Šikovně před volbami

Ivan Štampach

Pražské arcibiskupství požádalo o převedení komplexu budov na Pražském hradě do svého vlastnictví. Požadavek církve na vrácení budov na Hradě publikovaný právě teď těsně před volbami může pomoci rozhodnout se posledním nerozhodnutým voličům.

Podle zprávy publikované 19. října požádalo Pražské arcibiskupství jako právnická osoba v rámci římskokatolické církve o převedení komplexu budov na Pražském hradě do svého vlastnictví. 24. května 2010, brzy po nástupu Dominika Duky do funkce pražského arcibiskupa se církev zavázala, že si na tyto budovy nebude činit nárok. Dohodou slavnostně podepsali přímo v katedrále Duka a tehdejší prezident Václav Klaus.

Kardinál Duka ukázal, co stojí čest důstojnického synka tváří v tvář hromadě peněz a ukázal, že právně závazný dokument je pro něj cárem papíru - k čemu asi vhodným, o tom neradno v solidním médiu psát. Je to rovněž výsměch výroku kardinála Tomáška, který v roce 1991 po schválení restitučních zákonů řekl: „Toto je poslední nárok, který církve vznášejí.“ To jeho veřejné vyjádření si mnozí pamatujeme, takže je marné předstírat, že to neřekl a dokonce prý říct nemohl.

Sotva lze něco vážně namítat proti vrácení budov a pozemků, které v rozporu s demokraticky dříve přijatými zákony nebo podle svých právních norem zabral minulý režim oficiálně prohlášený za zločinný. Stejně tak majetek, který je dnes ve vlastnictví jiných subjektů a stát ho vrátit nemůže, lze kompenzovat finančně.

Je však také zřejmé, že desítky miliard nabídnuté církvím v § 15 zákona o domnělém vyrovnání nevycházejí z ocenění tohoto dalšího majetku podle postupů zavedených při dřívějších restitucích. Pravicové vlády Topolánkovy a Nečasova se potřebovaly zavděčit církvím a získat volební hlasy jejich členů a házely všemožná hausnumera. Pokud něčím byly výsledné částky pro jednotlivé církve podloženy, tak to byly špinavé politické čachry.

Původně se tohoto státem posvěceného tunelu mělo zúčastnit všech dvacet jedna zdejších privilegovaných náboženských společností, tedy krouceným právnickým jazykem řečeno všechny, které mají „přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv“. Čtyři se od samého začátku toho útoku na státní finance nezúčastnily, pátá (baptisté) odstoupila v průběhu procesu.

Významný reprezentant šesté (Českobratrské evangelické církve) několikrát veřejně odmítl, že by šlo o kompenzaci za majetek odejmutý minulým režimem, protože ten už byl na začátku 90. let vrácen. Církve měly dostat částky proporčně odpovídající počtu lidí, kteří se k nim přihlásili ve sčítání lidu, což však neodpovídá.

Církev československá husitská je o třetinu menší než Českobratrská církev evangelická, ale dostane o více než 800 milionů korun vyšší částku. Apoštolská církev za bývalého biskupa Rudolfa Bubika (biskupem 1989 — 2008) se chtěla od lupu distancovat, biskup byl sesazen a nové vedení motivované o stamiliony vyšší částkou se nechalo koupit.

Církve si prosadily své právo, které je z morálního hlediska bezprávím. Ústavní soud nálezem z 3. června 2013 aspoň částečně ztlumil toto nakupování volebních hlasů pravicovými stranami. Navíc čtyři z patnácti soudců tehdejšího pléna vydali odchylná stanoviska, která mimo jiné shledávala přijetí zákona ve Sněmovně jako protizákonné (v rozporu s jednacím řádem).

Mimoto většina pouhých dvou hlasů za nepřítomnosti řady nesouhlasících poslanců byla získána též koupenou resignací poslanců ODS, kterou soudně potrestat zabránila jen poslanecká imunita dotčených podle právními autoritami zpochybněného stanoviska Nejvyššího soudu.

