSD, které mu pravice nemístně předhazovala. Proč je prý levičák, když si žije dobře?

Slova o „pravicovém blbci“ neměla být urážka nemajetných, kteří smýšlejí pravicově, ale svérázné vyjádření toho, že jejich zájmy pravicové strany prostě nehájí a oni si tak svým hlasem pro ně dobrovolně, a tak trochu masochisticky, ubližují. Tito lidé se k pravici hlásí často i proto, že to je prostě „in“, mají za to, že to dokazuje sílu a sebevědomí či víru ve vlastní schopnosti. Touží stát se na chvíli onou vysněnou „elitou“, alespoň tím vhozením lístku do volební urny. Většinou však zůstává jen u snů, neoliberálové je vymačkají jako citrón a poté odhodí.

Zatímco pravicoví politici a jim názorově spříznění novináři slovně brojí proti třídnímu boji, sami jej vedou na všech frontách, každého mají „třídně“ zaškatulkovaného. Prosazovaným nastavením reforem nahrávají finančním ústavům, trhům či ratingovým agenturám, jen člověk (v jejich pojetí lidský zdroj) jim ze systému jaksi vypadává. K němu je politika Kalouska, Nečase či Drábka nekompromisní: „Nemáš práci? Hlas se povinně na poště, dělej zadarmo veřejné prospěšné práce. A za vše zaplať! Nemáš? Exekutor ti vezme i střechu nad hlavou.“ A tak na ulici končí lidé jenom proto, že nemají peníze, nemohou sehnat práci a v té džungli se prostě ztrácejí. Rok co rok několik desítek lidí bez domova umrzá v třeskutých mrazech. Za halasného povykování neoliberálů, že si „za to mohou sami“.

Aby toho nebylo málo, pravicoví politici, kteří hlásají zákon trhu, ale sami jsou léta přisátí na státním rozpočtu, se snaží zdiskreditovat každého, kdo je ekonomicky zabezpečený, ale jejich sobeckou politiku pod heslem „Každý ať se postará sám o sebe“ z principu odmítá. Levicově smýšlející či jiný sociálně citlivý člověk prostě podle nich nesmí být bohatý, považují to za zradu „třídy“. A tak se v bulváru dočítáme, jakéže rodinné domky mají odborářští předáci. Fotka stíhá fotku, jen se podívejte, jak si žijí…

To se přece nesmí, pravice by jim zřejmě ráda naordinovala bivakovat v chlívku, aby byli věrohodní, přičemž na druhou stranu se vysmívá pracujícím, kteří si na demonstraci přivezou řízek v chlebu a zapijí to pivkem — i to je prý žití nad poměry.

Neoliberálové z ODS a TOP09 za podpory „platformy“ Karolíny Peake brnkají na strunu závisti a maloměšťáctví. Snaží se ve veřejnosti vyrobit nenávist jak k těm, kteří protestují a přijíždějí do Prahy zdaleka se svačinou v batohu, tak také k těm, kteří navzdory tomu, že mají peníze, majetek a mohou si zpříjemnit život třeba cestováním, uznávají solidární systém a není jim lhostejný osud spoluobčanů. Ten, komu srdce tluče nalevo či aspoň středově, má být podle neoliberálů odsouzen k věčné chudobě (nejlépe na ulici), jinak ho veřejně poplivou a zdiskreditují. Není to nic jiného než třídní boj v neoliberálním pojetí. Obrana je jediná: nenechat se rozdělit a postupovat společně!

  Diskuse
  JP
  April 30, 2012 v 15.08
  Pokrytecká pravice
  Text lze jen podepsat. Také se občas ptám rodičů, proč volí ODS, když se jim v podstatě 20 vysmívá (oba jsou ve školství, otec předtím ve zdravotnictví) a jejich zájmy nikterak nehájí a málem z nich dělá neproduktivní parazity, kteří si nezaslouží ani tu almužnu, nazývanou hrdě platem. Na mé dotazy reagují vždy nevrle, jsou oba tradičně pravicově a antilevicově vychovaní; byť aspoň otec říká, že teď už ODS nevolil. Nechci po nich volit levici, tu nevolím ani já, ale aspoň nějaký ten slušný střed, který nezastupuje jen zájmy lidí jako Dlouhý, Oulický, Hrdlička, Novák, Janoušek apod... Šéfideologové pravice říkají, jak nemáme být závislí na státu a máme se o sebe postarat sami, přitom činí pravý opak - dojí stát, ať už pro účty stranické či soukromé, a ostatním radí, ať neobtěžují se svými důchody, průkazy ZTP, nemocenskými apod. Jak je možné, že mají tu drzost být tak pokrytečtí?!
  VF
  May 1, 2012 v 9.20
  Slušný střed, p. Potměšile?
  Radikálně korytářské strany ODS a TOP pomineme.
  Dnes jediné 3 větší strany, které by mohly mít šanci aspirovat na 'slušný střed', možná, snad, časem, jsou Lidovci, Socdem a Zelení.
  Ale zatím všechny tři tyto strany s tím mají obrovský problém a jako socdemák to přiznávám s velkými obavami.
  Myslel jste takové strany? Anebo spíš nějaké nové a ještě novější? Protože já v nových stranách žádnou lepší perspektivu nevidím.
  Za základní měřítko slušných stran považuji, že její členové a zástupci berou svou politiku jako aktivní službu všem občanům, a ve straně funguje samočistící proces proti korytářské deviaci.
  Pokud nová 'slušná' strana uspěje, pak jsou možné tři hlavní směry vývoje. 1. Teprve po volbách odhalí karty a přidá se k přirozeným korytářům ODS a TOP a jak rychle strana vyletěla, tak i zapadne; 2. nebo začne plnit co slibovala a, pokud se modrým médiím nepodaří ji uvláčet na bulvárních kauzách, začne se k ní přidávat víc lidí jalových, hodnotově nepevných, snadněji podléhajících 'výhodným' nabídkám míst u koryt, a strana začne mít postupně problém; 3. nebo si strana vytvoří velmi přísná elitářská pravidla, a strana nebude mít až takový problém s korytářstvím, ale o to větší s elitářstvím.
  MT
  May 1, 2012 v 10.18

