Nepřetrhnout pouto, jež drží svět pohromadě

Filip Outrata

Hlavní vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu Karim Khan je muž, jehož úkolem je stát proti všem mocným. V pozadí jeho snah je víra v mezinárodní právo coby pouto, které se rozpadne, bude-li uplatňováno selektivně.

Soudce ICC Karim Khan, který právě požádal o vydání zatykače na hlavní aktéry války v Gaze, měl co do činění s vyšetřováním většiny nejkrvavějších konfliktů posledních desetiletí. Včetně bývalé Jugoslávie, Rwandy nebo tzv. Islámského státu. Foto Dimitar Dilkoff, AFP

Na začátku prosince 2023 navštívil hlavní vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) Karim Khan Izrael a Palestinu poprvé. Jak uvedl na oficiálních stránkách svého úřadu, hlavním záměrem návštěvy bylo ukázat, že mezinárodní právo poskytuje ochranu všem.

Hlavní náplní cesty bylo setkání s obětmi a jejich pozůstalými na obou stranách konfliktu. Cesta byla uskutečněna na pozvání rodinných příslušníků, pozůstalých a přátel izraelských obětí i rukojmí unesených 7. října. Khan navštívil dva kibucy na jihu Izraele a místo konání hudebního festivalu Nova.

Ujistil, že útok na nevinné izraelské civilisty představuje jeden z nejzávažnějších zločinů proti lidskosti, jimiž se jeho úřad má za úkol zabývat. Také vyzval k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění rukojmí zadržovaných teroristickými organizacemi.

Ve druhé části návštěvy se Khan sešel v Ramalláhu s palestinským prezidentem Abbásem, s palestinským premiérem a ministrem spravedlnosti, ale zejména s rodinami palestinských obětí, jak z Gazy, tak ze Západního břehu. Ujistil, že způsob, jakým izraelská armáda vede válku v oblasti hustě osídlené civilním obyvatelstvem, bude posuzovat s ohledem na mezinárodní humanitární právo.

Upozornil na kritickou humanitární situaci v Gaze, s odvoláním na OSN, Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní Červený kříž a Červený půlměsíc. Zmínil i nepřijatelnost toho, pokud je poskytovaná pomoc zneužívána Hamásem. Obě strany, respektive všichni aktéři konfliktu se musí řídit mezinárodním právem. Varoval ale také před vzrůstajícím počtem útoků izraelských osadníků na palestinské obyvatele na Západním břehu, s jejichž pozůstalými se setkal.

„Žádný Izraelec ozbrojený extremistickou ideologií a střelnou zbraní nemůže mít pocit, že smí beztrestně útočit na palestinské civilní obyvatele,“ uvedl doslova. I tyto útoky jeho úřad bedlivě sleduje a vyšetřuje. Z návštěvy podle svých vlastních slov odjížděl, navzdory vší hrůze, s pocitem naděje. Ta je dána dojmem ze setkání s obětmi, izraelskými i palestinskými. Právě těm má a musí právo sloužit především.

Khanova návštěva dějiště současného konfliktu nebyla úplná, nedostal se do Gazy. Přesto je charakteristická pro přístup, s nímž tento pozoruhodný právník přistupuje ke svému úřadu. Jeho základním principem je zachovat nestrannost, měřit stejně oběma stranám. Navzdory všem tlakům spojeným s vyšetřováním konfliktů, do nichž jsou v různé míře zapojeny světové velmoci a jejich protínající se zájmy.

Úkol znepřátelit si úplně všechny. Kdo je Karim Khan?

Podíváme-li se na Khanův životopis a dlouhý přehled jeho aktivity coby mezinárodního právníka zjistíme, že měl co do činění s vyšetřováním většiny nejkrvavějších konfliktů posledních desetiletí. Podílel se na práci mimořádného tribunálu pro bývalou Jugoslávii, pro Rwandu, Libanon, pro Kambodžu. Ale ve výčtu najdeme také konflikt v súdánském Dárfúru, Sierru Leone, Keňu či Kosovo.

Významná byla jeho role zvláštního poradce a hlavy vyšetřovacího týmu OSN ve věci zločinů spáchaných Dáeš (tzv. Islámským státem, ISIL) v Iráku. Má to jistou souvislost i s Khanovým životopisem. Právník narozený ve Skotsku se hlásí k islámskému hnutí ahmadíja, které je v Pákistánu a dalších muslimských zemích považované a za odpadlické a je tvrdě pronásledováno.

Právě v souvislosti s vyšetřováním zločinů tzv. Islámského státu mluvil Karim Khan o nutnosti „nového norimberského procesu“, který by odhalil jak zločiny, tak i zvrácenou ideologii islamistické organizace. V té době ještě nic nenasvědčovalo tomu, že bude jednou pranýřován za antisemitismus.

Ještě dříve se Karim Khan stal osobním nepřítelem ruského prezidenta Vladimira Putina. Po ruské invazi na Ukrajinu se Mezinárodní trestní tribunál v Haagu, jehož vrchním vyšetřovatelem se Khan stal rok předtím, v únoru 2021, začal věnovat i ruským zločinům na Ukrajině. Karim Khan navštívil Buču a další místa, která byla dějištěm ruského útoku.

V březnu 2023 pak Mezinárodní trestní soud vydal zatykače na Putina a Mariju Lvovou-Bělovovou, zmocněnkyni ruského prezidenta pro dětská práva, za nezákonné únosy ukrajinských dětí na území Ruské federace. Odvetou byl zatykač na Karima Khana vydaný Ruskem.

Pokud jde o vyšetřování války v Gaze, ještě v prosinci 2023 byl Khan označován za „právníka, který zrazuje Palestince“, a obviňován, že „navzdory svému muslimskému zázemí a tomu, že cituje Korán, byl kandidátem podporovaným Spojenými státy a Izraelem“. Kritika za to, že straní Izraeli a věnuje se pouze izraelským obětem, se na něj snesla i v souvislosti s jeho výše popsanou návštěvou Izraele a Západního břehu.

Po vydání souhrnné žádosti o zatykač na tři vysoké představitele Hamásu a dva Izraele, o nějž Karim Khan požádal 20. května 2024, se seznam jeho kritiků podstatně rozrostl a dostal nový rozměr.

Závažnější než třeba slova českého premiéra Petra Fialy byl již před vydáním žádosti o zatykač dopis dvanáctky amerických senátorů za republikánskou stranu, v němž vyhrožují Khanovi a dalším právníkům osobními postihy, pokud bude zatykač na Netanjahua skutečně vydán.

Senátoři pohrozili tím, že zatykač budou chápat jako ohrožení suverenity Spojených států, nejen Izraele samotného. „Zaměřte se na Izrael a my se zaměříme na vás“, napsal tehdejší lídr republikánské frakce v Senátu Mitch McConnell a jeho kolegyně a kolegové. Požadovali konec jakékoli podpory ICC ze strany Spojených států (ty jej, stejně jako Rusko, Čína, Indie či Izrael, ostatně neuznávají) a zákaz vstupu do USA pro Khana a jeho rodinné příslušníky.

Jak se dalo očekávat, izraelský premiér v reakci na zatykač nazval Karima Khana „jedním z největších antisemitů dneška“. Z palestinské strany, nejen od předáků Hamásu, se zase ozývá kritika, že ICC klade rovnítko mezi oběť a utlačovatele a zbavuje práva na oprávněný odpor proti okupaci.

Právo jako pouto, jež drží lidstvo pohromadě

V odůvodnění žádosti o vydání zatykače na Sinvára, Dajfa, Haníju, Netanjahua a Galanta najdeme výčet konkrétních zdůvodnění, seznam zločinů je zhruba stejně dlouhý na obou stranách. Najdeme tam výzvu k okamžitému propuštění izraelských rukojmí, stejně jako uznání práva Izraele na obranu, která ale musí být vedena v souladu s mezinárodním právem. Najdeme tam i výčet skupiny expertů s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti mezinárodního práva, kteří se na jejím zpracování podíleli.

