Pět a půl procenta pro Stranu zelených, Změnu a Piráty. Dohromady

Jakub Patočka

I mnozí voliči jiných stran by ochotně souhlasili s tím, že by českým zemím jedině prospělo, kdyby ve sněmovně usedlo aspoň pár zástupců Změny, Pirátů, ba i Strany zelených. Neschopnost společného postupu je neúctou k vlastním voličům.

Na pondělní debatě pořádané Deníkem Referendum na téma Politické strany a občanská společnost vystoupil spolu s jihomoravskými lídry ČSSD a TOP 09 i tahoun zdejší kandidátky Pirátů, jejich místopředseda Ivo Vašíček.

Jeho diskusní příspěvky týkající se zejména ekonomické situace měly nejen nepopiratelné formální kouzlo, ale především pronikavost, s jakou se zde běžně nesetkáme. Vašíčkovy úvahy o proměnách povahy práce v souvislosti s prudce vzrůstající produktivitou strojové výroby, která prostor pro klasicky pojatá zaměstnání zásadně zužuje, ústily v nutnost debaty o reorganizaci času, jež se vedou v nejprogresivnějších sociálně a ekologicky laděných ekonomických kruzích, například v okruhu New Economics Foundation.

Při poslechu jeho dostatečně sebevědomého, vůči zavedeným stranám polemického, místy i ostře kritického, ale přitom nearogantního výkladu, který lze shrnout do věty: „Přestaňte chtít po lidech, aby pracovali, když stejně nemáme, co bychom s tím, co vyrobí, udělali; to to budeme házet do moře?“ člověka nutně napadalo, jak by bylo milé, kdyby pár Pirátů do Sněmovny nakonec nějak proplulo, samo sebou na úkor některých z šedivých kandidátů velkých stran.

Jenomže to se nestane. Není krátce a dobře žádným realistickým způsobem představitelné, aby každý dvacátý člověk, který vyrazí k volbám, dal svůj hlas Pirátům. Mimo jiné proto, že mnozí z těch, kteří by o tom třebas i uvažovali, nakonec dají svůj hlas Změně Jana Korytáře a Táni Fischerové, a jiní zase Straně zelených, už kvůli jejímu milému jménu.

Analogicky ovšem není nijak realisticky představitelné, že by každý dvacátý z nás, kteří k volbám vyrazíme, dal hlas Straně zelených, protože mnozí z jejích potenciálních voličů prostě dají svůj hlas raději Změně nebo Pirátům; a svých pět procent ovšemže nedostane ani Změna, která má sice z celé trojice zřejmě nejsilnější kandidátky, ale zase nejméně známé jméno, takže mnohde čistě kvůli značce přijde o své přirozené voliče — ve prospěch Strany zelených a Pirátů.

Proti všem třem stranám mluví navíc okolnost, že účast ve volbách je pro nemalou, pravděpodobně dokonce převážnou část voličů, povýtce racionální činnost. Zvažují, kde se jejich hlas nejlépe uplatní, kde může přinést nejpříznivější efekt a jaký může být jeho reálný dopad. Navíc právě potenciální voliči Pirátů, Strany zelených i Změny patří z velké části k občansky nejkompetentnějším segmentům politické veřejnosti.

Jejich motivace volit jeden z daných tří subjektů může být trojí: za prvé bez přemýšlení podpořit svému srdci blízký směr, za druhé dopomoci svým hlasem ke státnímu příspěvku za volby, neboť ani u jednoho z kandidujících subjektů není předem zaručeno, že nespadne pod 1,5 %, což je mez pro státní příspěvek na hlasy, či že se dostane přes 3 %, která garantují stabilní příjem z rozpočtu. A konečně za třetí malá naděje navzdory všem pravděpodobnostem, že by volená strana přece jen mohla pětiprocentní práh překročit.