  Slušný střed?

  Ten havloidní, elitární, který se jen zalyká moralizováním, neschopný jakékoli akce a hledící na všechny "zašpiněné" odeesáky, socany a dnes už (na regionálních a komunálních úrovních) i komunisty zvrchu ...

  Co to je "slušný střed"?

  Něco jako pečený sníh?


  May 1, 2012 v 13.34
  Co to je "slušný střed"?
  Ani nahá, ani oblečená, ani obutá, ani bosá. Já osobně myslím, že v politice "slušný střed" je fikce, úspěšně využívána ve prospěch pravice. Divide et impera. Ti, kdo mají býti oním "slušným středem", nejsou jistě neoliberály. Nechtějí být ale házeni do jednoho pytle s extremnější levicí a jejich příjem zřejmě bude vyšší, než celorepublikový průměr. Snaží se zachovat dekorum vyšší třídy, v poslední době je to pro ně těžší. Díky poklesu výkonu ekonomiky a nulové šanci na její oživení, začiná klesat jejich životní úroveň. Při svém vzdělání začínají tušit, že neoliberální politika pro ně není perspektivní a zároveň se díky boji mafiánských klanů dozvídají o obrovské korupčnosti systému. Takhle si to nepředstavovali. Oni nejsou ve "slušném středu", oni stojí na politické křižovatce a hledají směr, kterým by se vydali. "Slušný střed" neexistuje, stejně jako neexistuje střední ruka. Mohu býti umírněným levičákem, nebo umírněným pravičákem. Vědomě, nebo pudově se ale přikláním k určitému proudu. "Slušný střed" je umírněná pravice.
  MT
  May 2, 2012 v 8.01
  přesně tak
  SH
  May 3, 2012 v 12.19
  MLUVME JASNOU ŘEČÍ.
  Ideologie neoliberalismu vznikla jako produkt snahy o potlačení první globální vzpoury „rabů“, podnícené Marxovou teorií. Ta byla v realizaci bohužel pokřivena na vulgární marxleninismus. Kdo si přečetl alespoň základní díla neoliberálů, ten poznal, že jsou fakticky souborem tezí opačného znaménka vůči onomu zvulgarizovanému učení vládnoucích marxistů. Studená válka byla nelítostným bojem proti rostoucí síle globalizujících se rabů. Rozbití SSSR pak logicky zahájilo nelítostnou revanši za majetkové i duchovní újmy vrchnosti a panské třídy minimálně za tři čtvrtiny posledního století. Po celou dobu mne propaganda vládnoucí KSČ nepřesvědčila o existenci celosvětového třídního boje tak názorně, jako léta počínající poslední dekádou XX. století. Samozřejmě, že současné globální dění není ničím jiným, jak dosavadním vyvrcholením nesmiřitelného třídního boje supertříd pánů a rabů. Žádný střed mezi nimi neexistuje. Každý jedinec je převážně buďto vládce, nebo ovládaný. Nic mezi tím.
  JK
  May 3, 2012 v 18.14
  Příšerný článek
  Čtenář je na DR zvyklý na ledacos, ale tohle je opravdu příšerný článek. Tady se už útočí na český jazyk jako prostředek lidské komunikace. Autorka si vymyslí svět, ve kterém zlí "neoliberálové" (kdo to proboha je?) se sadistickou rozkoší vysávají pracující lid, a volí je jen osoby rozumu mdlého. V jejím světě se vysávání děje za "halasného povykování neoliberálů, že si za to (chudí lidé) mohou sami“. Který relevantní pravicový politik tohle proboha kdy řekl? Kdo kdy proboha napsal nebo prohlásil, že "Levicově smýšlející či jiný sociálně citlivý člověk prostě nesmí být bohatý, protože to je zrada „třídy“?"
  Autorka vytváří černobílý pseudosvět, rozdělený na zlé "neoliberály" a vysávané proletáře. Nejen, že je to zoufale špatný popis reality současné ČR, taky je to mimořádně nebezpečné vyvolávání frustrace a nenávisti.

