Klimatická žaloba ve Francii uspěla. Stát neřešil změny klimatu dost důsledně

Lucie Čejková

Francouzské občanské organizace uspěly s klimatickou žalobou, kterou označují za Případ století. Postup státu proti změně klimatu je podle pařížského správního soudu nedostatečný. Ve Francii se jedná o první rozsudek takového druhu.

Pařížský správní soud začal žalobu projednávat v polovině ledna. Soudnímu slyšení předcházely protesty ekologických organizací, které upozorňovaly na to, že cíle žaloby podpořilo přes dva miliony Francouzů. Foto Twitter L'affaire du siècle

Francouzský stát je vinen, protože selhává v naplňování svého závazku snížit emise skleníkových plynů. Přelomový rozsudek vynesl ve středu pařížský správní soud, na který se obrátily čtyři francouzské ekologické organizace. Výsledek žaloby nazvané Případ století (L'affaire du siècle) ve Francii oslavují jako historickou událost.

„Francouzská justice poprvé uznala odpovědnost státu za stav klimatu. Jedná se o opravdové vítězství pravdy,“ oslavovala verdikt ve vysílání France24 Armelle Le Comteová z francouzské pobočky Oxfam, která stála na straně žalobců společně s Greenpeace, Nadací Nicolase Hulota a organizací Notre Affaire à Tous.

Podle soudců se stát provinil tím, že se nedostatečným snižováním emisí podílel na způsobování „ekologických škod“. Vláda dostala od soudu dva měsíce na to, aby podnikla kroky nutné k nápravě. Pokud se tak nestane, soudci vládě provedení nezbytných opatření nařídí.

Proti rozsudku je možné se odvolat. Zástupci státu ale zatím neupřesnili, jestli tak učiní. Dříve se bránili tím, že jejich postup nelze označit za nečinnost, přičemž ani vinu za klimatickou změnu nemohou nést sami, protože jde o celosvětový problém.

V reakci na rozsudek však ministerstvo životního prostředí uznalo, že dříve stanovených cílů nedosahuje. Soud zároveň uvedl, že ačkoli vláda nenese vinu za dopady změn klimatu sama, svůj díl odpovědnosti přijmout musí.

„Nejenže rozhodnutí soudu bere v potaz to, co říkají vědci a co lidé očekávají od francouzské politiky, mohlo by ale také inspirovat další lidi po celém světě, aby od svých vlád vyžadovali u soudů totéž,“ reagoval na rozsudek Jean-François Julliard z francouzské pobočky Greenpeace.

Pařížský správní soud obdržel podání žaloby v roce 2019. Její cíle podpořily v petici přes dva miliony lidí. Podle francouzských ekologických organizací se tím stala nejúspěšnější podpisovou akcí v historii země. Více než pětadvacet tisíc Francouzů také přispělo vlastním svědectvím o nepříznivých dopadech, jež změny klimatu pro jejich životy přinášejí.

Žaloby na nedostatečné řešení změn klimatu jsou čím dál častější

Podobným sporem jako ve Francii se budou brzy zabývat i české soudy. Představitelé spolku Klimatická žaloba plánují zažalovat tuzemskou vládu za nedostatečné řešení příčin a dopadů klimatické krize už příští měsíc.

Právník a radní spolku Klimatická žaloba Martin Madej v reakci na rozhodnutí francouzského soudu pro Deník Referendum uvedl: „Myslím, že je to zdvižený ukazováček pro českou vládu. V systému českého správního soudnictví, kde se politická rozhodnutí ruší kvůli porušení ústavy častěji než ve francouzském, se jí může dosavadní lhostejnost ke změnám klimatu vymstít.“

Podobné inciativy vznikly v minulosti také v Rakousku, Německu nebo ve Švýcarsku. V souvislosti s francouzským úspěchem připomínají světová média obdobný případ v Nizozemí. Tamní Nejvyšší soud předloni nařídil státu chránit jeho občany tím, že ve vztahu ke klimatické krizi podnikne konkrétní opatření a zajistí snížení emisí skleníkových plynů.

Zpráva Programu OSN pro životní prostředí navíc ukazuje, že se klimatická krize stává stále častěji předmětem jednání v soudních síních. Počet soudních sporů, ve kterých žalobci požadují stanovení nebo dodržování závazků v boji s klimatickou změnou, se od roku 2017 téměř zdvojnásobil. Žaloby přitom podle citované zprávy nejčastěji směřovaly právě proti politickým reprezentacím, a to jak na lokální, tak celostátní úrovni.

Počet případů, kdy soudci řešili opatření ohledně klimatické změny, se mezi lety 2017 a 2020 téměř zdvojnásobil. Stále však platí, že se většina žalob podává ve Spojených státech amerických, které v grafu zastupuje oranžová barva. Grafika Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review

Další informace: