Výzvy k bojkotu Izraele nelze ztotožňovat s antisemitismem

Otevřený dopis

Skupina židovských akademiků z celého světa se obrací na poslance českého parlamentu, aby neschvalovali prohlášení, které účelově ztotožňuje výzvy k bojkotu Izraele s antisemitismem.

Vážení poslanci,

píšeme vám jakožto židovští a izraelští akademici, z nichž se mnozí specializují na židovskou historii, holokaust a antisemitismus. Většina z nás dříve letos podepsala dopis 240 židovských a izraelských akademiků proti usnesení německého parlamentu, které asociovalo bojkot Izraele s antisemitismem. Dozvěděli jsme se, že český parlament připravuje podobnou rezoluci, jejíž návrh jsme viděli.

Právo na bojkotování státu — jakéhokoli státu — je demokratické právo chráněné svobodou projevu a shromažďování. Foto Erik McGregor, Pacific Press

Přestože velice vítáme vaši angažovanost v zápase s antisemitismem, který v Evropě i jinde narůstá, jsme hluboce znepokojeni tím, že hlavním cílem tohoto návrhu je zamezit bojkotům Izraele. To je postavené na špatných informacích, kontraproduktivní pro skutečné potírání antisemitismu a urážlivé vůči mnoha příznivcům bojkotu izraelského zboží, kteří nejsou antisemité. Směšuje to boj proti antisemitismu s politickými cíli, které s ním nemají nic společného.

Zdůrazňujeme, že nejsme součástí hnutí bojkotu (a chováme vůči němu různé názory). Všichni však považujeme tuto rezoluci za velmi problematickou a znepokojující z následujících důvodů:

 1. Právo na bojkotování státu — jakéhokoli státu — je demokratické právo chráněné svobodou projevu a shromažďování. Potvrdily to tři různé německé okresní soudy. Nesmíme se vracet do dnů, kdy bylo toto právo kriminalizováno a omezeno. Při mnoha historických příležitostech přispěly bojkoty uplatněné svědomitými občany k pozitivní politické změně. Žijeme v době, kdy jsou naše společné hodnoty demokracie napadány v mnoha zemích. Neoslabujme je ještě více.
 2. Bojkoty Izraele nejsou samy o sobě antisemitské. Hnutí za bojkot, stažení investic a sankce (BDS) vůči státu Izrael výslovně deklarovalo svou opozici vůči všem formám rasismu včetně antisemitismu. Toto hnutí podporuje velká část palestinské společnosti, ale také mnoho Židů v Izraeli a v zahraničí. Rezoluce o antisemitismu, kterou projednáváte, je všechny asociuje s antisemitismem, což je nesprávné a urážlivé.
 3. Hnutí BDS je nenásilné. Požaduje ukončení izraelské okupace palestinského území, plnou rovnost pro palestinské občany Izraele a návrat palestinských uprchlíků. Uplatňuje bojkot jako mírumilovnou taktiku k dosažení těchto cílů v návaznosti na desetiletí mezinárodních požadavků vybízejících Palestince, aby se vzdali násilného boje. I když tedy někdo nesouhlasí s některými cíli BDS, nesmí jej delegitimizovat či zakazovat.
 4. Rezoluce, kterou projednáváte, obecně odsuzuje výzvy k bojkotu veškerého izraelského zboží. Vytváří tak dojem, že rovněž odsuzuje bojkoty zboží z izraelských osad na okupovaném palestinském území. Tyto osady závažně porušují mezinárodního práva a lidská práva a jsou klíčovou překážkou řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které je také deklarovaným cílem vaší vlády.

Nedávný hrozný útok v německém městě Halle podtrhuje význam boje proti skutečnému antisemitismu. Tyto útoky, stejně jako velká většina antisemitských incidentů ve světě, neměly nic společného s bojkotem Izraele. Směšování odporu vůči izraelské politice s antisemitismem odvádí pozornost od skutečných hrozeb.

Z těchto důvodů vás žádáme: zvažte prosím znovu tuto rezoluci, než o ní budete hlasovat. Pamatujte, že vaše rozhodnutí bude mít ozvuk v dalších zemích včetně Izraele.

Můžeme vás ujistit, že výše uvedené odráží stanovisko stovek židovských a izraelských akademiků, včetně předních výzkumníků antisemitismu a holokaustu, kteří vystupují proti politické instrumentalizaci boje a antisemitismem. Rádi vám zašleme další informace a jsme vám k dispozici k zodpovězení případných otázek.

Nakonec dodejme, že doufáme, že váš parlament přijme také rezoluci proti nedávno oznámenému plánu současného izraelského premiéra Netanjahua na anexi většiny Západního břehu, která by jednou provždy zničila jakékoli mírové řešení. Taková rezoluce by byla znamením skutečného přátelství s demokratickým a mírumilovným Izraelem.

S přátelským pozdravem,

 • Prof. Daniel Boyarin, profesor talmudické kultury, katedry blízkovýchodních studií a rétoriky, Kalifornská univerzita v Berkeley, USA
 • Avraham Burg, bývalý předseda izraelského Knessetu, předseda Židovské agentury a Světové sionistické organizace, Izrael
 • Prof. Judith Butlerová, profesorka filozofie, Kalifornská univerzita v Berkeley, USA
 • Prof. Alon Confino, ředitel Ústavu pro holokaust, genocidu a studia paměti, University of Massachusetts, USA
 • Prof. Sidra Dekoven Ezrahiová, emeritní profesorka srovnávací literatury, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael
 • Prof. Deborah Dworková, profesorka dějin holokaustu, ředitelka Strasslerova centra pro studium holokaustu a genocidy, Clark University, USA
 • Prof. Amos Goldberg, Katedra židovských dějin a současného židovství, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael
 • Prof. Neve Gordon, profesor mezinárodního práva, Queen Mary University, Londýn, Velká Británie
 • Dr. Anat Matarová, katedra filozofie, Telavivská univerzita, IzraelProf. Michael Rothberg, předseda katedry studií holokaustu, Kalifornská univerzita, USA
 • Prof. Catherine Rottenbergová, zahraniční literatura a lingvistika, Ben Gurionova univerzita, Izrael
 • Dr. Sara Royová, vědecká pracovnice, Centrum pro blízkovýchodní studia, Harvardská univerzita, USA
 • Dr. Hannah Safranová, Feministické výzkumné středisko, Haifa, Izrael
 • Prof. Barry Trachtenberg, ředitel programu židovských studií, Wake Forest University, USA
 • Prof. Moshe Zuckermann, emeritní profesor Cohnova institutu pro dějiny a filozofii vědy a idejí, Telavivská univerzita, Izrael. Syn přeživších holocaustu, specialista na sionismus a antisemitismus

Pro Deník Referendum přeložil Martin Konečný.

