Šampiónka z Monaka

Petr Pospíchal

Petra Kvitová je obdivuhodná sportovkyně a sympatická mláda dáma. Dle svých slov se chce stát vzorem pro mladé. A může se jí to podařit. Opravdu chce být vzorem i v účelovém utíkání před daňovou povinností?

Už nejezdí škodovkou, bydliště má v Monaku. Tak zněl titulek článku na iDnes v pondělí 7. července dopoledne, vzápětí po wimbledonském finálovém víkendu. Článek pak hned v první větě vysvětluje: „Trvalé bydliště má od loňského roku kvůli nižším daním v Monaku.“

V roce 2011 Petra Kvitová ještě danila v České republice. Letos už v Monaku. Pokud je tam doma, má u jejího jména viset monacká vlaječka. Pokud ne, jedná se o daňový podvod. Přitom daně nejsou žádným nutným zlem, jejich řádné placení i výběr jsou podmínkou k uchování svobody i demokracie. Foto wikipedia

Její příběh je atraktivní, a proto je článků o ní za jediný den více. Ten další, vydaný o několik hodin později tamtéž, svým názvem chce nejspíš čtenáře zmást: „Šampionka Kvitová se vrátila do Česka. Konečně pojedu domů, ulevila si.“

Dvacet milionů pro Agrofert Monako

Ale kam domů? Čteme a vidíme v televizních zprávách: Chce být teď týden doma ve Fulneku, s rodinou, bez pozornosti fotoaparátů a kamer. Po tak výjimečném výkonu si výjimečná tenistka jistě může odpočinek dopřát. A kde jinde, než doma. I když je jinde dobře, tak právě doma je přece nejlíp, jak nám výstižně říká přísloví.

Už v roce 2011, po svém prvním vítězství ve Wimbledonu, zdůrazňovala, že chce být vzorem pro české děti. A že ví, že ji čeká ještě tvrdá práce, než se takovým idolem skutečně stane.

Idolem ale může být jen celý člověk, nejen ruka s tenisovou raketou. A k celému člověku patří také to, jak se chová ke společnosti, jejíž je součástí, jejímž idolem se touží stát.

S Monakem jako bydlištěm to teď přece vypadá, že Wimbledon vyhrála jakási slečna Vykuková, která umí zužitkovat tenisový talent v praktickém životě tak, že z dortů obere šlehačku a ostatním nechá opatlané to, co zbyde?

Název České republiky je uváděn za jejím jménem všude, kde hraje. Naši zemi reprezentuje. Nebyla by Petra Kvitová sama zaskočena, kdyby jí ke jménu přiřadili, vlastně zcela správně, monackou vlaječku?

Samozřejmě zůstává možnost, že informace uvedené v článcích nejsou pravdivé či přesné, ale předpokládám, že by v takové závažné věci tenistka vše ihned uvedla na pravou míru.

Nebylo by na místě moralizovat nad tím, že se někdo rozhodl změnit adresu. Žijeme v době natolik svobodné, že je bez problémů možné přestěhovat se do jiné země a tam také pracovat a žít. S novou vlastí pak snášet dobré i zlé a také tam platit daně. Ale vykukovství, jistěže nejen české, umožňuje úhybné manévry, nad nimiž se ovšem moralizovat nerozpakuji.

Tenistka Kvitová jede po svém vítězství domů do České republiky. Užívá české silnice, večer jí na cestu svítí české veřejné osvětlení, a kdyby se přiblížil k jejímu domu zloděj, jistě bude volat českou policii. Nebo snad knížecí monackou?

To všechno něco stojí a platí se to penězi těch, kteří jsou v naší zemi doma. Děti, jejichž vzorem touží úspěšná tenistka být, v těchto dnech jistě už trénují, aby se jí mohly vyrovnat.

V halách či na hřištích postavených jistě také alespoň částečně z daní. Jen v letošním roce dostává domovský tenisový klub Petry Kvitové, Agrofert Prostějov, od ministerstva školství dotaci ve výši dvanáct a půl milionu korun na sportovní činnost.

Kromě toho také sedm milionů na nový plot okolo svého areálu. Odkud se ty peníze berou? Inu z daní těch chudších, pokud je pro ty bohatší tak snadné před zdaněním unikat.

Ale podívejme se také do Monaka. O svoji slavnou spoluobyvatelku se Monačané kupodivu vůbec nezajímají. Zatímco česká média informacemi o wimbledonské vítězce o víkendu a v pondělí přetékala, v Monaku nebyla v médiích k nalezení ani jediná zmínka.

To je zajímavé, Monako je miniaturní stát (obyvatel má asi tolik jako její rodný Bílovec se sousedním Novým Jičínem) a Petra Kvitová se v něm jistě zdržuje, když to tvrdí. Tedy alespoň 183 dní v roce, a to je tolik, že by si místní jejího výjimečného úspěchu přece jen mohli povšimnout.

Zřejmě se jedná o daňový podvod

Anebo — jak vlastně doložila českému finančnímu úřadu změnu daňového domicilu? Opravdu mohla doložit, že v Monaku pobývá převážnou část roku? Nebo že tam má středisko svých životních zájmů? Nebo snad doložila, že tam má soustředěné své ekonomické zájmy? Že právě tam svou činností získává naprostou většinu svých příjmů?

Anebo snad územní pracoviště finančního úřadu ve Fulneku vyhovuje žádostem o přesun daňového domicilu bez zkoumání okolností? Podle zákona o daních z příjmů se předpokládá, že fyzická osoba — daňový nerezident, nemá na území České republiky bydliště, ani se zde obvykle nezdržuje. A jestliže se zde zdržuje, tak pouze za účelem studia nebo léčení. Taková situace poněkud zavání podvodem.

Příslušný finanční úřad tedy patrně nekoná, jak by konat měl. Objeví-li se pochybnosti o pravdivosti okolností uvedených v žádosti o změnu daňového domicilu, má rozhodnout, že dotyčná osoba je nadále českým daňovým rezidentem a že tedy podléhá neomezené daňové povinnosti v České republice.

Je tu navíc ještě jedna podstatná okolnost: Česká republika nemá s Monakem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, Monako nespadá ani pod jurisdikci takové smlouvy uzavřené s Francií. Tak kde je problém? Jak tedy vůbec někdo může zdanění v České republice přesunem do Monaka uniknout?

V Monaku se daň z příjmu nevyměřuje, což představuje opravdu silnou motivaci pro unikání před daněmi zřízením bydliště v něm. Ale my snad nežijeme v Chimérii, které je nějaké placení daní zcela lhostejné, nýbrž v řádném, skutečně existujícím státě, který se musí umět o své daňové příjmy postarat, protože žádný jiný významný zdroj příjmů nemá.

Výběr daní je podmínkou udržení lidských práv

Daň není — v rétorické tradici mafiánských veksláků v oboru politiky — trestem za úspěch, živelnou pohromou nebo třeba dobrovolným příspěvkem těm méně úspěšným. Výběr daní je jednou ze základních funkcí státu a placení daní je prostě zákonem stanovenou povinností, které navíc ti slabší a menší nemají možnost uniknout. Jestliže stát neumí od bohatých daně vymoci, je v jeho základech opravdu něco shnilého.

V české veřejné debatě už po více než dvě dekády, vlastně po celou dobu dosavadního života čtyřiadvacetileté wimbledonské vítězky, zcela chybí pozitivní prezentace daní. Nečítali jsme, neslýchali jsme — čestné výjimky mi odpustí — že daně jsou základem státu.

Že platit daně je nutné, protože bez nich stát nemůže fungovat. Že daně nejen platíme, ale také spotřebováváme, a to každý den a každou hodinu, a každý z nás, samozřejmě i ti nejbohatší. Že je přirozené a samozřejmé, legitimní a správné, jestliže bohatší platí daň ve vyšší sazbě než chudí. Že bez daní by z našich životů zbyla jen džungle zločinu, násilí a rozvratu. Že jen ignoranti, dravci, sobci a lidé temných záměrů si dovolí o daních mluvit jako o trestu.

Zlovolných, účelových a demagogických řečí o daních jsme zato slýchali přes míru, a to i od těch, kteří dobrovolně převzali odpovědnost za stát a jeho základní funkce. Mnohdy to bývali právě ti, kteří ze shromážděných daní rozkrádali, co se dalo, anebo to alespoň velkoryse umožňovali svým spřízněncům.

Čeká nás — nejen současnou vládu, ale i nás, kteří se považujeme za angažované občany, nás, kteří máme rádi svůj stát a leží nám na srdci jeho budoucnost — vážná celospolečenská rozprava o daních. O jejich smyslu, o jejich využití, o jejich účelné výši, o jejich nezbytnosti pro chod státu, který nám má zabezpečit ochranu a zaručit naše lidská, občanská a sociální práva.

Ano, právě proto máme svůj stát a právě proto v něm platíme daně. Ne vždycky s potěšením, ale jistě s vědomím, že je platíme svému vlastnímu státu, který je naším domovem, naší vlastí a prostředím naší osobní lidské každodennosti. Jak vlastně vnímá Petra Kvitová svou vlast, do níž se po slavných vítězstvích tak ráda vrací?

Petra Kvitová dosáhla ve velmi rozšířeném a populárním sportu výjimečných úspěchů a jak ukazovaly televizní reportáže, stává se pro mnohé sportovně orientované děti a mladé lidi velkým vzorem. Hrála výtečně a wimbledonské finále vyhrála s velkou převahou.

Je to navíc sympatická mladá dáma, která umí vystupovat ve společnosti, zvládá styk se sdělovacími prostředky a jejím slovům je nasloucháno s obzvláštním zájmem. Svými úspěchy si vydobyla vliv a jak už to tak bývá, jistě jej řádně zpeněží. To všechno jí přejme.

Ale něco za něco — jde právě o ty daně. Riskuje totiž, že se namísto sportovního vzoru stane vzorem něčeho zcela jiného. Příkladným vzorem toho, že být vykukem je normální. Ba co víc — že je normální o tom mluvit, jako by to bylo v pořádku.

Ale je tu ještě jedna nadějná možnost: že poté, co nechtěně upozornila na problém, který se netýká zdaleka pouze jí, stát začne konat a navrátí pod svou daňovou moc i ostatní monacké danově účelové utečence.

Podaří-li se to, budeme zase o krůček blíž právnímu státu. A to by byl pro nás všechny docela dobrý výsledek. Snad i významnější, než slavné vítězství wimbledonské.

A jestli slavné vítězce na své zemi opravdu záleží, jistě takový výsledek přivítá i ona. Snad už opět v roli reprezentantky a daňové rezidentky České republiky.

  Diskuse
  PH
  July 9, 2014 v 11.18
  Souhlasím,
  řeči o vykořisťujícím státu jsou stejně hloupé, jako řeči o dni daňové svobody.

