Profil čtenáře:
Zdeněk Jehlička

ZJ
Profese:
E-mail: zdenekjehlicka@yahoo.com

Pokud považujeme to, že po dvaceti letech "rekonstrukce" navštěvuje v Afghánistánu školu podle UNICEF jen 15% dívek, přičemž 44% dětí se nedostalo ani základního vzdělání, za "dramatické zvednutí", tak se nelze divit tomu, jak to dopadlo.

Otázka však stojí, jakou povahu a význam může mít vzdělání v předmoderní společnosti, tedy nedoprovázené potřebou moderní doby. A kolik se v tomto smyslu udělalo či mohlo udělat při všech těch výdajích v období "rekonstrukce".

Pane Horáku,

obávám se, že Váš apel ze závěrečného odstavce postrádá smyslu, pokud chceme, aby byl Corbyn ve svém antirasistickém politickém směřování a obhajobě univerzálních lidských práv konzistentní.

Stran "věnce teroristům" si dovoluji připomenout, že jste napsal doslova "někdejší (Corbynova) přítomnost u hrobů teroristů z Mnichova", přičemž o jiné přítomnosti než s věncem se při štvanici na něj nemluvilo.

Pokud jde o představu "výrazné pomoci evropské politiky Palestincům", i zde by se dalo namítat, že tomu tak není. Už jen kvůli neskonale větší finanční podpoře EU Izraeli (v rámci programu Horizont 2020 směřující i do nelegálních izraelských osad), restrikcím v podpoře palestinského vedení (fakticky podmíněno smířením se s okupací), nedostatečné podpoře na mezinárodním poli (neochotou zavést na vybrané izraelské představitelé sankce podobné těm proti ruskému vedení za okupaci Krymu) či neschopností zakázat dovoz izraelské produkce z nelegálních osad Západního břehu, které prosperují z přivlastněných palestinských zdrojů. To jen, abych uvedl některé ze základních výhrad.

Ano, pane Nusharte, pokud jste pozorně četl, z článku opravdu vyplývá a je založen na tom, že antisionismus ještě neznamená antisemitismus. Troufám si dokonce tvrdit, že většina židů nejsou sionisté a značná část z nich jsou dokonce antisionisté a o sionismu Vám někteří z nich budou dokonce tvrdit, že je antisemitský. Tito jsou pak zase jinými označováni za antisemity, i když jsou židy a nálepkuje je tak třeba i ten, který židem není.

Může se pak lehce stát, že Izrael obhajuje kdejaký antisemita, kdežto mezi jeho kritiky patří zásadoví antirasisté jako je Corbyn.

Pane Horáku,

nejen že na přímý dotaz neuvedete žádný důkaz svého "odvážného" tvrzení o "vyjádřeních ohledně Židů (která) Corbyna prostě dohnala", ale z Vaší odpovědi je navíc patrno, že jste článek nejspíš vůbec nečetl.

Jinak byste nemohl recyklovat ta nesmyslná a lehce vyvratitelná tvrzení s "věncem teroristům z Mnichova", který prostě nebyl. Ptát se Vás proto na příklady Corbynovy "obhajoby trapných klišé o Židech" nejspíš cenu nemá.

Doporučil bych Vám proto, stejně jako panu Nushartovi, si článek přečíst, třeba i znova.

Pana Nushranta bych poprosil, aby text lépe četl. O žádné "instrumentalizaci "záporného vztahu k Židům"" nepojednává a pokud už chce pan Nushrant rozvíjet teorii nenávisti na základě pravopisu, ať se s ní obrátí k těm židům, kteří na malém počátečním písmenu vysloveně trvají jako na obsáhlejším a pro ně korektnějším.

Potřeba citovat bývalého íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda je sice zajímavá, nicméně bych odkázal na politiky jiné, našemu okruhu bližší, kteří apelovali a apelují na ukončení izraelského apartheidu, jako byli a jsou Jimmy Carter, Desmond Tutu, Nelson Mandela, ale třeba i Ehud Olmert či Ehud Barak. O zprávách OCHA OSN nemluvě. To, že jiný Izrael není, není věcí aktivistů.