Husák z TOP 09: Komunisté by neměli hlasovat o restitucích

Vratislav Dostál

Jan Husák vyzval zákonodárce KSČM, aby se zdrželi hlasování o zákonu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Svým návrhem Husák reaguje na údajnou podjatost komunistů. Podle nich jsou Husákovy výroky manipulativní a dikriminační.

Poslanecká sněmovna ve středu projednávala ve druhém čtení zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. A rozprava mezi opozičními a vládními poslanci, která hlasování předcházela, byla krajně vyhrocená.

Nejdříve ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek ostře napadl předsedu poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce, když jej označil za demagoga a lháře. Následně dokonce TOP 09 vyzvala komunistické poslance, aby se zdrželi hlasování.

„Podlehl jste demagogii zlodějů. Hájíte tedy demagogii zlodějů. Jste lhář a demagog," uvedl Kalousek na adresu Tejce. Předseda poslanců opoziční ČSSD předtím před zákonodárci uvedl, že vládní návrh restitučního zákona není vrácením majetku do původního stavu. „Tady se dává více práv a více majetku než které k 25. únoru 1948 církve a tyto organizace vlastnily," vysvětlil Tejc.

Kalouskův kolega poslanec Jan Husák z TOP 09 pak dokonce vyzval komunistické poslance, aby se zdrželi hlasování o restitučním zákonu. Podle něj jsou totiž komunisté podjatí. „KSČM je přímým nástupcem KSČ, která v 50. letech církve doslova ,okradla‘ o jejich majetek. Poslanci KSČM by tedy neměli mít možnost o církevních restitucích hlasovat,“ uvedl Husák v tiskovém prohlášení.

Podle poslance a místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše je výzva TOP 09 naprosto iracionální. „Každý poslanec má právo či dokonce povinnost hlasovat v souladu s programem strany, na jejíž kandidátce získal mandát reprezentovat ve Sněmovně své voliče,“ uvedl Dolejš v rozhovoru pro Deník Referendum.

Podle Husáka se ale KSČM nikdy nedistancovala od činů své předchůdkyně spáchaných na obyvatelstvu Československa. Proto je podle něj evidentní, že s odnětím majetku církvím v 50. letech minulého století plně souhlasí a může tyto činy i nadále krýt. Husák tvrdí, že to potvrzují slova z vystoupení poslance Grebeníčka v rozpravě o restitučním zákonu.

„Byla to jen snůška demagogických lží. Je to podobné, jako by zloděj chtěl rozhodovat o tom, co se vrátí oběti, kterou sám předtím okradl“, shrnul Husák. „Vyzývám poslance KSČM, aby se celému národu omluvili a vzdali se práva hlasovat o zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,“ dodal poslanec TOP 09.

Podle Dolejše lze ale Husákovy výroky označit za manipulativní a diskriminační. „Problém navrácení majetku státu církvím zajímá celou společnost. Navíc míra nesouhlasu s církevními restitucemi v podobě, jakou navrhuje vláda, ve veřejnosti rozhodně přesahuje podporu naší straně. Výzva TOP 09 by se proto dala označit za manipulaci a diskriminaci,“ uvedl Dolejš pro Deník Referendum.

Obdobně ve Sněmovně argumentoval Jeroným Tejc. „Byl jsem zvolen, abych hájil zájmy lidí a ne církví," uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD s tím, že jeho strana chce, aby se církvím vydal pouze majetek, který vlastnily 25. února 1948 a přišly o něj až za komunistického režimu, „Není možné vše házet na komunisty," doplnil Tejce Vladimír Koníček z KSČM a připomněl Masarykovu pozemkovou reformu.