Za těchto okolností mohly církve zvážit, co je čestné a spravedlivé, a pokud jim tohle už nic neříká, mohly věnovat pozornost tomu, jaký obraz ve veřejnosti o sobě vytvářejí. Mohlo je napadnout, jaké důvody vedou miliony obyvatel ČR od Listopadu 1989 dosud k tomu, že církve opouštějí. Mohly by se zamyslet nad tím, proč jsou dlouhodobě pokládány za nejméně věrohodné z jedenácti pravidelně zjišťovaných institucí veřejného života podle Centra pro výzkum veřejného mínění.

Církvím, jak bylo aktuálně publikováno v těchto dnech za říjen 2013, obyvatelé důvěřují méně než tisku a bankám. Poslední místo mají stabilně při výzkumech dvakrát za rok od roku 1995, pouze v 5 z 38 šetření se vyhouply na předposlední místo. Mohlo by je zajímat, proč vůbec nejnižší důvěru občanů za celé sledované období dostaly v prosinci 2012, tedy těsně po schválení zákona.

Představa ODS a TOP 09, že si velkorysým darem ze státních prostředků zajistí hlasy voličů z církevního prostředí, je mylná. Předvolební průzkumy ukazují katastrofální pokles přízně pro tyto strany a propad ODS do bezvýznamnosti. Zákon o takřečeném vyrovnání sesuv nezastavil.

Je jistě dobře promyšlené, že požadavek církve na vrácení budov na Hradě byl publikován právě teď těsně před volbami. Může pomoci rozhodnout se posledním nerozhodnutým voličům.

  Diskuse (13 příspěvků)
  JN
  Josef Nerušil
  October 22, 2013 v 12.39
  Doložte výrok kardinála Tomáška!
  "Je to rovněž výsměch výroku kardinála Tomáška, který v roce 1991 po schválení restitučních zákonů řekl: „Toto je poslední nárok, který církve vznášejí.“

  Vážený pane Štampachu, doložte výrok kardinála Tomáška! Nemáte-li zdroj, žádám Vás o osobní svědectví, kdy, jak a kde výrok "v roce 1991 po schválení restitučních zákonů" zazněl.

  Bez toho je marné předstírat, že by kardinál Tomášek někdy něco podobného řekl.
  JK
  Jan Konvalinka, biochemik
  October 22, 2013 v 13.3
  Dobře promyšlené zveřejnění
  Ano, zveřejnění tohoto populistického nesmyslu bylo jistě velmi dobře promyšlené. Týden před volbami ho zveřejnil ministr vnitra a současně volební lídr SPOZ Martin Pecina ve snaze vyděsit voliče a nahnat hlasy své málo populární straně. Strašit restitucemi, Vatikánem a katolíky je totiž osvědčená předvolební taktika. Ještě bych čekal něco o sudetských Němcích, to taky funguje. Opravdu nechápu, jak na tohle může ještě dneska někdo skočit.
  MP
  Martin Pleva, pedagog
  October 22, 2013 v 17.58
  Pánové,
  vy si neuvědomujete, že restituce poškozují církev a křesťanství víc než cokoli jiného. Kdo je proti restitucím, ten prospívá katolické církvi, a kdo je pro ně, ten církvi škodí.
  Církev Kristova nemůže být jiná než chudá, bohatá může být leda nevěstka Antikristova...
  PM
  Petrasek Milan, penzista
  October 22, 2013 v 22.19
  Tak kardinální podraz KDU-ČSL
  bych od žádného katolíka neočekával.
  MF
  Marek Franěk
  October 22, 2013 v 22.56
  výrok kardinála Tomáška
  Skutečně, nikdo není schopen říci, kdy a kde tento výrok kardinál Tomášek vyslovil.
  Patrně jej nikdy nevyslovil a je to jen jedna z manipulací, kterou tady protikřesťanské kruhy používají.
  Eva Hájková, penzistka
  October 23, 2013 v 5.49
  Ad "nevěstka Antikristova"
  Pane Plevo, tímto výrokem se církve pravděpodobně nijak nedotknete, natož abyste ji k něčemu pohnul. Církevní představitelé jsou jistě vůči nadávkám velice odolní, protože jsou už na ně zvyklí.
  Ale je docela zajímavé pozorovat, jak se archaizuje a desekularizuje náš slovník...
  Ivan Štampach, religionista
  October 23, 2013 v 12.41
  Klérus ve své nekonečné hamižnosti prostřednictvím svých slouhů je schopen zapřít nos mezi očima. Jan Nerušil, Jan Konvalinka a Marek Franěk hájí kolosální tunel na státní finance posvěcený protiprávně státem v den výročí porážky českých stavů na Bílé hoře 8. listopadu 2012 pomocí popření faktu.

