Naděje nebo utopie?

Matěj Stropnický

Možnost, že budou na ČSSD vnější, z protestující veřejnosti jdoucí, impulsy působit silněji nebo stejně silně, jako společný vliv: systémových omezení, dynamiky vládnutí i vlastní stranické struktury, jistě existuje. Vyznačuje se ale velkou mírou utopičnosti.

Kdybych nepsal diplomku, dal bych si přes víkend záležet s polemikou s ústřední nadějí na společenskou změnu v české společnosti, již Jakub Patočka vkládá do naší sociální demokracie. Nemohu bohužel než své výhrady jen načrtnout. Nuže, proč je tato naděje nepřiměřená?

Má teze první: sociální demokracie jako vládní strana bude mnohem víc poutána stávajícím politickým systémem se všemi jeho konstantami, než to nyní z opozice vyhlíží. Dynamika vládnutí nahrává zpravidla oportunistům a kariéristům stejně jako dlouhý pobyt v opozici posiluje dokonce samovolně pozice idealistů. Jenže, jaká proměna nastane s ČSSD okamžikem vstupu do vlády! Ideová i personální: vláda, která začínala Vladimírem Špidlou, pokračovala Stanislavem Grossem, končila Jiřím Paroubkem. Obnoví se také v nové síle papalášské diktum kdo je tady pánem.

To, co odhalí právě teprve vládnutí, je však v mnohém zřejmé už nyní.

Sociální demokracie je mimořádně náchylná k programovému oportunismu nahrazování řešení skutečných příčin společenských nerovností, včetně ekologických, těch pak tehdy, pokud si je jich vůbec vědoma, jejich záplatováním. Klasickým příkladem jsou čtrnácté platy ze zisku (k modernizacím netlačeného) ČEZ, nejlépe z nového Temelína. Čili má teze druhá: ČSSD nenabízí modernizační projekt, k němuž je přerozdělování pouze východiskem, nikoli jeho cílem, ale pouze sociální záplatování.

Poněkud z předchozího plyne, že nevěřím na prioritu obsahového základu duelu Sobotky a Haška, připisuji jej v mnohem větší míře taktice obou i strany jako celku, čili chápu jejich vztah více jako osu. Odtud i z předchozího teze třetí: idealistů je v čím větší straně, tím méně, a v ČSSD jich je méně, než by se zdálo Bohuslavem Sobotkou a Jiřím Dienstbierem v čele. Politický kariérista má zájem na určitém počtu idealistů ve vedení, jaký však má politický idealista zájem stavět si do čela kariéristy? Idealisté tak mají mezi svými vnitrostranickými voliči i kariéristy, neboť ti si od idealistů na plakátech slibují zisk ve volbách, kdežto naopak to neplatí. I kdybych ale uvěřil na Sobotku, že může být Obamou, bude tak pečlivě obklopen, podepřen a pak přehlušen jako on, podoben Soše svobody pokryje za sebou stojící obchodní centrum.

Poslední věc je takováto: jakkoliv Jakub Patočka zajímavě pracuje s konceptem teoretické hegemonie, méně zajímavě s ní prakticky nakládají sociální demokraté. Popravdě ani oni (ani odboráři) myslím vlastně na partnerství založeném na silovém poměru, v němž se ale nemajorizuje a nediktuje, s menšími příliš nevěří. Odkud ten dojem? Inu, nevyhledávají je systematicky, ale jen účelově, když si nevystačí, aktuálně například při výběru senátních kandidátů. Kolik občanských protivládních aktivistů oslovila ČSSD do pro sebe takřka jistých obvodů? Čili teze čtvrtá: sázka těch, kdo usilují o společenskou změnu, na sociální demokracii, je výhodnější pro ni samotnou, než pro sázející.

Sumasumárum: ze svého a dalších pokoušení se o proměnu zelených, které Jakub Patočka inicioval a nepovažuje za zdařilé, odvozuje, že je jedině možné, co je ve skutečnosti tím těžší: proměňovat a proměnit a více...mnohem větší stranu. To je podle mne nejslabší, nejutopičtější místo jeho analýzy, která je jinak jistě inspirativní. Není to ale náhodou její místo stěžejní? Nic z toho ale, co jsem uvedl, neznamená, že všechno to, co uvedl Jakub Patočka, v zásadě neplatí. Je-li totiž možný jiný svět...což nepochybně je.

  Diskuse
  ??
  April 14, 2012 v 14.10
  Pane Stropnický, klobouk dolů, tleskám
  . Sám jsem uvažoval, že se k této problematice vyjádřím, zejména u článku Oty Novotného, kterého dobře znám jako notorického pravičáka v ČSSD a jeho náhlé objevení sociálníého státu a demokracie mne velmi baví, ale protože jsem marxista a komunista (podtrhuji nestalinský, spíše stranický disident) nechtěl jsem provokovat, protože je mi jasné, že ať je ČSSD jaká je a jakkoli svázaná s kapitalismem, pořád je to sice velice nespolehlivý a nedůsledný, ale přece jen nejbližší spojenec v boiji proti neoliberální verzi kapitalismu a konec konců KSČM má taky hodně daleko do strany vyjadřující důsledně zájem moderních neoprivilegovaných vrstev. Vaši argumentaci beru i s chlupy.
  Jen k tomu lepšímu světu a zreálnění celého zápasu s kapitalismem proti množství na DR diskutujících idealistů hledajících záruky v politice, záknech, právních normách, morálce apod., chci připomenout, že s kapitalismem nepohneme, když nepomůžeme nas nohy nekapitalistickému vlastnickému sektoru v ekonomice, což může být jedině sektor zaměstnaneckého vlastnictví. Jen z toho sektoru, z lidí vycvičených denním, osobními zájmy podněcovaným, procesem odpovědného vlastnického rozhodování a zároveň ekonomicky zajištěných, můžemke získazt masu vojáků, která se prosadí i v demoikratických politických mechanismech. Skutečně účinným krokem jak proti neoliberálním pretoriánům kapitalismu, tak proti oportunistickým paběrkovačům v ČSSD i KSČM (tak jsou taky) či po odevzdání se moudrého státního aparátu toužícím stalinistům i jiným(etatisté jsou i v soc.dem. a jinde) by bylo vytvoření napříč stranami s světovými názory jdoucího hnutí sdruženého jediným cílem - podpořit vznik a rozvoj zaměstnaneckého vlastnictví. Jste schopen to pochopit, na rozdíl od politiků a teoretiků KSČM?
  Matěji, ta Tvoje první teze je lehce absurdní. Vlastně znamená, že chceme-li změnit společnost, nesmíme chtít moc, protože ta moc změní nás.

  Moc nás sice změní, ale my bez ní zase nemůžeme měnit tu společnost, tak nezbývá než to nějak přijmout. A samozřejmě vědět, co od čeho můžeme čekat. Já nečekám od socdem, že udělá revoluci, od toho ona není.

  Ad Hellerovo histomatení:
  To je stará mantra - že změníme nějaký dílčí mechanismus a změní se společenské vztahy. Je to forma reifikace těch vztahů. Bohužel není jiné cesty než měnit samotné ty společenské vztahy, zevnitř. Ekonomická demokratizace není žádný základ, který by hýbal tím ostatním, musí sama být součástí komplexní demokratizace.

  Příklad: v současné teorii deliberativní demokracie se rozlišují stakeholders a shakeholders. Ti poslední jsou ti, co mají - např. v nějakém podniku - vlastnické podíly a proto mohou i spolurozhodovat o něm. Ti první mají sice své zájmy ve hře, ale rozhodovat nemohou, protože nemají ty podíly. Třeba v Ostravě, kde učím, by to znamenalo: Mittal by přerozděloval zisk mezi všechny zaměstnance, kteří by se stali akcionáři. Jenže brutální ekologický dopad na okolí, to by ty zaměstnance nezajímalo o nic více, než to zajímá současné vedení (jak je velmi patrné z činnosti mittálských odborů). Ekonomická demokracie ten problém shakeholders - to, že i oni by měli mít hlas - sama o sobě neřeší. Řeší ho jedině, když je součástí komplexní demokratizace.

  Jiný problém: zaměstnanecká demokracie neřeší sociální vyloučení těch, o jejichž práci nikdo nestojí; a ti zaměstnanci, co budou mít prosperující podniky, budou mít zájem udržovat ta ghetta sociálně vyloučených zavřená, možná ještě větší zájem než kapitalisté...

  Musí nám jít o demokracii, a proto i ekonomickou, ne naopak.

  Obecněji k tomu v mém seriálu o revoluci zde na DR...
  ??
  April 14, 2012 v 23.7
  Pane Škabraha - jako obvykle plácáte o tom, co neznáte
  Raději se snad držte té erotické literatury. To, že přeměna kapitalismu musí být komplexní, je taková banalita, že mne ani nenapadlo to zdůrazňovat - podívejte se někde do staré učebnice na kategorii společensko-ekonomická formace, tu byste měl při Vaší výuce marxismu obzvláště důkladně vysvětlit. Ale Vám asi uniklo - že v několika článcích tady na DR se řešila otázka, co je nejpodstatnější při celé přeměně - to je něco, co Vy postmodernisté asi neznáte - v celé komplexnosti je totiž něco prvotního a určujícího a to je změna vlastnických vztahů - formace jsou střídáním typů těchto vztahů. V polemice s různými idealisty věřícími, že ke změně kapitalismu stačí nějaké operace v uspořádání politiky, práva či morálky jsem se snažil připomínat, že bez současné změny vlastnických vztahů se všechny operace v politice atd. ukážou jako slabé a neschopné změnit či alespoň uregulovat kapitalismus. Jen změna vlastnictví může vyrobit třídu, která bude i v politice hlavní silou a strhne sebou ostatní. I ta vlastnicko-ekonomická změna ovšem musí obsahovat ekonomické, nejen nějaké politické či výchovné mechanismy, které budou i ty nové vlastníky nutit k společensky prospěšnému jednání v oblasti ekologie. Pravda - tohle jsme tu nediskutovali a Vy samozřejmě nemůžete mít ponětí o tom, že je to v naší knížce Kdopak by se Marxe bál? To vám řekněme odpouštím, za to nemůžete. Ale když jste tak znectil samosprávu s použitím těch nejprimitivnějších argumentů stalinistů (jistý tuhý stalinista - potomek velkého normalizačního vědeckého komunisty má s Vámi úplně stejné názory /mohu Vás klidně seznámit/, tak mi laskavě odpovězte - když ne samospráva, tak jaká jiná forma vlastnictví může překonat kapitalismus? Ta státně byrokratická z minulého systému? Vlastnictví drobných podnikatelů? Nebo snad taky věříte, že když přijmete nějaké politické reformy, změníte vyhlášky, právní normy, se kapitalisté už budou chovat ekologičtěji? Takže i Vy, jako pan penzista Petrásek, věříte na sílu právního násilí či domluvy občanů z ničeho nic prozřevších? Máte pravdu jen v jednom - zřejmě jste si neuvědomil limity Vaší teze - ve svém výpadu proti samosprávě jste uvedl argumenty pouze pro momentální pravděpodobné jednání samosprávných vlastníků tady u nás /ale ničím nedoložené - to je jen Vaše spekulace!!! Navíc toho o zkušenostech samosprávných podniků ve světě moc nevíte ) a dále jste jaksi opomenul, že ta samospráva se zakoření nejsnáze tam, kde budou zaměstnanci jiného typu než dnes v Mittalu- ne lopatěnkové a obsluha stroje - ale tzv. kognitariát, jestli jste se s tím termínem ve Vaší vědecké a pedagogické práci setkal (připouštím, že tady zase spekuluji já a taky nemohu své tvrzení zatím doložit, ale nevím nic o tom, že by Mondragon měl problémy s neekologickým chováním nebo s omezeným rozhodování preferujícím bezpriostřední zájmy, a to ns něj působí jen kapitalistická pravidla hry). Takže - ono je pravdivé a poučné to přísloví -. Dvakrát měř, jednou řež!" Čekám na odpověď na své otázky - nebo mi zase napíšete, že nevíte, co od Vás vlastně chci?
  AM
  April 15, 2012 v 9.0
  Dobré vědět pane Hellere,
  že "lopatěnkové" už KSČM nevoní. Nebojte se, vyřídím.

  Velmi se oháníte "kognitariátem", Vašim novým proletariátem. Jste si jistý, že víte přesně, o čem mluvíte?
  Třeba materiál z dílny KSČM Kognitariát a jeho pojímání Doc. Ing. Ivo Látala CSc. je, pokud se nepletu, teprve otevřením diskuze. Nic konkrétního nenabízí...
  * * *
  A ještě poznámku na závěr (dovolím si z onoho materiálu krátkou citaci):
  "Nové všeobecné pojmy jako „informační společnost, znalostní společnost, ICT společnost“ jsou metafory, které charakterizují znalostní a technickou informační společnost, tvořící současnou společnost. Technologie přestala být sítí přizpůsobení se předběžnému zavedení k užívání, které na druhé straně nerozšiřuje její technické aplikované znalosti (techniky), zužitkovávající se na základě jejich rozumné dimenze. V našich společnostech je technologie charakterizována jako existující techno-politika: komunikativní a interaktivní sociální podklad, který spřádá nepředvídatelné ztahy moci v každé z technických společností, které nás obklopují."

  Ehm??????????????
  April 15, 2012 v 9.30
  p. Hellerovi
  Postmodernista nejsem, už léta se přikláním k teorii tzv. druhé moderny. Ekonomickou demokracii hájím, protože hájím demokracii samotnou. Co po mně chcete, nevím.
  AM
  April 15, 2012 v 9.45
  Pane Škabraho,
  mohl byste mě nasměrovat k nějakým textům o "druhé moderně"? (pokud možno v češtině)
  Sám mám takový mlhavý pocit, že celá naše slavná postmoderna je jen takovou pubertou moderny. Dočasným stavem jinošství, abych tak řekl.
  ??
  April 15, 2012 v 9.59
  Pane Morbicere, že by taky nějaký závan ducha Josifa Vissarionoviče
  Nic ve zlém, ale opravdu jste, stejně jako výše pan Škabraha, zformuloval totéž, co slyším již drahně let od stalinistů v KSČM, ti jsou na pojem "kognitariát" opravdu vysazení.
  Tak postupně:
  Text kolegy Látala si kladl za cíl jen zmapovat několik internetových faktů - nijak pojem kognitariát nerozebíral a kromě toho je už hodně fousatý. Od té doby jsme leccos napsali, připomenu jen to poslední - Heller,Neužil a kol. - Kdopak by se Marxe bál? Futura a.s. 2011, bohužel k dostání jen v jejich prodejně Politických věznů 9, 2.patro (to víte - vydavatelství a distribuční společnosti nejsou zrovna vysazeny na marxistickou literaturu).
  Když si přečtete příslušné pasáže, tak zjistíte:
  Nejde o to, že by lopatěnkové nevoněli KSČM (mimochodem - když čtete něco ode mne, nejsem hlásná trouba KSČM, spíše naopak, ale pouhý prostý a leckdy i sprostý Josef Heller - sprostý jsem když narazím na hloupost a neznalost), ale oni totiž přestávají vonět hlavnímu proudu rozvoje výrobních sil, který je postupně hubí, stejně jako ten hlavní typ industriálního proletariátu - obsluhu stroje. Nevidět tento proces, znamená být pštros. Nemusím doufám argumentovat nějakými údaji o typu vědecko-technického rozvoje apod.? Z toho tedy plyne závěr, že pojem "dělník", "proletář" si už nemohu spojovat s profesí fyzického pracovníka, což i v minulém systému byla velká blbost kádrové politiky, která cpala do strany jako dělníky číšníky, meloucháře a šoféry panstva a tvrdšíjně odmítala koinstruktéry, kteří naplňovali všechny Marxovy charakteristiky proletáře.
  A tady jsme u jádra pudla - pokud si přečtete z Marxe nejen Manifest, ale i Kapitál a Teorie o nadhodnotě, tak zjistíte, že Marx nikdy neurčoval dělníka profesními znaky, druhem vykonávané technické činnosti - to vysloveně odmítal. Marxovy charakteristiky jsou z oblasti role v oblasti vlastnických vztahů - role ve vlastnění či naopak nevlastnění - z toho pak Marx vyvodil známou historickou roli dělnické třídy - proletariátu, která se ovšem asi buide realizovat trochu jinak, než si to klasikové představovali - totiž přes samosprávu. Tyto Marxovy znaky (nemohu je tady rozebírat) splňuje dnes ten kognitariát stejně, jakoi je splňoval klasický dělník obsluhující stroj nebo lopatěnko (ten ani ne - Marx za jádro DT považoval ty, kdo pracují s nejmodernějšími VS, v nejvyspělejších podmínkách, kde je vykořisťování nejčistší). Všechny Marxovy vymezující charakteristiky dnes splňuje např. námezdně zaměstnaný vědec v továrně na vědecké objevy, licence apod., inženýr obsluhující automatizovanou továrnu nebo počítačový programátor. A to je ten kognitariát - ne každý duševní pracovník splňuje tyto charakteristiky - např. řídící pracovníci - i když jsou třeba vykořisťováni - proletáři nejsou, jsou to důstojníci a poddůstojníci kapitálu, obdobně lidé placení z osobního důchodu kapitalisty, lidé sice vykořisťovaní, ale neprodukující nadhodnotu - to jest působící v odvozeném vztahu atd. Je to dost náročná věda.Takže si to nejdříve prostudujte a pak něco pište. Takže je snad logické, že nositelem toho základního poslání dělnické třídy (proletariátu) dnes nejsou ty zaostalé a odcházející části, ale ty nové, které postupně převládnou. Co Vám na tom vadí? To, co naznačujete na konci svého mailu - že totiž VT pokrok může být zneužíván kapitálem - je samozřejmě pravda, ale co to má co dělat s kognitariátem? Nebo chcete popřít, že ten kognitariát existuje? že nejsou vykořisťovaní indičtí programátoři atd.?
  Vaši duchovní symbionti stalinisté s obzvláštním zápalem argumentují, že kognitariát je dělnická aristokracie a jako takoví nemohou být revoluční a nedá se na ně sázet. A nadto jsou neuvědomělí atd. atd. Což je pletení si hrušek a jablek. Pomocí pojmu kognitariát postihuji, která část DT je objektivně, ať si to uvědomuje nebo ne, nejvice zainteresována na odchodu kapitalismu. Druhé věc je, že tento jev ještě nedostoupil do určité úrovně, že si kapitál ještě může dovolit je svým způsobem zvýhodňovat na úkor vyklořisťování fyzické práce apod., zejména té ve třetím světě - ale to pomine, jakmile se kognitariát stane hlavním typem pracovníka. A vědomí - to je kapitola sama pro sebe, z toho se toho moc vyvozovat nedá - což pak nejsou buržoasní ideologií ovlivnění klasičtí dělníci? I ti lopatěnkové?
  Takže už se Vám v hlavě trochu rozsvěcí?
  ??
  April 15, 2012 v 10.5
  Pane Škabraho, že byste neuměl číst?
  Položil jsem Vám jasnou otázku, dokonce s otazníkem - co kdybyste si ten můj text přečetl ještě jednou pomalu, třeba na ni přijdete a odpovíte.To byste jako člověk, který bere peníze za výuku marxismu měl!!!
  VK
  April 15, 2012 v 10.27
  Kognitariát
  Zaměřit se na tzv. kognitariát má drobounkou chybku. Mezi příslušníky inteligence a zejména mladými VŠ vzdělanými, panuje ve velké většině nepřekonatelný odpor k levici. Jakožto k světonázoru a přístupům looserů (to asi především, já přece nejsem žádný looser abych smýšlel levicově), podpory nefachčenek a jiných parazitů, přerozdělováním zasahování do osobní svobody vydělávat a nakládat s vlastními prostředky. Jak iracionální, tak silné.
  AM
  April 15, 2012 v 10.31
  Kognitariát
  jako masa nevlastníků naplňující své historické poslání...