Málo se mluví o tom, co by zisk přesně 5 % pro volené strany znamenal: jistotu by jim přinášel pouze ve čtyřech krajích, v Jihomoravském, v Moravskoslezském, ve středních Čechách a v Praze. V případě Pirátů by se jednalo o čtveřici Ivan Bartoš, Ivo Vašíček, Dominika Michailidu, Lukáš Černohorský, v případě Strany zelených o kvartet Ondřej Liška, Pavla Brady, Jitka Seitlová, Václav Láska.

U Změny je situace složitější: vzhledem k mimořádnému volebnímu potenciálu Jana Korytáře v Libereckém kraji by sestava případných poslanců mohla vypadat právě vzhledem k pravděpodobným regionálním odchylkám jinak. Je dosti dobře možné, že by nakonec mandát získala právě v Libereckém kraji, ale v některých z velkých volebních krajů by naopak propadla. Jistotu zvolení při pěti procentech by tu každopádně měli zřejmě pouze Jan Korytář a Táňa Fischerová.

Z těchto variant je zdaleka nejproblematičtější možný vstup do Sněmovny v případě Strany zelených. Ta se sice snaží marketingově vystupovat tak, jako by účast v pravicové vládě byla odvátá minulost, jako by se posunula do politického středu anebo dokonce mírně nalevo od něj. Ve Sněmovně ji ale, vynecháme-li fantaskní možnosti, nebude zastupovat Martin Škabraha, který tu v tomto smyslu argumentoval, nýbrž jiná politička z Olomouckého kraje, která dělá jedničku na jižní Moravě, bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová.

Když se jí Deník Referendum zeptal, jak by si Strana zelených počínala, pokud by se znovu ocitla v roli jazýčku na vahách, po chvíli nezbytných vytáček řekla, že by preferovala pravostředovou vládu. Nad rámec otázky nám pak vyložila, že „by se člověk nikdy neměl ptát, co může dostat od státu, ale co může udělat pro stát“.

Řekla, že nám ze všeho nejvíce chybí osobní odpovědnost a že jejím vzorem v politice vždy byla Margaret Thatcherová. Nejsou-li to paradoxy? Tak člověk v Olomouci bude volit Martina Škabrahu, ale v případě zázračného překročení pěti procent, bude jeho poslankyní s nejbližší kanceláří Margaret Seitlová v Brně.

O reálných posunech v profilu Strany zelených vypovídá fakt, že chce do Sněmovny dostat Jitku Seitlovou nebo Václava Lásku, který na svém blogu psal o mrzuté nutnosti v některých místech oddělovat romskou minoritu od ostatního obyvatelstva zdmi, zatímco její nejúspěšnější komunální politici s levicovým profilem skončili na kandidátkách buď hluboko vzadu jako Matěj Stropnický, anebo se na ni vůbec nedostali jako Martin Marek, který situaci vyřešil odchodem ze Strany zelených a kandidaturou za Změnu.

Buď jak buď všechny tři strany svou neschopností dojednat společný postup prokazují politickou nezralost. Je jasné, že jejich množiny potenciálních voličů mají nemalé průniky. A je také jasné, podle jakých pravidel se u nás do Sněmovny volí. Můžeme oprávněně žehrat na různé hluboké nespravedlnosti českého volebního systému, který zásadně znevýhodňuje i ty malé strany, jejichž podpora je solidní a programový základ nesporný.

Jenomže stejně nakonec skončíme u toho, že budou-li český volební systém malé strany chtít změnit, musí do Sněmovny nejprve proniknout, a to podle stávajících pravidel. Dohodnout se na společném postupu je tedy dílem podmínkou zabezpečení vlastní politické existence, prostoru k uplatnění vlivu svých voličů, jinak řečeno jedná se o otázku elementární politické kompetence.

