Sucho v mezích patriarchátu

Alena Zemančíková

Film Sucho režiséra a scénáristy Bohdana Slámy pojednává o potřebě nápravy vztahu ke krajině i vztahů mezi lidmi navzájem. Celkové vyznění filmu kazí schematický scénář a těžko uvěřitelné chování postav.

Jedinou postavou, se kterou se divák může ztotožnit, aniž vypne všechny mozkové závity, je Boháčův syn Mirek, umírněný, empatický, inteligentní, nekonfliktní. Repro DR

Ve všech kulturách, snad kromě přírodních národů, které neznají soukromé vlastnictví, najdeme tradiční příběh, takzvané exemplum, ve kterém vystupuje Boháč a Chudák.

Když za nimi přijde poutník, Boháč ho vyžene, zatímco Chudák mu uvaří polévku z posledního, co doma najde. Poutník, protože je anděl, odmění hostitele takovým počtem dukátů, kolik mastných ok plave v polévce. Poslední kapka omastku udělá na chudé polévce ok bezpočet. Boháč trpce lituje své nepohostinnosti, ale protože mu jde vždycky jen o to, „co za to“, při další návštěvě předloží poutníkovi polévku tak omaštěnou, že na ní omastek utvoří jedno velké mastné oko. A podle toho je odměněn.

Slepá loajalita

Film Bohdana Slámy je trochu takové exemplum. Ale ne docela. Žijí tu vedle sebe rodiny zemědělského Boháče a Chudáka, ale odměněn není žádný z nich.

Boháč Viktor machinacemi svého starého otce získal a svými dále rozšířil rozsáhlé pozemky, na kterých bezohledně hospodaří. Zaměstnává přitom valnou část obyvatel vesnice, kteří se pod ním sice bůhvíjak dobře nemají, ale z jakési vesnické zabedněnosti za ním stojí.

Když pošle traktoristu uprostřed fatálního sucha skropit pole herbicidem, traktorista jede, ani nemukne a protestujícího Chudáka Josefa s rodinou z pole odvleče. Mohl by vypnout motor a Boháčovi říct, že tohle dělat nebude a jít domů, mohl by si to dovolit, protože by za něj Boháč těžko sháněl náhradu, zvlášť, kdyby se místních k protestu odhodlalo víc. Ale on to neudělá, protože se přiklání k silnějšímu.

Boháčův syn Mirek ovšem rodině, kterou odmalička zná a má rád, taky nepomůže, protože je mu to trapné. Asi by se mu nic nestalo, kdyby se k postřikovači přivázal vedle Chudáků, ale jednoduše takovému protestu nevěří. I když se za svou rodinu a její zaměstnance stydí. Protestuje ve městě, kde ho to nic nestojí.

Pozvolný úpadek občiny

Chudák ovšem není chudákem z nutnosti, ale z vlastního rozhodnutí: ačkoliv má lukrativní kvalifikaci IT inženýra, rozhodl se žít bez elektřiny a komunikačních vymožeností, chodí bos, pracuje rukama, statek obdělává jen pomocí zvířecí síly, pomáhat samozřejmě musí všechny tři děti: malého synka to ještě baví, prostřední dcerku s výhradami a nejstarší Žofku to štve.

A zatímco Boháčova mladá manželka se stará jenom o domácnost, manželka Chudákova je zaměstnaná v Boháčově prasečáku, protože někdo musí vydělávat hotové peníze. Obraz takového života je ale neúplný: vidíme rodinu, jak bez pračky pere, vaří na plotně a svítí petrolejkami, ale nevíme, jak podle svých zásad obstará pro svá zvířata seno na zimu nebo jak získává dřevo.

