Husák z TOP 09: Komunisté by neměli hlasovat o restitucích

Vratislav Dostál

Jan Husák vyzval zákonodárce KSČM, aby se zdrželi hlasování o zákonu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Svým návrhem Husák reaguje na údajnou podjatost komunistů. Podle nich jsou Husákovy výroky manipulativní a dikriminační.

Poslanecká sněmovna ve středu projednávala ve druhém čtení zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. A rozprava mezi opozičními a vládními poslanci, která hlasování předcházela, byla krajně vyhrocená.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Nejdříve ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek ostře napadl předsedu poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce, když jej označil za demagoga a lháře. Následně dokonce TOP 09 vyzvala komunistické poslance, aby se zdrželi hlasování.

„Podlehl jste demagogii zlodějů. Hájíte tedy demagogii zlodějů. Jste lhář a demagog," uvedl Kalousek na adresu Tejce. Předseda poslanců opoziční ČSSD předtím před zákonodárci uvedl, že vládní návrh restitučního zákona není vrácením majetku do původního stavu. „Tady se dává více práv a více majetku než které k 25. únoru 1948 církve a tyto organizace vlastnily," vysvětlil Tejc.

Kalouskův kolega poslanec Jan Husák z TOP 09 pak dokonce vyzval komunistické poslance, aby se zdrželi hlasování o restitučním zákonu. Podle něj jsou totiž komunisté podjatí. „KSČM je přímým nástupcem KSČ, která v 50. letech církve doslova ,okradla‘ o jejich majetek. Poslanci KSČM by tedy neměli mít možnost o církevních restitucích hlasovat,“ uvedl Husák v tiskovém prohlášení.

Podle poslance a místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše je výzva TOP 09 naprosto iracionální. „Každý poslanec má právo či dokonce povinnost hlasovat v souladu s programem strany, na jejíž kandidátce získal mandát reprezentovat ve Sněmovně své voliče,“ uvedl Dolejš v rozhovoru pro Deník Referendum.

Podle Husáka se ale KSČM nikdy nedistancovala od činů své předchůdkyně spáchaných na obyvatelstvu Československa. Proto je podle něj evidentní, že s odnětím majetku církvím v 50. letech minulého století plně souhlasí a může tyto činy i nadále krýt. Husák tvrdí, že to potvrzují slova z vystoupení poslance Grebeníčka v rozpravě o restitučním zákonu.

„Byla to jen snůška demagogických lží. Je to podobné, jako by zloděj chtěl rozhodovat o tom, co se vrátí oběti, kterou sám předtím okradl“, shrnul Husák. „Vyzývám poslance KSČM, aby se celému národu omluvili a vzdali se práva hlasovat o zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,“ dodal poslanec TOP 09.

Podle Dolejše lze ale Husákovy výroky označit za manipulativní a diskriminační. „Problém navrácení majetku státu církvím zajímá celou společnost. Navíc míra nesouhlasu s církevními restitucemi v podobě, jakou navrhuje vláda, ve veřejnosti rozhodně přesahuje podporu naší straně. Výzva TOP 09 by se proto dala označit za manipulaci a diskriminaci,“ uvedl Dolejš pro Deník Referendum.

Obdobně ve Sněmovně argumentoval Jeroným Tejc. „Byl jsem zvolen, abych hájil zájmy lidí a ne církví," uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD s tím, že jeho strana chce, aby se církvím vydal pouze majetek, který vlastnily 25. února 1948 a přišly o něj až za komunistického režimu, „Není možné vše házet na komunisty," doplnil Tejce Vladimír Koníček z KSČM a připomněl Masarykovu pozemkovou reformu.

Sociální demokraté i komunisté už dříve uvedli, že pro vládní návrh restitučního zákona hlasovat nebudou. Poslanci sociální demokracie také uvedli, že budou jednat napříč politickým spektrem o pozměňovacích návrzích. „Například, aby církvím nebyla vyplácena paušální finanční náhrada a aby církve platily daně z příjmu i při prvním prodeji svého nově nabytého majetku stejně jako všichni ostatní vlastníci,“ uvedla ČSSD minulý týden v tiskovém prohlášení.