  V těchto dnech jsme zároveň svědky toho, jak různí mafiáni zapírají své kolosální privatizační podvody a využívají toho, že jim to nelze dokázat, protože dokumenty neexistují nebo byly zničeny. Církvi by takové chování neprospělo.

  Výrok kardinála Tomáška jsem slyšel, slyšeli ho tehdy mnozí a dobře si to pamatujeme. Z toho, že třeba není dostupný videozáznam, což se v té době nedělalo, nebo že není třeba notářsky ověřený zápis o Tomáškově výroku, nevyplývá, že to neřekl a že ti, kdo si to pamatují, to nemohou připomínat.

  Kdyby tehdy nebyl zazněl výrok kardinála Tomáška a kdyby se už tehdy projevovala klerikální chamtivost v dnešních rozměrech, byl bych si ušetřil pár let trápení, a už na začátku 90. let bych byl onu náboženskou orgnaizaci opustil a zavrhl. Tehdy to však vypadalo, že se bude v nových poměrech chovat korektně a že bude respektovat demokratické principy. Nechal jsem se oklamat a setrval jsem tam ke své škodě bohužel až do r. 1998.
  JK
  Jan Konvalinka, biochemik
  October 23, 2013 v 14.9
  ubohost
  Já žádný "kolosální tunel" na státní finance nehájím. Církevní restituce jsou mi celkem jedno, je mi upřímně řečeno úplně fuk, komu patří kostel, do kterého chodím (všiml si vůbec někdo, že takový Týnský chrám celou tu dobu patří katolické církvi? Vadí to někomu? Je v tom nějaký problém?).
  Co mi není fuk, je skutečnost, když politická spodina zneužívá nejhorších stereotypů české společnosti, aby si před volbami zvedla popularitu - ať je to nenávist k cikánům, katolíkům nebo sudetským Němcům. Je to průhledné a trapné, ta účelovost bije do očí. Opravdu si nemyslím, že bychom tuhle hru měli hrát s nimi.
  Osobně v nejbližších hodinách očekávám ostrý protest paní Bobošíkové proti nějakému předloňskému výroku nějakého bavorského ministra o Benešových dekretech. Schválně, jestli se i k tomu ČSSD připojí. Je to hanba.
  MT
  Miroslav Tejkl
  October 23, 2013 v 17.53

  Mně by naturální restituce ...

  (pokud se budou SKUTEČNĚ týkat jen vrácení toho, co církve reálně jako své vlastnictví užívaly k 25. 2. 1948 ... a ne např. toho, co by např. k tomuto datu ještě zůstávalo v pozemkových knihách, třebaže administrativní nebo jiný úkon státu už byl proveden) ...

  ... vadily jen proto, že zvýhodňuji církve jako právnické osoby ...

  ... ty církve, které už výčtovými zákony své dostaly, tak dostávají ještě dále ...

  ... na rozdíl od všech ostatních právnických osob (kromě Červeného kříže a tělovýchovných spolků) ...

  Ale budiž ... i to bych jako agnostik v nejateističtějším národě světa nějak překousl ...

  Za zločin považuji celou finanční nadstavbu církevních restitucí ... a zastavení této záležitosti jakýmikoli nenásilnými prostředky považuji za legitimní a odůvodněné.

  Ještě jednou :
  kromě samotného násilí na lidech považuji za akceptovatelné jakékoli postupy, které budou aplikovány v prospěch cíle zastavit realizaci finanční nadstavby církevních restitucí ...

  + Další komentáře