Fiskální smlouva je výzvou pro evropské sociální demokraty

Oto Novotný

Smlouva o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii vyvolala potřebnou diskuzi i na české politické scéně. Ačkoli rozdělení front ve věci smlouvy je na první pohled přehledné, ne vždy jsou jasné motivace jednotlivých aktérů.

Eurounijní Smlouva o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii sledující dosažení fiskální konsolidace a stability členských zemí vyprovokovala napříč politickým spektrem bouřlivou diskusi o smyslu a dalším směřování evropské integrace. To je velmi dobře. V šedi a rutinně každodenního fungování EU se tento ohled už dlouho vytrácí.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Většina členských zemí EU smlouvu podporuje. Otevřeně proti je tradičně euroskeptická Velká Británie, pozici váhajícího střelce zaujala Česká republika. Zdejší vládu a hlavní politické strany otázka schválení smlouvy rozděluje. Rozhodující je postoj vládní ODS a premiéra. Petr Nečas napřed slíbil, že vláda smlouvu podpoří, pak začal couvat s tím, že o jejím osudu mají rozhodnout občané v referendu. Proti smlouvě stojí Věci veřejné, pro smlouvu je TOP 09. Na straně vládních oponentů smlouvy stojí prezident a KSČM. ČSSD se rozhodla smlouvu podpořit.

Ačkoli rozdělení front ve věci smlouvy je na první pohled přehledné, ne vždy jsou jasné motivace jednotlivých aktérů.

Jasná je pozice Václava Klause. Prezident hlubší integraci Evropy nepodporuje, protože pro něj znamená ztrátu národní suverenity a nebezpečí socializace Evropy, pokud by evropská agenda výrazněji zohlednila scénáře evropských sociálních demokratů. Klaus dobře ví, že pro socialisty je EU stále dobrou a nadějnou platformou.

Evropský integrační proces nyní ovšem zohledňuje spíše neoliberální scénář, což vyhovuje českým neoliberálům v TOP 09. Pozice vládní ODS je určována konzervativně nacionalistickými tendencemi jejího programu, tradiční ústupností Nečase před prezidentem a populistickým nadbíháním sílícím protievropským náladám v české společnosti. Nečas se zjevně obává převzít za rozhodnutí o smlouvě zodpovědnost, a proto se ohání institutem referenda, kterým ještě nedávno pohrdal. Stejně populisticky se chovají Věci veřejné, které tím zjevně chtějí docílit restartu voličské podpory. V KSČM stále zjevně převažuje ideologicky předpojatý komplex z EU. Fiskální smlouva je pro komunisty jenom potvrzením, že evropská integrace se odehrává od počátku a zcela (!) v režii nadnárodního kapitálu.

V tomto labyrintu různorodých motivací je někdy těžké rozpoznat pravé důvody, proč návrh fiskální smlouvy podporuje ČSSD. Asi by se neměla omezovat na častý argument, že je „třeba být u toho“. Taková argumentace provokuje otázku „Za jakou cenu?“ Měla by důsledněji veřejnosti vysvětlovat, že její podpora fiskální smlouvy je vedena mnohem vážnějšími ohledy, a že jde konečně o příležitost říci o evropské integraci něco ze sociálnědemokratického hlediska velmi podstatného.

Fiskální úmluva může za jistých okolností představovat skutečně efektivní nástroj větší rozpočtové odpovědnosti evropských vlád. Aby však neusnadňovala neoliberální politiku „tupých škrtů“ a další demontáž sociálního státu, její podpora by měla být podmíněna příslibem opatření, které takové politice dokážou čelit. Jde především o přijetí závazných unijních opatření chránících a rozvíjejících evropský sociální model (zavedení daně z finančních transakcí, boj proti daňovým rájům, harmonizace firemních daní, opatření na zvýšení konkurenceschopnosti podporou vzdělání a vědy, zachování a rozvíjení tradičně vysokých sociálních standardů).

ČSSD toto stanovisko jasně formulovala v oficiálním prohlášení. A předseda Bohuslav Sobotka zaslal sesterským stranám výzvu, aby na této bázi koordinovaly postup projednávání a podpory smlouvy v mateřských zemích a v Evropském parlamentu. Sociálně demokratická podpora smlouvy by tedy měla být podmíněná. Na jedné straně by měla symbolizovat podporu integračnímu procesu, na straně druhé vůli vtisknout tomuto procesu sociálnědemokratický ráz.