Vládní předloha počítá s tím, že by církve měly dostat zhruba polovinu svého někdejšího majetku v hodnotě okolo 75 miliard, který je ve vlastnictví státu. Za ostatní by měly dostat finanční náhradu 59 miliard korun během příštích 30 let, přičemž stát přestane církvím hradit například platy duchovních.

Opozice nesouhlasí ani rozsahem majetku určeného k vydání, ani s výpočtem náhrad. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka před časem předlohu nazval zákonem o poskytnutí daru ve výši 134 miliard korun.

„Jsme přesvědčeni o tom, že zákon by se měl spíše jmenovat zákon o poskytnutí daru ve výši 134 miliard korun a od tohoto přesvědčení nás neodvrátila ani diskuse, která se zde vedla v rámci prvého čtení projednávání tohoto návrhu zákona,“ uvedl předseda nejsilnější opoziční strany.

  Diskuse
  June 7, 2012 v 5.54
  K absurdnosti výroků o zaujatosti nelze než dodat:
  Co kdyby byli všichni zjevní i skrytí komunisté zbaveni volebního práva, aby zaujatě nevolili zaujaté poslance? Anebo ještě lépe: co kdyby se rovnou zrušily volby, aby tu konečně nerušeně vládli ti "nezaujatí", kteří jsou pro církevní restituce a jiné bohulibé zákony?
  June 7, 2012 v 9.32
  ???
  Podle Husáka se ale KSČM nikdy nedistancovala od činů své předchůdkyně spáchaných na obyvatelstvu Československa. Proto je podle něj evidentní, že s odnětím majetku církvím v 50. letech minulého století plně souhlasí a může tyto činy i nadále krýt.

  Představme si možnou variantu tohoto vystoupení někdy v budoucnu:

  Podle poslance XY se ale ODS nikdy nedistancovala od svých vlastních činů spáchaných na obyvatelstvu Československa a České republiky. Proto je podle něj evidentní, že s odnětím majetku státu v 90. letech minulého století a na začátku 21. století plně souhlasí a může tyto činy i nadále krýt.
  PM
  June 7, 2012 v 10.34
  KSČM je stále v roli demiurga
  - finálního hybatele státně důležitých rozhodnutí. Mnění se pouze režie posledního aktu.
  Cenu za divadlo jako ziskový podnik je možné verbálně upravit.
  June 7, 2012 v 10.47
  Komunisté se od svých minulých projevů distancovali už v prosinci 1989. Na XVIII. mimořídném sjezdu KSČ se mimo jiné vylovili: "Naše doznání všech chyb, omylů, všech de­formací proti lidskosti a demokracii není jen prázdné gesto. Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. ... Rovněž cítíme povinnost vyjádřit politování nad tím, jak bývalé stranické vedení v uplynulých letech hrubě a nezákonně nerespekto­valo právo na vyjádření názorů nezávislých občanských iniciativ včetně Charty 77. Jsme si vědomi i odpovědnosti celé naší členské základny, že tomu nedokázala zabránit. Proto se strana rozhodně rozchází se všemi, kteří se vědomě do­pouštěli zvůle, zneužívali moc, dali se korumpovat a korumpovali druhé, se všemi, kdož vydávali lež za pravdu, dopustili znehodnocení ideálů socialismu, čestnosti a spravedlnosti, významu práce a jejích mravních hodnot, víry v domov a vlastenectví, v jednotu slov a činů a kteří dopouštěli zneužívání pořádkových sil proti občanům."

  Odpor k poskytování mnoha desítek miliard korun v penězích a nemovitostech nemají zdaleka jen komunisté, ale, jak se zatím zdá, celá opozice a možná i někteří poslanci křehké vládní většiny a různé občanské iniciativy a jednotlivci, např. velmi aktivnéí v tom je spisovatelka Lenka Procházková, která pochází z dřívějších disidentských kruhů.