  Mimochodem, paní Cerqueirová v sobě levicové ledví objevila teprve nedávno. V 90. letech byla významnou představitelkou Sládkových republikánů (šéfredaktorkou jejich hnusného plátku Republika) a dodnes přispívá do Haló soboty a nebo do Prvních zpráv (tam taky píše prezidentův oblíbenec Adam B. Bartoš).
  Na tom jsou znepokojivé dvě skutečnosti: jednak se zdá, že redakce DR přijme jakýkoli text, jen když se v něm bude dost často nadávat na "neoliberály". Nejspíš by to vzali i od pana Vandase. Za druhé je varující, jak málo se tahle nenávistná hatmatilka liší v podání extrémní levice i pravice. Mají společného nepřítele, a tím jsou svobodné, přemýšlející lidské bytosti. Nechápu, že něco takového sympatická paní Uhlová a svobodomyslný Jakub Patočka nevidí.  May 3, 2012 v 20.34
  Pane Konvalinko,
  to je trošku demagogické, co píšete, jakkoliv jinak díky za názor z druhého břehu.

  Nejdříve k tomu argumentu ad hominem: Paní Cerqueirová má, jako každý člověk, právo na změnu názoru; dnes má prostě jiný názor než měla v 90. letech. Osobně naopak považuju za pozitivní, že někdo dokáže opustit podporu dubiózních subjektů. Pro vás je asi KSČM stejně tak dubiózní subjekt, ale pro mě není (je stabilní součástí parlamentní demokracie; skutečným nebezpečím je dnes naopak fašizace) a Haló noviny nejsou nic extrémního, První zprávy, pokud vím, také ne, i když moc je neznám. Všude občas napíše někdo, kdo nám nevoní...

  Vy z toho a z článku ovšem vyvozujete, že jen přešla na levý extrém. Jenže Andrea Cerqueirová pouze poněkud přímočarými slovy popsala to, co říká odborněji např. sociolog Keller: Že ti nejbohatší, tzv. diskrétní elity, jsou dnes jedinou skupinou lidí, která se chová jako třída a účinně hájí své "třídní" zájmy.

  A co se toho posílání levice k chuďasům týče: Copak pravicová média neudělala strašlivý skandál z botiček od Diora na křtu dcery Jiřího Paroubka? Copak Blesk nezveřejňuje fotky vil odborových předáků jakožto údajného dokladu toho, že nepatří k těm, které hájí? Copak není náš veřejný diskurs včetně předvolebních kampaní ODS a TOP 09 zamořen rétorickým odporem vůči "příživníkům", "sockám", "zneužívání dávek"? Copak se progresivnímu zdanění, samozřejmosti ve všech vyspělých zemích, neříká v neoliberální novořeči "trestání úspěšných"? Právě na protikladu úspěšných, odpovědných, samostatných... voličů pravice a na "pečovatelském státě" závislých, neodpovědných voličů levice je postaveno neoliberální vidění světa a též úspěch takové TOP 09, kterou volili nejvíce studenti a příslušníci drobné inteligence s nízkými platy hlavně proto, aby se tou volbou zařadili do té první skupiny. A součástí neoliberální ideologie, která v posledku hájí především zájmy těch nejbohatších, je trvalá "individualizace" života - každý je odpovědný čistě sám za sebe, "společnost neexistuje", sociální alias "pečovatelský" stát křiví tržní vztahy, pracovití jsou bohatí...