S ohledem na to, že je Boháč v zemědělství kvalifikován, hospodaří otřesně, ba až neuvěřitelně i proti vlastnímu zájmu. Podléhá otci, otřesnému, mrtvicí zkrouhnutému dědkovi na elektrickém vozíku, který má v sobě všechny odporné vlastnosti majitele gruntu posílené bezohledností někdejšího nejspíš předsedy JZD. Je to záporná postava, které však není tak těžké se postavit, však už ji sama příroda potrestala ochrnutím.

Boháč je ovšem slaboch. Slabá je i Chudákova žena Eva, která primitivním hospodářstvím a prací v prasečáku trpí, ale vše snáší z jakési ideologicky podmíněné lásky ke svému muži Chudákovi, který by přece mohl natáhnout do baráku elektřinu a koupit pračku a bojler na teplou vodu, vždyť usedlost není v nedostupné pustině.

Vzhledem k tomu, jak je až biblicky oddaná ideji svého muže Chudáka, a s ohledem na to, jak se on hezky chová k dětem, je jejich nejstarší dcera Žofka překvapivě nevychovaná. Její protesty jsou v logice věci, ale to, jak je hnusná na mámu, logiku nemá. Leda tu, že agrese se zásadně vybíjí na slabším. Že otec Chudák nezasáhne a nepřipustí rodinnou debatu o tom, jestli opravdu všem vyhovuje jím zvolený životní styl, je trestuhodné. Svatá žena Eva, než by se mu sebeméně protivila, umře na zanedbanou rakovinu.

Mezitím velkovýrobě dojde voda, i když Chudákova studna zcela nevyschne. Rebelka Žofka s Boháčovým synem Mirkem utečou do Prahy, kde žije Mirkova rozvedená matka lékařka, ale divoká Žofka nesnese ani měšťanské uspořádání a hned první noc uteče s organizátorem demonstrací Extinction Rebellion do Německa. Rodina bez mobilů a jiných komunikačních kanálů jí nemá jak sdělit, že matka umírá a že ji doma potřebují: v tomto bodě dochází ke zlomu.

Peripetie a katarze

Chudák si od bývalé Boháčovy ženy musí půjčit auto a do Německa pro Žofku jet, dostane se však do potíží, protože má propadlé doklady, nemá telefon ani e-mailovou adresu, kde by ho německá policie mohla kontaktovat, a vrátí se s nepořízenou.

Mirkova matka lékařka nechá na synovu žádost udělat detailní rozbor místní vody. Ukáže se, že látky v ní obsažené jsou zdraví ohrožující. To už má půl vesnice vyrážky a podezření na nádor, Eva na rakovinu umírá. Boháč tedy své lidi zabíjí tím, na čem sám bohatne. Zjištění ho přiměje k myšlenkovému obratu.

Žofka se nakonec domů vrátí a zastihne mámu ještě poslední den naživu. Boháčovi dojde, že by pro něj měl být důležitější inteligentní a citlivý syn než hnusný chamtivý otec a Chudák nahlédne, že své hospodaření musí modernizovat, jinak přijde o děti. Morální vítěz je „svatá“ Eva, která se nikdy ničemu a nikomu nevzepřela a tímto neochvějným postojem i obětí pohnula srdci i těch nejhorších. Amen.

Dobrý úmysl, nepřesvědčivé provedení

Film Bohdana Slámy Sucho působivě ukazuje, jak po ztvrdlé půdě slunečnicového, řepkového či kukuřičného pole odtéká voda, jak je hrozné lít na pole, na kterém pro sucho nic zeleného neroste, herbicidy, a jak rodina agrobarona ovládá už druhou generaci celou ves, i její zábavu a volný čas, včetně činnosti dobrovolných hasičů.

Scénář je ale příliš schematický. Protagonisté, ač jde očividně o lidi vzdělané, se chovají extremisticky a neuvěřitelně. Schematické jsou bohužel i herecké výkony: Boleslav Polívka hraje dědka v  odpudivé šarži, ale krásná Magdalena Borová hraje nemocnou Evu také v šarži, která je kýčovitě „svatá“.