Nejsou-li tyto strany schopny reprezentovat zájem svých voličů již před volbami dohodou na společném postupu, proč bychom měli věřit, že jej dokáží reprezentovat v mnohem obtížnějších situacích po volbách? Je to dokonce možno brát jako projev určité neúcty k vlastním voličům. Říká se jim vlastně: „Kdybychom se dokázali dohodnout, mohli jste mít poslance, ale protože jsme to nesvedli, budeme mít díky vám nanejvýš peníze za hlasy, které se však reálně na tvorbě zákonů podílet nebudou.“

Je tu ale ještě další podstatný faktor. Těžko si představit voliče, kteří jsou nyní odhodláni volit Stranu zelených, Změnu nebo Piráty, kteří by přitom nevolili společný volební projekt těchto tří stran. Náklady na něj v podobě ztracených hlasů (což by třeba hrozilo při dohodě zahrnující i nějakou liberální stranu nebo KDU-ČSL) by se tedy limitně blížily nule.

Naopak by projekt získal masivní bonus v podobě hlasů voličů, kteří dnes ani jednu ze tří stran volit nebudou prostě proto, že chtějí svým hlasem přispět k reálnému uspořádání věcí ve Sněmovně. Právě na tuto voličskou skupinu ostatně míří náš projekt Volím ČSSD. A budu kroužkovat!

Věříme, že si mnohý racionálně si počínající volič prostě řekne: proč bych měl svým hlasem rozhodovat o tom, zda se některá z malých stran přiblíží ke třem procentům, mám-li reálnou šanci spolurozhodovat o tom, jakou podobu bude mít poslanecký klub nejsilnější vládní strany? V obou případech jsou tu neznámé a nejistoty, různá rizika. Každý ale asi uzná, že v tomto prostoru ztrácejí Piráti, Strana zelených a Změna určité množství hlasů, které by jim jinak k společnému výsledku, alespoň na úrovni pěti procent mohly stačit.

Nezbývá než všem třem stranám přát, aby do roku 2017 dozrály natolik, že se s dostatečným předstihem před volbami sejdou a na společném postupu se dohodnou. Stačilo se domluvit a příští Sněmovna mohla být bohatší například o půltucet poslanců v tomto složení: Táňa Fischerová, Jan Korytář, Pavla Brady, Ondřej Liška, Ivan Bartoš a Ivo Vašíček.

Tak snad za čtyři roky. Letos nezbývá než se upínat k realistické naději, že se na preferenční hlasy ve Sněmovně ocitnou někteří obdobně kvalitní kandidáti ČSSD.

  Diskuse
  October 11, 2013 v 10.53
  Zelení a Změna
  Sociální demokracie představuje jedinou životaschopnou a programovou alternativu vůči dosavadním pravicovým vládám. Proto ji správné ji volit. Na druhé straně je jisté, že se do sněmovny dostane a vysoce pravděpodobné, že zvítězí s velkým náskokem. Novým hegemonem pravice se možná stane ANO, zvláště když ho bude volit i Karel Gott. Nevraživost mezi ANO, TOP 09 a ODS neukazuje, že by tyto strany byly znovu schopny spolupracovat, ale společně mohou vytvořit silnou opozici a dobrá vláda potřebuje dobrou opozici.

