Fiskální smlouva je výzvou pro evropské sociální demokraty

Oto Novotný

Smlouva o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii vyvolala potřebnou diskuzi i na české politické scéně. Ačkoli rozdělení front ve věci smlouvy je na první pohled přehledné, ne vždy jsou jasné motivace jednotlivých aktérů.

Eurounijní Smlouva o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii sledující dosažení fiskální konsolidace a stability členských zemí vyprovokovala napříč politickým spektrem bouřlivou diskusi o smyslu a dalším směřování evropské integrace. To je velmi dobře. V šedi a rutinně každodenního fungování EU se tento ohled už dlouho vytrácí.

Většina členských zemí EU smlouvu podporuje. Otevřeně proti je tradičně euroskeptická Velká Británie, pozici váhajícího střelce zaujala Česká republika. Zdejší vládu a hlavní politické strany otázka schválení smlouvy rozděluje. Rozhodující je postoj vládní ODS a premiéra. Petr Nečas napřed slíbil, že vláda smlouvu podpoří, pak začal couvat s tím, že o jejím osudu mají rozhodnout občané v referendu. Proti smlouvě stojí Věci veřejné, pro smlouvu je TOP 09. Na straně vládních oponentů smlouvy stojí prezident a KSČM. ČSSD se rozhodla smlouvu podpořit.

Ačkoli rozdělení front ve věci smlouvy je na první pohled přehledné, ne vždy jsou jasné motivace jednotlivých aktérů.

Jasná je pozice Václava Klause. Prezident hlubší integraci Evropy nepodporuje, protože pro něj znamená ztrátu národní suverenity a nebezpečí socializace Evropy, pokud by evropská agenda výrazněji zohlednila scénáře evropských sociálních demokratů. Klaus dobře ví, že pro socialisty je EU stále dobrou a nadějnou platformou.

Evropský integrační proces nyní ovšem zohledňuje spíše neoliberální scénář, což vyhovuje českým neoliberálům v TOP 09. Pozice vládní ODS je určována konzervativně nacionalistickými tendencemi jejího programu, tradiční ústupností Nečase před prezidentem a populistickým nadbíháním sílícím protievropským náladám v české společnosti. Nečas se zjevně obává převzít za rozhodnutí o smlouvě zodpovědnost, a proto se ohání institutem referenda, kterým ještě nedávno pohrdal. Stejně populisticky se chovají Věci veřejné, které tím zjevně chtějí docílit restartu voličské podpory. V KSČM stále zjevně převažuje ideologicky předpojatý komplex z EU. Fiskální smlouva je pro komunisty jenom potvrzením, že evropská integrace se odehrává od počátku a zcela (!) v režii nadnárodního kapitálu.

V tomto labyrintu různorodých motivací je někdy těžké rozpoznat pravé důvody, proč návrh fiskální smlouvy podporuje ČSSD. Asi by se neměla omezovat na častý argument, že je „třeba být u toho“. Taková argumentace provokuje otázku „Za jakou cenu?“ Měla by důsledněji veřejnosti vysvětlovat, že její podpora fiskální smlouvy je vedena mnohem vážnějšími ohledy, a že jde konečně o příležitost říci o evropské integraci něco ze sociálnědemokratického hlediska velmi podstatného.

Fiskální úmluva může za jistých okolností představovat skutečně efektivní nástroj větší rozpočtové odpovědnosti evropských vlád. Aby však neusnadňovala neoliberální politiku „tupých škrtů“ a další demontáž sociálního státu, její podpora by měla být podmíněna příslibem opatření, které takové politice dokážou čelit. Jde především o přijetí závazných unijních opatření chránících a rozvíjejících evropský sociální model (zavedení daně z finančních transakcí, boj proti daňovým rájům, harmonizace firemních daní, opatření na zvýšení konkurenceschopnosti podporou vzdělání a vědy, zachování a rozvíjení tradičně vysokých sociálních standardů).

ČSSD toto stanovisko jasně formulovala v oficiálním prohlášení. A předseda Bohuslav Sobotka zaslal sesterským stranám výzvu, aby na této bázi koordinovaly postup projednávání a podpory smlouvy v mateřských zemích a v Evropském parlamentu. Sociálně demokratická podpora smlouvy by tedy měla být podmíněná. Na jedné straně by měla symbolizovat podporu integračnímu procesu, na straně druhé vůli vtisknout tomuto procesu sociálnědemokratický ráz.

Je jasné, že kladný, ale podmíněný postoj k evropské fiskální smlouvě neodpovídá sílícím euroskeptickým náladám v české veřejnosti, které rozdmýchává Václav Klaus, část politické elity (ODS, VV, KSČM) a nejrůznější populisté. Situace v ostatních zemích EU je velmi podobná. Pro tradičně proevropské sociální demokraty to představuje problém potud, že těmto náladám podléhá mnoho jejich tradičních voličů. Přesvědčit je, aby ve věci EU stáli za svou stranou, není lehké a pro sociální demokraty to představuje skutečnou výzvu. Mohou v ní obstát, ale jen tehdy, pokud začnou svou podporu integračnímu procesu mnohem důsledněji podmiňovat prosazováním sociálně demokratických principů. Ustupování před touto výzvou bude naopak znamenat, že evropský integrační proces půjde neoliberální cestou a vývoj v národních státech ovládnou nebezpečné nacionalistické tendence. To bude ovšem konec evropské integrace, ale také konec (sociální) demokracie.