Jedinou postavou, se kterou se divák může ztotožnit, aniž vypne všechny mozkové závity, je Boháčův syn Mirek, umírněný, empatický, inteligentní, nekonfliktní. A bývalá Boháčova manželka lékařka, jejíž rozpaky, bezradnost i hlubší uvědomění tajemství života a smrti přesvědčivě hraje Gabriela Míčová.

Bohdan Sláma zvolil pro vyprávění starého mýtu na pozadí katastrofálního sucha model, ve kterém se oba, Boháč i Chudák, chovají úplně blbě. Ani jednomu pšenka zrovna nekvete. Dramatičtější by ovšem bylo, kdyby oba odpovídali svým rolím, jen s vlastními chybami: pak by bylo napínavé hledat kompromis a srozumění. Tolik pokud jde o uměleckou stránku filmu.

Přesvědčivý je film ve svém dobrém úmyslu, když ukazuje, jak velkozemědělstvím trpí krajina i lidé, jak ti, kteří křičí, že nás živí, nám bez skrupulí ničí zdraví, jak odtržené od přírody je zemědělství, když mu jde jen o výnosy, jak se traktoristé, placení agrobarony, chovají jako nesvéprávné bytosti, jak jsme fascinování velkými stroji, ačkoliv jejich sílu a mohutnost nepotřebujeme. A pokud chtěl film sdělit, že filosofujícím útěkem do životního stylu bez elektronických technologií si nepomůžeme, povedlo se mu to rovněž.

Jako základ pro debatu na střední škole může film dobře posloužit. V diskusi dospělých, kterou aktuálně vedeme na téma způsobu zemědělského hospodaření, péče o krajinu a udržitelnosti venkova, je to exemplum příliš zjednodušené. A bohužel taky totálně patriarchální — což je ostatně příčinou, proč člověk na děj nahlíží jako na nějaký pozdní biblický apokryf.

Sucho. Režie a scénář Bohdan Sláma. Kamera Diviš Marek, hudba Jakub Kudláč. Hrají: Martin Pechlát, Marek Daniel, Magdaléna Borová, Judit Pecháček, Gabriela Míčová, Tomas Sean Pšenička, Dorota Šlajerová a další.

Diskuse

„... kromě přírodních národů, které neznají soukromé vlastnictví...“

--------------------------

U „přírodních“ národů nejde samozřejmě o žádnou neznalost toho, že by snad nebylo možné vlastnit věci osobně. Jde pouze o způsob života, který pro jednotlivé osoby neposkytuje žádné velké příležitosti ke shromažďování majetku.

Skutečná neznalost soukromého vlastnictví existuje (samozřejmě vedle neexistence rodiny) pouze ve fiktivní „prvobytně pospolné společnosti“, což ovšem podle této vaší oblíbené teorie, paní Zemančíková, zase spadá i do období toho proklatého patriarchátu. :-)

Největším nedostatkem filmu tedy je, že Chudák, jehož k té chudobě dovedla vlastní „poznaná nutnost“ [marxisté vědí, o čem je řeč], že tento Chudák nakonec není „po právu“ odměněn a život se zde tedy už neřídí tradičními očekáváními (proklaté) třídní logiky, ale má extremistickou logiku vlastní, jejíž pochopení [biblické a třeba i fyzikální pochopení síly slabosti] vyžaduje vypnutí všech mozkových závitů. (Čili vlastně můžeme pak „z jakési ideologicky podmíněné lásky“ říci „čím horší paměť, tím lepší svědomí a čím lepší svědomí, tím lepší paměť“.)

„Láska je prostě paradox. Znamená odpouštět neodpustitelné a milovat lidi nehodné lásky.“

Nemůže si to ale člověk říkat pouze z té své vlastní pozice, musí to z pozice mimo své vlastní já vztahovat úplně stejně i sám na sebe.