  Když žáci středních škol chtějí brát stipendium od podniku, musejí se zavázat je vrátit, pokud po škole do podniku nenastoupí, či odejdou dříve nežli je stanoveno. Nebylo by vhodné něco podobného zavést i u nastávajících reprezentantů? Ona mladá dáma by se i hůře dostávala do vrcholového sportu bez možnosti reprezentovat.

  Jsou sportovci, kteří skutečně své zemi něco dávají, nejenom "pozlátko" úspěchu - viz Djokovič Srbsku po záplavách.
  July 9, 2014 v 13.38
  Vynikající tenistka, ale bohužel se nechová morálně
  Jistě v tomto není sama a pokud se média začnou v tomto směru trochu více snažit, tak zjistíme, že podobné chování je téměř běžné u velkého množství "slušně" vydělávajících lidí. Debata o daňových rájích a o loyalitě k vlastní zemi, k níž placení daní nesporně patří, je teprve před námi. I když už tu nemáme pravicovou vládu, tak pořád žijeme převážně v zemi Klausova neoliberálního kapitalismu, kde se takovéto jednání považuje za "standardní".
  July 9, 2014 v 13.45
  Prý bydlí v podnájmu
  Sice prý i podnájem ji přijde na 1 milion ročně, ale vzhledem k tomu, že vydělává několik desítek miliónů ročně (za Wimbledon jich dostane 60), tak se jí to vyplatí.

  Asi by se ji na to novináři měli zeptat, pokud si ovšem sami uvědomují morální problém placení daní a nežijí v klausovském světě, kde neexistují ani špinavé peníze, ani morální problémy v tržním hospodářství.
  July 9, 2014 v 14.18
  Buďme spravedliví.
  Vždyť takhle se chová daleko více sportovců a dávno před ní. Při finále Davis cupu si říkám: tak a teď hrají ve finále Monako s Monakem. A je srandovní, když sportovci, kterým je líto platit tu daně, běhají s naší vlajkou omotanou okolo ramen, nebo nastupují v županech v našich národních barvách. Nechat se vytleskávat před plným Staromákem, to jo, ale platit tu daně? Ani náhodou!
  Ostatně to, co se dnes nazývá sportem, už s ním nemá moc společného. Ale to je už jiná kapitola.
  July 10, 2014 v 4.16
  Tak nevím …
  Profesionální sportovec je OSVČ (podnikatel) – viz:
  http://sport.ihned.cz/c1-53985460-profesionalni-sportovec-je-osoba-samostatne-vydelecne-cinna-rozhodl-soud

  Ze zákona je smyslem podnikání dosažení zisku

  Sídlo svého podnikání (a danění) si může sportovec (OSVČ) zvolit třeba v Monaku, zvláště pak, dosáhne-li tak vyšších zisků

  Nic to nemění na tom, že zůstává občanem České republiky a jí tedy reprezentuje

  Za těchto podmínek mluvit o morálce v podnikání je humorné

  O tom žvaní tak leda miliardové nadnárodní firmy, ale nesmíte se jich ptát, jak a kde ty miliardy vydělaly

  A kde platí daně …

  July 10, 2014 v 7.52
  zase ten zisk
  Pane Molnáre, vysvětlete mi prosím, jak může tenistka nižší daní dosáhnout vyšších zisků? To jako když daní v Monaku, tak potom hraje líp a vyhraje víc turnajů? Nebo dostane víc reklamních smluv?

  Daň (o které se bavíme) je přece něco, co se odvádí ze zisku, nikoli že zisk je něco, do čeho se započítává daň.
  Přesně tak pane Ševčíku - takový Berdych se Štěpánkem a spousta dalších slavných českých sportovců daní v Monaku a jinde už dávno. V podstatě je divné ne to, že Petra Kvitová platí daně v Monaku, ale že je tam začla platit až teď.
  July 10, 2014 v 10.45
  případ Boris Becker
  Věc má kromě diskutované mravní stránky také stránku právní: ze zákona je plátcem monackých daní nikoli každý, kdo je tam přihlášený, ale kdo tam také strávil v daném roce minimálně stanovený počet dní. Když si to neuhlídal Boris Becker, měl vážné potíže a musel se s věcí vypořádat, tj. doplatit.
  Je pravda, že jsou země, kde by něco takového bylo nemyslitelné.

  Loni koncem ledna si slavný americký golfista a sandiegský občan Phil Mickelson při nějakém hovoru na veřejnosti postěžoval na nové kalifornské zákony, které prohloubily daňovou progresi (nejvyšší pásmo 50% - zlatých českých 22%!!!). A dokonce snad naznačil, že by mohl změnit místo zdanění.

  Reakce veřejnosti byla obrovská a nesmlouvavá.
  Phil Mickelson veřejně vystoupil s omluvou, ve které zazněla slova, která by v Česku zaznít nemohla - mluvil o tom, že si uvědomuje, jak výjimečný talent dostal od Boha, talent, který mu umožňuje vydělávat si golfem obrovské peníze a nemít žádné materiální starosti, a že si uvědomuje, že většina lidí toto štěstí a výsadu nemá. A že co řekl bylo překrouceno, protože to říkal v souvislosti s tím, že se mu v profesionálním životě moc nedaří, nepostupuje v turnajích do závěrečných kol, nevydělává dost peněz v porovnání s předchozími léty a zvýšení progrese jsou jen další starosti na jeho hlavu. Ale že v žádném případě nehodlá obcházet zákony své země.
  Znělo to upřímně, Phil je z poměrně chudých poměrů, chvíli na to začal zase vyhrávat....... a to je asi konec (amerického) příběhu.

  U nás to skokončí tak, že si mediální a jiné celebrity vynadají veřejně do špín, rudých zmrdů, vymaštěnců a podobně.
  A za pár dnů po tom neštěkne pes.
  July 11, 2014 v 19.48
  alibismus a zbabělost soc.dem.
  Velmi mě zklamalo vyjádření M.Chládka a B.Sobotky v této věci. Řídí se podle veřejného mínění a bojí se říci alespoň, že si váží sportovců a podnikatelů, kteří u nás platí daně. Takhle nebudou nikdy vybírat daně lépe než pravicové vlády, když mají totožné názory, se kterými nás pravicové vlády přivedly tam, kde jsme, tedy trh = maximalizace zisku a stát prostřednictvím daní jen trestá úspěšné. Po Číně je to další velké zklamání.
  July 12, 2014 v 2.15
  Zase ten zisk …
  Nejsem si zcela jistý, zda dotazu pana Truhelky správně rozumím, ale reakci zkusím

  Zjevně reagoval na tuto moji větu: „Sídlo svého podnikání (a danění) si může sportovec (OSVČ) zvolit třeba v Monaku, zvláště pak, dosáhne-li tak vyšších zisků“

  Nový občanský zákoník definuje podnikání takto: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

  Zisk lze samozřejmě zvyšovat i bez ohledu na danění. Mnoho českých podnikatelů zakládá firmy a podniká i v zemích, kde musí platit vyšší daně. Vydělávají (dosahují zisk) zejména tím, že jsou přímo na cílovém trhu, lépe ho poznají, jsou na prestižní adrese, vstupují do místních podnikatelských sdružení, lépe navazují kontakty, jsou pro místní partnery důvěryhodnější a dosažitelnější, snadněji vstupují do společných obchodů i projektů …

  V Monaku, na rozdíl od Fulneku, se lze jistě setkávat s lidmi, kteří podnikají kolem vrcholového tenisu (marketing, sponzoring, exhibiční turnaje …) a díky těmto kontaktům dosahovat vyšší zisk

  Co se týče danění, tak to si komentovat netroufám. Po konzultacích s několika kolegy z oblasti účetnictví a daní je mi zřejmé, že se v tom u sportovců vyzná málokdo. Jde totiž i o to, zda sportovec absolvující neustále turnaje po celém světě, bydlí někde potřebný počet dní v roce, aby tam mohl (musel) danit – viz i výše zmiňovaný případ Becker.

  Každopádně soudím, že Petra Kvitová jedná v souladu s platnými pravidly. Pokud to někdo považuje za nemorální, měl by usilovat o změnu těchto pravidel

  Ne hanět Petru Kvitovou

  Ledaže se shodneme na tom, že nemorální je samo dodržování pravidel …

  July 12, 2014 v 9.41
  Je dobře, že pan Pospíchal tuto debatu otevřel a pan Huml rozvířil. Lidé by měli znát rub i líc věcí.
  Kvitová je jen viditelnou špičkou ledovce. Ledovce, který se odtrhl od pevniny a jede si kam se mu zlíbí. Takto je u nás /i jinde/ rozdělena společnost. Na ty, kteří daně platit musí /zaměstnanci, drobní živnostníci, nepíšu schválně o komunitě, která zde daně neplatí, neboť ona to dovoleno nemá, je chyba státu, že od ní daně nevybere/, to je ta pevnina a na ty, kteří tu daně platit nemusí. Smutné navíc pro ty platící je ta skutečnost, že ti, kteří tu daně platit nemusí, jsou příjmově mnohem výše, než oni. Takže chudší platí, bohatí ne. Kvitová alespoň nezneužívá /pokud ano, tak minimálně/ výdobytků, které jsou pořízeny z daní těch pevninových. Další, větší ledovcoví "utečenci" však ano a to ve velké míře. Z toho důvodu bylo dobré debatu otevřít. A možná příklad Kvitové byl dobrý, neboť jako mediálně známá přitáhla čtenáře. Kéž by to neskončilo jen touto debatou a byla snaha najít řešení.
  Z reakcí v Novinkách je vidět, jak jsou lidé v otázce daní nevzdělaní. Jak jsou jednostranou neoliberální propagandou zmanipulovaní. K jejich poučení nepřispívá ani Zeman. Jak trefně poznamenal jeden z diskutujích, jestli Zeman pozve Kvitovou a její jednání podpoří, dává apel i ostatním k neplacení daní. Z čeho pak on bude žít a z čeho jí bude hostit je velkou otázkou.
  July 12, 2014 v 10.44
  Globální elity
  Případ Kvitové je střípkem širšího, dostatečně známého, problému globálních elit, jejichž ekonomické i jiné zájmy jsou nezávislé na státech, jejichž jsou občany. Může jim být úplně jedno, co se v těch státech děje.Kvitová je malá ryba.