  Diskuse
  February 10, 2012 v 11.15
  pozitivní program pro lepší Evropu
  beru výtku, že někteří kolem KSČM si zjednodušují kritiku na to, že co ze západu pochází, kleté imperialisty znamená. Obecně pak v evropských tematech je těžké rozlišování strategie a taktiky a tenata zaslepeného nacionalismu číhají na každého..
  Snad ale neurazím upozorněním na oplátku, že onen podmíněný souhlas ČSSD (kritické ano) může na někoho působit alibisticky, pokud se lépe nerozebere co a hlavně jak je třeba dle té podmiňující výhrady v EU upravovat.
  Hesla o lepší, sociálnější a demokratické EU by neměla být jen hesly, ale měly by být viditelné kroky k jejich realistickému naplňování na půdě evropských insititucí. Určitě by to pomohlo v obecně levicové orientaci v přívalu dnešního evropského defétismu..
  MP
  February 10, 2012 v 15.30
  Proč tedy?
  Pokud vím, tak v té fiskální smlouvě není ale vůbec nic, co by jen dávalo naději, že by se mohlo jít jinou cestou než cestou "tupých škrtů".
  Existuje jediný rozumný důvod, proč její podpis podpořit -- jasné gesto ve prospěch stability společné evropské měny. Tu a prohlubování integrace evropské levicové strany potřebují. Ale raději bych hájil jako odpověď na otázku za jakou cenu výrok: "Za tuhle, protože jsme nižší nedokázali vyjednat" než si zahrával s tvrzením, že "jde o příležitost říci o evropské integraci něco ze sociálnědemokratického hlediska velmi podstatného"
  Naopak, jde o to ,aby se sociální demokracie naučili, že je třeba říkat k evropské integraci něco podstatného jindy, než když je nezodpovědnost druhé strany zahnala k důstojnému a mužnému, ale vynucenému gestu. A když se tak koukám na programy a vládní praxi sociálně demokratických stran, kdy a kde se v nich vážně uvažovalo Tobinově dani atd.,resp. s jakým zpožděním?
  ON
  February 10, 2012 v 15.57
  Reakce na kolegy
  Ano, souhlas s kol. Dolejšem potud, že "onen podmíněný souhlas ČSSD (kritické ano) může na někoho působit alibisticky, pokud se lépe nerozebere co a hlavně jak je třeba dle té podmiňující výhrady v EU upravovat". Tohle by bylo na dlouhou debatu. K Martinovi Profantovi: Požadavek na podporu fiskální úmluvy odráží velmi mezní situaci, do které se integrace a sociální demokracie dostala. Mezní situace jsou příležitostí jak si leccos podstatného uvědomit a změnit způsoby chování. (Odpověď i na poslední Tvoji větu.)
  MP
  February 10, 2012 v 16.06
  NIc ve zlém
  V prvé řadě jsem rád, že ČSSD tu smlouvu podporuje.
  Ale mezní případ - to chceš říct, že k tomu, aby začaly evropské sociálně demokratické strany promýšlet koncepce,které jsou ve hře už od minulého tisíciletí, je napře potřeba, aby soc.dem.zahnala nezodpovědná vláda lidí jako je Merkelová et cons. do kouta?
  February 10, 2012 v 19.35
  rozporný i hlas odborů
  jak mne upozornil i diskutér u mého blogu na aktualne.cz, tak tímto dilematem trpí i odboráři. Jejich evropská centrála (konfederace odborů EU) přijala stanovisko odmítají smlouvu s tím,, že jsou přesvědčeni, že "předložený návrh Evropu oslabí, namísto aby ji posílil. Nová smlouva podkope podporu obyvatelstva evropské integraci a zadusí růst a zvýší nezaměstnanost":
  Česká centrála (ČMKOS) se dnes ústy pana Zavadila otevřeně přimlouvá za přijetí nové fiskální smlouvy a jejich analytik M. Fassman argumentuje že od nás začnou utíkat investoři a že to bude mít dopad na konkurenceschopnosti a zejm. zaměstnanost. Také velmi relevantní argument.
  Také nic ve zlém : Prostě ti odboráři, jejichž země již řekli ano kritizují případné důsledky fiskálního chomoutu a ti co zatím toto nepřijali se bojí, že důsledky izolace mohou být ještě horší. Já myslím že to minimálně potvrzuje že pouhé pasivní přijímání současného konsensu (kdysi na to bylo takové ošklivé slovo chvostismus) levici může oslabit.
  MP
  February 10, 2012 v 19.53
  Jiřímu Dolejšovi
  Tady je ale dost odlišná situace jednotlivých zemí. Česká republika patří k necelé desítce těch zemí EU, pro kterou by přijetí smlouvy nemělo automaticky sociální dopady. Dokonce by se i od rozumné levicové vlády dalo očekávat, že se bude - bez ohledu na to, zda ho přijme či nikoli - pohybovat v rámci, který pakt očekává.
  Proto odbory mohou věnovat pozornost nebezpečí, které je aktuální. Od UK se takový svéráz očekává, je to daň britské velmocenské minulosti, ale relativně malá země ve středu kontinentu, navíc s vládou, která si říká vláda rozpočtové odpovědnosti, která nepřijme pakt -- to je podezřelé, s těmi makroekonomickými čísly tam asi nebude něco v pořádku, proč by to jinak dělali? Taky bych váhal do ní investovat.
  Levici neoslabuje přijetí současného konsensu a těžko ho může při složení vlád zemí EU přijmout jinak než pasivně -- oslabuje ji neschopnost představit vizi konsensu, o který bude v EU usilovat ona.
  February 10, 2012 v 20.56
  dám si článek jako odpověď...Tohle je už totiž opravdu silná káva....dám do placu stanoviska snad všech našich sesterských stran, můžeme dlouze diskutovat o dopadech toho nic neřešícího, jen vše zhorušujícího paktu....ČSSD, ač v opozici, podporuje německé konzervativce, ne SPD, ne své přátel v Evropě. To je přeci zarážející neuvěřitelně, no ne?
  February 10, 2012 v 21.54

  Požadavky švédských sociálních demokratů, které musí vláda splnit pro přistoupení k fiskálnímu paktu EU:
  1. Dohodli jsme se s vládou na tom, že pakt nebude mít žádné právní závazky pro Švédsko. To znamená, že Švédsko nebude nikam přeposílat žádné pravomoci z našeho parlamentu na náš fiskální rámec a neposkytne příležitost pro sankce soudního dvoru tohoto fiskálního paktu.
  2. Shodli jsme se, že švédský vliv musí být náležitě zaručen, tj. jako je přístup k summitům eurozóny, které se budou paktu týkat. Nedomníváme se, že švédský vliv je dostatečně vyjádřen v posledním návrhu dohody.
  3.Shodli jsme se, že smlouva musí mít jasné záruky pro všechny sociální partnery. Je proto důležité, aby byla celková projekce přítomna přímo v konečné smlouvě.
  4. Také jsme se dohodli na osvobození od změn daní, pokud budou nějaké daňové oblasti součástí smlouvy. http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Regeringen-accepterar-S-krav-for-en-medverkan-i-EUs-finanspakt/
  February 10, 2012 v 22.06
  co mi takový Oto Novotný dokáže říct na názor francouzských socialistů? Že jsou to populisté, když říkají naprosto stejnou věc jako já? http://www.parti-socialiste.fr/articles/pacte-de-discipline-budgetaire-europeen-ce-traite-n-apporte-pas-de-reponse-a-la-crise
  February 10, 2012 v 22.08
  nějak zase ujíždíme
  Přestože KSČM je kritičtější k fiskálnímu paktu a neběduje tolik nad odložením podpisu, tak nemohu jen tak souhlasit s Lukášem K že pakt VŠE jen zhoršuje - tohle negativní vifdění není objektivní. Opravdu si myslím že nějaká dluhová brzda je logická a potřebná - pakt je jen jednostranný.
  Takže co k paktu třeba dodat - neargumentujme mimo, např. ten vpýisek ze švédského stanoviska je už překonaný - o ty věci nakonec v konečné podobě paktu nešlo, popř byly akceptovány. navrhuji přečís si těch 16 článků smlouvy (není to dlouhé) a nebrat jen odvozené komentáře.
  A dodal bych že požadavek federace mi osobně sice nevadí, ale v dnešní době je zatím nerealistický. Holland by se mohl s tímhle cílem jen stát dalším kdo bude do integrace jen sypat písek (demontáž EU
  bez náhrady). Asi to bude chtít postupnější kroky.
  February 10, 2012 v 22.18
  February 10, 2012 v 22.22
  ne pane poslanče Dolejši, právě dělám jednu věc, dávám vám sem stanoviska všech soc.dem. stran Evropy....Tím Švédskem jsem jenom začal, není to aktuální, ale ta pozice se z toho dá číst...Mám na pakt stejný názor jako socialisté ve Francii....když tedy pane poslanče píšete "názor Lukáše Krause", napište spíše socialistů z Francie...
  February 10, 2012 v 23.44

