Výzvy k bojkotu Izraele nelze ztotožňovat s antisemitismem

Otevřený dopis

Skupina židovských akademiků z celého světa se obrací na poslance českého parlamentu, aby neschvalovali prohlášení, které účelově ztotožňuje výzvy k bojkotu Izraele s antisemitismem.

Vážení poslanci,

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

píšeme vám jakožto židovští a izraelští akademici, z nichž se mnozí specializují na židovskou historii, holokaust a antisemitismus. Většina z nás dříve letos podepsala dopis 240 židovských a izraelských akademiků proti usnesení německého parlamentu, které asociovalo bojkot Izraele s antisemitismem. Dozvěděli jsme se, že český parlament připravuje podobnou rezoluci, jejíž návrh jsme viděli.

Právo na bojkotování státu — jakéhokoli státu — je demokratické právo chráněné svobodou projevu a shromažďování. Foto Erik McGregor, Pacific Press

Přestože velice vítáme vaši angažovanost v zápase s antisemitismem, který v Evropě i jinde narůstá, jsme hluboce znepokojeni tím, že hlavním cílem tohoto návrhu je zamezit bojkotům Izraele. To je postavené na špatných informacích, kontraproduktivní pro skutečné potírání antisemitismu a urážlivé vůči mnoha příznivcům bojkotu izraelského zboží, kteří nejsou antisemité. Směšuje to boj proti antisemitismu s politickými cíli, které s ním nemají nic společného.

Zdůrazňujeme, že nejsme součástí hnutí bojkotu (a chováme vůči němu různé názory). Všichni však považujeme tuto rezoluci za velmi problematickou a znepokojující z následujících důvodů:

 1. Právo na bojkotování státu — jakéhokoli státu — je demokratické právo chráněné svobodou projevu a shromažďování. Potvrdily to tři různé německé okresní soudy. Nesmíme se vracet do dnů, kdy bylo toto právo kriminalizováno a omezeno. Při mnoha historických příležitostech přispěly bojkoty uplatněné svědomitými občany k pozitivní politické změně. Žijeme v době, kdy jsou naše společné hodnoty demokracie napadány v mnoha zemích. Neoslabujme je ještě více.
 2. Bojkoty Izraele nejsou samy o sobě antisemitské. Hnutí za bojkot, stažení investic a sankce (BDS) vůči státu Izrael výslovně deklarovalo svou opozici vůči všem formám rasismu včetně antisemitismu. Toto hnutí podporuje velká část palestinské společnosti, ale také mnoho Židů v Izraeli a v zahraničí. Rezoluce o antisemitismu, kterou projednáváte, je všechny asociuje s antisemitismem, což je nesprávné a urážlivé.
 3. Hnutí BDS je nenásilné. Požaduje ukončení izraelské okupace palestinského území, plnou rovnost pro palestinské občany Izraele a návrat palestinských uprchlíků. Uplatňuje bojkot jako mírumilovnou taktiku k dosažení těchto cílů v návaznosti na desetiletí mezinárodních požadavků vybízejících Palestince, aby se vzdali násilného boje. I když tedy někdo nesouhlasí s některými cíli BDS, nesmí jej delegitimizovat či zakazovat.
 4. Rezoluce, kterou projednáváte, obecně odsuzuje výzvy k bojkotu veškerého izraelského zboží. Vytváří tak dojem, že rovněž odsuzuje bojkoty zboží z izraelských osad na okupovaném palestinském území. Tyto osady závažně porušují mezinárodního práva a lidská práva a jsou klíčovou překážkou řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které je také deklarovaným cílem vaší vlády.

Nedávný hrozný útok v německém městě Halle podtrhuje význam boje proti skutečnému antisemitismu. Tyto útoky, stejně jako velká většina antisemitských incidentů ve světě, neměly nic společného s bojkotem Izraele. Směšování odporu vůči izraelské politice s antisemitismem odvádí pozornost od skutečných hrozeb.

Z těchto důvodů vás žádáme: zvažte prosím znovu tuto rezoluci, než o ní budete hlasovat. Pamatujte, že vaše rozhodnutí bude mít ozvuk v dalších zemích včetně Izraele.

Můžeme vás ujistit, že výše uvedené odráží stanovisko stovek židovských a izraelských akademiků, včetně předních výzkumníků antisemitismu a holokaustu, kteří vystupují proti politické instrumentalizaci boje a antisemitismem. Rádi vám zašleme další informace a jsme vám k dispozici k zodpovězení případných otázek.

Nakonec dodejme, že doufáme, že váš parlament přijme také rezoluci proti nedávno oznámenému plánu současného izraelského premiéra Netanjahua na anexi většiny Západního břehu, která by jednou provždy zničila jakékoli mírové řešení. Taková rezoluce by byla znamením skutečného přátelství s demokratickým a mírumilovným Izraelem.