  Ale co když jsem i já (jakkoliv se to ve světle Vašich argumentů zdá nemožné) součást kognitariátu?
  Přispívám svými penězi na chod tohoto Deníku. Mohu se zůčastnit diskuzí.
  A od Hellera slyším: "Je to dost náročná věda.Takže si to nejdříve prostudujte a pak něco pište."
  ??
  April 15, 2012 v 11.18
  Práce šlechtí duši pane Morbicere
  Jestli jste součástí kognitariátu, tím lépe, o to máte větší odpovědnost za vývoj světa, tak se zajímejte,makejte - pro mne to platí taky, i když kognitartiát nejsem, jen příživník na proletariátu - dle Marxe služebná třída.
  Přiznám se, že mám asi netypickou představu o těchto diskusních forech. Vím, že lidi se tu chtějí jen bavit, uplatnit vtipné bonmoty, někdy si vylít vztek atd. Často plácají, co kde slyšeli. Ale mne to zlobí - dějinné ručičky běží a lidská blbost a lenost brzdí včasnou reakci. To, že já náhodou vidím, neberu jako svoji zásluhu či projev geniality - náhodou mne život a lidé kolem někam postrčili - taky nevrčím na lidi vždy - když u nich vidím snahu dát si odpovědět na palčivou otázku, tak vysvětluju, ale Vy jste tak trochu vyjel po stalinsku, tak jsem odpověděl podobně. Jinak opravdu doporučuji - přečtěte si naši knížku, i když to bude fuška, marxistická terminologie se už bohužel zapomněla, nevím jaká jste generace. Na Deník přispívám z důchodu i já.
  Jinak - nejste-li kognitariát, to přece nevadí - Marx taky nebyl dělník - tady žádná absolutní determinace není.
  AM
  April 15, 2012 v 11.46
  Možná ale
  brzdí včasnou reakci spoléhání se na vzdušné zámky.
  Žijeme v kapitalismu. Každý něco vlastní. Ať už majetek nebo dluhy.
  Spoléhat na vzpouru (nebo podporu) nějakých efemérních nevlastníků mně přijde dost bláhové...
  .... když už jsme u těch pocitů.
  ??
  April 15, 2012 v 12.56
  Pane Morbicere souhlas
  Sice jsme nebyli u žádných pocitů., já Vám vykládal vědecké poznatky z pozic marxismu, ale s Vaším konstatováním souhlasím - ani já nespoléhám na vzpouru efeméírních nevlastníků a snažil jsem se to těm, kteří na ní spoléhají, v diskusi na několika zdejších článcích vysvětlit - zcela marně. Já spoléhám právě na vytvoření třídy samosprávných vlastníků, ke kterém dojde již samotnou logikou rozvoje výrobních sil a potřebou kapitalisty hledat nové formy stoimulace výkonu pracovníků - to se mu pak vymkne z rukou. Samozřejmě se ten kognitariát musí přičinit a propojit se s ostatními kapitalismem postiženými skupinami.
  April 15, 2012 v 15.37
  ad druhá moderna
  Pokud jde o přesměrování k nějakým textům, je nejlepší jít přímo ke zdroji. Knihy Ulricha Becka vyšly i v češtině, nejvíce úvodový charakter má asi Vynalézání politiky.

  Pokud jde o vztah k postmoderně. Druhá moderna de facto vychází z toho, že postmoderní kritiku klasické moderny je třeba přijmout, ale jít za ni (ne tedy vracet se před ni!). Jinak řečeno, přijímá dekonstrukci, ale vzápětí se snaží o rekonstrukci, již na nových základech (je to vidět třeba na vztahu k vědě, resp. vědeckosti, zejména té, jak ji tu "postaru" reprezentuje pan Heller nebo občas jaderný fyzik Wágner).

  Já jsem na tohle téma psal disertaci, kterou jsem pak chtěl trochu přepracovat a připravit ke knižnímu vydání, leč od té doby, co učím, šly mé badatelské vize do kytek, všechno, co zvládnu, jsou občasné poznámky k dílčím tématům...
  ??
  April 15, 2012 v 17.29
  Je to velká legrace
  Nechci pana Škabrahu pořád skandalizovat, ale ona je veliká legrace, když to, co tak důležitě vykládá jako druhou modernu, jsem se učil koncem 60 let na FF UK ve výuce marxistické filofie (tenkrát ji neučili blbci, normalizace je smetla), ale pak znovu na popstgraduálu na VŠP ÚV KSČ, který jsem jako učitel Městské politické školy musel absolvovat - ale ani tam kupodivu nebyla výuka blbá, z díla klasiků jsem tam hodně naučil a dnes je mi to vhod. . To je totiž klasická formulace o Marxově poznávací metodě - ano, nejprve analyzovat realitu, jít od jevových forem k podstatám a pak ji znovu duchovně reprodukovat už s postižením těch podstat a jejich souvislostí. Je spousta knih sovětských oficiálních autorů ze 70 let, se kterými jsem musel ztrácet čas při externí aspirantuře, kde tohle bylo omíláno do omrzení. A to je skutečně ten dnešní objev našich postpostmodernistů? Karle, Karle, ještě že to nevidíš.
  ??
  April 15, 2012 v 17.58
  Pane Klusáček, omlouvám se, že jsem Váš vstup přehlédl
  ale Vy jistě nepřehlédl, co jsem napsal nad tím Vaším vstupem - právě to, o čem jste psal, že totiž klasdickým argumentem stalinistů proti úloze kognitariátu je konstatování (správné), že kognitariát je dnes a u nás obzvláště totálně v zajetí buržoasní ideologie, což byl ovšem kdysi i ten klasický proletariát, který pak přece jen zasadil kapitalismu značný úder (samozřejmě pod vedením řídícího aparátu) a vytvořil alespoň protosocialismus (samozřejmě ho vidím reálně). Takže s tou retardovaností vědomí neprivilegovaných vrstev si zase takovou hlavu nedělám, to se poddá a sám kapitál pro tohle prozření udělá maximum - už dnes stlačuje mzdy kognitariátu pomocí vývozu intelektuálních výrob do třetího světa nebo naopak pomocí dovozu indických či rumunskýchj programátorů apod. Vědomí je přece jen odraz, jakkoli se značnou manévrovací schopností, důležitý je ale ten objektivní základ společenské role urtčité třídy či skupiny.
  Jenom jsem z Vaší stručné poznámečky nepochopil, zda Vy ty posunuté ideové pozice dnešního kognitariátu sdílíte nebo ne. Jinak s těmi nefachčenky - samospráva by byla nejlepší prostředek, jak je postihnout a donutit nejen k práci, ale i k vlastnickému namáhání - kolektiv, který neumí dobře hospodařit prostě vezme za své - samosprávný socialismus nebude protosocialismus.
  AM
  April 15, 2012 v 18.23
  Děkuji pane Škabraho.
  Když Andrew Graham-Dixon provází španělským uměním, vyrýsuje se mu při zpětném pohledu hrana Gaudí + Picasso /// Dalí. Nádherně a názorně ukazuje, v čem, ač se to tehdy a zprvu nezdálo, postmoderna na modernu ztrácí...

  Pane Hellere. Mne jste označil za stalinistu, panu Škabrahovi podsouváte, že se tady naparuje jako důležitý páv...
  Popravdě - diskuze s Vámi je nesnesitelná.

  No nic, jdu sledovat, jak se to kapitalistům samo vymyká z rukou...
  ??
  April 15, 2012 v 20.51
  Pro pravdu se halt každý zlobí, aneb
  nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu
  MP
  April 15, 2012 v 22.13
  P. Hellere,
  zdravím vás a doufám, že vám zdraví slouží.

  Loni jsme tu o marxismu hodně debatovali a v lecčems jsme se shodli. Ale právě proto nemohu souhlasit se způsobem, jakým vedete tuto diskusi. Nikdo vám ideu samosprávného socialismu nebere (pan Škabraha vůbec ne, přečtětě si to), ale není přece možné dogmaticky lpět na jednom aspektu a nevidět komplexněji. Navíc se obávám, že marxismu škodíte, protože jej hájíte velmi dogmaticky. Marx se v mnohém mýlil, věda, filozofie a vůbec lidské myšlení, diskurz od jeho doby pokročily a změnily se atd. - to je potřeba vzít v úvahu. Čili to, že prakticky nikdo dnes není "čistý marxista", je přirozené a nelze hned každého takového člověka považovat za nepřítele.

  Myslím, že bychom na levici mnohem více měli směřovat ke spolupráci a vzájemně si s respektem naslouchat.
  Mě osobně na rozdíl od vás znepokojuje, co píše p. Klusáček o dnešních mladých VŠ vzdělaných lidech (a samozřejmě to znám i z osobní zkušenosti). Ta jejich sobecká přezíravost vůči "looserům" je podle mě jedním z hlavních problémů současnosti a příčinou, proč je na tom levice tak špatně a proč neoliberální kapitalismus tak triumfuje.
  ??
  April 16, 2012 v 0.58
  Zdravím pane Plevo
  zdraví mi bohužel moc neslouží /zlomená noha/, ale to nic. I když si Vás vážím, nemohu Vaši výtku přijmout, protože to je právě to, proti čemu bojuji. Myslím tu představu - Marx kdysi dávno něco, a to už neplatí, co na tom,. že máme marxisty, kteří odmítají teorii pracovní hodnoty nebo pojetí pravdy a vesele všechno relativizují nebo případně obracejí realitu z nohou na hlavu - ekonomika je jen něco podřadného v rámci významných z nebe spadlých politických přeměn (demokratizace) - tak to prezentuje poan Škabraha nejen tady, ale jinde (tahle diskuse se totiž už vedla i na článcích Otto Novotného, ale vedou ji stejní lidé - pan Stropnický je světlá výjimka).
  Právě na jednom z těch článků jsem se pokoušel jednomu takovému smiřovateli pohledů vysvětlit, že jedna věc je akční spolupráce v praktické politice, kde je třeba jen dobře znát názory partnera a vědět, až kam může jít, na čem se můžeme dohodnout jako na minimálním společném protikapitalistickém programu. Ovšem zcela druhá věc je, když si vyjasňujeme své pohledy na svět, vedeme alespoň jakousi náhražku teoretické diskuse. Viz Lenin - musíme se rozdělit, abychom se mohli spojit. A v takovéto diskusi neznám bratra či kamaráda, bude to asi nafoukané - ale viz to Husovo Páleč je můj přítel, ale pravda je moje přítelkyně nejmilejší. Rozhodně mi nestačí "Vždyť Vám tu samosprávu nikdo nebere", když vidím, že tato jediná možnost, jak lidstvo může překonat kapitalismus a neupadnout zpátky do protosocialismu (teď bychom se mohli hádat, je-li to jediná možnost - ale tohle poznání není dogmatismem!!!) je odmítána pomocí úžasně tupých argumentů neobeznámenými lidmi a jak si tu opravdu notují pan Škabraha i ti nejhorší stalinisté z KSČM (to nebylo urážlivé obvin
  nění oni to opravdu říkají přesně jako pan Škabraha a ten druhý, co se rozzlobil a utekl z celkem poklidné diskuse jako kluk) - a třeba i jeden profesor technokrat a potom dělníci zblblí buržoasní ideologií takže vývoj se nehýbe, komunistickáý strana i ČSSD stojí za houby a pánové krasoduchové si vymýšlejí něco, co bylo už u Kanta,Hegela a Marxe.Já vím,že pan Škabraha není nepřítel, ale je úžasně neznalý, zejména toho marxismu, který učí, což mne naplňuje hrůzou (není sám, to je problém, celé generace) a tím strašně škodí - vlastně stejně jako ti stalinisté.
  Tak to jen abystre mně rozuměl.
  A pokud jde o obvinění z dogmatismu - prosím Vás dokažte mi to na nějakém argumentu - co hájím a není to pravda apod. Rád si podiskutuji, kvůli té noze se nudím.
  A možná bých Vás mohl vyprovokovat k tomu, abyste odpověděl na ty otázky, které jsem adresoval panu Škabrahovi a které on v textu - jako už po několikáté v našich diskusích, i dvoustranných, - jaksi nemůže najít, takže chudák neví, co po něm chci. Zvednete za něj tu rukavici?
  JK
  April 16, 2012 v 10.0
  Osvícený Heller
  Nezlobte se, pane Hellere, ale ty Vaše příspěvky ve mne neustále vyvolávají jednu představu. Pepík Heller sedí zadumán v kutlochu. Kolem se válejí Marxové, publikace od Marxe a knihy napsané Marxem. Kdesi vyje pes. Po osmistém padesátém přečtení Kapitálu se náhle ozvou fanfáry, rozzáří se Božské světlo a Josef Heller obdrží svatozář. "Už jsem příšel na všechno. Vím, JAK TO JE!" šťastně zvolá vševědoucí Pepa.