  Dost mě udivuje názor pana Molnára, že vše co je v mezích pravidel, je morální. Například lhát se považuje za amorální, ale nelegální je to jen, když porušujete konkrétní zákon o podvodu, pomluvě atd.
  MP
  July 12, 2014 v 11.03
  Ano, ano, aspoň vidíte, p. Ševčíku,
  co je Zeman zač - pravičák a neoliberál jako všichni. (Hlavně že jste ho podporoval...:))
  Stydím se ale i za ty sociální demokraty, kteří se před tenisovou hvězdou a její popularitou připo.... a Humla se nezastali. U Sobotky, aspoň co jsem já slyšel, je třeba jako "polehčující okolnost" uznat aspoň to, že odpověděl vyhýbavě.

  S takovou se bude žít "obyčejným" lidem v této zemi čím dál hůř. A způsobují si to sami...
  MT
  July 12, 2014 v 11.52

  Nevím, jakou roli by vůbec Kvitová hrála v plnění našich veřejných rozpočtů - kdyby tady nakupovala (daně nepřímé) a platila přímé daně.

  Vím jenom to, že podíl bohatých ve vyspělých zemích na plnění veřejných rozpočtů klesá a podíl společenských většin roste.

  Nějak se nedovedu začlenit do toho zápalu, se kterým je tu problém Kvitová probírán ...
  July 12, 2014 v 14.09
  Pane Plevo
  a to jste nečetl, co na toto téma prohlásil Švancberk! To by jste si teprve s chutí odplivl. Teď už se mi ale vykouřilo z hlavy, kdo že ho tu podporoval....
  No ale vážně. Jste dospělý člověk, snad si nemyslíte, že když jsem Zemana volil, že nebudu kritizovat jeho chyby. Pořád ale konstatuji, že ta volba byla mnohem, mnohem lepším počinem, než volit jeho protějšek. Notabene když jeho vyjádření v té samé kauze jsou katastrofálnější, než Zemanova.
  Na závěr si dovoluji zveřejnit jeden z příspěvků na netu:
  Tak. Máme spoustu zastánců neplacení daní naší republice. Šidit stát je hrdinstvím a napsat, že šizení je nemorální, je morální prohřešek. Snad by magor, který chce aby se vybíraly daně se kterými stát počítá, měl vzdát mandátu. MY přece za chrabrou tenistkou stojíme!!!!! No, že se tak chovají spousty lidí, kteří by měli danit TADY, je sice pro ten stát drahá záležitost, ale je to přece jejich věc. Vždyť oni všechny služby placené těmi daněmi stejně dostávají, tak proč by na ně měli přispívat? Můžou se přece snížit důchody, může se posunout věk odchodu do důchodu, může se……
  Pokud si tohle myslí lidé, kteří tvoří veřejné mínění, je mi smutno."
  July 12, 2014 v 15.14
  selhání politické reprezentace
  Vůbec nejde jen o Petru Kvitovou, ale jde o to, jestli politici, které jsme si zvolili mají vůli a snahu vybírat daně. Bez daní nemůže existoval žádný stát a tím méně stát sociální. S výjimkou poslance Humla neřekl nikdo z našich politických zástupců, že by se daně vybírat měly, protože díky nim tu máme zdravotnictví, školství, policii, armádu, sportovní svazy, atd. Jestliže toto politici, které jsme si zvolili, nevědí, tak by měli ze svých funkcí odstoupit a udělat místo těm, kteří budou mít vůli to dělat a nebudou se bát ani sportovních a jiných celebrit, ani médii zmateného veřejného mínění.
  July 12, 2014 v 16.00
  Populismus
  Na obranu toho, že tu Petra Kvitová nemusí platit daně, se staví stejně pravicoví i levicoví politici, protože zjistili, že to je názor médií a tím pádem také veřejnosti. Téměř totožná prohlášení k věci měli: Zeman, Babiš, Sobotka, Chládek, Kalousek, Polčák, Mach, Škromach, Hašek, a další. Že by podnikatelé a sportovci také měli u nás platit daně, řekl z dotazovaných politiků jen opatrně Okamura. U pravicových politiků mě to nepřekvapuje, u levicových (včetně Babiše) je to sebevražedné, protože tím pádem nebudou schopni splnit to, co slibovali, tedy lepší výběr daní. V žádném případě bych Kvitové nebral občanství, ale to minimální, co slušný politik udělat může, je, že řekne, že gratuluje PK k obdivuhodnému sportovnímu výkonu a že by si ji vážil ještě více, kdyby také u nás přiznávala a platila daně. Jenže sportovci, tedy zvláště ti, kteří vyhrávají, jsou považováni téměř za bohy (po Naganu se na Staromáku skandovalo "Hašek není člověk, Hašek je bůh" ) a bohové daně platit nemusí, stačí, že vyhrávají a kompenzují nám nedostatek národní hrdosti a demokratického sebevědomí. Mezi levicovým a pravicovým populistou je minimální rozdíl, protože oba se řídí momentálním veřejným míněním, které je dosti vrtkavé a proměnlivé. Myslím, že pro občany je tato diskuse poučná a že brzy neskončí.
  July 12, 2014 v 17.16
  Pane Šimso,
  máte pravdu. Je smutné, že když Huml prohlásí, že král je nahý, tak jej všichni jeho kolegové potopí. Už jsme to u socanů zažili, když Mládek kritizoval systém sociálního pojištění u živnostníků. Také si hned do něj běželi kopnout. Jan Hus se holt mezi nimi neobjevil žádný.
  A to, aby tato debata neskončila brzy, je jen naše vroucné přání. Skončí. Upadne v zapomnění stejně jako problém živnostníků. Neboť není zájem určitých kruhů, aby se daňové ráje řešily, stejně jako není zájem, aby se řešily budoucí žebrácké důchody živnostníků.
  Pane Kolaříku : "Předseda TOP 09 Karel Švarcnberg Humlova slova označil za mimořádnou blbost. "Během posledních 70 let jsme spoustu úspěšných lidí vystrnadili. Pokud v tom budeme pokračovat, tak jsme obzvláštní volové. Každý člověk se snaží platit co nejméně daní, a pokud je to v rámci zákona, tak prosím." dodal" Právo 12.7.2014
  July 12, 2014 v 18.16
  Pane Kolaříku, tohle vše je irelevantní.
  Skutečně důležité je to, že naši politici se ve většině točí tam, kam fouká vítr veřejného mínění a tedy, jak píše pan Šimsa, vlastně tam, kam fouká vítr médií. A neboť média nejsou nestranná, tak se točí tam, kam je média-jejich vlastníci potřebují otočit. V tom se velmi liší od bulvárních hvězd, neboť ty na přízeň médií kašlou......
  Takoví politikové jsou nám velmi prospěšní. Masaryk je proti nim nula. Však jsou nám také drazí.
  July 12, 2014 v 18.35
  dost nešťasné vyjádření
  Vyhánět daňové poplatníky do ciziny je fakt šlápnutí mimo. Poplatník odejde, daní nepřibude. Francouzi by také asi přivítali, kdyby Depardieau platil u nich, ale co nadělají. lNeštastné vyjádření S.Humla o občanství Kvitové ale vytvořila umělou kontraúproduktivní kauzu, která je vlastně absurdní.
  Jednak ukazuje, že adorace sportovních špičak, které mají často astronomické výdělky, jako nějakých nadlidí je směšná (proč by se měli chovat jinak než ostatní), jednak je ukázkou nepochopení problému daňových úniků. I Babiš sám, který toto téma skloňuje, umísťuje své aktivity do ciziny
  Samozřejmě že jde o legální postup, tedy nic v rozporu s právním státem, a svazovat občanství s tím, že nebudu přesouvat majetek do ciziny v globálním světě je minimálně úsměvné. Může tak učinit každý - a samozřejmě že ti "úspěšná" mají k tomuto světoobčanství blíže.
  Vůbec nejde o zájem medií ale normální rozum co vede poltiky napříč spektrem k vyjádřením oldišným od S. Humla. Tahle to totiž nefunguje a ani fugovat nebude. TOP sport je tvrdý byznys a truhlíci co pseudovlastenecky skandují kdo neskáče není čech by si to měli uvědomit. Ani Piere de Coubertin by od Kvitové daně nevybral.

  P.S. diskusní téma ilegálních úniků či harmonizace daní tím samozřejmě zůstává dál ve hře, jen se dál neposuneme pohoršováním zrovna v tomto případě.
  July 12, 2014 v 19.15
  Taky dobrý pane Dolešji.
  "Vůbec nejde o zájem medií ale normální rozum co vede poltiky napříč spektrem k vyjádřením oldišným od S. Humla."
  Podle křesťanů je primárním pramenem morálky lidský rozum a jeho svědomí. Čím se liší normální rozum komunisty od lidského rozumu křesťanů? Morálkou? Tož to abych zašel do kostela.
  Jestliže politikové, placení z daní občanů, konstatují, že zjevná nemorálnost je vlastně normální, protože není v současné chvíli nelegální, je čas na ně "házet kamení". U neoliberálů je tohle očekávatelné, protože společnost, kterou budují, nemůže být postavena na morálních základech. Přirozený výběr nemá morálku.
  Ovšem u těch, kteří chtějí sociální stát, je to s podivem. Neboť v takovémto systému je nutná morální zodpovědnost vůči druhým.
  Všichni politikové, kteří jednání ekonomických emigrantů schvalují s tím, že neodporuje současným zákonům, tím toto jednání chrání a dávají mu tím zdání morálnosti. Konají možná módně s použitím "normálního rozumu" ale konají špatně. Jak jsem psal, Jana Huse mezi nimi nenajdeme. Spíše klony Václava Klause. Nepatrná schopnost emoční inteligence a o to více "normálního rozumu". Jsou prostě praktičtí. To je dnes též synonymem pro egoismus.
  MP
  July 12, 2014 v 21.49
  Á, další neoliberál na scéně, tentokrát se jmenuje
  J. Dolejš a je - světe div se - členem KSČM.
  Asi nějaký klon Teng Siao-pchinga...
  July 12, 2014 v 22.52
  terčem snad nemusí být Kvitová
  Pane Ševčík, pokud voláte po rozumu (náboženství je věcí víry, to sem netahejte), tak ten vám velí vycházet z reáýlných ekonomických zájmů a společenských zákonů.Obé říká, že člověk mající majetek, tak o něm svobodně rozhoduje ve svém zájmu.
  Možná že kdybyste vy sám obrovskou dřinou (dosahovat TOP sportovních výkonů je dřina) vydělal summy peněz jako Jágr či Kvitová, taky byste zvažoval kam je dáte a třeba si svůj majetek taky nenechal doma v ČR.
  Říci, že konání Kvitové je nemorální je pak problém. Pokud je to v rámci legálních pravidel a ČR nemá přeci na ty peníze z ciziny nějaké právo, tak je to normální. Jen člen nějaké sekty by útočil na tuto realitu aby byla podle jeho představ pod trestem vyhrožoval trestem vyobcování ze společnosti (zbavení občanství).
  Kdyby ty prostředky zcizila, nebo kdyby měla společnosti co vracet, měla vůči ní nějakou pohledávku, tak snad. Takhle je její krok v souladu se svobodou pohybu. A pokud tuto věc chceme nějak regulovat - například zatížit převod majektu většími odvody, tak o tom se klidně bavme (stejně jako o otázkách oněch tax heavens)
  Útočení na naši tenisku ale té věci fakt nijak neprospěje.Na tom není nic neoliberálního - to se vzkazem pro rozhořčeného pana Plevu. Neby byste snad chtěli globální svobodu pohybu zakázat? Držet lidi i s jejich majetkem za ostnatým drátem či v poddanství ?
  Kvitová je soukromník a ty peníze nakonec ani nemusí vůbec do ČR přivést - tak jak byste na ně chtěl dosáhnout ? Sídlo a účet si může v cizině zřídit každý a peníze v zahraničí vydělané tam disponovat -to jsou pravidla a na ty už tu oprávněně upozornil i pan Molnár.
  Bylo by fajn kdyby ze zahraničí k nám peníze přicházely to je ale musíme získávat a příkazy to nedosáhneme. Starejme se se raději to jaké daně máme uvalené na ekonomické aktivity na anšem území. Shodou okolností příští týden sněmovna začíná projednávat daňový balíček této vlády. V kostce - jen mírné snížení DPH a pár úlev na dani z příjmu, to je celé na čems ekolaice dokázala shodnout.