Sociální demokraté i komunisté už dříve uvedli, že pro vládní návrh restitučního zákona hlasovat nebudou. Poslanci sociální demokracie také uvedli, že budou jednat napříč politickým spektrem o pozměňovacích návrzích. „Například, aby církvím nebyla vyplácena paušální finanční náhrada a aby církve platily daně z příjmu i při prvním prodeji svého nově nabytého majetku stejně jako všichni ostatní vlastníci,“ uvedla ČSSD minulý týden v tiskovém prohlášení.

Vládní předloha počítá s tím, že by církve měly dostat zhruba polovinu svého někdejšího majetku v hodnotě okolo 75 miliard, který je ve vlastnictví státu. Za ostatní by měly dostat finanční náhradu 59 miliard korun během příštích 30 let, přičemž stát přestane církvím hradit například platy duchovních.

Opozice nesouhlasí ani rozsahem majetku určeného k vydání, ani s výpočtem náhrad. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka před časem předlohu nazval zákonem o poskytnutí daru ve výši 134 miliard korun.

„Jsme přesvědčeni o tom, že zákon by se měl spíše jmenovat zákon o poskytnutí daru ve výši 134 miliard korun a od tohoto přesvědčení nás neodvrátila ani diskuse, která se zde vedla v rámci prvého čtení projednávání tohoto návrhu zákona,“ uvedl předseda nejsilnější opoziční strany.

  Diskuse
  June 7, 2012 v 5.54
  K absurdnosti výroků o zaujatosti nelze než dodat:
  Co kdyby byli všichni zjevní i skrytí komunisté zbaveni volebního práva, aby zaujatě nevolili zaujaté poslance? Anebo ještě lépe: co kdyby se rovnou zrušily volby, aby tu konečně nerušeně vládli ti "nezaujatí", kteří jsou pro církevní restituce a jiné bohulibé zákony?
  June 7, 2012 v 9.32
  ???
  Podle Husáka se ale KSČM nikdy nedistancovala od činů své předchůdkyně spáchaných na obyvatelstvu Československa. Proto je podle něj evidentní, že s odnětím majetku církvím v 50. letech minulého století plně souhlasí a může tyto činy i nadále krýt.

  Představme si možnou variantu tohoto vystoupení někdy v budoucnu:

  Podle poslance XY se ale ODS nikdy nedistancovala od svých vlastních činů spáchaných na obyvatelstvu Československa a České republiky. Proto je podle něj evidentní, že s odnětím majetku státu v 90. letech minulého století a na začátku 21. století plně souhlasí a může tyto činy i nadále krýt.
  PM
  June 7, 2012 v 10.34
  KSČM je stále v roli demiurga
  - finálního hybatele státně důležitých rozhodnutí. Mnění se pouze režie posledního aktu.
  Cenu za divadlo jako ziskový podnik je možné verbálně upravit.
  June 7, 2012 v 10.47
  Komunisté se od svých minulých projevů distancovali už v prosinci 1989. Na XVIII. mimořídném sjezdu KSČ se mimo jiné vylovili: "Naše doznání všech chyb, omylů, všech de­formací proti lidskosti a demokracii není jen prázdné gesto. Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. ... Rovněž cítíme povinnost vyjádřit politování nad tím, jak bývalé stranické vedení v uplynulých letech hrubě a nezákonně nerespekto­valo právo na vyjádření názorů nezávislých občanských iniciativ včetně Charty 77. Jsme si vědomi i odpovědnosti celé naší členské základny, že tomu nedokázala zabránit. Proto se strana rozhodně rozchází se všemi, kteří se vědomě do­pouštěli zvůle, zneužívali moc, dali se korumpovat a korumpovali druhé, se všemi, kdož vydávali lež za pravdu, dopustili znehodnocení ideálů socialismu, čestnosti a spravedlnosti, významu práce a jejích mravních hodnot, víry v domov a vlastenectví, v jednotu slov a činů a kteří dopouštěli zneužívání pořádkových sil proti občanům."