  Omlouvám se za nevědecký a nevěcný příspěvek. Ale to Vaše objektivní, racionální a pravdivé pojetí Vědy a Reality je podle mého názoru pěkné svinstvo. Nic ve zlém, nic proti Vám osobně...
  PM
  April 16, 2012 v 10.19
  Pane Plevo i mne
  .. znepokojuje, co píše p. Klusáček o dnešních mladých VŠ vzdělaných lidech (a samozřejmě to znám i z osobní zkušenosti). Ta jejich sobecká přezíravost vůči "looserům" .......
  Co mne mne zpokojuje je opomíjení analýzy ambicí a programu pirátské partaje, která se pomalu i zde stává třetí politickou silou. Zahrnuje střední vrstvu, která považuje klasické politické mechanismy za natolik přežité, že tím vzbuzuje dojem arogance. Ale pozor, jde o přirozené vymezení středové elity usilující demokraticky o politickou moc a tím o prohloubení demokracie. Nakolik důvěryhodně a zdařile se brzy ukáže. Čtěmež jejich program!
  PM
  April 16, 2012 v 10.34
  Pane Karene,
  drama pana Hellera není drama Dostojevského. Pan Heller neprožil své na Sibiři, kde by s patřičným odstupem reflektoval grandiózní idee německého romantismu. Pan Heller zato plně žil uprostřed elity postcarské inteligence a je obdařen schopností své drama velmi zdařile prezentovat.
  Úctyhodně vitálně ....pomyslel jsem si.
  ??
  April 16, 2012 v 11.17
  Pane Karene,sám jste svůj příspěvek otestoval., souhlasím
  jenom jste dost vedle se svými představami - moje poznání se totiž nevyvíjelo v poklidu pracovny (čas pro to studium a výzkum jsem si musel spíše krást na úkor normálního života),, ale mezi chytrými liodmi, kteří v roce 1968 pochopili, že tenhle systém není pravé ořechové a že je třeba něco udělat. A to jediné, co jsem mohl já, bylo přijít na kloub tomu, jak to funguje - a o to jsem se celý život snažil. Naštěstí jsme potkával dost lidí, kteří mi dávali podněty - zkuste učit třídu složenou z primářů, ředitelů podniků, dělníků i úřednic, kteří jsou naštvaní na pány a potřebují si na Vás vylít zlost, a nevypadat před nimi jako blbec, ale alespoň se snažit jim odpovědět na otázky.Samozřejmě jste při tom nemohl hájit papaláše a oficiální ideologii - naštěstí se pání nezajímali o to, co lidem říkáme. Takže hledáte odpovědi, kde se dá a zjistíte, že ten Marx sice má nedostatky, ale je pořád to nejlepší poznání - nejdříve ve srovnání sd blbostmi přicházejícími z SSSR a po listopadu ve srovnmání s různými postmodernami a "druhými modernami",které v podstatě (jejich stoupenci to samozřejmě nejsou s to vnímat, tak jako stalinisté nejsou s to vnímat, že definitivně prohráli) jen zamíchávají skutečnou realitu, aby nebylo vidět, kdo a jak vládne a jak správně na něj.
  A nejlepší je na tom, že při tom celoživotním poznání přijdete na to, proč jsou lidé tak lehko oblbováni buržoasní ideologií - ale bohužel s tím nemůžete nic dělat - tak se alespoň hádáte - a pak přijde - promiňte mi - cucák, který ještě nemůže vědět nic, protože ho buržoasie úspěšně masírovala od doby, kdy bral rozum, a posuzuje Vás. A ne že by se s Vámi hádal o to, co říkáte - to by bylo asi pracovně náročné - tak rozebírá Vás - ale to je normální, to dělají i lidé mé generace, taky jsou různě zaboření do ideologií, se kterými se potkali a když nevědí kudy kam, tak se uklidní tím, že nepohodlného oponenta si nějak neprabvdivě otestují - vb mém případě jako toho, kdo celáý život žil s elitou, což je blbost, když tak se šašky elity z odborné sféry..Já vím, že marxismus se svým pojetím pravdy lidi dráždí - profesor elektrotechniky, kterému by rozhodně nepořišlo divné, že je to on, kdo ví, že do drátu jde proud a jiní to nevědí, se strašně rozčiluje, že by snad jeho nekvalifikované plácání o společnosti nemělo stejnou vypovídací schopnost jako povídání společenského vědce. A úplně na závěr - už jsem to psal několikrát - to, že já vím a jiní ne, není dáno mojí genialitou - jsem opravdu jen průměrný Pepa Heller z venkova - ale hlavně tím, že jsem se shodou okolností (hlavně rok 1968)nadýchal té správné a ne těch dvou dalších reakčních, u Vás a pana Petráska je to bohužel jinak, ale Vy ještě máte šanci - budete se sám divit, k čemu Vás praxe přivede.
  Ale v něčem jste měl pravdu - té chvíli, kdy po pracném lámání si hlavy, Vám najednou začnou kousky skládačky zapadat a vidíte, že je to ono - tomu se opravdu nic nevyrovná. Možná jste to už sám zažil.
  ON
  April 16, 2012 v 11.22
  A východisko dle této logiky?
  Jakou tedy nabízíte alternativu, Matěji Stropnický? Z Vašeho idealistického vyprávění vyplývá pro politickou stranu vlastně bezvýchodná pozice:
  Buď budete chtít věci měnit pomocí strany idealistů. Pak ale budujete stranu s velmi omezeným potenciálem. Čím větší strana, tím více kariéristů – dle Vaší logiky. A dokonce ani to není záruka, jak bylo vidět na sotva pětiprocentní SZ, ve které, jak se ukázalo, bylo těch kariéristů podílově stejně tolik jako ve velké ČSSD, a možná i více. Anebo to musíte zkusit bez strany, v rámci nějakého protestního hnutí mimo parlament, tzn. v méně korupčně zatěžujícím prostředí. To má mnoho výhod, ale jedno velké riziko, velmi malý vliv na reálnou politiku, moralizující a estetizující politické sektářství.
  ??
  April 16, 2012 v 13.10
  Problém je jinde
  Ota má pravdu, že to nespraví nějaké zakládání nového subjektu, náhrada politické strany něčím, co si říká jinak apod. Má poravdu i v tom, že politiíka je otázka zájmů, nelze mít stranu idealistů, zájmy tříd se realizují přes prosazování zájmů skupinek a jednotlivců. Je ale třeba oslovit takovou sociální skupinu či třídu, která sií bude umět ohlídat svou partokracii v tom, aby kromě svých zájmů prosazovala i zájmy jejich - tohle bohužel nefunguje v KSČM, kde senioirská většina už není s to hlídat partoklracii a je manipulovatelná. V ČSSD zase kromě parokracie vládnou vlivné podnikatelské lobby různě navázané na lobby z jiných stran. Navíc ve společnosti je příliš slabá a neurčitá ta část, která se o nějakou levicovou politiku pokouší. Dělnická třída prochází přezbrojením na kognitariát, drobní podnikatelé, státní zaměstnanci a intelektuálové jsou velmi nejistá základna. Proto jsem dlouhodobě navrhoval vypěstovat si třídu samosprávných vlastníků, krátkodobě je ovšem zřejmě nutno oslovovat ty intelektuály, státní zaměstnance a maloburžoasii - což chce asi přesně zaměřený konkrétní program pro denní život a straktivní "náboženství" (ideologii), které by burcovalo a dávalo naději - to však intelektuálové motající se kolem postmiderny, příp. neomarxismu či bezzubého lidskoprávnictví nestvoří. Takže tady je zádrhel.
  PM
  April 16, 2012 v 15.40
  Pozor na Piráty pane Hellere, těm jde o samosprávu a
  ať se leckomu jeví jakkoliv postmderně poťapaně sjednocují vrstvu mladé doposud apatické bildungsburžoasie (ano, nejen klausismus radikálně zavrhují a agují nadnacionálě). Během krátké doby se stanou třetí nejsilnější partají a tím korunovatelé nejmocnějšího, viz BRD.
  ??
  April 16, 2012 v 16.4
  To samozřejmě může být
  jsou-li jiné směry tak ochromené různým plácáním v duchu buržoasní ideologie a široké vrstvy se ještě moc neprobudily. Ta Klausovina je stejně zastaralá a vyjadřuje spíše zájmy druhořadé biržoasie parazitující na národních státech.
  JK
  April 16, 2012 v 21.7
  J.Hellerovi
  Já nenapadám Vás (vždyť jsem jasně psal, že to nemyslím osobně), nýbrž Vaši pravěkou metodiku "existuje objektivní realita, která se dá poznat Rozumem a následně sdělit a odhalit". Tedy představu, že stačí najít správné sklíčko v kaleidoskopu pohledu a člověk uvidí Pravdu. To už tady bylo a moc se to neosvědčilo (objektivně změřím, že Žid má dlouhou kost, vědecky to sepíšu, precizně odargumentuji, zdůvodním eugeniku a následně racionálně a objektivně zjištěnou nižší rasu naházím do pecí - to je logické, ne?)

  Ale pravda, jsem cucák. Třeba ze mě někdy bude prozřivší marxista a budu se tlouct do hlavy, jak jsem byl hloupý. Ale tak nějak mě těší, že jsem nazýván zároveň buržoazním ideologem i levicovým radikálem.

  ...ještě k tématu článku. Představa, že neoliberální ČSSD něco vyřeší je asi naivní. Jedině snad, že by prošla nějakým masivním revolučním demokratizačním procesem zdola, který by trvale proměnil i autoritativní mechanismy fungování. Prostě "strana" tak, jak je nastavena v současnosti, nemůže být alternativou...
  PL
  April 16, 2012 v 23.19
  souhlas
  .. s tezemi o stávající ČSSD, ostatně i Bohuslav Sobotka v době kolem svého zvolení upínal své naděje na zlepšení demokratických mechanismů uvnitř prostřednictvím otevření se strany. Je zřejmě hlavně zdáním (ne-li rovnou pravdivostí) autorovy 2. teze, že se do nárůče ČSSD nadějní mladí politici ni angažovaná veřejnost v zástupech zrovna nehrnou(?).
  Protože jsem také zastáncem věcné základny (vzoru hrášku, jabloní a závěrečných prací - což je jak víme z Krna otázka navýsost politická..), omezím se již jen na poznámku k výtce Martina Škabrahy autorově první tezi: Autor si dle mého nezakládá na všeobecné platnosti svých tezí, no článek je přece jen o ČSSD dneška.
  ??
  April 16, 2012 v 23.37
  Pane Karene, mám návrh
  abychom neztráceli čas, nechme tedy osobních tanečků. Ani já k Vám necítím osobní averzi, ale opravdu toho znáte strašně málo – nejen v marxismu, i v hlubší filozofické tradici (na kterou já nejsem expert!!!) V tomto mailu jste totiž dost naivně znectil nejen moje pojetí objektivní reality a její poznatelnosti, nejen marxistické pojetí, ale i významné filozofické proudy (třeba i náboženské a filozoficko-idealistické), které tu objektivní realitu uznávají taky. Navíc jste popletl dvě věci – poznatelnost a zneužití poznání pro něčí zájmy- tady má zejména marxismus velmi jasno. Takže se prosím Vás soustřeďte, pokusím se Vám to vyložit v pokud možno stručné a jasné formě. Omezím se na marxistické pojetí.
  Nevím, proč jste došel k názoru, že sám fakt uznání objektivní reality se neosvědčil, byl vyvrácen apod. A co přírodní, technické vědy, medicína apod.? Ty neuznávají objektivní realitu nezávislou na subjektu? Jak to, že dokážou poznat zákonitosti působící uvnitř předmětu poznání a aplikují je pak v lécích, vynálezech atd. Co elektrotechnik, který Vám řekne – nesahej na ten drát, je pod proudem – ten přece taky uznává objektivní realitu. Nebo snad chcete říci, že to, že lék zabírá na pacienta, je dáno tím, že do něj vdechnul jakési fluidum lékař výzkumník? Takže co jste napsal, byla hloupost, naopak – vývoj lidstva ukazuje, že tu objektivní realita je a že když ji lidé dokážou poznat a využít,tak dochází k obrovským změnám a konec konců – bez toho by dávno vyhynuli.
  Jiná věc je, zda jsou či nejsou meze toho poznání. O marxismu jste si asi udělal představu buď podle nějakých optimistických knížek ze stalinské éry (Mičurin, Lysenko apod.) nebo naopak podle zesměšňujících výplodů slouhů současné vládnoucí třídy po listopadu (to nejspíše – smutné je, že to nejspíše děláte zadarmo,to je ostudné). Musím to zjednodušit – ale podle marxismu je samozřejmě míra,ve které dokáže poznávající subjekt tu objektivní realitu rozebrat a pochopit, je vždy omezená, pravda - shoda s objektivní realitou - je částečná, relativní, i když v ní jsou některé momenty absolutnosti. Např. Einsteinovo vidění světa je nadmnožina, ale neruší platnost Newtonových zákonů v daném vymezení , které jsou její podmnožinou (já se omlouvám, abyste mi rozuměl, musím fušovat do oblasti mimo společenské vědy a leckomu to bude směšné). Nebo ve společnosti – můžete dojít k jakýmkoli novým poznatkům o husitech, ale že byla bitva u Lipan 1434 a že tam Prokop prohrál – je ten absolutní prvek v toku relativního poznání. Ale co je především absolutní – je proces poznávání, to, že probíhá,odkrývá zákony objektivní reality (a taky ji mění samozřejmě). Tak tohle je ta, podle Vaší hloupé mladé hlavičky, pravěká metodika – ano – sahá hluboko do dějin filozofie a co se Vám na ni nezdá? Pro normální zkušeností je to banalita a spíše by se zasmál jejímu zpochybňování (Mimochodem – do tohoto pohledu sem může vejít i uznání vlastností poznávajícího subjektu, jako je určité podvědomé podprahové vnímání, intuice a dokonce třeba i vnímavost na nějaké jevy z té reality, kterým se říká paranormální). Poznávající subjekt je složitá struktura a je si objektivní realitou v neustálé vzájemné součinnosti – ale objektivní realita je určující, subjekt je její součástí.
  Kvalitu poznání ovlivňuje leccos – všeobecně úroveň výrobních sil, hromadící se poznání minulých generací – věda atd.,systém výuky a výchovy poznávajících jedinců atd. To snad nemusím rozvádět. Kvalitu svého poznání si můžete ověřovat různými formami, které si lidské společenství vypracovalo – to bych nechtěl rozebírat. Jenomže – a tady je marxismus zvláštní – kvalitu poznání subjektu (jedince, vědeckého kolektivu, celé vědecké obce, všech lidí apod.) ovlivňuje velmi výrazně zájem tříd, které ve společnosti existují (odvozený od vlastnictví výrobních prostředků). Jde o to, zda jde o třídu, které vývoj v objektivní realitě spíše nahrává nebo spíše ji bere její pozice a privilegia. jde proti jejím současným zájmům. Třída pokroková – tu její zájem k pravdivému poznání silně motivuje a atmosféra, kterou tato třída vytváří ve společnosti, může inspirovat, probudit tu intuici apod. Třída odcházející (kapitalismus dnes), reakční naopak musí co nejvíce lhát (zejména ve společenských vědách) , zakrývat podstatu věci, zamotávat všechno tak, aby zejména neprivilegiované vrstvy se v tom nevyznaly apod. (proto tak nemám rád ty postmoderní kecy – to je dnes jasný nástroj k obhájení pozic Nečasů a spol. – To vaše odmítání objektivní reality a poznatelnosti má stejný efekt). No a je snad jasné, že třídy mají velký vliv na ty, kdo poznávají – a to tito poznávající ani nemusí k té reakční třídě patřit – prostě je sebou strhla vládnoucí třída. A jsme u těch Vámi uvedených mezí poznání – ano, hodí-li se to určitému proudu ve vládnoucí třídě – tak překroutí poznání reality třeba do podoby nevědeckých a nepravdivých genetických rasistických teorií (nebo do podoby neoprabvdivého, nekritického obhajování prvního pokusu o socialismus, Gottwalda, Stalina, popírání procesů atd.). Nehodí-li se jí Koperníkova soustava – tak bude vědce upalovat. Teoretický fyzik pohybující se v největší abstrakci si začne určité jevy vysvětlovat nábožensky atd. atd. Je-li zájem, je zneužití, může se stát, že třeba v KSČM Vám bude řada stalinistů tvrdit takový zjevný nesmysl, jako že minulý systém neměl žádné vady, byl jen zrazen Gorbačovem, ale to rychle pomine – ale podobným blbostem v rozporu s realitou věří i ti na buržoasní straně – viz např. americký kreacionismus a jeho odmítání Darwina nebo hluchota, která popadne obhájce kapitalismu, když mu řeknu „A co zločiny kapitalismu?“ – mnohokrát ověřeno. Záleží prostě na třídě (samozřejmě se to bude měnit!!) – člověk má sice individuální manévrovací prostor, buržoa Engels bádal v zájmu dělnické třídy a řada vědců z dělnického či vůbec chudého prostředí slouží nadšeně a z přesvědčení vládcům. Není tu fatální determinace, ale dlouhodobě rozhodující vliv tříd tu je. Takže ne moje metodika je pravěká, ale naopak to, co hlásáte Vy, to už používaly vládnoucí třídy v dějinách mockrát – většinou v nějaké formě náboženství neuznávajícího lidský rozum atd.
  Takže – čekám od Vás jasnou a zřetelnou odpověď s argumenty, žádné kličky, žádné bonmoty. Nejde mi o to, abyste Vy převzal moje názory, ale o to, abyste pochopil správně, jaké já a mnoho jiných lidí názory máme a přestal nás urážet neználkovským posmíváním. Nebo z diskuse utečete a odmlčíte se či se vymluvíte na moje špatné vlastnosti a neurvalé jednání? (tak se dá před argumenty utéci nejsnáze).

  JK
  April 17, 2012 v 11.14
  J.Hellerovi
  Pane Hellere, já Vám přesně rozumím. Já i přes svou hloupost chápu, co říkate. Ale prostě s tím nesouhlasím! :) Vy jste prostě dědicem myšlení modernity (ano, v zásadě celého proudu evropské filozofie) a na základě rozumového poznání jakési objektivní reality chcete odhalit "jak to tedy je, jak to bylo - wie es eigentlich gewesen".

  Pro mě osobně je tento způsob západního myšlení absolutně zdiskreditovaný (na základě zkušeností 20. století). Myslím, že právě přesvědčení o tom, že JÁ vidím pravdu (protože pravda objektivně je a dá se vidět) a TY jsi buržoazní ideolog jest zkaženým jádrem celého západního projektu. A ty všechny rádoby nezávislé a objektivní vědy jsou podle mě taky pěkný humus.

  Ale jinak se spoustou Vašich analytických postřehů nejde nesouhlasit. Zbaví-li se marxismus metafyziky Pravdy, budu klidně marxistou. Otázka zní - co však potom z marxismu zůstane, že...

  ON
  April 17, 2012 v 11.56
  Pane Karene,
  myslím, že jste vcelku jasně vystihl některé základní slabiny ortodoxně marxistického myšlení (pojetí objektivity, vědy....), jen by mě zajímalo, zda to v tom vidíte či nikoli problém celého západního myšlení (?)... Nicméně učinil jste poznámku o "neoliberální ČSSD", což bych prosil trochu vysvětlit a také jestli byste nerozvedl, jak byste si představoval fungování strany po "masivním revolučním demokratizačním procesu zdola". Děkuji.
  AM
  April 17, 2012 v 12.3
  Pane Karene.
  Dělníci jsou zblblí, intelektuálové hloupí a nevzdělaní, nižší management prodejný a posluhovačný.

  Proto chce pan Heller všechno vsadit na jednu kartu, a zbourat kapitalismus s pomocí kognitariátu, jakési zatím ještě neustálené a nehotové třídy duševních pracovníků, kam patří "např. námezdně zaměstnaný vědec v továrně na vědecké objevy, licence apod., inženýr obsluhující automatizovanou továrnu nebo počítačový programátor."
  JK
  April 17, 2012 v 12.52
  O.Novotnému
  ČSSD podle mě nenabízí opravdovou alternativu, pořád vychází z ekonomizujícího pohledu na společenskou realitu a akcentuje potřebu růstu Růstu. Možná by bylo zajímavé posadit současnou ČSSD do protikladu levicových stran v 50.-60. letech na Západě. Nebyla by spíše pravicová?