Ale najdeme tam i myšlenky, které přesahují rámec jednoho konfliktu a mají širší, zcela univerzální platnost. Mezinárodní právo se musí vztahovat na všechny. Žádný ozbrojenec, velitel vydávající rozkazy nebo politik činící rozhodnutí nesmí být z této odpovědnosti vyňat. Vyšetřování pokračuje a musí se týkat všech zločinů, spáchaných 7. října v Izraeli i v následujících měsících v Gaze.

Jaký bude konkrétní výsledek, pokud bude zatykač Mezinárodního trestního soudu skutečně vydán — zatím je o něj požádáno a tříčlenný senát o žádost rozhodně zhruba do dvou měsíců — je těžké říci. Stejně jako v případě paralelního procesu vedeného u Mezinárodního soudního dvora projednávajícího obvinění Izraele jako státu z páchání genocidy v Gaze zatím výsledek neznáme, ale dopředu víme, že se nejedná o instituce vybavené pravomocí své rozsudky vymáhat.

To musí činit jiní aktéři. Právě k nim, stejně jako k celé světové veřejnosti, se vztahují i závěrečná slova žádosti o vydání zatykače, představeného Karimem Khanem a jeho týmem. Stojí za to je zde ocitovat vcelku.

„Vyjasněme si jednu zcela zásadní skutečnost. Pokud nebudeme schopní a ochotní uplatňovat právo nestranně, pokud se bude zdát, že je uplatňujeme selektivně, způsobíme tím jeho zhroucení. Dopustíme-li se toho, přetrhneme zbývající pouta, jež nás všechny drží pohromadě a která propojují lidská společenství i jednotlivce. Zničíme bezpečnostní síť, k níž se ve svém utrpení uchylují všechny oběti. Taková je povaha rizika, jemuž nyní čelíme.

Nyní, naléhavěji než kdy jindy, musíme dát najevo, že mezinárodní humanitární právo, tvořící základ pro pravidla počínání všech aktérů válek a konfliktů, se vztahuje na každého a na všechny situace, které tento soud posuzuje. Jedině tak totiž prokážeme, že život každé lidské bytosti má stejnou váhu.“

V textu jsme namísto „závěrečná slova žádosti o vydání zatykače“ původně uvedli „závěrečná slova rozsudku. Formulace byla opravena podle faktického stavu věcí. Omlouváme se autorovi i čtenářům.

Diskuse
PK
May 24, 2024 v 14.27

Nyní, naléhavěji než kdy jindy, musíme dát najevo, že antisemitismus nemá ve slušné společnosti společnosti místo.

Jedině tak totiž prokážeme, že život každé lidské bytosti má stejnou váhu.

PK
May 24, 2024 v 14.37

"závěrečná slova z odůvodnění rozsudku"

Tak on už je to dokonce rozsudek?

FO
May 24, 2024 v 14.57
Pane Kolaříku,

děkuji za pozorné čtení a upozornění na chybu. Máte pravdu, nejde o rozsudek, správně má být "závěrečná slova žádosti o vydání zatykače".

PK
May 24, 2024 v 16.33

Není zač, pane Outrato.

Jenom si ještě připomeňme, že Mezinárodní soudní dvůr zamítl velkou část žaloby Ukrajiny proti Rusku.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-mezinarodni-soudni-dvur-zamitl-velkou-cast-zaloby-ukrajiny-proti-rusku-244899

PK
May 24, 2024 v 16.37

A ano, vím, že ICC a ICJ jsou rozdílné instituce, pokud by se na tom někdo chtěl točit.

IV
May 24, 2024 v 19.13

"Většina demokratů věří, že Izrael v Gaze páchá genocidu na Palestincích - průzkum

Zatímco válka v Gaze trvá již více než půl roku a dohody o příměří stále nebylo dosaženo, nedávný průzkum (v USA) ukazuje, že voliči demokratů jsou pevně přesvědčeni, že Izrael v Gaze páchá genocidu.

Průzkum, který byl proveden mezi 1 265 možnými voliči v průběhu jednoho dubnového týdne, ukázal, že téměř čtyři z deseti pravděpodobných voličů, stejně jako více než polovina všech demokratů, věří, že Izrael páchá v Gaze genocidu.

Válka mezi Izraelem a Hamásem, která byla vyvolána Hamásem provedeným masakrem 7. října v jižním Izraeli, vyústila v operace IDF uvnitř Gazy ve snaze zničit kontrolu Hamásu nad Gazou a osvobodit Hamásem držená izraelská rukojmí .

Po více než půl roce války průzkum společností Data for Progress a Zeteo ukázal, že američtí voliči jsou v názoru na izraelské akce v Gaze rozděleni, včetně otázky, zda operace IDF představují genocidu. Podle průzkumu se 39 % respondentů domnívá, že akce IDF představují genocidu Palestinců, zatímco 38 % respondentů tvrdí, že tomu tak není. Výsledky se však výrazně liší u voličů demokratů, kde 56 % respondentů tvrdí, že Izrael páchá genocidu.

Průzkum také odhalil generační a etnické rozdíly mezi voliči, přičemž 55% voličů do 45 let si myslí, že Izrael páchá genocidu a stejný názor zastává i poměrně silná skupina černošských (44 %) a latinskoamerických voličů (48 %).

Silná podpora příměří v Gaze mezi oběma stranami

Na otázku týkající se příměří se 70 % dotázaných domnívá, že v Gaze musí být okamžitě a trvale uzavřeno příměří, přičemž tento názor zastává 83 % demokratů a 56 % republikánů.

Pokud jde o rukojmí držená Hamásem, 53% voličů se domnívá, že izraelská vojenská kampaň byla při osvobozování rukojmích neúčinná.

Kromě toho více než třetina voličů podporuje omezení prodeje amerických zbraní Izraeli, včetně většiny voličů, kteří jsou proti nedávnému rozhodnutí Kongresu, přislíbit Izraeli systémy protiraketové obrany v hodnotě 4 miliard dolarů. Většina (54 %) podporuje pozastavení dodávek všech amerických zbraní Izraeli, dokud bude Izrael blokovat americkou humanitární pomoc směřující do Gazy.

A konečně, pokud jde o nedávné propalestinské protesty a táboření v amerických kampusech, voliči zůstávají rozděleni v názoru na souhlas s těmito demonstracemi. Podle průzkumu 40 % respondentů protesty schvaluje, zatímco 42 % s nimi nesouhlasí. Většina demokratů (55 %) a mladších demografických skupin (59 %) zaujímá k této otázce přístup založený na svobodě slova."

Zdroj:

THE ERUSALEM POST 9.5.2024

https://www.jpost.com/us-elections/article-800603#google_vignette

IV
May 24, 2024 v 19.14

THE JERUSALEM POST

PK
May 25, 2024 v 9.42

Takže pane Outrato, odvoláváním se na OSN nikoho nedojmete, vemte to na vědomí.

FO
May 25, 2024 v 9.42

Toto tvrdíte Vy, pane Kolařík. Důkazy ovšem nikdo nepředložil.

FO
May 25, 2024 v 9.44

Pane Kolaříku, takto mělo znít oslovení. Důkazy prostě nebyly předloženy, takže třeba i Německo tuto agenturu dále financuje. Také to asi musíte vzít na vědomí...

PK
May 25, 2024 v 9.44

Jinak prezentovat stanovisko USA jako "dopis republikánských senátorů" je hezký pokus. Pan Patočka byl ale otevřenější a přiznal, že v podstatě stejné je stanovisko prezidenta Bidena. A citaci ministra zahraničí Blinkena si laskavý čtenář jistě vyhledá.

PK
May 25, 2024 v 9.55

Kromě toho tato Khanova nehoráznost opět sjednotila lid Izraele, bez ohledu na to, jak je kdo kritický vůči vládě a prezidentu Netanjahuovi.

FO
May 25, 2024 v 10.28

Německo dále financuje UNRWA, protože si uvědomuje, že pro poskytování humanitární pomoci v Gaze je v tuto chvíli nezastupitelná. Jsem za tento postoj německé vládě velmi vděčný.

JP
May 25, 2024 v 11.57

Co se činnosti K. Khana jakožto hlavního vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu a reakcí na tuto jeho činnost týče, pak se nakonec jedná o zcela klasický případ: když se někdo snaží prosadit právo a spravedlnost podle hesla padni komu padni, tak na něj nakonec štěkají psi z obou stran.