Je jasné, že kladný, ale podmíněný postoj k evropské fiskální smlouvě neodpovídá sílícím euroskeptickým náladám v české veřejnosti, které rozdmýchává Václav Klaus, část politické elity (ODS, VV, KSČM) a nejrůznější populisté. Situace v ostatních zemích EU je velmi podobná. Pro tradičně proevropské sociální demokraty to představuje problém potud, že těmto náladám podléhá mnoho jejich tradičních voličů. Přesvědčit je, aby ve věci EU stáli za svou stranou, není lehké a pro sociální demokraty to představuje skutečnou výzvu. Mohou v ní obstát, ale jen tehdy, pokud začnou svou podporu integračnímu procesu mnohem důsledněji podmiňovat prosazováním sociálně demokratických principů. Ustupování před touto výzvou bude naopak znamenat, že evropský integrační proces půjde neoliberální cestou a vývoj v národních státech ovládnou nebezpečné nacionalistické tendence. To bude ovšem konec evropské integrace, ale také konec (sociální) demokracie.

  Diskuse
  February 10, 2012 v 11.15
  pozitivní program pro lepší Evropu
  beru výtku, že někteří kolem KSČM si zjednodušují kritiku na to, že co ze západu pochází, kleté imperialisty znamená. Obecně pak v evropských tematech je těžké rozlišování strategie a taktiky a tenata zaslepeného nacionalismu číhají na každého..
  Snad ale neurazím upozorněním na oplátku, že onen podmíněný souhlas ČSSD (kritické ano) může na někoho působit alibisticky, pokud se lépe nerozebere co a hlavně jak je třeba dle té podmiňující výhrady v EU upravovat.
  Hesla o lepší, sociálnější a demokratické EU by neměla být jen hesly, ale měly by být viditelné kroky k jejich realistickému naplňování na půdě evropských insititucí. Určitě by to pomohlo v obecně levicové orientaci v přívalu dnešního evropského defétismu..
  MP
  February 10, 2012 v 15.30
  Proč tedy?
  Pokud vím, tak v té fiskální smlouvě není ale vůbec nic, co by jen dávalo naději, že by se mohlo jít jinou cestou než cestou "tupých škrtů".
  Existuje jediný rozumný důvod, proč její podpis podpořit -- jasné gesto ve prospěch stability společné evropské měny. Tu a prohlubování integrace evropské levicové strany potřebují. Ale raději bych hájil jako odpověď na otázku za jakou cenu výrok: "Za tuhle, protože jsme nižší nedokázali vyjednat" než si zahrával s tvrzením, že "jde o příležitost říci o evropské integraci něco ze sociálnědemokratického hlediska velmi podstatného"
  Naopak, jde o to ,aby se sociální demokracie naučili, že je třeba říkat k evropské integraci něco podstatného jindy, než když je nezodpovědnost druhé strany zahnala k důstojnému a mužnému, ale vynucenému gestu. A když se tak koukám na programy a vládní praxi sociálně demokratických stran, kdy a kde se v nich vážně uvažovalo Tobinově dani atd.,resp. s jakým zpožděním?
  ON
  February 10, 2012 v 15.57
  Reakce na kolegy
  Ano, souhlas s kol. Dolejšem potud, že "onen podmíněný souhlas ČSSD (kritické ano) může na někoho působit alibisticky, pokud se lépe nerozebere co a hlavně jak je třeba dle té podmiňující výhrady v EU upravovat". Tohle by bylo na dlouhou debatu. K Martinovi Profantovi: Požadavek na podporu fiskální úmluvy odráží velmi mezní situaci, do které se integrace a sociální demokracie dostala. Mezní situace jsou příležitostí jak si leccos podstatného uvědomit a změnit způsoby chování. (Odpověď i na poslední Tvoji větu.)
  MP
  February 10, 2012 v 16.6
  NIc ve zlém
  V prvé řadě jsem rád, že ČSSD tu smlouvu podporuje.
  Ale mezní případ - to chceš říct, že k tomu, aby začaly evropské sociálně demokratické strany promýšlet koncepce,které jsou ve hře už od minulého tisíciletí, je napře potřeba, aby soc.dem.zahnala nezodpovědná vláda lidí jako je Merkelová et cons. do kouta?
  February 10, 2012 v 19.35
  rozporný i hlas odborů
  jak mne upozornil i diskutér u mého blogu na aktualne.cz, tak tímto dilematem trpí i odboráři. Jejich evropská centrála (konfederace odborů EU) přijala stanovisko odmítají smlouvu s tím,, že jsou přesvědčeni, že "předložený návrh Evropu oslabí, namísto aby ji posílil. Nová smlouva podkope podporu obyvatelstva evropské integraci a zadusí růst a zvýší nezaměstnanost":
  Česká centrála (ČMKOS) se dnes ústy pana Zavadila otevřeně přimlouvá za přijetí nové fiskální smlouvy a jejich analytik M. Fassman argumentuje že od nás začnou utíkat investoři a že to bude mít dopad na konkurenceschopnosti a zejm. zaměstnanost. Také velmi relevantní argument.
  Také nic ve zlém : Prostě ti odboráři, jejichž země již řekli ano kritizují případné důsledky fiskálního chomoutu a ti co zatím toto nepřijali se bojí, že důsledky izolace mohou být ještě horší. Já myslím že to minimálně potvrzuje že pouhé pasivní přijímání současného konsensu (kdysi na to bylo takové ošklivé slovo chvostismus) levici může oslabit.
  MP
  February 10, 2012 v 19.53
  Jiřímu Dolejšovi
  Tady je ale dost odlišná situace jednotlivých zemí. Česká republika patří k necelé desítce těch zemí EU, pro kterou by přijetí smlouvy nemělo automaticky sociální dopady. Dokonce by se i od rozumné levicové vlády dalo očekávat, že se bude - bez ohledu na to, zda ho přijme či nikoli - pohybovat v rámci, který pakt očekává.
  Proto odbory mohou věnovat pozornost nebezpečí, které je aktuální. Od UK se takový svéráz očekává, je to daň britské velmocenské minulosti, ale relativně malá země ve středu kontinentu, navíc s vládou, která si říká vláda rozpočtové odpovědnosti, která nepřijme pakt -- to je podezřelé, s těmi makroekonomickými čísly tam asi nebude něco v pořádku, proč by to jinak dělali? Taky bych váhal do ní investovat.
  Levici neoslabuje přijetí současného konsensu a těžko ho může při složení vlád zemí EU přijmout jinak než pasivně -- oslabuje ji neschopnost představit vizi konsensu, o který bude v EU usilovat ona.
  February 10, 2012 v 20.56
  dám si článek jako odpověď...Tohle je už totiž opravdu silná káva....dám do placu stanoviska snad všech našich sesterských stran, můžeme dlouze diskutovat o dopadech toho nic neřešícího, jen vše zhorušujícího paktu....ČSSD, ač v opozici, podporuje německé konzervativce, ne SPD, ne své přátel v Evropě. To je přeci zarážející neuvěřitelně, no ne?
  February 10, 2012 v 21.54