JP
March 14, 2024 v 10.54

Podle mého soudu schematismem a tezovitostí trpí (s výjimkou jeho vynikající prvotiny "Divoké včely") všechny Slámovy filmy. (Alespoň ty které jsem měl příležitost shlédnout.) On se - v dobrém úmyslu - snaží vyjádřit společensky hodnotné obsahy, ale nedokáže je prezentovat přirozeným způsobem, z vlastního života (a vlastních životních zápasů) svých protagonistů.

Takže bychom tedy, paní Zemančíková a pane Poláčku, neměli mlátit prázdného Slámu?

Paní Zemančíková, vaše kvalitní Sucho v mezích patriarchátu je v žebříčku čtenosti až na šestém místě. Kolik nominací jste od Jakuba Patočky získala a kdo o umístění v tomto žebříčku nejčtenějších článků v DR vlastně rozhoduje?

Dlouhá léta za posledních 24 hodin vždy nejčtenější Vaníčkův „Nepodmíněný příjem“ totiž vystřídal opět letitý – za posledních 24 hodin ale opět i nejčtenější – Babiš:

Andrej Babiš má na každého složku (6 a půl roku starý článek).

Na druhém místě zase tradiční Andrej Babiš – jak připravil řezníky o Kostelecké uzeniny (7 a 3/4 roku starý článek).

Na třetím místě šestiletý Okamura.

Na čtvrtém místě sedmiletý Babiš.

Na pátém místě sedmiletý Babiš.

Na osmém místě osmiletý Babiš...

Proč proboha, paní Zemančíková, vůbec píšete nějaké nové články, když ty staré jsou pořád a pořád za každých posledních 24 hodin suverénně nejčtenější a tento stav ohledně čtenosti v DR trvá už celá léta?

Tento váš článek by, paní Zemančíková, podle těch zdejších zvyklostí mohl být nejčtenější za posledních 24 hodin asi tak za šest nebo sedm let.

MP
March 15, 2024 v 8.33
Aleně Zemančikové

Hezká recenze, ale proč ničíte češtinu?

Slovo občina nedává ve Vašem použití žádný smysl, nemůže se týkat ani chudákovi nukleární rodiny, ani rozvrácené obecní pospolitosti vesnice.

IH
March 15, 2024 v 19.34

Film jsem neviděl a po téhle kritice už asi neuvidím. Leda někdy v televizi, což ovšem beru jako divácky dost omezující.

Kdyby kritika platila jen na Bohdana Slámu! Bohužel se týká českého filmu jako takového. A už hodně dlouho.

Různé národní kinematografie (mladé) Čechy na festivalech nepřekvapují, ale vlastně by měly. Leckdy pomocí zahraniční koprodukce vzniknou snímky, které dohromady vytvářejí působivou kroniku doby. Naše filmy jsou převážně alegorické, nebo tak vypadají, a opravdu: nebývají uvěřitelné, dokonce už ani herecky. Nějak nám po skoro neexistujících zapadákovech formují převážnou část seriózní tvorby pohádky. Pohádky, které už většinou popleteme. (To je svetr, křičeli bychom jako děti).

Sledovanost většiny domácích středoproudých "bijáků" přitom i u nás klesla natolik, že staré zdůvodnění slabin je již dávno passé. Sociální obraz a kritika potřebují vyzařovat autenticitu a naléhavost. Takové filmy má smysl podporovat.

O té češtině to zní pikantně. Ale já si češtinou také hlavu nedělám.

PM
March 18, 2024 v 21.44
K aktuální diskuzi coby dospělý upozorňuji:

Po mé dlouhodobé pracovní účasti v oboru ochrany půdy musím doznat, že ekologicky nutné opatření typu stanovišti odpovídající výnos je globální tabu, popř. politická floska. Narušuje substanci neoliberální etiky natolik, že ani Bohdan Sláma se neopovážil nahlédnout pod povrch.....bych rozmrzele, ale s plným pochopením dodal.