  Hlavní koordinátor francouzské volební kampaně za socialisty Pierre Moscovici prohlásil, že pakt "neposkytuje žádnou odpověď na krizi. Je ve znamení posedlosti fiskální disciplínou a strohostí, která prohlubuje recesi. Pakt ignoruje naléhavé požadavky na růst, solidaritu, boj proti finanční nákaze, ale nabourává dokonce i demokratickou kontrolu nad evropskými dohodami." Francois Hollande řekl, že bude-li zvolen prezidentem, bude žádat, aby se znovu otevřela jednání, jelikož je potřeba nastolit novou rovnováhu.“
  February 11, 2012 v 0.04

  souhlasím se závěrem článku O. Novotného v DR, nejsme tak daleko, ale místo podmíněného (ano) bych šel na (ne) a dodržoval evropský tvar našeho hnutí. Tohle není diskuse EU ano/ne, ale diskuse dvou neslučitelných protikrizových směrů v Evropě. Ten levicový, socialistický cílí na růst, zaměstnanost (máme 23 mil. nezaměstnaných, 6 mil. mladých lidí), modernizaci, investice, solidaritu, jednotný evropský dluh - eurobondy, větší rozvaha ECB vs. ten konzervativní má tento fiskální, škrtací, recesi prohlubující pakt, staví všechny hráče na čáru a neptá se na konkrétní situaci v jednotlivých zemích. Přímo zásadně odmítá jednotné dluhopisy, hraje to na rating jednotlivých států a nechává Evropu vykrvácet, vede k fašizaci celých států.
  February 11, 2012 v 8.02
  Neslučitelné směry ?
  Teď jsme se možná dotkli toho proč si nerozumíme - já nepovažuji požadavek na dluhovou brzdu a na podporu růstu neslučitelný. V každé ekonomice se střídají sekvence STOP - GO a je třeba mít k jejich regulaci nástroje - jak na oddlužení tak na rozvojV. tomto případě na nadnárodní úrovni.
  Musíme umět šlapat na brzdu i a na plyn a to tak abychom nehavarovali, ale jeli plynule. Že tohle hospodářský prostor EU potřebuje je ekonomická abeceda. Podpora růstu pak není v tom že se vykašleme na problém dluhů a budeme to ještě zhoršovat nezodpovědným chrlením peněz do ekonomiky.
  Výzva pro ty, kteří chtějí inovovat protikrizové opatření je jak lépe korodinovat a propojit měnovou a rozpočtovou poltiku do jedné makroekonomické logiky na úrovni EU, když na úrovni národní se stává často předmětem poltické nezodpovědnosti či je (zejm. u malých ekonomik) neúčinná.
  Navíc je tu i ten argument M. Fassmana (ČMKOS) a to postoj investorů s možným dopadem na zaměstnanost i na prodejnost případných nových dluhopisů .
  February 11, 2012 v 9.48
  Tohle mě vážně dostalo! Tady máme vlastně z oficiálních míst našich dvou největších "levicových" stran potvrzenou jejich kapitulaci před neoliberály. Snaží se to sice maskovat nějakými řečmi o odpovědnosti a znalosti ekonomické abecedy, ale v podstatě bez nátlaku vzdali snahu o jiný, lepší systém. Ve skrytu duše jsem pořád doufal, že jsou nekdě ve štábech těchto stran vytvářeny skutečné alternativy tohoto krachujícího systému, ale tam zřejmě jen všichni civí, jak se kolem nich valí dějiny a když se jim podaří něco vymyslet, tak má jejich řešení 100 let zpoždění. Takový poznatek je velmi frustrující, copak levice nemá v 21. století svoji ideu pro tento svět? Dál bude jen nečinně, bez skutečného odporu přihlížet neoliberální revoluci? Pravdu má L. Kraus. A také je s podivem, že když se neoliberálové dokázali globálně propojit, proč si levice hraje na svých písečcích? Raději doma malým Napoleonkem, než ve velké armádě třeba jen četařem?
  MP
  February 11, 2012 v 11.08
  JIřímu Dolejšovi: Stop - go
  To si děláte legraci. Kdy a kde se střídali sekvence brzda-plyn v moderní ekonomice ve vztahu k veřejným dluhům? Střídají se vlády, které ty dluhy dělají programově, a proto je mívají alespoň trochu pod kontrolou, a vlády,které dělají mnohem větší dluhy, ale snaží se to kamuflovat, proto nás ty dluhy přijdou dráž než by musely - republikánští prezidenti, železná Lady, druhá Klausova vláda, Kalousek a jeho rozpočtová odpovědnost.
  Nekritické přejímání "ekonomické abecedy" není opravdu nic jiného, než tragikomická kapitulace levice.
  MT
  February 11, 2012 v 11.52

  Pana Dolejše nepřesvědčite.
  To, co mu nevyhovuje, to přehlíží.
  Zejména důvody, proč je "socialistický" sever (ať už tam zrovna vládne, kdo chce) tak skeptický

  Ostatně rozhovor se sociálnědemokratickým ministrem jediné severské země, která je v eurozóně, tedy Finskem, na stránkách Lidových novin před dvěma týdny byl poučný.