MP
May 26, 2024 v 12.42
Pavlu Kolaříkovi

„Odvolávání OSN nikoho nedojmete“

Možná to příště zkuste méně sebestředně. Odvolávání na OSN možná nepůsobí na Vás, ale to neznamená, že na nikoho. Ona ta instituce má docela solidní aparát a zkušenosti, navíc jaksi postrádám rozumné důvody pro to, abych ji považoval za zaujatou . Takže patřím k té většině západního lidstva, která důvěřuje OSN a právě tak Červenému kříži víc, než jedné z valčících stran -- kterékoliv a kdekoliv. Právě tak jako věřím Mezinárodnímu soudu víc než kterékoliv národní vládě nebo dokonce armádě, pokud jde o vyšetřování charakteru násilných činů, které provedla armáda příslušného státu. Včetně toho, že věřím v jeho schopnost očistit danou armádu, vládu atd., pokud byla nařčena neprávem nebo nepřiměřeně.

Řeknu to takhle, pane Outrato.

Pokud by z jednání prokurátora bylo zřejmé, že jeho úmyslem je skutečně zajistit bezpečí pro oběť tím, že po sexuálním vražedném útoku (kterým se útočník sám chlubí a sám deklaruje svoje pevné genocidní rozhodnutí útok podle svých možností opakovat až do úplného vyvraždění žen) navrhne, aby na agresora byl vydán zatykač, pak by prokurátor jistě měl morální právo navrhnout vydání zatykače i na oběť útoku za to, že agresorovi svojí zcela nezákonnou mstou způsobuje utrpení. Jestliže by však prokurátor sedm měsíců nic nedělal a až potom by navrhl zatknout agresora společně s obětí jeho útoku (oběť by chtěl zatknout proto, že se sama vlastními silami snaží předejít dalšímu sexuálnímu vražednému útoku agresora a způsobuje tím agresorovi utrpení), bylo by to poněkud chucpe.

Z jednání prokurátora je zřejmé, že jeho úmyslem nebylo zajistit bezpečí pro oběť (aby se sexuální vražedný útok neopakoval), ale postavit oběť (sexuálního útoku) zcela na roveň agresorovi.

Nu což, ty ženy a Izrael si za útok na sebe mohou vlastně samy.

FO
May 27, 2024 v 10.38

Pane Nusharte, buďte si jist, že tomu není tak, že by ICC a jeho hlavní vyšetřovatel sedm měsíců "nic nedělal". Naopak se celou tuto dobu snažil získávat a vyhodnocovat důkazy při spolupráci s nejuznávanějšími mezinárodními odborníky na humanitární právo. A nepochybně neobžalovává společně pachatele a oběť, ale dvě skupiny pachatelů.

Prokurátor měl tedy, pane Outrato, opravdu dostatek času vyhodnotit i důkazy o tom, že představitelé Hamásu velmi pravděpodobně používají civilní obyvatelstvo a civilní objekty (například nemocnice) jako tzv. živé štíty, což je pochopitelně válečný zločin. Nic takového ovšem Karim Khan neudělal a naopak místo toho obvinil představitele Izraele z úmyslného záměru útočit na civilní obyvatelstvo.

Ta válka by samozřejmě vypadala úplně jinak a velmi pravděpodobně by už (spolu i s tím utrpením civilního obyvatelstva) dávno skončila, kdyby se ozbrojenci Hamásu za civilní obyvatelstvo neskrývali a válčili regulérně podle mezinárodních pravidel pro válečné konflikty.

FO
May 27, 2024 v 12.07

Zřejmě se to, pane Nusharte, nejzkušenějším světovým odborníkům na válečné zločiny zdálo méně jisté a pravděpodobné než českým "expertům od klávesnic".

Pane Outrato, nemůžete přece sedm měsíců čekat a shromažďovat důkazy, když se ten sexuální násilník svým činem sám veřejně chlubí a otevřeně deklaruje, že v tom bude pokračovat, dokud nevyvraždí a neznásilní všechny „ženy od řeky až k moři“.

Že by ta válka vypadala úplně jinak, pokud by ozbrojenci Hamásu válčili podle mezinárodních pravidel pro válečné konflikty, to se mi, pane Outrato, zdá jisté úplně neotřesitelně. Zdá se mi to jisté i přesto, že „nejzkušenějším světovým odborníkům na válečné zločiny“ se to jisté nezdá.

Kdyby totiž ozbrojenci Hamásu válčili podle mezinárodních pravidel, tak by k těm událostem, ke kterým došlo 7. října (únosy, znásilňování, upalování, zohavování mrtvol...), vůbec nedošlo. To mohu jako „expert od klávesnice“ zcela potvrdit.

FO
May 27, 2024 v 13.20

Tak vidíte, pane Nusharte, máte ve všem jasno, žádné další informace už nepotřebujete...

Ve všem, pane Outrato, jasno nemám, proto se prostřednictvím diskuse snažím pochopit protistranu, snažím se pochopit, proč si nemyslíte, že ozbrojenci Hamásu využívají civilisty a civilní objekty pro své krytí (vždyť je to přeci velmi účinná taktika) a proč naopak u představitelů Izraele předpokládáte úmyslný záměr na tyto civilisty a civilní objekty jen tak útočit, i když tam žádní ozbrojenci Hamásu tedy podle vás nejsou (bylo by to z hlediska vojenských cílů Izraele velmi neúčinné a kromě toho by se tím Izrael sám morálně zcela „vyřídil“).

Jediné rozumné vysvětlení bych viděl takové, že jaksi předpokládáte, že ti představitelé Izraele jsou prostě a jednoduše padouši (když mají úmyslný záměr útočit na civilisty i přesto, že ozbrojenci Hamásu tyto civilisty jako živé štíty vůbec nevyužívají). A samozřejmě musíte také předpokládat, že když se ti ozbrojenci Hamásu za civilisty a za civilní objekty vůbec neschovávají (Karim Khan je z ničeho takového neobvinil), tak jsou to hrdinové s pevnými morálními zásadami.

A samozřejmě, kdyby ozbrojenci Hamásu válčili podle mezinárodních pravidel pro válečné konflikty, válka by nijak jinak vypadat nemohla prostě proto, že ozbrojenci Hamásu už tato pravidla dávno dodržují.

Pokud si to, pane Outrato, myslíte nějak takhle, tak by mi to už dávalo smysl. Jinak bych vám totiž vůbec nerozuměl.

FO
May 28, 2024 v 10.02
Děkuji, pane Nusharte,

za velmi pregnantně zformulované otázky. Pojďme tedy do toho.

Především si bohužel myslím, že současná izraelská vláda skutečně jsou padouši. A to už dlouho, vlivní ministři jako Smotrič, Ben Gvir podněcují dlouhodobě k nenávisti, politici tohoto směru říkali už před 7. říjnem, že Gazu je třeba vybombardovat do mrtva, jiní mluvili o tom, že je tam třeba hodit atomovku, podporují vyhánění obyvatel. Taky podněcují k pogromům na Západním břehu. Tyto četné výroky tvoří důležitou část jihoafrické žaloby u Mezinárodního trestního soudu.

Nemám pro to důkazy, ale předpokládám, že cílem probíhající vojenské operace je i kolektivní trest Gazanů zahrnující coby "collateral damage" zabíjení civilistů, ale především zničení komplet celé inftrastruktury a podmínek pro další život v Pásmu Gazy, s cílem dostat tamní obyvatele pryč a území ovládat, případně znovu osídlit židovskými osadami - o tohle je samozřejmě spor, chtějí to extremisté ve vládě, opozice to odmítá.

A teď k Hamásu. Máte pravdu, že taktika "lidských štítů" je účinná a v dané situace - válčí se na velmi hustě obydleném území - asi jediná možná. Ovšem je možné to vidět i tak, že k ní byl Hamás dotlačen. A dokud bude moci vystupovat jako bojovník za osvobození Palestiny, tak bude mít u Palestinců legitimitu, ať se s nimi bude dít

cokoli.

Pokud uvažujeme o "lidských štítech", je možné perspektivu i obrátit a konstatovat, že stát, který okupuje nějaké území, si bere vlastní civilní občany za lidské štíty proti útokům ze strany těch okupovaných. Obyvatelé např. Bělgorodské oblasti by mohli vyprávět.