S přátelským pozdravem,

 • Prof. Daniel Boyarin, profesor talmudické kultury, katedry blízkovýchodních studií a rétoriky, Kalifornská univerzita v Berkeley, USA
 • Avraham Burg, bývalý předseda izraelského Knessetu, předseda Židovské agentury a Světové sionistické organizace, Izrael
 • Prof. Judith Butlerová, profesorka filozofie, Kalifornská univerzita v Berkeley, USA
 • Prof. Alon Confino, ředitel Ústavu pro holokaust, genocidu a studia paměti, University of Massachusetts, USA
 • Prof. Sidra Dekoven Ezrahiová, emeritní profesorka srovnávací literatury, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael
 • Prof. Deborah Dworková, profesorka dějin holokaustu, ředitelka Strasslerova centra pro studium holokaustu a genocidy, Clark University, USA
 • Prof. Amos Goldberg, Katedra židovských dějin a současného židovství, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael
 • Prof. Neve Gordon, profesor mezinárodního práva, Queen Mary University, Londýn, Velká Británie
 • Dr. Anat Matarová, katedra filozofie, Telavivská univerzita, IzraelProf. Michael Rothberg, předseda katedry studií holokaustu, Kalifornská univerzita, USA
 • Prof. Catherine Rottenbergová, zahraniční literatura a lingvistika, Ben Gurionova univerzita, Izrael
 • Dr. Sara Royová, vědecká pracovnice, Centrum pro blízkovýchodní studia, Harvardská univerzita, USA
 • Dr. Hannah Safranová, Feministické výzkumné středisko, Haifa, Izrael
 • Prof. Barry Trachtenberg, ředitel programu židovských studií, Wake Forest University, USA
 • Prof. Moshe Zuckermann, emeritní profesor Cohnova institutu pro dějiny a filozofii vědy a idejí, Telavivská univerzita, Izrael. Syn přeživších holocaustu, specialista na sionismus a antisemitismus

Pro Deník Referendum přeložil Martin Konečný.

  Diskuse
  IH
  October 21, 2019 v 14.30
  Dobrá vizitka
  A teď mi ukažte jiný národ, v němž by se sebralo takové (relativní) množství vzdělaných a vysoce postavených lidí, kteří by dokázali zaujmout vůči své (druhé) vlasti, a to veřejně a v zahraničí, srovnatelný postoj.
  ZJ
  October 21, 2019 v 22.6
  Nikoliv národ a "druhá vlast", to by odmítli i signatáří dopisu. Ale lidé svědomí, kteří se staví proti snaze spojit BDS s antisemitismem a postihnout tak legitimní kritiku Izraele. Což je účelem i toho absurdního návrhu usnesení, který se bude projednávat zítra ve Sněmovně.
  JN
  October 22, 2019 v 10.50
  Nikoliv národ a "druhá vlast", ale lidé svědomí.
  Takto vyjádřeno to vyvolává zvláštní myšlenky: Mohlo by v takovém případě jít vlastně o lidi, jejichž "vlastí" je svědomí a jejichž "národem" jsou spravedliví. Takto chápáno by to pak mohlo být i odpovědí na výzvu pana Horáka: Jestliže mým "národem" budou všichni spravedliví a nikoliv všichni Češi, pak nebude těžké zaujmout vůči "té zemi" (ne už mé vlasti) onen "srovnatelný postoj". Nebudu tedy už podrážděně reagovat na kritiku "té (mně už cizí) země", ale budu podrážděně reagovat na to, když někdo bude kritizovat mé svědomí (které se stalo mou "vlastí"). Jde vlastně o novou sociální konstrukci "vlasti a národa", ne už na principu etnickém a územním, ale na principu subjektivně morálním - mým "národem" jsou teď ti, kteří sdílejí se mnou podobná morální stanoviska.

  O Židech je známo, že jsou názorově hluboce rozpolcení. A tak by bylo docela zajímavé zvědět, jestli tato výzva skupiny židovských intelektuálů je opravdu jenom dokladem ušlechtile sebekritického pohledu do vlastních řad, anebo jestli je to jenom součástí interních ideových bojů uvnitř židovské komunity.
  PK
  October 22, 2019 v 12.3
  Jenom připomenu, kolik jsem si i tady už musel přečíst útoků a nevraživých poznámek, jestli "jsem vůbec Čech", poté, co jsem se otevřeně vyjadřoval o českém establišmentu a o voličích, kteří tento establišment přivedli k moci.
  Z těch signatářů mě, pane Poláčku, zaujala třeba Judith Butlerová.
  JN
  October 22, 2019 v 12.43
  Jestliže bychom tedy přijali pohled pana Jehličky,
  že by signatáři dopisu sami odmítli být součástí židovského národa, pak by se ani nemohlo jednat o "dopis židovských akademiků z celého světa".
  JK
  October 22, 2019 v 15.10
  Především: "židovství" není "národnost". Sami signatáři rozlišují "Jewish" a "Israeli". Čeština rozlišuje židy a Židy, i když možná by lepšímu porozumění v některých případech pomohlo raději používat výrazů např. "judaisté" a "Hebrejci" (nebo jiných, na kterých bude v češtině dohoda). Za co se signatáři považují sami a na kterých pozicích stojí, to snad vyplývá z jejich textu, případně profesí a působišť. Interpretovat text a postoje signatářů jako "národnostní" nebo "národní" je dle mého soudu přinejmenším zavádějící.
  JK
  October 22, 2019 v 15.15
  Josefu Poláčkovi
  Proč dáváte do protikladu "sebekritický pohled do vlastních řad" a "interní ideové boje"?


  JN
  October 22, 2019 v 17.9
  Panu Kalousovi (Žid a žid)
  Žid (s velkým počátečním písmenem) je příslušník židovského národa, žid (s malým počátečním písmenem) je vyznavač židovského náboženství.

  Pokud například signatářka dopisu Judith Butlerová není podle Vás (a třeba podle pana Jehličky) příslušníkem židovského národa a podle mě zase není (na 99,9%) ani věřící judaistkou, pak už nevidím vůbec žádný důvod, proč by tedy měla být ŽIDOVSKOU akademičkou.
  + Další komentáře