  Dolejš - to je věrozvěst kapitulace.
  Kapitulace, kdy fiskální smlouva - a obecně "budování imperia" - má přednost před vším, co je pro socialistu zásadní.

  Takže raději fiskální smlouva a neoliberální budoucnost Evropy, než priorita toho, co je pro socialistu zásadní ...

  Takže když zvítězí neoliberální směřování, je nutno to stejně podepsat - víc jsme prostě nevyjednali a nepodepsat je blíže neurčená hrozba, která všechno přebíjí, kdy se musíte nakonec všeho vzdát, všeho, co tvořilo vaše programové zázemí, váš raison d etre ...

  ... to vše přece není tak důležité jako fiskální smlouva a budování evropského imperia.

  Zpozdilé, zbabělé a vedoucí levici na smetiště dějin ....

  A příslušný prostor bude zaplněn - to si pište.
  Bude zaplněn "šviháky, kteří se nezakecejí"

  Ani o demokracii, ani o osobních svobodách ...

  MT
  February 11, 2012 v 11.54
  A to veřejné zadlužení byli schopni významěji snižovat jenom seveřané ...

  Proč jsou právě oni skeptičtí - když jsou a byli tak "rozumní"?

  February 11, 2012 v 12.13
  fanfaronské pohledy na stabilitu a růst nepomohou
  M.Profantovi - naopak, myslím to naprosto vážně. Pokud někteří jdou do nekontrolované fiskální expanze, tak to samozřejmě těžko může vést k nějaké konsolidaci. Opravdu to chce více ekonomického realismu.
  Neregulované zadlužování nemá přeci s podporou růstu nic společného - tani s ideologií, to platí ať vládne kdokoliv. Copak vy byste si půjčoval aniž byste věděl jak to vrátíte ?
  Jakou poltickou statečnost v tom nacházíte ? Vždy je nutné vzít tužku do ruky a počítat...To udělá každý odpovědný činitel, to udělali i na ČMKOS.
  February 11, 2012 v 14.03
  "Ekonomický realismus"
  Je to opravdu bída, když čtu články a diskusní příspěvky pánů Novotného a Dolejše, tak se ocitám v moři bezmoci a osciluji mezi skoropláčem a zuřivým boucháním do stolu. Dojde vám někdy něco? Asi ne.

  Pořád to tlachání o ekonomickém realismu, o fungování ekonomiky. Hergot himl, copak dnešní ekonomika funguje? Cožpak je něco realistického na požadovaných škrtech v Řecku? Vždyť je to celé nesmysl! Navíc to dilema mezi fiskální expanzí a škrtací politikou je od základnu falešné, takhle otázka vůbec nestojí. Už drahně let se v západních ekonomikách škrtá sociální stát, ale dluhy rostou. To mi jako neekonomovi a nepolitologovi pořádně falíruje!
  February 11, 2012 v 15.49
  Souhlasím s Romanem a několik příkladů realismu z mého facebooku: Mam pro vsechny dobrou a logickou zpravu. V ramci pomoci Recku bude seskrtano dalsich 15 000 pracovnich mist a to Recku s 21% nezamestnanosti jiste pomuze uplne nejvic, mysli si konzervativci v Evrope. V ramci pomoci zdevastovanemu Recku tady mame dalsi luxusni zalezitost. Velke trojce nestaci 21% nezamestnanost. Velka trojka chce jeste zasadne osekat na pracovnich pravech ty, kteri jeste nejakou praci maji. To bezesporu pomuze rustu, podnikatelum to prinese az neuveritelne trzby. Tomu se rika konzervativni nemecka pomoc. A v ramci pomoci Recku tu mame dalsi neoliberalni instrument. Velka trojka pod cenou a nevratne privatizuje ziskove statni a polostatni spolecnosti. Neoliberalove rikaji, ze co je ziskove, musi byt privatizivano, aby uz to ziskove nebylo ci bylo, ale uplne pro nekoho jineho. To Cesi ostatne znaji dobre. Abych zustal Evropanem, musim byt prave nyni a prave dnes Rekem. Evropan nikdy nemuze mlcet ke zlocinu, genocide. Názor českých odborů jsem slyšel, s některými exponovanými jsem hovořil, jejich pozice je v ČR asi nejlepší, ale jejich závěr, že je u toho nutné být je marginální či spíše nicotný v rámci evropského odborového hnutí.
  February 11, 2012 v 16.20
  Výborně, Lukáši, meritorní příspěvek.
  MP
  February 11, 2012 v 16.45
  J. Dolejšovi
  Už se těším na vládu rozpočtové odpovědnosti, ve které bude komunistický ministr sociálních věcí prosazovat snížení důchodů - protože to je jediný ekonomický realismus, který z toho, co píšete, může vzejít.
  V zemi bez progresivního zdanění, se zastropovaným sociálním a zdravotním pojištění, v zemi, ve které sice nemáme na bezplatné vysokoškolské vzdělání, ale můžeme si dovolit vracet daň z přidaného hodnoty filmovému průmyslu (cca 80% maximální možného výnosu z navrhovaného školného) a odpouštět poplatky za znečištění (cca 150% téhož), nemá komunistický poslanec nic jiného na práci než se obávat nekontrolované fiskální expanze a volat po ekonomickém realismu.
  Jsem rád, že jste mě ujistil, že to myslíte vážně.
  February 11, 2012 v 16.53
  nedělejme z toho bramboračku
  Také mám vždy pocit beznaděje když u takto ekonomických témat čtu filosofující polemiky s něčím zcela jiným než je makroekonomická podstata problému. V řecku hrozí tak leda "konkursní řízení" a ne vymahatelnost fiskální paktu. O privatizaci v souvislosti s paktem už vůbec nebyla řeč.
  Nemá smysl obviňovat se navzájem z tlachání, stačí se věnovat faktům a pozitivním návrhům a ne zideologizovaným vyprávěním. Ještě jednou připomenu 16 článků smlouvy a rád bych slyšel které konkrétně jsou špatně. Od roku 1993 je totiž EU hospodářskou unií a hlásí se k maastrichtským kriteriím. Poprask že by se najednou měla dodržovat je iracionální, pokud tedy s nimi nebylo celých 20 let bojováno. A to nebylo.
  Nyní je maastricht jen doplněn - aby byl vymahatelný (sankce) a aby byl pružnější (očištěn o strukturální a cyklické vlivy). 60% veřejného dluhu, 3% salda rozpočtu a 0,5% strukturálního deficitu. Téma rozhodování mezi expanzí a restrikcí je zcela objektivní, má bilanční povahu a na něm nic falešného není.
  Jásně jsme řekl že návrh mám za jednostranný, v parametru strkturálníhod eficitu příliš tvrdý a že potřebuje doplnit o jasná pravidla neinflační podpory růstu, takové které si EU může dovolit - bohužel to co silnější USA s jednotnou hospodářskou politikou si dovolit rozhádaná EU nemůže.
  Představte si že jste ministři financí - co byste navrhli ? Kašlat na ukazatele zadlužení a kidně je zase začít zvyšovat ? To přeci žádná alternativa není. Nastolení otázky jak konsolidovat finance (to ano !) přeci neznamená v tomto ohledu naprostou libovůli vůči ekonomické realitě.
  February 11, 2012 v 17.19