  Tím neříkám, že mi článek připadne jako nějak zvlášť skvělý, ale vyvozovat z něj to, co vyvozujete vy, považuju za omyl.
  ON
  May 4, 2012 v 9.24
  K diskusi
  proměny politických názorů v jednom lidském životě jsou něco přirozeného, jenom blbec se nemění. Autorka se vcelku zdařile dotýká atmosféry kulturní nadvlády tupého neoliberálního myšlení a třídění lidí, které se v naší zemi ujalo v posledních dvaceti letech po čytřicetileté nadvládě tupého marxismu-leninismu a jimž podléhá maloměšťácká dušička. Samozřejmě, tohle přetrvávající tupé kastování lidí a dualistické černobílé vidění světa, má mnoho lidí pod kůží a ne a ne se jej zbavit. Já souhlasím s panem Hoškem, že třídní boj trvá a ignorovat jej je pitomost. Jen bych si dal pozor na hegeliánské teze typu: "Samozřejmě, že současné globální dění není ničím jiným, jak dosavadním vyvrcholením nesmiřitelného třídního boje supertříd pánů a rabů. Žádný střed mezi nimi neexistuje. Každý jedinec je převážně buďto vládce, nebo ovládaný. Nic mezi tím." Mám problém s termíny „vyvrcholení“ a "nesmiřitelný", evokující představu, že jakýkoli kompromis není možný, a že se ocitáme na nějakém pomyslném dějinném vrcholu, kdy se musí definitivně rozhodnout vyhlazením jedné strany druhou. Střed jako svébytný hodnotový proud alternativní k levici nebo pravici jistě neexistuje, anebo není příliš významný. Střed je ale praktickým výsledkem boje mezi levicí a pravicí, historicky dosaženým kompromisem v určité době v demokratické společnosti. Kompromis neznamená, že někdo více nevyhrává/neprohrává: Posledních třicet let je častěji vítězem pravice, z mnoha důvodů, ale také proto, že levice se zcela neodnaučila, že má na své straně Dějiny, a že její předchozí vítězství jsou nezvratná.
  JK
  May 4, 2012 v 10.50
  pro pana Černého
  Především ad hominem: respektuju změnu názoru a raduji se z každého napraveného hříšníka. Nicméně, být významným představitelem Sládkových republikánů a šéfredaktorem jejich tiskového orgánu není jen věc "názoru", to je závažné morální a intelektuální selhání, které člověka v jistém smyslu diskvalifikuje - rozhodně jako politického komentátora. Opravdu mě děsí, že je DR ochoten opublikovat texty takových lidí, jenom proto, že čistě zvukomalebně připomínají levicovou rétoriku.
  Znáte Sokalovu aféru ? Pokud náhodou ne, koukněte se na http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokalova_af%C3%A9ra, je to zábavné a poučné čtení. Velmi se obávám, že redakci DR se stalo totéž: je ochotna otisknout sebehloupější článek i od Belzebuba, pokud je v souladu s jejími ideologickými předsudky (zatímco např. skeptické, argumenty podpořené články fyzika Wagnera nejsou vítány). Mám pocit, že podobné články by mohl generovat počítač: blablabla… neoliberálové… blablasbla… zbídačování…blablabla…jak správně píše Jan Keller…blablabla…
  Ještě horší, než špatný vkus redakce, je ale skutečnost, že rétorika fašistoidní pravice a extrémní levice je obtížně rozlišitelná. Jako jazykovědec byste to měl ocenit. Vezměte si tu Republiku z 90. let a nahraďte „mezinárodní židovstvo“ za „globální kapitál“, opravte intepunkci a pravopisné chyby, a můžete rovnou publikovat v Deníku Referendum…Vás to neděsí?
  Píšete, že děkujete za názor z druhého břehu. Pevně doufám, že ve věci fašizujících pisálků jsme na stejném břehu.
  AC
  May 4, 2012 v 11.28
  panu Konvalinkovi
  Pane Konvalinko, pokud Vám dělá dobře navážet se do mě, tak si poslužte. Chci Vás ale jen poprosit, že pokud píšete o mém mládí, nevytrhávejte prosím nic z kontextu a pište to celé. Ano, byla jsem v SPR-RSČ, v Republice jako zástupkyně šéfredaktora, ale odešla jsem právě především kvůli tomu rasismu, kvůli tomu, že jsem to nemohla vydržet, že jsem chtěla být svobodná, že jsem se den co den a noc co noc delší dobu kvůli rasismu trápila, vůbec si nedovedete představit, jaké vyhrocené diskuse jsem s některými republikány kvůli tomu uvnitř strany vedla. Nakonec jsem dobrovolně odešla a proti rasismu se veřejně a tvrdě postavila (to už jste nezmínil). Je lehké pranýřovat někoho kvůli tomu, že se v mládí dopustil chyb (a velkých chyb), ale neuznat, že jsem se poučila a že se kvůli tomu všemu dodnes velmi trápím, považuji za nefér. Vždyť si poslechněte co o mně říkali republikáni, když jsem odešla, veřejně mi vyčíttali třeba to, že jsem "Cikánům říkala Romové", nazývali mě "brazilskou lesbou", "multikulturalistkou" a podobně. Jsem ráda, že mě mnohé protirasističtí a romští aktivisté pochopili, protože jestli opravdu něco nejsem, tak rasistka, možná mám pro toto vyvinutější smysl právě kvůli těm prožitkům z devadesátých let. Už je to naštěstí pryč, ale vždy se najde někdo, kdo mi čas od času staré rány pěkně zjitří jako Vy a já samozřejmě reaguju emotivně, protože to o emocích je. Toho, že jsem u republikánů byla, nepřestanu litovvat nikdy v životě, a jsem ráda, že jsem od té doby proti rasismu v ČR mnoho udělala a budu dělat dál!
  MT
  May 4, 2012 v 11.52

  Už jste spokojen, pane Konvalinka?

  A co abyste to rozjel ve větším stylu - na židovském národě nezávislé pro všechny na světě přístupné křesťanství - to je Žid, římský občan z města Tarsu a horlivý pronásleodvatel křesťanů Saul, později Pavel, tedy "Malý".