  Diskuse
  IH
  October 21, 2019 v 14.30
  Dobrá vizitka
  A teď mi ukažte jiný národ, v němž by se sebralo takové (relativní) množství vzdělaných a vysoce postavených lidí, kteří by dokázali zaujmout vůči své (druhé) vlasti, a to veřejně a v zahraničí, srovnatelný postoj.
  ZJ
  October 21, 2019 v 22.06
  Nikoliv národ a "druhá vlast", to by odmítli i signatáří dopisu. Ale lidé svědomí, kteří se staví proti snaze spojit BDS s antisemitismem a postihnout tak legitimní kritiku Izraele. Což je účelem i toho absurdního návrhu usnesení, který se bude projednávat zítra ve Sněmovně.
  JN
  October 22, 2019 v 10.50
  Nikoliv národ a "druhá vlast", ale lidé svědomí.
  Takto vyjádřeno to vyvolává zvláštní myšlenky: Mohlo by v takovém případě jít vlastně o lidi, jejichž "vlastí" je svědomí a jejichž "národem" jsou spravedliví. Takto chápáno by to pak mohlo být i odpovědí na výzvu pana Horáka: Jestliže mým "národem" budou všichni spravedliví a nikoliv všichni Češi, pak nebude těžké zaujmout vůči "té zemi" (ne už mé vlasti) onen "srovnatelný postoj". Nebudu tedy už podrážděně reagovat na kritiku "té (mně už cizí) země", ale budu podrážděně reagovat na to, když někdo bude kritizovat mé svědomí (které se stalo mou "vlastí"). Jde vlastně o novou sociální konstrukci "vlasti a národa", ne už na principu etnickém a územním, ale na principu subjektivně morálním - mým "národem" jsou teď ti, kteří sdílejí se mnou podobná morální stanoviska.

  JP
  October 22, 2019 v 11.42
  O Židech je známo, že jsou názorově hluboce rozpolcení. A tak by bylo docela zajímavé zvědět, jestli tato výzva skupiny židovských intelektuálů je opravdu jenom dokladem ušlechtile sebekritického pohledu do vlastních řad, anebo jestli je to jenom součástí interních ideových bojů uvnitř židovské komunity.
  PK
  October 22, 2019 v 12.03
  Jenom připomenu, kolik jsem si i tady už musel přečíst útoků a nevraživých poznámek, jestli "jsem vůbec Čech", poté, co jsem se otevřeně vyjadřoval o českém establišmentu a o voličích, kteří tento establišment přivedli k moci.
  Z těch signatářů mě, pane Poláčku, zaujala třeba Judith Butlerová.
  JN
  October 22, 2019 v 12.43
  Jestliže bychom tedy přijali pohled pana Jehličky,
  že by signatáři dopisu sami odmítli být součástí židovského národa, pak by se ani nemohlo jednat o "dopis židovských akademiků z celého světa".
  JK
  October 22, 2019 v 15.10
  Především: "židovství" není "národnost". Sami signatáři rozlišují "Jewish" a "Israeli". Čeština rozlišuje židy a Židy, i když možná by lepšímu porozumění v některých případech pomohlo raději používat výrazů např. "judaisté" a "Hebrejci" (nebo jiných, na kterých bude v češtině dohoda). Za co se signatáři považují sami a na kterých pozicích stojí, to snad vyplývá z jejich textu, případně profesí a působišť. Interpretovat text a postoje signatářů jako "národnostní" nebo "národní" je dle mého soudu přinejmenším zavádějící.
  JK
  October 22, 2019 v 15.15
  Josefu Poláčkovi
  Proč dáváte do protikladu "sebekritický pohled do vlastních řad" a "interní ideové boje"?


  JN
  October 22, 2019 v 17.09
  Panu Kalousovi (Žid a žid)
  Žid (s velkým počátečním písmenem) je příslušník židovského národa, žid (s malým počátečním písmenem) je vyznavač židovského náboženství.

  Pokud například signatářka dopisu Judith Butlerová není podle Vás (a třeba podle pana Jehličky) příslušníkem židovského národa a podle mě zase není (na 99,9%) ani věřící judaistkou, pak už nevidím vůbec žádný důvod, proč by tedy měla být ŽIDOVSKOU akademičkou.
  JK
  October 22, 2019 v 19.36
  Jiřímu Nushartovi
  Na základě čeho se domníváte, že Judith Butlerová není věřící?
  MP
  October 22, 2019 v 19.52
  Jindřichu Kalousovi
  Pokud jde o Butlerovou, nekrmte trolla. Vyvoláte erupci hýčkané ignorace.
  JK
  October 22, 2019 v 19.59
  Martinu Profantovi
  :-D
  PK
  October 22, 2019 v 22.05
  Druhá věc je, že samozřejmě podporuji usnesení německého parlamentu o antisemitismu, a odmítám výše zmíněný dopis.