  Majetek církvi nevzali "komunisté". Rozhodl o tom ve dvou etapách parlament zvolený demokraticky z více politických stran r. 1919 a 1947. Podobná opatření přijaly další demokratické státy bez účasti komunistů, např. ve Francii byl církevní majetek zestátněn r. 1905 a dodnes to platí.
  June 7, 2012 v 11.7
  Beránek
  (Když už je připomenuta Lenka Procházková) - z jejího - podle mého zdařilého - apokryfního převyprávění známého příběhu mi utkvěla věta:

  "A oni nevědí, že je to smlouva mezi lidmi!"

  Jak prosté. A oč srozumitelnější než po staletí denně v eucharistii opakované "Toto je smlouva nová a věčná..."
  ŠŠ
  June 7, 2012 v 17.42
  „Odpor k poskytování mnoha desítek miliard korun v penězích a nemovitostech“
  je zároveň odporem proti refeudalizaci české společnosti. Tento odpor jako součást veřejného mínění nenachází dostatečnou prezentaci a podporu mainstreamových medií, jaké nachází veřejné mínění například v postojích k romské populaci. Zkrátka se nehodí současné vládní sestavě do „demokratického“ krámu podle jejích představ. Minimální podpora negativního postoje veřejnosti k církevním restitucím v mediích je součástí manipulace, odpor vcelku tak zůstává v rovině teoretické. Jenže církevní restituce nejsou pouze otázka majetku – ta zajímá veřejnost nejvíce – ale má svou stránku mocenskou, což je ve svých důsledcích možná zhoubnější.
  JJ
  June 7, 2012 v 18.16
  „KSČM je přímým nástupcem KSČ, která v 50. letech církve doslova ,okradla‘ o jejich majetek. Poslanci KSČM by tedy neměli mít možnost o církevních restitucích hlasovat,“
  I pokud budu ignorovat poslední odstavec příspěvku pana Štampacha jako názor právních patlalů, pak majetek neukradla strana, ale tehdejší vláda, zřejmě s požehnáním nějakého Národního shromáždění. Vláda složená ze zástupců Národní fronty - komunistů, národních socialistů, Demokratické strany, včelařů, zahrádkářů, svazu žen... Takže by v logice pana Husáka "neměli mít možnost" o restitucích hlasovat ani včelaři, ženy či členové tehdejší ČSL.
  June 7, 2012 v 19.16
  Panu Janečkovi
  A když ještě uvážíme, že převážná část našich předků (nás občanů bez vyznání) byli katolíci, tedy měli k církevnímu majetku také svá práva, není ten majetek vlastně tak trochu i náš? Vždyť církvi odešla převážná část jejich členů... K vystoupení z církve měli naši předkové jistě pádné důvody. Po rozvodu se společný majetek přece také dělí mezi oba manžele. Nebo církevní majetek patří jen kléru?
  June 8, 2012 v 15.36
  a co čarodějnice - byly všechny bezdětné?
  Nechám-li se inspirovat úvahou Evy Hájkové, musím se tázat, komu vracet majetek upálených čarodějnic, který propadal církvi. Nemluvě o tom, že případní pozůstalí museli platit náklady na proces i popravu.

  To nám ten Husák pěkně zamotal hlavu....
  SH
  June 9, 2012 v 11.23
  Zloději?
  Pokud komunisté vůbec kradli, tak jenom čtyřicet let a navíc majetek odevzdali, alespoň formálně všemu lidu. Katolická církev kradla dva tisíce let a jen a pouze do svého pytle a především okrádala až padoušským způsobem všechen lid.
  Kalousek je primitivní demagog a osobně jsem mu doporučil, aby už nechodil vůbec mezi lidi, protože od dob co nafackoval mladíkovi je v totálním ohrožení. Každý, kdo od něj před volbami dostal proslulou poukázku, by mu kupříkladu měl dát pěkně, jak se říká po hanácky, „počuni“.
  Je úsměvné, jak si dnešní vládci myslí, že jejich činy budou platit věčně. Už ve starověku byly náboženské chrámy pouze příručními pokladnicemi vládců. Vždycky si z nich proto brali nahromaděné poklady na vedení svých válek a to nejen obraných, u kterých se to zdálo logické. Všichni současní vládci by si měli uvědomit, že co dneska rozdávají, v budoucnu jiní zase vezmou zpět.
  + Další komentáře