  P.S. nevím jak kdo, ale fandí se snad sportu jako výkonu a ne nějakému patriotickému aktu, ne ?
  July 13, 2014 v 4.34
  pro příště
  Možná nějací další sportovci, až budou zvažovat, jestli přesunou „své podnikání“ do Monaka, si vzpomenou na tento případ a rozmyslí si to. Protože budou chtít být nejen boháči (těmi zůstanou, ať budou danit kdekoli v Evropě), ale i celebritami, jimiž většina „našich“ sportovců jen těžko bude jinde než v ČR.

  V tom by mohl být přínos tohoto článku, ba i následné poněkud přetažené reakce S. Humla.
  July 13, 2014 v 6.31
  Třeba …
  Protože mám v tom oboru jisté zkušenosti, třeba by se na mně obrátila Petra Kvitová s dotazem, jak optimálně a v souladu s právem uspořádat své mezinárodní (sportovní) podnikání

  Musel bych znát spousty detailů a mělo by to své podmínky, ale zřejmě bych jí doporučil usídlit se v Monaku a to nejen z důvodů daňových – viz například můj příspěvek výše v diskuzi

  Asi bych jí upozornil na to, že tento její krok vyvolá v Čechách i negativní reakce a doporučil bych jí, aby (třeba) založila nějakou nadaci, z níž by podporovala konkrétní aktivity v ČR – například podporu mládežnického tenisu

  Téměř jistě bych jí ale nevaroval, že jí její spoluobčané budou chtít zbavit českého občanství. S něčím tak ubohým bych nepočítal

  Mýlil bych se …

  July 13, 2014 v 9.24
  To se pane Dolejši hodně míjíme.
  Od vás, jako člena snad levicové strany bych očekával naprosto jinou reakci.
  Vy nejste schopen rozlišit mezi normálností a morálností. Chování ekonomických emigrantů může být stokrát označeno za normální, ale nezíská tím statut morálnosti. A to i tehdy, když je zákonem schváleno. Ještě nedávno zákon schvaloval kšefty šmejdů. Také tedy byly morální?
  Tady se samozřejmě nejedná o Kvitovou. Ta je jen vybraným znakem. Za ním jsou schovány tisíce vyčuránků, kteří zde čerpají výhody pořízené za daně druhých a přitom na ně nic nepřispívají.
  Děsivé je, že vy víte /alespoň doufám/, že stejné možnosti, jako má Kvitová a další ekonomičtí emigranti, nemají u nás VŠICHNI občané. Z mnoha a mnoha vám známých důvodů. Přesto schvalujete jednání těchto emigrantů i když vám musí být jasno, že na jejich konání ostatní doplácejí. Třeba né moc na Kvitovou, ale na ostatní, kterých je teď ona symbolem, už hodně moc.
  Děsivé rovněž je, že hovoříte o daních na ekonomické aktivity. Zřejmě tím chcete říci, že by se měly snížit, aby nám Petruška neutekla. Jak jste tím podobný pánům, kteří nás přesvědčovali o tom, že když snížíme daně, jak se k nám pohrnou davy zahraničních podnikatelů, kteří posílí státní kasu. Skutečnost je ale přece úplně jinde. Emigranti nechtějí platit nižší daň, to si nerozumíme, oni nechtějí platit daň žádnou. A když my budeme danit třeba jen jedním procentem, někdo jiný nabídne půl procenta. Tenhle neoliberální blud jste snad svým vyjádřením o daních nemyslel.
  Když to shrnu, vy podporujete konání ekonomických elit, konání, které je běžnému smrtelníkovi, 90 % obyvatel /či spíše více/ této země neumožněno a které oněch 90 % obyvatel musí sanovat ze svých nízkých příjmů. Podporujete to veřejně. neboť kdyby se vám tohle jednání eklovalo, veřejně by jste je odsoudil, třebas jen s ohledem na jeho nemorálnost. Musel by jste ale být schopen význam slova morálka. Pro člena levicové strany by to neměl být problém. Otázka je, zda jste vůbec členem, nebo zda je vaše strana levicová.
  July 13, 2014 v 10.15
  levicovost
  V souvislosti s diskutovanou levicovostí Jiřího Dolejše mě nejvíc zaujal výrok:

  „Kdyby ty prostředky zcizila, nebo kdyby měla společnosti co vracet, měla vůči ní nějakou pohledávku, tak snad.“
  July 13, 2014 v 10.26
  plané moralizování není morálka
  bohužel, v tomhle vašem pojetí by byla levice tragikomická sekta, která si plete morálku a plané moralizování. Ekonomika je věcí reálných zájmů a věcné regulace - a ekonomické subjekty se podle nich chovají.
  Jak chcete Kvitovou ztrestat že se nechová podle vašich představ o daňovém vlastenectví když se v cizině může zcela svobodně rozhodnout co se svými penězi udělá ,.
  A kde jste četl že podporuji dańový dumping ? jen reálně zvažuji existující pravidla a vyhánět lidí z ČR fakt nechci. Znovu se ptám co tedy praktického navrhujete ?
  Nebo vám stačí zanadávat si na wimbledonskou vítězku, kterou ani vy ani já určitě nesanujeme , Málokdo má své peníze tak vydřené jako profesionální sportovci.
  Můžete kritizovat i sám fakt profesionálního sportu a jeho ikonizaci, ale to také nic neřeší. Znovu připomenu debatu o daních - užtečnější než tohle mlácení prázdné slámy.
  July 13, 2014 v 10.35
  a pro p, Truhelku
  Nevím jak chápete elvicovost vy, ale Petra Kvitová ty peníze opravdu nezcizila ... profesionální sport je byznys se vším všudy a nežije z veřejné podpory. Naopak, vydělává si zejména v cizině peníze.
  Ttakže by nepochybně bylo téma jak část těchto peněz získat pro podporu masového sportu u nás doma. Nadáváním kvitové jistě ne, ale např.Jágr tuším podporuje z jakési nadace žákovský hokej.
  MP
  July 13, 2014 v 11.18
  P. poslanče Dolejši,
  zajímalo by mě - a myslím to fakt bez ironie, proč jste už dávno nevstoupil do nějaké pravicové strany. Zkuste prosím vyjmenovat aspoň dva rozdíly mezi vámi (osobně) a pravicí v daňových otázkách.

  A pokud jde o svobodu pohybu - nikdo nechce nikomu zakazovat, aby mohl létat, kam chce. Ale ona "svoboda kapitálu" - jak hezky to znělo, když s tím politici v 80. letech přišli - je problém poměrně značný. Minimálně by mělo platit, že firmy by měly platit daně tam, kde podnikají, a lidé tam, kde reálně bydlí a žijí, resp. kde léta žili a vyrostli (a čerpali veřejné služby).
  U sportovců pak samozřejmě není od věci otázka, jak může někdo reprezentovat ČR, pokud trvale žije v Monaku... mohlo by se to řešit tím občanstvím nebo podmínkou, že reprezentovat zemi může jen ten, kdo zde má trvalé bydliště apod.
  July 13, 2014 v 11.35
  bohužel, takhle to není
  Rovněž zcela bez ironie - proč si probůh myslíte, že je něco levicového na tom vynadat zrovna Kvitové za to co dělá skoro každý. Kolik znáte lidí, kteří platí dobrovolně víc daní než musí ?
  Proč by měl být levičák člověk bez ekonomického myšlení (myslet si že čech nesmí mít firmu v cizině je prostě blbost), a proč věcné ekonomické myšlení je tzv. levičáckými neekonomy okamžitě nálepkováno jako liberální ?
  Pokud v dnešní globální době podmíníte reprezentaci trvalým pobytem - inu je to možné - ale k čemu by to bylo dobré ? Mě tohle nepřijde levicové ale anachronicky národovecké. Žijme ale v globálním světě...
  Všimněte si např. odkud jsou hráči národních týmů na MS ve fotbale - rozhodně všichni nejsou jedné národnosti a s trvalým bydlištěm v zemi, kterou reprezentují.