  Odpor k poskytování mnoha desítek miliard korun v penězích a nemovitostech nemají zdaleka jen komunisté, ale, jak se zatím zdá, celá opozice a možná i někteří poslanci křehké vládní většiny a různé občanské iniciativy a jednotlivci, např. velmi aktivnéí v tom je spisovatelka Lenka Procházková, která pochází z dřívějších disidentských kruhů.

  Majetek církvi nevzali "komunisté". Rozhodl o tom ve dvou etapách parlament zvolený demokraticky z více politických stran r. 1919 a 1947. Podobná opatření přijaly další demokratické státy bez účasti komunistů, např. ve Francii byl církevní majetek zestátněn r. 1905 a dodnes to platí.
  June 7, 2012 v 11.07
  Beránek
  (Když už je připomenuta Lenka Procházková) - z jejího - podle mého zdařilého - apokryfního převyprávění známého příběhu mi utkvěla věta:

  "A oni nevědí, že je to smlouva mezi lidmi!"

  Jak prosté. A oč srozumitelnější než po staletí denně v eucharistii opakované "Toto je smlouva nová a věčná..."
  ŠŠ
  June 7, 2012 v 17.42
  „Odpor k poskytování mnoha desítek miliard korun v penězích a nemovitostech“
  je zároveň odporem proti refeudalizaci české společnosti. Tento odpor jako součást veřejného mínění nenachází dostatečnou prezentaci a podporu mainstreamových medií, jaké nachází veřejné mínění například v postojích k romské populaci. Zkrátka se nehodí současné vládní sestavě do „demokratického“ krámu podle jejích představ. Minimální podpora negativního postoje veřejnosti k církevním restitucím v mediích je součástí manipulace, odpor vcelku tak zůstává v rovině teoretické. Jenže církevní restituce nejsou pouze otázka majetku – ta zajímá veřejnost nejvíce – ale má svou stránku mocenskou, což je ve svých důsledcích možná zhoubnější.
  JJ
  June 7, 2012 v 18.16
  „KSČM je přímým nástupcem KSČ, která v 50. letech církve doslova ,okradla‘ o jejich majetek. Poslanci KSČM by tedy neměli mít možnost o církevních restitucích hlasovat,“
  I pokud budu ignorovat poslední odstavec příspěvku pana Štampacha jako názor právních patlalů, pak majetek neukradla strana, ale tehdejší vláda, zřejmě s požehnáním nějakého Národního shromáždění. Vláda složená ze zástupců Národní fronty - komunistů, národních socialistů, Demokratické strany, včelařů, zahrádkářů, svazu žen... Takže by v logice pana Husáka "neměli mít možnost" o restitucích hlasovat ani včelaři, ženy či členové tehdejší ČSL.
  June 7, 2012 v 19.16
  Panu Janečkovi
  A když ještě uvážíme, že převážná část našich předků (nás občanů bez vyznání) byli katolíci, tedy měli k církevnímu majetku také svá práva, není ten majetek vlastně tak trochu i náš? Vždyť církvi odešla převážná část jejich členů... K vystoupení z církve měli naši předkové jistě pádné důvody. Po rozvodu se společný majetek přece také dělí mezi oba manžele. Nebo církevní majetek patří jen kléru?
  June 8, 2012 v 15.36
  a co čarodějnice - byly všechny bezdětné?
  Nechám-li se inspirovat úvahou Evy Hájkové, musím se tázat, komu vracet majetek upálených čarodějnic, který propadal církvi. Nemluvě o tom, že případní pozůstalí museli platit náklady na proces i popravu.