  Tak, být českým minstrem financí, hlídám si růst a zaměstnanost a okamžitě volám do Říma, Madridu, Athén, Dublinu, Bratislavy, Varšavy, Bruselu, Lisabonu, Osla, Stockholmu, Kodaně, Londýna, (Paříže po volbách) a minimálně na půdorysu této budoucí koalice začínám řešit následující:
  1) Zahodit celou strohostní koncepci, kterou si vynucují němečtí konzervativci do koše. Zmačkat ten pamflet, který není začátkem jednotné evropské diskuse, ale jejím koncem.
  2) Návrat do institucí, tedy specielně do Evropského parlamentu, omezit demokraticky deficitní summity s okamžitou platností.
  3) Jednotné evropské dluhopisy – zažehnání spekulativních útoků na periferii unie, přejí si to totiž i trhy.
  4) Zaměstnanost – tupé škrty nepreferují ani trhy a trhy to marně artikulují to na obou stranách Atlantiku, proto ostatně snižuji rating celé sadě evropských států
  5) Jednotný postup – rozpočet EU posílit minimálně na 10% (daň z finančních transakcí) a pumpovat to v rámci strukturální pomoci do vysávané periferie eurozóny, EU.
  6) Větší rozvaha a mandát ECB – stabilizace bankovního trhu, co není možné, znárodnit, nechat padnout
  7) A nyní ten fiskální cíl – rozpouštět přebytky severu stejně poctivě jako snižovat schodky na jihu.
  8) Modernizace energetiky
  9) Minimální evropský příjem
  PM
  February 11, 2012 v 17.49
  Takže pane Dolejši,
  privatizace profitu a zespolečenštění následků makroekonomických defektů je filosofické téma k tlachání u bramboračky s pivem, a dotažení maxim neoliberalismu je východiskem z klinče ve kterém se neoliberalismus nachází.
  Podotýkáte bohužel schází jasná pravidla neinflační podpory růstu, tak jak si to může dovolit silnější USA.
  Na té větě souhlasí - ano jde o prošlý režim, který se vyprázdnil a který nelze flikovat.
  A nesouhlasí - po vzoru silnějšího USA - neb nová pravidla řešení USA zatím stále nenabízí.
  Nabízí zatím pouze pohled na drama zavilé bitky pravicové elity o zchátralou moc ve zchátralém režimu...........pomyslel jsem si.
  FZ
  February 11, 2012 v 18.27
  Ono je nutné vycházet z reality. V podmínkách globální ekonomiky a neomezeného přesunu kapitálu jsou možnosti sociálního státu trochu jiné, než za jeho vrcholného rozkvětu v 50-70. letech. Může se nám to nelíbit, ale musíme to reflektovat.
  Tvrdím, že současné ekonomické problémy "Západu" jsou defekty pouze institucionální, nikoli systémové.
  February 11, 2012 v 18.30
  zcela lapidárně
  nikoliv pane petrasek, pouze tato témata nesouvisí přímo s tím oč tu byla debata - tedy o možném makroekonomickém mixu na úrovni EU. A debata je pak logicky mimoběžnou.
  Argumentace, že fiskální pakt je třeba podpořit jen proto že bychom neměli v ČR vybočovat mi také nestačí, to, že odmítači jsou na jedné lodi s V. klausem mne maximáně vede ke střehu, ale také to není meritorní důvod.
  Problém lze myslím koncentrovat do dvou otázek :
  1) chceme-li evropskou růstovou politiku tak jakou - jen přes zvýšení veřejných výdajů a mandát pro ECB - a z čeho byste rozpočet EU zvýšili až na desetinásobek ? z eurobondů, nebo ze zdanění severských zemí ?
  2) chceme maastrichtská kriteria úplně zahodit a politiku veřejných dluhů dluhů nechat zcela libovůli národních reprezentací ? Ať se ta současná míra zadlužení států zvyšuje dál a dál ?
  Bez ujasnění si téhle podstaty bude levice jen banda hujerů či kverulantů , kteří nemají jasno jak by tu Evropu vůbec řídili. A to by nebylo dobré
  čas běží a mezitím nám pravice v zájmu velkých TNC sebere Evropu pod zadkem. To se pak radši bavme o reformě daní či veřejných výdajů. tam jsem aspoň srozumitelnější.
  ON
  February 12, 2012 v 10.52
  Opravdu výbušné téma!
  Největší frakce v EP, včetně socialistů, smlouvu odmítly ze dvou důvodů – není zcela součástí eurounijního práva (multilaterální smlouva) a je zaměřená pouze na úspory při absenci rozvojové politiky. ČSSD měla při projednávání podpory této smlouvy vážné výhrady, které veřejnosti sdělila ve svém usnesení (www.cssd.cz) , tyto výhrady byly obdobné jako u ostatních evropských socdem stran. Opakuji: předseda ČSSD se obrátil na sesterské strany PES, aby svou politiku v jednotlivých národních státech a na evropské úrovni lépe koordinovaly, protože si nelze neustále vynucovat integrační směr jednostranně dle neoliberálních pravidel. Máme před sebou dilema: Podpořit nepodpořit? ČSSD se rozhodla podpořit s ohledem na přínosy, které to může mít (zazněly v této diskusi) i s vědomím rizik. Pak je tu ještě specifický český kontext. To vědomí rizik je nabíledni, ale ČSSD to vyhodnotila tak, že nepodpořit představuje riziko větší. Pokud dojde k rozpadu eurozóny a zániku společné evropské měny, máme tu po integraci a všechny ty návrhy na společnou evropskou politiku, která je pro socdem důležitá (např. viz Kraus) se stanou bájnou chimérou.
  MP
  February 12, 2012 v 15.50
  Ale no tak
  Rozpad eurozóny v závislosti na nepřijetí paktu - to už je opravdu bajka.
  Jiří Dolejš se odvolával na makroekonomickou podstatu problému. Ale ono nic takového neexistuje.
  Problém je tu po výtce politický. Deficit eurozóny - tedy logického horizontu, když uvažujeme o Euru - je dost nezajímavý v porovnání s deficitem USA. Přesto nikdo nehrozí zánikem dolaru příští měsíc. Největší ekonomika EU, německá, má sice zřetelně větší deficit než my, ale dluhopisy s minimálním úrokem atd. Chybí dost silné centrální instituce a mechanismy pro provoz společné měny, ten pakt je opravdu nemůže suplovat. A chybí-li odhodlání k vytvoření těchto mechanismu, pak chybí odhodlání k integraci.
  Rozvojové politiky v rámci EU zatím byly katastrofa a při současné sdílené suverenitě katastrofa v zásadě být musí.
  Takže abych odpověděl na Dolejšovy otázky:
  1) Obejdu se bez evropské prorůstové politiky,bude mi stačit vytvoření institucí pro měnovou politiku a politika vyrovnávání regionálních rozdílů s důrazem na infrastrukturu; v obou případech s potlačením rozhodovacích pravomocí národních vlád.
  2) Dnes máme maastrichtská kriteria a přitom politiku veřejných dluhů zcela závislou na libovůli národních vlád. Ani po uzavření paktu nevidím sílu, která by dokázala vynutit dodržování kriterii víc než doposud - leda bude více platit, že jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější.
  Budu raději eurohujer vize dostatečně integrované Evropy než naivní hlasatel omletých ekonomických frází, které byly svého času vyprodukovány jako alibi pro neochotu činit politická rozhodnutí.A už určitě nebudu takových recyklátům říkat "ekonomický realismus" (to bych se musel jít omluvit těm, u kterých jsem kdysi ekonomii absolvoval).
  PM
  February 12, 2012 v 16.20
  Nad daněmi se zamýšlet i rozčilovat neumím - neb nehraji golf.
  Ale rád bych pane Dolejši, vyslechl váš názor na makroekonomický mix na úrovni EU, který nenabízí pouze integrační směr jednostranně neoliberálních pravidel.
  February 12, 2012 v 20.00
  Stiglitz je modlou pro každého levicového liberála. Jistě ne pro českého, ale pokusím se znovu zopakovat přibližně jeho slova z článku v NYT: Jestli se bude dále škrtat, jestli nepřijde růstová koncepce, větší investice Německa v periferii, bude pokračovat především fašizace střední Evropy. Hrozí zásadní desintegrace Evropy. ….plus mínus, přesněji si to nepamatuji. Dále mluví o tom, že když se nic nebude dělat a tento stav po summitu, na summitu, před summitem je přesně tím stavem německé politiky, tak to ve Španělsku bouchne, jelikož míra nezaměstnanosti bude po dalších škrtech společensky neúnosná, likvidační.
  Mluvit tedy o rozpadu eurozóny a dělat všechno možné i nemožné, aby se tak stalo, to už je hodně zoufalý pokus omluvit neomluvitelné. To asi pan Mládek málo četl ekonomickou diskusi probíhající na obou stranách Atlantiku. Ani Krugman by ho nepochválil, ani já Lidový dům chválit nebudu.
  Psát někam jednou rukou dopisy žádající společný postup v našem hnutí a druhou rukou mačkat názor předsednictva PES a vtírat se jako páže k TOP 09 a přitakávat ultraneoliberálním demokraticky deficitním jednosměrným summitům, škrtům, se kterými nesouhlasí ani naše frakce, ani liberálové, ani zelení, ani Evropský parlament, ani odbory, ani trhy…to už chce opravdu koňskou dávku arogance…
  Přitom je ČSSD v opozici, znovu upozorňuji na tento fakt…
  Dále, očekávat, že touto nečitelnou, o 180 převrácenou politikou hájení vždy a všeho co vzejde z jakoby, v tomto případě opravdu jakoby z EU, tím jedině Klause posilujete. Naopak obnažením evropské reality, tedy naší soc.dem. defenzívy, naší téměř fatální porážky v minulých volbách do EP, našeho vyklízení pozic téměř ve všech vládách, které následně z ER radí, jak jako máme tam či onde žít, kde máme co privatizovat a vyvádět…to by Klause oslabilo naprosto definitivně a zásadně. Jen to lidem řekněte, že Klausova pohádka o „levicové“ Evropě je jeho největší životní lží.
  Opakuji na závěr, že jako Evropan nikdy nebudu mlčet ke zločinům…Výsledek nedávného summitu a jeho jednosměrný pakt je zločinem na celé sadě zemí Evropy, není to žádné řešení krize, jedině věc zásadně krizi prohlubující a Evropu rozdělující.
  Jeden politolog úzce napojený na Lidový dům mi nedávno napsal, že nemá čas na diskusi s „jednosměrným kolovrátkem“. Nic víc z něj nedostanete. Sedět u stolu, jak velmi dobře glosuje v tomto článku i O. Novotný, to je asi tak jediné, co jsem zatím z ČSSD slyšel.
  MT
  February 12, 2012 v 22.20