  P.S. pokud vás zajímá můj obecnější pohled na dańové otázky, zkuste volební program KSČM. Rozdíly vůči pravici pozná snad i neekonom.
  PM
  July 13, 2014 v 11.53
  Platit daně tam kde se cítím ponejvíce doma
  popř.kde rád přispěji do společného fondu spoluobčanů je vymoženost doby, a to nejen vyžírek - trendy selfís, ale i altruisticky koncipovaných povah.
  Pokud selfies nejsou ve většině, tak se Monako nezhroutí před náporem vyžírek a liberální kapitalismus bude nadále zoufale hledat pravé cesty ze své bryndy........podotkl bych k tenisu.
  July 13, 2014 v 12.12
  "věcné ekonomické myšlení" to je co, smím-li se zeptat?
  Věcné ekonomické myšlení totiž může mít neoliberál, skutečný levičák, altruista i Harpagon. U každého z nich je pod tímto pojmem zřejmě něco diametrálně odlišného. U vás asi nic chválihodného.
  Kvitovou o nic připravit nechci, pokud mi dá adresu, klidně jí nějaké peníze ještě pošlu, když je na tom tak zle. Že se na peníze nadře, to je pravda. Musí pracovat jistě víc, než několik tisíc lidí dohromady, když si dokáže vydělat stejnou sumu peněz. Viděl jsem práci nosičů v sirných dolech. Kam se na ni hrabou? Ona jejich životní příjmy zvládne za den. Jo prostě maká.
  Ale o Kvitovou jako takovou vůbec nejde. Je jen v současnosti symbolem lidí, kteří si své vysoce nadprůměrné zisky odklánějí pryč, aby nemuseli platit daně. Pokud by odsud odešli, byla by to jistě škoda. Jen nechápu v čem, když zde daně stejně neplatí. Jako třeba v tom, že by si své ekonomické aktivity vzali sebou? Kdyby mohli, dávno by to udělali.
  Co praktického navrhuji? Co takhle začít tím, že se na veřejnosti postavím proti takovému nemorálnímu jednání? Bylo by málo přispět k poučení veřejnosti, dost zmatené neoliberálními médii? Pomáhat vytvářet takové veřejné mínění, jako je v Německu? Přidat k tomu to, že se jako poslanci a zákonodárci rozhodně postavite proti znevýhodňování 90 % obyvatel takovým způsobem, že začnete boj s daňovými ráji. To by jste byli jiní frajeři, než teď.
  ??
  July 13, 2014 v 12.49
  Prece jen bych to nadseni pro Nemecko brzdil.
  V Nemecku je p. Sevcik opravdu trochu jina atmosfera, ale to je pouze ze setrvacnosti. Jak jinak si vylozit ( z meho hlediska sileny vyrok krestanky Merkelove), ze si mame vazit jakehosi fotbaloveho bosse z Bavorska ( jmeno a funkci si jiste fotbalovi fanousci dohledaji, mne fotbal nezajima) protoze dobrovolne prijal podmineny trest za nezdaneni cca 750 000 000 korun (25 000 000 eur). Pokud by to zalezelo jen na politicich ( s vyjimkou strany Linke) , uz davno by se dane neplatili. Politici by zili z z penez korporaci, coz ostatne na pul uvazku cini uz dnes.
  ??
  July 13, 2014 v 13.01
  Dolejs je tragicka postava.
  Jako komunista, haji ty kdo nejsou solidarni se spolecnosti s niz se identifikuji, coz je v naprostem rozporu s marxismem (jak ja ho chapu - Heller me netrestej ). Ale to uz jsem psal, ze KSCM je s.r.o. kde rentieri jako Dolejs, tezi ze starych patentu na socialno. Soc. dem. bohuzel take.
  PM
  July 13, 2014 v 13.04
  Já bych odbrzdil občanskou schopnost chápat daně
  jako nutný příspěvek ke společnosti, kde jsem schopen-mohu žít. A přibrzdil bych obviňování státu-politiků ze zrady na mých státotvorných pocitech jenom proto, že určitá část mých spoluobčanů jsou bezohledné vyžírky.
  Svoboda není jen pro bezúhonné....bych podotkl.
  July 13, 2014 v 13.32
  opravdu chybí elementární věcný přístup
  škoda pane ševčík že jste vážně nezareagoval na můj dotaz co tedy vlastně konkrétně chcete, Vítesnad o porušení zákona jako v kauze Becker ? Protože takhle je to takové o ničem. .Boj s dańovými ráji není bezobsažná mantra.
  To vaše "mravně" se postavit proti (?) je bohužel dost jalové - proti čemu přesně ? Otevřený svět umoňuje podnikat kde chcete. Zmatené by bylo říkat opak. Snad není tak složité pochopit že Kvitová ty své zisky nevytváří zde a tudíž nemá co odklánět. Kéž by aspo%n přispěla třeba na malé tenosty.
  Vás prostě dráždí podnikatelka Kvitová a tak jste si tu ulevil a říkáte tomu mravní boj za dolních 90% Toť vše konec, zvonec. Ale těm dolním 90% tyhle debaty konkrétně nedají vůbec nic. Alepoň rozlišit mezi legální optimalizací a kriminálním krácení daní je to co po vás chci.
  July 13, 2014 v 15.31
  Ještě že pane Dolejši znáte důvod mého rozhořčení. Je to opravdu podnikatelka Kvitová. A teď, jak jsem si ulevil, je mi už fajn.
  Vám jistě také, Neboť tím pádem nemusíte už vysvětlovat, proč se podporujete egoismus a stavíte neoliberální zákony nad morálku a etiku.
  Hloupé argumenty, že když zde Kvitová zisky nevytváří, tak je zde nemusí odklánět, zjevně určené těm, kteří neví vo co gou, už také nemusíte vymýšlet.
  Hlavně že tu máme legální optimalizaci. Debata o níž těm 90 %, kteří jí nemohou využít, protože jsou ke své smůle chudí, dle vás nic nedá. Bodejť, by jo, když politikové, kteří mají plnou hubu toho, že pro ně pracují, nemají ani snahu aby se postavilo rovnítko mezi optimalizaci daní a kriminální krácení. Víte jaký je totiž mezi nimi rozdíl? "Legální" optimalizaci dělají ti bohatí a kriminální krácení ti chudí, kteří na "optimalizaci" nemají šanci. I když ti bohatí dělají často oboje dohromady.
  A protože mají chudí takovéto zastánce v parlamentech, tak jejich představy o rovném přístupu konči tak, jak končí. Zase nic, konec, zvonec.
  July 13, 2014 v 18.27
  takové rovnítko neexistuje
  víte, já jsem dost věcně a snad až materialisticky uvažující člověk (nic proti věřícím idealistům) a tak kázat bohatým o jejich egoismu nemám za dobré využití energie.Oni to stejně větišninou poslouchat nebudou.
  Co je ale důležité : Rovnítko mezi optimalizaci a krádež jen tak postavit nejde, prostě proto, že to není identická množina. Takové zastánce chudí nepotřebují aby hlásali takové nepoužitelné absurdity.
  Prostě se to abstraktním horlením na ty zlé boháče řešit nedá - o to mi celou dobu jde a je škoda že právě tohle jaksi dnes odmítáte. Chápu že je otázka daňových pradiel složitá, ale aspoň zkusit formulovat nějaké přístupy
  No nic, třeba až budete v lepším rozmaru, třeba se vám bude chtít se nad tím zamyslet.
  July 13, 2014 v 19.39
  Vám by slušelo zamyslet se nad tím,
  že jako člen strany, která má v programu starat se o sociálně slabé, by jste se mohl pokusit jim alepsoň zajistit stejný daňový přístup ze strany státu, jako mají ti bohatí. Takže až bude moci každý zaměstnanec, či každý živnostník, provádět "daňovou optimalizaci", teprve tehdy ji můžete s čistým svědomím hájit.
  Nekladu rovnítko mezi krádež a daňovou optimalizaci, kladu rovnítko mezi tzv. kriminální krácení daní a tzv. daňovou optimalizaci. A mám přitom větší pochopení pro malého živnostníka, který provádí to strašné kriminální krácení daní, než pro lidi žijící v přepychu a přesto chamtivostí nucené k "daňové optimalizaci". Neboť každý to dělá z jiných pohnutek.
  Nehorlím na zlé boháče, to si to dost zjednodušujete. Mezi bohatými je dost lidí, kteří chápou, že měli víc štěstí než jiní a neztratili lidskost, takže pomáhají druhým, méně šťastným.
  Bohužel však, a to i díky levici, je trend nastavený tak, že bohatí mohou beztrestně nedanit své zisky. A kamínek již dávno uvolnil lavinu, takže ti, kteří delší dobu odolávali, si dnes říkají: proč my bychom měli být takoví volové, kteří zde ještě platí daně, když všichni kolem nás /ti bohatí/ už to dávno nedělají? Proč oni by měli mít náskok oproti nám?
  A pokud zmizí i morální odsudek, všechny hranice padly. Příklady táhnou a ty špatné obzvlášť protože "dolů" je to pohodlnější.
  MP
  July 13, 2014 v 20.39
  P. Dolejš
  těží z toho, že zná - určitě lépe než třeba já - konkrétní daňové předpisy, a tudíž i možností "legálních optimalizací" apod.
  Ale nejde o to, co se dá nebo nedá dělat v dnešním právním prostředí.

  Debata je - a tak to myslím všichni s výjimkou p. Dolejše a p. Molnára chápou - o tom, co BÝT MÁ, resp. by být mělo. Tato diskuse není o platných daňových předpisech, nýbrž o etice. Pokud by se společnost shodla na tom, že neplatit v daně ve vlastní zemi je hluboce nemorální, pak by bylo nutné samozřejmě odpovídajícím způsobem upravit zákony. Avšak tragické je, že ani na takto jednoduché a podle mě jasné věci se ta (naše) společnost není schopna shodnout.

  Tak ještě jednou - p. Dolejši, vy opravdu považujete za správné, opakuji správné a morální (nikoli legální!), aby někdo vyrostl v ČR, vesele zde čerpal veřejné služby a pak, až zbohatne, nota bene se znakem této ČR na dresu, zde neplatil daně ze svých astronomických příjmů? Tohle je opravdu podle vás morálně v pořádku? To si z nás děláte legraci?
  Che by vás zastřelil jako zrádce a v Sojuzu by vás okamžitě poslali do gulagu... Zato s tím Tengem byste si rozuměl, jenže s tím si rozuměla i "čarodějnice" Thatcherová...
  MT
  July 14, 2014 v 0.05

  Točíte se furt dokola.
  Všichni.

  Co takhle komparace právních úprav mezi sebou ... a nejenom se Skandinávií ...?

  Co bychom asi tak zjistili ...
  ... co myslíte?  PM
  July 14, 2014 v 9.10
  I tenisté mohou být evropané
  a jako evropané odevzdávat své poplatky z příjmů nejen ve svém rodišti. Jsou tací starostové, kteří pochopili že ne každý, který zdaňuje tam kde matka a otec je zrodili je výkvětem humanismu. Být pečovatelem o moderní demokracii nesouvisí přímo s bydlištěm, spíše s tolerancí a pedagogickým vztahem k naším hrabivým selfís.
  A hrabivost jim byla posledních 20let tvrdě indoktrinována .......... se domnívám.
  MP
  July 14, 2014 v 10.09
  P. Petrasku,
  Monako není v EU.
  July 14, 2014 v 10.15
  to máte jedno...kdyb člověk chtěl jít podnikat třeba do švýcar nebo kanady, tak snad taky může, ne ?
  MP
  July 14, 2014 v 10.41
  P. Dolejši,
  nejde o podnikání v jiné zemi, ale o placení daní. Dovolte, abych vám připomněl větu z článku - "v roce 2011 danila ještě v ČR". Takže když v roce 2011 mohla danit u nás, ačkoli už tehdy "podnikala" (=hrála) v cizině, proč to nedělá v roce 2014?
  Nikdo p. Kvitovou z ČR nevyhání, nikdo jí nepřikazuje, že se má někam stěhovat apod. Vždyť ČR po Topolánkovi má v mezinárodním srovnání velmi nízké daně pro bohaté, proti Topolánkově rovné dani jste snad hlasoval, tak nevím, jak se můžete zastávat Kvitové. To nedává absolutně žádnou logiku.
  (A samozřejmě nejde jen o Kvitovou, ale o všechny podobné případy.)