  To bylo teda setsakra velké morální selhání ...

  Těžké morální selhání Keynese, který zradil neoklasickou ekonomii, ve které byl tátou vychován a ve kterou dlouho věřil, psal, bojoval - další terč !

  Kam se podíváte samá těžká morální selhání - protože dotyční nebyli jedni z mnoha ale významnými reprezentanty toho, co pak opustili.

  C. měla pochopitelnou averzi vůči tomu, co se dělo zde při nástupu klausovského kapíku.

  Když je někdo iniciativní, tak asi nebývá řadový ...

  JK
  May 4, 2012 v 11.54
  Andrea Cerqueirová
  Milá paní Cerqueirová, to je moc dobře, že nejste rasistka, to Vám chválím. Můj problém se Sládkovými republikány ale není jen to, že to byli rasisté, ale že to byla a je idiotská, paranoidní a protidemokratická banda. Všechna tato epiteta bezezbytku platí i pro Vaše současné spolubojovníky ze stalinistických Haló novin. Pevně doufám, že za dalších deset let se budete omlouvat zase někomu jinému, že jste publikovala spolu s Adamem B. Bartošem v "Prvních zprávách". Ty nejsou tolik protiromské, ale antisemitismus z nich čiší na sto honů. Velmi se obávám, že jste se nic nenaučila a v ničem se nepoučila.
  AC
  May 4, 2012 v 12.07
  ještě reakce
  Pane Konvalinko, jsem "na volné noze", píšu články proti rasismu, proti diskriminaci lidí, ať již sociálnímu či kvůli barvě pleti atd. Píšu i o politice a všem možném jiném... Je jistě možné, že jsem se v některém textu po mém odchodu ze SPR-RSČ (už je to tak dávno) sekla, spletla či tak. Ale rozhodně ty texty od těchto dob píšu svobodně a jsem zodpovědná jen za sebe, za své texty, nikoli za texty kohokoli jiného v jakémkoli periodiku - a věřte, že v každém se najdou texty, které mi jdou proti gustu. Jinak ostatním děkuji za příspěvky i za zastání!
  JK
  May 4, 2012 v 12.08
  Ještě pro pana Černého
  Ještě k několika Vašim argumentům:

  ".. ti nejbohatší, tzv. diskrétní elity, jsou dnes jedinou skupinou lidí, která se chová jako třída a účinně hájí své "třídní" zájmy."

  Hm. Obávám se, že i tomhle se Jan Keller mýlí. Shodou okolností znám hned několik šéfů a majitelů amerických farmaceutických firem. Bez výjimky to jsou liberální demokraté, pro které je Obama moc napravo. Typický volič republikánů v USA není kapitalista z Wall Streetu s tlustým doutníkem (ti volí skoro šmahem demokraty), ale farmář z Iowy. Warren Buffett, Steve Jobs, Bill Gates - tohle jsou hlavní donátoři Demokratů, kteří pak navrhují jejich větší daňoví zatížení. Svět není (naštěstí) tak ideologicky přehledný, jak ho popisuje Jan Keller.

  "Copak pravicová média neudělala strašlivý skandál z botiček od Diora na křtu dcery Jiřího Paroubka?"

  Ne, neudělala. Objevilo se pár článků v bulváru a lidi si z toho dělali legraci. Článků o Topolánkově toskánské vile bylo řádově víc.

  "Copak není náš veřejný diskurs včetně předvolebních kampaní ODS a TOP 09 zamořen rétorickým odporem vůči "příživníkům", "sockám", "zneužívání dávek"? !

  Ne, není. Osobně jsem tuhle rétoriku zaznamenal jen na stránkách DR, jinde jsem se s ní nesetkal, argumenty a propaganda TOP09 a ODS byly jiné. Ačkoli, máte pravdu, pamatuji se na nějaké bilboardy slibující odsud bezdomovců, to byl ale tuším pražský politik ČSSD, nemýlím se?

  "...úspěch takové TOP 09, kterou volili nejvíce studenti a příslušníci drobné inteligence s nízkými platy hlavně proto, aby se tou volbou zařadili do té první skupiny."

  Přiďte tohle říci mým studentům, kteří (na rozdíl ode mne) opravdu zhusta volili TOP09. Jejich motivace byla opravdu jiná. Vy si skutečně myslíte, že všichni voliči pravice jsou idioti nebo darebáci?????
  JS
  May 4, 2012 v 16.26
  musím se pravice zastat
  I když jsem poměrně jednoznačně levičák, musím se tady pravice (a pana Konvalinky) zastat. Ale nejprve podotknu, to co vytýká pan Konvalinka na začátku paní Cerqueirové je skutečně ad hominem. Názory bychom neměli posuzovat podle jejich nositelů. A za druhé, souhlasím s panem Černým i článkem v tom, že argumentace "proč nerozdáš svůj majetek chudým, když jsi levičák" se skutečně používá naprosto běžně (a je špatná i z jiných důvodů, nebudu to dál rozebírat; sám se s takovou argumentací setkávám poměrně často, jelikož je obtížné onálepkovat mě jinak).