  To nám ten Husák pěkně zamotal hlavu....
  SH
  June 9, 2012 v 11.23
  Zloději?
  Pokud komunisté vůbec kradli, tak jenom čtyřicet let a navíc majetek odevzdali, alespoň formálně všemu lidu. Katolická církev kradla dva tisíce let a jen a pouze do svého pytle a především okrádala až padoušským způsobem všechen lid.
  Kalousek je primitivní demagog a osobně jsem mu doporučil, aby už nechodil vůbec mezi lidi, protože od dob co nafackoval mladíkovi je v totálním ohrožení. Každý, kdo od něj před volbami dostal proslulou poukázku, by mu kupříkladu měl dát pěkně, jak se říká po hanácky, „počuni“.
  Je úsměvné, jak si dnešní vládci myslí, že jejich činy budou platit věčně. Už ve starověku byly náboženské chrámy pouze příručními pokladnicemi vládců. Vždycky si z nich proto brali nahromaděné poklady na vedení svých válek a to nejen obraných, u kterých se to zdálo logické. Všichni současní vládci by si měli uvědomit, že co dneska rozdávají, v budoucnu jiní zase vezmou zpět.
  June 9, 2012 v 12.02
  Dnes si málokdo umí představit, jak velkou moc v minulosti měla církev, stavící se neustále do role oběti.
  Církev stále operuje s tím, že její představitelé byli svého času pronásledováni. Byli. Ale lidé bez vyznání si v minulých dobách, kdy byl vliv církve ještě silný, prožili taky své. Nemusím chodit pro příklady až do středověku. To zná v podstatě každý. Ale ještě v 19. století byl docela problém být občanem bez vyznání. Dokonce i krátce po 2. světové válce měla katolická církev u nás stále takovou moc nad dušemi lidí, že i když náboženství nebylo povinné, tak děti, jejichž rodiče by je tam neposílali, by si ve škole připadaly jako černé ovce. Musely prakticky celou vyučovací hodinu prostát na chodbě. Dnes se to chápe převážně tak, že když je někdo ateista, tak jsou mu otázky víry zcela lhostejné a má v tom přenechat volné pole věřícím. Ale právě takhle se to chápe špatně. Já mám o tom úplně jinou představu.
  ŠŠ
  June 9, 2012 v 12.59
  O tu moc hlavně jde.
  Získat moc nelze jinak, než skrze zisk. Víra přenáší hory, leč nepřináší moc. Tedy víra sama o sobě jako jeden z hybatelů mravnosti nepřináší moc . Ale může sloužit jako prostředek k obstarání - jak zisku, tak moci.
  June 9, 2012 v 16.22
  Když některé církve, zvlášť římskokatolická, omlouvají svou hamižnost někdejším pronásledováním, zapomínají na staletí, pronásledovaly své protivníky a disidenty ve svých vlastních řadách. Zpomínají i na to, jak jejich představitelé kolaborovali s režimem, který dnes označují za totalitní.

  Plánované předání nemovitostí a desítek miliard korun církvím je právně sporné a politicky mimořádně nebezpečné. Církve dnes tvoří bezvýznamnou minoritu obyvatelstva, ale stanou se mocnými podnikatelskými subjekty. Nepochybně tím dochází k refeudalizaci společnosti.

  V demokratické společnosti nutno hájit svobodu slova a svobodu vyznání, ale církve v ní programově nemají žádnou moc. Příznivce získávají jen pokud jsou věrohodné a přesvědčivé.

  Speciální, privilegovaná pozice církví, jíž připravuje zákon o narovnání a vyjednaná a naštěstí dosud neratifikovaná smlouva České republiky se Svatým stolcem, to patří ke globálnímu návratu od demokracie přes stávající oligarchii k novému středověku.