  Pokud něco lidi jako Kvitová či Rittig (v této věci mezi nimi žádný rozdíl není) od nás "vyhání", je to jen jejich hrabivost.

  Toho Che Guevarru, SSSR a na druhé straně Tenga jsem vám připomněl jako součást vaší tradice (ve vší její rozmanitosti). To vy, ne já, jste členem komunistické strany. Tedy vy, nikoli já, byste se měl vyrovnat s tím, čemu tedy ve skutečnosti věříte a jaký máte vztah ke komunistickým hodnotám (a co za ně vlastně považujete). Víte, jsem kritik komunistických zločinů (uznávám a vážím si toho, že vy statečně taky), ale pokud byly páchány v dobré víře v sociálně spravedlivější společnost, je to určitá polehčující okolnost. Není však nic nechutnějšího, než když komunista hlásá či zavádí neoliberální kapitalismus. Takže řekl bych Teng horší Guevarry...
  July 14, 2014 v 13.53
  absurdně vychýlená debata
  Moci působit a mít účty v cizině je objetivní a potřebný pro globální obchod za což se stavím (proti tomu snad nebojujete ani vy) a ne nějaký neoliberální kapitalismus.
  Kapitalismus už je o struktuře ekonomické moci a pravidlech, ale řešením rozhodně není nějaký protekcionismus a omezení práva na to žít a hospodařit (tedy i danit) v cizině .
  V kostce, abych to nemusel pořád opakovat, http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-dolejs.php?itemid=23324
  Nechte už neplodných abstrakcí a zkuste si říci jaká pravidla tedy chcete.
  JP
  July 14, 2014 v 14.38
  Několik poznámek k věci
  Pro určité zvěcnění diskuse bych si dovolil podotknout, že i tenistka Kvitová své příjmy daní, a to měrou nemalou: například její prémie za vítězství ve Wimbledonu jí byla zdaněna hned v Anglii - a to padesáti(!) procenty. Z jejího pohledu - jestliže svůj "daňový" domicil přesunula do Monaka, není to nic jiného, nežli vyhnout se d v o j í m u zdanění; tedy aby k r o m ě v Anglii byla zdaněna ještě jednou, berním úřadem českým. Dohromady by to pak dalo 65 procent, které by jí z vlastních příjmů odebraly berní úřady - z pohledu obyčejného smrtelníka opravdu nepřiměřeně příliš.

  --------------------------------------------

  Na straně druhé bych nechtěl v žádném případě budit dojem, že se zde stavím na obranu všech těch, kteří vydělávají obrovské částky, a náhle u sebe zjistí neodolatelnou příchylnost k Monackému knížectví, spojenou s touhou žít právě tam.

  Zdá se být zásadní závada někde v celém systému: když už je zde řeč o legitimitě zdaňování, pak není nutno vyhnout se ani té otázce, do jaké míry jsou exorbitantní příjmy všech těch sportovních a popkulturních celebrit opravdu přiměřené a tedy i legitimní.

  Jiří Pehe v sobotním Právu tvrdí, že Kvitová za svůj úspěch (a tedy i za své příjmy) nevděčí své české domovině, ale svému vlastnímu úsilí, jakož i podpoře své rodiny.

  Dobře tedy; ale je ten výkon nějakého vrcholového sportovce opravdu o tolik vyšší, o tolik náročnější, nežli dejme tomu obyčejného českého učitele, který dennodenně musí zápasit s houfem nezbedných dětí - hnán pouze idealistickou představou, že tím něco činí pro pozvednutí kulturní úrovně svého vlastního národa? Je to opravdu přiměřené, spravedlivé a legitimní, když ten jeden (ta jedna) má své milióny a multimilióny, zatímco ten druhý jen sotva vyjde s platem?

  Něco se zdá být shnilého v tom našem - ach tak krásně globalizovaném - světě.

  Je to totiž stále ještě svět kapitalismu; a jeho jediné hodnoty - totiž peníze a osobní úspěch - se už do obecného vědomí prosadily s takovou samozřejmostí, že někomu připadá jako zcela nesmyslná a zcestná předhůzka, že si své milióny nechává pro sebe, aniž by alespoň jejich malou část poskytl ve prospěch země, ze které vzešel. Třeba například na platy těch učitelů, kterými byl sám svého času vychován. - Pane Pehe, to školské vzdělání Petry Kvitové bylo také jenom výsledkem "jejího vlastního úsilí a podpory její rodiny"? (Pokud se ovšem nepostavíme na to stanovisko, že pro vrcholového - a vrcholově vydělávajícího - sportovce je nějaké humanitní vzdělání vlastně zcela zbytečnou a nepotřebnou věcí...)
  July 14, 2014 v 15.33
  Pane Poláčku,
  mám dojem, že s Velkou Británií má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění, takže "jestliže osoba, která je rezidentem v ČR pobírá příjmy, které mohou být podle této smlouvy zdaněny ve Spojeném království, vyjme ČR (s jistou výjimkou, která se opět dotazované situace netýká) tyto příjmy ze zdanění".
  To jen tak pro upřesnění, aby z nás pořád někdo nedělal voly. Tím někdo nemyslím samozřejmě vás, ale ty, kteří nás z titulu svých funkcí o tomhle bludu přesvědčují.
  July 14, 2014 v 18.06
  Všem, kdo stále ještě čekají, že kapitalismus bude mravný, říkám: Nebude.
  A myslím, že se to bude ještě zhoršovat.
  MP
  July 14, 2014 v 18.17
  To se člověk dozvídá čím dál zajímavější věci
  Pokud je pravda, že v Anglii se z "wimbledonských" příjmů platí 50% (!!), jak to, že Kvitová a její fanoušci neječí, že se nechtějí Wimbledonu účastnit a tak zlodějské daně v tak zlodějské zemi platit?!
  Neboli platit polovinu je OK a zaplatit nějakých 22% (plus Kalouskovu přirážku) je fuj? Opravdu absurdní svět, ve kterém žijeme.
  A pokud někdo řekne, že poté, co ji zdaní v Anglii, už chudince nic nezbývá, pak by přece pro ni vůbec nemělo smysl, aby se stěhovala do Monaka. A spolu s ní i další (ovšem vesměs východoevropští!) tenisté. Takže určitě se jí to i tak vyplácí. Pokud se jí to vyplácí, platí námitky vznesené výše...
  MP
  July 14, 2014 v 18.36
  Poslední pokus o dialog s p. Dolejšem
  Pane poslanče,
  já nejsem daňař a nemám povinnost ani rozumět nuancím daňových předpisů, ani navrhovat konkrétní opatření a detailně je právně formulovat. Za to jste (s týmem poradců, předpokládám) placen vy.
  Nejedná se ale přece o problém odborný, právní nebo technokratický, jde o problém politický - a tedy vposledku hodnotový a morální. A v této rovině má každý občan právo se k věci vyjadřovat.

  Bavme se o principech. V epoše národních států a před nástupem globalizace byla daňová turistika v zásadě nemožná. Jistě se nejde vracet zpět, ale je potřeba reagovat na současné negativní jevy a trendy a tyto aspoň co nejvíce omezit. Aby to bylo ovšem možné, je nezbytné se vvůbec shodnout aspoň na tom, že jsou určité jevy negativní. A právě tohle se ukazuje jako obrovský problém. Teprve až bychom se na tomto prvním předpokladu shodli, můžeme debatovat o reálné proveditelnosti jednotlivých opatření.

  Zdá se mi, že když se od vaší argumentace odmyslí ta technokratičnost, nezůstane nic (platí to i pro ten článek na vašem blogu, kde jsem se nedozvěděl opravdu nic nového). Proto vás ještě jednou ptám - co znamená podle vás levicovost a sociální spravedlnost v daňové oblasti, jak by měly vypadat daně, jak si představujete boj proti daňovým únikům a daňovým rájům (a jak se to rýmuje s vaší podporou Kvitové) atd. Neodkazujte na oficiální program KSČM. Napište to prosím stručně, jasně a za sebe.

  Pokud nejste schopen na uvedené otázky odpovědět - opakuji, zajímají mě principy, ne nějaká konkrétní technokratická opatření, pak je mi líto, ale je to jen vaše ostuda.
  ??
  July 14, 2014 v 20.17
  Treba i Dolejs po poslechu pochopi o cem je rec.

  V nize uvedenem odkaze je nakonec nejdulezitejsi posledni minuta, kde prezident tenisoveho svazu Ivo Kaderka razantne konstatuje, ze teniste se bez statni podpory neobejdou. Abych vas dostal do obrazu. Cely rozhovor je prehlidkou arogance jednoho tenisoveho bafunare, ktery se rozhodl pozadat o schuzku s premierem Sobotkou aby mu za prve vysvetlil, ze Kvitova je milionarka a ti prece dane neplati, za druhe aby mu ulozil jako vladni ukol, ze o tenistech se musi mluvit pouze kladne (patrne bude zadat vladni usneseni). Za treti mu chce prikazat prosazeni vyssi financni podpory tenisu . Tomu arogantnimu panakovi, patrne jeste nikdo nevysvetlil, ze stat prispiva z VYBRANYCH DANI I!!! No a kdo plati dane ? No prece ty neuspesne zavistive socky, ktere musi danit v tom hnusnem state Cesku a ne v Monaku. Pokud ho Sobotka prijme, tak by snad CSSD mohla fuzovat se Svobodnymi Petra Macha. Mach by ziskal zazemi velke strany a velka strana by ziskala fotogenickeho vudce. Jen me napadlo, ze by to bylo na to kvuli cemu se chodi na velkou stranu.

  "http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_porad/100272"

  p.s. Jo a samozrejme ma Sobotka postavit Humla do late.