  To v čem se chci pravice zastat, tedy. Podle mého názoru se pravice a levice dělí podle vnímání mocenské nerovnosti ve společnosti. V zásadě existují 3 skupiny lidí (a skutečně, jak říká pan Konvalinka, jde to napříč třídami, i když bych ho rád opravil - CEO firmy nepatří do kategorie diskrétní elity jak ji definuje Keller, ale do servisní třídy):

  Jedni explicitně chtějí nerovnost. To jsou různí elitáři a podobné existence. Většinou to neříkají nahlas, a proto se schovávají za nejrůznější ideologie.

  Druhá skupina jsou levičáci. Jejich společným pohledem je právě názor, že mocenské nerovnosti (kam patří i nerovnost sociální) mezi lidmi jsou špatné, a proto je třeba je explicitně eliminovat formou nějakých společenských pravidel.

  A konečně třetí skupina jsou pravičáci. Ti jsou vůči nerovnosti v podstatě ambivalentní, a nemají pocit, že společnosti nějak škodí (a mají proto preferenci proti dodatečným pravidlům). Extrémní formou pravice v tomto smyslu je libertariánství nebo dokonce anarchie.

  (Pokud se mnou některý ze čtenářů bude nesouhlasit, mohu podat jednoduchý důkaz, že jádro sporu levice vs. pravice je morální dilema nezávislé na společenských třídách.)

  Mnoho nedorozumění mezi pravicí a levicí si pak vysvětluji tak, že se druhá a třetí skupina navzájem obviňují z toho, že jsou ze skupiny první. (Skutečná skupina první se diskusí neúčastní - to k ničemu pro ně užitečnému nevede.) Levičáci obviňují pravičáky z toho, že jejich ignorance nerovnosti vede k rozkladu společnosti, a pravičáky levičáky, že chtějí jakousi diktaturu kohosi. Samozřejmě, obojí je nesmysl, ve skutečnosti nic z toho ani jedna ze stran nechce, ale má to jistou bázi v realitě, protože všechny dosavadní extrémní jak pravicové (rozuměj libertariánské) tak levicové experimenty fatálně selhaly.

  Já ovšem považuji pravicový pohled za pomýlený (a nejenom za jiný pohled na morálku) a to z toho důvodu, že existuje velké množství důkazů o tom, že sociální (a jiná) nerovnost je společensky škodlivá, a prostě roli hraje (viz knížka The Spirit Level). Tomu, že studenti volí pravici, se nedivím; není to hloupost, jen neznalost historie a faktů (sám jsem na tom byl podobně, doufám, že mě to jako levičáka v očích pana Konvalinky také diskvalifikuje :-)).
  JS
  May 4, 2012 v 16.32
  oprava
  V mém příspěvku má být samozřejmě "pravičáci obviňují levičáky".

  Ještě bych k tomu dodal, že historicky zatím ve sporu levice vs. pravice zvítězila téměř vždy levice. Už jen samotná demokracie je levicový koncept, protože zavádíme explicitní pravidlo o rovnoměrném rozdělení moci (pravicovým protikladem by byl například hlas závislý na majetku, jak tomu bylo různě historicky).
  May 4, 2012 v 16.42
  ad třídní zakotvení elit
  myslím, že rozumím co chce pan Samohýl říci - jen bych dodal že mezi primitivním egalitářstvím a vyrovnáváním šancí je rozdíl. Možná v tom se liší přemýšlivá levicovost a exaltované levičáctví...libertinství je podobná hyperbola na druhé straně
  Zmiňovaný prof. Keller určitě není prostým levičákem, pouze reaguje na prakticky už nepřekonatelnou (sebereprodukující) nesouměřitelnost těch dole a těch nahoře. To jsou sociologická fakta, kterou musí uznat i pravicový student.
  Jinou otázkou by bylo jestli kardinálním řešením této devastující a takřka feudální nesouměřitelnosti je pouhá redistribuce bohatsví a nebo i demokratizace (demonopolizace) mocensko-vlastnických pozic. A jak toto vysvětlit i těm, kteří žijí z naděje na drobky od stolu elit.
  May 4, 2012 v 16.48
  Ad pan Samohýl
  Jasně, že pravicový pohled je naprosto pomýlený. Představa o tom, že ti, kteří jsou neustále na dně společnosti, protože nemají pro tržní společnost vhodné vlastnosti, přesto musejí tuto společnost s jejími pravidly respektovat, je naprosto scestná. Z jakého důvodu by se neměli jednoho dne vzbouřit? Na druhé straně je pravda i to, že třídní příslušnost v orientaci L/P nemusí být rozhodující. Ten, kdo je na dně, si také může zvolit strategii pravicovou, tedy spíš ultrapravicovou, která se vždycky proti někomu vymezuje.
  JS
  May 4, 2012 v 19.02
  paní Hájkové
  "Představa o tom, že ti, kteří jsou neustále na dně společnosti, protože nemají pro tržní společnost vhodné vlastnosti, přesto musejí tuto společnost s jejími pravidly respektovat, je naprosto scestná."