  Netušil jsem, že na sklonku svého života zažiju takový totální civilizační regres.
  June 9, 2012 v 20.21
  Napadá mi, že když by o restitucích neměli hlasovat komunisté, tak by o nich neměli hlasovat především členové církví, páč tohle je jasný střet zájmů, nebo se mýlím? Jinak pane Štampachu, sdílím s vámi ono rozčarování vyjádřené ve vaší poslední větě. Navíc s tím, že světlo v tunelu je v nedohlednu. Nicméně naděje umírá poslední a třeba jednou začnou levicové strany a levicová hnutí organizovat a využívat politickou aktivitu zdola, neboť dělání politiky jen ve stranických sekretariátech končí roznosem krabic od vína, což světlo v tunelu nekonečně oddaluje.
  June 9, 2012 v 21.05
  Být v tunelu a mít před sebou v dálce světlo by nebylo ještě tak zlé. Obávám se, že jsme spíš v bludišti a nevíme kudy se máme vlastně vydat.
  ŠŠ
  Jestliže platí (axiom) že: „Agresivitou se agresivita trvale nepotlačí a ziskem se štěstí ani trvalé spokojenosti nedosáhne,“ pak je třeba přemýšlet, promýšlet, posoudit a podporovat to, co umenšuje a ničí agresivitu a ziskuchtivost. Pokládejme to pouze první část návodu k jednání. Nezbytná je druhá polovina návodu: současně je třeba přemýšlet, promýšlet, posoudit a podporovat to, co posiluje soucítění a nesobeckost.
  Podrobnějšího návodu netřeba, neboť iniciativa zdola vyžaduje, aby si tenhle rébus vyřešil každý sám za sebe a pro sebe.
  June 10, 2012 v 8.33
  No, když pan Štampach píše o tom, jak na základě připraveného zákona hrozí, že církve budou mít v naší společnosti privilegované postavení, potom nám ateistům patrně nezbude nic jiného, než si založit nějakou vlastní církev podle svých představ :-)
  June 10, 2012 v 9.24
  paní Šprynarové
  "Cítit hodně pro druhé a málo pro sebe, odstranit to sobecké v nás a dát průchod svým dobrotivým vlastnostem vytváří dokonalost lidské přirozenosti." (Adam Smith)

  "Jakmile si troufneme odmítnout řídit se účetním ziskem, začali jsme měnit naši civilizaci. (John Maynard Keynes)
  (Obojí cituje Tony Judt, Zle se vede zemi).

  -- "Každý sám za sebe a pro sebe" si samozřejmě může řešit rébusy od rána do večera. V čem se ale změní život bezdomovce, když za sebe a pro sebe nalezne řešení rébusu? Bude umenšovat agresivitu a ziskuchtivost?
  ŠŠ
  June 10, 2012 v 11.00
  Podobně jako mnoho jiných důchodců
  si musím připustit realitu hrozby, že se stanu úspěšným bezdomovcem - ne že bych po tom toužila. Zatím mohu jenom počítat s tím, že obdržím (po dříve zaslané složence pana Kalouska) výzvu, abych si vyzvedla sKartu, protože se nevyplatí tomuto státu posílat příspěvek na bydlení na můj účet.

  Přesto si myslím, že pokud jsem dnes ještě schopná myslet tak, že je někdo ochoten se mnou diskutovat, mohu počítat s tím, že též budoucnost mi dopřeje, abych byla schopná myslet i coby bezdomovec a řídit se návodem, popsaným v předcházejícím příspěvku. Neumím předvídat, jaké kroky bude třeba, abych podle první části návodu při řešení svého individuálního rébusu učinila. Jak v té situaci nalézt a podporovat to (situaci, postup, lidi atp.), co umenšuje a ničí agresivitu a ziskuchtivost, bude záležet na okolnostech a podmínkách, ve kterých se octnu. Pokud jde o druhou část návodu, nemyslím, že bych zároveň se ztrátou bytu ztratila i své vnitřní postoje.
  JP
  June 10, 2012 v 23.59
  NSDAP o arizaci židovského majetku
  Otázka by analogicky mohla znít i takto: mají pokračovatelé a pohrobci NSDAP či členové SS, SA a SD (min. morální) právo hlasovat o tom, zda má být navrácen arizovaný majetek Židů jeho původním vlastníkům? A co když pak ti proradní Židé, kteří spáchali za 6.000 let své existence tolik nepravostí, budou ekonomicky "příliš" mocní, jak se obdobně strachuje - jde-li o církve - např. I.Štampach?
  June 11, 2012 v 1.40
  Jane Potměšile, je mimořádně vulgární a hloupé, přirovnávat rozhodnutí parlamentu demokratického státu k činnosti NSDAP, SS a SD. Je jasné, že majetek určený k podnikání vzala v církvi pozemková reforma realizovaná zákony počínaje rokem 1919 a konče rokem 1947.

