Zakázat reklamu na fosilní paliva? S tabákovými výrobky jsme to už udělali

Radek Kubala

V Evropě i po celém světě sílí tlak občanské společnosti na zákaz reklamy na spalování fosilních paliv. Nejednalo by se přitom o novou věc. Jako společnost jsme se například již dohodli na nepřijatelnosti propagace tabákových výrobků.

Úspěchy tisíců lékařů, vědeckých kapacit a občanských aktivistů v boji proti tabákovému průmyslu nejlépe dokládá fakt, že ve většině civilizovaných zemí včetně České republiky je dnes reklama na tabákové výrobky zakázaná či striktně regulovaná. Ještě nedávno tomu tak ale vůbec nebylo. Foto WmC

V historii lze vysledovat jen málo tak výrazných úspěchů občanské společnosti proti zdánlivě všemocné propagandě velkého byznysu, jako je zákaz reklamy na tabákové výrobky. Z původního symbolu svobody pěstovaného reklamní mašinérií tabákových společností se kouření stalo činností, na kterou se společnost kvůli škodlivosti na zdraví dívá úkosem.

Úspěchy tisíců lékařů, vědeckých kapacit a občanských aktivistů v boji proti tabákovému průmyslu nejlépe dokládá fakt, že ve většině civilizovaných zemí včetně České republiky je dnes reklama na tabákové výrobky zakázaná či striktně regulovaná a státy přijímají opatření, jak kouření omezovat ještě více. Propagovat dnes kouření je prostě považováno za nemorální.

Neustálý tlak

Zkrátka jsme se po dlouhé veřejné debatě dohodli, že jako společnost tento zlozvyk nechceme podporovat, miliardovým ziskům tabákových koncernů navzdory. Tento historický precedent lze účinně využít i při snahách o záchranu planety zmítající se v klimatické krizi. Zatímco reklamu na tabákové výrobky už dnes nikde nevidíme, propaganda fosilního průmyslu je všudypřítomná.

Reklamní kampaně na prodej velkých aut poháněných spalovacím motorem, na letecké společnosti propagující levné lety na krátké vzdálenosti či greenwashing největších fosilních korporací patří k věcem, se kterými se běžný člověk setká každý den. V televizi, rádiu, na internetu ale i ve veřejném prostoru. Přitom spalování fosilních paliv má na člověka mnohem větší dopad než vdechování tabákového kouře.

Světová zdravotnická organizace bere znečištěné ovzduší, kvůli kterému po celém světě ročně předčasně zemře sedm milionů lidí, za jeden z nejvíce zdraví ohrožujících faktorů současné doby.

Hlavně však je spalování fosilních paliv hlavní příčinou klimatické krize, kvůli níž hrozí celoplanetární rozvrat příznivého životního prostředí a všech ekosystémů. Prakticky neexistuje důvod, proč bychom se k propagandě fosilních korporací měli chovat jinak než k tabákovému průmyslu. Právě naopak, fosilní paliva představují pro společnost mnohem větší hrozbu než cigarety.

Zkreslování faktů

Ještě něco spojuje fosilní a tabákový průmysl. Obě tyto sféry vynaložily v historii stovky miliard na potlačení vědeckých poznatků o škodlivosti jejich podnikání. Provázanost mezi nimi je tak velká, že si od určité doby ropné a uhelné korporace začaly najímat bývalé lobbisty, zkorumpovatelné vědce a komunikační experty (čtěte mystifikátory), kteří dříve pracovali pro firmy prodávající cigarety.

Tyto peníze pak sloužily a dodnes slouží k ohýbání veřejné i politické debaty ve prospěch zisku několika majitelů a akcionářů firem jako Philipp Morris, British American Tobacco či Shell, Exxon Mobile, EPH nebo Sev.en Energy.

V dnešní době však nestačí pouze vymýtit fosilní reklamu z veřejného prostoru, tištěných periodik, kinematografie či televizí. Nedávná analýza britského deníku Guardian, který mimochodem jako jedno z mála světových periodik nepřijímá reklamu na fosilní paliva, odhalila, že fosilní korporace patří k firmám, které utratí nejvíce peněz za reklamu prostřednictvím vyhledávacího našeptávače Googlu. Analýza tak dokládá, že je nutné se vážně zabývat také regulací fosilní reklamy na internetu a sociálních sítích.

Inspirace v Nizozemí a Francii

Regulace reklamy fosilních paliv už dnes není utopií. Na některých místech ostatně úřady k těmto krokům přistupují. Například Amsterdam zakázal reklamu na produkty z fosilních paliv na reklamních poutačích v metru. Francie jde ještě dál, její nový klimatický zákon zakazuje od druhé poloviny letošního roku takřka veškerou reklamu na fosilní paliva.

Občanské kampaně po celém světě pak s různými úspěchy tlačí na muzea, sportovní kluby či festivaly, aby odmítaly reklamu i sponzoring od fosilních firem. S odvážným plánem přišla například organizace Greenpeace, která chce skrze institut Evropské občanské iniciativy prosadit zákaz fosilní reklamy v celé EU. Sbírá milion podpisů pod petici, kterou můžete podpořit i vy.

Než však požadavky občanské společnosti přejdou v účinnou politickou akci, zřejmě ještě chvíli potrvá. Snad se ale jednou dožijeme dne, kdy bude propagace spalování fosilních paliv stejně společensky nepřijatelná, jako je dnes nepřijatelná propagace tabákového průmyslu. Do té doby je však potřeba udělat ještě mnoho práce. Otevření diskuze o zákazu fosilní reklamy v České republice může být prvním krokem.