  Radikální demokratizaci vnímám jako zavedení prvků přímé demokracie do stranických struktur, omezení autoritářské hierarchie, okamžitou odvolatelnost funkcionářů atd. Prostě to, co bychom rádi (teda alespoň já) zavedli obecně do celé společnosti...
  ON
  April 17, 2012 v 13.54
  Panu Karenovi
  děkuji. Asi je pravda, že ve srovnání se socdem 50-60 tých let se může dnešní ČSSD jevit "pravicovější", ale to by si vyžadovalo hlubší analýzu. Ovšem potřeba růstu Růstu byla v té době akcentována mnohem silněji než dnes, neboť tehdy program a praxe socdem tolik nezohledňovaly ekologické limity. a růst hospodářský byl ikonou. (Ekologický ohled se začíná objevovat mnohem později a není bez zajímavosti, že na důraz na něj posadila i "třetí cesta", která neoliberalismu ustupovala.) Osobně si myslím, že politika růstu Růstu je překonávána politikou udržitelného růstu, jakkoli nedokonale a bude to běh na dlouhou trať. Faktem je, ale že musíme začít kvaltovat. Nedokážu si ale představit alternativu k tomu, že prostě pojem "růst " zrušíme, jak se část radikální levice představuje. Některé prvky demokratizace strany, které navrhujete, jsou ve stanovách ČSSD zavedeny. Např. pokud je s funkcionářem ČSSD zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu, existuje zde tzv. pravidlo presumpce viny, na základě kterého může být odvolán ze své funkce. Máme i prvky přímé demokracie (referenda, přímou volbu předsedy jako možnost), byť stále v omezené míře, než jak bych si přál a jak jsem před lety navrhoval... Ale i tady je to proces......
  ??
  April 17, 2012 v 13.56
  Pane Morbicere - soustavně překrucujete
  máte zvláštní schopnost vytrhnout věci ze souvislosti a dát pojmům vlastní - to jest špatný - výklad. Dělníci jsou zblblí buržoasní ideologií a nejen oni - Vy jste toho názorný příklad - není to věc inteligence (ideologii vládnoucí třídy podléhají i vzdě+lanostní špičky), není to otázka vzdělanosti či morálky, ale prostě ekonomiky, se kterou Vy pracovat nedovedete. Je to sociologický zákon, konstatovaný již v 19.století. Hloupí a nevzdělaní nejsou všichni intelektuálové - jen někteří - a navíc to oboje se nemusí pojit. Pan Karen patří ke gemeraci, která nutně musela získat jednostranné výdělání, totéž platí o kariérové orientaci pana Škabrahy, i když je o generaci výš. Zase to není osobnostní kritika - ale konstatovat výsledek musím, protože k té jednostranné výuce (v minulém systému byla taky jednostranná - jenže zase jinak) patří i vědomí nadřazenosti nad tím, co považují za odbyté, prehistorické apod. a přitom nechápou, že prehistorická je právě ta dočasná renesance buržoasní blbosti. I to patří k vládě buržoasní ideologie a psychiky. A charakteristika manažerů není nějakou psychicko-morální,jak jste to dezinterpretoval Vy, ale je to čistě charakteristika jejich objektivní ekonomické role pomocníků při výkonu vlastnické funkce kapitalisty (že s tím přišel Marx to asi pro Vás ARGUMENT NENÍ), se kterou se jako jednotlivci mohou vyrovnávast více či méně (tak jako já se musel v minulém systému vyrovnávat s objektivní rolí ideologického sluhy řídícího aparátu.Vy pane Morbicere asi nejste s to nějak rozlišovat subjektivní a objektivní charakteristiky,že? Co kdybyste někdy napsal výjimečně více vět a vyložil své pojetí?
  Mimochodem - ne že já vsázím na jednu kartu - ale objektivní vývoj určitým způsobem krystalizuje - nebo Vy vidíte jiný směr? Jiný sociální subjekt? Tak to napište.
  JK
  April 17, 2012 v 14.7
  Jenom poznámka
  Poznámka k té výuce - na školách se učí (i když to opravdu nejde považovat za vzdělání) právě ty "Helleroviny" typu obrok je obrok, historie se skládá z daných fakt, které se jasně staly, věda objektivně poznává realitu, je to tak a tak atd. Kritické myšlení vůbec. Ostatně vzdělávací systém dnes je opravdu jenom likdvidací samostatného myšlení.
  ??
  April 17, 2012 v 14.17
  Pane Karene
  plný souhlas s Vaší představou demokratizace, jen si přiopusťte, že ji musíte opřít o úlohu společenských skupoin, které jsou na určitéím vývoj zainteresivsné ekonomicky - politické hnutí bez objektivního základu nemůže uspět.
  S ČSSD máte pravdu, zvláště kdybyste víc viděl do jejich střev - např. Ota Novotný, kterého dobře znám, vstoupil do politiky v ČSSD jako vyhraněně pravé křídlo a podporoval vždy její pravicové frakce, vždy byl proti spoluporáci levice, vždy sázel spíše na zámožnější střední vrstvy apod.,teprve v poslední době najednou objevuje demokracii a sociální stát (ale pozor - já neříkám že z kariérismu - on z toho nic mít nebude - jen reaguje na realitu - to dobrý politik musí, chce-li se udržet).
  Musíte rozlišovat - elitu - profesionální politiky a podnikatelské lobbyisty - ti vládnou ve straně, s obyčejnými členy bychom se my dva domluvili, přesněji - já už se i domlouvám. Ale stejně jako v KSČM - tihle nevládnou.
  Jinak fajn - jestli jste porozuměl mému výkladu - to mi stačí - nešlo mi o to,abyste převzal moje názory - ale když je jasno - probudil jste moji zvědavost - Vy se zřejmě orientujete na nějaké východní myšlení? Co tedy namítáte proti tomu mému proudu a západnímu myšlení? Pokud se s tím nechcete vybavovat na DR napiště mi soukromě - můj mail heller47@seznam.cz.
  ??
  April 17, 2012 v 14.17
  Pane Karene
  plný souhlas s Vaší představou demokratizace, jen si přiopusťte, že ji musíte opřít o úlohu společenských skupoin, které jsou na určitéím vývoj zainteresivsné ekonomicky - politické hnutí bez objektivního základu nemůže uspět.
  S ČSSD máte pravdu, zvláště kdybyste víc viděl do jejich střev - např. Ota Novotný, kterého dobře znám, vstoupil do politiky v ČSSD jako vyhraněně pravé křídlo a podporoval vždy její pravicové frakce, vždy byl proti spoluporáci levice, vždy sázel spíše na zámožnější střední vrstvy apod.,teprve v poslední době najednou objevuje demokracii a sociální stát (ale pozor - já neříkám že z kariérismu - on z toho nic mít nebude - jen reaguje na realitu - to dobrý politik musí, chce-li se udržet).
  Musíte rozlišovat - elitu - profesionální politiky a podnikatelské lobbyisty - ti vládnou ve straně, s obyčejnými členy bychom se my dva domluvili, přesněji - já už se i domlouvám. Ale stejně jako v KSČM - tihle nevládnou.
  Jinak fajn - jestli jste porozuměl mému výkladu - to mi stačí - nešlo mi o to,abyste převzal moje názory - ale když je jasno - probudil jste moji zvědavost - Vy se zřejmě orientujete na nějaké východní myšlení? Co tedy namítáte proti tomu mému proudu a západnímu myšlení? Pokud se s tím nechcete vybavovat na DR napiště mi soukromě - můj mail heller47@seznam.cz.
  MN
  April 17, 2012 v 21.31
  Pane Karene,
  "ČSSD nenabízí opravdovou alternativu", takže v příštích volbách jistě dáte hlas VV nebo některé z desítek dalších alternativních stran a docílíte opětovného vítězství pravice, pokud ta ovšem v té době ještě bude mít zájem spravovat naprosto vydrancovaný stát...
  PL
  April 17, 2012 v 23.34
  Pane Novák,
  myslíte si, že když se někdo na předvolebním shromáždění zeptá řekněme třeba Stropnického, jestli jsou schopni se voličům zavázat, že pokud získají nějaké mandáty, nepůjdou do koalice s nějakou stranou, která nabízí inverzní program,, že nedostane přímou odpověď? A ptal se posledně někdo? Lépe řečeno, ptal se předposledně?
  ??
  April 17, 2012 v 23.52
  Pane Karene, s Vámi je to těžké
  vždycky, když si myslím, že Vám rozumím a že Vy jste pochopil můj výklad, tak hned zase něco plácnete a mám ůpocit, že jste nepochopil (ne nepřijal) nic.
  Jsem z učitelské rodiny a mám v rodině kantory vysokoškolské i středoškolské. Mají k výuce rovněž velké výhrady, ale není to totožné s vašimi. Učitelé mají velké problémy - hodně žáků, jejich stále větší neukázněnost a demoralizace a lenost, arogance rodičů, nesmyslná byrokracie atd. Tendence k zahlcování informacemi faktografického charakteru a nedostatečné stimulace k samostatnému myšlení tu jistě je, i když zrovna Ti moji příbuzní pracují úplně jinak - ale to Vaše zdůvodnění? Uvedl jste jen to, že za důkaz nesamostatnosti považujete pohled na svět odpovídající hlavní linii evropského myšlení - nepřipadá Vám to ujeté? My všichni, kteří uznáváme existenci objektivní reality, kteří jsme zvolili jiný názor než Vy, jsme nesamostatní?To bych si nedovolil říci ani lidem, o kterých si myslím, že jsou pod vlivem buržoasdní ideologie- vždyť si ji museli zvolit dobrovolně, i když byli vystaveni určitým objektivním mechanismům. Člověk je spolurežisérem svého dramatu, nebo si to alespoň o sobě myslí. Pochopil jste doufám z mého výkladfu to o relativitě pravdy, ale absolutnosti procesu poznání (mám totiž pořád pocit, že nám připisujete jakousi mechanickou představu o úplném otisku reality v našem poznání, že Vám nedošlo, že v našem poznání je dialketika objektu a subjektu?
  Opravdu by to chtělo, kdybyste podal ten vlastní "samostatný", s evropským myšlením se rozcházející pohled na svět. Uděláte to nebo budete předstírat, že nevíte, co chci?
  AM
  April 18, 2012 v 9.51
  Sice nechápu, proč se tak čílíte pane Hellere,
  protože to byly Vaše slova, ne moje, které jsem napsal (jen řečeno na prudko, jak už to máme my křivé huby ve zvyku), ale budiž.
  K objektivitě.
  Panu Karenovi jste napsal: "Plný souhlas s Vaší představou demokratizace, jen si připusťte, že ji musíte opřít o úlohu společenských skupin, které jsou na určitéím vývoj zainteresivsné ekonomicky - politické hnutí bez objektivního základu nemůže uspět."
  Připusťme tedy, že skutečně vzniká jakási společenská skupina, pracovně ji nazvěme třeba "kognitariát", která bude ekonomickými zákonitostmi vtlačována do pozic, které ji v podstatě DONUTÍ utkat se s kapitalismem (jestli jsem to tedy správně pochopil).
  Nepochybuji, že to máte mnohem více rozpracované.
  V to případě jistě znáte i odpověď na otázku - kdy se tak stane?
  Nechci po Vás samozřejmě odpověď typu 15. 8. 2015 bude nový proletariát připraven k použití.
  Ale řekněte mi - bude to za pět let? Za deset? Za dvacet? Za padesát? Za sto? Za dvě stě let?
  JK
  April 18, 2012 v 10.45
  Koho volit?
  J.Hellerovi - No, já nevěřím v absolutnost procesu poznání. A tím západním proudem mám na mysli "existuje platónská idea, ke které se můžu přiblížit lidským rozumem". Já si myslím, že realitu určitým způsobem spolukonstruujeme a vytváříme v hlavách (to je krásná burožazní ideologie, co? Řeknu dělníkovi, že si vytváří svůj hlad. Ale o tom to opravdu vůbec není...). A je úplně fuk, jestli něco jako objektivní realita existuje či ne. Ale to už je opravdu takové kavárenské tlachání...k ničemu zásadnějšímu to nevede.

  M.Novákovi - máte pravdu, tohle mě teď opravdu žere. Vůbec nevím, jak se postavit k volbám. Když budu volit, legitimizuji tento zvrácený nedemokratický systém. Když budu volit Piráty, k moc se může dostat pravice a bude dále bičovat babičky. Když zvolím ČSSD, budou se bičovat babičky o trošku méně, ale stejně, protože Růst musí růst.

  Stále více uvažuji o tom, že neúčast ve volbách je angažovaný politický čin...
  ??
  April 18, 2012 v 13.27
  Pane Morbicere
  byla to moje slova,ale vytržená z vysvětlujícího kontextu, ve |Vašem podání nabyla zcela jiného významu - tohle je oblíbený způsob manipulace, kterýb jsem mockrát vb životě zažil - poprvé zta normalizační dezinterpretace výroků politiků pražského jara, po listopadu jednak od antikoministů a slouhů nové elity ve sdělovacích prostředcích- jednou dokonce na vlastní kůži s televizním týmem, který se snažil vykonstruovat důkazy,že na ÚV KSČM připravujeme směrnice pro ozbrojený boj. Rovněž různé pokusy pana Štětiny,který se snaží obzvláštním lhaním z pozic antikomunismu zamaskovat svoji předlistopadovou - no řekněme spolupráci s jistými srukturami, doložit protiústavnost KSČM. Ale tuhle manipulaci s výroky ovládají perfektně i stalinisté v KSČM. Takže znám své pappeheimské.
  K té manipulaci patří i Vaše otázka- cožpak by mohl nějaký serózní vědec na ni odpovědět? (To jen Chruščov a Novotný věděli,že ještě tahle generace bude žít v komunismu). Byli toho schopní klasikové marxismu? Řekne Vám snad biolog, kdy bude vymýcena AIDS?
  Ale pravda - omezené běžné vědomí člověka pracujícího s každodenní realitou můžete touhle provokací oblbnout, ten si rád řekne: "No to je jasné, ti vědci jsou k ničemu, vždyť nejsou s to ani říci, co kdy bude", Inteligentní člověk si ovšem něco pomyslí o Vás.
  ??
  April 18, 2012 v 13.35
  Pane Karene, nezlobte se, že jsem tak neodbytný,
  ale oporavdu jste pochopil ten můj výklad o marxistickém pojetí poznávacího procesu? O té relativnosti pravdy dialektice objektu a poznávajícího subjektu? Vždyť jste právě použil stejnou myšlenku o"dotváření reality subjektem", což nemění nic na její primární existenci (té reality).
  A dále - nemohl byste vysvětení Vašeho pojetí věnovat více než tu jednu větu- promiňte-odhozenou tak na půl huby při Vašem myšlenkovém poletování?
  ??
  April 18, 2012 v 13.35
  Pane Karene, nezlobte se, že jsem tak neodbytný,
  ale oporavdu jste pochopil ten můj výklad o marxistickém pojetí poznávacího procesu? O té relativnosti pravdy dialektice objektu a poznávajícího subjektu? Vždyť jste právě použil stejnou myšlenku o"dotváření reality subjektem", což nemění nic na její primární existenci (té reality).
  A dále - nemohl byste vysvětení Vašeho pojetí věnovat více než tu jednu větu- promiňte-odhozenou tak na půl huby při Vašem myšlenkovém poletování?
  AM
  April 18, 2012 v 15.22
  Takže se něco objektivně děje,
  jen nevíme co, ani jaký to má průběh.
  Hlavně že panu Karenovi doporučujete, že každé hnutí musí stát na nějakém objektivním poznání...

  Už mě ale ty Vaše urážky v každém příspěvku přestaly bavit.
  ??
  April 18, 2012 v 16.1
  Pane Morbicere
  to nejsou urážky, to je konstatování faktů.Mne už taky nebaví Vaše notorická neschopnost něco pochopit a nepřekroutit to i neschopnost sám něco podstatného prezentovat.
  SH
  April 19, 2012 v 10.59
  Budoucnost.
  Po jakémkoliv ukončení angažmá této vlády je ČSSD reálně jedinou alternativou. Ať půjde s kýmkoliv, bude to určitě pro většinu veřejnosti výhodnější, než ta současná squadra stupidů. S ohledem na reálnou politickou skladbu EU, nadtož světa, od ní ale nikdy nemůžeme očekávat zázraky.
  PM
  April 19, 2012 v 11.20
  Zdrcující poznání pane Karene,
  že se nacházíme ve fázi konjunktury populismu vyžaduje extra otrlý potstoj tváří v tvář volbám. Traumatizující přízrak současné "demokracie" vystavené neskryté demagogii, takřka znemožňuje úvahy o existenci politických sekupení, které usilují o širokou občanskou spoluúčast, průhlednost a...... avšak pozor jsou tu piráti. Poučně předvádí strategii,
  jak vytvořit, levostředně zformulovat, a nabídnout takřka důvěryhodné úsilí o vybřednutí ze současné situace, Mají šanci oslovit nejen zasítěnou generaci postdinosaurů, ale i zástupy jak zelených, tak oranžových sirotků. Pomyslel jsem si.......
  FZ
  April 19, 2012 v 16.4
  pro pana Hellera
  "Nevím, proč jste došel k názoru, že sám fakt uznání objektivní reality se neosvědčil, byl vyvrácen apod. A co přírodní, technické vědy, medicína apod.? Ty neuznávají objektivní realitu nezávislou na subjektu? Jak to, že dokážou poznat zákonitosti působící uvnitř předmětu poznání a aplikují je pak v lécích, vynálezech atd. Co elektrotechnik, který Vám řekne – nesahej na ten drát, je pod proudem – ten přece taky uznává objektivní realitu. Nebo snad chcete říci, že to, že lék zabírá na pacienta, je dáno tím, že do něj vdechnul jakési fluidum lékař výzkumník?"