  V demokratickém státě mají hlasovací a volební právo všichni a ne jen ti, kterým to Jan Potměšil povolí.
  JP
  June 11, 2012 v 8.57
  demagogie
  Pane Štampachu, Vy opět tradičně polemizujete s něčím, co nebylo vyřčeno. Nemluvím o pozemkové reformě z první republiky ani o roku 1947. Snad je zřejmé, že mluvím o tom, co se stalo po roce 1948. A pokud kroky komunistického režimu považujete za "rozhodnutí parlamentu demokratického státu", tak asi každý žijeme v jiném světě. Mezi protektorátem a padesátými lety valného rozdílu skutečně nevidím.

  Jinak já nikomu nic nepovoluji ani nezakazuji. Jen si kladu otázku, zda by bylo košer, pokud by třeba o arizovaném majetku rozhodovali bývalí či současní nacisté, stejně jako o církevním majetku zabaveném po roce 1948 (a neříkejte mi prosím, že žádný nebyl), mají nyní rozhodovat bývalí či současní komunisté.

  A nakonec - záměrmně hovořím o otázce morální, protože právně samozřejmě mohou, budou a musí o restitucích hlasovat i komunisté, protože byli jako zástupci lidu/voličů do parlamentu zvoleni.

  U vědce a filosofa bych očekával větší přesnost v myšlení, vyjadřování i reakcích. Stále mě překvapujete, bohužel nikoliv pozitivně.
  June 11, 2012 v 9.23
  Pane Potměšile, objem prostředků, které církve mají dostat, má posloužit k tomu, aby mohy z výnosu tohoto majetku financovat svůj provoz. Tuto. možnost měly naposledy před rokem 1919. Od dvacátých let platí stát mzdy duchovním a pokrývá částečně jejich probozní náklady. Jde evidentně o návrat před rok 1919. 25. února 1948 evidentně církve nebyly schopny z výnosu majetku financovat svůj provoz. Nejde a nemůže jít o návrat k únoru 1948. A pouze tento návrat před rok 1948 je předmětem mé a naší kritiky.
  June 11, 2012 v 10.42
  Pane Potměšile, prosil bych odpověď na moji otázku : Není větším morálním dilematem, když o výše jmenovaném zákonu budou hlasovat v parlamentu členové církví, jichž se tento zákon přímo dotýká, než komunisté? Co se týká vašeho vyjádření : "Mezi protektorátem a padesátými lety valného rozdílu skutečně nevidím." doporučil bych vám doplnit si vzdělání, literatůry k těmto tématům je dostatek. Je ostudou, když absolvent vysoké školy nepozná rozdíl mezi 248 popravenými za 40 let a 321 tisíci za 6 let.
  JP
  June 11, 2012 v 12.56
  Ad iš, lš
  iš: Nevím, zda lze hovořit o návratu. Co se stalo, na 100% odčinit nelze, lze se jen pokusit kompenzovat to, co se stalo po roce 1948. Pokud zároveň dojde k odluce církví od státu, za návrat to nepovažuji, spíš za pokrok.

  lš: Co se podjatosti členů církví, jichž se mají restituce týkat, týče, považuji to také za sporné. Měli by se zdržet hlasování. Za horší dilema to ale nepovažuji - náleží k poškozeným, ne k pokračovatelům tyranů a zlodějů. Otázkou je, jak budeme poslance kádrovat, nakolik jsou věřící, resp. nakolik se k té které církvi hlásí. Nemají "církevní legitimaci", jako komunisté tu stranickou.