  Jak vysvětlit jistým lidem, že to nejstrašnější dilema vyspělé části civilizace by pro Evropana existovalo i kdyby

  1. neexistovala vůbec žádná Evropská unie (natož eurozóna) ...

  2. a stejně tak, i kdyby podobně neoliberálně formovaná Evropa byla úplně sjednocená do jednotného státu se všemi perogativy a vlastnostmi jednotného státu !!!!!
  (s jedinou výjimkou - jednotný stát mívá asi emisní banku "last resort" - což se o Evropské bance zrovna říci nedá ...)


  Tito lidé v čele levicových stran velmi mnoho zaplatí, téměř všechno dají - i svou názorovou levicovou duši - za to, aby Čech (nebo kdokoli jiný z té či oné země) byl takříkající u toho

  Za to dají vše ...
  MT
  February 12, 2012 v 23.03

  ano ... abychom "byli u toho", kde se provádí buď kontraproduktivní nebo stylem "jeden hot a druhý čehy" sice společná, ale nic neřešící politika vedoucí do pekel ...

  abychom u tohoto byli (neustále slýchám toto opakovat), za to je ČSSD schopna zaplati mnoho ...
  ... a nakonec je schopna za to dát i svou duši -destruktivnímu neoliberálnímu Ďáblovi, který skutečně jak pověstný Krysař odvádí do pekel ...