  A ani já se nehodlám bavit s trolly.
  PK
  October 22, 2019 v 22.27
  Mimochodem, zcela samozřejmě jsem předpokládal, že pod linkem v článku, který se zmiňuje o usnesení Bundestagu, je právě toto usnesení. Ale ouha. Tam je zase jenom předchozí dopis v angličtině.
  ZJ
  October 22, 2019 v 22.32
  Pan Kolařík buď neumí anglicky, nebo česky, či nečte pozorně vůbec. Samozřejmě, že pod linkem, který inzeruje dopis 240 židovských a izraelských akademiků proti usnesení německého parlamentu není usnesení německého parlamentu, ale právě jen inzerovaný dopis 240 židovských a izraelských akademiků proti usnesení německého parlamentu. Mimochodem proti tomu samému usnesení, které bylo napadeno německými soudy.
  PK
  October 22, 2019 v 22.36
  Usnesení německého parlamentu o antisemitismu
  Ušetřím vám práci, pane Jehličko. I když rozumím tomu, že z toho nebudete mít moc velkou radost.

  Toto usnesení bylo společným návrhem CDU/CSU, SPD, FDP a Zelených. Poslanci strany Levice se zdrželi hlasování.

  Takže zde je:

  https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/004/1900444.pdf
  JN
  October 23, 2019 v 0.19
  Panu Profantovi
  Postačující podmínkou k nakrmení trolla je Vaše účast v diskusích. Butlerovou do toho netahejte. Přeji dobrou chuť.
  HZ
  Výzvy k bojkotu Izraele skutečně nelze ztotožňovat s antisemitismem.
  Věřím tomu, že motivace velké části /snad většiny/ vyzyvatelů antisemitistická opravdu není.
  MP
  October 23, 2019 v 7.17
  Pavlu Kolaříkovi
  Pokud se v tom jakžtakž orientuji, pak jde spíše o toto usnesení:
  http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910191.pdf

  Nejsem přesvědčen, že bojkot je v tomto případě nejvhodnější forma, ale ten dopis má pravdu. Sama kritika státu Izrael není antisemitismus, podobně jako kritika chování čínského státu k islámským menšinám není rasismus. V obou případech ovšem kritik riskuje, že s ním bude souhlasit kdekterý rasista.
  JN
  October 23, 2019 v 9.59
  Panu Kalousovi (Židé, nebo lidé svědomí?)
  Kdyby liberál mluvil dnes s panem Hitlerem a obvinil by ho z holocaustu, Hitler by s klidem mohl říct: "Jakýpak holocaust, žádný židovský národ neexistuje - to je jen konstrukt - skutečná národnost je věcí volby. Kdyby si ti lidé před plynovou komorou volili, zda chtějí být Židé, skoro žádní Židé by tam prakticky nebyli. Nejspíš by to odmítli a řekli by, že jsou lidmi svědomí."
  JP
  October 23, 2019 v 10.23
  Pan Kalous: "sebekritický pohled do vlastních řad" je postoj rezultující z víceméně racionálně-mravních motivací. Oproti tomu "interní ideové boje" jsou záležitostí emocionálně-iracionální, mravní kontext tu není primární, nýbrž bývá používán jenom jako klacek k potření nepřítele.

  Například jak známo ultraortodoxní židé odmítají existenci státu Izrael jako takovou z principiálních, religiózních důvodů.
  PK
  October 23, 2019 v 13.43
  Martinu Profantovi
  Nu ano, to "vaše" usnesení se v úvodním odstavci odvolává na to "moje" usnesení (o více než rok starší), výslovně se k němu hlásí a potvrzuje jeho platnost.

  Cituji z rozpravy ve spolkovém sněmu z 18.1.2018:
  Z vystoupení Kerstin Griese, SPD:
  Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders oft zielt der Antisemitismus auf den Staat Israel und auf seine mehrheitlich jüdische Bevölkerung . Gerne wird das dann „Israelkritik“ genannt, ein verschleiernder Begriff, den es zu keinem anderen Land gibt . Selbstverständlich ist Kritik an der Regierungspolitik von Herrn Netanjahu und auch an der Siedlungspolitik im Westjordanland kein Antisemitismus . Wer aber seine Ablehnung auf das Land, auf die Bevölkerung insgesamt und pauschal überträgt und wer seine wohlfeile Kritik mit judenfeindlichen Boykottaufrufen und antisemitischen Klischees vermischt, der muss und wird auf unseren entschiedenen Widerspruch stoßen .
  (Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der AfD und der FDP)
  ...
  Wir verurteilen aufs Schärfste die BDS-Bewegung, die mit „Boycott, Divestment and Sanctions“ – also Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen – gegen israelische Geschäfte und Waren vorgeht . Man muss sich das mal vorstellen! Ich finde es unerträglich, Aufrufe zu sehen, Waren nicht zu kaufen, weil sie aus Israel sind . (Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der AfD, der FDP, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

  S tím naprosto souhlasím.
  PK
  October 23, 2019 v 14.09
  Ještě Martinu Profantovi
  Jinak ano, máte pravdu, že to novější usnesení se v kratší formě více soustředí na hnutí BDS, a ostře jej odsuzuje. Žádný div, že nám pan Jehlička link na něj zatajil, a museli jsme ho pracně hledat.
  JK
  October 23, 2019 v 14.38
  Josefu Poláčkovi
  Bývaly časy - dokonce i já je ještě pamatuju - že pojem "ideologie" nebyl považován za něco emocionálně-iracionálního a už vůbec ne za sprosté slovo. Ideové boje byly v politice zcela racionálně používaným nástrojem, nezávisle na ideologii, kterou ta která politická strana hlásala, a to i jedinci nebo skupinami, které byste i dnes nejspíš označil za vysoce mravné...
  ZJ
  October 23, 2019 v 15.29
  Pane Kolaříku,
  sice děkuji, ale nemusíte mne o tom nesmyslném německém usnesení poučovat. Věci se zabývám dlouho na to, abych jej znal, stejně jako výnosy německých soudů stran jeho rozporu s ústavou. Ostatně situace v Německu je tématem mého dalšího textu o zneužívání antisemitismu, které pravidelně publikuji na a2larmu.