Na druhou stranu, velká většina Izraelců podporuje a volí strany, které (z levice i pravice) podporují další stavbu ilegálních osad a pokračování okupace. Pokud bychom uvažovali v kategorii kolektivní viny, pak je otázka, zda izraelské civilisty vůbec považovat za nevinné. Mně ale tento přístup není vlastní.

Za stávající situace považuji za logický přístup Irska, Španělska a dalších zemí, které přistupují k uznání Palestiny jako jediné cestě, jak znemožnit Hamásu dále a donekonečna být v roli osvobozeneckého hnutí a tím k nekonečnému prodlužování války a dalším a dalším obětem. Není to jistě zázračný recept, ale je to aspoň něco konkrétního a ve správném směru.

FO
May 28, 2024 v 12.21
oprava

Jihoafrická žaloba je pochopitelně u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), ne Mezinárodního trestního soudu (ICC).

Souhlasím. Rozsah ničení je takový, že to každého musí napadnout. Že cílem války není jen porážka Hamásu, ale i něco jiného. Nevěřím, že by to bylo čisté vyhlazení Gazanů, Bibi i dalši jmenovaní jsou sice hodně tvrdí řízci, ale tohle je i na ně moc. Ale když bude život v Gaze takový, že každodenně všechen čas lidem zabere uspokojování základních životních potřeb jako je jídlo, nebude čas plánovat a realizovat zabíjení Židů. Zároveň bude schopnost domácí produkce v Gaze minimální, takže vše bude přicházet zvenčí, a nikdo snad nepochybuje, že nad tím bude chtít mít Izrael naprostou kontrolu. A pak by tady byla nabídka pro ty, kteří by se rozhodli raději odejít někam jinam, než takhle živořit. Čím dále by se rozhodli odejít, tím větší podporu by přitom od Izraele dostali.

Podle mě těžko tento plán nevidět, a je to jeden z důvodů obvinění.

*

Trošku z jiného soudku: Když zkrachovalo rusko-ukrajinské jednání o míru hned po začátku války, byl u toho i tehdejší izraelský premiér Naftali Bennett. Později tvrdil, že důvodem krachu jednání byly masakry v Irpiňi, Buči atd., které spáchali ruští vojáci na ukrajinských civilistech, za které Putin rozdával metály. Žádný stát podle Bennetta něco takového nemůže přejít, rozložilo by ho to. Alternativa tehdy a teď pořád tvrdí, že o tom Zelenského přesvědčil Boris Johnson (v hard verzi mu to nařídil). Situace v Izraeli po 7/10 myslím ukázala, že se Bennett neplete, a alternativa používá Borise jako figuru ve vyprávění, kterak Západ zaútočil na Rusko, aby ho zničil. Izrael v podobné situaci musel vytáhnout proti Hamásu a zničit ho, žádná jiná volba nebyla a izraelci by jinou nepřijali. Stejně tak Ukrajina nemohla dál jednat o míru.

„Záměrem padouchů je zničení inftrastruktury a podmínek pro další život v Pásmu Gazy, s cílem dostat tamní obyvatele pryč.“

--------------------------------

Proč, pane Outrato, ti lidé z Pásma Gazy už dávno sami pryč neodešli a zuby nehty se tam drží?

FO
May 29, 2024 v 8.10

To myslíte vážně, pane Nusharte, nebo je to pokus o vtip? To lidé neodešli, protože jsou tam de facto uvěznění a odejít nikam nemohli a nemohou. Logicky by měli odejít jinam na území Palestiny a Izraele, odkud byla většina z nich vyhnaná v roce 1948, ale to není možné.

PK
May 29, 2024 v 12.50

V únoru tohoto roku zveřejnil fotograf fotografie 79leté Rasmiyi Masri poté, co Asadovy síly ostřelovaly její dům v Afis Sýrii.

Fotky nevzbudily téměř žádnou pozornost. Zdálo se, že to nikoho nezajímá.

Od včerejška několik hlavních protiizraelských zdrojů znovu zveřejnilo tyto fotografie s tvrzením, že jsou z Gazy. Od té doby byly tyto fotografie zhlédnuty a sdíleny stovky tisíckrát. Tyto oběti evidentně nikoho nezajímaly, dokud nebylo možné jako "pachatele" obvinit Izrael.

Nejznepokojivější je, že lidé, kteří to pravidelně dělají, se nestarají o stovky tisíc obětí Asada. Řada z nich dokonce Asada/Putina otevřeně oslavuje.

https://x.com/AGHamilton29/status/1795620874009092198

FO
May 29, 2024 v 13.18

Toto sdílení fotek nesprávně přiřazených z jiných konfliktů je bohužel v poslední době časté. Pamatuji si, že v roce 2022 se takto sdílela jako údajná fotka z ruské invaze na Ukrajině fotografie z izraelského zásahu v Gaze v roce 2021. Ona je ta záměna i trochu pochopitelná, protože velmi podobných autentických fotografií zraněných lidí z Gazy je velké množství.

Pane Outrato, nejde o vtip, ale o reakci na vaše předchozí tvrzení: Zdá se mi prostě nemožné chtít někoho z nějakého místa násilím vyhnat a zároveň ho chtít na stejném místě násilím uvěznit, aby nikam nemohl.

MP
May 30, 2024 v 9.39
Jiřímu Nushartovi

Máte pravdu, to co píšete není možné brát ani jako černý humor. Bohužel.

To nepíši já, píše to pan Outrata.

FO
May 30, 2024 v 11.30

To se, pane Nusharte, může jevit jako rozpor, ale jen na první pohled.

Nevím, nakolik jste seznámen s myšlením Ben Guriona a ostatních otců zakladatelů státu Izrael, ale zásadní myšlenkou pro ně bylo "získat co nejvíc území Palestiny s co nejmenším počtem Palestinců". Primární metodou bylo vysídlení arabského obyvatelstva, vyhnání částečně za hranice, většinou ale vnitřně a na území, která v té době Izrael neovládal - na dnešní Západní břeh a do Gazy.

Gaza tedy v roce 1948/9 posloužila jako jeden z hlavních uprchlických táborů s největší koncentrací palestinských obyvatel. Vzhledem k tomu, že jde o malé území s velkým počtem "nežádoucích" obyvatel, byl a je zájem na jeho získání ze strany Izraele relativně malý, což prokázalo Šaronovo stažení osadníků v roce 2006 (které přesto vyvolalo v Izraeli velkou vlnu odporu!) i dnešní diskuse, kdy pro obsazení, případně novou židovskou kolonizaci Gazy po válce je převážně jen extrémní izraelská pravice.

Protože obyvatelé Gazy zjevně nemají kam jít a nikdo je nechce, je preferovaným řešením omezit možnost jejich pohybu (hlavně zabránit tomu, aby se dostali do Jeruzaléma či na Západní břeh, kde mají mnozí z nich příbuzné).

Shrneme-li to, pro část izraelské scény je cílem vyhnání (likvidace) obyvatel Gazy, převažuje ale coby "second best" možnost jejich izolace v tom, co někteří dlouhodobě označují za největší vězení pod širým nebem na světě.

Pane Outrato,

jaká je vaše představa o svobodné Palestině?

„Palestina, svobodná od řeky až k moři“ by podle vás měl být spíše stát, kde se zcela svobodně může usídlit kdokoliv (bez ohledu na svoji národnost), nebo spíše národní stát Palestinců?

FO
May 31, 2024 v 10.52

Pane Nusharte, "stát, kde se zcela svobodně může usídlit kdokoliv" je nesmysl a nikdy a nikde neexistoval.

Představit si lze stát, ve které se může usídlit kdokoliv, kdo prokáže židovský či palestinský původ. Ideálně by to byl jeden společný, demokratický stát dvou národů. Reálnější je rozdělení na dvě části, zřejmě tedy dva samostatné státy, přičemž v jedné části bude "právo návratu" pro židovské, ve druhé pro palestinské obyvatele.

Je tu samozřejmě mnoho závažných otázek - co se židovskými osadami na Záp. břehu, co s východním Jeruzalémem. Budou nutné velké ústupky z ideálních představ obou stran. Asi je to úkol na dlouho dobu.