  Jsem přesvědčen, že

  1. EU je užitečný projekt - ať už se společnou měnou nebo bez ní (jak ukázala minulost, kdy ani žádná euroměna nebyla)

  2. Základní ekonomický problém vyspělé části civilizace naší doby není dán takovou či onakou mírou integrace Evropy - existoval by i kdyby vůbec žádná Evropská unie neexistovala stejně tak, jako kdyby takto neoliberálně formovaná Evropa byla ÚPLNĚ jednotným STÁTEM se všemi vlastnostmi a perogativy JEDNOTNÉHO STÁTU !!!!!!

  I tato sjednocená Evropa by měla problémy stejného DRHU (ne stejné problémy) ...

  Toto vše lidé jako je významná část vedení ČSSD či Ing. Dolejš asi nikdy nepochopí .- nebo až tehdy, když už bude pozdě.
  a

  Jejich naivita je vede do postavení oněch tzv. "užitečných idiotů" - což není urážka, ale technický termín pro označení určité situační role !!!!


  MT
  February 12, 2012 v 23.05
  a hele ... to, co jsem měl za ztracené tak je tu ...
  February 13, 2012 v 8.15
  lepší naslouchání místo exorcismu
  debata se bohužel točí neustále kolem rituálního vymítání neoliberálního dábla, který navíc u některých splývá s tzv. ekonomickými "frázemi" (možná proto že se nevěnovali jeho objektivní makroekonomické podstatě, která tam je - zaleka nejde jen o politický problém).
  Nechci kontrovat výtkou o ideologických frázích a nevěcném generalizování - zkusme se raději vrátit k poměrně krátkému textu paktu (je dostupný i v češtině) a co skutečně znamená její podpis ČR.
  Ano, nepodpis ČR určitě nerozvrátí Euro Area, ani nezastaví jeho ratifikaci v 25 z 27 zemí EU, ale tím snad ČSSD ani ČMKOS neargumentují -těm šlo spíše o to nechybět u této inciativy z důvodů politického realismu a z důvodů reakce investorů, pokud bychom se začali vzdalovat od jádra integrace. To byl důvod jejich parlamentní výzvy aby vláda ještě v březnu přeci jen podepsala. Obhajovat je nehodlám - to a´t činí sami ale snažím se být objektivní.
  Pokud se KSČM u tohoto návrhu při hlasování zdržela (pro byl jen 1 ze dvou senátorů a 2 z 26 poslanců, pane Tejkl), tak to bylo především proto že jí v této reakci na problémy EU chybělo ono "B" o kterém sice ČSSD mluví, ale které není dosud specifikováno.
  Jestli tu někdo chápe boj s paktem jako boj se škrty , tak se jedná opravdu o nedorozumění - pakt především řeší vymahatelnost maastritských kriterií, které tu zdá se neodmítáte - mimochodem zmocění evropských insititucí k vymáhání sankcí je důvod proč se brání ODS i když jejich návrh české dluhové brzdy může být ještě tvrdší (o politice škrtů ani nemluvě)..
  February 13, 2012 v 9.01
  z obsahu smlouvy
  kdo bude studovat onu makroekonomickou povahu fiskálního paktu, který opravdu posiluje určitým způsobem hospodářský pilíř Unie, tak bych obrátil jeho pozornost zejm. na
  hlavu III, čl. 3 kde se zavádí pravdilo mezní hodnoty strukturálního deficitu 0,5% HDP a mezní hodnota střednědobého konvergenčního cíle dosáhnout 1% HDP
  Dále pak čl.5, kde se mluví o programu rozpočtového a hospodářského partnerství - myšlen konzultační nástroj.
  Atd. atd.
  February 13, 2012 v 9.07
  J. Dolejšovi
  Vy jste, pane Dolejši, jakoby v roli obhájce paktu, ale přesto soudíte, že je jednostranný. Mohl byste tuhle tezi rozvést? Jak byste tuto jednostrannost chtěl překonat?
  MP
  February 13, 2012 v 9.56
  K tomu,co ve smlouvě není
  Rozpočtová kriteria souhrnně zvaná maastrichstská byla přijata jako vysoké unijní legislativní normy. V průběhu pár let je fakticky zlikvidovaly největší státy Unie - Francie, Itálie, Německo.
  Důvod byl prostý. Pro národní vládu je méně riskantní střet s unii než opatření, která vyvolají soustředěný aktivní nesouhlas vlastních občanů. A platí to přímo úměrně velikosti a ekonomickému významu - o penalizaci německého porušení Maastrichtu nikdo realisticky neuvažoval, u zemi Beneluxu se o tom před tím mluvilo.
  Pakt na této situaci nic nemění, konzultační nástroj může zase působit jen na ty nejslabší - a i na ty v omezené míře. Z tohoto hlediska je opravdu jedno, jaká bude stanovena mezní hodnota strukturálního deficitu, včetně té,kterou podsunul paktu pan Dolejš (doporučuji si prostudovat, co to je strukturální deficit, pak bude ten ekonomický realismus vypadat přesvědčivěji)
  Je to trapné, v dané situaci opravdu potřebujeme celoevropské gesto a na lepším se ta skvadra azura v daném okamžiku asi neshodne. Ale brát navíc vážně jeho absurdní dosah - to je jako diskutovat o tom, proč byl nevoják Havel v občanském režimu pohřben na vysloužilé dělové lafetě.
  SH
  February 13, 2012 v 10.45
  Mnohé je pro mne nepochopitelné.
  Vůbec nechápu, proč má naše vláda problém s podpisem smlouvy. Vždyť jde přece o mezinárodní podporu jejího programového prohlášení o „rozpočtové odpovědnosti“.
  Nerozumím ani opozici, a levici. Nejen naše opozice, či levice má přece usnadněnou situaci. Nemusí se totiž ve věci vůbec angažovat, protože panská koalice si své vždy prosadí nejen u nás, ale i v EU. Takže naše i evropská levice by se měly soustředit především na to, jak bude vládnout po pádu současných vládců. Jasně své alternativy sdělovat veřejnosti a získávat ji pro ně.
  Obavy z útěku investorů jsou podle mne liché. Ti nejsou zas tak hloupí, aby neinvestovali, pokud vykalkulují zisk. A ten mají u nás i v Evropě pořád ještě zajištěn, zvláště když náš premiér si dal loni za úkol udělat z naší země konkurenceschopný stát. A EU se také k podobnému zavazuje.