  Šlo mi spíše o účelové čtení a manipulativní prohlášení, s kterými tady pracujete. Nejdřív hledáte pod linkem dopisu 240 izraelských akademiků odkaz na usnesení Bundestagu (proč by tam taky byl, že?), abyste nám tady pak nepravdivě tvrdil, že je tam "zase jenom předchozí dopis v angličtině", myšleno nejspíš s odkazem na dopis české Sněmovně. Ale ouha, pane Kolaříku, pod odkazem na dopis 240 izraelských akademiků je opravdu jen odkaz na dopis 240 izraelských akademiků. Ouha, ouha. Pak se tady vytáhnete s linkem na německé usnesení s tím, že jsem jej zatajil (sic) a který je lehce dohledatelný i v těle dopisu 240 izraelských akademiků. Nevím sice, kde jste ho tedy "pracně hledal" až konečně našel, ale prosím.

  I když nejde o má slova, a běžně je nepoužívám, jistě pochopíte, když si vypůjčím ta Vaše: "ani já se nehodlám (déle) bavit s trolly".
  PK
  October 23, 2019 v 18.02
  Pane Jehličko
  Jste rozkošný.

  Samozřejmě rozumím tomu, že toho, kdo odmítá váš protiizraelský aktivismus, a kdo souhlasí s "nesmyslným" :o))) usnesením německého spolkového sněmu, musíte urazit coby "trolla". Jak jinak, že.

  Už to, že skutečnost, že spolkový sněm vůbec považoval za nutné se k věci ještě jednou vrátit a ještě jednou explicitně "co nejostřeji" odsoudit BDS jako antisemitismus, naprosto hovoří za vše.

  Svým urážlivým tvrzením, že spolkový sněm vydal dvě "nesmyslná" usnesení, jste si napsal posudek sám, já nemusím vlastně už vůbec nic dodávat.
  MP
  October 24, 2019 v 9.20
  Pavlu Kolaříkovi
  Vidíte, a já mám právě s tím, co říká Kerstin Griese, problém.

  Stát Izrael je suverénní politické těleso a "vládní politika pana Netanjahu a též politika osidlování" je politikou státu Izrael. Podobně jako turecká protikurdská operace v severní Sýrii je politikou Turecké republiky. Tedy politikou celé země a všeho obyvatelstva (resp. všech občanů, včetně izraelských Arabů či oné pětiny obyvatel Istanbulu, která je etnicky kurdská).

  Aby to povídání Kerstin Griese nebylo petitio principii, musí se nejprve předvést faktickou souvislost BDS s antisemitskými kliše a prokázat, že volání k bojkotu země kvůli její z pohledu lidských práv velmi pochybné politice je projevem nenávisti k židům.

  Mnoho poslanců Bundestagu považuje tuto souvislost za evidentní a jako Němce je zcela chápu -- mimochodem, znamená to, že přijali vinu za holokaust jako odpovědnost celé země a všeho obyvatelstva, včetně dědiců -- a je dobře, pokud je na její nesamozřejmost velmi diplomatickým a nekonfrontačním tónem upozorní ti, kteří k tomu mají z nahodilosti zrození a žitého jednání nespornou autoritu.
  PK
  October 24, 2019 v 11.58
  Martinu Profantovi
  Dobře, ale Kerstin Griese(ová) tam má ještě jednu zásadní poznámku: něco takového neexistuje vůči žádné jiné zemi.

  Ono sice v tom názvu BDS není vůbec přímo Izrael zmíněn. Přesto je to speciálně protiizraelská iniciativa - nikoliv iniciativa na bojkot zemí, kde nejsou dodržována lidská práva, a která by pravidelně vydávala a aktualizovala seznam těchto zemí.

  Nevyzývají k bojkotu čínských výrobků, sportovců a umělců. A myslím, že kdybyste s nimi o tom mluvil, najednou by z nich byli velcí "realisti", a mluvili by o "potřebě udržovat dobré vztahy".

  Nevyzývají k bojkotu ruských výrobků, sportovců a umělců (i když Rusové žádné výrobky nemají, takže tam je to bezpředmětné). Předpokládám, že by vám naopak řekli, že "odmítají povinně (sic) nadávat na všechno ruské".

  Nevyzývají k bojkotu tureckého zboží, obchodů, sportovců a umělců. A to přesto, že většina Turků v Německu bohužel podporuje Erdogana.

  Takže jejich iniciativa se nezaměřuje proti agresivním mocnostem ohrožujícím všechny své sousedy, a doma pošlapávající lidská práva ve velkém. Zaměřuje se pouze na malý Izrael velikosti Moravy, který stále řeší, jak zabezpečí svou další existenci, která je od počátku nesamozřejmá, a neustále zpochybňovaná. (Pokud jde např. o pana Jehličku, máme v paměti jeho postoj k rezoluci OSN z r. 1948.)

  Navíc proti státu, který je oázou demokracie v regionu. Teď např. se dovídáme, jak tam dopadly volby, a kdo s kým sestaví koalici. Ani náznakem se při tom nebjevilo žádné podezření, že by volby proběhly neregulérně, že by byly zmanipulované, apod.

  Problémy Izraele jsou veliké, a jak se ukázalo v diskusích i tady (jednostátní vs. dvoustátní řešení), nikdo z nás nemá jednoznačně dobré řešení, se kterým by byli všichni spokojení. Izraelské zboží a umělce samozřejmě může bojkotovat ten, kdo se jednoznačně staví na jednu (protiizraelskou) stranu v tomto konfliktu. Veřejné výzvy k takovému bojkotu ve společnosti, která takto jednoznačně a jednostranně ten konflikt nevidí, jsou ovšem po právu ohodnoceny tak, jako to udělal německý spolkový sněm (2krát), a kromě toho také např. zemský sněm v Severním Porýní-Vestfálsku.

  Je pravda, že Němci jsou v tomto ohledu citlivější než jiní, protože vyzvy k bojkotu izraelského zboží jim samozřejmě připomínají někdejší výzvy "Nenakupujte u Židů".