  July 15, 2014 v 2.36
  Paní Hájková
  Souhlasím

  Než by přiznali, že sama společnost postavená na honbě za ziskem je nemorální

  Raději plivou na Kvitovou

  Jak nízké, jak příznačné …

  PM
  July 15, 2014 v 9.38
  Ve jménu Pánakrista
  bych preferoval zájem o kácení stánků lstivých negociánů, než spor o kvalitu jedovatosti výměšků slinových žláz ..............se zde běžnou vstřícnou a konstruktivní ironií bych podotkl.
  July 15, 2014 v 9.43
  V této komedií se už objevují absurdní zápletky. Starostka Fulneku oslavuje a veřejně podporuje člověka, který odmítl přispívat daňově na své rodné město. Drží jí prý palce proti závistivcům, což jsou zřejmě občané, kteří daně svému městu odvádějí a díky nimž má paní starostka výplatu. To jsou věci!
  Nemyslím si, že by lkaní nad kapitalismem pane Molnára bylo pokrytecké. Má pravdu, že kapitalistická společnost je prostě ze své podstaty nemorální.
  Jenže stačí toto konstatování vždy, když se tato nemorálnost prolákne? Přesvědčí to většinu obyvatel o nutnosti změny systému? A když ano, proč ke změně doleva, když levicoví politikové tuto nemorálnost veřejně nekritizují a když se objeví bílá vrána, tak ji zavrhnou?
  Tady přece nejde o Kvitovou. Za ní je schováno 14 tisíc podniků, které se chovají šmejdovsky. Čerpají a nevracejí. Kvitová si také nepostavila za své peníze kurty, nepřivezla si všechny trenéry a sparingpartnery. Nezaplatila zpětně učitele svých rodičů, ani své. A tak by se dalo pokračovat. Zbytečně, páč tohle není o ni.
  Veřejnost čeká na odsudek daňových emigrantů, čeká na akce, které levicoví politici proti tomuto svinstvu povedou. Ticho po pěšině, případně naopak podpora emigrantů, je špatný krok.
  A přitom by stačilo málo. Říci jen, že konání Kvitové nebylo nejlepší, ale ještě horší že je konání těch 14 tisíc emigrantů. A že pokud nebudou mít stejné podmínky s nimi všichni obyvatelé, jedná o darebáctví, proti kterému bude levice bojovat ze všech sil.
  July 15, 2014 v 11.02
  Řekněte, pane Ševčíku,
  z jakého důvodu by měli lidé (nebo firmy) dělat to, co je pro ně nevýhodné? Ze strachu před zákonem? Nebo před veřejným míněním? Nebo z pouhé lásky k lidem?
  Nikoho nechci ospravedlňovat. Jenom mě to zajímá.
  MP
  July 15, 2014 v 11.04
  P. Molnáre,
  že společnost postavená na honbě za ziskem je nemorální, vám klidně z fleku podepíšu, ale co dál? Kapitalismus trvá už pěkně dlouho (i když mu už tolikrát mnozí předpovídali pád) a pravděpodobně ještě pěkně dlouho trvat bude - a možná se nezhroutí nikdy (možná dříve jako lidstvo vyhyneme). A to máme zatím jenom čekat na tento nedohledný konec kapitalismu a mezitím nic konkrétního nekritizovat a nedělat?

  Nebo se řídíte leninským heslem "čím hůře, tím lépe". Čím víc budou lidé zbídačeni, tím líp "pro nás revolucionáře", protože budou lidi ochotnější do revoluce jít. Promiňte, ale to je pro mě nepřijatelné, neboť právě takovýto cynismus stál na počátku zrůdností komunistických režimů...
  MP
  July 15, 2014 v 11.07
  P. Hájková,
  ano, z lásky k lidem, nebo možná i z pudu sebezáchovy. Protože současné extrémní sobectví skončí katastrofou, pro všechny aspoň trošku ještě slušné lidi...
  MP
  July 15, 2014 v 11.19
  Dolejš jako definice levice 21. století?
  V kostce: "Úkolem nás, levicových politiků, je vysvětlit těm, kteří z objektivních důvodů sice více přispívají k tvorbě společenského produktu, ale mají na něm menší podíl (vystříhejmež se paličského slova " vykořisťování"), že s nimi sice cítíme, ale že všichni musíme respektovat status quo, protože to je výsledkem neměnných ekonomických zákonů."
  Nevíte, jestli je skutečný a nevznikl v p&r laboratořích jako důsledek nepovedeného pokusu?
  July 15, 2014 v 11.39
  Paní Hájková,
  především ze strachu před zákonem. Morální odsudek ale také není zanedbatelný. Žijeme sice v době, kdy morálka je vysmívána, ale pokud by tento odsudek byl hlasitý a jednotný, měl by účinek. Je řada lidí, kteří nechtějí být za šmejdy. Pokud je však jejich chování hájeno a naopak jejich kritikové jsou věřejně ostrakizováni, svědomí je rázně umlčeno.
  Ale jak jsem psal, základ je strach ze zákona, z jeho sankcí. Jeho úprava tak, aby byl KE VŠEM co nejvíce možně spravedlivý a snaha pak o jeho vymahatelnost by měla být prioritou slušných politiků. Třeba nějací jsou, nezoufejme.
  July 15, 2014 v 12.47
  u nás neexistuje žádná demokratická levice
  Protože i tzv. levicoví politici a tzv. levicové strany pracují ve prospěch bohatých podnikatelů, sportovců, umělců, celebrit a prefíkaných firem všeho druhu, jejichž cílem je platit co nejmenší, popřípadě žádné daně. Běžně toto dělá pravice a levice pracuje ve prospěch středních a chudých vrstev. Traduje se, že Sókratés řekl (i když jsem to v Platónovi nenašel), že bohatí chtějí svobodu, chudí spravedlnost. V našich podmínkách pracují pravicové strany pro bohaté podnikatele tak, že nastavují co nejmenší daně, přivírají oči před jejich únikem do daňových rájů a před různými druhy optimalizace. U nás toto ovšem dělá i levice, která nejen že není schopna zavést v Evropě běžné progresivní zdanění, ale staví se také na stranu bohatých a úspěšných a dokonce ostrakizuje ty, kteří řeknou, že daně by u nás měli platit všichni, včetně těch bohatých a úspěšných.

  Také si myslím, že by pro začátek stačilo, kdyby sociální demokracie vyhlásila, že daně by měli platit všichni, a že žít u nás a neplatit daně, není morální. Jestli se i tohoto levicoví politici bojí, tak u nás bude neoliberální klausovský kapitalismus na věčné časy a nikdy jinak!
  JP
  July 15, 2014 v 13.00
  Dvojí zdanění?
  Pane Ševčíku, jak je to s tím dvojím zdaněním mezi Velkou Británií a Českou republikou, opravdu nevím; své údaje jsem čerpal ze zmíněného článku Jiřího Pehe, s předpokladem, že tento renomovaný autor ví, o čem hovoří.
  Jeho údaje byly skutečně tyto: z wimbledonské prémie byla Petře Kvitové už v Anglii zdaněna polovina; kdyby ji nechala zdanit ještě v ČR, došlo by k odčerpání dalších 15 procent. Dohromady tedy těch 65 procent, o kterých jsem hovořil.

  Ještě bych k celé věci připojil toto: tato vrcholová sportovkyně se samozřejmě už celá léta pohybuje v prostředí, kde jsou tyto "daně spořící modely" naprostou samozřejmostí. (Už zde bylo opakovaně připomenuto, že jejími novými "spoluobčany" v Monaku bude celá řada jejích profesních kolegů.) V tomto kontextu je dosti obtížně možno dělat jí osobně nějaké příliš velké výtky: za daných okolností je pochopitelné, že časem u ní musí nutně vzniknout pocit, proč zrovna ona jediná má být tím hlupákem, který se má nechat "vysávat" dvojím berňákem, když je to možné i jinak, výhodněji pro vlastní kapsu. Navíc, specielně hráči tenisu jsou dneska už skutečně naprostými světoběžníky, kteří svůj život tráví především v hotelích na tenisových turnajích rozesetých po celém světě; a ve své původní domovině tráví opravdu v podstatě jenom svou dovolenou.

  Právě proto jsem hovořil o tom, že "něco shnilého" je v samotném systému: v tomto systému kultu peněz, kultu hvězd, kultu individuálního úspěchu. Jestliže tady takovýto systém existuje a funguje, pak je sotva možné vytýkat jeho účastníkům, že se chovají podle jím nastavených pravidel.

  Z čistě praktického hlediska - tedy užitek jejich rodného státu z jejich příjmů - lze dosáhnout čistě jen zákonnými opatřeními, čili holým donucením.

  Z hlediska mravního ale řešení nemůže spočívat v ničem jiném, než že se zásadně změní celý ten zmíněný systém. Je to bezpochyby systém kapitalismu; ale zároveň je to otázka základních životních priorit převažující části společnosti.

  Je ostatně nutno se obávat, že velmi mnoho z těch, kteří teď jmenovitě na Petru Kvitovou metají své pohrdání za to, že se "ulila" z placení českých daní - že na jejím místě by se za stejných okolností chovali naprosto a beze zbytku stejně.
  JP
  July 15, 2014 v 13.09
  Svoboda a (materiální) spravedlnost
  Pane Šimso, nevím jestli ten Vámi zmíněný výrok pronesl už Sokrates, ale v každém případě se touto záležitostí ve své "Politice" dosti obšírně zaobíral Aristoteles.

  Je to logické: bohatí už mají dost, a tak chtějí - neomezenou - svobodu užívat si svého bohatství a svých privilegií.

  Chudí ovšem mají také jedno "bohatství" - čistě početně je jich totiž většina. A tak směřují k tomu, zavést a prosadit "spravedlnost" - čili pokud možno co největší rovnost pro všechny. Včetně toho, že těm bohatým se odebere pokud možno co největší část jejich bohatství, ve prospěch chudých - což ovšem tito bohatí zase pociťují jako útok na svou svobodu.

