Chce k nám Křetínský z Ruska kromě plynu importovat i kulturu veřejné debaty?

Josef Patočka

Nemorální zisky z energetické krize, ničivý dopad na klima i nebezpečná koncentrace mediálního vlivu. To vše jsou fakta o byznysu čtvrtého nejbohatšího českého oligarchy. Nálepkovat ty, kdo na ně poukazují, jako extremisty, není v pořádku.

Lidé hájící zájmy Daniela Křetínského používají rétoriku blízkou Pinochetovu i Putinovu režimu. Je potřeba dalších důkazů, že čeští oligarchové přestavují pro demokracii smrtelné nebezpečí? Foto Thomas Samson, AFP

Minulý týden jsme v rámci výzkumného programu naší organizace Re-set publikovali souhrnnou analýzu o dopadech podnikání českého oligarchy Daniela Křetínského a jeho koncernu EPH — největší české firmy — na společnost i životní prostředí. Analýza nesla s poukazem na Křetínského skupování zastaralých uhelných elektráren a vymáhání vysokých kompenzací za jejich uzavření — analytiky popisovanou jako strategii „mrchožrouta“ — záměrně provokativní titul „Fosilní hyena: jak EPH Daniela Křetínského ničí klima, profituje z energetické chudoby a ohrožuje demokracii.“

Report, za nímž stojí práce nejen našeho analytika Radka Kubaly i desítek dalších výzkumníků a výzkumnic, z jejichž práce čerpal, stojí za pozornost už tím, že jde o jeden z prvních pokusů podat o působení EPH ucelený obraz. Podobně pozoruhodné a vypovídající je nicméně spektrum reakcí, které vyvolal v české mediální krajině.

Je ironií doby takzvaně „postfaktické“, že zatímco některá seriózní média o analýze informovat vůbec nechtěla s tím, že přináší jen obecně známé informace, Křetínského mluvčí ji prostě odbyl jako „blábol“. Posloužil mu k tomu ukázkově účelový článek redaktora Seznam zpráv Eduarda Klímy, který nás samozřejmě nejdřív zarámuje jako „aktivisty“ a na naši analýzu ani neodkáže, aby se čtenáři nemohli sami přesvědčit, co v ní stojí.

Následně pak dovádí umění mediální manipulace tak daleko, že cituje z kontextu vytržené dřívější výroky analytika Fakt o klimatu Ondráše Přibyly (o tom, že naši současnou spotřebu energie nejde pokrýt bez fosilních paliv), aby jimi vyvracel tvrzení, která naše publikace vůbec neobsahuje (že se mají Křetínského fosilní elektrárny odstavit ihned).

Je to ovšem stěží s podivem, jsme-li obeznámeni s dlouhodobou prací energetické sekce redakce Seznam zpráv pod vedením Zuzany Kubátové. Její pracovní metoda bohužel již léta spočívá v tom, že dává exkluzivní prostor uhelným společnostem — především Tykačově Sev.en Energy — a zve si jejich zaměstnance do studia, aby je tam prezentovala jako „analytiky“ a předávala tak čtenářům neředěné firemní PR.

Tak jako v jiných médiích vlastněných oligarchy a velkými kapitálovými skupinami se dnes firemní PR a žurnalistika slévají. A problém je od sebe odlišit začínají mít i sami napůl novináři, napůl píáristé.

Vrcholem bizarnosti se stal ovšem rozhodně výstup Martina Schmarcze, komentátora Křetínského serveru Info.cz. Křetínského média jsme kvůli jejich koncentraci vlivu, šíření dezinformací o klimatu a tíhnutí k agresivní krajně pravicové rétorice označili za hrozbu pro demokracii.

Pan Schmarcz nás přišel o opaku přesvědčovat tak, že nám na sociálních sítích začal vyhrožovat vyhozením z vrtulníku — oblíbenou metodou mimosoudních poprav za vojenské diktatury generála Pinocheta poté, co se v Chile chopil moci svržením demokratické vlády Salvadora Allendeho. Máme-li tu takovéto demokraty, kdo potřebuje fašisty?