  Řekl bych ovšem: Zaplať Bůh za to.
  MP
  October 24, 2019 v 14.14
  Pavlu Kolaříkovi
  Nejsem si jist. Minulou středu a tohle pondělí proběhly v Praze dvě docela velké demonstrace plné hesel o bojkotu Turecka jako oblíbeného místa dovolené. A co jsem tak koukal na fotky z jiných evropských měst, nebylo to pražské specifikum. Memoria fragilis est a možná se pletu, nicméně si vybavuji něco podobného i v souvislosti s JAR.

  A nemáte pravdu. Kdybych si myslel, že bojkot je funkční forma nátlaku, bojkotoval bych izraelské zboží, aniž bych se stavěl jednoznačně na pozici řešení konfliktu v úplný neprospěch Izraele. Prostě jsem přesvědčen, že násilné excesy a šikana nejsou cesta k řešení konfliktu ve prospěch mírové existence státu Izrael.
  PK
  October 24, 2019 v 18.04
  Martinu Profantovi
  Překvapilo by mě ovšem, kdyby s těmi hesly o bojkotu Turecka mělo něco společného hnutí BDS.

  A když byste si ze všech věcí na světě, které se nabízejí, aby byly bojkotovány, vybral právě jenom všechno, co pochází z Izraele, těžko byste vyvracel podezření, že nejste tak úplně upřímný.
  MP
  October 25, 2019 v 9.42
  Pavlu Kolaříkovi
  Záleží na tom, co budete považovat v případě BDS a protitureckých demonstrací za společné. Pokud řekneme, že v obou případech zdůvodňují bojkot odmítáním brutálního zacházení s civilisty při postupu armády a zjevnou neochotu státu vyšetřovat a trestat činy porušující mezinárodní konvence válečného práva, pak mají společného docela dost.

  Jiná věc je, v jaké míře oslovují ty výzvy k bojkotu i lidi, kteří se k nim hlásí z jiných, často špinavých důvodů. Empirická data neznám, ale lze předpokládat, že těch bude kolem BDS o něco víc. Řekl bych, že to další důvod, proč rozlišovat mezi zdůvoděnou kritikou politiky státu Izrael a antisemitismem. Tedy dělat to, co podle názoru signatářů dopisu a také podle mého přesvědčení ta usnesení Bundestagu, deklarace o antisemitismu dolní komory Britského parlamentu, loni projednávané doprovodné usnesení české Poslanecké sněmovny atd. nečiní buďto vůbec nebo nedostatečně.

  A že budu, když prosazuji kontroverzní postoj, podezírán, že nejsem úplně upřimný? Když jsem v roce 1992 prosazoval do programu ČSSD zrušení lustračního zákona, bylo hodně těch, kteří nevěřili, že myslím upřimně zásadu:
  "Seznamy proskribovaných ohrožují svobodnou společnost víc než jakékoli možné spiknutí."
  Hledali mojí neupřimnou motivaci v archívech StB, v životopisech mých příbuzných a milenek, určitě by zkoumali i rodokmen mého psa, kdybych nějakého měl. Od té doby vím, že paní Fáma je nebezpečná inteligentní hysterka a když věnuje člověku svoji pozornost, je třeba ji velmi důsledně ignorovat a počkat, až si přelétavě najde jiný objekt. Pokud mě bude Fáma pro přesvědčení, že politika státu Izrael se musí kritizovat jako politika každého jiného státu, prohlašovat za antisemitu, její věc.
  JP
  October 25, 2019 v 10.39
  Kritika státu Izrael
  Pokud by se kritika politiky státu Izrael (respektive jeho politických představitelů) skutečně praktikovala s t e j n ě tak jako kritika politiky jakéhokoliv jiného srovnatelného státu - pak by bylo všechno v naprostém pořádku. Jenže právě tady se zdá, že je jenom a pouze stát Izrael, který u určitého druhu svých kritiků požívá jakési "výsadní" postavení.

  Kolik z těch, kteří tak ohnivě pranýřují politiku Izraele vůči Palestincům a žádají bojkot Izraele - kolik z nich například žádá bojkot Myanmaru (Barmy) pro jeho zacházení s národem Rohyngů? Kolik z nich žádá bojkot Maroka za okupaci území západní Sahary, s tamějším pouštním národem saharuijců? To všechno (a mnohá další bezpráví tohoto světa) nezajímá prakticky nikoho; to jenom a pouze stát Izrael má být vinen vším. Je skutečně možno vycházet z toho, že všechny ty protiizraelské akce jsou motivovány pouze a jenom čistou a ušlechtilou starostí o národ Palestinců?

  Shodou okolností byl právě teď v Německu proveden výzkum, podle kterého celá čtvrtina (!) německé populace sdílí (přinejmenším zčásti) antisemitské názory. (A mezi příslušníky "elit" je to dokonce celá třetina!!) A dá se sotva předpokládat, že v jiných zemích by obdobný výzkum dopadl nějak výrazně příznivěji.

  Zkrátka: ten utajený, latentní antisemitismus je v myslích lidí stále ještě velice silně usazen. A je sotva možno předpokládat, že pro mnoho z dotyčných není politika státu Izrael vůči palestinskému obyvatelstvu ve skutečnosti pouze vítaná záminka pro možnost se zdánlivě humánními motivy ventilovat svůj skrytý antisemitismus.

  Ostatně, k tomu další aktualita z Německa. Právě v těchto dnech rozhodl (prvoinstančně) německý soud, že hulákání německých neonacistů při demonstracích "Nie, nie, nie mehr Israel!" (Už nikdy, nikdy, nikdy Izrael!) je legální, tj. že spadá pod ochranu svobodného mínění. Že prý nelze stoprocentně vyloučit, že vlastním motivem těchto hesel není antisemitismus, nýbrž pouze vyjádření politického přesvědčení.

  Ponechme teď stranou tento výrok německého soudu; ale v každém případě je to zcela názorný doklad toho, jak evidentní neonacisté - u vědomí hrozících sankcí - si "kreativně" nacházejí takové formy pro vyjádření svého bytostného antisemitismu, pro které není možné je právně postihnout.