  Aristoteles z toho dovozuje, že tento konflikt mezi bohatými a mezi chudými je v podstatě neřešitelný - ani tak ne kvůli bohatství samotnému, ale právě proto že se zde střetávají ty dva zcela protichůdné státoprávní principy, princip svobody a princip spravedlnosti/rovnosti.
  July 15, 2014 v 13.56
  Pane Plevo,
  sebezáchovný pud a láska k lidem přece vůbec nejdou dohromady. Pud sebezáchovy totiž vede k zachování vlastní existence, případně k zachování vlastního potomstva na úkor všech ostatních. O podílu pudů na společenských změnách se zmiňuje Ivan Štampach v článku Hnědnutí zevnitř.
  PM
  July 15, 2014 v 14.32
  Pane Poláčku konflikt mezi bohatými a chudými se stává řešitelným, když
  obě strany jsou schopny akceptovat, že pravda leží jako vždy uprostřed. Jde o vyjímečný výkon v situacích kdy pud sebezáchovy vyvolá rozšíření zorného pole natolik, že sebezáchovný pud a láska k lidem bezevšeho jdou dohromady ...........bych paní Hájková řekl.
  July 15, 2014 v 15.44
  voluntarismus nikam nevede
  panu Poláčkovy díky za pokus o zvěcnění ale panu Plevovi jediný dotaz - když si myslíte že je špatná daňová turistika, daňová konkurence, a tím i daňová optimalizace, jakým všemocným "císařským ediktem" chcete tyto v globální ekonomice objektivní věci zakázat ?
  Dokud budou existovat rozdíly a výjimky, bude existovat snaha jich využít - a to legálním způsobem. Tenhle způsobe debaty jen dokumentuje naprostou bezzubost tzv. autentické a demokratické levice pro 21, století (která to ráčí být?) když dojde na ekonomické otázky
  že se mají daně platit není žádný objev - s tím souhlasí nejen levice. Kecy o kultu peněz a službě zisku ale nezmění na ekonomickém mechanismu ani ťuk.. Na něj totiž kázání neplatí - jen konkrétní přenastavení pravidel -a u těch je třeba zvažovat reálné dopady na ekonomické chování.
  July 15, 2014 v 17.51
  Pane Poláčku,
  s tím "vzorem" k daňovým únikům tenistů je to trochu jinak. Viz: http://www.blisty.cz/art/73924.html
  Spokojit se s tvrzením, že kritikové Kvitové by se na jejím místě možná chovali stejně, není k užitku. Proč až na jejím místě, proč nemohou hned VŠICHNI využít jakýchsi daňových "optimalizací"? Respektive proč jen někteří a proč jen ti bohatí? A konali by tak všichni ostatní vůbec? Nejedná se o známou průpovídku, kryjící zlodějiny? Ještě k ní chybí průpovídka, že zlodějinu nás naučili komunisté a bude to komplet.
  Konstatování levicových politiků, že tomu tak ve světě je /nemířeno na vás/, svědčí o "naprosté bezzubosti tzv. autentické a demokratické levice pro 21, století ". Problém je pak v tom, že ti, kteří toto konstatují, jsou dle mého názoru ale honorováni za to, že tento stav budou měnit, ne za to, že s ním smiřují jeho kritiky. Že budou předkládat varianty, ne se lekat jeho změny. Nebo se mýlím?
  July 15, 2014 v 18.06
  Panu Petráskovi
  To jste mě vážně uklidnil.
  MP
  July 15, 2014 v 21.26
  P. Hájková,
  v každém z nás se sváří sobectví a altruismus. Asi bude vždycky platit, že někdo bude více nastaven egocentricky, a tudíž řekněme egoisticky, a někdo více solidárně a atruisticky. Ale vše by mělo mít pochopitelně ve slušné společnosti své meze. A hlavně by se měla umět většina "slušných lidí" (tedy umírnění egoisté a altruisté) dohodnout.

  Takže někdo může s neoliberálním kapitalismem "vnitřně" skoncovat proto, že si uvědomí, že i on a jeho vlastní zájmy jsou nakonec ohroženy, a jiný proto, že je mu líto těch slabých, kteří už padli za oběť... Ale rozhodující je, aby se obě skupiny potkaly a s neoliberálním kapitalismem se hodnotově rozešly.

  Zatím to ovšem vypadá jako líčení vzdušných zámků a fantazírování ve stylu zemské identity p. Ungera... Vím, jenže jiné cesty asi není. Když to nepochopíme, dopadneme špatně všichni...
  July 16, 2014 v 0.18
  další slušný a normální názor na věc
  JP
  July 16, 2014 v 12.25
  Dvojí rovina problému
  Pane Petrasku, právě nějak takhle to vidí i Aristoteles. Na rozdíl od Marxe, který se domnívá že rozdíly a protiklady mezi chudými a bohatými je možno jednou provždy odstranit zavedením společného vlastnictví, Aristoteles je toho názoru, že dobře fungující stát se musí cíleně snažit o neustálé v y r o v n á v á n í mezi třídou chudých a třídou bohatých. - Kromě jiného je ovšem nutno zamezit, aby ti zámožnější byli extrémně, až přímo n e m r a v n ě bohatí, a aby ti méně zámožní zase nebyli až příliš chudí.

  Zásadní otázka je ale, jak dosáhnout toho "vzájemného pochopení". Jak sám konstatujete, jedná se v podstatě o "výjimečný výkon", o výjimečnou situaci; a na nějaké takové výjimečnosti není možno postavit trvalé fungování státu.

  Řešení bych proto nakonec viděl někde mezi Aristotelem a Marxem, respektive mezi Aristotelem a Platónem (už ten přišel s myšlenkou společného vlastnictví, byť jen pro určitou skupinu společnosti).

  ------------------------------------------------

  Pane Ševčíku, je nutno si uvědomit, že celá ta záležitost má dvě různé roviny - rovinu subjektivní, a rovinu reálně existujícího systému.

  Rovina subjektivní - tady se jedná o konkrétní osobu, v daném případě (stále ještě českou) tenistku Petru Kvitovou: tady jsem se snažil naznačit, že k přihlédnutím ke všem okolnostem jejího profesního života nelze jinak, nežli pro její rozhodnutí mít určité pochopení. - Znovu připomínám, že na jejím místě by se velmi podobně zachovala zřejmě naprostá většina průměrné populace - a to včetně mnohých z těch, kteří ji teď tak vehementně zatracují.

  Jestliže nicméně i nadále pociťujeme, že je principiálně nemravné, když jedni si poctivou a tvrdou prací sotva vydělají na vlastní živobytí, a ze svých nuzných výdělků ještě nemalou část musejí odevzdat na daních, zatímco jiní si vydělají milióny, které si mohou "ulít" do daňových rájů - pak je to záležitost objektivně existujícího systému. Nemravný je tedy v prvé řadě tento systém samotný - a zaměřit svou kritiku (a snahu po jeho změně) je tedy zapotřebí zaměřit v prvé řadě proti němu.
  MP
  July 16, 2014 v 13.03
  Josefu Poláčkovi
  Ten rozdíl mezi Aristotelem a Platónem není ani tak v tom, že Platón zavedl pro strážce stav oproštěný od vlastnictví.
  Hlavně byl Platón oproti Aristotelovi přesvědčen, že rozdíly v bohatství a moci nutně zničí obec.

  Rozlišoval bych mezi morální a moralistním. To prvé se týká norem, jejichž obecné porušování by znemožnilo fungování společnosti. To druhé se týká potěšení z mé morální nadřazenosti.
  Z morálního hlediska je jednání Petry Kvitové sice legální, ale pochybné. Naprosto stejně pochybné jako když odpovíte řemeslníkovi, který Vám účtuje opravu toalety na otázku, zda za tisíc korun s fakturou anebo za osm set bez ní: "Fakturu nepotřebuju." Samozřejmě opravdu amorální jsou zákonodárci, kteří vytvářejí "pragmatické" daňové zákony -- to jest přísné jen na ty, kdo se mohou hůře bránit. Navíc to činí s dobrým svědomím a arogantní otevřeností.
  Moralistní je, když to vyčítám Kvitové, protože "já to neudělal a neudělám" -- to jest nevyhnul jsem se a nevyhnu se vyššímu zdanění svých výher na světových tenisových turnajích. Hnusně moralistní, když předtím držím jako poslanec řadu let hubu ke švarcsystému. A podobně odporně na moralistním rozměru kauzy Kvitová parazituje demagog, který si přihřívá polívčičku v opačném směru; čenichá znechucení slušných lidí nad mediální štvanicí na člověka a začne té nebohé dámy v nesnázích, co jen ulila -- ze zákonného hlediska beztrestně pár miliónů --, zastávat.
  July 16, 2014 v 16.01
  Komentář Ing. Jaroslava Obermajera
  Když Petra Kvitová vyhrála Wimbledon slzel jsem radostí. Mám rád tuto sportovkyni dokonce i v dobách kdy se jí tak zcela nedaří. To, že platí daně v Monaku za správné ale považovat nemohu, i když jsem ještě nikdy nikomu nic nezáviděl. Nejedná se ovšem pouze o Petru Kvitovou (to bychom jí křivdili) ale o mnoho bohatých lidí a to v době, kdy se občanům DPH u potravin zvýšila na trojnásobek, vláda přidala důchodcům celých čtyřicet korun (asi aby zbylo více na kabelky paní Nagyové) a značné ekonomické problémy mají i mladé rodiny s dětmi, o matkách samoživitelkách ani nemluvě. Velice závažným problémem je také to, že více než deset tisíc firem platí daně v nejrůznějších daňových rájích. Pak se nemůžeme divit, že chybí peníze na mnoho skutečně důležitých věcí a přitom schodky státního rozpočtu se pohybují okolo stovky miliard korun ročně.

  Tímto problémem by se měl Deník Referendum zabývat detailněji. Pokud politici postup Petry Kvitové (zdaleka se nejedná jen o ni) schvalují, jedná se podle mne o populismus nejhrubšího zrna. Rád bych volil nějaké úplně jiné politiky, ale bohužel současné volební zákony mi velké šance nedávají. Volební systémy by měly být dalším z hlavních témat Deníku Referendum (líbil se mi například systém finský, který popisoval J.Patočka). Nad změnou volebního systému by se podle mne měla rozproudit rozsáhlá debata.
  JP
  July 17, 2014 v 12.46
  Platón, Aristoteles a volby
  Pane Profante, ty - nadměrné - rozdíly mezi bohatými a chudými viděl jako pro obec zničující viděl i Aristoteles. Podle jeho přesvědčení právě tyto rozdíly, pokud narostou příliš, nevyhnutelně vedou k revoluci - čili fakticky k zániku (stávajícího) státu.

  Jaký byl Platónův názor v této věci, je dosti problematické, on se totiž o "zbytku" společnosti (mimo právě té skupiny strážců státu) vyjádřil jen velice minimálně a neurčitě, takže i samotný jeho žák Aristoteles si zcela nebyl jistý, jestli i pro ně zamýšlel společné vlastnictví či nikoli. (Podle mého soudu ne.)

  Co se toho rozdílu mezi morálkou a moralizováním týče: ano, to je bezpochyby zásadní rozdíl, a sám jsem se na něj snažil poukázat.

  -----------------------------


  Pan Pětvaldský: o otázce v o l e b jako takových (přesněji řečeno: o otázce volební demokracie) by se skutečně mělo velice do hloubky diskutovat; ale ne o otázce volebního s y s t é m u - to je jenom otázka zcela podružná.

  Právě tohle je zcela typická manipulace ze strany stávajícího systému: že veškerou pozornost svede jenom na pouhou t e c h n i k u hlasování - a tím zcela do pozadí zatlačí tu jedině podstatnou otázku, totiž co skutečně reálně je - a především co n e n í - možno tímto hlasováním rozhodnout.
  ??
  July 17, 2014 v 20.17
  Omluva
  Omlouvam se vsem, za chybne vlozeny odkaz u meho prispevku ze 14. 7.


  Tohle je spravne.

  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3165156
  + Další komentáře