JP
May 31, 2024 v 11.27

K poslednímu komentáři pana Outraty: byla jedna chvíle, kdy se zdálo že by mohlo dojít ke vzájemné dohodě mezi Palestinci a Izraelci; byla to doba mírových iniciativ za doby premiéra Rabina, kdy i izraelská strana byla ochotna k substanciálním ústupkům. Jenže poté co byl Rabin zavražděn fanatickým sionistickým fundamentalistou se všechny naděje na vzájemné usmíření zhroutily. Dnes je už pouze možno se dohadovat, jak by bylo kdyby k tomuto atentátu nedošlo. Měl by Rabin ve vlastním táboře dostatečnou podporu na to aby mírový proces s Palestinci dotáhl až do konce?

V každém případě na další podobnou příležitost bude zřejmě nutno čekat ještě velmi dlouho, a cesta k ní bude vést ještě přes další potoky krve.

PK
May 31, 2024 v 13.02
Pokud jde o to ničení infrastrukury

Pan Outrata má zřejmě na mysli toto:

https://x.com/Osint613/status/1796459207258222848

IH
May 31, 2024 v 13.14

Nadějný výsledek jednání v Oslu byl způsoben především dočasným vymizením politické bipolarity světa. Palestinci ztratili nerealistické naděje (na zničení Izraele), resp. přestali sloužit cizím zájmům. (Není úplně od věci podívat se např. na heslo Mahmúd Abbás na Wikipedii. Třeba je číst až do konce.)

Izrael je schopen pragmatismu. Neživí stará nepřátelství. Mír s ním je možný. Podívejme se jen na jeho vztahy s Německem. Na poměr s (prozápadním) Jordánskem. Především však na mír s Egyptem. Za jeho garanci vrátil Izrael Sinajský poloostrov, třikrát větší než celé jeho území.

Nezájem Palestinců (a cynických hráčů s jejich zájmy) o vlastní stát na základě rezoluce VS OSN č. 181 nemohl zůstat bez následků. Není divu, že po třech čtvrtinách století, téměř stále ve znamení sázení na teror nebo čekání na válku, není již původní nabídka v platnosti. Srovnejme tuto skutečnost např. s důsledkem jiných osudových rozhodnutí (třeba Řecka, či Maďarska před víc než stoletím, či Německa o něco později).

Pokud jsem správně informován, pane Outrato, vědci včetně Martina Profanta otevření hranic doporučují.

https://denikreferendum.cz/clanek/20932-vedci-doporucuji-otevrit-hranice

Mohli bychom tím přece zachránit tisíce lidí, kteří se jinak zcela zbytečně utopí ve Středozemním moři, udusí se na korbách kamionů, nebo zemřou vinou nelidského chování pohraničníků, v důsledku vyčerpání a absence lékařské péče, například na polsko–běloruské hranici (Agnieszka Holland o tom natočila film, který vyvolal ostré kontroverze).

Udivuje mě proto, že podle vás by podmínkou usídlení ve svobodném státě měla být konzervativně chápaná národnost.

MP
May 31, 2024 v 14.23
Filipovi Outratovi

Tady musím dát za pravdu Jiřímu Nushartovi. Občanství civilizovaného státu by se opravdu nemělo vázat na původ a hranice by neměly být neprostupné.

Jistě, pokud by se ustanovil opravdový národní palestinský stát, pak budou jeho občanstvo v okamžiku ustanovení tvořit obyvatelé daného území, pokud se někteří nerozhodnou jinak -- jak by to bylo například u židovských osadníků očekávatelné.

A tito občané se pak budou rozhodovat o podmínkách vstupu a pobytu dalších lidí, popřípadě o podmínkách získání občanství.

A mohou se rozhodnout pro etnické a náboženské podmínky plného občanství -- zachovali by se pak naprosto idiotsky navzdory blízkému katastrofického příkladu, ale nepravděpodobné to bohužel není.

Samozřejmě, to Nushartovo srovnání s EU kulhá na obě nohy., Jsme bohatý region a naše míra reprodukce by nestačila k udržení současné hustoty populace -- proto je na místě vstřícnost vůči příchozím. Zatímco pásmo Gazy je děsivě přelidněná aglomerace, chudá a zatím bez rozvojového potenciálu

„Jsme bohatý region a naše míra reprodukce by nestačila k udržení současné hustoty populace -- PROTO je na místě vstřícnost vůči příchozím.“

---------------------

Morální pravidla mají, pane Profante, obecnou platnost, upřímně vstřícné přijetí příchozích proto nezávisí na majetkových poměrech regionu a hustotě jeho osídlení, ale spíše na morálních kvalitách hostitele. Důvodem pro uplatňování morálních zásad nemůže být vidina vlastního prospěchu.

FO
May 31, 2024 v 20.22
Hranice a národnost

Musím to trochu rozvést a upřesnit. Obecně vzato, hranice podle mě nemají být ani neprostupně zavřené, ani zcela volně prostupné.

Jenže tady máme před sebou region, kde je výrazný příklad Izraele, který otevírá své hranice volně - ovšem pouze lidem s židovskou národností, alespoň částečnou. Jinak je má téměř neprostupně uzavřené. Asi mě tento příklad poněkud strhnul k tomu, že jsem se pokusil o představu čehosi podobného u palestinských uprchlíků.

IH
May 31, 2024 v 23.04

Poznámka k aktuální situaci

Plán, do jehož přijetí tlačí Biden Izrael, není zřejmě takového postupu hodný. Člověk se pak diví, že (zatím) nenutí do něčeho hodně málo přijatelného především Ukrajinu (jež pochopitelně vojensky není v pozici Izraele). Poté, co zaútočila al-Káida roku 2001 v USA, následná americká intervence v Afghánistánu trvala 20 let. A to přitom Afghánistán spíše jen poskytl bin Ládinovi a spol. azyl, či zázemí, přímo z jeho území akce proti USA vedena nebyla.

FO
June 1, 2024 v 15.54
Pane Horáku,

to přirovnání k Ukrajině přece zásadně kulhá, protože tam akutně nehrozí humanitární katastrofa a hladomor tak jako v Gaze. To je hlavní důvod, proč Američané nutí Izrael do příměří. Mám pocit, že se většina lidí tady v Česku rozhodla to nevidět, zřejmě proto, že nepovažuje lidské životy Palestinců za hodny záchrany.

IH
June 1, 2024 v 20.32
Pane Outrato,

asi jsem vybočil z diskusního rámce. Dobře, čistě humanitárně motivované aktivity, na všech úrovních, zaslouží uznání.

Zároveň se však domnívám, a napíšu to docela otevřeně, že úplná vojenská porážka je přesně to, čeho je vysoce žádoucí dosáhnout v boji proti zhůvěřilému režimu, jenž podle vsadil na zběsilý přeshraniční teror. Není jej možné nezbavit moci, ani jej nechat odsunutý, záložní, co opozici, ani tolerovat na morálním piedestalu. V Izraeli, USA i nám by mělo být jasné, že nejlepší konec války je na "německý způsob".

Chápu, že právě uvedené katarzně působící varianty řešení není možné docílit v případě Ruska, vedoucího agresi proti sousední Ukrajině. Tím spíše je ovšem na místě nezhatit šanci dosáhnout jí v případě režimu, politicky tyjícího z vraždění Židů a záměru zničit Izrael. Myslím si, že propuštění rukojmí a asi i vydání hlavních strůjců zločinu z loňského 7. října mezinárodnímu soudu se měly stát podmínkou palestinské budoucnosti Gazy (v dnešním rozsahu).

PK
June 1, 2024 v 22.14
Pokud jde o propuštění unesených

Obávám se, že spíš už se bude jednat jenom o vydání jejich zohavených těl.

Nevím, pane Outrato, jestli většina lidí v Česku považuje lidské životy Palestinců za hodné záchrany. Považují ale své životy za hodné záchrany i samotní Palestinci? Přejí svým dětem spíše konzumní život v materiálním dostatku, nebo život bez Židů jako ideál, za který jsou ochotni obětovat všechno?

