Evropu sjednocují mezilidské vztahy vytvořené během Erasmu

Adam Šenk

Evropská unie zůstává křehkým uskupením s mnoha zásadními nedostatky. Ve světle současných událostí je ale důležité konstatovat, že je projektem úspěšným.

Únor 2014, studentská akce na podporu Ukrajiny v Chemnitz. Východoevropské partnerství: autorovi spolustudenti z Ukrajiny, Rumunska a Polska. Foto Archív Adama Šenka

Zatímco ukrajinská armáda, za masivní podpory civilního obyvatelstva, vzdoruje ruské agresi, Evropská unie i její lídři se probouzejí z letargie. Vlády evropské sedmadvacítky jsou vlastními občany tlačeni k rázné reakci.

Ve veřejném prostoru se pak často objevují názory, které bych parafrázoval takto: „Reakce EU je slabá, ale čekal jsem to horší.“ Navíc podpora Ukrajiny od členských států i od Unie jako takové sílí doslova každou minutou.

Proč je reakce Západu taková, jaká je, budou hodnotit političtí a vojenští analytici, netroufám si na to osobně odpovědět. Nabízím však pohled, který může být jedním střípkem do mozaiky.

Jedním ze stavebních kamenů evropské integrace je volný pohyb osob přes hranice jednotlivých států. Ten unie nejen umožňuje, ale i podporuje, například programem Erasmus.

Setkávání studentů různých národností na evropských univerzitách vedlo ke vzniku mnoha silných mezinárodních vazeb. Společně s dalšími programy a obecně snazším pohybem osob se do těchto vazeb přimotali další evropské i neevropské státy.

Ukrajinský boj za svobodu prožívám intenzivně od událostí na Majdanu. Žil jsem v té době v Německu v Chemnitz a dva z mých spolubydlících byli právě Ukrajinci.

V současné chvíli je můj kamarád Sergiy ukryt ve sklepě ve městě Olešky nedaleko Chersonského mostu a frontovou linii má už několik dní nad hlavou. Válka na Ukrajině tak pro mě není neosobní, dotýká se mě, dotýká se mých přátel, vidím ji živě ve svém telefonu.

V podobné situaci je dozajista mnoho lidí. Někteří občané EU nemají na Ukrajině jen svoje kamarády, ale i členy svých rodin. Úzké mezilidské vztahy, které překračují hranice evropských států nebyly v historii nikdy tak silné a tak početné.

To je jeden z rozdílů oproti minulým konfliktům a mohl by být jedním z důvodů, proč je reakce evropské veřejnosti tak silná. Tyto vztahy ale nevznikly jen tak, Evropa jejich vznik systematicky podporovala.

Evropská unie zůstává křehkým uskupením s mnoha zásadními nedostatky. Ve světle současných událostí je ale důležité konstatovat, že je projektem úspěšným.

Mnoho evropských občanů posunul tento projekt k mnohem hlubšímu vzájemnému porozumění a sounáležitosti. Tento posun se už nemůže odestát a bude formovat evropskou politiku i v budoucnu.