  A o tom to právě je. Objektivní pravda existuje v přírodních vědách- těleso padá volným pádem určitou rychlostí, sloučením dvou chemických veličin vznikne třetí chemická veličina apod. Tam o tom nelze diskutovat. Společenskovědní věci jsou však něco jiného, tam tvrdím že objektivní pravda ve smyslu zda je pro lidstvo lepší socialismus, protosocialismus či kapitalismus neexistuje. Nepolemizuji s Vašimi názory, nýbrž Vaší metodikou
  ??
  April 19, 2012 v 16.30
  Pane Karene - mám pro Vás voličský tip!!
  A to úplně tradiční, který byste ode mno měl očekávat - a to je - volit KSČM. Nebudete mi věřit, ale já tohle nikdy nedělám a Marx tam nahoře či dole ví, že si své rodné strany moc nevážím, není to strana, jakou bych si přál a jaká by byla potřeba na cestě k samosprávě.
  Ale uvažujte - dejme tomu, že budou brzy volby a že je výrazně vyhraje ČSSD, ale nebude mít dost mandátů, bez KSČM nebo bez TOP či ODS (není pravděpodobné, že by najednou vznikla nějaká vlivná nová strana, která by samozřejmě byla zase jen podvod na voličích a stejně tak není pravděpodobný lepší výsledek nějaké té současné žoužele - Zeman, Paroubek, Bobošíková, zelení, Peak aj.). Vedení ČSSD se bude intenzivně bránit nějaké spolupráci s KSČM a my jí taky nebudeme pomáhat jen tak a potichu. Na druhé straně si nebude ČSSD moci dovolit to, co by ráda - koalici s pravicí. Za dané situace bude hrát velkou roli, kolik bude mít KSČM
  mandátů - čím bude silnější, tím více se bude vedení ČSSD bát couvat směrem k pravici, takže nakonec může vzniknout menšinová vláda ČSSD s nějakou smluvně zajištěnou podporou KSČM. Nic podstatného se nezmění, KSČM bud stejně páté kolo u vozu a naopak bude hrozit ve vyšší míře zkorumpování i našich lidí a diskreditace strany - viz příklad Francouzů. Co rozhodně nehrozí - návrat k minulému systému. Buržoasie drží skutečné nzdroje moci pevně v ruce. Celkový výsledek může být jen dočasné zmírnění asociální ofenzívy, zmírnění či zrušení některé reformy< vyšší daně pro bohaté, zabrzdění poplatků atd. Nic víc z toho nebude, protože KSČM nebude s to udělat to jediné, co by mohlo být trvalejší - nasadit samosprávu, odsoudit jasně minulost a ukázat cestu k budoucnosti a ve vhodné chvíli odejít od podpory vlády, která se bude obracet doprava. Ale nicméně - když nebudete volit nebo budete volit ČSSD - tak jen pomůžete těm, kdo se nechtějí moc doleva obracet. Co ztratíte, když nám přihodíte hlas? Čemu uškodíte? Část neprivilegovaných se bude mít líp. Nic jiného není reálné.
  Jen podotýkám, že mně osobně na tom zase tak nezáleží - můj cíl je dostat do společenského vědomí samosprávnou alternativu a v roli KSČM přitom spíše nevěřím. Ale valorizaci důchodů a zmírnění nákladů na zdraví bych uvítal.
  Tak co Vy na to?
  Nebo ostatní?
  ??
  April 19, 2012 v 18.43
  Pane Ziko - asi jste můj příspěvek nedočetl do konce
  já jsem totiž vysvětloval to, proč se lidí často nejsou s to shodnout jak intepretovat jevy ve společnosti a proč leckdy odmítají to, co je naprosto zřejmé pro většinu (např. existenci holocaustu nebo nespravedlivých procesů 50 let). Není to tím, že nelze provést opakovatelný experiment (i kdyby to šlo, stejně by to bylo odmítnuto - neodmítali snad Koperníka? - Lenin napsal "Kdyby matematické axiomy odporovaly zájmům lidí, byly by vyvraceny") Podle marxismu - a to je moje "metodika" - je problém společenskovědního poznání dán právě určitou zájmovou determinací poznávajícího subjektu. Ten je totiž začleněn do objektivní společenské reality, především vlastnických, třídních vztahů - třídy své zájmy vyjadřují produkcí ideologie,která u reakční třídy nemá s realitou nic společného - takže leckdy o té pravdivosti poznání rozhoduje prostě střet ideologií těch, kdo poznávají. Samozřejmě, že se to nepravdivé poznání nakonec odhalí - ale může to trvat staletí. Vy už tu buržoasní ideologii v sobě asi máte - v podobě věčné iliuze přídovědce, že pravdivě poznávat společenské jevy nelze - nebo je to s Vámi ještě horší a jako pan Karen existenci objektivní reality zkrátka odmítáte?
  Udělejte mi radost - a napiště mi, co je na této logice, kterou jsem Vám prezentoval, nesprávného?
  Jenom ještě připomínám to, co jsem už taky častokrát psal, ale leckomu to prostě uniklo - ta ideologie je jako plynný oblak nad příslušnou třídou - kdo se jí nadýchá, nemusí být vůbec příslušníkem třídy a naopak příslušníka třídy (Engels - buržoa) zasáhnout nemusí. Ale jako tendence dlouhodobá a v průměru je příslušníky dané třídy v zásadě přijímána a rozvíjena. Navíc ideologie třídy, která ve společnosti vlastní a vládne, má v soutěži ideologií o hlavy neprivilegovaných vrstev automaticky převahu nad jejich vlastní ideologií a změnit tento stav vyžaduje určité specifické praktické zkušenosti.
  ??
  April 19, 2012 v 18.50
  Ještě panu Zikovi
  dodatečně ještě považuji za nutné připomenout, že spor mezi mnou a panem Karenem nebyl o opbjektivní pravdě - to jste posuznul azkreslil - ale o existenci či neexistenci objektivníé reality nezávislé na poznávajícím subjektu. Pravda je totiž v marxismu míra shody toho, co subjekt vypovídá, s roiu nezávisle existují objektivní realitou. To znamená, že pravda je vzhledem k mezím subjektu vždy relativní - absolutní je jen ten proces poznávání sám - ten probíhá a vylepšuje náš odraz reality.
  Budu protivný - když chci někomu něco vytknout, musím si to, co napsal, přečíst důkladně a taky rozmyslet a ne něco vypálit od boku - mne už silně nebaví, že některé věci musím opakovat pořád znovu a znovu..
  AM
  April 20, 2012 v 8.28
  Nenechte se panem Hellerem zmást, pane Ziko.
  Marxistická věda nutně potřebuje většinovou, homogenní, utlačovanou třídu, nositelku historického poslání. A poté, co se jí rozpadla třída manuálních pracovníků (lopaty), zoufale v dnešním tekutém světě hledá její nástupkyni.
  Každý, kdo o její existenci zapochybuje, je okamžitě ideologicky napadnut.
  ??
  April 20, 2012 v 8.48
  Cožpak pan Morbicer, to je odborník,
  sice zase, jako vždy, mimo mísu, protože diskuse šla o něčem jiném, ale znalec, který ví, že Marx definoval dělnickou třídu jako manuální pracovníky. Jen by si měl z toho Marxe přečíst třeba Teorie o nadhodnotě, kde to vymezení dělnické třídy je a s lopatami to nemá nic společného - ale on ví své (To věděli kádrováci v protosocialismu taky - číšník a řemeslník melouchář v OPBH byli dělníci, konstruktér ne).
  Ale o to nejde. Tak třída těch, kdo si nemohou pomoci jinak, než zrušením soukromého vlastnictví a staré dělby práce, tedy zrušením jakéhokoli vykořisťování a tříid vůbec - se nám rozpadla a nemá žádnou moderní podobu? To se tedy Kalousků už nezbavíme, ale za to budeme miít teoretika 21.století - pana Morbicera. Už se těším na jeho spisy.
  19 minut, 24 sekund.
  Jinými slovy: Obraťte Hellera naruby a uvidíte někoho, koho vám opravdu, ale opravdu nemusím představovat.
  FZ
  April 20, 2012 v 10.55
  tak jinak
  to že voda je k pití vhodnější než benzín či kyselina sírová je prostě objektivní pravda. Ale když tvrdíte, že nejvhodnějším společensko-ekonomickým systémem je socialismus založený na samosprávném vlastnictví je Váš subjektivní názor daný vjemy, které jste během svého života vstřebal. Já to vidím jinak, ale na rozdíl od Vás to nepovažuji za objektivní pravdu, nýbrž subjektivní pohled na svět daný tím co jsem do sebe doposud vstřebal.
  ??
  April 20, 2012 v 11.26
  Pane Ziko
  v těch vjemech se přece shodujeme - každý poznávající subjekt je k poznání vybaven nějakými vjemy - jednak určitou profesní kvalifilikací (na každý je schopen analyzovat realitu do hloubky - to snad nepopíráte), jednak určitou ideologickou orientací - jaké ideologie se nadýchal (např. já tu svoji orientaci nevidím jako projev nějaké mé geniality, ale jako určitou shodu životních náhod, která začala zážitky z fakulty a z nadšeného roku 1968, zklamanáním z porážky, tím, že se mi dostalo kvalitního seznámení s ,marxismem, že jsem potkal chytré lidi a naopak hnus vládnoiucí třídy atd.) Ale teď pozor v čem se lišíme - to jste asi nezaznamenal:
  ¨Ideologie vyjadřuje zájmy tříd - jenomže není třída, jako třída - některá má zájem poznat, co probíhá v objektivní realitě, protože to jde k jejímu prospěchu (vezměte si např. ranou buržoasii proti feudalismu, osvícenství proti církevnímu dogmatu apod.), ale ta samá třída může být ve stadiu zániku systému, drží se zuby nehty a pravda (to jest adekvátní odraz objektivní reality) se jí nehodí - tudíž musí překrucovat a lhát (zase - abyste neřekl, že jsem jen proti té buržoasii - tak třeba vládnoucí třída řídícího aparátu v protosocialismu nemohla přiznat, že ve společnosti vůbec existuje a liší se svými zájmy od ostatních - proto se součástí její ideologie v 70-80 letech stala teze o splývání tříd sa skupin, o tom, že třídy už nejsou v rozvinutém socialismu důležité atd. - což byla teze převzatá z buržoasních teorií stratifikace!!). Naproti tomu, ideologie nově nastupující progresivní třídy lhát nemusí, má zájem na poznání objektivní reality, je pravdivá. Podle klasiků marxismu je takovou třídou dělnická třída, kterou si rozhodně nepředstavovali jako skupinu manuálních pracovníků - to bylo až to pozdější zkreslení - zase dané zájmem té nové třídy řídícího aparátu. Dnes vidíme, že tehdejší proletariát nemohl splnit ten oroces osvobození té skutečné dělnické třídy a celé společnosti a nepodlehnout ideologii toho řídícího aparátu, a že to dokáže až kognitariát měnící se v samosprávné vlastníky - no a taky chápeme, že jsme ideololgy této nové podoby dělnické třídy, což nám pomáhá abychom lépe rozebírali tu objektivní realitu a byli tedy pravdivější. Naproti tomu Vy, který se zřejmě bráníte uznání toho, že někdo může mít pravdu více než jiný, být více v souladu s objektivní realitou, jste ať chcete či ne, nositelem poměrně výrazného prvku buržoasní ideologie, který má ve vědomí lidí znemožnit pravdivé poznání, tedy i pravdivé poznání nutnosti překonání kapitalismu.
  Takže ještě jednou otázka - opravdu věříte tomu, že nikdo nemůže odrážet skutečnou objektivní realitu ve společenských procesech? Že nemůže odrážet dobře tuto realitu, protož jeho vjemy jsou dány jeho spojením s nejprogresivnější třídou? Nebo případně odmítáte, že by ve společenské realitě byly nějaké poznatelné zákonitosti, tendence apod.?
  Kecy pana Morbicera pomiňte, ten ani neví, co chce vlastně říci, jen tak ze sportu tluče kolem sebe, už jsem se vzdal snahy pochopit, o co mu vlastně jde a snažil jsem se dost.
  AM
  April 21, 2012 v 10.45
  Co chce říct Morbicer?
  Mám trochu času, tak abych snad něco napsal.
  Podle mě pane Hellere nutně potřebujeme nový Údiv. Údiv před Božím Dílem, řekněme.
  Nedávno v televizi běžel film, kde se lidé jako Stephen Hawking (zřejmě jeden z největších bojovníků současnosti, setina výzev, které on přijal, by mne zlomila, o tom nepochybuji) vyjadřovali ke stavu současného světa. A mluvili velmi srozumitelně a v příkladech.
  Vemme si takový kevlar. Vynikající meteriál. Pevnější než ocel. Materiál, který potřebujeme.
  K jeho finální výrobě je zapotřebí vysoký tlak, vysoká teplota a kyselina sírová. Každá z těchto ingrediencí sama o sobě zabíjí vše živé...
  Malilinké boží stvoření, obyčejný pavouček, dokáže "vyrobit" srovnatelný materiál za pokojové teploty, při běžném atmosférickém tlaku, ve vodní lázni. Není to ÚŽASNÉ, pane Hellere?
  Jestli v dohledné době (nemyslím pozítří) nepřejdeme od s životem neslučitelných technologií k technologiím se životem slučitelným, je s náma Ámen.
  Podle mě nás totiž spíš než konečné vítězství kognitariátu čeká vyhlazení všeho živého až někam po prvoky. Samozřejmě včetně nás samotných. Na rozdíl od vítězství kognitariátu by to v historii planety nebyla žádná novinka.
  Ministerstvo školství není schopno vymyslet projekty, na které má peníze. Proč kromě nějaké sportovní ceny nedat dětem na závěr roku nějaký film? Film třeba o pavoučkovi? Dokumentární film, kde by se efektně ukázalo, jak pevný je kevlar a jak jeho výroba ničí (představuji si bombastické spomalovačky dokumentující pevost kevlaru ve srovnání z běžnými materiály a jiné efekty, které dneska mladí "žerou") atd.
  Nebo co kdyby dům fungoval jako strom? (další příklad z filmu). Rozděloval BY vláhu, čistil dešťovou vodu, vyráběl kyslík...
  Představte si, že byste vyšel z bytu na rušnou ulici, a vzduch by voněl jako uprostřed hustého lesa...
  Není to úžasná představa?
  Kdyby jenom sto dětí pod dojmem takového filmu před odjezdem na prázdniny k babičce zamířilo nejdříve do vědecké knihovny, byly by to dobře utracené prachy.

  Jenže s prezidentem, který do novin napíše článek, že když vylétal z Prahy bylo mínus pět a když přistál v Melbourne plus dvacet, a přežil, takže kdopak by se globálních změn klimatu bál, a který drží ochrannou ruku nad nejlepším ministrem v dějinách, je něco takového nemyslitelné.

