Klimatická žaloba uspěla. Stát zanedbává boj se změnami klimatu, rozhodl soud

Adam Rektor-Polánek

Městský soud v Praze dnes dal za pravdu žalobcům: Český stát, konkrétně čtyři rezorty a Úřad vlády, dostatečně nesnižuje uhlíkové emise. Porušuje tak nejen mezinárodní dohody, ale i práva českých občanů. Klimatických žalob ve světě přibývá.

Městský soud v Praze dnes seznal, že stát nesměřuje ke snížení uhlíkových emisí o 55 procent do roku 2030 — a nařídil ministerstvům nápravu. Foto Twitter Klimatická žaloba

Přelomové rozhodnutí. Městský soud v Praze dnes státu nařídil urychleně a v souladu s mezinárodními úmluvami přijmout důslednější opatření k ochraně klimatu. Podle rozsudku je dosavadní klimatická politika nedostačující, nepovede totiž ke snížení emisí o slíbených pětapadesát procent do roku 2030.

Na základě odborných posudků navíc soud seznal, že žalovaní — Úřad vlády a ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy a zemědělství — nemají legitimní důvody pro svou nečinnost a měli by neprodleně zjednat nápravu. Dnešní verdikt dává za pravdu spolku Klimatická žaloba a dalším žalobcům.

„Je to vítězství pro klimatické hnutí v České republice i ve světě. V klimatické krizi jsme ale bohužel nakonec poraženými všichni. Stabilní teploty a mnohé ekosystémy my i generace po nás nenávratně ztratíme. Skutečným vítězstvím klimatické žaloby by bylo, kdybychom ji vůbec nemuseli podávat,” okomentoval rozsudek pro média mluvčí spolku Klimatická žaloba Martin Abel.

K žalobě spolku, jež čítá 260 členů napříč profesemi, se přidala také obec Svatý Jan pod Skalou spolu s lesníky a zemědělci, kteří s dopady změn klimatu zápolí.

Žalobu vypracovala expertní organizace Frank Bold. Vystavěla ji na dvou hlavních argumentech. Zaprvé, Česká republika ani zdaleka nenaplňuje mezinárodní klimatické úmluvy, kterými se zavázala řídit — především Pařížskou dohodu. Stát dostatečně nesnižuje emise a v přepočtu na obyvatele nadále platí za jednoho z největších světových znečišťovatelů.

Zadruhé, stát porušuje základní práva českých občanů, jež plynou z Ústavy, například právo na příznivé životní prostředí. Změny klimatu totiž na Českou republiku dopadají už dnes — a bez odpovědnější klimatické politiky se mají nadále stupňovat.

Rozsudek soudu je pravomocný a v České republice nemá obdoby. „Dnešní rozhodnutí je bezprecedentní. Spojení, které soud vyvodil mezi veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a mezinárodními závazky na straně jedné, a individuálními právy žalobců na straně druhé, je opravdu významné,“ uvedla pro Deník Referendum právnička Frank Bold Laura Otýpková.

Úspěch české žaloby je součástí evropského trendu — soudy napříč Unií seznávají, že vlády nedělají pro ochranu klimatu dost. Klimatické žaloby v posledních letech zvítězily například v Německu, Francii či Belgii.

Diskuse

Emise CO2 mohou být asi takovou příčinou globální změny klimatu, jako je tržiště ve Wu-chanu příčinou pandemie covidu.

IH
June 23, 2022 v 9.58
Nikoli, pane Nusharte

Předpokládanou neblahou funkci tržiště ve Wu-chanu co spouštěče šíření budoucí pandemie covidu mohlo stejně dobře "zastat" leckteré jiné místo v Číně, nebo jinde. Další vývoj na něm již nezávisel.

Zavinění pandemie covidu (podobných ovšem mohla být v minulosti řada) lze zřejmě spatřovat v zanedbání opatrnosti během krátkého úseku času.

Antropogenní emise CO2 jsou naproti tomu staletí trvajícím a stupňujícím se faktorem, jenž průběžně stále podstatněji mění (otepluje) klima.

Příliš vysoká produkce skleníkových plynů člověkem je dlouhodobý stav, jehož nebezpečných důsledků jsme si vědomi již hodně let.

Já si, pane Horáku, těch důsledků jsem vědom asi takovým způsobem, jakým si lidé po dlouhou dobu byli vědomi důsledků převládajího geocentrismu. V současné době je to jedna z možností (nikoliv ten geocentrismus), ovšem způsob prosazování určitého názoru (jak víme i z té minulosti) často koreluje s jeho pravdivostní hodnotou.