  Standardní libertariánská odpověď by ovšem byla (aspoň myslím) taková, že se ti lidé nebouří, takže zřejmě spokojeni jsou, a že něco jako nevhodné vlastnosti neexistuje, protože si každý může vybrat, jak chce být ostatním prospěšný.

  Pointa je, že ano, pravicový pohled je logický, a není v tomto nijak nemorální, alespoň tedy v základu ne více nemorální než levice (paradoxně, pravicově smýšlející lidé občas označují například korupci a podobné jevy za levicové, což naznačuje, že s nimi nesouhlasí; a také to naznačuje, že nerozumí tomu, co levice chce). Je to logický pohled, který ovšem předpokládá určitý "přirozený" řád a tendenci k němu.

  A to je jejich problém, protože na reálném výsledku se právě levicový a pravicový pohled (a jejich interpretace) neshodují. A pokud mohu soudit, realita je bohužel zaujatá levicově. :-)

  Proto pravici nezbývá než tvrdit, že stačí ještě odstranit nějakou překážku, a situace se, tak nějak "sama od sebe", zlepší.

  Vládnoucím vrstvám takový fatalismus ovšem vyhovuje, protože jim umožňuje zbavit se zodpovědnosti za špatné řízení (a vlastní prospěch).
  JS
  May 4, 2012 v 19.20
  nebo ještě jinak
  Ještě jinak - s pravičáky se to má podle mého podobně, jako s lidmi věřícími v Boha. Oni zkrátka věří na něco (nějaký systém), který nemá oporu v realitě, a od jisté úrovně je nevyvratitelný. Nedělají to proto, že by tím chtěli nutně získat osobní prospěch, jak o tom píše paní Cerqueirová.

  Takže když pak přijde pan Dawkins a začne argumentovat, jak je náboženství kořen zla, a jak ho lidé zneužívají za osobním prospěchem, všichni tito dobří (v rámci lidských možností) lidé, co věří v boha, si samozřejmě ťukají na čelo. Morálně je ten problém nerozhodnutelný, ale realita je spíš na straně neexistence všemocných bytostí a neexistence samoorganizujících ku všeobecnému prospěchu lidských společností.
  May 4, 2012 v 20.08
  Pravice/levice
  Já vím, že morálně ten problém (P/L) není řešitelný, protože oni uplatňují své morální hledisko a my zase naše, přičemž neexistuje nějaká na člověku nezávislá morálka. Morálka závisí totiž na tom, zda ji lidé uznávají nebo ne.
  Pravičáci však nemohou tvrdit, že "že něco jako nevhodné vlastnosti neexistuje, protože si každý může vybrat, jak chce být ostatním prospěšný". Každý si sice může vybrat čím chce být lidem prospěšný, ale musí respektovat poptávku, čili stejně se musí přizpůsobovat. Pokud se někdo velmi silně nechce přizpůsobovat, je pro něho v určitou chvíli přijatelnější případně i riskovat život, aby svou situaci změnil. Nějakou dobu třeba sociální smír jakž takž funguje a lidé se spokojí i s málem, ale časem se to může změnit. Jak praví Kazatel: "Veškeré dění pod nebem má svůj čas..."
  PM
  May 4, 2012 v 22.39
  Pravice/levice a střed
  Nepřekonatelná (sebereprodukující) nesouměřitelnost těch dole a těch nahoře je výsledkem přirozeného tříbení pyramidy společenské moci. Z tohoto pohledu je liberálně demokratický režim systém regulace vždy přítomného násilného úsilování o moc. A je vlastně založen na násilí práva, které reguluje stálý střet protikladných zájmů pravice a levice.
  Pravice se projevuje pokusy částí elity povýšit se nad platná omezení zákonem, a levice pokusy získat zákonem větší podíl na moci, z pozice síly sjednocené většiny.
  Mezi těmito rivalizujícími seskupeními se nachází - pane Tejkle - střed občanů voličů, kteří se rozhodují u urny analytickým rozumem.
  A pouze taková společnost ve kterém si rozumný volič uvědomuje nutnost patové situace mezi těmito rivaly, má šanci udržet kapitalismus ve svobodném režimu.
  Jinde, ikdyž ne mnohde to tak funguje.
  U nás jde o pečený sníh............. pomyslel jsem si.
  JS
  May 6, 2012 v 12.59
  Paní Hájková,
  nevím, jestli si úplně rozumíme. Já právě tvrdím, že pravičáci nemají (většinou) jinou morálku (ve smyslu každodenního rozhodování) než levičáci, na základě zkušeností s nimi. Proto se mi úplně nelibí označovat je za nemorální (podobně jako je zcestné označovat tak věřící nebo nevěřící).