  --------------------------------

  Aby nedošlo k omylu: v žádném případě nemám v úmyslu bránit stát Izrael (a už vůbec ne jeho současnou politickou garnituru) před jakoukoli kritikou. Především v současné době je tento stát skutečně veden značně odpornou nacionalistickou, reakční, s největší pravděpodobností i korupční klikou. To všechno je možno - a nutno - právem kritizovat. Ale - ať se tato kritika drží v této faktické a věcné rovině; a ať se za ní nemaskuje ten prastarý postoj, že "za všechno můžou Židi".
  MP
  October 25, 2019 v 15.41
  Zbytečně, ale ...
  BDS je hnutí, které vytvořilo velké množství palestinských organizací a získalo určitý veřejný ohlas po roce 2005. Klíčový požadavek hnutí žádá plnoprávnost arabsko-palestinských občanů a právo na návrat pro běžence. Docela pečlivě opírá tyto své požadavky o platné (resp. zatím ještě stále platné) rezoluce OSN. Nezpochybňuje právo Izraele na existenci. Zdůrazňuje inspiraci své nenásilné formy protestu mezinárodní solidaritou v boji proti apartheidu v JAR. Skutečnost, že BDS podporuje organizace European Jews for a Just Peace, nemluvě už o referovaném dopisu naznačuje, že to není právě vykřičená antisemitská organizace.

  Důvod, proč palestinské organizace hledají podporu právě proti porušování lidských práv v Izraeli a nikoli například v Barmě, je podle mého názoru evidentní.

  Nicméně máme svobodu slova a pokud chcete právě tuto organizaci spojovat s německými mladíky lebek prázdných, leč vyholených, kteří ověšeni četnými odkazy na nacistickou symboliku a s 18 či 88 vytetovanou na paži, kterou zvedají v přesně ještě nežalovatelném úhlu, doplnili repertoár domácího nacistického antisemitismu ještě pokřikem Nie, nie, nie mehr Israel!", vymlouvat Vám to nebudu. Konečně ono je snažší svést na palestinskou, v USA ukotvenou, prostě cizáckou organizaci, než přemýšlet nad domácími zdroji renesance nacismu a antisemitismu v Německu (a ovšem v českých zemích).
  JP
  October 26, 2019 v 10.45
  Pane Profante, opět jste si mohl odpustit naprosto zbytečnou polemiku, kdybyste dokázal zaregistrovat, že já jsem se ani slovem nevztahoval na BDS. Neznám tuto organizaci, a nemohu se k ní tedy kompetentně vyjadřovat.

  Mé poslední úvahy byly naprosto obecného charakteru - totiž o tom, že ačkoliv se mnoho militantních kritiků státu Izrael ohání tím, že "my přece nejsme žádní antisemité, my jenom bojujeme za práva těch chudáků Palestinců", že se jeví být nemálo pravděpodobným, že přinejmenším v mnoha případech se jedná pouze o účelovou taktiku, o maskování skutečných, mnohem méně ušlechtilých pohnutek a motivací.

  To je opravdu všechno; o ničem jiném jsem nepsal.
  MP
  October 26, 2019 v 17.08
  Josefu Poláčkovi
  Zvažte, zda si dříve, než se uchýlíte k káravému tónu o zbytečné polemice, nepřečíst, co jste předtím napsal:

  „Kolik z těch, kteří tak ohnivě pranýřují politiku Izraele vůči Palestincům a žádají bojkot Izraele - kolik z nich například žádá bojkot Myanmaru (Barmy) pro jeho zacházení s národem Rohyngů?...“

  Vzhledem k tomu, že bojkot Izraela žádá právě BDS a výslovně o BDS mluví jak ta usnesení Bundestagu, tak dopis referovaný ve článku, pod kterým diskutujeme, je tvrzení, že se Vaše psaní netýkalo BDS řekněme odvážné. Odpovídal jsem na Vaší výslovnou otázku, proč právě Izrael.

  IH
  October 27, 2019 v 0.25
  Možná bychom se mohli, aspoň na chvíli, věnovat otázce bojkotu obecně. Jsme spíš pro, nebo proti? V jakých případech je tento prostředek na místě? Máme bojkotovat jen slabší subjekty a takové, které nejsou schopny účinné reciproční reakce, nebo máme postupovat principiálně bez ohledu na riziko eskalace (vzájemné stupňování sankcí)?

  Jak je tomu s legalitou bojkotu (resp. s legalitou výzev k němu) z hlediska kapitalismu a jak z hlediska demokracie?

  Můžeme se zamyslet nad dvěma konkrétními případy. Prvním je určitý typ bojkotu vůči našemu hlavnímu městu ze strany Pekingu, potažmo Číny (pro nějž má jisté pochopení prezident Zeman). Druhým je kauza, která názorově rozdělila dokonce ÚS, totiž demonstrativní diskriminace zákazníků ze země, jež právě podnikla agresi na území cizího státu.

  Máme sami sklon k individuálnímu bojkotu něčeho, či někoho?
  HZ
  Deník Bild si svého času povšiml, že německý výkladový slovník Duden zaznamenal slovo "israelkritisch", tedy "kritický k Izraeli". Svědčí to o jisté frekventovanosti tohoto výrazu. Je zajímavé, že nezaznamenává žádné ekvivalenty, jako například "kritický k Turecku" anebo "kritický k Číně".
  Není to zvláštní?
  Zdá se, že býti "israelkritisch" patří k dobrému tónu. To slovo samo je zřejmě frekventované proto, že je nezbytné ve výbavě všech, kteří cítí nutnost zdůraznit, že přece nejsou žádní antisemité.
  JP
  October 27, 2019 v 13.23
  "Pokud mě bude Fáma pro přesvědčení, že politika státu Izrael se musí kritizovat jako politika každého jiného státu, prohlašovat za antisemitu, její věc."