  ***
  V příloze práva Salon je rozhovor s polským režisérem Zanussim. Říká tam (s lítostí): "V sedmdesátých letech jsme vedli spory o ideály, který by dnes možná už vůbec nevznikl. Masová kultura nám změnila způsob myšlení. Kvalitu nahradila kvantita."
  Fňuk fňuk Zanussi. To jsme asi v pérdeli, co?
  ***
  Proč považujete za tak nutné pane Hellere, abych uznal existenci kognitariátu?
  Myslíte si o mě, že jsem debil, a neustále to zdůrazňujete.
  Jenže já chápu, že samosprávné vlastnictví by mohlo velmi pomoci. Proč nevypracujete nějaký realistický návrh jak je zavádět a podporovat?
  Nebo dáváte přednost revolučnímu průběhu?
  Já sám teď rozvažuji, že se přidám k HzPD a pokusím se vyvolat vnitřní diskuzi o jejich návrzích, které považuji přinejmenším za velmi nerozumné.
  Jsem Váš nepřítel?
  ***
  ??
  April 21, 2012 v 12.57
  No to je jiná pane Morbicere, konečně jste se vyjádřil
  Nejdříve od lesa - učastníme se spolu diskuse na více článcích, takže předpokládám, že jste četl i to, co nebylo zrovna v tomto článku. Ale všude jsem zdůrazňoval, že jedna věc je bavit se o společném minimálním prakticko-politickém programu a druhá o našich metodologických východiscích - upřesňovat si vzájemně,. jak vidíme svět. A z toho hlediska se naše texty lišily. Já se nebavím o tom, v čem se shodujeme prakticko politicky - naopak jsem různé partnery v diskusi neomaleně tlačil k tomu, aby předestřeli svůj praktický program - já akceptuji všechno k prohloubení demokracie, ekologie, míru atd., jenom k tomu v prakticko-politické rovině přidávám podporu vzniku a rozvoje smaosprávného vlastnictví ze strany levice (chcete -li ze strany hnutí - Karen- Novotný - Morbicer - Heller) Z Vašeho textu mi jen nebylo jasné, zda je pro Vás tento požadavek přijatelný nebo ne - teď předpokládám že ano. Jeho důležitost jsem objasňoval jedním prvkem ze svého světového názoru - totiž že politika je přece jen druhotná, základem jsou vlastnické vztahy a reálně existující třídy se svými zájmy /např. jako marxista musím hluboce obdivovat Klause, který pochopil, že když chce zlikvidovat protosocialismus natrvalo, musí si vybudovat kapitalistický vlastnický sektor a buržoasii -jedno odkud, takže zhasnul, rozkrádání a obojí tu bylo a na tom se dal stavět kapitalismus. Marxova představa byla z toho hlediska chybná - nejprve politický převrat a pak formování společenského vlastnictví - a jak to dopadlo? Vznikla třída řídícího aparátu s určitým porivilegovaným postaveném při realizaci vlastnictví a nastolila diktaturu svou. My to, podle mého názoru, musíme udělat jinak - bojovat souběžně na dvou frontách, přičemž ta jedna je hlavní - ta ekonomická, ale obě se musí vzájemně podporovat. Jinak řečeno - na jedné straně jak se dá prohlubovat demokracií a pořípadně formovat i sociální stát, na druhé - ale hLAVNÍ STRANĚ - v šestranně pomáhat posilování samosprávného sektoru, o jehož vlastníky se můžeme v politice opřít).Tohle byla moje koncepce. Z Vašich textů jsem prostě nebyl moudrý, jestli Vám vyhovuje nebo ne.
  Ale - tohle forum je zároveň to druhé - diskuse o světových názorech, ideologiích atd. A tady sice nepovažuji za nepřítele toho, kdo má jiný názor - podle mne za přijetí buržoasní ideologie lidi většinou nemohou, ona se prostě zmocňuje vědomí příslušníků neprivilegovaných vrstev jaksi automaticky (to psal už Lenin a přebíral to od Kautského aj.)
  Ale - i když názorového oponenta nepovažuji za nepřítele - tak do něj tvrdě biju tam, kde má podle mne chyby a předpokládám, že on bude dělat to samé - abychom si nakonec porozuměli, co vlastně chceme. Já osobně jsem jenom háklivý na to, když přede mnou někdo kličkuje, říká věci na půl huby a hned od toho uteče, neodpovídá na otázky, nedočte do konce, co mu píšu a případně můj názor nějak ironizuje a posouvá úplně jinam. Např. u jednoho Vašeho příspěvku - já jsem psal o tom, jak jsou lidé bez vlastní viny manipulováni vládnoucí třídou a její ideologií a Vy jste to převedl do polohy, jakobych říkal, že všichni jsou blbí, jen já ne.(Dobře - řeknete, že jsem to špatně pochopil - beru - odpusťme si co jsme si).To jen abyste rozuměl, proč tak koušu.a kdy tak koušu.
  Takže když jsme rozptýlili nedorozumění - k Vašim argumentům:
  1.Marxismus na rozdíl od stalinismu není slepě optimistický, nemá to dopředu nalajnováno k pozitivnímu konci. Marxismus jen ukazuje, kam ty dějiny nějak živelně směřují (jste zřejmě věřící - tak to vidíte jinak - ale i tady je možná shoda - říkejte tomu, čemu já říkám dějiny, zákonitosti apod. - boží vůle - to mně nevadí, mám přátele věřící a nehádáme se) - marxismus říká, že je to možné poznat a pomoci tomu na svět - ale stále předpokládá, že se to může zvrtnout a v dnešní civilizaci obzvláště - takže stále stojíme na rozcestí a kromě té - podle marxismu pravděpodobnější a pozitivní alternativy - kterou je ten vývoj od kapitalismu přes samosprávjý socialismus ke komunismu a jistě zase dál - ale o tom nemá cenu přemýšlet - je tu vždy cesta zahnutí stranou (jako byl protosocialismus) nebo dokonce slepá a sebezničující alternativa. Takže i když je člověk determinován ekonomicky - je natolik svobodný, že se může zničit. V tom se myslím zase shodnem.
  2) Já Vás nenutím vší mocí přijmout koncepci kognitariátu - jen Vám ji vysvětluji a rád přijmu protiargument - ale ten jste mi nepředložil - jen jste to různě ironizoval a překrucoval. Já Vás neoznačoval za stalinistu, jen jsem říkal (a to se mi po mnoha debatách se stalinisty zdálo být pravděpodobné), že užíváte stejné argumenty jako stalinisti - a to mohu doložit.
  Ale když Vám ta koncepce kognitariátu nesedí - tak od kterého bodu se lišíme?
  Budu ty opěrné body předkládat postupně, u každého si domyslete otázku "Co máte proti tomu?"
  1.Ve všech systémech před kapitalismem nebyla žádná třída, která by chtěla odstranit to hlavní zotročovací a antihumánní - vykořisťování a starou dělbu práce - každá třída to chtěla jen vylepšit a pomoci pouze sobě.
  2. Marx objevil, že až za kapitalismu, který je nejdokonalejší formou soukromého vlastnictví, vzniká třída, která sobě nemůže pomoci jinak než když to všechno zbourá a osvobodí všechny a sebe zruší. - to je teorie historické role dělnické třídy.
  3.Marx ve svých klíčových dílech nespojoval dělnickou třídu s fyzickou prací - ale protože v jeho době nic jiného než industriální proletariát nebylo, tak se to nějak v povědomí lidí usadilo a později se tohle pojetí dokonce velmi hodilo tomu řídícímu aparátu.
  4. Celý vývoj protosocialismu ukázal že ta první historická podoba dělnické třídy - industriální proletariát - nemá na to, aby uskutečnil Marxův předpoklad - že musí podlehnout řídícímu aparátu,že vytvoří jen protosocialismus a to je jen nakročení, které neobstojí.
  5.Mezitím pokračoval vývoj výrobníich sil - fyzicky pracující lidé ve vyspělých zemích (samozřejmě že v třetím světě se to opožďuje) prostě mizí, základním nosným typem pracovníka se stává kognitariát (v mém i Marxově pojetí to nejsou všichni duševbní pracovníci, jen ti, kteří jsou určitým způsobem nevlastníky a vykořisťovanými, takže se v tom podstatném od industriálního proletariátu neliší, ale jsou ,mnohem lépe vybaveni proto, aby ten kapitalismu demokraticky zlikvidovali - dokonce dokazuji - s odvoláním na Marovy Grundrissse - že kognitariátního pracovníks
  )a kapitalista už nemůže vykořisťovat postaru a odtud cesta k samosprávě - ten kognitariát i ostatní, kteří budou spoluvlastníky samosprávných podniků vytvoří teprve tu třídu schopnou naplnit Marxovu představu a povede celou společnost (demokraticky a pluralitně) přes samosprávný socialismus ke komunismu.
  Tohle je moje logika a teď máte možnost s každým z těch bodůl polemizovat - za to Vám nadávat určitě nebudu. A opakuji - když touhle polemikou asi zabijeme čtenost tohoto článku, pište mi na můj soukromý mail heller47@seznam.cz. Jsem velmi zvědav na Váš ucelený pohled.
  JK
  April 22, 2012 v 14.39
  Zajímavé
  V textu Josefa Hellera je pár výstižných poznámek podle mě (třeba to, že proletář neznamená "lopata"). Škoda jen, že se nedokáže pořád oprostit od té archaické totalitní metodiky "objektivně poznávám společenskou realitu". Je to pořád dokola ten modernistický západní arogantní antropocentrismus typu "Holá, jsem Člověk. Holá, mám Rozum. Holá, poznal jsem Dějiny a už je chápu!" Výsledkem jsou podle mě koncentrační tábory a atomové pumy, stvořené rádoby nezávislou a objektivní vědou. Tedy nikoliv zneužití vědy, nýbrž přímý důsledek objektivně vědeckého uvažování. Nemusí všechno nějak BÝT...

  Máte pane Hellere někde rozpracovaný konkrétní projekt té participativní samosprávy? Proč nespolupracujete třeba s Alternativou zdola? Chtělo by to dát konkrétní projekt na stůl (prostě jak to společensky podporovat)

  ??
  April 22, 2012 v 17.11
  Pane Karene, štvete mne,
  protože nečtete, co Vám píšu, příp. co píšu vůbec v diskusi, a nereagujete na to. Vyjasnili jsme si zhruba názorové rozdíly, já jsem svoje pojetí vysvětlil a Vás jsem slušně prosil, abyste mi předložil Vaši alternativu - a ono nic, jen zase opakujete svoji mantru a navíc mi ještě dáváte rady, aniž cokoli víte. O moje aktivity se nemusíte starat. Znám všechny ty podstatné osoby v alternativách a mám s nimi kontakt, nemají o nic konkrétrnější alternativu než já, a já jsem opravdu alternativu předložil a to v knize o které jsem v těch diskusích taky psal a doporučoval jsem ji panu Morbicerovi. Ovšem - taky jsem v těch diskusích vysvětloval, že v každé vědě je základní výzkum a aplikovaný výzkum - já jsem zdůvodnil, proč je samospráva obecně jediné východisko v celkové logice dějinného procesu, není mým úkolem rozpracovat, jak bude fungovat či jakými konrétními způsoby podporovat její nástup - i když i k tomu, jsem v těch diskusích něco řekl - což Vám uniklo. Pokud jde o moji politickou aktivitu, snažím se po letech strávených v KSČM o sisyfovský úkol - pohnout s ní, ale připouštím, že je to zřejmě marná snaha.
  Takže vraťme se na začátek - co kdybyste mi laskavě odpověděl na mou otázku, když ne západní myšlení a uznání objektivní reality a poznatelnosti /relativní - podotýkám!!!!), tak co? Jak to vidíte Vy? Dočkám se odpovědi?
  ??
  April 23, 2012 v 20.59
  Pane RADA, vy jste ale naivka,
  práce nikdy není nezávislá na politickém dění a to je zase závisle na zájmech těch, kdo vlastní výrobní prostředky - kapitalista vůlbec nemusí mít zájem na tom, aby lidi mohli pracovat - vždyť přece vidíte, jakou nesmyslnou nezaměstnanost plodí kapitalismus. Dále kapitalista nemusí mít vůbec zájem na plodné práci - hodně vydělává na práci, která naopak lidem škodí - zbrojení, drogy, nesmyslný konsum atd.
  Lidi jako jste Vy je přímo radost manípulovat a vykořisťovat.
  PM
  April 23, 2012 v 21.39
  jsem přesvědčen že je naivní se domnívat
  pane Hellere, že by homo moudré bez naivních lidí již dávno nevymřelo. Bez takých, kterým je těžištěm existence pomoc druhým a to nezávisle na okamžitém společenskopolitickém uspořádání.
  Nemarxističtí teoretici ekonomických klání a konkurenčního požírání takové jedince zcela neprávem zahrnují pod naivní sardinky....pomyslel jsem si.
  ??
  April 23, 2012 v 23.18
  Pane Petrásku, já nepodceňuji ty naivní, kteří sice nevědí,
  ale pomáhají, ale společnost je jako auto, musí přijít ti, kteří vědí, kam co našroubovat, popř. kde co vyšroubovat a vyměnit. Jinak pomoc těch naivních není k ničemu, protože nedokážou zabránit, aby jim ti postižení houfně neumírali (samozřejmě to myslím obrazně - ale je to opravdu jen obrazně? - pomyslel jsem si).
  AM
  April 24, 2012 v 9.42
  Nemyslím, že bychom zabíjeli čtenost, pane Hellere.
  Popravdě ucelený názor nemám. Jsem greenhorn, který sice nosí kolty proklatě nízko a tváří se drsně, ale v reálu mě sejme kde jaký zkušený harcovník.

  Pokud jde o napsané - ještě o tom přemýšlím, ale největší problém mám s tím Vaším přechodem od vykořisťování k samosprávě.
  Píšete: "...takže se v tom podstatném (kognitariát) od industriálního proletariátu neliší, ale jsou mnohem lépe vybaveni proto, aby ten kapitalismu demokraticky zlikvidovali - dokonce dokazuji - s odvoláním na Marovy Grundrissse - že kognitariátního pracovníka kapitalista už nemůže vykořisťovat postaru a odtud cesta k samosprávě..."
  Když ho nemůže vykořisťovat postaru, tak ho přece může vykořisťovat po novu, ne?
  Rozbiju společnost na atomizované individua a s pomocí médií a reklamy je přesvědčím, že neexistuje nic jako společný (či společenský) zájem.
  Třeba Klaus proti němu vystupuje vůbec nejostřeji. V ostatních otázkách bývá smířlivější.
  Reklama funguje podprahově, nejde o to, co nabízí, to jsou podružnosti, jde o to, že nás ovládá, aniž o tom víme.
  (proč asi bylo jedno z nejdůležitějších nacistických ministerstev ministerstvo propagandy? protože to zkrátka báječně funguje)

  Zkrátka ten Vámi předpokládaný samovolný přechod kapitalismus - samospráva mně příjde příliš utopický...

  "ONI" se jen tak nevzdají a žádné "MY" neexistuje. (to, že to v současnosti vypadá, že se nějaké vnitřně diferenciované "MY" tvoří a spojuje, je sice slibný náznak, že se v tomhle mýlím, ale dovolím si to přece jen nepřeceňovat.).
  PM
  April 24, 2012 v 10.10
  Jenom pane Aleši coby zástupce mluvčího pana Hellera,
  podotýkám:
  Pan Heller žije v očekávání nové periody lidské civilizace, která se obejde bez stávající formy závislosti na funkčnosti strukturace pyramidy společenské moci. Tedy vitálně závislé na mocenském tření mezi elitou mocných masou na moci závislých. Pan Heller, já, vy a mnoho ostatních by rádi vycházeli ze zcela jiných kulturních dispozic. Dokonce i Marx a mnoho jiných osvícenců doby vzepětí německého romantismu se po jistou dobu domnívali stejného jako pan Heller.
  Jen ten Freud to viděl furt jinak.......domnívám se.
  ON
  April 24, 2012 v 10.36
  K samosprávě jako cestě k emancipaci

  1. Uznávám, že samosprávné podniky, mohou být docela fajn. Proč si ale myslíme, že když vytěsníme soukromé vlastnictví, které má různé formy, samosprávným vlastnictvím v míře, kdy samosprávné vlastnictví bude mít celospolečenskou převahu, že to dává ekonomickou záruku skoku z říše nutnosti do říše svobody? Tady se stále o emancipaci mluví z pozice jakési ekonomické základny, které se přisuzuje takřka magická moc: V ekonomice najdeme onen magický hlavní článek a už se ocitáme na skluzavce hurá do říše svobody?
  2. Se samosprávným vlastnictvím (např. typu ESOP) existují dobré i špatné zkušenosti. Jde o jednu z vlastnických forem v demokratických společnostech a stojí za to ji jistě v zájmu vlastnické plurality (!!!) legislativně podporovat. Co nás ale opravňuje k takovému optimismu, že když tato forma získá navrch, nebo dokonce monopol, že celková ekonomika bude výkonnější, že samosprávní vlastníci se budou za všech okolností chovat jako lepší hospodáři (budou lépe rozdělovat zisky na platy a investice, alokovat zdroje….)? A když se tak chovat nebudou, tzn. nebudou-li prosperovat, proč by měli zůstat podniku loajální a třeba jej neprodat soukromníkovi? Protože už soukromé vlastnictví existovat nebude?
  3. Jsem přesvědčen, že když se samosprávnému vlastnictví věc neulehčí tím, že nějaká státní moc mu vymezí privilegované postavení mezi jinými formami, nebo dokonce monopol, pak v demokratické soutěži na trhu s jinými vlastnickými formami si trvalou „přirozenou“ hegemonii nevynutí. Tato Hellerova slova z nějaké diskuse o samosprávném socialismu, považuji za utopii: „Soukromí vlastníci budou mít možnost rovnoprávně podnikat do doby, kdy se jim to přestane vyplácet a raději vstoupí do samosprávných podniků. Naším cílem není jenom tržní regulace, ale stav, kdy zaměstnanci denně prakticky pociťují fakt, že jsou vlastníky….“ Pane bože, to je „vědecká“ argumentace!
  4. Samosprávné vlastnictví také předpokládá vysokou úroveň kvalifikované pracovní síly umožňující horizontální dělbu práce při řízení podniku a spolurozhodování o jeho strategických záměrech. Samosprávné vlastnictví lze tak nejspíše úspěšně zavádět jen ve velmi vyspělých výrobách a službách. Marx hodně podmiňoval možnosti reálné emancipace s překonáním staré dělby práce, jak víme…….. (Soukromé vlastnictví přece „parazituje“ na staré dělbě práce.) Jenže to bude ještě velmi, velmi dlouhý proces.
  JK
  April 24, 2012 v 14.11
  Nutné je vzít demokratizaci vážně
  Ta participativní samospráva a vlastnické podíly pracujících jsou hrozně důležité, protože jsou demokratické. Radikálně demokratizovat se musí ekonomika, jinak skončíme v autoritářském kapitalismu. Obávám se, že v demokratické společnosti nedemokratické formy (autoritativní soukromé vlastnictví výrobních prostředků) nemůžou dlouhodobě existovat. Ostatně jsme toho svědky dnes. Všichni říkají, jací že jsou demokraté a když se jich zeptáte, jak funguje demokracie na jejich pracovišti, kde tráví zásadní část svého života, tak zaraženě mlčí...

  J.Hellerovi - no dobrá pořád s těmi alternativami. Tak co třeba nahradit Racionalitu poznávacího procesu jakousi reflexivní racionalitou (píše o tom Beck a u nás Bělohradský) Tahle nehledá svůj základ v nějakém ego cogito Člověku Rozumu, z něhož by bylo možné vyvodit pevné řetězce tezí, a jimi pak svázat svět a druhé lidi v celek, který je nám k dispozici jako "pravda" a "přírodní zákony".