  Zelení i Změna mají zajímavé a přitažlivé kandidátky, pro inteligentní mladé lidi často přitažlivější než sociální demokracie. Zástupce Zelených Jiří Śkoda ve včerejší debatě mezi kandidáty ústeckého kraje byl velmi dobrý. Jejich šance dostat se do sněmovny je malá, ale neměli by levicoví intelektuálové spíše přemýšlet jak těmto stranám, které by mohly oživit naši stranicko-politickou scénu mnohem lépe než ANO, Úsvit či SPOZ pomoci, než se jim ironicky smát? Ano, spolupracovat měli, ale lidi i myšlenky, které nabízejí, stojí za úvahu.
  October 11, 2013 v 11.34
  co takhle šokovat předvolební spoluprácí ?
  Jak říká pan Šimsa to kouzelné slovíčko - podpora a spolupráce by v předvolební kampani mohla být příjemným šokem pro voliče, předtsavte si, že část sociální demokratů bude před volbymi chválit Piráty, Změnu, Zelené, pořádat s nimi přátelské debaty za společné vize. Třeba společné debaty na téma: vize participativní demokracie, posílení občasnkých iniciativ, vize státu jako našeho přítele a ne nepřítele, vize podpory menšin, multikulturality, otveřné společnosti, významu kultury a siociálních věd a další společná témat apod.
  PL
  October 11, 2013 v 11.54
  technická
  Proč by si měl racionálně uvažující voliči, kteří pochybují žeby jejich hlasy mohly v součtu stačit na volební úspěch (ať už je to jakýkoliv procentní zisk) kupříkladu Zelených, měli dělat iluze, že se jich najde tolik, aby kroužkováním mohly změnit poměry v takovém molochu, jako je ČSSD? Možná tak v některých z příštích voleb, až od sebe ČSSD odeže další várky svých věrných voličů...
  October 11, 2013 v 14.18
  Za prvé bez přemýšlení podpořit svému srdci blízký směr
  Napadá mě další motivace - tím že nebudu přijímat pochybná apriorní dělení stran na velké a malé, na ty, které mají reálnou šanci se dostat do sněmovny dle názoru nějakého šibala, nebo nemají, tím se stanu méně manipulovatelný médii. Rovněž je vhodné rozhodnout se na základě dlouhodobé práce stran ještě před zahájením kampaní.
  October 11, 2013 v 16.12
  Na jihu Čech.
  Volební leták ČSSD na jihu Čech a pravděpodobně i celorepublikově, musela dělat reklamní společnost, která sociálně demokratickou politiku vysloveně nesnáší.
  Graficky ve stylu akčních prodejních letáků na dvou listech ve formátu přeložené A2. Samotné provedení ještě více pitomé než v bulvárech typu Blesk, jak vizuálně tak obsahem textu.
  Bohužel formálně nejnesmyslnější text má přiřazený paní Bohdalová, doporučovaná ke kroužkování. Přitom internetové stránky ČSSD jsou vizuálně i obsahově dobré.
  Priority Zimoly jsou dálnice a dostavba Temelína, chybí jen sjezdovky na Šumavě. Žádná hromadná doprava. Tady je ČSSD ve vleku stavební a dopravní loby,
  Tyhle pracovní místa budou mizerně placená. Nechceme práci za každou cenu, chceme zaměstnání za důstojných podmínek.
  Pan Špidla na kandidátce není, to mi přijde trošku zbabělé a škoda.

  Na ČT 24 se předvedl pan Kovář za SZ, který na nesmyslnou otázku co bude dělat Česká pošta s případně propuštěnými zaměstnanci tvrdil, že když bude propouštět, tak bude propouštět. Sociální ohledy z jeho strany nebyly po celý pořad vůbec znatelné. Pan architekt by si pravděpodobně rozuměl více s Bursíkem

  Nejsympatičtěji vycházejí komunisté, těm ale jejich ekologické ohledy nelze věřit a Temelín a Šumava je z jejich strany zabitá.

  Jak píše v článku Jakub Patočka to, že se tři malé strany pro volby nedomluvily byla veliká chyba.
  A že to bylo především z důvodu osobních nesympatií je ještě hloupější.
  Všechny ty strany mají bohužel veliké oči a na druhou stranu jim stačí peníze za hlasy.

  Dát se dohromady ještě radikální levicovou stranou, mohlo by to být krásné
  Rudozelené komando….
  October 11, 2013 v 16.27
  Málo času, málo vůle, špatné podmínky... Přesto!
  Jsem přirozeně zklamaná, že se minimálně Změna se SZ nedohodly a pokud by se dokázaly dohodnout i s Piráty, volila bych je ráda.

  Na jejich omluvu: Času bylo málo. Kdyby volby nebyly předčasné, k dohodě mezi SZ a Změnou by zřejmě došlo. Další zádrhel je skutečnost, že by se společná kandidátka nemohla adekvátně jmenovat. Musela by se sestavovat pod hlavičkou jedné ze tří stran. Vzdát se svého jména ve prospěch jiného subjektu je přeci jen těžké.

  Přesto, že je poměrně malá šance, že by se jedna z těchto stran dostala do sněmovny, dám hlas jedné z nich, a to Změně. Je to z mé strany radikální odmítnutí volebního pragmatismu.