PK
June 2, 2024 v 9.56
Pane Outrato

Mohu se zeptat, kde jsou moje 2 příspěvky obsahující důkazy o tom, že UNRWA spolupracuje s teroristy?

IH
June 2, 2024 v 10.09

Palestinci jsou obětí hned trojího. V určitém smyslu nesporně Izraele (a předtím už i osudu Židů v Evropě). Na druhém místě svého vlastního politického stavu. Jejich vůdci a šíbři jsou (v negativním smyslu) dokladem, jak opravdu na politické reprezentaci záleží. Konečně, na prvním místě, jsou Palestinci obětí velkých, ale falešných "přátel", slibujících jim od začátku "těšínská jablíčka", ale hledících si svého a na ně svrchu.

UNRWA že spolupracuje s teroristy, pane Kolaříku? Ale to je přece naprosto normální!

Vždyť OSN uctila minutou ticha masového vraha a během smutečního obřadu za teheránského řezníka a vytrvalého „bojovníka za práva žen“ promluvil i šéf Hamásu Ismáíl Haníja. Dav přitom provolával smrt Izraeli. Jménem EU zase vyjádřil soustrast nad smrtí Raísího předseda Evropské rady Charles Michel.

https://www.un.org/en/delegate/lowering-un-flags-half-mast-tuesday-21-may

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/iran-se-louci-s-raisim-na-ceremonii-promluvil-i-sef-hamasu-349469

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/iranu-po-smrti-raisiho-kondoluji-statnici-i-teroriste-349383

Takže já opravdu nevidím žádný důvod ke smazání vašich příspěvků. Doporučoval bych ovšem příště volit vhodnější formulace. Například „v hlubokém zármutku z tragického skonu velkého přítele palestinského lidu, za jehož smrt nese plnou odpovědnost prohnilý americký imperialismus, který svými sankcemi způsobil, že hrdina Raísí byl nucen létat čtyřicet let starou rachotinou, si nyní dovolujeme předložit nesporné důkazy o tom, že UNRWA stojí pevně na straně dobra...“

MP
June 2, 2024 v 17.55
Jiřímu Nushartovi

Ano, a v tomto případě ta maxima zní: Máme pomáhat potřebným podle svých možností.

Teď už mu, pane Profante, nový vrtulník k ničemu nebude, když papež František „svěřil jeho duši milosti Všemohoucího“.

FO
June 3, 2024 v 8.43

Zeptat se můžete, pane Kolaříku, ale ode mě nedostanete odpověď. Já žádné příspěvky nemažu a mazat nemíním.

Pokud jde o meritum věci, zatím žádné skutečné důkazy o spolupráci pracovníků UNRWA s Hamásem Izrael nepředložil. Proto také postupně většina velkých zemí obnovila financování agentury (Kanada, Německo, Japonsko, Itálie...). Šetření nicméně stále probíhá, vyšetřovací Úřad pro vnitřní dohled (OIOS) čeká na důkazy. Dlouho a zatím marně.

https://www.reuters.com/world/middle-east/un-inquiry-into-unrwa-staff-hopes-get-material-shortly-israel-2024-02-29/

Nevadilo by vám, pane Outrato, přispívat do média, které z ideových důvodů maže svým diskutujícím jejich diskusní příspěvky?

Ta několik měsíců stará diskuse pod jedním článkem v DR by se dala dohledat: Byl to, myslím, pan Václavů, který reagoval na diskusní příspěvek pana Kolaříka, ale příspěvek pana Kolaříka, na který pan Václavů reagoval, už tam prostě nebyl! Smazat vlastní diskusní příspěvek na novém webu DR už nejde, panu Kolaříkovi tedy jeho diskusní příspěvek musel smazat patrně někdo z redakce DR.

Pan Václavů hned v prvním příspěvku diskuse reaguje na neexistujícího "předdiskutéra":

https://denikreferendum.cz/clanek/35979-izrael-jde-za-svym-cilem-najde-se-misto-pro-palestinu

PK
June 4, 2024 v 6.43

Pokud jde o meritum věci, pane Outrato, měl jsem zde 2 příspěvky s odkazy na důkazy o spolupráci UNRWA s teroristy. Vložil jsem je pod vaše popírání této skutečnosti na začátku diskuse, jak zmiňujete Německo. Tam byly dva moje příspěvky s odkazy.

Zjistěte si laskavě v redakci DR, kdo tyto příspěvky smazal - a maže moje příspěvky soustavně. Nechť je vloží zpátky.

Děkuji panu Nushartovi za podporu a svědectví.

PK
June 4, 2024 v 6.56

Konstatujme tedy znovu, že UNRWA spolupracuje s teroristy. Odvoláváním se na OSN tedy tady nikoho nedojmete, pane Outrato.

Navzdory Profantově invektivě myslím mohu konstatovat, že to "nikoho" se netýká jenom mě. Je tady navzdory vašim mocenským cenzurním zásahům do diskuse kupodivu spousta diskutérů, kteří vám na vaši lživou propagandu neskáčou. Je tady kromě pana Nusharta i pan Horák, pan Vorel, paní Zemanová, pan Trusik (i když ten zřejmě nepovažuje za smysluplné tady více diskutovat).

A když jste zmínil to Německo, pane Outrato, tam byste vzhledem k vašim veřejným vyjádřením měl vy problémy s vašim dalším akademickým působením.

https://x.com/JuedischeOnline/status/1796447235091116487

PK
June 4, 2024 v 7.15

A jenom ještě připomínám prostý fakt, že teď už nikdo nemůže vědět, jestli někdo na něco nereagoval, neodpověděl, přestal diskutovat - nebo mu prostě jeho příspěvky byly potichu smazány.

Tohle jsem nezažil ještě nikde.

FO
June 4, 2024 v 13.04

Pane Kolaříku, jestli někoho "dojme", co píšu, mě zase tak nezajímá. Myslím, že všichni, které jste jmenoval, si dělají vlastní názor a jsou schopni jiné názory a pohledy zvážit a vzít v úvahu, i když s nimi nesouhlasí.

U Vás si tím bohužel jist nejsem. To, že zmiňujete cenzurní přístup omezující svobodu projevu jako cosi, co je správné, bohužel něco vypovídá o Vašem nastavení a přístupu ke světu.

A pane Kolaříku, Vaše velmi vyhraněné a někdy až urážlivé příspěvky se tu léta objevují po desítkách a po stovkách, snad už i po tisících. Na nejrůznější témata včetně Izraele a Palestiny. Nikdo je nikdy nesmazal. Trochu smyslu pro proporce a pro realitu by neškodilo.

FO
June 4, 2024 v 13.40

Ale protože jako bytostný demokrat cítím potřebu zastávat se plurality názorů včetně těch, které jsou mi proti srsti, mohu jen opakovat, že jsem proti mazání příspěvků a upozornil jsem na to redakci.

To je málo, upozornit redakci.

Bytostný demokrat by o takovéto praxi napsal článek do DR.

To je málo, upozornit redakci.

Bytostný demokrat by o takovéto praxi napsal článek do DR.

FO
June 5, 2024 v 8.48

Myslíte, že by to někoho zajímalo, pane Nusharte? I když možná ano, různé pseudokauzy mívají značný ohlas.

Zaujalo mě ale vyjádření prezidenta Zelenského, který zdůraznil důležitost mezinárodního práva a OSN, nutnost ukončit utrpení civilistů, stejně jako uznání Palestiny jako státu. Zajímavé je, že ohledně uznávání Palestiny je na tom Ukrajina de facto stejně jako my, také "zdědila" uznání z doby SSSR, ale jak se zdá, na rozdíl od ČR se k tomuto uznání aktivně hlásí. Snad Petr Fiala a spol. pozorně poslouchají...

https://kyivindependent.com/zelensky-says-ukraine-recognizes-both-israel-palestine-invites-them-to-peace-summit/

Pseudokauza? V Patočkově deníku by takový článek, pane Outrato, způsobil poprask! Především by to tam ale vůbec nemohlo vyjít. Nebo si snad myslíte, že v Rudém právu mohl vyjít třeba text Charty 77? (V Rudém právu bylo možné text Charty kritizovat, ale v žádném případě nebylo možné si tam kritizovaný text přečíst, aby si čtenář mohl udělat vlastní názor.)