  MP
  February 13, 2012 v 10.56
  Investoři nejsou hloupí
  Nejde o hloupost, ale o byznys. Pár měsíců před ruským krachem v devadesátých letech musela mít každá velká investiční banka ruské papíry či investice. Veřejné mínění totiž vědělo, že "Rusko je nový, perspektivní trh." Nešlo vůbec o realistickou kalkulace možných výnosů, ale o to přesvědčit lidi, že můj záměr je perspektivní a solidní.
  Podívejte se, jak se houpe koruna při otřesech eura, jak se zhoupla, když se prošvihl maďarský krach atd. "Makroekonomickou podstatu" ani jedno to zhoupnutí nemělo, prostě jsme malá ekonomika s riskantními sousedy -- a kdo má chuť a čas studovat naše makroekonomické ukazatele a jejich serióznost?
  February 13, 2012 v 12.57
  co mi chybí
  R. Kanda - nijak se nehrnu do okamžitého schvalování paktu, při hlasování o návrhu ČSSD jsem se zdržel. Co ale hájím je opodstatněnost a zodpovědnost určití dluhové brzdy, třeba i na úrovni evropské. Bez dalšího je to ale málo a mlůže vést k opaku toho co chceme, tedy vymanit EU z krize.
  Ten pakt není i diplomatických gestech, jak si myslí M. Profant, je o vymahatelnosti té brzdy evropskými insititucemi a pokud ho vidím jako jednostranný, tak jsme zase u toho plynu, tedy podpory růstu. To ostatně tvrdí i ČSSD a ČMKOS.
  Že Evropa má s růstem problém je dlouhodobě fakt, který aktuálně potvrzují i čerstvé odhady, vcelku seriozní - EU dnes míří svým růstem k nule, zatímco USA je na 3% a Asie dokonce někde na 7%.
  Otázkou je jak : L.Kraus sní o desetinásobku evropského rozpočtu, které se zainvestují a přerozdělí - jenže kde vzít současným 150 mld eur, dalších 1350 mld - daň z finačních transakcí by mohla přinést nějakých 50 mld eur. Brát z národních rozpočtů asi není řešení.
  Jít tedy na zmocnění ECB k masivním emisím eurobondů ? Vytloukání národních dluhů evropským dluhem (jen se zprůměrovasným spreedem) by moc moudré nebylo. Proto říkám, že pokud dje o podoru růstu v EU, takv rukou toho moc nemáme .
  Směrovat fiskální expanzi do evropských veřejných inevstic má také kvantitativní omezení - z hlediska návratnosti takové investice a . inflačních rizik. Samozřejmě lze jít na růst i sjednocováním pravidel pro inovace a konkureceshcopnost, ale to asi není co se tu diskutovalo. Podoběn jsou otázkou možnosti podpory evropského exportu manipulací s,kursem eura. Já ymlsím, že toho k vyjasnění nechybí málo.
  February 13, 2012 v 13.03
  Když tady čtu argumenty pánů Dolejše a Novotného, nutně mě napadá otázka, proč proboha ČSSD trvá na Bohumínském usnesení? Vždyť komunisti jsou tak krotcí, že s ČSSD by klidně mohli spoluvytvořit Stranu mírného pokroku v mezích neoliberální EU.
  Já osobně nemám zájem o vysvětlování proč to jinak nejde, to mě nebere, na to není třeba žádná statečnost a už vůbec ne vize. A tohle je hlavní bolest naší levice. Nemá vizi a nevím jestli to není tím, že nemá vizionáře. Škoda pro nás, pro všechny.
  February 13, 2012 v 13.04
  ad strukturální deficit
  P.S. debatu o tom jak pracovat se strukturálním deficitem beru jako součást realismu, právě proto že očištění povinných limitů na deficit o fluktuace v jednotlivých zemích zreálňuje efekt dluhové brzdy - problém je jak široká tato flexibilita má být a jak rozlišit vlivy strukturálních změna a hospodářského cyklu.
  MP
  February 13, 2012 v 13.07
  Jiřímu Dolejšovi
  Mohl byste uvést jeden jediný, alespoň trochu uvěřitelný důvod, proč by se ta vymahatelnost měla podpisem paktu zvýšit?
  February 13, 2012 v 13.32
  tak co s tím paktem - cimrmanův krok stranou či jasné ano,ne ?
  L. Ševčík : rozhodně vůbec nic nemám proti vizionářům co mají nějakou užitečnou vizi, co tedy na poli evropské fiskální politiky konkrétně navrhujete ?
  Aby nám debata neuhnula mimo tento obsah. Tím spíš že řada opatření ve smlouvě byla přijata na podzim v podobě evropských nařízení a směrnic, které budou postupně implementovány.
  M.Profant : jeslti chcete navodit dojem že pakt nic nového nepřináší, tak proč za něj ČSSD (a snad i vy) bojujete ? Opvradu jde jen o symbolické psychologické hry ?
  Jinak v hlavě III smlouvy je především toto :
  č.1 e) v případě zjištění odchylek se automaticky\aktivuje mechanismus nápravy
  čl.7 automatická opatření při porušní opatření v rámci postupupři nadměrném schodku může blkonout jen kvalifikovaná většina(
  čl. 8 předání hříšníků Evropskémusoudnímu dvorua uložení peněžitých sankcí (paušál či penále
  ODS dala měkké (podmíněné) ne, ČSSD zase měkké(podmíněné) ano a cvětšina lidí zjevně má problém pochopit o co vůbec jde - takže co více pomůže, osvěta či další poltické hry a manévry?
  MP
  February 13, 2012 v 13.47
  Aha
  Takže se to z hlediska vymahatelnosti neliší od maastrichtských kriterií ničím.
  Protože ten rozdíl ve fakultativitě vymáhání je bez donucovacích prostředků nepodstatný.
  February 13, 2012 v 17.39
  vymahatelnost rozhodně vzroste
  jestli bude zvýšení vymahatelnosti stačit je samozřejmě věcí diskuse - fakultativní byly ale ty dosavadní sankce, nyní jsou tu nové rozhodovací procedury a kompetence evropských insititucí (včetně možnosti s peníze prostě vzít z ESM či z rozpočtu)
  Navíc jsem již zmiňoval že to řeší kromě paktu už sekundární evropské právo (nařízení) které se implementují do národní legislativy - svůj "národní
  maastricht" má i Německo. Takže už to opravdu nebude moci být taková "cochcárna".
  + Další komentáře