  Vede mě k tomu několik důvodů:

  1) Nejsem přesvědčením sociální demokratka. Jsem levicová komunitaristka. Proto mi je Změna politicky nejbližší.

  2) I pokud se podaří kroužkováním posílit "progresivní část sociální demokracie", ta méně progresivní, tzv. "konzervativní část" (napojená na kapitál těžkého průmyslu, místy xenofobní...) tam stále bude a bude třeba jednat s ní v konsenzu. Z dlouhodobého hlediska je podpora zelené politiky i různých (levých) alternativ podporou toho lepšího v ČSSD.

  3) Ať už to dopadne jakkoli, ČSSD vládu sama nesestaví. Nejpravděpodobnější scénář je, že bude menšinová vláda socdem s podporou KSČM. V tu chvíli se v parlamentní opozici ocitnou samé pro levici nepříliš sympatické subjekty. Ty budou příští volební období posilovat, stejně jako komunisté, kteří neponesu přímou odpovědnost za vládu. Má podpora jedné z třech "marginálních" stran je podporou budoucího společného projektu, který může nabídnout v příští volební kampani reálnou alternativu pro levicového liberálního, ale i v jistých směrech i pro radikálního voliče. Je to běh na delší trať, ale nechci hlasovat pro něco, co si vlastně nepřeji.

  A na závěr: Kdyby všichni uvažovali jako já, možná by to tady vypadalo jinak, nemyslíte? :-)
  RU
  October 11, 2013 v 17.38
  Málo času? + Stranická schizmata
  Díky Saše Uhlové, že shrnula důvody "odmítnutí volebního pragmatismu" - ač má volba bude krapet jiná, mluví mi to z duše ("nechci hlasovat pro něco, co si vlastně nepřeji").

  Ze se Zeleni se Zmenou nedohodly, me taktez zamrzelo, jen nevěřím na tu opakující se mantru "nedostatku času" - jde přece vidět, že pokud je chut a zájem, politici se dohodnou za den dva, tady jednali v řádu týdnů... stejně to nepomohlo, nebyla vůle.

  p.s. Když už začal Jakub Patočka domýšlet schizma Skabraha vs Seitlová u Zelených, neplatí totéž pro Soc-Dem?? Znamená hlas pro ně podporu Sobotkova, nebo spíš Haškova křídla?? Nebo zcela konkrétně z oblasti ekologie - dostane příležitost Spidla se svým "kompetentním týmem" (jehož kvality přivedly do CSSD i sefredaktora DR), nebo spíš převáží fantaskní zemanovské návrhy typu kanál Labe-Odra-Dunaj?? Obávám se, že to je ve hvězdách a volič na to má pramalý vliv.
  Já jsem byl včera na pivo s Petrem Bajgarem, lídrem Pirátů v Olomouckém kraji, dneska s Mirkem Patrikem, který kandiduje za Změnu v Jihomoravském... Nebyla to nějaká předvolební jednání, jmenovaní prostě patří do okruhu mých přátel, což by platilo třeba i pro lídra olomouckých Pirátů v minulých volbách (Dušan Dvořák) či pro pár dalších lidí z nynější Změny; potkáváme se na různých akcích ve veřejném, ba i soukromém prostoru, a to už léta. Z mého hlediska by to bylo přirozené spojení. Tak snad příště...
  JM
  October 11, 2013 v 22.56
  ČSSD jako jistota?
  Z článku i diskuse usuzuji, že pro racionální z přítomných se jako dobrá jistá volba zdá ČSSD. Já si naproti tomu myslím, že volba ČSSD znamená (jak to šifrovaně hlásá i její hlavní volební heslo: Zajistíme fungující stát) zabetonování současného stavu, snad s odstraněním těch nejkřiklavějších Drábkovin. To je ale cesta k tomu, že příště zase vyhraje nějaká nástupkyně ODS a TOPky. V příspěvku zvažované alternativní strany si zase nelíznou. To, co říkal Foldyna v besedě z ústeckého kraje, bylo sympatické, ale pro ČSSD reprezentovanou Sobotkou zcela netypické.