  Požadavky švédských sociálních demokratů, které musí vláda splnit pro přistoupení k fiskálnímu paktu EU:
  1. Dohodli jsme se s vládou na tom, že pakt nebude mít žádné právní závazky pro Švédsko. To znamená, že Švédsko nebude nikam přeposílat žádné pravomoci z našeho parlamentu na náš fiskální rámec a neposkytne příležitost pro sankce soudního dvoru tohoto fiskálního paktu.
  2. Shodli jsme se, že švédský vliv musí být náležitě zaručen, tj. jako je přístup k summitům eurozóny, které se budou paktu týkat. Nedomníváme se, že švédský vliv je dostatečně vyjádřen v posledním návrhu dohody.
  3.Shodli jsme se, že smlouva musí mít jasné záruky pro všechny sociální partnery. Je proto důležité, aby byla celková projekce přítomna přímo v konečné smlouvě.
  4. Také jsme se dohodli na osvobození od změn daní, pokud budou nějaké daňové oblasti součástí smlouvy. http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Regeringen-accepterar-S-krav-for-en-medverkan-i-EUs-finanspakt/
  February 10, 2012 v 22.6
  co mi takový Oto Novotný dokáže říct na názor francouzských socialistů? Že jsou to populisté, když říkají naprosto stejnou věc jako já? http://www.parti-socialiste.fr/articles/pacte-de-discipline-budgetaire-europeen-ce-traite-n-apporte-pas-de-reponse-a-la-crise
  February 10, 2012 v 22.8
  nějak zase ujíždíme
  Přestože KSČM je kritičtější k fiskálnímu paktu a neběduje tolik nad odložením podpisu, tak nemohu jen tak souhlasit s Lukášem K že pakt VŠE jen zhoršuje - tohle negativní vifdění není objektivní. Opravdu si myslím že nějaká dluhová brzda je logická a potřebná - pakt je jen jednostranný.
  Takže co k paktu třeba dodat - neargumentujme mimo, např. ten vpýisek ze švédského stanoviska je už překonaný - o ty věci nakonec v konečné podobě paktu nešlo, popř byly akceptovány. navrhuji přečís si těch 16 článků smlouvy (není to dlouhé) a nebrat jen odvozené komentáře.
  A dodal bych že požadavek federace mi osobně sice nevadí, ale v dnešní době je zatím nerealistický. Holland by se mohl s tímhle cílem jen stát dalším kdo bude do integrace jen sypat písek (demontáž EU
  bez náhrady). Asi to bude chtít postupnější kroky.
  + Další komentáře