Ukrajina, pane Outrato, uznává oba státy, Izrael i Palestinu, udělá vše, co bude v jejích silách, aby přesvědčila Izrael, že by měl tento konflikt zastavit a ukončit a zabránit tak dalšímu utrpení civilistů.

S tím, pane Outrato, nelze než souhlasit. I my v tom rusko-ukrajinském konfliktu uznáváme oba státy (zatímco Rusko považuje Ukrajinu za součást Ruska a uznává tedy de facto jen jeden stát). I my chceme udělat všechno co je v našich silách, aby se Ukrajina ubránila, mohla konflikt ukončit a zabránit dalšímu utrpení civilistů (Rusko přesvědčovat nemá cenu, neudělá to, rozumí jenom síle). Když Ukrajina ustoupí a konflikt s Ruskem ukončí, nic tím neskončí, konflikt bude zanedlouho pokračovat možná s ještě větší intenzitou, utrpení civilistů také neskončí a bude potom ještě větší.

V tom palestinsko-izraelském konfliktu je to úplně stejné. Když Izrael ustoupí a konflikt s Hamásem ukončí, nic tím neskončí, konflikt bude pokračovat dál a utrpení civilistů také.

FO
June 5, 2024 v 13.21

Vždyť jsem psal, pane Nusharte, že dnes mnohé pseudokauzy způsobí poprask větší než řada důležitých otázek a skutečných problémů. Přirovnání k Chartě a Rudému právu je úplně mimo, to nemá ani smysl komentovat. To je paralelní svět, který Vám neberu, ale nesdílím ho a proto zjevně nevidím problém tam, kde ho vidíte Vy.

FO
June 5, 2024 v 13.31

K tomu srovnávání ukrajinsko/ruské a palestinsko/izraelské fronty: on je tam jeden dost zásadní rozdíl. V případě Ruska a Ukrajiny máme dva státy, dva samostatné státní aktéry (že ruští šovinisté neuznávají existenci Ukrajinců jako národa na tom nic nemění).

Ovšem izraelsko/palestinský konflikt je jiný, je asymetrický. Stát je jen na jedné straně, na druhé je entita (Hamás), která není státem a která čerpá značný díl své přitažlivosti z toho, že nabízí osvobozenecký boj lidem bez vlastního státu - a mnozí ji podporují i přes to, že tento boj jim přinesl a přináší záhubu. A vlastně každý civilista zabitý izraelskou armádou v rámci "války proti Hamásu" Hamásu svým způsobem pomáhá.

Z druhé strany stojí za povšimnutí, jak dnešní izr. vláda zcela ignoruje Palestinskou autonomii, Fatah a prezidenta Abbáse, nepravdivě mluví o tom, že Fatah a Hamás jsou totéž - to prostě není pravda, ale Izraeli se to hodí, protože nechce, aby ten konflikt byl konfliktem dvou států, ale hodí se jí ten dnešní asymetrický. Jen ho na rozdíl od Hamásu neprezentuje jako "osvobozenecký" boj", ale jako "válku s terorismem".

PK
June 5, 2024 v 13.31

Takže "pseudokauza", míní Outrata.

PK
June 5, 2024 v 13.43

Samozřejmě rozumím tomu, že moje komentáře pod Outratovými špatnými články mu jdou "proti srsti". Ale já jsem nikdy nesliboval, že mu jeho špatné články nebudu komentovat.

Nu, teď se spolu s redakcí uchýlil k jejich mazání. Nemám žádný důvod mu věřit, že s tím nemá nic společného. Zvláště když to označil za "pseudokauzu".

Izrael by ten konflikt ukončil jistě velmi rád.

Vzato opravdu jen v malinko delším časovém horizontu než je ten váš, pane Outrato, v tomto skutečně jen o velmi málo delším časovém horizontu může Izrael tento konflikt ukončit jedině vítězstvím nad Hamásem. Druhá možnost je neustálé opakování stále masivnějších raketových útoků, častější a častější pronikání zabijáků z pásma Gazy, odvlékání a mučení rukojmích a destabilizace izraelské společnosti až do konečného řešení íránských duchovních vůdců – „svobodě od řeky až k moři“ pod bedlivým dohledem Rady dohlížitelů.

PK
June 5, 2024 v 13.51

Pokud jde o moje vyhraněné názory - snad nejste tak zaslepení a mimo realitu, abyste nevěděli, co si o vás myslí lidi mimo tuhle vaši pečlivě střeženou bublinu. A jak mírný a vlídný já ještě oproti tomu k vám jsem.

Outrata to ví velmi dobře. Vždyť na rozdíl od mé "pseudokauzy" tohle pro něj jsou skutečné kauzy. Kolik tady naspal článků okřikujících "českou debatu", která je mu "proti srsti"?

PK
June 5, 2024 v 14.01

Jinak až vrátíte ty dva moje smazané příspěvky zpátky, můžeme všichni společně posoudit, co na nich bylo urážlivého.

PK
June 5, 2024 v 14.14

A na závěr jenom v kostce zopakuju to, co jsem napsal na začátku, než došlo k tomuto "incidentu".

Vzhledem k tomu, že organizace UNRWA, která byla zřízena OSN a měla mít humanitární poslání, spolupracuje s teroristy, žádné "pouto, jež drží svět pohromadě" už dávno neexistuje.

Mimo jiné vzhledem k tomu. Ale i ze spousty dalších důvodů.

FO
June 6, 2024 v 8.41

Vidíte, pane Kolaříku, teď jste v diskusi přihodil několik dalších urážlivých a lživých příspěvků, jako že Vám mažu spolu s redakcí nějaké příspěvky. Je to lež a zřejmě to víte, ale prostě se slovy zacházíte lehce, tak to je. Každopádně tyto příspěvky Vám nikdo nesmaže a zůstanou tu na věčnou památku. Tolik k dalšímu zdárnému vývoji této pseudokauzy...

FO
June 6, 2024 v 8.45

A mýlíte se, pane Kolaříku, neokřikuji "českou debatu", jen možná občas okřiknu nevychovance jako jste Vy. To kajícně přiznávám.

FO
June 6, 2024 v 8.50

Ale dám Vám ještě možnost se za toto obvinění omluvit a vzít je zpět. Teď a tady, bez zbytečných řečí.

JP
June 6, 2024 v 11.59

Pane Outrato, co se příspěvků jistého pana Kolaříka ve zdejších diskusích týče, pak mohu doporučit jednu základní strategii: nečíst, nekomentovat. Ignorovat.

Pokoušet se o racionální polemiku tak jako tak nemá smysl, tím se jenom znovu a znovu přikrmuje démon exhibicionismu.

PK
June 6, 2024 v 13.16

Pane Outrato, trochu jste si spletl role.

Zmizely mi dva příspěvky pod vaším clánkem. Dva príspevky s velkou relevantní informacní hodnotou vzhledem k obsahu clánku. Obsahovaly relevantní dukaz skutecností, které jste popíral. Smazání těchto príspěvků je naprosto za hranou veškeré slušnosti.

Bylo to uprostred názorové výmeny, kterou jsme spolu meli, kdy jste také odpovídal velmi rychle, takže považuji v podstate za vyloucené, že byste ty dva príspevky nevidel.

Jak to máte zarízeno v redakci, kdo má právo mazat príspevky, jestli to je s vedomím nebo bez vedomí autora clánku, není moje vec. A vy jste taky nijak neprispel k objasnení této veci.

Krome toho ubezpecováním, že tuto naši hádku nikdo nesmaže, prozrazujete, že na to máte vliv.

Vaše reakce na fakt, se kterým jste byl konfrontován, je skandální.

Poškozený jsem tady já, s dovolením, ne vy. A poškození jsou rovněž čtenáři, kteří informace v těchto dvou příspěvcích nesměli vidět.

A jenom na závěr jako jeden z mnoha typických příkladů připomínám, že nebýt mé "nevychovanosti", tak by vám prošlo vydávání ""závěrečných slov žádosti o vydání zatykače" za "rozsudek".

Takže omluva by byla z vaší strany přiměřená.

PK
June 6, 2024 v 13.28

Jinak já samozřejmě ty dva příspěvky mohu sestavit a vložit znovu.