Říkat fakta není extremismus. Extremismus je Křetínského podnikání

V tomto kontextu je třeba brát poměrně vážně, že si mluvčí EPH Častvaj může dovolit nás v jednom z nejčtenějších českých médií nálepkovat jako extremisty. Dle — politologicky problematické a řadou expertů zpochybňované — metodiky českého Ministerstva vnitra jsou extremisty ti, kdo se snaží odstranit demokratický ústavní pořádek České republiky.

To o naší organizaci v žádném případě tvrdit nelze. Označení je tak svévolné a účelové — a není radno brát jej na lehkou váhu.

Nálepka extremismu slouží jako rétorická zbraň, je to nástroj vyloučení protivníka z diskuse, stejně jako prostředek ospravedlnění silové represe proti němu. V žádné evropské zemi se silnou demokratickou tradicí a kulturou veřejné debaty by si nemohla soukromá korporace dovolit takto diskreditovat podloženou kritiku svého podnikání z prostředí občanské společnosti.

Naše analýza je skutečně ve svém hodnocení Křetínského podnikání příkrá. Soudíme ale, že právem, protože toto hodnocení je podloženo fakty.

Je fakt, že Křetínského impérium závažně poškozuje stabilitu světového klimatu a podmínky pro lidský život na Zemi, a že jeho oficiální plány předpokládají překročení hranice 1,5 stupně oteplení, a vědomě tedy počítají s tím, že přispějí k utrpení a předčasné smrti milionů lidí.

Je fakt, že Křetínského podniky uprostřed nejhorší energetické krize posledních desetiletí vykazují rekordní tržby, že se EPH právě díky tomu letos stala největší českou firmou, a že zatímco miliony lidí padají kvůli předraženým energiím do nejistoty a chudoby, Křetínský si za své zisky odváděné do daňových skrýší kupuje jachty, fotbalové kluby a zámečky ve Francii.

Je fakt, že Křetínský po léta bohatl na importu drahého ruského plynu do EU, že tuto závislost jeho firmy podporovaly lobbyingem proti obnovitelným a úsporným řešením, a že jeho plány na rozvoj další plynové infrastruktury by tuto závislost ještě prohloubily.

Je fakt, že Křetínský své firmy vybudoval mimo jiné díky pochybným kontaktům na politiky jako Robert Fico, nebo Mirek Topolánek, který po svém odchodu z politiky právě u Křetínského našel teplé místo na různých křeslech ve správních radách a Křetínského médiích.

Je fakt, že Křetínský zkoncentroval nebezpečně velký podíl na vlastnictví českých médií a podporuje svými penězi publikace jako Info.cz nebo Reflex, které dávají prostor dezinformacím o klimatu i značně agresivní rétorice blízké populistické krajní pravici, a že ve Francii ovlivňoval titulní stranu svého časopisu ve prospěch prezidenta Macrona.

Je fakt, že jeho elektrárny spalují ve velkém neudržitelnou biomasu, takže v jeho pecích mizí zdravé lesy, a že tím skrývají své reálné emise, a je fakt, že Křetínského odpadové firmy se staví proti zavádění cirkulární, bezodpadové ekonomiky a místo toho podporují další skládkování a spalování odpadů.

Je fakt, že Křetínského investice do obnovitelných zdrojů jsou spíše těžbou dotací, než reálným přechodem k bezemisní výrobě energie, protože jeho firma současně plánuje další expanzi smrtícího spalování fosilních paliv a její dekarbonizační plány — nejhorší v Evropě — jsou tak pouhé lakování temné reality na zeleno.

Extrémní — abnormální, nepřijatelné, ohrožující — jsou tedy podnikatelské aktivity pana Křetínského. Ne to, že na ně někdo věcně upozorňuje. Útočné nálepkování takové kritiky jako „extremistické“ působí, jako by k nám zaměstnavatel mluvčího Častvaje zamýšlel z Ruska kromě předraženého plynu importovat i tamní kulturu veřejné debaty, do níž takové praktiky zapadají lépe. Pokud u nás takovou kulturu nechceme, je na místě se proti tomu hlasitě ozvat a zavčasu to odmítnout.

Deník Seznam Zprávy na nabídku zveřejnit tuto reakci vůbec nereagoval.