  A co se týče porovnávání režimů - to byste mohl také poučovat Hannah Arendtovou za její Původ totalitarismu, resp. za její rovnítko mezi komunismem a nacismem. Když to vezmete en bloc, ona se ta čísla také trochu mění... Ale to nepovažuji za hlavní určující ukazatel. Pak z toho totiž nejlépe vychází Mussolini, který měl politických poprav nejméně, a pokud vím, míň než předchozí režim.
  JP
  June 11, 2012 v 14.35
  milý pane ševčíku
  Vy asi nečtete odpovědi, nebo si vybíráte, co se Vám hodí, příp. mi dokonce vkládáte do úst něco, co jsem neřekl. To se pak opravdu špatně diskutuje. Z revize II. světové mne doufám, nepodezíráte - ale možná Vám špatně rozumím.
  Než budete reagovat, zkuste si nejdřív znovu přečíst, na co píšete repliku. S Pánem Bohem - JP
  June 11, 2012 v 14.35
  JP - Nedebatuji s paní Arendtovou, debatuji s vámi a pokud vy nevidíte rozdíl mezi 248 a 321 000 tak jej vidět nechcete a pak debata ztrácí význam. Pokud takto obhajujete navrácení majetku církvi/m?/, když vám 100 nebo 100 000 splývá, potěš nás koště. Ono totiž už 2 x tolik popravených by za kratší období bylo už sakra mnohem více, ale 1 000 x tolik, to už se nepodaří zredukovat ani všem Ústavům, i kdyby tu byly ještě 100 let. Nemluvě o tom, že malé děti bývalý režim nepopravoval a už vůbec netrávil třeba v náklaďácích/Lidice/ . To dělali ti, kteří za to nebyli nikdy řádně potrestáni a dnes se vydávají za oběti poválečného Československa. Měl pravdu Beneš, když ve svých Pamětech varoval před revizí II. světové války. Divím se, že takové Paměti už dnes nejsou na indexu. Jak by se dnešním exponentům hodil národ s amnézií, to by se to restituovalo, to by se to vládlo!

  Sdílet
  "mají pokračovatelé a pohrobci NSDAP či členové SS, SA a SD (min. morální) právo hlasovat o tom, zda má být navrácen arizovaný majetek Židů jeho původním vlastníkům?"
  - pominu-li neadekvátnost srovnání členů KSČ s členy NSDAP, pak odpověď zní: ano, mají - minimálně politické - právo hlasovat, jestliže byli legálně zvoleni jako reprezentanti svých voličů do parlamentu. Mají dokonce povinnost tak činit, neboť právě k tomu mají mandát, přičemž se předpokládá, že hlasují "podjatě" - totiž podle toho, jak to odpovídá předpokládanému zájmu těch, kteří je do parlamentu poslali.

  Morální odpovědnost je irelevantní minimálně z toho důvodu, že z toho, že je někdo členem nějaké strany a stoupencem nějaké ideologie, nevyplývá, že je spoluzodpovědný za konkrétní zločiny jiných lidí, byť i z téže organizace. Dokonce ani náš právní řád nepředpokládá, že pouhé členství v KSČ je třeba hodnotit jako zločin.

  Btw, Arendtová srovnávala nacismus a stalinismus, nikoli komunismus ve všech jeho vývojových fázích.
  JP
  June 11, 2012 v 21.29
  Ad MŠ:
  K tomu jsem se ale vyjádřil - jde-li o mandát, mohou, ne-li musí. Řešil jsem čistě otázku morální, nikoliv právní.

  A v 50.letech, kdy se mj. znárodňovalo, popravovalo, zavíralo a duchovní byli posíláni do Jáchymova, zde nebyl stalinismus?