Správné však je požadovat, aby byly vráceny tím, kdo je smazal.

FO
June 6, 2024 v 14.05
Děkuji, pane Poláčku,

za připomenutí. Tohle skutečně není racionální polemika a přikrmovat ji není dobré. Vezmu si to k srdci.

K mazání příspěvků poslední slovo z mé strany. Já mazat příspěvky nemohu, ani své vlastní. Nemám tušení, kdo a jak tyto příspěvky pana Kolaříka smazal, opakovaně jsem napsal, že jsem proti mazání příspěvků. Když jsem napsal, že tyto příspěvky nikdo nesmaže, vyjádřil jsem svoji víru opřenou o více než desetiletou zkušenost autora, že Deník Referendum nemaže a necenzuruje diskusní příspěvky. Pan Kolařík jistě může potvrdit, že z tisíců jeho příspěvků dosud žádné nezmizely. Proto mluvím o "pseudoaféře" a odmítám v tom vidět problém.

Ještě samozřejmě zopakuji, což jsem napsal hned poté - Vaše upřesnění ve věci mé chybné formulace o rozsudku samozřejmě nepovažuji za nevychovanost, ale za věcnou diskusi, pane Kolaříku. Jistě jste si toho všiml a pak na to jen zapomněl. Za nevychovanost (nebo něco horšího) považuji obviňování bez důkazů, které jste tu předvedl. Omluvu stále očekávám, i když už v ní moc nedoufám.

Pane Outrato, strašně dlouho jsem se snažil přesvědčit pana Poláčka, že víra nemůže být založena na důkazech, nýbrž na osobní zkušenosti, a že úplně stejná osobní zkušenost neznamená u různých lidí úplně stejnou víru.

S panem Kolaříkem máme vy i já úplně stejnou osobní zkušenost. Podal jsem důkaz, že panu Kolaříkovi byl smazán diskusní příspěvek. Vy máte víru, že Deník Referendum diskusní příspěvky nemaže, zatímco já už tuto víru nemám.

Dnes se mi tedy konečně podaří přesvědčit pana Poláčka, že víra nemůže být založena na důkazech, protože pak by už nešlo o víru, ale o jistotu.

PK
June 7, 2024 v 8.27

Pane Nusharte, tu "stejnou osobní zkušenost" bychom si možná měli někdy v klidu vyříkat.

Každopádně vám znovu děkuji, že celou věc stavíte z hlavy na nohy a připomínáte, že skandálním tématem zde není "Kolařík", nýbrž smazané příspěvky s relevantním obsahem vzhledem k obsahu článku.

PK
June 7, 2024 v 9.48

Jinak připomeňme si, že dnes je to 8 měsíců, kdy Hamas, zvolený představitel Gazy, ohavnými zločiny proti lidskosti rozpoutal válku proti Izraeli.

V sázce je víc než jen osud Izraele, Židů a bezpečnost Evropy. Zásadní otázka zní: záleží na pravdě?

Přežije Hamas válku díky brutální a úspěšné dezinformační kampani?

FO
June 7, 2024 v 11.00
Osadnický extremismus

Také bych rád přispěl k tomu, že se debata postaví na nohy a vrátí se ke skutečným problémům. Proto přikládám rozsáhlý materiál z New York Times o izraelském židovském extremismu, jehož alarmující vzestup je jednou ze základních komponent dnešní tragické situace v Izraeli/Palestině.

IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2wdqkP2TInYkhEt5yicuc5nxd2NhXe5g48t6srBD49t0ay_0bycA_sdrM_aem_AUwfCqLe1TCSisTIx5aL7ew38UIB9jhfmmzJc48G1GGC0xoaVHFlq

JP
June 7, 2024 v 11.21

Pane Nusharte, nějak zde zase převracíte meritum daného tématu. O tom, že víra (v Boha) není založena na důkazech, jsem s Vámi nikdy nepolemizoval; naopak v tomto ohledu jsme naprosto stejného mínění.

Je ovšem zcela zásadní rozdíl v tom, když prohlásíte: "Já věřím v Boha" (to je Vaše osobní záležitost kterou Vám nikdo neupírá) - a mezi tím když prohlásíte (třebas jen implicitně): "Bůh existuje, protože JÁ v něj věřím." V tomto druhém případě totiž už tvrdíte reálnou existenci určitých entit - což je pak počin který by už skutečně vyžadoval odpovídající podložení nezávisle přezkoumatelnými důkazy.

Nesnažil jsem se vás, pane Poláčku, přesvědčit, že víra NENÍ založena na důkazech. Je zde přece jasně vidět, že víru pana Outraty důkazy nijak neovlivňují. (Když mu byl předložen důkaz o smazání diskusního příspěvku pana Kolaříka, s jeho vírou, že Deník Referendum nemaže diskusní příspěvky to ani nehnulo.)

Snažil jsem se vás přesvědčit, že víra na důkazech BÝT ZALOŽENA NEMŮŽE, protože pak by již nešlo o víru, ale o vědění podložené důkazy.

Jestliže se debata má vrátit ke skutečným problémům (jak chce pan Outrata), pak prvním skutečným problémem debaty je zákaz debatování, realizovaný smazáním diskusního příspěvku.

PK
June 8, 2024 v 16.38

Já rozumím tomu, že mnozí zdejší diskutéři, možná většina, mají stále takovou romantickou představu, že internetové diskuse jsou přátelskými debatami lidí, kteří se "amatérsky" zajímají o veřejné dění, jsou si navzájem sympatičtí, a přátelsky spolu klábosí.

Rozumím také tomu, že tito diskutéři pak vnímají dosti nelibě jakýkoliv "diskomfort" v diskusi, čili jakýkoliv skutečný konflikt, vybočující z rámce "zdvořile si dovoluji s Vámi ne zcela souhlasit".

Avšak tato romantická představa je bohužel zcela mylná. Jsme totiž ve skutečnosti v dosti drsné informační válce.

Jsme v době dezinformačních mašinérií, trolích fabrik, rozesilatelů hromadných mailů atd.

Na internetu narážíme na lidi, které neznáme, a o kterých vůbec nic nevíme. Teprve postupně si můžeme vytvořit jejich profil, a eventuálně se snažit se o nich něco dovědět.

MP
June 9, 2024 v 12.56
Pavlu Kolaříkovi

Ale ano.

Myslím, že se shodnu s většinou zdejších diskutujících, že se Vyse chováte jakoby diskuse pod články v DR byly přední zákopy informační války.

Jenomže tím se nečtené diskuse pod marginálním DR v nic takového nepromění.

Přesně! Třeba s panem Profantem, i když jsme každý v tom opačném zákopu informační války a v ničem se s ním neshodnu, tak s panem Profantem jsme si navzájem sympatičtí a je pro mě vždycky radost si s ním jen tak přátelsky poklábosit o veřejném dění.

PK
June 10, 2024 v 6.17

Takže například mě se tady snaží vykreslit jako nějakého fanatika člověk, který publikuje na palestine.cz (web palestinské ambasády v Praze), a je jedním z hlavních aktérů české protiizraelské scény - včetně organizace demonstrací pod antisemitským heslem "Od řeky až k moři"

(Na tom, že toto heslo je jasně antisemitské, se tady shodla většina diskutujících pod článkem oslavujícím vítězství u soudu, kde nakonec prošlo.)

Tři civilisty, unesené 7. října z území Izraele, věznil palestinský novinář Abdulláh al-Džamal, který rovněž pracoval pro Al-Džazíru jako reportér a psal články o masakrech civilistů v Gaze, ze kterých obviňoval Izrael.

Vědci doporučují otevřít hranice.

Že někdo maže některé příspěvky pana Kolaříka jsem si všiml už před časem. Pod vícero články. Většinou šlo o ty jeho typické jednovětné výkřiky, takže jejich smazáním kvalita diskuse neutrpěla. Ale jde o principy a mazat se skutečně nemá. Je to ostuda DR.

Z mého pohledu je lepší tohle řešit například možností mít jen dva příspěvky denně - softwarově to není nijak složité ošetřit. Člověk si pak rozmyslí, co chce napsat a exhibicionisté zaplavující diskuse štěky mají po parádě.

+ Další komentáře