  Pane Profante, tohle je přesně ta (Vaše) věta, na kterou jsem reagoval. Upozorňuji výslovně, že mou replikou jsem v žádném případě opravdu neměl na mysli Vás osobně; nýbrž opravdu jenom ten obecný stav, kdy se celé houfce kritiků Izraele na něj a jeho činy vrhají s nejvyšším rozhořčením, zatímco jiné - a přinejmenším srovnatelné - konflikty v jiných částech tohoto světa je naprosto a vůbec nezajímají. Za těchto okolností musí být dovolena určitá pochybnost, zda se za všemi těmito útoky na stát Izrael skrývá jenom čistý smysl pro spravedlnost, a nic jiného.
  JP
  October 27, 2019 v 13.40
  Paní Zemanová, v daném případě bohužel trefa mimo cíl. Podíval jsem se na to "chinakritisch" - nevím jak u Dudena, ale v každém případě je to uvedeno v německé "wiktionary", jakož i v dalších zdrojích. Zřejmě je to tedy celkem běžně frekventovaný pojem.

  A za druhé: aby se někdo
  veřejně vyjadřoval "judenkritisch" (tedy "kritický k Židům") - to je v Německu absolutně nemyslitelné. Když je tedy někdo kritický vůči politice státu Izrael, zbývá jenom to "israelkritisch".

  Jinak řečeno: ze samotného užívání pojmu "israelkritisch" se nedá dost spolehlivě rozeznat pravá intence jeho autora; to je možno rozpoznat až z kontextu.

  Ovšem: na straně druhé je fakt, že to "israelkritisch" je přinejmenším latentně značně paušalizující. A kdo má opravdu úmysl důsledně diferencovat mezi různými rovinami daného tématu, ten by vlastně musel používat formulaci "jsem kritický vůči politice Izraele (vůči Palestincům)". Právě proto aby se vyhnul přinejmenším podezření z paušálního odsuzování všeho co nějak souvisí se státem Izrael.

  Takovýto problém například s tím "chinakritisch" nevzniká: nikdo Číně neupírá právo na její existenci, a tak je naprosto jasné že kdo je "chinakritisch", tak že tím kritizuje právě a pouze její politiku, a nic jiného.
  Jak píše pan Profant -- BDS jsou v jádru Palestinci a dělají to chytře: "Klíčový požadavek hnutí žádá plnoprávnost arabsko-palestinských občanů a právo na návrat pro běžence. Docela pečlivě opírá tyto své požadavky o platné (resp. zatím ještě stále platné) rezoluce OSN. Nezpochybňuje právo Izraele na existenci."

  Nicméně jak všichni místní chápou, onen "návrat pro běžence" by znamenal konec státu Izrael jako židovské domoviny.
  (Mimochodem status palestinského uprchlíka je v mezinárodním právu ojedinělý a tak široce pojatý, jak se jiným uprchlíkům a běžencům z jiných států ani nezdá).
  Ne-návrat uprchlíků byl jediná a nepřekročitelná izraelská podmínka už při mírových jednáních, které vedly kdysi levicové vlády. Kromě "návratu" byl třeba Ehud Barak ochoten kývnout na všechno...

  Ano, dělají to v BDS chytře, nelze říct, že to jsou otevření antisemité.
  Ale jsou to zcela jasní anti-sionisté a i když nejsou proti státu Izrael výslovně, jsou to jeho nepřátelé a výsledkem jejich snah by byla demokratická arabská islámská republika Palestina.
  To zní dobře...

  Osobně nechci mít s BDS nic společného a nedivím se některým politikům, že za ní vidí i náznaky antisemitismu.

  ----------------------------------

  Velmi zajímavá je ovšem tato věta z prohlášení akademiků, cituji: "... skutečná existenciální hrozba pro izraelskou demokracii a dlouhodobé přežití Izraele nevychází z bojkotů, ale ze zániku jakéhokoli politického řešení."

  Ano, od levicovějších pozic, které snad ještě dávaly naději na nějaké smírné řešení konfliktu, se izraelská společnost posunula k vládnutí ultrapravice plus ultraortodoxní, dvojstátní řešení je pasé a jednostátní nemůže být demokratické, protože by nastala výše popsaná varianta, takže se tak nějak plácá Izrael někam, nevíme kam (apartheid?).

  Pochybuji, že Trumpův plán bude mít nějakou cenu...
  ZJ
  November 8, 2019 v 11.39
  Jen velmi stručně k nesmyslům, které tady opakovaně recyklují zejména pánové Kolařík a Poláček a to bez citového vydíraní či úhybu stranou, ke kterým se oba ve snaze vyhnout se hlubšímu vyargumentování svých pozic uchylují:

  - BDS je palestinsko-izraelská iniciativa, která se snaží nenásilnými prostředky dosáhnou toho, k čemu Izrael zavazuje mezinárodní právo prostřednictvím rezolucí OSN, tedy: ukončení izraelské okupace palestinských území, zrovnoprávnění Palestinců v Izraeli a umožnění návratu uprchlíků. Co je na tom nepochopitelného?

  - jde o nenásilnou iniciativu, kdy již všechny ostatní - i legitimně násilný odboj proti okupantovi - selhal. Budeme peskovat Palestince za co? Že čelíc soustavné etnické čistce se obracejí na světovou veřejnost?

  - jde o palestinsko - izraelskou iniciativu zabývající se izraelským apartheidem a jeho politikou kolonizace. Není důvod, aby se primárně zabývala např. otázkou okupovaného Tibetu, i když se její aktivisté solidarizují i v jiných kauzách. Člověk v tísni zakládaný mj. Tomášem Pojarem se hlásí k univerzalitě lidských práv a zasahuje po celém světě. Intervenovali snad pan Poláček s panem Kolaříkem za to, aby se vedle Ruska, Číny či Kuby zabýval i Palestinou, nejdéle okupovaných regionem světa?

  - a ano, žádáme rovný přístup. Pokud se tedy na evropské trhy nedostane zboří z okupovaného Krymu bez ukrajinské licence, žádáme totéž i pro zboží z nelegálních izraelských osad

  Neboť, co je antisemitského na lidských právech a co je židovského na okupaci?
  PK
  November 11, 2019 v 8.30
  Dejme tomu,
  že BDS je palestinsko-izraelská iniciativa, takže od ní nemůžeme očekávat vyvážené výzvy k bojkotu Ruska a Číny.