  To, v čem se liší je právě ten pohled na svět (nikoli morální hodnoty jako takové, co má člověk vrozené), pravice se snaží dívat na to "individualisticky", ale samozřejmě, jak oba chápeme, ten společenský pohled vždycky musí nějak "prosáknout", protože jakákoli úvaha o spravedlnosti samozřejmě zahrnuje i ostatní lidi. My ten problém chápeme a vidíme tam rozpor, ale pravičáci ne.

  Pro mě je to opravdu podobné jako s vírou v Boha, jsem nevěřící a těžko chápu, proč může někdo v Boha věřit, přijde mi to logicky nesmyslné. Ale tak nějak chápu, že ten věřící nemá jinou morálku než já; jen prostě své poznání zakládá na osobní zkušenosti, kterou já třeba nemám (i když v případě studentů volících pravici je to spíš - ne vždy - nezkušenost).
  May 6, 2012 v 14.08
  pravice, levice a morálka
  podle mne je úskalí podobného moralizování politických ideologií v tom, že zařazení na pravolevé politické ose obecně není o míře morálnosti, ale o tom jakému typu lidské sounáležitosti se dává přednost
  PM
  May 6, 2012 v 17.38
  Souhlasím pane Dolejši,
  analytický rozum vyzbrojený snahou o záchování souměrné společnosti musí dominovat emotivně založené morálce.
  A poté je dána šance pokusu o svobodné pluralitní prostředí ......pomyslel jsem si.
  May 6, 2012 v 18.14
  panu Samohýlovi
  Záleží na tom, jak chápeme pojem "morálka". Podle mého názoru je to soubor představ o tom, co je správné a co není správné, čili jakým způsobem se mají lidi chovat. Tyhle představy se mohou lišit u různých společenských skupin (např. kulturní okruhy, ale i jiné skupiny lidí), proto morálka podle mého není úplně jednotná, jen takové ty nejzásadnější věci - jako "nezabiješ" a podobně. Já právě vůbec neříkám, že pravice je nemorální, jen že má tyhle představy (o tom, jak se má člověk chovat) prostě trochu jiné. To, jakému typu sounáležitosti určitý člověk dává přednost (jak říká pan Dolejš), to je právě jeho představa o tom, co je nebo není morální. Ale můžete se mnou samozřejmě nesouhlasit a tvrdit, že lidstvo má jednotnou morálku.
  May 6, 2012 v 18.56
  universální lidství je proces a ne stav
  ani stručné "Desatero" nebudeme všichni číst stejně, natož něco komplikovanějšího - a pokud vyjdeme z toho, že jde o naše vlastní, tedy lidské normy a ne nezávislá meatfyzická exogení záležitost, tak logicky dospějeme k závěru, že jde o historicky se vyvíjející fenomén.
  Exrtémní případ. Jestli u primitivních kmenů byla atropofagie (lidožrouství v souladu s etikou, dnes bychom asi byli něčím takovým právem
  zhnuseni. Obdobně dnes asi v moderní společnosti nezabírají normy patriarchálního rodového modelu poslušnosti.
  Ale také platí že etika je asi poměrně hlubinná a setrvačností tradic ovlviněná část lidského vědomí a až směšné se ukázaly netrpěivé snahy budovat na povel zcela nanovo etické kodexy typu MoKoBuKo.
  MT
  May 6, 2012 v 20.23

  Morální kodex budovatele komunismu?

  Tady nejste obklopen veterány, pane inženýre - tady je třeba tyto zkratky hned rozvést
  May 6, 2012 v 20.37
  Pane Tejkle, vy jste geniální, tu zkratku neznám ani já - a to skoro veterán jsem.
  May 7, 2012 v 7.03
  omluva za staré zkratky
  ano, pan tejkl má pravdu - i když se sám za veterána ještě nepovažuji a tenhle pozapomenutý pilíř výuky vědeckého komunismu byl za mých studentských let už spíše úsměvný (i když se ještě v 80. letech připomínal), chápu že tyhle zkratky už málo říkají (podobně HisMat a DiaMat - historický materialismus a dialektický materialismus či MaFie, tedy marxistická filosofie).
  MT
  May 7, 2012 v 14.09

  Paní Hájková, já jsem samotnou zkratku taky neznal - jenom celé sousloví.

  A zkratku samotnou jsem rozluštil vyloženě podle kontextu, protože pan Dolejš zrovinka hovořil o etických komplexech norem (čili kodexech - tzv. desatero není nic jiného) ...

  ... no a protože samotné sousloví jsem kdysi strašně dávno někdy slyšel, tak to v paměti "sepnulo"

  MT
  May 7, 2012 v 14.11


  Zkratky "diamat" a "hismat" ovšem znám - z těch dávných časů ...
  + Další komentáře