  Reflexivní je rozum, který hledá svůj nejpevnější základ v pohledu Druhého, s nímž se nelze setkat ve vlastním vědomí, ale jen v hluku agory. Základ není to, o co se můžeme opřít (například objektivní poznání lidského vývoje), nýbrž to, co námi otřásá (koncentrační tábory v důsledku metafyziky "vědeckého poznání")
  ??
  April 24, 2012 v 15.26
  Panu Morbicerovi, Petráskovi a Novotnému,

  Karel Čapek má překrásný apokryf, který na Vás sedí jako ušitý (pardon – ne na Otu Novotného – to je výjimka, hádejte proč? – prozradím –je to z titulu své dosavadní politické i ideologické činnosti vědomý a urputný obhájce kapitalismu – Vy ostatní jen tápáte - Vás je to prostý lidský konzervatismus, setrvačnost, nechuť přijímat nové),
  v tom apokryfu pračlověk Janeček usilovně přesvědčuje svou ženu, že ti kluci, co zavádějí pazourkové nástroje nemohou mít úspěch, protože kdo kdy slyšel o nějakém pazourku …Nic vám to nepřipomíná? Např. pro Otu není vědecký argument konstatování faktu, že dlouhodobý vývoj vlastnických vztahů (nejnověji krach protosocialismus s jeho vlastnictvím řídícího aparátu) směřuje k tomu, aby byl pracovník (ne už lopatěnko, ale kognitář) skutečně každý den vtahován do vlastnického rozhodování (kupodivu ho nešokuje, že do tohoto rozhodování je volky nevolky vtahován kapitalistický akcionář, minimálně stejně nekvalifikovaný pro finanční či ekonomický manažering jako ten kognitář). Pan Morbicer sice přiznává, že je kovboj střílející od boku – tudíž v daném případě ten, kdo nezkoumá dlouhodobé trendy vývoje těchto vztahů – ale promptně si vymyslí nesmysl – jakousi atomizovanou společnost, pro kterou žádná dosavadní logika ekonomiky neplatí. (Poznámka – společnost může být jakkoli atomizovaná ve vědomí či v politice – to byl i feudální nevolník zblblý církví - ale v reálném ekonomickém procesu musí pracovníci vstupovat do určitých vztahů součinnosti (forem této součinnosti pracovní i vlastnické není neomezeně – dnes jsou jen čtyři – kapitalismus, protosocialismus, samospráva a malovýrobní zbožní výroba - a ty halt dlouhodobě směřují k takové společenské formě, kdy lidé spolu nejen pracují, ale taky rozhodují o vlastnických věcech. Vždyť i ten kapitalista už o ničem nerozhoduje, ale je loutkou v rukou byrokratických manažerských aparátů, které se chovají hodně podobně jako ty protosocialistické – máte snad pane Morbicere nějaký konkrétní argument zohledňující dlouhodobý dějinný proces směřující od prvobytné občiny k sofistikovanému kolektivu kognitářů? Máte houbeles, jenom to, že zatím tu samosprávu kolem sebe nevidíte – znovu opakuji – viděl snad florentský ciompi kolem sebe ve 14.století kapitalismus? Ale holandský loďař o 200 let později už se za něj pral s nejsilnějším státem feudální Evropy. Jestliže teď řeknete, že co bude za 200 let Vás nezajímá, tak na toho mohu odpovědět, že :1) dějiny nezajímá, co zajímá Vás, 2) že dějiny od těch dob probíhají podstatně rychleji.
  Otovy učeně znějící, ale totálně nekvalifikované argumenty o tom, jak samospráva potřebuje „horizontální vazby apod.“, svědčí jen o tom, že Ota, stejně jako mnoho jiných podobných apologetů soukromého vlastnictví – a nejen soukromého – stalinisté z pozic státně byrokratického vlastnictví argumentují stejně – si plete odborné řízení a vlastnické rozhodování – rozdíl mezi dvěma stránkami řízení byl Marxovi jasný už v 60 letech 19. století a Ota dokazuje jen to, že při studiu oboru marxisticko-leninská filozofie na FF UK si pro seznamování se s různými buržoasními heideggerovskými a aj. teoriemi nenašel čas přečíst si Kapitál. Pro Otu je nepředstavitelné, že by se vyšší forma vlastnictví pouhou ekonomickou logikou (vždycky je u toho nějaká politika, i kapitalismus se dnes orientuje na politické vydírání lidí přes stát ovládaný Nečasy, Klausy a zašťiťovaný v podstatě sociální demokracií, na kterou Ota vsadil po listopadu), bez nějakých gulagů a vyhlášek dokázal prosadit proti kapitalistickému vlastnictví – cožpak se právě tak neprosadil kapitalismus v Rakousku, Německu, Skandinávii, USA apod. – ostatně i v té Francii a Anglii to politické revoluce jen doklepávaly. Pane Petrásku – ano, pro toho, kdo zná dějiny, je opravdu jasné,že se lze obejít „bez stávající formy závislosti na funkčnosti strukturace pyramidy společenské moci. Tedy vitálně závislé na mocenském tření mezi elitou mocných na moci závislých“ Tuhle strukturaci společnosti totiž způsobovala zatím pouze existence soukromého vlastnictví VP a staré dělby práce a to všechno pod vlivem VTR odchází k Brdičkům a naopak se objevuje potřeba iniciativy a spolurozhodování svobodných, objektivně (ne biologicky) rovnocenných lidí. Marx byl o tom přesvědčen ne po jistou dobu, ale celý život, Freud sice lecčím prospěl, ale tomu podstatnému rozuměl jako koza petrželi. Ta ekonomika Oto – je opravdu to hlavní, což Vy, kdo obhajujete systém, který právě ekonomicky ztrácí půdu pod nohama, musíte popírat – v idejích si vždycky něco vymyslíte, není na světě taková kravina, kterou by si intelektuál /notabene ovlivněný vládnoucí třídou) nezkonstruoval v oblasti vědomí a nezáskal pro to jiné lidi oblblé ideologií vládnoucí třídy.
  Úhrnem pánové – neřekli jste tu nic nového, než ty nejprimitivnější a nejomezenější argumenty protosocialistického řídícího aparátu a manažerského technokratismu v buržoasní společnosti. Těžíte jen z toho, že bohužel, mimo jiné i díky blbosti levicových politických stran, KSČM a její vedení nevyjímaje,zdánlivě není možné lidem ještě ukázat příklad samosprávy a jejího reálného fungování. Podotýkám zdánlivě – byla tu družstva, je tu Mondragon, jsou tu argentinské podniky )Essopy to byly jen dětské krůčky samosprávného vlatsnictví a je zajímavé, že právě na tu jejich omezenost se slouhové kapitalismu typou Oty nebo stalinistů v mé straně tak rádi odvolávají – o Mondragonu raději nemluví a na Slušovice by rádi zapomněli. Moje slabina je, že jsem nikdy neměl moc času na shromažďování faktů – které ovšem existují. V poslední době mi přišly do ruky dva rozhovory – s Čubou a se slovenským autorem Blahou –tam je těch argumentů proti Vaší naivitě (nebo zlomyslnosti – že Oto?) až až.
  ??
  April 24, 2012 v 15.39
  Pane Karene
  slíbil jsem Vaší kolegyni, že na Vás budu hodný, ale ono to nejde. Jádro máte asi zdravé, protikapitalistické, proto jste v ProAltu, ale v hlavě máte opravdové pitomosti ( i když je najdete u Becka či Lacana apod.). Tomu se musím jenom smát a jen mne to přesvědčuje o tom, jakou obrovskou škodu tihle pánové páchají na hlavách lidí i to, že jsou vlastně posledním obranným zákopem kapitalismu. Myslel jsem si, že máte něco promyšleného - ale ani těmito plky jste nezdůvodnil neexistenci objektivní reality - psal jsem přece o tom, že jsou různé způsoby pronikání k té objektivní realitě, mohly by v tom mít svou místo i ty komplikované psychoanalytické reflexe pod vlivem emocí. Věděl jsem, že mému vysvětlování relativnosti poznání nerozumíte. No, já Vás učit číst pořádně texty nebudu. Když nepomohly dvě vysoké školy, tak nepomohou ani maily.
  April 24, 2012 v 16.41
  Pepíku, vždyť Jirka chce evidentně taky ekonomickou samosprávu, tedy je vlastně pro totéž, co ty. Proč ti tolik vadí jeho teorie?
  PM
  April 24, 2012 v 19.27
  Vzít demokracii vážně a to nejen na pracovišti,
  považuje mnoho z nás za rozhodující počin.
  Jaká politická opatření jsou k tomu nutná - i to by někdo z nás dal dohromady.
  Jak ta opatření prosadit - jak zkorumpovat korupčníky ke spolupráci - to je zatím ve hvězdách.
  AM
  April 24, 2012 v 21.56
  Tak jsem si prošel oficiální stránky Mondragonu
  Je to opravdu velice zajímavé a skutečně funkční. Zde musím ocenit Boží smysl pro humor, neboť organizaci, za kterou se bije marxista Heller založil katolický kněz Arizmendiarrieta :-))

  A my máme ve vládě spoustu upřímných katolíků...

  Ale k věci: Ač je to opravdu zajímavé, tak Mandragon je pořád jenom firma. Sice obdivuhodná, velmi pokroková, ale pořád jenom firma.
  I kdyby všichni byli součástí takových nějakých firem, tak firmy přece nedokáží rozhodnout, jestli např. dálnice povede skrze CHKO nebo ne.
  A tím se, dle mě, dostáváme opět k otázkám (polo)přímé demokracie...
  * * *
  Jistá možnost by tu byla pane Petrasku:
  http://www.novinky.cz/veda-skoly/265506-vedci-nasli-boha-v-ruznych-castech-lidskeho-mozku.html
  ??
  April 24, 2012 v 22.5
  Evičko,
  už jsem, vícekrát rozlišil - debatu o praktickém politickém spojenectví - tady ve vztahu k panu Karenovi není co řešit, tady je spojenectví jasné, a debatu o teorii, poznání, pravdě, ideologické orientaci - no a tam mi jeho metodologie musí vadit - částečně i proto, že on i ty své teorie viděl jen z rychlíku, částečně proto, že nedokázal pochopit, že ani marxismus nevidí to poznání objektivní reality nějak primitvně - vždyť mezi tou lacanovsko-beckovskou reflexivní racionalitou a mým upozorňován na podmíněnost poznání plynoucí ze zájmů (mluvil jsem jen o těch nejobecnějších třídních, ale ta strukturovanost je mnohem složitější) není zase tak veliká vzdálenost a i z té lacansko-beckovské metodologie neplyne odsouzení celé linie západního myšlení a existence objektivní poznatelné reality (což pan Karen zřejmě nepochopil - mám u něj totiž pocit takového nesoustavného, povrchního seznamování se s literaturou,jako kldyž včela ořelétává z květu na květ ), ale především proto, že tyhle motanice jen blbnou lidem hlavy a objektivně pomáhají kapitalismu. To je totéž, za co jsem kritizoval Žižka.
  Jestli ten pan Duka nechce tolik světských statků aby mohl rozjet participativní ekonomiku............napadlo mě.
  ??
  April 24, 2012 v 22.10
  Pane Petrásku - a proč korumpovat korupčníky?
  Stačí dát se dohromady s normálními lidmi (které bude vývoj pozvedávat na kognitariát) a ty korupčníky prostě přinutit k demokracii (ovšem opírat se přitom o ekonomické procesy). Proč podpořila anglická tzv. nová šlechta buržoasní revoluci? No protože ji kšeftování s vlnou změnilo v buržoasii!! Samozřejměš uznávám, že překonat soukroiméí vlastnictví vůbec a ne ho jen změnit na jinou formu je obtížnější - ale taky rozvoj výrobních sil je daleko větší, než kdy byl.
  ??
  April 25, 2012 v 1.6
  Pane Morbicere - moc by mne zajímalo, jak si představujete změnu
  systému a vidím - tentokrát zcela bez urážky a emocí . že jste značně zatížen klasickým pojetím Marx-Lenin - Stalin této změny - nedovedete si představit nic jiného, než že nějaká síla jednorázově dobude moc a začne vydávat dekrety - nanejvýše si je bude dát schvalovat v referendu - a podle těch dekretů najednou kapitalisti zabalí podnikání a místo nich nastoupí nějací vládní zmocněnci. Ale to je právě to, co se nepovedlo, proč nevznikl socialismus, ale jenom protosocialismus se státně byrokratickým a neefektivním vlastnictvím s vládou profesionálního řídícího aparátu. To byla jen jedna historická varianta systémové změny.
  (Tohle nařčení Vás vyvozuji z toho, že se divíte, že Mondragon je jen "jedna firma", ba dokonce dále tvrdíte, že by nestačilo těch firem ani víc, protože firmy nedokážou rozhodnout, kudy povede dálnice apod.
  Ale o tom přece nebudou rozhodovat firmy - o tom budou rozhodovat odborníci pod demokraticky zvolenou vlastnickou kontrolou občanů volených na zastupitelském porincipu s narůstajícími prvky přímé demokracie (celostátní hlasování pomocí počítačů atd.) - jenomže většina z těch občanů bude členy samosprávných podniků a bude zvyklá takovémuto rozhodování na své úrovni (na rozdíl od většiny občanů v protosocialismu, které elita nenechala skutečně rozhodovat nic a navíc jich ještě byla většina klasických industriálních převážně fyzických pracovníků). Ještě jednou - společnost budou řídit demokraticky zvolené orgány s pomocí profesionálního odborného aparátu (jinávěc je, že jednlou z možností, jak vyztvořit takové orgány je třeba do nich delegovat z různých podniků členy samospráv atd.).
  Tady\ jde o to, aby vlastnicky nerozhodovsl aparát - to je nutná a podstatná podmínka přechodu k samosprávnému socialismu a to si musí prosadit nějaké hnutí složené z lidí s různými svcětovými názory, náboženstvími, ideologickými orientacemi, které bude spojovat jedině zájem na vytvoření samosprávné spolerčnosti,- jsko v tom Moindragonu, to nresmí být nějaký monopol jedné strany, o tom knězi zakladateli samozřejmě dávno vím a nevidím tu žádný paradox-. já přece od začátku vím, že tu nesmí být politický či ideologický monopol - s prominutím - staré stalinské představy máte pánové v povědomí Vy a ne já, právě proto, že jsem marxista,. Jenomže na rozdíl od různých zdejších diskutérů, kteří se pohybují jen v rovině politiky a ideologie, já vás tady od počítku otravuji s tím, že pro tento proces se musí vytvoiřit erkonomický a sociáolní základ - že se začít musí vytvářením samosoprávných podniků a tudíž pěstováním třídy samosprávných vlastniků. Bude se to muset udělat obráceně, než to udělal Klaus po listopadu - bylo tuz jen formálně společenské vlastniuctví a k němu přilepený řídící aparát, namnoze s rudou knížkou v kapse. Klaus potřeboval základ pro pravicovou prokapitalistickou politiku, tak nechal porávo a zákony plavat, umožnil státní majwtek rozkrást a vytvořit tu potřebnou třídu, která tím pádem měla zájem ho podržet v politice a dodnes výrazně ovlivńuje volby.Politika, moc, i násilí takhle pomohly porodit kapitalistický vlastnický sektor a třídu buržoasie (Klausovcům přitom vůbec nevadilo, že ta nová buržoasier bude složena do znančé míry z bývalých komunistů, příslušníků bývalé vlastnické elity - naopak - ti byli schopni podnikat. Šlo o kapitalismus jakožto systém a ne o jeden ideologický či politický směr.
  No a na cestě k samosprávnému socialismu musíme nejprve (jistě s využitím nějakých politických subjektů, odborů, společenských organizací apod.) usnadnit vznik množství samosprávných poidniků, které prostě vstoupí na trh a budou tam pooidnikat. Jejich osazenstvo se bude pořetavovat v třídu samosprávných vlastníků. Členové této třídy se budou nuceni angažovat v politice (/budou mít přece své zájmy), budou k tomu mít určité vlastnosti získané v poidnikové demokracie atd. Podniky budou moci sponzorovat lkevicxové organizace, být jejich oporou, zaměstnávat levicové aktivisty apod.No -a zas jistou hranicí se jak to ekonomické soutěžení, tak ta poltická aktivits dostane za jistou mez, změní kvalitu a celý poroces dokončí, uzavře, jako v listopadu 1989 atd. (demokraticky, bez násilí). Čili je nesmysl, když říkáte "Mondragon je jenom firma", máte říkat - je to bohužel jen jedna firma, my jich potřebujeme milion, to už se pak valí jako lavina. a v globálním světě navíc celosvětově.
  Takhle přece vznikal kapitalismus třeba v Anglii - šlechtici začali kšeftovat s vlnou, ztratili zájem držet rolníky připoutané k půdě, vyhnali je do manufaktur - nahoře se ještš držel král a ta stará konzervativní šlechta - ale kolem nich už bylo kapitalistické prostředí a buržoové si už potřebné věci koupili - při troše rozumu vládnoucí elity to vůbec nemuselo skončit popravou krále a válčením - sice se pak vrátili Stuartovci - ale to už byli králové kapitalističtí, vládli kapitalistické společnosti a vrátit se to nedalo - jen takhle můžeme porazit kapitalismus a nepadnout znovu do područí řídícího aparátu
  Je to už konečně jasné? (Jak dlouho to bude trvat není to nejdůležitější - dějiny se ukvaltovat nedají)
  Ale to jste si mě zase zaškatulkoval jak se Vám to hodí pane Hellere.

  Kdo bude v tom Vašem systému zastupovat brusiče nožů, překladatele, sochaře, duchovní, pecaře, pravičáky, budhisty, ochránce přírody, chovatele psů, stalinisty.... - zkrátka všechny, kteří jsou samostatně výdělečně činní nebo jim záleží na věcech, které se výroby netýkají???

  Přímá demokracie dokáže rozhodovat, ne vládnout.
  Volná soutěž politických stran (a názorů) je základ moderní demokracie. Nemůže být zrušena.
  Referendum jako nástroj přímé demokracie by mělo být pouze čistým a nejvyšším (v případě celostátního referenda) zákonodárcem, stojícím nad Parlamentem.
  Výkonnou moc vykonávají zastupitelé, zvolení na kandidátkách stran.
  K vyhlášení referenda k JAKÉKOLIV otázce stačí 1% občanů, tj. v případě Česka a celostátního referenda cca 100 tis. lidí. Účast je dobrovolná, rozhodnutí závazné, jak jsem říkal, atd.