  Ale co vy, pane Jehličko? Jaktože vy jste povoláním výlučně protiizraelský aktivista?
  JN
  Dneska už si každý může národnost zvolit zcela svobodně.
  ZJ
  November 29, 2019 v 19.16
  Zjistěte si, pane Kolaříku, něco o Mezinárodním hnutí solidarity (ISM), které je pode mnou odkazováno. Vaše dotazy pak budou snad poučenější.
  PK
  November 30, 2019 v 8.49
  No tak nám něco o něm povězte, pane Jehličko, o tom vašem propalestinském Mezinárodním hnutí solidarity.

  Čili nevím o tom, že byste kdykoliv v minulosti vyzýval k bojkotu ruských nebo čínských sportovců, umělců a zboží, a konstatuji, že veškerá vaše aktivita je jenom protiizraelská - resp. občas taky protiamerická. Jestli se mýlím, tak mě z omylu vyveďte.
  JK
  November 30, 2019 v 9.51
  Zdeňku Jehličkovi
  Nekrmte trolly.
  PK
  November 30, 2019 v 14.31
  Tak myslím, že vzteklé odfrknutí našeho profláklého “aktivního účastníka internetových diskusí” je velmi pochopitelné... :o)))
  JK
  November 30, 2019 v 19.03
  Tak myslím, že vzteklé odfrknutí našeho profláklého “aktivního účastníka internetových diskusí” je velmi pochopitelné...

  ... zakejhala potrefená husa.
  PK
  November 30, 2019 v 19.12
  Náš malý ne-estébáček se nám durdí :o)))
  PK
  November 30, 2019 v 19.18
  Čili po pokusu o zatrolení naším obvyklým podezřelým si zopakujme:

  Není na nás, abychom si “něco zjišťovali” o propalestinském ISM, aby naše velmi jednoduché a srozumitelné otázky “byly poučenější”. Je na panu Jehličkovi, aby nám pověděl, co považuje za důležité.

  Pan Jehlička nikdy v minulosti nevyzýval k bojkotu ruských nebo čínských sportovců, umělců a zboží, a veškerá jeho aktivita je jenom protiizraelská - resp. občas taky protiamerická.
  JK
  November 30, 2019 v 21.46
  "Pan Jehlička nikdy v minulosti nevyzýval k bojkotu ruských nebo čínských sportovců, umělců a zboží, a veškerá jeho aktivita je jenom protiizraelská - resp. občas taky protiamerická."

  ... což ho nepochybně vyřazuje ze společnosti slušných lidí; a ten, kdo v tomto procesu vyřazování je žalobcem, soudcem i vykonavatelem, je jako vždy jistý pravicový bolševik z Mnichova se slovníkem a stylistikou natvrdle kopírujícími normalizační kojzarovštinu.
  PK
  December 1, 2019 v 6.10
  Ze studijních důvodů si toho všimněme: na jednoduché faktické konstatování následuje výbuch zlosti a nenávisti.

  Přesně tak to dělá např. i Ovčáček. I on nadává lidem do “kojzarovců” (sic!) Tihle lidi prostě nic jiného neumí, oni mají jeden zažitý vzorec chování. Také si všimněme, jak náš “aktivní účastník internetových diskusí”, který nás svými obskurními linky provádí temnými zákoutími internetu a dezinformačních webů, a pod jiným článkem právě cituje jako autoritu masového vraha, v souvislosti se mnou stále zdůrazňuje “z Mnichova”. To je pro tyto lidi už od dob Svobodné Evropy obzvláště červený hadr před očima, a z nějakého důvodu se domnívají, že mě to obzvláště “vyřazuje ze společnosti slušných lidí”. :o))

  Přičemž zcela mimochodem náš malý okamurovec potvrdil a dosvědčil faktickou správnost mého stručného konstatování. :o)))
  ZJ
  January 16, 2020 v 11.42
  Pokud panu Kolaříkovi nestačí, že nesmyslné usnesení Spolkového sněmu k BDS bylo v samotném Německu již několikrát soudně napadeno, zde oficiální stanovisko k témuž od OSN: https://bdsmovement.net/news/un-officials-german-anti-bds-resolution-infringes-freedom-expression-basic-political-rights

  Podle OSN porušuje německé usnesení svobodu projevu jako základního lidského práva.

  Pro pana Kolaříka si tak OSN nejspíš "napsala posudek sama" :) Jelikož však má zřejmě dlouhodobě problém porozumět psanému textu, vystavuji zde odkaz pro ostatní.

  PK
  January 16, 2020 v 21.05
  Pan Jehlička si z nás dělá legraci. Jeho "oficiální stanovisko OSN" nás vede na webovou stránku - BDS.

  Vidíme tam jakýsi dopis, který snad nějací zaměstnanci OSN komusi (není zřejmé, komu) píší, a který je avizován větou "UN officials say it is not anti-Semitic to criticize the government of Israel."

  Ano - což také nikdo nerozporoval. Téma přece není kritika vlády Izraele, nýbrž výzvy k bojkotu izraleského zboží, umělců a sportovců.

  Ne, nebudu to podrobně zkoumat, abych zase pátral po pečlivě ukrytých informacích.

  Místo opakování toho, že usnesení spolkového sněmu "bylo napadeno soudně" by mě zajímaly rozsudky prohlašující to usnesení (obě dvě usnesení, a také usnesení zemského sněmu Severního Porýní-Vestfálska a několika městských rad) za neplatné, popř. v rozporu s ústavou nebo nevím s čím.

  A pokud jde o tu OSN: mohl by pan Jedlička zopakovat svůj postoj k rezoluci OSN z r. 1948 o vzniku státu Izrael? Už to sem kdysi psal - ale mohl by to laskavě zopakovat?
  + Další komentáře