  A kdo dodnes hájí Moskvou řízeného Gottwalda, oslavuje pohraničníky (připomínám, že Všeobecná deklarace lidských práv, zahrnující i svobodu pohybu, byla přijata 1948) a vysvětluje, že ti zavření byli vlastně obyčejnými kriminálníky (pár komunistů už mě takto poučilo), ten není článkem určité kontinuity se zločinným režimem?
  June 12, 2012 v 10.52
  Kdyby jste, pane Potměšile, téměř v každém příspěvku k rozumným argumentům nepřidával nesmyslné, dalo by se s vámi v ledačem souhlasit. Jenže Ďábel je skrytý právě v takovýchto detailech. Není žádná oslava pohraničníků, je jen obrana těch, kteří buď jako zaměstnanci Ministerstva vnitra, nebo jako nedobrovolní odvedenci sloužili v Pohraniční stráží. Dnes je na ně pohlíženo jako na zločince, přestože svoji službu vykonávali dle tehdy platných zákonů. Ďáblovo kopýtko spočívá ve vaší větě "připomínám, že Všeobecná deklarace lidských práv, zahrnující i svobodu pohybu, byla přijata 1948". Volný přeshraniční režim přece tenkráte nebyl běžný ani mezi státy Západu a střežené hranice jsou dodnes třeba mezi USA a Mexikem i jinde. Jednoduše psáno - kdyby ta kontinuita s bývalým režimem nebyla, tak si ji vytvořime. Já jsem nad bývalým režimem nijak nejásal. Nebyl jsem žádným jeho papalášem, měl jsem z něj prd, pokud pominu sociální jistoty. Vadilo mi na něm tisíc věcí. Pokud bude někdo kritizovat jeho skutečné nedostatky, rád se přidám. Pokud jej ale někdo napadá ze lživých důvodů, znevěruhodńuje se tím u mě. Omluvitelné je to u člověka nevzdělaného, u vzdělaného je to zlý úmysl.
  June 12, 2012 v 11.48
  Pane Ševčíku, s moudrým člověkem je dobře pohovořit, jak říkal Smerďakov.
  Jenže pan Potměšil už tu mnohokrát přesvědčivě ukázal, že má vlastní osobitou představou o tom, co je to (např. historické) vzdělání a jak podle něj vypadá "přesnost v myšlení, vyjadřování i reakcích". (Je prostě jenom jedním z mnoha lidí, kteří jsou přesvědčeni, že nejen v oblasti materiální, ale také v oblasti vzdělání platí úsloví, že "chudoba cti netratí".)

  Ivan Štampach, člověk vzdělaný a zdrženlivý, Potměšilovy analogie označil jako "vulgární a hloupé". Což já považuji za věcné a střízlivé konstatování.

  Proto byste možná raději neměl připisovat panu Potměšilovi jako přitěžující okolnost zrovna jeho vzdělání. Vždyť za jeho slovy opravdu nemusí být, jak mu podsouváte, zlý úmysl; může to být třeba jen prachobyčejná lidská hloupost.
  June 15, 2012 v 0.54
  O čem Petrové Nečasové, Markové Bendové, Janové Potměšilové, Husáci z TOP 09 e tutti quanti nechtějí nic vědět:


  Klerikální království boží přijalo otroctví i poddanství. To nebyla láska. Do roku 1848 bylo u nás poddanství podporované církví na svých ohromných statcích. Církev je institucí hospodářsko sociální a tím politickou. Je institucí velkokapitalistickou.

  (Naštěstí tu ještě žije dost lidí, kteří to dobře vědí.)
  June 15, 2012 v 5.24
  Včera jsem se dočetla v knížce "A bohové se vracejí", o které tady psal pan Štampach, že slovo "církev" je řeckého původu (Kyriaké) a znamená "Pánova". V tomto případě by možná bylo záhodno uvažovat spíš o pánovi s malým "p" a v množném čísle (páni nad poddanými).
  + Další komentáře