  To by například znamenalo, že sobotní demonstrace by měla sílu vyvolat hlasování o pádu vlády. A nemuseli bychom trapně čekat, jak to všechno dopadne a jak moc to bude bolet.
  Například.
  Chápete?
  ??
  April 25, 2012 v 8.26
  Nejsme nijak daleko od sebe pane Morbicere,ale
  musíme oddělit dva problémy:
  1)já jsem neřešil problém, jak uspořádat politiku, ale reagoval jsem na určitou Vaši představu o systémové změně, kterou jste vyjádřil slovy"Mondragonj je jen firma", "firmy nemohou rozhodovat o dálonici apod." (z toho opravdu prosvítala ta zákldní představa komunistického hnutí o jednorázové politické revoluci a teprve dodatečném formování společenského vlastnictví)- na tohle mé vysvětlování s historickými reminiscencemi nereagujete - znamená to, že to berete? Jestli ne, tak proč? Ještě jednou shrnuji - abyste mohl uspořádat politiku na principech demokracie (i přímé) a samosprávy,potřebujete si vypěstovat určitý typ vlastníků - občanů, tak jako si Klaus vypěstoval buržoasii jako základ své pravicové politiky.
  2) No - a jestli chcete, můžeme se bavit i o tom politickém uspořádání.Vaše náměty jsou klidně začlenitelné do mé představy - já jdu totiž ještě mnohem dál.Samozřejmě parlament, nejraději dvou komorový, většinové hlasování - t.j. z kandidátů na mandát se volí jen jeden, není důležité, jestli byl delegován stranou, nějakou společenskou organizací, odbory nebo případně kandidoval sám s pomocí určitého společenského volebního fondu, volí se podle místa bydliště, druhá komora - komora vlastníků - tam volí poslance přes pracoviště - podnikové samosprávy, a protože jsou i jiné vlastnické sektory - tak ještě třeba přes Svaz kapitalistů a Svaz malovýrobců (zjednodušuji).
  Případně ještě něco jako v Německu Spolková rada - zástupci etnik - možná stejně zástupců z každého etnika nebo tak nějak. - nějaké právo veta v určitých otázkách apod.
  Jádro samosprávy ale nebude jen v parlamentu. Ve Vašem předchozím textu není zohledněno jedno nebezpečí - to jest nenápadné každodenní zkreslování vůle a zájmu občanů zneužíváním profesní pozice řídícího aparátu. Takže - volená poradní rada učitelů na ministerstvu školství s jistými korekčními pravomocemi, (obdobně v jiných rezortech), v každé škole samospráva složená ze zástupců kantorů, rodičů, obecního zastupitelstva, podniku, který školu sponzoruje nebo i provozuje, pochopitelně i studentů na vysokých školách (na nižších školách cvičné žákovské parlamenty) atd. Obdobně v nemocnicích, vědeckých ústavech, kulturních zařízeních, sdělovacích prostředcích atd-. - jen načrtávám princip. Jisté formny samoprávy nenarušující ovšem nedílnou velitelskou poravomoc (takhle se to říkalo za mého mládí!!!) v armádě i policii, jisté možnost občanské veřejnosti mluvit dio některých věcí (co já vím - zakázky pro armádu, životní podmínky vojáků, šikana atd.). Do tohoto systému různé formy přímé demokracie, malá i velká referenda apod. Zkrátka všude snaha prolamovat starou dělbu práce a vtahovat občany do rozhodování nebo alespoň kontroly - ale samozřejmě jako základ samospráva na pracovišti, podnikové rady apod. Jistě i orgány zajišťující spoluúčast na rozhodování pro soukromé vlastníky zpočátku i kapitalistické (předpokládám, že v první etapě samosprávného socialismu sice bude samosprávný sektor už převládat a bude demokraticky překonána politická moc buržoasie, ale současně budou i další sektory - státní, kapitalistický, maloburžoasní, regionální a obecní, v dalších etapách už kapitalistický sektor přirozenou cestou odumře, státní se přemění v samosprávný a ten malovýrobní bude moci existovat, jak dlouho to bude lidi bavit), pak už jen ta svobodná povolání a drobné podnikatele, kteří se ale stejně logikou ekonomiky provážou se samosprávnými podniky - např. jako subdodavatelé s právy spolurozhodovst o podniku atd.
  No - co Vy na to?
  Když mi pošlete adresu (viz několikrát uváděný můj mail), pošlu Vám knížku, bohužel to nemohu praktikovat univerzálně - autorské výtisky zdarma už nemám, mohu ještě odkoupit nějaké za poloviční cenu 150 Kč - Pozor, nepodezřívejte mne!tTohle není můj způsob jak vydělávat peníze, já už nevelký honorář dostal a z prodeje nic nemám!!!!! - jenomže v té knížce je podrobně vyloženo to, oč se tu často chaoticky hádáme - jinak prodejna Futura a.s., Politických vězňů 9,Praha 1)
  JK
  April 27, 2012 v 11.39
  J.Hellerovi
  Jestli tomu jako hloupoučký buržoazní hlupáček rozumím, tak Vy věříte, že se dialektikou poznávacího subjektu a poznávaného objektu (relativně?) přibližujete jakési objektivní pravdě - tedy platónské ideji o sobě. Já si myslím, že nic takového "o sobě" není. Jsou jenom věci, "o něž jde".

  Mám pocit, že toto totalitní přesvědčení je v jádru problematičnosti západní civilizace (Vědecky poznám, že Žid je objektivně nižší rasa, šup s ním logicky do plynu). Realitu si konstruujeme v řečových hrách, bych řekl.

  V Iráku padne americký voják. Je to hrdinná oběť demokracie, manipulovaná tragédie jednotlivce, anebo spravedlivě potrestaný imperialista?

  Jinak ta kombinace rigidní dogmatičnosti ("Dějiny takhle prostě FUNGUJÍ, protože já jsem Heller a já to poznal. Kdo to nechápe je buržoust") a dědkovského přemoudřelého mudrování ty diskuze opravdu zabíjí. Zkuste trochu té reflexivní racionality.

  A to náboženské přesvědčení o Vývoji, který lidstvo někam vede, zůstává v marxismu úsměvným paradoxem. Nacpat Augustina do materialistické koncepce, proč ne?

  Vrcholem arogance rozumu je tvrzení - lze rozpoznat mechanismus Dějin. Dějiny podle mě směřují OD, nikoliv K (komunismům, apokalypsám, světovým duchům a kerým čertům pořád)

  Je to jenom můj pitomý názor. Už bych tu diskuzi asi nechal...
  ??
  April 27, 2012 v 15.53
  Ó Vy jste se ozval? Toho si cením.
  Ó Vy jste se ozval? Toho si cením.
  Jistě, ta diskuse nemá příliš cenu,alespoň pro Vás, protože Vy v podstatě nejste s to vyhodnotit podněty, které dostáváte – vrhnete se na něco, vytrhnete to ze souvislosti, překroutíte si to do své řeči a způsobu myšlení a ostatní pominete, takže se vlastně s ničím uceleným nesetkáváte Pro mne ta diskuse cenu má, já jsem nucen si odpovídat na Vaše argumenty a skládat si tu tříšť do obrazu a je to zajímavé. Stále mne ještě nenudí zkoumání nejrůznějších podob zblbnutí člověka reakční ideologií.
  Především bych generačně nezařazoval názory na mladické a dědkovské i takové zařazování nevypovídá moc dobrého o nositeli. Já vím, řeknete, že já s tím začal – ale jen potud, že jsem konstatoval, že jste si prostě určité věci ještě nemohl ani pročíst, ani prožít (zažíváte jen realitu hnusně deformované společnosti a dokonce ani Vám se nelíbí – viz ProAlt – toho si u Vás cením, proto se s vámi vůbec bavím) – jinak netvrdím, že každý mladý je hloupý a každý dědek chytrý. Znám mladé lidi, kteří neupadli do vlivu buržoasní nebo stalinské ideologie a dokázali se s lecčím seznámit a naopak – hlouposti buržoasní či stalinské ideologie sdílejí i velmi úctyhodní a vzdělaní a zkušení dědové. Generační faktory jen spolupůsobí, nikoli zapříčiňují.
  Ale k věci: Konečně alespoň začínáte tušit, že marxistické pojetí poznávacího procesu netvrdí, že to není složitě zprostředkovaný proces, že je to nějaká bezprostřední, jednoduchá fotografie. V podstatě stejně jako ti lacanovci i já pracuji s aktivní rolí subjektu, s různými vlivy agory i vnitřku, neignoruji zprostředkování přes podvědomí, psychoanalýzu apod. (jen na tohle nejsem odborník, takže do toho nekecám) – takže opakovaně hovořím o relativnosti poznání pravdy u subjektu, pouze akcentuji princip poznatelnosti reality a jisté absolutnosti procesu poznání v průběhu vývoje lidstva. To, čemu Vy říkáte reflexivní pravda (co samozřejmě nejste s to popsat alespoň dvěma větami) bych asi nejvíce vysvětlil tou ideologickou determinací – determinací zájmem třídy. Odtud se rodí veškeré to zkreslování, které pořád omíláte – rasismus, ospravedlňování agrese v nějakém jménu, neodpovědnost k přírodovědnému poznání apod. Ale přece ne každý, kdo poznává, je rasista nebo antiekolog – Einstein asi hodně pociťoval svoji odpovědnost za poznání a jen hrozba fašismu ho donutila dát ho k dispozici. Ale Vy to máte jednoduché – kdo poznává, je vedle a škodí. Tohle je obzvláště příznakem mladistvé blbosti, tohle by neřekl ani vyzrálejší stoupenec metodologie, ke které se hlásíte.
  Proč mi pořád vnucujete poznání platónské ideje? Já jenom hovořím o strukturovanosti objektivní reality a o tom, že něco je pro běžné vědomí vnímatelné jen jako jevová forma, která je ale vždy v určitém rozporu s podstatou – všechno je to hmota a ideje s tím nemají nic společného – ty jsou produktem poznávajícího subjektu. Takováto věc je pro Vás nějakou novinkou, že to pořád nemůžete pochopit?
  Americký voják v Iráku má rozhodně blíže k pojetí více či méně nevinné oběti agrese své vládnoucí třídy než k obraně demokracie – to se musí vždy konkrétně historicky analyzovat a brát v úvahu materiální zájmy tříd (já ani v iráckých teroristech nevidím partyzány, ale jen určitý nástroj zájmů pod islamismus se schovávající a stále více globální buržoasie).
  Dějiny určitým způsobem fungují ne proto, že Heller ty tendence nějak (zajisté nedokonale) poznal, ale v důsledku koincidence společnosti a přírody, potřeby lidí se uživit atd. Proč to tak nesmyslně překrucujete? Vždyť mnohem směšnější je Váš názor o neexistenci objektivní reality, příp. její nepoznatelnosti – ale samozřejmě tento názor je zastoupen ve filozofické tradici – má to různé důvody, ale ten hlavní je zájem reakčních tříd, které se vždy, když jsou v úzkých, k tomuhle uchylují.
  Jestli důkladnou a v poznávací tradici pevně zakotvenou metodologii potvrzené reálným vývojem nazýváte dědkovským mudrováním, tak je to s Vámi horší, než jsem si myslel – to není jen mladické, to je přímo dětské. Protiargumenty jste uvést nedokázal, dokonce ani své pojetí jste nedokázal pořádně vyložit. Diskuse ve Vašem pojetí je zřejmě jen divadlo a střídání utržkových bonmotů, cokoli jiného ji zabíjí – to připouštím, nejste sám, komu se při diskusi nechce přemýšlet – ono to opravdu bolí.
  No a totéž platí o Vašem nezargumentovaném zesměšňování pojetí uznávajícího existenci dějinných zákonitostí a pokroku – samozřejmě uznávám, že tohle pojetí dějin a pokroku zesměšňovala celá postmoderna a celý obrovský propagační aparát dočasně zvítězivší buržoasie a že má i v dějinách filozofie, politologie apod. svou tradici. Nicméně jistě chápete, co si o tom musím myslet – víte, kdybyste znal Marxe a pochopil ho (což by Vám ideologická clona i typ životních zážitků zabránila) a byl opravdu schopen porovnat tyhle myšlenky s Vašimi kusými výroky – co mohu dělat jiného než se smát?
  Ale souhlas – tahle diskuse opravdu nemá smysl. Možná, že se nad Vaší rolí v té diskusi jednou sám od srdce zasmějete.

  PL
  April 27, 2012 v 16.49
  sice jsem již dávno přestal sledovat obsah diskuse, podle formy každého stého řádku se zdá, že měl min. v jednom autor pravdu: ano, jiný svět je možný!
  JK
  April 27, 2012 v 23.36
  J.Hellerovi
  Hmm, rozumím Vám. Pojďme to nějak shrnout. Já si prostě nemyslím, že společenská - historická realita je hodinový strojek, který se dá poznat. Kolečko třídy roztotočí kolečko dějinného pohybu. To je blbost, říkám já.

  Tvrdit, že já vím, jak kolečka pracují, je totalitní demagogie, říkám já. Svůj názor Vám, pane Hellere, nevnucuji. Přeji vše dobré, Vaše podněty jsou velice inspirativní...
  ??
  April 28, 2012 v 0.48
  Pane Karene, promiňte puntičkářství,
  ale nejsou to třídy, které roztáčejí dějiny, třídy přicházejí až na poměrně vysokém stupni roztočení tohoto vývoje. Ten vývoj roztáčí neustálá interakce prvků a procesů pohybu hmoty od chemického a fyzikálního k biologickému a máme tu ty různé druhy opic, které potřebují jíst a rozmnožovat se, tak reagují s přírodou i mezi sebou, jedna větev se nakonec prokáže jako nejvíce přizpůsobivá - vzniká lidská společnost v podobě příbuzenských kolektivit, ta zvládá sílx přírody lépe, protože se taky lépe organizuje - máme tu výrobní síly a výrobní vztahy (vlastnictví výrobních prostředků) - nejprve v prvobytně pospolné podobě - produktivita roste, vyžaduje nové organizační formy - vzniká dělba práce a soulkromé vlastnictví a pochopitelně i rozdělení společnosti do tříd - přes ty třídy pak se realizují další dějiny, nakonec jedna třída to všechno vyhodí do povětří - vzniká vysoce organizovaná společnost svobodných, rovnoprávných a tvořivých a kooperujících individuí, ne už jen průměrných třídních individuí, "ekonomických odrůd", jak to nazývali klasikové Jaké bude mít tato společnost problémy, nás ještě dlouho nemusí zajímat. A samozřejmě po celou dobu, a v moderní civlizaci zvláště, jsou tu rizika návratů, slepých uliček nebo i sebezničení. Tohle všechno přece z těch dějin přímo leze - nevidět to (samozřejmě díky vlivu jedné reakční třídy) považuji za blbost zase já. Ale nešť.
  Ještě poslední upřesnšní: Nechtěl jste říci, že to uznání poznatelnosti světa je totální demagogie - nechápu proč totalitní - protozže jsou či byly totalitní režimy, které poznatelnost nehlásají, naopak se jako nacismus odevzdávají do vůle prozřetelnosti, hlasu krve apod. a stejněš tak jsou tzv. demokratické režimy, které poznatelnost neuznávají - viz neoliberální ideologie a naopak jsopu totality s poznatelností (stallinismus) a demokracie s poznatelnostíí (viz naivní víra v nsaprostou poznatelnost v době Julese Vernea?
  Tak jo, už tu diskusi zakončeme, nikam to nevede. I já přeji vše dobré.
  PM
  April 28, 2012 v 9.40
  Děkuji za podněty k nekonečným úvahám
  o nekonečných výkvětech a spletitosti pojmů dogma a demagogie.
  A pane Karene měl jsem sen. Přišel jsem na poštu a vidím, jak pan Duka vyplňuje tři složenky. Přes rameno jsem zahlédl tři stejné mnohamiliardové položky adresované: Banca Vaticano, UBS Zürich a třetí Participia Duka&Heller sro.
  ??
  April 28, 2012 v 15.24
  Pane Petrásku, i já mám sny,
  např. jsem jako kantor ve třídě s ukazovátkem v ruce a říkám "Žáku Petrásku, zase jsi si nenastudoval učivo, zase to jen okecáváš", včera, když byla písemka jsi byl za školou a údajně prořezával stromy, máš to za pět a když se nebudeš učit do konce roku, tak Tě pan ředitel Nečas nechá propadnout.
  Nemá te můj sen reálnější základ?
  PL
  April 28, 2012 v 16.14
  že ta statistika vždy padne na něco tak nereprezentativního, už bych se měl probudit, to nejde furt jen spát..
  ??
  April 28, 2012 v 20.29
  Pane Litschmanne, nechci radit a taky nevím, co máte na myslí -
  poslední dobou se tu rozšířilo mluvení v hádankách a na to já nemám hlavu- ale nepomohlo by, kdybyste se vyjádřil k závažným tématům, které se tu diskutují? Vaše vstupy na jiných diskusích mi připadaly sympatické a poučené, ale člověk neví, ptát se nechce a lidi mu neřeknou.
  PM
  April 28, 2012 v 21.14
  Váš sen má velmi reálný základ pane Hellere
  Nedouk jsem, a i ty stromy jsem - ruku na srdce - odflákl.
  A i propadák od řídícího Nečase si plně zasluhuji a s ulehčením akceptuji. Před jeho pochvalou mě jímává hrůza a polévává noční pot.
  Omluvmež se pane Hellere, za výlet do pokusu o belle literaturu. Nejen pan Litschmann si toho zde nezasluhuje.
  + Další komentáře